PDA

Pogledaj Punu Verziju : Pismo - simboli koji govore



Bisernica
05-11-2010, 16:49
Pismo je sredstvo prostorne i vremenske komunikacije.

U širem smislu to je svaki sistem vidljivih oblika - slika ,simbola,znakova
i njihovih kombinacija,koje pravimo sa namerom u svrhu obaveštavanja.
U užem smislu sistem znakova koji predstavljaju odredjene elemente govornog jezika: pojedine reči, slogove ili glasove.

Razlikujemo nekoliko vrsta pisama:

pojmovno (logografsko)
slogovno (pojmovno-silabičko) i
slovno (alfabet).

Ovo su i razvojne faze pisma; danas i dalje koristimo sve te vrste.
Stare razvojne faze koristimo kao pomoćna sredstva u komunikaciji,
dok nam je alfabet osnova.

Bisernica
05-11-2010, 18:19
Ljudi su oduvek imali potrebu da komuniciraju,ne samo u direktnom kontaktu,medju sobom,već i sa prirodom,sa nepoznatim ,onim što je izazivalo strah ,a što su svrstavali u bogove koji imaju moć nad njihovim životima.Poimanje i predstava o sebi i svetu oko sebe,tražila je način da bude iskazana,pa su prvi simboli koji govore o tome bile slike.
Slikama se ispoljavala misao,prenosila poruka,ostavljao zapis o vidjenju sveta.
Komunicirati se moglo,u prapočetku i predmetima,na odredjen način složenim kamenjem ,ili grančicama i slično.Komunikaciju predmetima koristimo i danas,ostavljanjem *znakova* koji treba da odrede put ili pravac.
Poznato je i čvorovno pismo Quipu južnoameričkih Indijanaca Inka: o glavni konop obešeni su konopčići s čvorovima u bojama; raspored čvorova i boje kazuju odredjenu poruku.
Slike smatramo slikovnim pismom onda ,kada su slike dosegle odredjeni nivo stilizacije i kada se takav slikovni prikaz pojma,dogovorno počinje upotrebljavati u istom obliku za odredjeni pojam.Ovakvim karakterom komunikacije služio se još predhistorijski - pećinski čovek.Kasnije se odredjene slike,dovodjenjem u vezu sa nekim drugim slikama u odredjenom odnosu koriste za poticanje asocijacije.Takav početak
slikovnog pisma i pisma uopšte nazivamo piktografija.


http://razbibriga.net/imported/2010/11/cavepainting01613-1.jpg?w=500

Bisernica
05-11-2010, 18:25
Iz ranog pre-islamskog perioda, u Omanu (pogotovo Dhofaru)
su ostale slike i crteži po bukvalno stotinama pećina u regionu Dhofara.

http://razbibriga.net/imported/2010/11/cavepainting01616-1.jpg?w=500

Bisernica
05-11-2010, 18:33
Piktogrami su zapisi-odredjena saopštenja,napravljeni slaganjem šematskih slika ljudi,životinja,predmeta.Iako živimo u 21. veku,i danas ih koriste neka indijanska plemena i Eskimi.Piktograme čitamo kao simbole,a u modernoj civilizaciji ih koristimo kao saobraćajne znakove i putokaze.


http://razbibriga.net/imported/2010/11/piktogrami-1.png

Bisernica
05-11-2010, 23:22
Ideogrami su šematizovaniji oblici slikovnog pisma od piktograma,oni su nosioci pojedinih reči i pojmova,koji se mogu postavljati u medjusobni odnos i tako stvarati asocijacije na apstraktne,afektivne ili racionalne pojmove.
Primer asocijacije kod ideograma je najprisutniji u kineskom pismu gde se recimo pojam ljubav oslikava kao kombinacija slika majke i deteta.
glagol pevati je složen od ideograma ptice i usta,a ideogram dve žene predstavlja - svadju.


http://razbibriga.net/imported/2010/11/5-1.gif

Bisernica
05-11-2010, 23:45
Oni za koje možemo reći sa najvećom verovatnoćom da su stvorili najranije pismo bili su Sumeri,oko 3400 god. pre nove ere.U početku su to bili znakovi koji označavaju pojedine reči, vrlo brzo dolazi i do fonetizacije pisma,pa znakovi prikazuju glasove ili grupe glasova.Ovim klinasto pismo postaje mešavina pojmovnog i slogovnog pisma.
Klinovi su nastali utiskivanjem zašiljenih štapića u meku glinu,nakon čega bi se pločice ostavljale na sunce da se osuše,a pisani zapis u njima bi bio trajan.
Sumeri su koristili i piktograme koji su sačuvani na kamenim pečatima koje su koristili da bi njima obeležili svoju imovinu,jer su izmedju ostalog,vodili i svojevrsno knjigovodstvo.


http://razbibriga.net/imported/2010/11/6-1.gif