PDA

Pogledaj Punu Verziju : Mandale - istinska umetnost strpljenjaBisernica
17-10-2010, 21:14
Budistički monasi na Tibetu mukotrpno rade raznobojnim peskom složene slike - Mandale,rade je danima da bi na kraju kada sve bude gotovo,kada se nebu i svetu otkrije sva lepota tog mukotrpnog rada,jednim potezom metle sve uništili i skupili u gomilicu sitnih zrnaca,a zatim taj pesak nad kojim su danima šapatom izgovarali svoje molitve,sipaju u reku da ga voda odnese....
Mandale su simbol prolaznosti ovozemaljskog života,pune lepote,elegancije,misli i slobode duha od vezanosti za materijalna dostignuća u našem kratkom i neizvesnom bitisanju na planeti.


Ovako izgleda skica za rad koji će kada bude gotov imati nestvaran izgled.
Kada znamo da je radjen od raznobojnog peska,tada možemo i da predpostavimo kolika je mirnoća i strpljenje potrebno da se rad dovede do kraja.


http://razbibriga.net/imported/2010/10/Tybetenskie_mandale_2413896-1.jpg

Bisernica
17-10-2010, 21:18
Ovako izgleda Mandala medicinskog Budhe - prosvetljeno polje vrhunskog isceljenja

http://www.padmasana.hr/images/medicineMandala_clip_image002.gif

kojica
16-06-2011, 23:15
http://razbibriga.net/imported/2011/06/177933369-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:16
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:17
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:17
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:17
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:18
http://razbibriga.net/imported/2011/06/146fpxobjiip10wid516hei700rgn00001000000-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:19
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:19
http://razbibriga.net/imported/2011/06/ef739c1771_35831316_o2-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:21
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:22
http://razbibriga.net/imported/2011/06/244yyj6-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:23
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:26
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:32
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:33
http://razbibriga.net/imported/2011/06/wojtkowiakmaciejsandbuddhistmandalaclose-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:36
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/1934511463_42f99aae01-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:37
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:37
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:38
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:38
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:38
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:39
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:39
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:40
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:41
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandalasmall2010-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:42
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:45
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandalaJPG-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:45
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala11_big-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:46
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala8_big-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:47
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala10-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:47
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala9-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:47
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala7_big-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:48
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala6-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:48
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala2_big-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:48
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala1_big-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:50
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:51
http://razbibriga.net/imported/2011/06/sandmandala-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:52
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
16-06-2011, 23:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/483pxMandala_of_VajradhatuJPG-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:56
http://razbibriga.net/imported/2011/06/800pxMandala-1.jpg

Hinduistička mandala

kojica
16-06-2011, 23:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/477pxPainted_17th_century_Tibetan_27Five-1.jpg

kojica
16-06-2011, 23:59
http://razbibriga.net/imported/2011/06/480pxVishnu_Mandala-1.jpg

Vishnu Mandala

kojica
17-06-2011, 00:01
http://razbibriga.net/clear.gif

kojica
17-06-2011, 00:02
http://razbibriga.net/imported/2011/06/498pxMandala_of_the_Six_ChakravartinsJPG-1.jpg

kojica
17-06-2011, 00:03
http://razbibriga.net/imported/2010/11/598pxKalachakraSera-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:06
Život svakog čoveka ispunjen je simbolima. Simboli nas prate u snu i na javi, u komunikaciji s drugim ljudima, u svemu što je stvorio čovek i priroda,u našim vlastitim pokušajima da izrazimo sebe kroz misli,osećanja,reči i delovanje. Javljaju se uvek kada se pokušava izreći neizrecivo, objasniti neobjašnjivo, pojednostavniti složeno...


Mandala je primer kompleksnog simbola. Reč "mandala" znači krug ili
"ono što okružuje", a njeno značenje sadrži i osnovne karakteristike
oblika:niz različitih simboličkih likova i prikaza koji su smešteni u
oblik kruga ili četverougla, oko središta.
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 08:07
Mandale su postojale oduvek u gotovo svim kulturama kao simboli
nastojanja čoveka da svoj život uredi po prirodnim, božanskim zakonima harmonije i sklada. U tibetanskom budizmu mandala se koristila kao yantra - obredni instrument koji pomaže meditaciji i koncentraciji. Ali,mandala nije tibetanska svojina. Različite varijante ovog simbola nalazimo u Indiji, Kini, Južnoj i Srednjoj Americi, Evropi..


http://razbibriga.net/imported/2011/06/BigMandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:09
Mandala...(sanskrit..)...Magijski krug...Kod Junga,simbol središta,cilja ili Sopstva kao psihičke ukupnosti...samo predstavljanje psihičkog procesa usredištavanja...stvaranja novog središta ličnosti.Simbolično,to je predstavljeno krugom,kvadratom,ili četvorstvom pomoću simetričnog raspoređivanja broja četiri i brojeva dobijenim njegovim množenjem.U lamaizmu i tantričkoj jogi,mandala predstavlja imstrument kontemplacije(yantra),sedište i kolevka bogova.http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 08:10
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandalayabyumtibetanbuddhismdrawing-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:13
Jung:
''Mandala znači krug,pogotovo magijski krug,i taj se oblik simbola ne sreće samo širom istoka,već i kod nas...mandale su obilato predstavljene u srednjem veku.Specifično hrišćanske potiču iz ranog srednjeg veka. Većina njih prikazuje Hrista u središtu ,s četiri
Jevanđelista,ili njihovim simbolima,na četiri kraja.Ovo poimanje mora da je veoma drevno jer u i Egipćani predstavljali Horusa sa njegova četiri sina na isti način....Najčešće ,mandala je u obliku cveta,krsta,ili točka,uz jasno uočljivu težnju ka četvorki kao osnovi
strukture.''


http://razbibriga.net/imported/2011/06/Mandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:13
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:16
Jung dalje kaže:

"Mandale se obično javljaju u situacijama psihičke pometenosti i zbunjenosti...Arhetip koji se tada pojavljuje predstavlja jedan obrazac poretka,koji poput nekog psihološkog ''tražila'' označenog krstom ili krugom podeljenim na četiri dela ,prepokriva psihički haos ,tako da svaki sadrzaj dospeva na svoje mesto i uskovitlani nered se održava na okupu pomoću zaštitnog kruga...U isto vreme one su yantre ,instrumenti uz čiju se pomoć u postojanje uvodi poredak.''


http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 08:18
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 08:21
Izvor : http://www.nova-akropola.rs/mandala%20i%20lavirint.htm

Koje su karakteristike simbola?

Prema formi, simbol može biti reč, slika, situacija, ili bilo koja forma iz života prirode i čoveka, univerzuma. Prema sadržaju, simbol poseduje više od direktnog značenja forme. Njime predočavamo pojmove koje ne možemo u potpunosti odrediti i shvatiti. Simbol je, na neki način, šifra tajne koja u sebi skriva određenu istinu o čoveku, prirodi, o zakonima postojanja. To su sadržaji koji poprimaju ulogu simbola, jer rečima ne možemo u potpunosti da izrazimo ni njihovo bogatstvo, ni dubinu, ni različite aspekte.

http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 08:23
Pri susretu sa simbolom često se pitamo o njegovom značenju i, nezavisno od vlastitog iskustva ili znanja, osećamo važnost tog značenja. Ono nas neshvatljivo dira, bez obzira na to pripada li simbol nekoj minuloj kulturi, umetnosti, ili snu koji smo upravo sanjali.

Tu se krije još jedna bitna karakteristika simbola: osim što poseduje vlastitu sadržajnu vrednost, takođe sadrži i različite nivoe značenja, zavisno od osobe koja se s njime susreće. Zato je simbol vrsta maske, zaklona pojma.

To je veoma važno znati zbog čestog običaja da se simbolu pridaje fiksna jednoznačnost, uzimajući kao objašnjenje samo jedan od mnogih aspekata koje simbol poseduje. Takva površna tumačenja ne samo da osiromašuju sadržajno bogatstvo simbola, nego ga zapravo čine mrtvom formom u odnosu na različite posmatrače.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/e6ba5ab30001198249d9bb57-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:25
Moderna psihologija smatra da su simboli šeme koje stavljaju u pokret čitavu psihu čoveka. Naime, čovek se susreće ne samo s mnogostrukim značenjima određene forme, već ih stavlja u određeni odnos s drugim pojavama i samim sobom. Na taj način, on u psihu uvodi novi poredak mnogostrukih dimenzija.

Prilikom doživljaja jednog aspekta simbola, u njemu se već nazire sledeći, još neotkriveni aspekt koji ponovno zahteva čovekovu unutrašnju aktivnost. Tako se s pravom može reći da je simbol čuvar tajne iza koje se skriva još jedna, zatim još jedna i tako dalje, u beskraj...

Govoreći o mandali i lavirintu kao o simbolima, pristupamo im kao kompleksnim sadržajima iz kojih ćemo naglasiti odnos: skriveno i vidljivo u čoveku; psiha i delovanje psihe na delo, život čoveka.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/1216d8f3000be16c49d9bccb-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:26
Forme mandale, kroz istoriju civilizacija zadržavajući svoje osnovne komponente, sadržavale su i simbole karakteristične za pojedinu civilizaciju. Danas ovaj simbol možemo da posmatramo kroz specifične simboličke prikaze Indije, Kine, Tibeta, Južne i Srednje Amerike, hrišćanstva, islama. Čitave kulture ogledale su se u različitim varijantama ovog simbola. Čak su i mnoge građevine i čitavi gradovi bili sagrađeni u formi mandale.

Konstruisanje mandale je za čoveka nekad imalo svoju svrhu: usmeravanje svesti na duhovnu dimenziju u čoveku i prirodi, te prepoznavanje i življenje večnog zakona. Mandala je zbog toga bila sredstvo harmonizovanja i jačanja unutrašnjeg bića.

I za čoveka danas mandale su zadržale svoj smisao. Radom K.G. Junga ispreplele su se drevna misao i savremena nauka. Proučavajući mandale koje su se javljale u crtežima i snovima njegovih pacijenata, K.G. Jung zaključuje da one izražavaju stanje u kome se nalazi psiha, i da su istovremeno sredstvo komunikacije svesnog i nesvesnog, koje u posmatraču budi vedrinu i osećaj da život ima svoj red i smisao.

Koristeći se formama mandale u psihoterapiji, on ih posmatra kao "instrumente uz čiju se pomoć u postojanje uvodi poredak". Zbog toga, kao definiciju mandale navodi stih iz Geteovog Fausta: "...oblikovanje, preoblikovanje večnog smisla, večni razgovor."http://razbibriga.net/imported/2011/06/4ea656ec00245ee649d9bccb-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:28
http://razbibriga.net/imported/2011/06/animal_mandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:28
http://razbibriga.net/imported/2011/06/adultmandalacoloringpage-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:28
http://razbibriga.net/imported/2011/06/AWinterLoveMandala400-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:29
http://razbibriga.net/imported/2011/06/Tibetan20Yin20Yang20Mandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:29
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala-2.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:29
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala-3.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:30
http://razbibriga.net/imported/2011/06/07photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/15photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/16photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/17photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/18photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/23photo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:32
http://razbibriga.net/imported/2011/06/JannahBrownmandalareligiousartpinklotus-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:33
http://razbibriga.net/imported/2011/06/17copy-1.png

Bisernica
19-06-2011, 08:35
http://razbibriga.net/imported/2011/06/mandala22-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:35
http://razbibriga.net/imported/2011/06/rootchakramandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/sacralchakramandala1-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/solarplexusmandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/heartchakramandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/throatchakramandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/thirdeyemandal-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/crownchakra-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:38
http://razbibriga.net/imported/2011/06/Untitled1-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:38
http://razbibriga.net/imported/2011/06/lightmandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:38
http://razbibriga.net/imported/2011/06/thegarden-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:39
http://razbibriga.net/imported/2011/06/blueangelmandala-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:39
http://razbibriga.net/imported/2011/06/n1502713335_30162300_5375-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:48
http://razbibriga.net/imported/2011/06/love-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:49
http://www.youtube.com/watch?v=OPN4ymIKt34&feature=fvwrel