PDA

Pogledaj Punu Verziju : Latinske izreke - mudrost civilizacije !Bisernica
06-02-2010, 18:43
Quidquid agis,prudenter agas, et respice finem .

Šta god da radiš,pametno radi i misli na završetak !!

Bisernica
07-02-2010, 16:48
Nomen est omen !!

Ime je znak.

Bisernica
12-02-2010, 00:07
Carpe diem, quam minimum credula postero!

Iskoristi dan, ne veruj sledećem

Bisernica
15-02-2010, 18:13
Quisque suorum verborum optimus,interpres.

Svako je najbolji tumač svojih reči!

Bisernica
17-02-2010, 23:30
Experientia est optima rerum magistra.

Iskustvo je najbolji učitelj !!

Bisernica
18-02-2010, 22:43
Sapere aude !!

Usudi se znati !!

Bisernica
20-02-2010, 01:34
Scientia potestas est !!

Znanje je moć !!

Bisernica
21-02-2010, 01:03
Da mihi facta, dabo tibi ius !!

Daj mi činjenice, dat ću ti za pravo !!

Bisernica
23-02-2010, 00:26
Calamitas nula sola !!

Nijedna nesreća ne dolazi sama !!

Bisernica
23-02-2010, 00:27
Omnia perclara rara !!

Sve sto je lepo kratko traje !!

Bisernica
23-02-2010, 18:34
Insentia mater arogantiae est !!!

Neznanje je majka drskosti !!!

Bisernica
23-02-2010, 18:38
Barba non facit philosophus !!

Brada ne čini filozofa !!

Bisernica
04-03-2010, 19:04
Ignoscas saepe alteri, nunquam tibi !

Drugom praštaj mnogo, sebi ništa !

Izabela
04-03-2010, 19:11
Amor omnia vincit.

Ljubav pobedjuje sve... :raz_058:

Bisernica
10-03-2010, 23:44
Modus omnibus in rebus optimum.

U svemu je najbolje imati meru

Bisernica
14-03-2010, 12:04
Aut viam inveniam, aut faciam !

Ili ću naći put ili ga stvoriti!

Bisernica
15-03-2010, 23:43
Errare humanum est !!

Ljudski je grešiti !

Bisernica
18-03-2010, 23:13
Amicus certus in re incerta cernitur.

Pravog prijatelja prepoznaješ u nevolji.

Bisernica
20-03-2010, 00:22
Abusus abusum invocat.

Jedna greška vuče za sobom drugu.

marlon
20-03-2010, 10:57
iustitia nihili expetit praemii

Bisernica
20-03-2010, 11:21
Pravda ne očekuje(ne traži) nikakve nagrade !

причалица
20-03-2010, 12:52
Inter arma silent Musae, et leges.
U ratnoj buci ćute Muze, ali i zakoni.

Bisernica
20-03-2010, 20:58
Acta est fabula !!

Komad je odigran !!

Bisernica
21-03-2010, 09:37
A bove maiori discit arare minor.

Od starijeg vola mladji se uče oranju

Bisernica
04-04-2010, 15:25
Punctum vivimus !

Trenutak živimo !

Bisernica
29-04-2010, 16:07
Clamor non est cantus nec argumentum .

Vika (galama) nije ni pesma ni dokaz.

Bisernica
02-05-2010, 20:20
Cras credo, hodie nihil .

Danas za novac, sutra na veresiju.

Terencije Var.

Bisernica
04-05-2010, 20:52
Da mihi, ubi consistam, et terram movebo.

Daj mi uporište i pokrenuću zemlju.

Arhimed.

Ciciban
04-05-2010, 20:57
Cessante causa, cessat et effectus - Čim prestane uzrok, prestaje i posledica

Ciciban
04-05-2010, 21:01
Desunt inopiae multa,avaritiae omnia . - Sirotinji nedostaje mnogo, a lakomstvu sve

Seneka

Bisernica
04-05-2010, 21:02
De gustibus (et coloribus) non est disputandum.

O ukusima (i bojama) ne treba raspravljati.

Avgust Fazelije.

Bisernica
05-05-2010, 21:04
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.

Raspravljati treba često, odlučiti jedanput.

Publije Sirus.

Bisernica
09-05-2010, 18:43
De nocte consilium.

Kroz noć dolazi savet.
Odluka treba da prenoći.

Bisernica
22-05-2010, 12:36
De te fabula narratur .

O tebi priča govori. ( Čovek sve što govori,o sebi govori.)


Horacije.

Bisernica
26-05-2010, 08:39
Dic aliquid contra, ut duo simus.

Protivreči mi u nečemu, da budemo dvojica. Nemoj uvek samo odobravati.

Bisernica
04-06-2010, 22:00
Bella matribus detestata.

Majke mrze ratove.

Horacije

Bisernica
19-06-2010, 20:59
Claude os, aperi oculos!

Zatvori usta, otvori oči!

Bisernica
20-06-2010, 08:10
Cujusvis hominis est errare .

Svaki čovek može da pogreši.

Bisernica
23-06-2010, 10:55
Dulce cum utili .

Ugodno sa korisnim.

Bisernica
24-06-2010, 21:50
Dulce enim etiam nomen est pacis.

Slatko je već i ime mir.


Ciceron

Bisernica
30-06-2010, 22:10
Finis coronat opus.

Konac delo krasi.

Bisernica
01-07-2010, 18:58
Equi donati dentes non inspiciuntur.

Poklonu se u zube ne gleda.

Bisernica
25-07-2010, 15:50
Gratia gratiam parit!

Ljubav radja ljubav!

Vazduh
25-07-2010, 17:03
Omnia mea mecum porto Sve svoje sa sobom nosim.

Bisernica
29-07-2010, 20:24
Leve fit quod bene fertur onus .

Teret postaje lakši kad se spretno nosi.

Bisernica
27-10-2010, 15:29
Ubi concordia, ibi victoria.

Gde je sloga, tu je i pobeda.

Publilije Sirus.

Bisernica
30-03-2011, 20:09
Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea.


Prijateljstvo sklopljeno uz čašu (vina),
većinom je stakleno (krhko).

Bisernica
28-05-2011, 08:03
Pedibus compensanda est memoria.

Ko nema u glavi, ima u nogama.

Bisernica
10-06-2011, 22:16
Amici fures temporum.

Prijatelji su kradljivci vremena.

Bisernica
10-06-2011, 22:17
Memento mori.

Seti se da si smrtan.

Bisernica
02-11-2011, 22:28
Intellige ut credas, crede ut intelligas.


Razumi da bi verovao, veruj da bi razumeo.

Bisernica
14-01-2012, 17:56
Non cupere idem ,ac posidere est !

Ne želeti je isto što i imati.

Bisernica
14-01-2012, 18:14
Scio me nihil scire.

Znam da ništa ne znam!

Sokrat

Bisernica
14-01-2012, 18:23
Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Drag mi je Platon, ali mi je istina draža.


Aristotel

Bisernica
03-02-2012, 20:14
Ignoscas semper alteri,nunquam tibi.

Drugima oprosti uvek, sebi nikada.

Bisernica
03-02-2012, 20:14
Fiat iustitia ruat coelum.

Neka bude pravda, makar se i nebo srušilo.

Ona jedna
21-04-2012, 21:22

Dum spiro, spreo. Dok disem,nadam se!

Steppenwolf
21-04-2012, 22:31
Nihil humani a me alienum puto.

Bisernica
22-10-2012, 16:33
Omnium rerum mensura homo.

Čovek je mera svih stvari

Bisernica
27-10-2012, 21:23
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis, et fugiunt freno non remorante dies. (Ovidije)

Vreme prolazi a mi neprimetno godinama starimo; dani beže pošto ih uzda ne zadržava.

Ovidije

Bisernica
12-02-2013, 21:42
Accipere quam facere praestat iniuriam.

Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti.

Marko Tulije Ciceron

Bisernica
03-03-2013, 09:59
Dixi et salvavi animam meam .


Rekoh i pobedih svoju dušu.

Bisernica
27-04-2013, 22:07
Dum sinunt fata, vivite lieti !

Dok sudbina dopušta živite srećni !

Bisernica
09-05-2013, 21:45
Grave ipsius conscientiae pondus.

Težak je teret sopstvene savesti.

Bisernica
02-06-2013, 07:45
Conscientia bene actae vitae multorumque bene factorum recordatio iucundissima est.

Vrlo je ugodna svijest o dobro provedenu životu i sjećanje na mnoga dobra djela.

Marko Tulije Ciceron

bakterijasmarsa
23-07-2015, 06:29
Homo homini lupus

Čovek je čoveku vuk

bakterijasmarsa
23-07-2015, 06:31
Errare humanum est

grečiti je ljdski