PDA

Pogledaj Punu Verziju : ZemljotresПркос
27-10-2010, 11:23
Zemljotres ili potres (trus) nastaje usled pomeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posledica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike energije.[1] Nasuprot rasprostranjenom uverenju da su to retke pojave, oni se dešavaju vrlo često, ali njihov najveći broj je slabog intenziteta i javlja se na relativno malim poršinama kopnenih prostora ili okeanskog dna.
Na zemljinoj površini, zemljotresi se mogu manifestovati kao drmanje ili dislociranje tla. Ponekada, mogu izazivati pojavu cunamija, razornog morskog talasa. Do zemljotresa dolazi usled zaglavljivanja tektonskih ploča pri čemu dolazi do naprezanja stenske mase i onog trenutka kada naprezanje postane toliko da ga stene ne mogu izdržati dolazi do lomljenja i klizanja duž raseda.
Zemljotresi mogu nastati prirodno ili kao rezultat ljudske aktivnosti. Manji zemljotresi mogu takođe biti izazvani vulkanskom aktivnošću, klizanjem tla, eksplozijama i nuklearnim testovima. U najširem značenju reč zemljotres se koristi da opiše bilo koji seizmični događaj - bilo da je u pitanju prirodni fenomen ili događaj izazvan od strane ljudi — a koji generiše seizmičke talase.
Zemljotresi ulaze u red najstrašnijih prirodnih katastrofa koje se dešavaju na Zemlji, zbog čega su još od iskona privlačili pažnju ljudskog roda. Zbog toga podatke o zemljotresima nalazimo u zapisima starim više hiljada godina. Ipak, značajnija proučavanja zemljotresa odvijala su se tek od 19. veka.
http://razbibriga.net/imported/2010/10/300pxQuake_epicenters_196398-1.png
Karta sa svim epicentrima potresa od 1963-1998. godine

http://razbibriga.net/imported/2010/10/300pxGlobal_plate_motion-1.jpg
Prikaz pokreta tektonskih ploča prema GPS merenjima

izvor Vikipedija

Пркос
27-10-2010, 11:27
Definicija zemljotresa

Zemljotres predstavlja oscilovanje čestica tla izazvano prirodnim ili veštačkim uzrocima. Posledica su oslobođene Zemljine unutrašnje energije. Za skup svih seizmičkih pojava upotrebljava se zajednički naziv seizmizam.


Podela zemljotresa

Zemljotresi se, prema načinu postanka dele na prirodne i veštačke. Prirodni zemljotresi se, dalje, mogu podeliti na spontane i izazvane. Spontani zemljotresi su oni koji nastaju usled kretanja litosfernih ploča, pa se nazivaju i tektonski zemljotresi. U grupu izazvnih prirodnih zemljotresa spadaju vulkanski i urvinski zemljotresi.
Tektonski zemljotresi nastaju oslobađanjem seizmičke energije u Zemljinoj kori. Nastaju pod dejstvom velikih pritisaka u stenskim masama Zemljine kore, najčešće izazvane pomeranjem većih blokova Zemljine kore. Tako dolazi do iznenadnog loma stenske mase, koji je praćen elastičnim deformacijama okolnih stenskih masa, koje se zatim šire u prostor u obliku seizmičkih talasa. Uzroci pokreta u litosferi su konvekcijska strujanja koja se dešavaju u astenosferi. Tom prilikom se hladnija magma spušta iz gornjih delova, i iz donjih delova prema površini gura topliju magmu (slično procesu ključanja vode), što dovodi do širenja okeanskog dna. Litosfera je razlomljena u više ploča, koje se međusobno mimoilaze, sudaraju i razilaze. Mimoilaženje ploča se razvija blizu zona širenja, mada ne mora uvek biti vezano za njih. U ovim zonama su potresi vrlo česti, jer je astenosfera ohlađena i čvrsta, velike viskoznosti. Razilaženje ploča se odvija najčešće na okeanskom dnu, dok postoje samo dva primera razilaženja na kopnu - Island i istočna Afrika. Duž ovih granica potresi su ređi, jer je astenosfera još uvek žitka i male viskoznosti. Subdukcija ploča se razvija u oblastima sudaranja okeanskih i/ili kontinentalnih ploča. Ploče su ovde već očvrsle i hlađene, pa su i zemljotresi ovde najčešći i najjači.
Vulkanski zemljotresi nastaju kao posledica kretanja magme u oblastima savremenih vulkana. U neposrednoj su vezi sa snažnim vulkanskim erupcijama i eksplozijama vulkanskih gasova i para.
Urvinski zemljotresi nastaju kao posledica obrušavanja svodova i bokova velikih pećina i podzemnih prostorija. Obično se javljaju u terenima izgrađenim od krečnjaka, gipsa i drugih stena podložnih lakom razaranju u kojima nastaju pećine različitih dimenzija.
Veštački zemljotresi nastaju usled delatnosti čoveka, odnosno njegovim dejstvom na prirodnu sredinu. Najčešći primer takvih aktivnosti može se pratiti u oblastima u kojima su formirana velika veštačka akumulaciona jezera, gde se formiraju tzv. indukovani zemljotresi. Grupi veštačkih zemljotresa pripada i seizmička aktivnost stimulisana upumpavanjem vode u duboke bušotine (na primer, za potrebe eksploatacije geotermalne energije iz Zemljine unutrašnjosti).


Mehanizam nastanka potresa

Rasedi su mehanički diskontinuiteti stenskih masa, po kome se relativno kretanje blokova u datom veličinskom području ne može zanemariti. Žarišta zemljotresa nalaze se najčešće na ovim stenskim diskontiuitetima. Prema načinu postanka, rasedi se dele na: normalne (gravitacione), transkurentne i reversne rasede.
Elastični odsek se ogleda kroz periode prikupljanja i oslobađanja seizmičke energije. U prvom periodu se prikuplja energija, vrše se elastične deformacije, a trenje je još uvek veće od napona među pločama. U drugom periodu napon prevazilazi trenje među pločama, i dolazi do odskoka.
[uredi]Elementi zemljotresa

Tačka zemljotresa na mestu inicijalne rupture (mesto oslobađanja energije) naziva se fokus ili hipocentar. Tačka na površini Zemlje direktno iznad hipocentra naziva se epicentar.
Hipocentar ili žarište zemljotresa je mesto u unutrašnjosti Zemljine kore od koga počinju da se prostiru seizmički talasi, odnosno mesto na kome se dešava elastični odskok.
Epicentar je ortogonalna projekcija hipocentra na površ Zemlje, odnosno to je mesto na površi Zemlje na kome se potres najjače oseća.
Potres se širi u talasima, a linije kojima na karti spajamo mesta jednake jačine potresa nazivamo izoseiste.
Prema načinu i brzini širenja, potresi mogu biti s longitudalnim ili primarnim te sekundarnim ili transverzalnim talasima. Longitudinalni su najbrži i prostiru u smeru širenja, dok transverzalni izazivaju strmo prostiranje čestica i šire se samo kroz čvrstu građu. Drugi talasi uzrokuju kružno i vodoravno prostiranje te imaju najslabiji učinak.
[uredi]Merenje jačine potresaPotres u San Francisku 1906. godine


16.07.2007. Zemljotres u Kašivazakiju (Japan)
Jačina potresa zavisi od više činilaca kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore.
Intenzitet zemljotresa odražava rušilački efekat zemljortresa na površi Zemlje. Izražava se različitim skalama, od kojih se u Evropi najčešće primenjuju MCS i MSK - 64 skale od 12 stepeni.
Magnituda zemljotresa predstavlja jedinicu mere količine oslobođene energije u hipocentru. Izražava se magnitudnom skalom Rihtera koja ima 9 stepeni.
Nauka koja se bavi potresima naziva se seizmologija, no uprkos njenom napretku i novim saznanjima, teško je predvideti pojavu potresa i njegove posledice.
[uredi]Instrumentalno registrovanje zemljotresa

Seizmoskopi regitruju samo da se desio zemljotres, i eventualno amplitudu zemljotresa, tako da se može odrediti intenzitet. Prvi poznati seizmoskop napravljen je u Kini, i datira od oko 4000 godina pre nove ere. Pomoću njega bilo je moguće odrediti pravac iz koga su dolazili trusni talasi.
Seizmografi registruju vremensku istoriju potresa. Oscilacije se mehanički ili na neki drugi način prenose na traku koja se kreće ujednačenom brzinom, najčešće 60 ili 120 mm u minutu.
Optički seizmografi registruju vremensku istoriju potresa na foto osetljivom papiru. Oscilacije se prenose preko elektronskih sklopova uz odgovarajuće pojačanje.
Akcelerografi mere ubrzanje pri oscilovanju čestica tla.
[uredi]Efekti i posledice

[uredi]Klizanje tla
Zemljotresi mogu aktivirati pokretanje tla na padinama (klizanje), odlamanje kamenih blokova i nastanak odrona i pokretanje lavina koje mogu u brdsko-planinskim predelima naneti veliku materijalnu štetu i ugroziti ljudske živote.
[uredi]Požari
Požari mogu biti pratioci zemljotresa pri čemu oni obično mogu biti izazvani kidanjem električnih vodova i gasnih infrastrukturnih pravaca.
[uredi]Likvefakcija tla
Likvefakcija nastaje, kada usled trešenja tla, vodom zasićeni granularni materijal privremeno izgubi čvrstoću i počne da se ponaša kao tečnost. Ova pojava može uzrokovati znatne štete, kako na mostovima tako i na zgradama, koji se obično naginju ili tonu u otečnjeni sediment.
[uredi]Cunami


Širenje cunamija od potresa u Indijskom okeanu 2004. godine
Potresi s epicentrom na dnu mora izazivaju talase su cunami koji mogu dosegnuti visinu i do 30 m (Cunami u Indijskom okeanu 2004.).
Procenjuje se da godišnje ima oko 900,000 potresa magnitude do 2.5 (po Rihteru) a oni jači su ređi i pojavljuju se svakih 5 do 10 godina.
[uredi]Gde ima najviše zemljotresa?

Najveći broj zemljotresa vezan je za granice litosfernih ploča. Pri tom, najjači zemljotresi generišu se u zonama sučeljavanja ploča, u prostoru gde se jedna ploča podvlači pod drugu. Najizrazitija takva zona je u vatrenom pojasu Pacifika, gde se dogodi 53% svih potresa. Druga po redu zona po broju potresa je mediteransko-alpsko-himalajsko područje (41% svih potresa). Zemlje u kojima se događa najviše potresa su: Čile (povezano sa subdukcijom Naska ploče ispod Južnoameričke ploče), Japan (subdukcija Pacifičke ploče pod Evroazijsku ploču), Indonezija.

Пркос
27-10-2010, 11:36
Na današnji dan, prije 41 godinu Banju Luku je zadesio katastrofalni zemljotres. Tog 27. oktobra 1969. godine, u 9 časova i 11 minuta, katastrofalni zemljotres pogodio je naš grad, ostavivši iza sebe pravu pustoš.

Petnaest poginulih, 1.117 teže i lakše ranjenih, hiljade kuća i stanova srušeno ili teško oštećeno, razorena preduzeća, škole, bolnice, kulturno-istorijski objekti... samo su najteže od mnogobrojnih posljedica pomjeranja tla prije pune četiri decenije, čijih je devet stepeni po Merkaliju gotovo čitav minut treslo Banju Luku i njenu bližu okolinu.

http://razbibriga.net/imported/2010/10/Centar04-1.jpg

Od tada pa do danas neki ožiljci na duši Banjolučana i njihovog grada su zarasli, dok neki i danas bole. Zahvaljujući ogromnoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše, socijalističke Jugoslavije, ali i pomoći iz Evrope i svijeta, žitelji „krajiške ljepotice" ponovo su izgradili svoj grad. Još veći i još ljepši.
Na današnjem Trgu Krajine i danas se nalazi sat, koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova, kao podsjetnik na kataklizmu, koja je prije četiri decenije zadesila Banju Luku.
http://razbibriga.net/imported/2010/10/DzinPal6-1.jpg
Izvor ASBL / D.M.

Пркос
03-11-2010, 18:27
Zemljotres u Kraljevu


U snažnom zemljotersu jačine 5,4 stepena Rihterove skale koji je noćas pogodio okolinu Kraljeva, a osetio se u većem delu zemlje, dvoje ljudi je poginulo, dok je blizu 50 povređeno.
U Kraljevu je proglašena vanredna situacija, a deo tog grada i dalje je bez struje, a gradjanima se preporučuje da ne koriste ni vodu za piće.

Spavanja u tom gradu noćas nije bilo, a mnogi građani I dalje se plaše da se vrate u svoje kuće.

Zemljotres jačine 5,3 stepeni Rihterove skale pogodio je deo Turske na granici sa Grčkom.

Zemljotres u Srbiji u noći izmedju utorka i srede zabeležila je i seizmološka služba u Britaniji.

Suzan Sardžent iz Britanskog geološkog društva izjavila je za BBC da je epicentar zemljotresa kraj Kraljeva bio relativno plitko ispod površine, tačnije na dubini od 10 kilometara.

"Svake godine se širom sveta dese zemljotresi iste jačine poput ovog koji se noćas desio u Srbiji. Poredjenja radi, zemljotres koji je pogodio Indoneziju 25. oktobra emitovao je 4 hiljade puta više energije nego zemljotres u Srbiji", rekla je Sardžent.

Područje Srbije, objašnjava Suzan Sardžent, jeste seizmički aktivna oblast, ali su najaktivnije one na mestu spajanja tektonskih ploča.

Dakle, Zapadna obala severne i južne Amerike kao deo takozvanog Pacifičkog vatrenog prstena u okviru kojeg se dešavaju brojni izuzetno snažni zemljotresi poput onog u Indoneziji prošle nedelje.

Iako dosta slabiji od indonežanskog, potres u Srbiji izazvao je popriličnu štetu.

"Naravno da potres jačine 5,4 Rihterove skale može da izazove oštećenja na zgradama koje su osetljive na površinaksa podrhtavanja. To znači da su zgrade loše izgradjene ili da njihovo održavanje nije na nivou. To samo naglašava potrebu da se izvesne zgrade ojačaju kako bi bile otpornije na potrese", rekla je za BBC Suzan Sardžent iz Britanskog geološkog društva..


http://www.youtube.com/watch?v=k185WXJGLRE

Tomica
06-11-2010, 22:31
al je treslo kod mene sunce ti poljubim
spale mi 4 bale sena sa tavana

QueenOfClubs
14-03-2011, 16:58
11. mart 2011. godine
Zemljotres u Japanu pomerio planetu

Današnji zemljotres u Japanu je za skoro 10 santimetara pomerio osu rotacije planete Zemlje, saopštio je italijanski Institut za geofiziku i vulkanologiju
"Preliminarni rezultati istraživanja koje je sproveo Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV) ukazuju da će zemljotres u Japanu pomeriti osu rotacije Zemlje za oko 10 santimetara", izjavio je direktor istraživanja Antonio Piersanti u saopštenju objavljenom na sajtu Instituta.
Taj pokret je "mnogo veći nego kod velikog zemljotresa na Sumatri 2004. i verovatno na drugom mestu posle uticaja zemljotresa u Čileu 1960. godine", rekao je Piersanti.
Italijanska svemirska agencija je rezervisana i saopštila je da treba prikupiti više podataka pre utvrđivanja tačne mere uticaja zemljotresa na osu rotacije Zemlje, javila je novinska agencija Ansa.
Promena ose rotacije Zemlje može uticati na trajanje dana, ali je u ovom slučaju mala - iznosi nekoliko milionitih delova sekunde.

QueenOfClubs
14-03-2011, 17:00
Katastofalan zemljotres u Japanu


Strahuje se da ima preko hiljadu mrtvih posle zemljotresa i cunamija koji su opustošili severoistočnu obalu Japana, javlja agencija Kjodo. U Fukušimi evakuacija zbog kvara na nuklearnoj elektrani.
20.45 Japanska agencija Kjodo javlja da je drugi snažan zemljotres, jačine 6,6 stepeni Rihterove skale, pogodio pre devet minuta oblast Nagano

U najjačem zemljotresu u istoriji Japana u toj oblasti, jačine 8,9 stepeni Rihterove skale, poginulo je, prema do sada utvrđenim podacima, najmanje 337 osoba, 531 se vodi kao nestalo, dok se broj povređenih procenjuje na oko 1.000.

Japanski mediji, uključujući tamošnje televizijske stanice i dnevnike Jomiuri i Asahi šimbun, procenjuju da će broj žrtava premašiti 1.000, jer lokalne službe za hitne intervencije tek sređuju podatke o posledicama zemljotresa i cunamija.
Nepoznata je sudbina sto putnika broda koji je nestao je u cunamiju. Snažni zemljotres razorio je puteve, pokrenuo klizišta i prekinuo dovod struje u nekim delovima zemlje.
Japanska železnica ne radi, obustavljen je avio-saobraćaj, ali metro u Tokiju počinje sa radom, kako bi se milioni ljudi, koji su u vreme potresa bili na poslu (14.46 po lokalnom vremenu), vratili kućama.
Radioaktivnost kod centrale u Japanu skočila za 1.000 puta
Radioaktivnosti 1.000 puta veća od normalne je otkrivena kod jedne nuklearne elektrane u severoistočnom Japanu, javila je aganecija Kjodo, pozivajući se na nadležnu službu.
Premijer Japana Naoto Kan pozvao je da se evakuiše stanovništvo iz područja prečnika 10 kilometara oko nuklearne elektrane zbog radioaktivnosti.
Tu oblast je jutros pogodio razoran zemljotres izazivajući, između ostalog, prekid dotoka vode za hlađenje reaktora centrale koja je zbog toga, kako je ranije javljeno, blagovremeno isključena.
Večeras je bilo vesti o mogućem curenju radioaktivne pare iz te centrale.
I druga nuklearna centrala u Japanu ostala bez hlađenja
Još jedna nuklearna elektrana u pokrajini Fukušima ima problema sa hlađenjem posle zemljotresa koji je razorio severoistok Japana, preneli su mediji pozivajući se na kompaniju koja upravlja centralom.
Tri reaktora te centale su izgubila deo kapaciteta za hlađenje, saopštila je firma Tokio elektrik pauer.
Ta nuklerna centrala, "Fukušima 2" (Fukushima N°2), je 12 kilometra od centrale "Fukušima 1" u čijoj kontrolnoj sali je, kako je objavljeno u petak uveče, radijacija 1.000 puta veća od normalne.
Te centrale su 250 kilometara severno od Tokija, u oblasti koja je u petak pogođena jakim zemljotresom magnitude 8,9 stepoeni po Rihteru.
Premijer Japana Naoto Kan je otputovao u Fukušimu i pozvao da se zbog opasnosti od radijacije evakuiše 45.000 stanovnika iz područja prečnika 10 kilometara oko nuklearne elektrane "Fukušima 1".
Državni sekretar SAD Hilari Klinton je najavila da će Ratno vazduhoplovstvo SAD doneti sredstva za hlađenje nukleranih postrojenja.
Situacija je vanredna, ljudi su uznemireni, ali prema rečima novinara RTS-a Zorana Stanojevića, službe u Japanu imaju planove i mere za ovakve situacije koje su odmah počeli da primenjuju.
Još uvek je nemoguće proceniti štetu i razmere ove katastrofe. Japansko ministarstvo odbrane uputilo je osam vojnih aviona i brodove da provere situaciju na terenu.
Posle prvog zemljotresa, koji se osetio čak i u 2.500 kilometara udaljenom Pekingu, usledio je niz potresa, među kojima je jedan bio jačine 7,4 stepena Rihterove skale. Epicentar potresa bio je 130 kilometara istočno od Sendaja, na dubini od 24 kilometra.
Upozorenje na džinovski talas izdato je u još 19 zemalja u pacifičkoj oblasti.
Talasi cunamija poplavili su plaže na Havajima i oštetili luke u Kaliforniji. Voda se sjurila putevima i ušla u prizemlja nekih od hotela na Havajima kada je udario talas visine dva metra.
Veliki talasi su udarili i u zapadnu obalu SAD, a u Kaliforniji su oštećene dve luke drvene konstrukcije, i mala plovila koja su tu privezana.
Pošto naučnici upozoravaju da prvi talas cunamija nije uvek i najjači, zvaničnici kažu da ljudi na Havajima i duž zapadne obale SAD treba još da ostanu u brdima gde su pobegli.
U iščekivanju cunamija evakuisano je stanovništvo na ostrvu Sahalin i na Filipinima. Oko 11.000 ljudi evakuisano je u više predele ostrva Sahalin, na ruskom Dalekom istoku, saopštile su vlasti.
Evakuacija u skloništa na nadmorskoj visini većoj od pet metara naređena je i u okolini prestonice Manile i na Marijanskim ostrvima, na kojima živi oko 89.000 ljudi.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Kimun rekao je da će UN učiniti sve da pomogne Japanu posle razornog zemljotresa.
"Želim da izrazim duboko saosećanje i saučešće narodu i vladi Japana, naročito onima koji su izgubili članove porodice i prijatelje", rekao je Ban Kimun.

QueenOfClubs
14-03-2011, 17:01
http://www.youtube.com/watch?v=T4Nogd6siEI

QueenOfClubs
15-03-2011, 07:29
http://www.dodaj.rs/f/30/Ih/4WKToPLK/1251623248260102ff.jpg

Veliki brod nasred glavne ulice u Kesumi, pokrajina Mijagi

QueenOfClubs
15-03-2011, 07:32
http://razbibriga.net/imported/2011/03/125163_3249070102_ff-1.jpg?ver=1300119174 Prirodni most koji se formirao od šuta nanetog cunamijem: grad Sendai danas

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-14/125163_3249070102_origh.jpg?ver=1300119174.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/125166_3250830102_ff-1.jpg?ver=1300119114 Brod usidren u dvorištu kuće: Sendai, pokrajina Mijagi

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-14/125166_3250830102_origh.jpg?ver=1300119114.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/125169_3252250102_ff-1.jpg?ver=1300119043 Poplavni talas je postavio brod na vrh zgrade u gradu Ocukiju, pokrajina Ivate

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-14/125169_3252250102_origh.jpg?ver=1300119043.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124896_google2223_ff-1.jpg?ver=1300030065 Umesto polja, jezero: Kašima pre (levo) i posle (desno) cunamija

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124896_google-2223_origh.jpg?ver=1300030065.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124895_google2021_ff-1.jpg?ver=1300030181 Opustele doline: Jagavahama u provinciji Mijagi

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124895_google-2021_origh.jpg?ver=1300030181.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124894_google1819_ff-1.jpg?ver=1300030241 Idilični gradić pretvoren u gomilu šuta: Ligohama u provinciji Mijagi

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124894_google-1819_origh.jpg?ver=1300030241.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124893_google910_ff-1.jpg?ver=1300030293 Obradiva polja u Jurijageu pretvorena su u močvare i jezera

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124893_google-910_origh.jpg?ver=1300030293.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124892_google56_ff-1.jpg?ver=1300030384 Kao da je neko preorao ceo grad: Fudžicuka u provinciji Sendai

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124892_google-56_origh.jpg?ver=1300030384.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124891_google34_ff-1.jpg?ver=1300030446 Preživelo samo nekoliko zgrada: Juriage u provinciji Natori

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124891_google-34_origh.jpg?ver=1300030446.jpg)
http://razbibriga.net/imported/2011/03/124873_3224000102_ff-1.jpg?ver=1300028460 Kao scenografija za film o Drugom svetskom ratu: japanski vojnici u Natoriju

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124873_3224000102_origh.jpg?ver=1300028460.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124837_mdf91729_ff-1.jpg?ver=1300006774 Bio grad, nema ga više: more je progutalo Minamisanriku

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124837_mdf91729_origh.jpg?ver=1300006774.jpg) http://razbibriga.net/imported/2011/03/124836_mdf91581_ff-1.jpg?ver=1300006877 Ovako je izgledalo kada je udarni talas cunamija pogodio ulice grada Mijako

(http://www.blic.rs/data/images/2011-03-13/124836_mdf91581_origh.jpg?ver=1300006877.jpg)

QueenOfClubs
16-03-2011, 07:27
Japan pomeren četiri metra na istok!
Razorni zemljotres pomerio je ceo Japan za čak četiri metra istočnije od njegovog ranijeg geografskog položaja, pokazuju podaci japanskog sistema Geonet (GPS). Stručnjak Američkog geološkog društva, doktor Ken Hadnat, istakao je da će zbog pomeranja morati da se menjaju geografske i nautičke karte.
Ovaj zemljotres je pomerio i zemljinu osu i to za oko 16,5 centimetara, što utiče na bržu rotaciju zemlje i skraćuje dan za oko 1,8 milioniti deo sekunde.

Waterfall
16-03-2011, 22:38
Ovo je strasno sto se desilo u Japanu, prava kataklizma..:(

Inace, ja imam fobiju od zemljotresa.:rumenko:

QueenOfClubs
20-03-2011, 12:00
Gradi se podvodni senzor za rano otkrivanje zemljotresa i cunamija
Na Tajvanu je danas počela izgradnja prvog podvodnog senzora za rano detektovanje zemljotresa i cunamija koji često pogadjaju ovaj region. Direktor tajvanskog seizmološkog centra Kvo Kaj-ven izjavio je da će senzor davati upozorenja nekoliko sekundi, pa čak i minuta, pre nego što se dogodi prirodna katastrofa. "Zahvaljujući senzoru, znaćemo da nailazi zemljotres u proseku 10 sekundi ranije, a u slučaju cunamija 10 minuta ranije", objasnio je on. Senzor, vredan 14,5 miliona dolara, trebalo bi da počne rad u oktobru.Питам се да ли тих 10 секунди значи било шта...
Док се открије па објави...
А и ових 10 минута за цунами...
Природа је ипак најмоћнија сила на свету.

dr.Kadžija
23-03-2011, 09:54
Džaba im senzori kad ovo sve čovek radi, poigravaju se HAARP-om, vežbaju, a uz to stvaraju i stanje konstantnog straha i zabrinutosti.
Za trusno područje Japana se zna vekovima, svejedno oni izgradiše nuklearke tamo.

kojica
23-03-2011, 10:22
Džaba im senzori kad ovo sve čovek radi, poigravaju se HAARP-om, vežbaju, a uz to stvaraju i stanje konstantnog straha i zabrinutosti.
Za trusno područje Japana se zna vekovima, svejedno oni izgradiše nuklearke tamo.

E ovo ne mogu da razumem nikako. :hm:

Odakle nekome pravo da ugrožava život i zdravlje svih stanovnika neke države?
I još gore... Odakle nekome pravo da u grožava život i zdravlje svega što živi na ovoj planeti?

dr.Kadžija
23-03-2011, 10:40
Vlast je oduvek imala više prava nego obični ljudi, tako je bilo uvek, tako će i biti, svi su jednaki samo su neki malo jednakiji. Misliš da je briga za tamo neke ljudske živote i sudbine nekoga ko se namerio da prekroji izgled planete, tj da skroji novi?

kojica
23-03-2011, 10:41
Mislim da ih nije briga, samo ne razumem zašto mi ćutimo.

dr.Kadžija
23-03-2011, 10:44
pa bre kojice ako kažeš nešto, će te šibnu haarpom :lol:
japanci ili nešto nisu bili poslušni, ili je potrebna nova stalna planetarna opasnost koja će ljudima skretati pažnju sa drugih stvari koje se rade i pripremaju....a kad postoje globalni problemi, tad i rešenja moraju biti globalna...

kojica
23-03-2011, 10:47
Pa koliko dana posle zemljotresa i nuklearne katastrofe je počelo bombardovanje Libije?

I eto.. ja se opet čudim nešto..
Kako je moguće da ikom padne na pamet da ratuje nakon što je video snimke iz Japana?
I treba da nas nema.

QueenOfClubs
28-03-2011, 06:21
E ovo ne mogu da razumem nikako. :hm:

Odakle nekome pravo da ugrožava život i zdravlje svih stanovnika neke države?
I još gore... Odakle nekome pravo da u grožava život i zdravlje svega što živi na ovoj planeti?
Кад год ово кажем, неко ме поклопи – немају други извор енергије. :neutral:

kojica
28-03-2011, 09:03
Životne? :hm:

Sandokan
28-03-2011, 09:14
ponedeljak 28.03.2011 | 07:28 -> 08:36
Opet zemljotres u Japanu

Izvor: Tanjug Tokio -- Zemljotres jačine 6,5 stepeni Rihterove skale potresao severoistočni deo Japana, posle čega su zvaničnici objavili opasnost od cunamija, koja je potom povučena.http://razbibriga.net/imported/2011/03/8952660874d87b332d94e1558570330_640x427-1.jpg
Posledice zemljotresa i cunamija (Beta, arhiva)Zemljotres se po japanskom vremenu dogodio ujutru u 7.24 sata.
Japanska stanica NHK je objavila da se očekuje da će cunami visine pola metra dospeti do obala prefekture Mijagi, koji je bio pogođen razornim cunamijem 11. marta, pokrenutim posle katastrofalnog zemljotresa od devet stepeni po Rihteru, prenele su agencije.
Ovome baš nema kraja :(

QueenOfClubs
29-03-2011, 06:55
Novi video-snimak koji otkriva zastrašujuću moć cunamija Video

Dok stižu vesti o još jednom zemljotresu, snage 6,5 stepeni Rihterove skale, na severoistočnoj obali Japana, pojavio se i nov zastrašujući snimak prvobitnog zemljotresa i cunamija od 11. marta, na kome može da se vidi koliko brutalna i smrtonosna je bila snaga vode koja je odnela hiljade ljudskih života.

Amaterski video snimak koji je napravljen sa vrha jedne zgrade u Kesenumi, 480km severoistočno od Tokija, prikazuje nadiranje vode preko bedema na obali, u trentuku dok se vazduhom razleže upozorenje na cunami. Ubrzo, voda se pretvara u bujicu koja nosi sve pred sobom - automobile, zgrade, brodove - i probija se dublje u kopno.

Da bi se zastrašujuća moć vode u potpunosti shvatila, treba videti ovako nešto, i čuti zvuk cunamija koji nosi i melje sve na šta naiđe.

Noćašnji zamljotres od 6,5 stepeni takođe se dogodio u prefekturi Mijagi, koja je najteže pogođena cunamijem i u kojoj se nalazi i grad Kesenuma, nakon prirodne katastrofe pretvoren u gomilu ruševina i polavljenih ostataka zgrada.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_b-2iByqHVI

Sandokan
29-03-2011, 08:36
E ovo je skroz drugačije od onog što sam zamišljao ..... ja sam mislio da je to veliki poplavni talas ..... a ovo više liči na bujicu koja svakog trena postaje sve jača i jača .....

QueenOfClubs
29-03-2011, 15:55
Прво земљотрес, онда талас, бујица, шта год, а онда се сва та сила воде повлачи па докрајчи све. :facepalm:
А мислим да је на Тајланду био тај талас...
Не могу да се сетим тачно, али преко 20 метара...
Како ли је на самој обали не желим да знам.

PRCKO
07-04-2011, 18:22
Jak zemljotres u Japanu, opasnost od cunamija

Jak zemljotres pogodio je danas severoistočni deo Japana, posle koga je izdato upozorenje da se očekuje i plimni talas (cunami) visine jedan metar, javila je japanska televizija NHK, a prenele zapadne agencije
Američki Institut za geofiziku saopštio je da je najnoviji potres u Japanu bio jačine 7,4 stepena Rihterove skale.
Japan je 11. marta pogodio katastrofalan zemljotres jačine devet stepeni po Rihterovoj skali i izazvao cunami sa talasima do 10 metara.
Prema najnovijim podacima Nacionalne policijske agencije, broj poginulih od tog zemljotresa i cunamija u Japanu dostigao je 12.554, dok se kao nestali vode 15.077 ljudi.
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/globus/story/157144/Jak+zemljotres+u+Japanu,+opasnost+od+cunamija.html

PRCKO
07-04-2011, 18:30
Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio Meksiko

Zemljotres jačine 6,5 stepeni Rihtera pogodio je danas južni i centralni deo Meksika, a za sada nema informacija o pričinjenoj šteti
Epicentar zemljotresa bio je u mestu Las Čoapas, oko 600 kilometara jugoistočno od prestonice Meksika. Očevici navode da je potres trajao nekoliko sekundi i da su se tresle zgrade.
Prema podacima američke seizmološke službe, epicentar potresa bio je na dubini od 167 kilometara.
U meksičkoj državi Verakruz uplašeni ljudi su panično napuštali svoje domove. Guverner te države poznate po prozivodnji nafte Havier Duarte de Očoa izjavio je da nije bilo štete u većim gradovima, niti u blizini epicentra.
"U Verakruzu je potpuno mirno i nema problema. Osetilo (potres) se u celoj državi, ali ništa značajno se nije desilo. Samo panika", rekao je guverner u izjavi za meksičku televiziju.
Potres se osetio i u meksičkoj državi Čiapas, na granici sa Gvatemalom, ali za sada nema informacija o eventualnoj šteti.
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/globus/story/157147/Zemljotres+jačine+6,5+stepeni+pogodio+Meksiko.htm l

Sandokan
08-04-2011, 08:04
Četvoro mrtvih u sinoćnom zemljotresu u Japanu

Beta, AFP | 08. 04. 2011. - 08:54h

TOKIO - Četvoro ljudi je poginulo i preko stotinu je povreeno u novom snažnom zemljotresu koji je sinoć pogodio severoistični Japan a čija je magnituda procenjena na 7,1 stepen, saopštila je Agencija za vanredne situacije u Tokiju.
Potres je pogodio oblast koju su 11. marta razorili katastrofalni zemljotres i potonji cunami, a kako je jutros saopštio Američki institut za geofiziku, epicentar je bio na 66 kilometara istočno od lučkog grada Sendai.Od zemljotresa su, u već teško postradaloj prefekturi Mijagi, poginula dva čoveka stara 79 i 85 godina, kao i jedna žena od 83 godine, koja je preminula pošto je primljena u bolnicu, javili su japanski mediji i novinske agencije.

Jedna žena, stara 63 godine, umrla je u prefektuti Jamagata, saopštila je Agencija za vanredne situacije. Broj povređenih procenjuje se na oko 140.

Sinoćni zemljotres jedan je u nizu naknadnih potresa koji su pogodili Japan nakon onog od 11. marta čija je magnituda bila devet stepeni. Odmah posle potrese izdato je upozorenje od cunamija, i ukazano je da bi on mogao biti visok do dva metra, ali je upozorenje kasnije povučeno.

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/246664/Cetvoro-mrtvih-u-sinocnom-zemljotresu-u-Japanu

marabu
10-04-2011, 01:04
Subota, 9. April, 2011
Autor: Agencija FoNet
NAUČNICI ZNALI DESET DANA RANIJE... DA JAPANU SLEDI KATASTROFA ....


PARIZ - Italijanski naučnik Pjer Frančesko Bjađi, inače vodeći italijanski stručnjak koji se bavi predviđanjem potresa, izjavio je da su japanski naučnici imali informacije deset dana pre snažnog potresa da bi se mogla dogoditi katastrofa.

Bjađi je u razgovoru za Egzekjutiv intelidžens rivju, koji je objavljen 1. aprila, izjavio da upozorenje japanskih naučnika ne bi moglo da spreči cunami, ali da je bilo vremena da se ugase nuklearke i da se reaktori ohlade, a stanovništvo evakuiše, čime bi se izbegla katastrofa, preneli su mediji.

"Nije jasno jesu li japanski naučnici upozorili vladu na potres, pa ona nije ništa učinila, ili je njihova upozorenja akademska zajednica odbacila, što je verovatnije", smatra Bjađi. On je ironično dodao da bi svetske vlade trebalo da se posvete finansiranju bitnijih programa od parenja polarnih medveda.

"Jedina zemlja koja je poslala satelit u orbitu za proučavanje i istraživanje potresa je Francuska. Podaci koje je prikupio taj njihov satelit vrlo su zanimljivi", naveo je Bjađi. "Definitivno se nalazimo u fazi jake seizmičke aktivnosti. Evidentno je da je to povezano sa aktivnošću Sunca", dodaje italijanski naučnik i otkriva da su Japan, Italija, Grčka i Rusija jedine zemlje koje "nešto rade" na predviđanju potresa.

Bjađi tvrdi da su već sada spremni da predvide jak potres otprilike deset dana pre udara i to sa čak 80 odsto tačnosti. Epicentar potresa ne mogu predvideti, ali mogu odrediti lokalitet u radijusu od 100 kilometara. Italijan tvrdi da su upravo te podatke Japanci imali 1. marta.http://youtu.be/nJ3IgHQuCBM


***

Mnogo glasno se u zadnje vreme priča u kuloarima, da je ovo navedeno sasvim moguće obzirom da je bilo veštački izazvano ?... http://razbibriga.net/imported/2011/04/37149-1.gif

PRCKO
10-04-2011, 20:12
Zemljotes na jugozapadu Kine


Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas udaljeni region na jugozapadu Kine, saopštili su seizmolozi.

Zemljotres se dogodio na dubini od 13 kilometara u 17.02 sati po lokalnom vremenu, na oko 320 kilometara severozapadno od grada Čengdu u kineskoj provinciji Sečuan, naveo je Američki geološki institut, prenela je agencija AFP.


Francuska agencija podseća da se provincija Sečuan još uvek obnavlja posle jakog zemljotresa od osam stepeni Rihterove skale koji je potresao Kinu u maju 2008. godine, kada je skoro 87.000 ljudi poginulo ili se vodi kao nestalo.
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/247088/Zemljotes-na-jugozapadu-Kine

mare
10-04-2011, 20:47
U današnje vreme, zemljotres više nije prirodna pojava.. :lol:

PRCKO
11-04-2011, 19:24
Jak zemljotres čiji je epicentar bio 165 kilometara sjeveroistočno od Tokija pogodio je danas Japan.

Prema prvobitnim procjenama jačina zemljotresa bila je 7,1 stepen ali je kasnije prema američkoj agenciji za geološka istraživanja (USGS) utvrđeno da je bio snage 6,6 stepeni. Potresi su se osjetili i u Tokiju.


Japanska metereolška služba izdala je i upozorenje za cunami, koje je kasnije povučeno.

Epicentar zemljotresa, prema USGS, nalazi se oko 50 kilometara sjeverozapadno od Fukušima nuklearne centrale. Radnici koji saniraju štetu na postrojenju su evakuisani.

Energetska kompanija Tohoku saopštila je da je oko 220.000 domaćinstava ostalo bez struje poslije potresa.

Još nema podataka o štetama ili ozlijeđenima, ali je buknulo nekoliko požara i odronila se zemlja u gradu Ivaki.
http://www.vijesti.me/svijet/novi-zemljotres-jacine-6-6-stepeni-danas-pogodio-japan-clanak-14987

Sandokan
11-04-2011, 19:27
Meni bilo glupo da jutros pišem ..... ovo bre skroz nenormalno ...... pazi bre svaki dan po jedan zemljotres od SEDAM stepeni po Rihteru sačuvaj bože .... :(

PRCKO
13-04-2011, 09:06
Zemljotres jačine 5,8 stepena Rihterove skale pogodio je danas severoistok Japana, a potres se osetio i u glavnom gradu Tokiju, saopštila je Japanska meteorološke agencije. Epicentar zemljotresa bio je u prefekturi Fukušima.
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/247716/Novi-zemljotres-kod-nuklearke-Fukusima

QueenOfClubs
13-04-2011, 09:15
:krsti:
Уз овакву вест, објављују слике голих мушкараца како се купају.
(извинте за коментар, али стварно не може а да се не примети)

Људи моји, ја имам утисак да је Природа решила да сравни Јапан. :(

PRCKO
13-04-2011, 09:16
to su likovi koji hlade reaktor :haha:

DaDole
13-04-2011, 09:21
Ovo mi postaje apokaliptično..pa kao da nikad neće prestati serijali zemljotresa..i nije Priroda ništa učinila što ljudski faktor nije napravio..

Sarmica
13-04-2011, 10:35
:(


http://www.youtube.com/watch?v=8vZR0Rq1Rfw&feature=player_embedded

Sandokan
13-04-2011, 12:26
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/247783/Kad-zemljotres-postane-svakodnevica

Kad zemljotres postane svakodnevica Blic onlajn | 13. 04. 2011. - 13:10h | Komentara: 0 (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/247783/Kad-zemljotres-postane-svakodnevica/komentari)


U Japanu su se ljudi uveliko navikli na zemljotrese. Ono što je gotovo neverovatno je da panike, kada tlo počne da se ljulja, više nema.
Neko će samo na trenutak zastati dok pod nogama puca asfalt, neko će nastaviti dalje kao da se ništa ne događa. Ima i onih koji hladnokrvno sa kamerom u ruci beleže posledice pomeranja tla, često rizikujući život.Zahvaljući ovim anonimnim junacima ceo svet može gotovo istog časa da se uveri u tragediju Japana, a naučnici koji istražuju zemljotrese mogu da izvuku pouke.


http://www.youtube.com/watch?v=vEhdzZhk3Hc&feature=player_embedded

PRCKO
14-04-2011, 08:36
Novi zemljotres 6,1 po Rihteru pogodio Japan
http://www.dnevniavaz.ba/globus/svijet/30792-novi-zemljotres-6-1-po-rihteru-pogodio-japan.html

Sandokan
14-04-2011, 08:38
Čuo sam na radiju ...... to više nije vest ........ to nije normalno:(

причалица
15-04-2011, 07:15
Čuo sam na radiju ...... to više nije vest ........ to nije normalno:(

šta je snašlo japan, zaista neverovatno....

marlon
15-04-2011, 16:21
da bi znali sta NE treba da radite ako je zemljotres ( ono sto svi kao savetuju da treba) pogledajte korisne savete iskusnih ljudi...


http://labvirus.wordpress.com/2011/04/13/nle11-fema-exercise-at-the-new-madrid-fault-428-516-520/

marlon
15-04-2011, 16:23
a da bi skontali koliko je ovo sve sto se desava u japanu ozbiljno pogledajte sta radi tlo kod tokija svakodnevno....http://www.youtube.com/watch?v=ZEf51ax5vWI

PRCKO
15-04-2011, 16:25
naebali ko zuti

Sandokan
21-04-2011, 08:04
Dva snažna zemljotresa pogodila ostrvo Honšu

Tanjug | 21. 04. 2011. - 08:45h | Komentara: 0 (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/249460/Dva-snazna-zemljotresa-pogodila-ostrvo-Honsu/komentari)

TOKIO - Dva snažna zemljotresa jačine šest i 6,1 stepeni Rihterove skale, potresla su danas istočnu obalu japanskog ostrva Honšu, koje je u katastrofalnom zemljotresu 11. marta pomereno za skoro 2,5 metara ka istoku.
Prema podacima Geofizičke službe Ruske akademije nauka, podzemni potresi zabeležni su u Tihom okeanu na dubini od 33 kilometra, javio je Itar-Tas.

Ruski seizmolozi procenjuju da se epicentar zemljotresa dogodio na oko 180 kilometara od japanske obale.Za sada nema podataka o posledicama.
Bez komentara ....

PRCKO
26-04-2011, 18:00
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu obalu Meksika, a zasad nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili bitnijoj materijalnoj šteti
Epicentar potresa bio je 26 kilometara severozapadno od San Markosa, na dubini od 20 kilometara, navedeno je na sajtu Američkog geološkog zavoda.
Zemljotres se osetio i u Akapulku, 40 kilometara zapadno od San Markosa, a prijavljena je samo manja šteta, preneo je Rojters.
"Bilo je curenja gasa, ali nikakve veće štete", rekao je predstavnik vatrogasne službe u Akapulku.

Sarmica
29-04-2011, 08:17
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=04&dd=29&nav_id=509168:(

причалица
12-05-2011, 06:52
Zvonik crkve pao ispred ljudi dok su bežali od zemljotresa

Blic, Agencije | 11. 05. 2011. - 20:15h 23:52h | ''Blic''

LORKA - Najmanje 10 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 5,3 stepeni Rihterove skale koji je pogodio gradić Lorka na jugu Španije, javio je BBC.

U trenutku kada su uspaničeni stanovnici gradića izleteli na ulice okupljajući se na trgu, ispred njih se, dok su kamere bile uključene, srušio zvonik crkve, samo nekoliko metara ispred španskog fotoreportera.

Ne zna se koliko je ljudi povređeno, ali španski mediji navode da je u pitanju više desetina osoba. BBC prenosi izjavu lekara koji je rekao da je dosta ljudi teško povređeno, a da su mnogi u nesvesnom stanju.

"Upravo sam pružio pomoć jednom pacijentu. Svi smo izašli na ulice i morali smo da zbrinemo ljude, od kojih su neki sa teškim povredama, a mnogi bez svesti, zato što je hitna pomoć uspela da stigne tek posle 40 minuta i odvede samo jednog pacijenta na koga je pao zid", rekao je lekar.

Zemljotres se dogodio na dubini od samo jednog kilometra, oko 120 kilometara jugozapadno od Alikantea, saopštio je Američki institut za geologiju. Zemljotres je registrovan u 18.47 u oblasti Lorke, malom gradu na jugoistoku Španije. Prethodno je oko 17.00 isti region potresao zemljotres manje jačine (4,4 stepena).

Niz naknadnih udara se osetio u ovom području nakon današnjeg potresa, a vlasti strahuju da je broj žrtava još veći. Na televizijskim snimcima prikazana su srušena starija zdanja u Lorki i spasioci kako užurbano pretražuju ruševine rasute po ulicama. Ljudi se i dalje plaše da se vrate u svoje kuće, preneo je BBC.

Šef španske vlade Hoze Luis Rodriges Sapatero naredio je da se u oblast Lorke pošalje vojna jedinica za hitne intervencije. Gradonačelnik Lorke Fransisko Hodar je rekao da spasioci pokušavaju da dopru do ljudi koji su ostali zatrpani u urušenim kućama.

BBC navodi da je ovaj zemljotres do sada najveći koji je pogodio Španiju u poslednjih 50 godina. U ovoj zemlji se svake godine dogode stotine potresa, ali je većina njih veoma slaba da bi se osetila. Region Mursija, u kojem se nalazi Lorka, je seizmološki najaktivnije područje u zemlji.

http://www.youtube.com/watch?v=UqszcaWPyrE&feature=player_embedded

Sandokan
19-09-2011, 13:09
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/277819/Najmanje-55-zrtava-zemljotresa

Najmanje 55 žrtava zemljotresa

FoNet | 19. 09. 2011. - 12:14h http://razbibriga.net/imported/2011/01/cat_icn_more-1.png 13:29h | Komentara: 0 (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/277819/Najmanje-55-zrtava-zemljotresa/komentari)

Gauhati - Najmanje 55 osoba poginulo je od posledica katastrofalnog zemljotresa jačine 6,9 stepeni po Rihteru koji je pogodio severoistočnu Indiju, Nepal i Tibet.
Epicentar zemljotresa bio je u indijskoj planinskoj državi Sikim, u blizini granice sa Nepalom, gde je poginulo najmanje 18 ljudi.Kiša i klizišta ometaju operacije spašavanja, pa zvaničnici u Sikimu strahuju da bi broj žrtava mogao i dalje rasti. Najmanje petoro ljudi poginulo je u Nepalu, saopštila je policija, dok je najmanje sedam osoba poginulo na Tibetu u Kini.

Zvaničnici u svim regionima smatraju da će broj žrtava verovatno da rasti kako spasioci budu dolazili do udaljenih planinskih područja pogođenenih zemljotresom, prenosi BBC.

причалица
24-10-2011, 07:23
Turska: Novi potres, do sada 1.000 mrtvih

Tanjug | 23. oktobar 2011. 15:24

ANKARA - Posle zemljotresa jačine 7,2 stepena Rihterove skale, jugoistočni deo Turske je pogodio naknadni potres jačine 5,1 stepen po Rihteru. Epicentar novog zemljotresa bio je 20 kilometara severozapadno od prethodnog, na dubini od 9,6 kilometara, saopštio je Američki geofizički institut, a preneo Rojters.
U snažnom zemljotresu koji je u nedelju pogodio istočni deo Turske poginulo je između 500 i 1.000 ljudi, javila je turska televizija CNN Turk. Turska organizacija Crvenog polumeseca saopštila je da je u zemljotresu srušeno 25 stambenih zgrada u mestu Erčis i jedna spavaonica.

U mestu Van je takođe srušeno nekoliko zgrada, prenosi AP.
"Mnoge višespratnice, hoteli i jedna spavaonica su srušeni, a iz ruševina dopiru jauci", rekao je Vejsel Keser, lokalni zvaničnik u Vanu.
Turska vlada šalje satelitske telefone, vojsku i spasilačke ekipe u pogođeni region.Američki geološki zavod naveo je da je potres bio jačine 7,3 stepeni, dok je turski observatorij Kandili saopštio da je jačina zemljotresa bila 6,6 stepeni.Epicentar je bio na 19 km severoistočno od grada Van, na dubini od 7, 2 kilometra, saopštio je američki geološki centar.Zemljotresi su česti u Turskoj. Godine 1999, oko 18.000 ljudi je poginulo u dva snažna potresa koji su pogodili severozapad Turske.

Sandokan
24-10-2011, 08:43
Nisam ni sumnjao da će Priča da me preduhitri ... ajde ja samo malo da dodam ...

Raste broj žrtava zemljotresa

Izvor: B92, Beta, Tanjug Van -- Najnoviji bilans snažnog zemljotresa koji je pogodio istok Turske: pronađeno 217 tela, dok je njih 714 povređeno. Stahuje se da je broj žrtava mnogo veći.http://razbibriga.net/imported/2011/10/16147757944ea4fe8756b51012321366_orig-1.jpg
(Beta)Među stradalima i povređenima prema dosadašnjim informacijama nema građana Srbije, kažu iz naše ambasade u Turskoj.
Turski ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin saopštio je da je 117 ljudi poginulo u gradu Edrdžisu a najmanje 100 u gradu Van, dok je 740 ljudi povređeno.
Sahin je rekao da se u Erdžisu srušilo 80 višespratnica, a da u 40 ima zatrpanih ljudi, što ukazuje da bi broj poginulih mogao da bude značajno veći.

U spasilačkim operacijama koje nisu prekidane ni noćas, učestvuje 1.275 spasilačkih ekipa iz 38 grada i 145 ambulantnih kola. Vojska je uputila šest bataljona vojnika, šest helikoptera i vojni avione C-130 koji prenose šatore, hranu i lekove.Oko 200 zatvorenika pobeglo je iz zatvora u gradu Van nakon što je zgrada oštećena u zemljotresu, ali se 50 vratilo nazad nakon posete porodicama, prenose agencije.

"Procene su da je oko 1.000 zgrada oštećeno i da bi broj mrtvih mogao da bude 500 ili 1.000", rekao je generalni direktor seizmološkog instituta Kandili Mustafa Erdik.

Zbog zemljotresa su prekinute telefonske veze i nema struje na jugoistoku Turske. Glavne drumove na ovom području progutala je zemlja.

Jačina zemljotresa koji je pogodio istok Turske u nedelju bila je 7,3 stepeni po Rihteru (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=23&nav_category=78&nav_id=551725) sa epicentrom na 19 kilometara severoistočno od grada Van, na dubini od 7,2 kilometra, saopštio je američki geološki centar. Američki seizmolozi zabeležili su 100 naknadnih potresa tokom 10 sati nakon prvog udara. Jedan od tih potresa imao je snagu od šest stepeni.
Nema srpskih državljana

Radio B92 je jutros stupio u kontakt sa zamenikom ambasadora Srbije u Turkoj, Miloradom Sekulićem, koji je rekao da naših građana nema među poginulima i povređenima.

"Formiran je krizni štab, a ambasada Srbije zove svakih sat da proveri ima li naših povređenih državljana. ali za sad, tamo uopšte nema stranaca", kazao je on i dodao da broj poginulih raste, kao i da je šteta je ogromna.

Na pitanje ima li informacije da li su svi povređeni adekvatno zbrinuti, Sekulić kaže da grad Van ima samo jednu bolnicu pa je zbog toga veliki broj povređenih smešten u poljske bolnice, koje u u međuvremenu postavljene.

"Dosta njih je i vani, smešteni su u šatorima. Ali, ne zna se još sve", kazao je on.

Prema njegovim saznanjima, struje ni sinoć ni jutros nije bilo u pogođenom području, a veruje se da je od jutros bar deo telefonskih veza

Porodice srpskih državljana koji se nalaze u Turskoj, koje nisu uspele sa njima da stupe u kontakt, informacije mogu da dobiju u ambasadi Srbije u Turskoj na broj telefona ambasade Srbije u Turskoj: 00 90 530 610 74 24.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=24&nav_id=551860

причалица
05-02-2012, 09:46
Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihtera zabeležen je danas nedaleko od zapadne obale Kanade, u blizini ostrva Vankuver, saopštio je američki geološki zavod.
Epicentar se nalazio 204 kilometara južno od mesta Port Hardi i 350 kilometara od grada Vankuvera, prenosi AFP.

Za sada nije izdato upozorenje od opasnosti na cunami, saopštio je Pacifički centar za cunami.

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/305452/Jaci-zemljotres-zabelezen-u-Kanadi

Sarmica
12-02-2012, 14:25
ijao, ovde je nocas bijo zemljotres:qq:
4.2 stepena...fino prodrmalo:srbpla:

Sarmica
08-03-2012, 15:02
:srbpla:

Port o Prens -- Zemljotres umerene jačine pogodio je danas južni deo Haitija, zbog čega su neki građani u strahu izleteli iz svojih domova na ulice.


http://razbibriga.net/imported/2012/03/6421142074f586f0119d9c078425097_640x427-1.jpg

Sve posledice katastrofalnog zemljoitresa od pre dve godine nisu uklonjene.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima u zemljotresu jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.
Epicentar zemljotresa zabeležen je na oko 40 kilometara jugoistočno od prestonice Port-o-Prensa.
Neki stanovnici su iz straha izleteli na ulice glavnog grada Haitija, gde još nisu izbledela sećanja na stravičan zemljotres iz januara 2010. godine u kome je poginulo 314.000 ljudi, prenela je agencija AP.

U tom zemljotresu, jačine sedam stepeni Rihtera, potpuno su uništeni prestonica i okolne oblasti.

Cruz
21-03-2012, 10:01
Zemljotres u Meksiku


Najmanje 11 ljudi povređeno u snažnom zemljotresu, koji je pogodio centralne i južne delove Meksika. Oštećeno ili uništeno oko 800 kuća, a u prestonici Meksiko Sitiju nastala je panika.


U snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepeni Rihterove skale, koji je pogodio centralne i južne delove Meksika, povređeno je 11 ljudi i oštećeno ili uništeno oko 800 kuća, a u prestonici Meksiko Sitiju nastala je panika.

Zemljotres se dogodio južno od turističkog mesta Akapulko na obali Pacifika, između država Gverero i Oaksaka, a nakon njega je usledio naknadni potres jačine 5,1 stepeni po Rihteru.

Guverner države Gverero Anhel Agvire rekao je za lokalnu televiziju, dva sata nakon glavnog potresa, da je na jugu Meksika oštećeno ili uništeno preko mnogo kuća, ali da nema ljudskih žrtava.

Nakon potresa nije izdata opasnost od pojave cunamija, ali je saopšteno da su mogući "efekti lokalnog cunamija".

Zemljotres se osetio i u Meksiko Sitiju, gde su se zaljuljale zgrade, prekinule telefonske veze i električni vodovi i nastale saobraćajne gužve, dok su uplašeni radnici istrčali iz zgrada na ulice, ali ni u prestonici nije zabeležena veća šteta.

Gradonačelnik Meksiko Sitija je u poruci na Tviteru napisao da nisu zabeležni problemi u vodovodu i drugim "strateškim službama".

Međunarodni aerodrom u Meksiko Sitiju radio je normalno, a samo je nekoliko letova za SAD privremeno bilo prizemljeno.

Bela kuća je, u međuvremenu, saopštila da je ćerka predsednika Baraka Obame, 13-godišnja Malija, koja se nalazi na prolećnom raspustu u Meksiku, na sigurnom.

To je jedan od najsnažnijih zemljotresa koji se dogodio u Meksiku od 1985. godine, kada je potres od 8,1 stepeni po Rihteru usmrtio na hiljade ljudi u Meksiko Sitiju.

Izvor: rts.rs

Cruz
11-04-2012, 12:39
Panika na ulicama Džakarte zbog opasnosti od cunamija posle zemljotresa od 8,9 stepeniBeta | 11. 04. 2012. - 11:28h

Džakarta - Upozorenje na cunami izdato je za sve zemlje Indijskog okeana nakon zemljotresa jačine 8,9 stepeni koji je danas pogodio Indoneziju, javljaju svetske agencije. Područje Aćeha u Indoneziji je 26. decembra 2004. pogodio snažan zemljotres koji je izazvao cunami i u 14 zemalja usmrtio 230.000 ljudi

Epicentar zemljotresa bio je ispod mora nedaleko od provincije Aćeh na ostrvu Sumatra. Izdato je upozorenje na cunami.

Zemljotres se dogodio u osam sati i 38 minuta po srednjeevropskom vremenu, pod morem na 33 kilometra ispod nivoa mora, oko 430 kilometara jugozapadno od prestonice provincije Aćeh na ostrvu Sumatra, navodi Američki geofizički institut, koji je jačinu zemljotresa najpre procenio na 8,9, a potom na 8,7 stepeni.

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/316767/Panika-na-ulicama-Dzakarte-zbog-opasnosti-od-cunamija-posle-zemljotresa-od-89-stepeni

Cruz
21-04-2012, 11:25
Zemljotres od 6,6 stepeni u Indoneziji, na ulicama ponovo panika

Beta | 21. 04. 2012. - 11:13h

Snažan zemljotres magnitude 6,6 stepeni pogodio je jutros područje nedaleko od istočne obale Indonezije, posejavši paniku među stanovništvom koje je istrčalo na ulice, prenose svetske agencije.
Indonežanske vlasti poručile su da potres neće izazvati cunami i da nema izveštaja o povređenima i većoj materijalnoj šteti.

Američka seizmološka služba navodi da je epicentar zemljotresa bio 83 kilometra od provincije Papua, na dubini od 30 kilometara ispod dna okeana.

Deca u gradu Manokvan, najbližem epicentru, istrčala su iz škola vrišteći, a ulice su bile pune ljudi koji su pobegli iz kuća i prodavnica koje su se ljuljale.

- Istrčala sam iz kuće sa decom čim sam osetila potres - kazala je majka dvoje dece Pinta Uli i dodala da je videla kako se jedna ulična svetiljka ruši. Srušen je i zid ispred jedne vladine kancelarije u Manokvanu.

Snažan zemljotres koji je pogodio Indoneziju 26. decembra 2004. izazvao je cunami u Indijskom okeanu u kojem je poginulo 230.000 ljudi, od čega polovina u indonežanskoj provinciji Aćeh.

Indoneziju je ovog meseca (11. aprila) već pogodio snažan zemljotres, koji je takođe izazvao paniku kod stanovništva.

Izvor: Blic Online

Moonster
21-04-2012, 13:56
Kod mene bio 3,9 po rihteru nedavno, pa ništa ne piše ovde, Cruz, zabušavaš :ljut:
Il' je to neka zemljotresna diskriminacija ? :hm:

Cruz
21-04-2012, 16:05
verovatno nisam naletela na tu vest

Moonster
21-04-2012, 16:13
verovatno nisam naletela na tu vest
Ma nema veze Cruz, zezam se :cmok:
Prebriši sada ovaj moj spam :kapa:

Cruz
21-04-2012, 16:14
ne mogu to ja :aha:

Moonster
21-04-2012, 16:16
ne mogu to ja :aha:
Nema veze, prebrisat će onaj ko može kada vidi :aha:

Cruz
22-05-2012, 06:49
Serija zemljotresa u Bugarskoj osetila se i u Srbiji

Tačno u dva sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je oblast zapadno od bugarske prestonice Sofije, a potres se osetio i u jugoistočnim delovima Srbije. U Bugarskoj nije zabeležena veća materijalna šteta nakon prvog zemljotresa, ali je potom usledila serija novih.


http://razbibriga.net/imported/2012/05/219855_zemljotres5fotoreuter_f-1.jpg?ver=1337646469Kako navode bugarski mediji, desetine građana izašlo je odmah na ulice glavnog grada te zemlje, kao i Plovdiva.

U Srbiji su zemljotres u Bugarskoj osetili ponajviše građani Niša i Aleksinca, koji su prve informacije o tome podelili sa ostalima na Tviteru. Kako javljaju čitaoci Blica, i u drugim delovima Srbije osetilo se podrhtavanje tla.

Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar prvog potresa bio je na deset kilometara dubine, a zemljotres se dogodio 28 kilometara zapadno od Sofije.

Iz tog razloga, žitelji Kazalika, Stare Zagore, Blagoevgrada i drugih mesta odmah su izašli iz svojih domova u strahu od novih potresa.


http://razbibriga.net/imported/2012/05/245700_zemljotresbtv_f-1.jpg?ver=1337651660
Fotografija iz hodnika unutar sofijskog Studentskog grada


Veće materijalne štete nije bilo, ako se izuzmu pojedine kuće u Perniku, gradu sa 80.000 žitelja, 30 kilometara od Sofije, u kome su sa pojedinih kuća popadali dimnjaci. Nekoliko osoba u ovom gradu, najbližem većem mestu od epicentra, neposredno posle zemljotresa je zatražilo hitnu medicinsku pomoć zbog naglo povišenog pritiska. U Sofiji su vatrogasne ekipe krenule u sve krajeve grada kako bi interevenisale tamo gde je pomoć eventualno neophodna, no za njihovim delovanjem nije bilo potrebe.

Ipak, gradske službe za civilnu zaštitu su, širom zapadne Bugarske, apelovale na građane da u slučaju da reše da tokom noći napuste kuće, isključe struju u svojim domovima, kao i dovode gasa i vode.

Posle prvog, desilo se još 15-aki slabijijih potresa. Kako navode lokalni sofijski mediji, drugi je bio jačine 4,7 stepeni, a dvadesetak minuta kasnije zabeležena su dva još slabija, od dva i dva i po stepena.

U 03:30 zabeležen je drugi po snazi potres u Bugarskoj, kada je o ovom podrhtavanju tla reč, a snaga je iznosila pet stepeni, dok je epicentar ovoga puta puta bio na dubini od samo pet kilometara. I taj zemljotres, poput prvog, osetio se u Srbiji, naročito u Nišu i okolini.

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/324758/Serija-zemljotresa-u-Bugarskoj-osetila-se-i-u-Srbiji

Sarmica
29-05-2012, 08:03
Zemljotres 6,3 Rihtera u Tihom okeanu na Dalekom istoku

29. 05. 2012. - 08:28h
Zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale registrovan je danas u Tihom okeanu u blizini Komandorskih ostrva na Dalekom istoku, saopštila je Geološka služba Ruske akademije nauka.

Potres je bio u 14.40 sati po lokalnom vremenu na dubini od 61,1 kilometar, sa epicentrom na 205 kilometara zapadno od Beringovog ostrva, najvećeg iz sastava Komandorskih ostrva, gde se nalazi jedino naseljeno mesto - selo Nikolskoje, od koga je Petropavlovsk-Kamčatski udaljen 660 kilometara, javila je ruska novinska agencija Itar Tas s.

Ruska agencija navodi da nema informacija o povređenima i o pričinjenoj materijalnoj šteti, a nije bilo ni pretnje od cunamija.

Beringovo ostrvo je najveće ostrvo u grupi Komandorskih ostrva u Beringovom moru koje pripada Rusiji. Ostrvo je dugačko oko 90 i široko oko 24 kilometara i nalazi se istočno od poluostrva Kamčatka na Dalekom istoku.

Cruz
29-05-2012, 10:53
Novi zemljotres na severu Italije, najmanje osam žrtava

Najmanje osam osoba je poginulo, a veliki broj ljudi je povređen u snažnom zemljotresu jačine šest stepeni po Rihteru, koji je pogodio danas severne oblasti Italije, samo nedelju dana pošto je taj region zadesio potres u kome je sedam ljudi izgubilo život, a na stotine stambenih objekata uništeno.

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/325806/Novi-zemljotres-u-Italiji-najmanje-sest-zrtava

Moonster
24-06-2012, 09:12
Zemljotres na istoku Rusije


Pacifičku obalu Rusije, pogodio zemljotres jačine 6,1 stepeni po Rihteru. Nema podataka o šteti i žrtvama.

Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je istočnu obalu Rusije, saopštio je Američki geološki centar.
Zemljotres je potresao polostrvo Kamčatka, na dalekom istoku Rusije, u 11.15 sati po lokalnom vremenu.
Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami.

Izvor: Rts.rs (http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/1126910/Zemljotres+na+istoku+Rusije.html)

Moonster
24-06-2012, 19:47
Zemljotres u Kini, poginule dve osobe

Najmanje dve osobe poginule su danas, a 100 je povređeno kada je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio jugozapad Kine, saopštile su lokalne vlasti.

http://razbibriga.net/imported/2012/06/254263_kinazemljotresap_f-1.jpg?ver=1340555988

Žrtve su prijavljene u okrugu Ninglang u provinciji Junan i u susednom okrugu Januan u provinciji Sičuan. Epicentar potresa bio je na granici dve provincije.


Lokalne vlasti u Ninglangu su poslale 300 šatora, 500 jorgana i 500 paketa odeće u pogođeno područje, rekao je zvaničnik Odeljenja civilnih poslova u provinciji Junan Baj Jong.

Zemljotres je prekinuo sve telekomunikacijske veze u pogođenim područjima.
Portparol vlade okruga Junuan izjavio je da lokalne vlasti istražuju broj žrtava i nanesenu materijalnu štetu.

Izvor: Blic.rs (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/329937/Zemljotres-u-Kini-poginule-dve-osobe)

Moonster
26-06-2012, 19:27
Zemljotres jačine 2,3 stepena Rihtera u Novoj Varoši

Zemljotres jačine 2,3 stepena Rihterove skale registrovan je danas na području Nove Varoši.

"Zemljotres jačine 2,3 stepena osetio se na širem području Nove Varoši oko 13 sati. Epicentar potresa bio je između Sjenice i Ivanjice", rekao je za agenciju Beta dežurni seizmolog Republičkog seizmološkog zavoda Stepa Petrović Čačić.

On je dodao da potres tog intenziteta ne ostavlja posledice na građevinskim objektima.


Izvor: Blic.rs

Sarmica
12-08-2012, 07:50
U dva snažna zemljotresa u Iranu 153 mrtvih, 600 povređenih


Najmanje 153 osobe su danas poginule, a 600 je povređeno u dva zemljotresa koji su potresli severozapad Irana, javila je iranska državna televizija.

http://razbibriga.net/imported/2012/08/266073_zemljotresiranap2_f-1.jpg?ver=1344713995
Oštećeno je na stotine kuća, prenele su agencije.


Epicentar prvog zemljotresa, jačine 6,4 stepena Rihterove skale, zabeležen je na oko 60 kilometara severoistočno od grada sa 1,5 miliona stanovnika Tabriza, na dubini od 10 kilometara.

http://razbibriga.net/imported/2012/08/266072_zemljotresiranap1_f-1.jpg?ver=1344714003
Samo 11 minuta kasnije, usledio je drugi potres jačine 6,3 stepena u blizini grada Varzgan.

http://razbibriga.net/imported/2012/08/266071_zemljotresiranap_f-1.jpg?ver=1344714011
Drugi mediji navode da su zbog zemljotresa u prekidu telefonske veze.

Više od 25.000 ljudi poginulo je 2003. godine u zemljotresu koji je pogodio grad Bam na jugu zemlje, podsetila je agencija Rojters.


http://www.youtube.com/watch?v=0rShfCU7P1Y&feature=player_embedded

Sarmica
30-09-2012, 19:07
Jak zemljotres na jugozapadu Kolumbije

Zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale pogodio je danas jugozapadni deo Kolumbije, saopštio je Američki geološki zavod.
http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/614/v261427p0.jpg

Epicentar zemljotresa bio je 45 kilometara južno od grada Popajana, blizu granice sa Ekvadorom.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj šteti.

(Tanjug)

Sarmica
24-10-2012, 07:51
Zemljotres pogodio Kosta Riku, bez izveštaja o žrtvama


SAN HOSE - Snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni po Rihteru pogodio je pacifičku obalu Kosta Rike i zatresao zgrade u prestonici San Hose, a zasad nema izveštaja o eventualnoj većoj šteti i žrtvama.
Potres se dogodio juče u regionu Guanakaste, na oko osam kilometara od popularnog turističkog grada Nikoja, na dubini od oko 40 kilometara, saopštio je Američki geološki insitut.

Od siline potresa zatresle su se zgrade u prestonici ove centralnoameričke države, a ljudi su u panici istrčali na ulice, javio je AP.
Zasad nema izveštaja o eventualnoj većoj šteti ili žrtvama ovog potresa, nakon kog je usledio zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihteru.

Još snažniji zemljotres od 7,6 stepeni Rihterove skale pogodio je istu obalu prošlog meseca, ali je izazvao samo manju štetu.

Sarmica
07-12-2012, 11:55
Jak zemljotres i mali cunami pogodili Japan

Cunami visok jedan metar zapljusnuo je danas severoistočnu obalu Japana, posle zemljotresa jačine 7,3 stepeni, a vlasti još nisu saopštile da li je u potresu bilo žrtava ili štete.

http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-07/285622_japan2_f.jpg?ver=1354877451
U robnoj kući uhvatio se ko je za šta stigao

U priobalskim mestima na severostoku zemlje proglašena je uzbuna i naređena je evakuacija. Posle prvog zemljotresa, usledio je naknadni udar od 6,2 stepeni Rihtera.

Epicentar prvog, jačeg, potresa bio je pod morem 240 kilometara istočno od ostrva Honšu, na dubini od 10 kilometara, navodi japanska meteorološka agencija. Potres se jako osetio i u Tokiju, 492 kilometra južno od njegovog epicentra.

U upozorenju na cunami, japanske vlasti navele se da bi talas mogao da dostigne visinu do dva metra.

Potres se najjače osetio u severoistočnim krajevima Japana koji su stradali u razornom zemljotresu snage devet stepeni i cunamiju u martu prošle godine. U tom zemljotresu poginulo je skoro 20.000 ljudi a jedna od posledica potresa bila je i havarija u nuklearnoj elektrani Fukušima.
Radnici te elektrane danas su iz predostrožnosti sklonjeni na bezbedno mesto, a uprava fabrike saopštila je da nema opasnosti od havarije.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sIH3us9-LlI

Fića
07-12-2012, 12:38
bio pre neki dan slabiji zemljotres i u Sloveniji..nekih 3.9 rihtera

Sarmica
03-02-2013, 10:02
Hrvatsku su u subotu posle podne potresla dva zemljotresa - prvi jačine 3,2 Rihtera, a drugi 4,5 Rihtera. Prvi zemljotres se osetio uz obalu od Šibenika do Splita, sa epicentrom nedaleko od Muća, dok je epicentar drugog, koji se osetili stanovnici Zagreba i Karlovca, najverovatnije bio kod austrijskog mesta Sitersdorf.

Seizmološka služba nije izdala nikakvo saopštenje u vezi s drugim potresom, a građani Zagreba i Karlovca su se javljali medijima da prenesu svoja iskustva.

"Osetio se potres i u Zagrebu, ja sam ga osetio na Črnomercu, a prijateljica na Jarunu, trajalo je jedno desetak sekundi, malo se zaljuljalo sve."

"Nas je u Gajnicama u Zagrebu streslo. Ležali smo pa smo dosta osetili oko 14,40."

"Javljam se iz Zagreba, Špansko, Oranice... Potres smo osetili u 14,40... Jako se osetilo par sekundi... Za vreme sam sigurna jer sam odmah nakon zvala sestru koja živi sprat ispod pa sam proverila kad sam je zvala. Živimo na četvrtom spratu zgrade i osetili smo i suprug i ja... Moram priznati da je mene prepalo!"

"Potres se osetio i u Maksimiru."

Sarmica
17-02-2013, 07:02
Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru pogodio je kasno sinoć centralni deo Italije.

Stambene zgrade su se tresle u centru Rima, potres se osetio do Napulja, kao i u susednoj oblasti Abruco.

Epicentar zemljotresa bio je u Frozinoneu, mestu koje se nalazi između Rima i Napulja, na dubini od 10,7 km, saopštio je Italijanski institut za geofiziku, a prenose agencije.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili o povređenima.
Potres je izazvao posebnu paniku u oblasti Abruco gde su stanovnici istrčali iz svojih domova. Neki ljudi su čak padali na ulicama.

Abruco je 2009. godine pogodio katastrofalan zemljotres jačine 6,3 stepena u kome je poginulo 309 ljudi.

Na lice mesta su večeras poslati vatrogasti i hitne službe.

Sarmica
13-09-2016, 16:03
Naučnici otkrivaju: Mesec može da utiče na zemljotres?

http://www.nationalgeographic.rs/thumbnail.php?file=mesec_utice_na_zemljotres_86041 2872.jpg&size=article_large

Prema rezultatima najnovijih istraživanja pun mesec može da utiče na velike zemljotrese, a značajnu informaciju predstavlja činjenica da su se najveći potresi u istoriji dogodili oko prolećnih plima.

Zemljotresi spadaju u najdestruktivnije i najnepredvidive sile na planeti. Međutim, čini se da neke od najvećih zemljotresa mogu biti praćeni po istom obrascu: svi se dešavaju u vreme punog meseca.

U ovo vreme su gravitacione sile Meseca i Sunca na Zemlji najviše i mogu biti okidač zemljotresa, navode nova istraživanja.

Naučnici s Univerziteta u Tokiju su istraživali uticaj plime na seizmičke aktivnosti ocenivši da bi rezultati ovih istraživanja mogli da pomognu u predviđanja zemljotresa.

Geolozi s Univerziteta u Tokiju su otkrili da se neki od najvećih zemljotresa u nedavnoj istoriji događaju u vreme kada su sile plime najveće.

Ovo uključuje i ogroman zemljotres u Indijskom okeanu 2004. godine, koji je nastao nakon serije cunamija, kao i zemljotrese na obalama Čilea 2010. godine i u Japanu 2011. godine, piše Daily Mail.

Znanje o silama plime u seizmičkim područjima može da poboljša verovatnoće za predviđanje zemljotresa, pogotovo za ekstremno velike zemljotrese.

Sile plime su prouzrokovane gravitacionim silama na planeti kao i onim što kruže oko našeg sunčevog sistema.

Gravitacija Meseca izaziva okeane da se opuste i stvaraju plime.

U vreme punog meseca, on se nalazi u ravni Sunca samo na suprotnoj strani planete, stvarajući možda najveću poznatu plimu poznatu kao prolećna plima.

Slično prolećnoj plimi se dešava kada se Mesec u istoj ravni sa Suncem, ali na istoj strani (u njegovoj blizini) - tada nastaje mlad mesec.

U oba slučaja gravitaciona sila Sunca se pridodaje gravitacionoj sili Meseca, izazivajući okeane da prave veće plime.

Geolozi su nakon rekonstruisanja sila plime na Zemlji u protekle dve nedelje pre zemljotresa koji su pogodili planetu uspeli pronađu korelaciju velikih zemljotresa i najvećih plima što će, nadaju se, doprineti većoj verovatnoći za predviđanje zemljotresa.

izvor: nacionalna geografija