PDA

Pogledaj Punu Verziju : Ji DjingПркос
09-11-2010, 15:52
Ji Đing - Kineska knjiga promena

Ji Đing je drevna vestina proricanja, koja nam dolazi iz Kine. Bazirana je na 8 trigrama, koji bacanjem štapića ili novčića, tvore 64 heksagrama, svaki sa svojim značenjem. Ideja iza Ji Đinga je da se ljudska priroda i kosmički poredak ujedinjuju na nivou simbola kolektivnog nesvesnog i vrše uticaj na ljude u bilo kom vremenu i u bilo kojoj kulturi podjednako.

Tako se događa da prilikom bacanja tri novčića, ili prebrojavanja 49 stabljika hajdučke trave, slučajni detalji stanja stvarnosti uđu u sliku trenutka posmatranja i postanu njegov deo - deo koji simboliše dobijeni heksagram. Ova pretpostavka se podudara sa principom sinhroniciteta Karla Gustava Junga koji smatra koincidenciju događaja u prostoru i vremenu za posebnu zavisnost objektivnih događaja od psihičkog stanja posmatrača. Podudara se ta ideja i sa rezultatima kvantne mehanike, naročito sa principom neodređenosti Hajzenberga i principom komplementarnosti Nilsa Bora.

Šezdeset četiri heksagrama Ji Đinga su sredstvo pomoću kojeg mogu da se odrede 64 različite ali tipične situacije. Posmatrač misli da je pad novčića ono što se mora nužno nalaziti u datoj situaciji, u istoj meri u kojoj joj sve što se događa u tom trenutku pripada kao neodvojivi deo celine. Takva očigledna istina otkriva svoju smisaonu prirodu samo ako je moguće pročitati šaru - obrazac i proveriti
njenu interpretaciju, delimično posmatračevim znanjem o subjektivnoj i objektivnoj situaciji, delimično karakteristikom narednih događaja.

http://razbibriga.net/imported/2010/11/krug-1.gif

Kada bacamo štapiće ili novčiće, mi na trenutak kao da zaustavimo vreme i tumačenjem dobijene kombinacije trigrama dobijamo pojašnjenje situacije u kojoj se nalazimo, kao i savet kako da postupimo u datoj situaciji. Formulisanje jasnog pitanja neophodan je deo procesa proricanja ili savetovanja. Što tačnije odredite svoje pitanje, to ćete precizniji odgovor dobiti. Važno je da budete što određeniji u pogledu vremena, ljudi koje uključujete u pitanje, kao i oblastima i količinom onoga što želite da vam bude otkriveno. Izbegavajte pitanja koja traže da-ne odgovor. Tako nešto ne postoji u Ji Đingu, i sigurno nećete dobiti ispravan odgovor ili savet na tako postavljena pitanja. Kada u glavi imate jasno definisano pitanje na koje želite dobiti odgovor ili savet, pokušajte da se duboko skoncentrišete na njega nekoliko minuta. Kada se osetite spremni kliknite na kuglu dole i izvucite svoj heksagram.

Ja lično doživljavam Ji Đing kao prijatelja i savetnika. Postoje periodi kada ga koristim svakodnevno, a onda nastane neko zatišje, dok
ga ponovo ne poželim upitati za savet. Ji Đing vam neće reći precizno vašu budućnost, jer je to nemoguće. To bi značilo da je naša budućnost unapred određena i zacrtana, a ja nikako ne verujem u to. Naša budućnost je vrlo pokretljiva i vrlo promenjiva i uveliko
zavisi od naših svakodnevnih odluka, misli i delovanja.

Ji Đing nam samo ukazuje na energetska kretanja u našim životima. Na dobre i loše strane, koje se mogu, ali i ne moraju, dogoditi. Ukazuje nam na moguće prepreke ili pogodnosti koje nas očekuju u vezi određenog pitanja. Može da vam da savet, smernice, kako biste mogli da uskladite vaše ponašanje i vaše odluke sa energetskim kretanjem univerzuma, ali vaša budućnost zavisi isključiovo od vas samih i odluka koje donesete.

Пркос
09-11-2010, 15:52
http://razbibriga.net/imported/2010/11/43-1.gif

43. ODLUKA
Sile koje vas ugrožavaju je moguće pobediti – bez primisli o povlačenju, sasvim otvoreno, i bez nasilja. Sada ne možete stupiti u otvorenu borbu, jer kada priznate neprijateljevu snagu, vi je još više jačate. Zato je poreknite, iznoseći javno jednu čvrstu ODLUKU da ćete se razvijati u pravcu onoga što je dobro za vas. Kompromis nije moguć.

Odluka treba da potiče iz srca i da bude izgovorena pred vašim prijateljima, porodicom i čitavom zajednicom. Neka drugu budu upoznati s vašim namerama da prevaziđete teškoće. Delajte vedro, staloženo i s autoritetom, jer jedino optimizmom ćete steći psihološku prednost kakvu, na primer, ima šampion takmičenja nad svojim protivnikom. U ovakvu borbu ulazi se bez strasti, emocija ili agresivnosti, ali sa verom, unutrašnjom istinom i odlučnošću koja ne zna za poraz. I tako treba da se nastavi sve dok ništa više ne postoji na putu napretka. Vaš odnos prema društvu u celini sada zahteva da javno iznesete svoju istinu. Otvorena istina može biti opasna, ali opasnost, kako ističe heksagram br. 29, može ponekad da bude od koristi. Ovo bi moglo da se odnosi na neki sudski proces ili javno istupanje kome je cilj izvršenje promene. ODLUKA zahteva miroljubive, nenasilne metode. Vaše ponašanje
treba da je prijateljsko ali beskompromisno. Upamtite, vi se bavite istinom, i zato zanemarite sve ostalo.

U svojim ličnim odnosima vi sada možete otvoreno da iznesete svoju ODLUKU da prevaziđete teškoće i krenete u konstruktivnom pravcu. Takva otvorenost će sigurno ojačati spone među vama. A ako se bavite decom, umesto da kritikujete, usredsredite se na ono što je moguće ostvariti. Međutim, nemojte svojom pravdoljubivošću prikrivati u sebi one iste mane koje osuđujete. Protiv korumpcije se ne možete boriti korumpiranim ličnim motivima, nepravednošću i sebičnim interesima, ili lažima i skrivenim obmanama. U procesu donošenja javne ODLUKE morate otvoreno da proučite sve aspekte Sopstva. Ako ste ispunjeni samoljubljem i taštinom, raščistite sa tim osobinama da biste mogli da produžite dalje. Ako su vam presušili izvori novca ili informacija, inicirajte novu razmenu da bi oživeli njihov protok. Čovek koji ne daje, ne može ni da prima.

Пркос
09-11-2010, 15:53
http://razbibriga.net/imported/2010/11/11-1.gif

11. BLAGOSTANJE (Mir)
Vreme BLAGOSTANJA je nalik na uzbudljiv početak proleća, kada se kosmičke snage nalaze u finoj harmoniji. Uslovi su idealni za nova buđenja, zdrav rast i napredne planove. Okolina je sad do kraja prijemčiva za saradnju, što vodi ka cvetanju onog što se probudilo i BLAGOSTANJU.

Kada dođe proleće, uzvišeni čovek, svestan tog kosmičkog signala, koristi priliku da odneguje plodno tle koje mu se nudi. On uređuje, kontroliše i postavlja granice izvrsnom početku, da bi pravilno oblikovao i oraganizovao budući život. Sada je moguće da se jakim i dobrim idejama popravi situacija i uništi korov inferiornih i rđavih elemenata iz prošlosti. Odnosi sa ljudima mogu biti izuzetno plodonosni. Ukoliko ste u bližoj prošlosti izbegavali društvena okupljanja, sada sa sigurnošću možete krenuti da uspostavljate nove kontakte. Neprijateljstvima, nepoverenju i razdoru je došao kraj, a pozitivna osećanja će preovladati. Razmena dobrih uticaja stvoriće osnov za društveno BLAGOSTANJE.

Mnoge stvari moguće je realizovati kada mudre vođe stupe na vodeće položaje. Ovakvi ljudi su tako široki i progresivni da mogu da preobraze čak i najmračnije činioce društva. Zbog ispravne i harmonične prirode postojećih kosmičkih snaga, ovo je izuzetno povoljno vreme za donošenje korisnih zakona i razvijanje naprednih sistema i uređenja. Tako se svim pojedinim članovima jednog naprednog poretka omogućava uspešno delanje. Najneposrednija korist od ovog povoljnog perioda će se pokazati u sferi biznisa. Iskoristete BLAGOSTANJE kojeg doživljava vaša sredina da bolje organizujete svoje poduhvate. Postojeća jasnoća, nalik na početak proleća, pomoći će da se pokrenu i razrade sistemi koji će biti od trajne vrednosti, koji će opstati čak i u kasnijim težim vremenima. Posebno velike dobitke imaće ljudi koji se bave službenim delatnostima.

U pogledu spiritualnog napretka, dospećete u prirodnu harmoniju sa samim sobom. Vaša spoljašnost će značiti izvešnim spokojstvom koje proističe iz duhovnog BLAGOSTANJA. Vaši instinkti su sada u saglasju sa kosmičkim snagama. Čak će i najbezazlenije, i najmanje sračunate akcije, doneti korist i vama i drugima. Iako će lični odnosi naizgled spolja ostati isti, vaš stav će se vidno poboljšati. Istovremeno će procvetati i vaše fizičko zdravlje. Osećaćete kako, sa otpadanjem slabih i degenerativnih elemenata, u vama raste nova snaga. Uopšteno govoreći, ovo vreme donosi spokoj koji sam po sebi stvara atmosferu posvemašnog uspeha i napretka.

Cruz
12-04-2012, 21:23
http://razbibriga.net/imported/2012/04/imagesqtbnANd9GcR_itsx7kVI9Tl5WfLOllchk_-1.jpgJi Đing ili Knjiga Promena spada u najstarije klasične kineske tekstove. Napisana je 1000. godina pre naše ere, i kao suština mudrosti, tokom 3000 godina služila je kao priručnik za proricanje budućnosti.

Ji Đing predstavlja neverovatnu kombinaciju matematičke pronicljivosti i psihološke intuicije i među velikim knjigama sveta Ji Đing zauzima jedinstveno mesto. On nije samo jedna od najstarijih knjiga koje su ikada napisane, već predstavlja i poimanje sveta koji se znatno razlikuje od svih drugih sistema mišljenja na Istoku i onih koji su izloženi u raznim zapisima čovečanstva, a ne protivureči im. Razlog treba tražiti u tome što se Ji Đing ne zasniva na verskom učenju, božanskom otkrovenju ili plemenskom zakonu i folkloru, već na posmatranju prirode i čovekovog života, međusobnog delovanja univerzalnih zakona i ponašanja ljudske jedinke, slobodne volje i sudbine.

Tvorci Ji Đinga, koji nije delo jednog autora - mada ima autora koji navode da je to delo Fú Xī (Fu Hsi) 2852. pre nove ere do 2738. pre nove ere - već sabrana mudrost mnogih generacija, koja je uspešno primenjivana i upotrebljavana u rasponu od najmanje 3000 godina, prihvatili su promene kao prirodan red stvari, pravu prirodu života.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/imagesqtbnANd9GcQPJl4Xvow9BlTP2vSxOEbu6y-1.jpg

Kada bacamo štapiće ili novčiće, mi na trenutak kao da zaustavimo vreme i tumačenjem dobijene kombinacije trigrama dobijamo pojašnjenje situacije u kojoj se nalazimo, kao i savet kako da postupimo u datoj situaciji.
Formulisanje jasnog pitanja neophodan je deo procesa proricanja ili savetovanja. Što tačnije odredite svoje pitanje, to ćete precizniji odgovor dobiti. Važno je da budete što određeniji u pogledu vremena, ljudi koje uključujete u pitanje, kao i oblastima i količinom onoga što želite da vam bude otkriveno. Izbegavajte pitanja koja traže da-ne odgovor. Tako nešto ne postoji u Ji Đingu, i sigurno nećete dobiti ispravan odgovor ili savet na tako postavljena pitanja.

Kada u glavi imate jasno definisano pitanje na koje želite dobiti odgovor ili savet, pokušajte da se duboko skoncentrišete na njega nekoliko minuta. Kada se osetite spremni kliknite na kuglu dole i izvucite svoj heksagram.

Ji Đing možete doživeti kao prijatelja i savetnika. Postoje periodi kada ćete ga koristiti svakodnevno, a onda će nastati neko zatišje, dok mu se ponovo ne obratite za savet.
Ji Đing vam neće reći precizno budućnost jer je to nemoguće. To bi značilo da je budućnost unapred određena i zacrtana, a nasuprot tome ona je pokretljiva i vrlo promenjiva, jer u velikoj meri zavisi od svakodnevnih odluka, misli i akcija.

Ji Đing će vam ukazati na energetska kretanja u vašem životu, na povoljne i nepovoljne okolnosti koje se mogu dogoditi i prevazići. Ukazuje na moguće prepreke ili pogodnosti koje vas očekuju u vezi određenog pitanja.
Može da vam da savet, smernice, kako biste mogli da uskladite vaše ponašanje i vaše odluke sa energetskim kretanjem univerzuma, ali vaša budućnost zavisi isključiovo od vas samih, odluka koje donesete, i aktivnosti koje sprovodite.

Iz knjige "Ji Djing", Aleister Crowley

Cruz
12-04-2012, 21:24
Predanje kaže da je legendarni Fu Hsi prvi izumeo linijske celine knjige. Predanje dalje prikazuje da je sadašnja knjiga nastala posle revizije dve ranije knjige, takođe zasnovane na heksagramima, ali različite od današnje knjige po redosledu i imenima pojedinih heksagrama. Prva se zvala Lien San (uptrebljavala se u periodu od 2205. do 1766. godine pre nove ere ), a druga je imala naziv Kvej c`ang (upotrebljavala se u periodu od 1766. do 1150. godine pre nove ere).

Sastav današnje Knjige Promena pripisuje se kralju Venu, ocu dinastije Džou (od 1150. do 249. godine pre nove ere). Priča se da je on odredio sadašnji redosled. Velikog majstora Sung konfučijanizma, Sao Junga, njegova matematička tačnost navela je da izradi novu tabelu Ji Đinga, u kojoj postavlja heksagrame u jedan prirodan sistem.
Sao Jung polazi od dve osnovne linije, svetle i tamne, cele i prekinute.

Cruz
12-04-2012, 21:27
Istorija Ji Djinga

Dijagrame koji sačinjavaju heksagrame navodno je stvorio Fu Hsi, pre skoro pet hiljada godina. Ne zna se ko ih je prvi sastavio u heksagrame, ali svi kineski izvori se slažu da je današnji poredak heksagrama, kao i njihova imena ustanovio Kralj Ven.

Pre otprilike tri hiljade godina, u Kini je vladala dinastija Šang. U to vreme ona je bila u stanju potpunog moralnog rasula. Vladajući kralj Džou Hsin bio je tiranin. Jedan od njegove braće je pisao: "Porodica Jin (Šang) nema više moći nad narodom. Velika dela naših predaka osnovala su dinastiju, ali to nasleđe smo izgubili našim zlodelima. I bogati i siromašni su se odali lopovluku, mitu i izdaji. Činovnici i vojska se međusobno takmiče u nepoštovanju zakona. Razbojnici slobodno šetaju i nikad ne možemo biti sigurni da će polagati račune za svoja zlodela. Ponizni narod se buni i čini nerazumna dela. Naša dinastija se ruši: ona je u situaciji čoveka koji je, prelazeći široku reku, izgubio tlo pod nogama, a daleko je od obale."

Za jadno stanje nacije u velikoj meri je bila odgovorna tiranija vladajućeg kralja. Kad se Venov mlađi sin konačno pobunio protiv Džou Hsina, optužio je kralja u sledećoj Svečanoj objavi svim provincijama: "Džou Hsin, kralj dinastije Šang, prezire vrlinu i odaje se raspuštenosti i nepoštovanju zakona. Odvojio se od neba i stvorio neprijateljstvo između sebe i naroda. Sakatio je nevine iz čiste ćudi. Naredio je da se pravednika živom izvadi srce iz grudi. Upotrebio je svoju moć samo za ubijanje i mučenje..."

Optužbe su bile tačne: dva primera zabeležena su u analima. Tokom zime, Džou Hsin je ugledao grupu seljaka kako prelaze reku i naredio da im se odseku noge do cevanica kako bi mogao da vidi" koštanu srž koja tako dobro podnosi hladnoću". "Pravednik" iz objave bio je kraljev rođak, po imenu Bi Gan, koji se usudio da ga izgrdi zbog zlodela koje je počinio. Džou Hsin je dao da se Bi Ganu živom izvadi srce iz grudi kako bi mogao "da izbliza osmotri srce mudraca".

Dok je Džou Hsin tako puštao sebi na volju, zapadni deo njegovog kraljevstva je napredovao pod vojvodom od Džoua. Porodica Džou je već generacijama uživala divljenje i poštovanje zbog svojih sposobnosti i vrlina. Vladajući vojvoda, kasnije poznat kao Kralj Ven, postao je, hteo ne hteo, neka vrsta vicekralja. Guverneri susednih provincija, opazivši napredovanje njegovog vojvodstva, rado su ga konsultovali u vezi administrativnih problema. Vojvoda je stekao poštovanje i u miru i u ratu. On je očito nastupao sa izrazitom samokontrolom i mudrošću. Feudalni gospodari i narod počeli su da ga nagovaraju da se pobuni protiv Džou Hsina i preuzme kineski presto; ali je Ven neprekidno odbijao, govoreći da se njegova porodica zaklela na vernost dinastiji Šang, i da će on održati tu zakletvu, kao što drži i sve ostale.

Neizbežno je došlo do toga da Džou Hsin naredi da ga uhapse. Uprkos protestima naroda njegovog vojvodstva i susednih vladara, vojvoda se predao u ruke vojnicima i bio bačen u kraljeve tamnice. Ne znajući da li će biti stavljen na muke i pogubljen ili će konačno biti oslobođen, mirno se tokom zatočeništva posvetio pisanju komentara na heksagrame Ji Đinga.

Džou Hsin je oklevao da pogubi Vena; znao je da bi takav čin mogao izazvati konačnu pobunu u njegovom kraljevstvu. Sa druge strane, pustiti tako popularnog vojvodu da slobodno šeta bio bi politički rizik. Konačno je tiranin pozvao k sebi Venovog starijeg sina i naslednika koji se zvao Den i rekao mu: "Tvoj otac drži svoju zakletvu na vernost mojoj porodici. Ako se i ti, koji nasleđuješ njegovu titulu, zakuneš dušama svojih predaka da se nikad nećeš pobuniti protiv mene, oslobodiću ga". Den se zakleo, i Džou Hsin je oslobodio Vena, siguran da će ta dva šašava plemića od Džoua održati reč i da je prema tome njegov položaj siguran.

On nije računao na samoodricanje Džouovih. Uskoro posle puštanja na slobodu Ven je, možda zbog toga što su u tamnici s njim rđavo postupali, umro, a Den je, umesto da preuzme vojvodski presto, abdicirao u korist svog mlađeg brata Vua, koji se nije lično zakleo na vernost Džou Hsinu. Vu se pripremao pažljivo, konsultujući komentare heksagrama Ji Đinga koje je načinio njegov pokojni otac, i slušajući savete starijeg brata.
Analiza Venovih komentara navodi nas na zaključak da je vojvoda predvideo da bi situacija u kraljevstvu mogla postati toliko nepodnošljiva da bi jedan od njegovih naslednika eventualno mogao biti prisiljen da digne oružje protiv dinastije Šang. Želeo je da izbegne preuranjeno ili nepotrebno preduzimanje tako ozbiljnog poduhvata. Njegovi komentari često upozoravaju pitača na inicijative koje ne padaju u pravo vreme, suviše optimizma, neuravnoteženi entuzijazam, nečasnost ili mlitavost.

Lišen vojvodstva sopstvenom voljom, Den je odlučio da proširi oblast očevog rada, i analizirao je heksagrame red po red. Čitajući njegove beleške, moramo da priznamo da je bio dostojan sin svoga oca. (Istorija Kine govori o njemu kao o patrioti, heroju, zakonodavcu i filozofu).
Njegovi saveti su potvrda i pojačanje Venovih: mudrost, ekonomičnost, psihička ravnoteža, iskrenost, karakternost, postojanost.

Kao što se i moglo očekivati u takvim okolnostima, Vuova pobuna protiv Džou Hsina bila je uspešna: dinastija Džou stekla je moć u liku Vua, a Den, koji nije aktivno učestvovao u revoluciji, postao je vojvoda od Džoua pod svojim mlađim bratom.

Kao što se takođe moglo očekivati, dinastija Džou donela je Kini veliki prosperitet, toliki da je pokojni Ven od istoričara posthumno dobio titulu Kralj. Tumačenja heksagrama su postala popularna i Ji Đing je usvojen kao konsultativni priručnik za građanske i vojne upravnike. Njegova slava, zajedno sa komentarima (mada ne uvek osnovanim!) rasla je vekovima. Učenjaci i filozofi su raspravljali o njemu i razmišljali o njegovim proročanstvima. Ne može se poreći da je to iskren, gotovo naivno iskren rad.

U našoj verziji smo iz Legeovog prevoda isključili komentare koje su posle Vena i Dena pisali brojni učeni ljudi i filozofi; izgledalo nam je privlačnije da zadržimo njegovu originalnu koncepciju. U napomenama ispod heksagrama, pod linijama na koje se odnose, prevedeni su izvesni kasniji tekstovi za koje nam je izgledalo da razjašnjavaju ono što su dvojica Džoua nameravali da kažu.

Za Telemite su, naravno, najvažniji komentari Alistera Kroulija. Čitavog života Alister Krouli je svakog jutra najpre konsultovao Ji Đing da bi dobio prognozu za taj dan.


Čitalac može sam doći do prognoze na jedan od dva osnovna načina. Prvi, jednostavniji, sastoji se u tome da se dobije jedan heksagram kao odgovor na pitanje. Može se koristiti novčić: glava bi, recimo, značila punu liniju, jang; pismo bi, npr, značilo prekinutu liniju, ili jin. Bacajući novčić šest puta zaredom, dobili bismo heksagram koji se crta odozdo nagore; to će reći da je prva linija na dnu, a šesta na vrhu.

Drugi metod može da da složeniji odgovor na ono što pitamo. I on zahteva tri novčića. Glava, recimo, vredi 3, a pismo 2. Za svaku liniju sva tri novčića treba baciti istovremeno. Ako ukupan zbir bude šest (tri pisma), dobija se linija koja se zove "Veliki Jin". "Veliki Jin" je pokretna linija i teži da pređe u "Mali Jang". Međutim, ovaj jang je statičan, što će reći, ne menja se. Ako bi zbir bio devet (sve tri glave), dobila bi se linija po imenu "Veliki Jang", koja se obeležava ovako: . "Veliki Jang" teži da postane jin, . Međutim, taj je jin statičan. Ako bi zbir bio sedam (recimo, dva pisma i jedna glava) dobijena linija bila bi običan jang koji se ne menja. Ako bi zbir bio osam (recimo dve glave i jedno pismo) linija bi bila običan jin, koji se takođe ne menja.

Ako je ishod koji vam daje ovaj poslednji heksagram povoljan za vas, pogledajte komentare vojvode Džoua za dve promenljive linije - prvu i šestu - u prvom heksagramu; bilo bi mudro da se takođe pročitaju komentari odgovarajućih linija i u drugom heksagramu. Ti komentari sugerisaće vam kako da se ponašate da biste dobili pomenuti povoljan rezultat. Ako je ishod opisan u drugom heksagramu nepovoljan po vas, pročitajte komentare vojvode za dve pokretne linije, ali u ovom slučaju da biste saznali kako da se ponašate da biste izbegli ili umanjili nepovoljnost tog ishoda.

Na ovaj način proces proricanja postaje neka vrsta razgovora sa kineskim mudracem velikog iskustva, izuzetnog strpljenja i dubokog razumevanja. Izgleda vam kao da putem heksagrama razgovarate sa takvom osobom. Nikako ne bi trebalo da smatrate linije "instrukcijama" ili "proročanstvima"! Ji Đing nije šarlatansko vračanje. Svrha knjige je da poveća zalihu našeg znanja putem odnosa prema drugim misliocima koji su živeli pre mnogo vekova, i koji su patili, pobeđivali, gubili, ponovo pobeđivali, voleli, mrzeli, pogađali i promašivali. Jedina razlika između njih i nas je možda ta što su oni bili velikodušniji, hrabriji i mudriji. Ali, oni nisu bili nepogrešivi. Nepogrešivost je krajnji cilj kome čovečanstvo teži, ali koji, nadamo se, neće nikad dostići. Jer, ako bismo postali nepogrešivi, verovatno bismo umrli od dosade. "Univerzumom vlada čisti slučaj; zato, i samo zato je život dobar."

Iz knjige "Ji Djing", Aleister Crowley

Cruz
12-04-2012, 21:36
9 trigrama


http://razbibriga.net/imported/2012/04/HeavenTrigram-1.gif
Qian (Nebo), kreativnost
Nebo je sastavljeno od tri cele Jang linije. Simbolizuje nebo, više kozmičke snage, čvrstinu, uzvišenost, plemenitost, aktivnost, neprekidno kretanje, početak, razne oblike energije; suverene, vladare, rukovodioce, predsednike, upravljače, vođe, mudrace, osnivače religija, poglavare crkava, premijere (prve ministre), starce, očeve, vojne zapovednike, muževe; punoću, bogatstvo, sreću i zadovoljenje, hrabrost, muževnost, napredak, odlučnost, aktivan početak, visok položaj, luksuz, čast, ponos i gordost i sl.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/EarthTrigram-1.gif

Kun (Zemlja), prijemčivost
Zemlja izgleda kao sušta suprotnost Neba, ali u suštini tu se ne radi o odnosu suprotnosti, već o komplementarnosti uzajamnog delovanja. Jedan bez drugog oni ne mogu da postoje. Trigram Zemlja je sastavljen od tri prekinute ili Jin linije. On označava ženu, majku, popustljivost, blagost, istrajnost, posvećenost i težak rad. Zemlja je simbol poniznosti, smernosti, inferiornosti, siromaštva i tame. Iznad svega ona predstavlja pasivnost, iz koje proishode i sledeći atributi: toplota, smirenost, opreznost, vlaga, poštovanje i teško breme (u duhovnom smislu), takođe sve što spada pod kategoriju osnove ili dna.http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_thunder_chen-1.jpg


Zhen (Grom), razbuđivanje
Grom je simbol buđenja energije, njenog stavljanja u dejstvo i pokreta uopšte, a posebno pokretanja životne energije. Grom simbolizuje nove poduhvate, nova zanimanja, brzinu i pojave koje se brzo odvijaju; šok i zaprepašćenje; odluku i odlučno sprovođenje ideja, borbu, ekspanziju, početak novih stvari i aktivnosti, rađanje sunca, letenje, ali i raskalašenost. On predstavlja najstarijeg sina, omladince, ljude koji su se nedavno uzdigli u socijalnom smislu, novoobogaćene ljude, slavne ličnosti uopšte.

http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_water_kan-1.jpg

Kan (Voda), ponor
Ovaj trigram simbolizuje vodu, poplave, muku i iznad svega, opasnost. Simbol je lukavstva, prevare, rizika, brižnih misli, skrivenih loših dela, osećanja krivice, krađe, melanholičnih i depresivnih stanja. Označava sredovečne ljude, lopove, razbojnike, zlonamerne i loše osobe, ljude opterećene jadima i bolestima, neverne i preljubnike, seksom preopterećene osobe. U svakodnevnom životu označava najčešće opasnost, bedu, brige, lišavanja i nedostatak nečega. Pozitivna strana vode je okupljanje, akumulacija, skroman početak sa postepenim razvojem do značajnog nivoa, istrajnost u suočavanju sa opasnostima, medicinu (izlečenje) i napore koji vode do konačnog uspeha. Simbolizuje uspeh u akademskom radu i meditaciji.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_mountain_ken-1.jpg

Gen (Planina), mirovanje
Svi atributi ovog trigrama izvedeni su iz osnovnog simbola - planine: mirovanje i smirenost, nepokretnost, odmor, prestanak aktivnosti, statičnost, teško savladive prepreke i barijere, nagomilavanje i akumulacija, tvrdoglavost, iskrenost, štednja i škrtost, uzvišenost i nezavisnost. Predstavlja najmlađe dete u porodici, zatvorenike, robijaše i osobe ograničene u kretanju, gojazne osobe i grbavci, lenje ljude, pohlepne i ljude koji imaju tendenciju da gomilaju imovinu. Takođe tu su i sveštenici, kaluđeri, crkveni velikodostojnici i praktičari spiritualnih disciplina.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_wind_xun-1.jpg
Xun (Vetar), blagost
Ovaj trigram je simbol Vetra, udaljenih mesta, distance. Njegovo svojstvo je blago prodiranje, prožimanje i sveprisutnost. Takođe posredovanje i međudejstvo, koji dalje nagoveštaju biznis i trgovinu. Drvo, šumu, oblake, dužinu i visinu. Uljudnu i doteranu pojavu, poslušnost i prilagođavanje. Putovanje, daleka mesta, otpuštanje, ustezanje. Istrajan rad, potpunost i smirenost. Duboko razmišljanje, odnosno meditaciju, ali i neodlučnost. Vetar također simbolizuje najstariju ćerku u porodici i sestre, poslovne ljude, putnike, vodiče i osobe koje se bave pomorstvom i transportom.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_fire_li-1.jpg

Li (Vatra), prilepljivost
Simbol vatre, sunca i svetlosti, sjaja, lepote, ali i požara, sagorevanja i nesreća izazvanih vatrom. Označava percepciju, inteligenciju i sposobnost uviđanja bitnih elemenata. Iako tako impulsivnost, razjarenost, bes, strast, nervozu. Sjaj i lepotu, poslove u vezi sa knjigama, slovima i ukrašavanjem. Vatra simbolizuje mudre i inteligentne ljude, umetnike, pisce, osobe koje se bave održavanjem i usavršavanjem lepote, lepotice i sredovečne žene.


http://razbibriga.net/imported/2012/04/i_ching_lake_dui-1.jpg

Dui (Jezero), radostan
simbol najmlađe kćerke, mladih devojaka i mlađih žena, slavnih žena zvezda, bar dama i pevačica, ljubavnica, hostesa. Čarobnica, ali isto tako nekompetentnih osoba, prostitutki i osoba nižih intelektualnih sposobnosti. Jezero simbolizuje radost, veselje i oduševljenje. Potom nizije, udubljenja, močvare i jezera i sledstveno tome, nedovoljnost, nepotpunost, neadekvatnost i defektnost. U vezi sa ovim trigramom su razaranje, ruiniranje i zavođenje. Jezero sa jedne strane simbol sreće, zadovoljstva i uživanja, a sa druge strane, opasnosti koje se javljaju iz ekscesivnog predavanja uživanju. Iz ovoga proističu i ostali atributi Jezera: jaka interesovanja za nešto i hobi, smeh, ogovaranje, parničenje, suđenje, svađe, govori, pevanje i pesme, seksualna strast i žudnja, upropašćivanje nečeg vrednog i nazadovanje.

Cruz
12-04-2012, 21:41
61. Hexagram Zhong Fu

http://razbibriga.net/imported/2012/04/zhong20fu-1.jpg

Unutrašnja istina
Vazduh Vode
Princ Pehara
Najviša iskrenost, tvoja želja ispunjena. Jer ovo pokreće čak i svinje i ribe.

Imaj veru u sebe, miruj u svojoj ličnoj sferi.
Ali pozdravi i uzvrati dobro raspoloženje.
Sadrug se zapliće u promenljive nestalnosti.
Onaj ko putuje sam, putuje najbrže!
Ljudi su najodaniji onima koji su najiskreniji.
Ali neuspeh dolazi visoko letećem petliću.
Um duše. (Sveti duh koji prožima devicu.) Zapazi da je to "veliki Li" 5 sa dupliranim linijama. Sunce plus Sunce.
Recimo da podseća na čamac = uključen je otvor. Vidi Carcer. Ovo je važno značenje: odlaganje, blokada, ograničenje, zatvor, zapečaćena odluka, ugovor.

Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

U Ji Đingu, vazdušni deo Vode je predstavljen 61. heksagramom, Zhong Fu.

On je jedna od najvažnijih slika u Ji Đingu: on "pokreće čak i svinje i ribe i vodi do neizmerne sreće". Njegovi uticaji i korespondencije su mnogostruki i ogromni; jer on je i "veliki Li", trigram Sunca! budući da je obrazovan udvostručavanjem njegovih linija. Oblikom podseća na čamac, ali i na geomantičku figuru Karcer x, Saturn u Jarcu.