PDA

Pogledaj Punu Verziju : Biblija i matematikaBisernica
10-11-2010, 16:29
Ima li Biblija veze sa matematikom,ili su stvari čisto slučajnog karaktera,još uvek je pitanje na koje se niko ne usudjuje dati decidan odgovor,pa ni od strane onih koji su žestoki protivnici kako svete knjige tako i hrišćanstva.
Rasprave o istinitosti hrišćanstva se vode valjda onoliko dugo koliko dugo postoji i hrišćanstvo.Svojevremeno je neko ko se potpisao samo inicijalima,ne zna se puno ime ,pisao o hrišćanstvu osudjujući ga i pozvao nekog od "šampiona" hrišćanstva da ponudi činjenice koje bi odbranile opravdanost vere koju on osporava.
Tekst sa takvim sadržajem je dospeo u ruke Ivana Panjina,Rusa nastanjenog u Kanadi,inaqče bivšeg anarhiste koji je se *preobratio* u istinskog vernika.Čitav slučaj se dešavao krajem 19. veka.Kao izgnanik i doktor matematike,Panjin se na različite načio borio protiv oskudice izgnaničkog života,pa je izmedju ostalog svoja znanja usmerio na otkrivanje numeričkih karakteristika Biblije.Vreme u kojem sje živeo ostavljalo mu je pored znanja ,samo olovku i papir.

dr.Kadžija
10-11-2010, 16:34
Bravo za temu Bisernice :)

Bisernica
10-11-2010, 16:41
Izvorni tekstovi Starog zaveta ipisani hebrejskim jezikom,i Novi zavet ,pisan grčkim jezikom su prošli kroz Panjinovu matematičku obradu,na kojoj je danonoćno radio i došao do zaključka da postoje matematičke zakonitosti koje se iskazuju kroz celu Bibliju u kontinuitetu,u svakom njenom delu i u celini,a te zakonitosti su tako savršeno ugradjene da se postavlja pitanje - kako je to mogao uraditi ljudski um ,a ne bi mogli savršeni računari današnjice.
Ovim doktor matematike Panjin zaključuje da je Biblija plod Božanskog Duha koji se iskazivao kroz zapisivače - od onih starozavetnih ,pa do Isusa Hrista i apostola,te da je celina gradjena tako da svaki deo ima svoje mesto koje je jasno oderedjeno onim što mu predhodi i onim što mu sledi.O svemu je napisao i nekoliko knjiga.
Odgovarajući na tekst *izazivača*,objavljen u New York Times-u,poslao tekst sledeće sadržine:


"Gospodine, u današnjem broju magazina 'San' gospodin V.R.L. poziva da mu se predoče neke činjenice o ispravnosti hrišćanstva. Iznosim samo neke činjenice:

1. Prvih 17 stihova Novog zaveta sadrže Hristov rodoslov. On se sastoji iz dva glavna dela: stihovi 1-11 pokrivaju period od Avrama, oca izabranog naroda, do ROPSTVA, kad su oni nestali kao nezavisan narod. Stihovi 12-17 pokrivaju period od ropstva do obećanog Spasitelja, Hrista. Ispitajmo prvi deo ovog rodoslova.
Njegov rečnik ima 49 reči ili 7x7. Ovaj broj je sam sedam (osobina 1) sedmica (osobina 2), a zbir njegovih činioca su 2 sedmice (osobina 3). Od ovih 49 reči, 28 ili 4 sedmice počinju samoglasnikom, 21 ili 3 sedmice počinju suglasnikom (osobina 4).
Opet: ovih 49 reči tog rečnika imaju 266 slova, ili 7x2x19. Ovaj broj je po sebi 38 sedmica (osobina 5), a zbir njegovih činilaca je 28, ili 4 sedmice (osobina 6), dok je zbir njegovih cifara 14, ili 2 semice (osobina 7). Od ovih 266 slova, štaviše, 140 ili 20 sedmica su samoglasnici, a 126 ili 18 sedmica su suglasnici (osobina 8).

To će reči: upravo kao što je broj reči u tom rečniku sadržalac broja 7, tako je i broj njegovih slova sadržalac broja 7, upravo kao što je zbir činilaca broja reči sadržalac broja 7, tako je i zbir činilaca broja njegovih slova sadržalac broja 7. I upravo kao što je broj reči podeljen između samoglasničkih reči i suglasničkih reči brojem 7, tako je i njihov broj slova podeljen između samoglasnika i suglasnika sedmicama.

Opet, od ovih 49 reči, 35 ili 5 sedmica javljaju se više od jednom u tom pasusu; a 14 ili 2 sedmice, javljaju se samo jednom (osobina 9); sedam njih se javlja u više od jednog oblika, a 42 ili 6 sedmica javljaju se samo u jednom obliku (osobina 10). A među delovima teksta 49 reči su podeljene ovako: 42 ili 6 sedmica su imenice, 7 nisu imenice (osobina 11). Od imenica, 35 ili 5 sedmica su vlastite imenice, a 7 su zajedničke imenice (osobina 12). Od vlastitih imenica 28 su muški preci Hrista, a 7 nisu (osobina 13)...

Bisernica
10-11-2010, 16:42
Bravo za temu Bisernice :)

Hvala :)
priključi se ovoj *borbi* sa brojevima,
meni matematika nije jača strana,zato me je ovo zaitrigiralo :)

Bisernica
10-11-2010, 16:45
Panjin dalje nastavlja :

"Ovo nabrajanje numeričkih fenomena ovih 11 stihova ne počinje da bude iscrpivo, ali je dovoljno pokazano da se objasni da je ovaj deo rodoslova konstruisan po jednom razrađenom planu sedmica.

Okrenimo se sad rodoslovu kao celini. Neću zamarati govoreći o svim njegovim numeričkim fenomenima - bile bi potrebne čitave stranice. Ukazaću na samo jednu osobinu. Novi zavet pisan je na grčkom jeziku. Grci nisu imali odvojene simbole za izražavanje brojeva, koje bi odgovarale našim arapskim brojevima, već umesto toga su koristili slova svoga alfabeta:
upravo kao što su Jevreji, na čijem je jeziku napisan Stari zavet, koristili u istu svrhu svoja. Prema tome, 24 grčka slova predstavljaju sledeće brojeve:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ,100 ,200 ,300 ,400 ,500 ,600 ,700 ,800.

Svako grčko je tako jedan zbir u aritmetici, dobijen dodavanjem brojeva predstavljenih tim slovima, ili njihovim numeričkim vrednostima.
Sad rečnik celog rodoslova ima 72 reči. Ako napišemo njegove numeričke vrednosti preko svake od tih 72 reči i saberemo ih, dobijamo njihov zbir 42.364 ili 6052 sedmice, distribuirane samo u sledeće alfabetske grupe:

- alfa-beta imaju 9.821 ili 1.403 sedmice
- gama-delta imaju 1.904 ili 272 sedmica
- eta-zeta imaju 3.703 ili 529 sedmica
- theta-ro imaju 19.264 ili 2.752 sedmice
- sigma-ksi imaju 7.672 ili 1.096 sedmica

Ali, numerička vrednost 10 slova korišćenih za pravljenje ovih grupa je 931, ili 7x7x19, što je sadržilac ne samo broja 7, već i 7 sedmica.
Neka gospodin V.R.L. započne da piše nekih 300 reči inteligentno kao što to čini ovaj rodoslov i reprodukuje neke numeričke fenomene slične vrste.
Ako to učini za šest meseci, zaista će učiniti čudo. Pretpostavimo da je Matej napravio taj podvig za mesec dana."

dr.Kadžija
10-11-2010, 16:46
Brojevi su neophodni za pravilno, tj (de)kodirano čitanje Biblije :)

Bisernica
10-11-2010, 16:49
Brojevi su neophodni za pravilno, tj (de)kodirano čitanje Biblije :)

Čitam ovo što je pisao panjin i verujem da ćeš ti imati šta da kažeš o tome,
jer je meni zaista neverovatno ,uvek sam se divila ljudima koji imaju dar za
matematiku,odnosno brojeve - meni je uvek reč i slovo bilo bliskije :)

Bisernica
10-11-2010, 16:50
u svom tekstu,Panjin kaže dalje :

"2. Drugi deo ovog poglavlja, stihovi 18-25, odnosi se na rođenje Hrista. On se sastoji od 161 reči, ili 23 sedmice, koje se javljaju u 105 oblika ili 15 sedmica, sa rečnikom od 77 reči ili 11 sedmica. Ovde anđeo govori Josifu.
U skladu sa tim, od tih 77 reči, anđeo koristi 28 ili 4 sedmice. Od 105 oblika on koristi 35 ili 5 sedmica. Numerička vrednost rečnika (različitih reči) je 52.605 ili 7.515 sedmica, a formi (ukupno reči) je 65.249 ili 9.347 sedmica.

Ovo nabrajanje samo počinje takoreći da dotiče površinu numerike ovog poglavlja. Ali, ovde je naročito vredno pažnje činjenica da anđelov govor takođe ima jednu šemu sedmica, što ga čini nekom vrstom prstena u prstenu, kruga u krugu.
Ako gospodin V.R.L. može napisati sličan pasus od 161 reči sa istom šemom samo sedmica (mada ovde ima i nekoliko drugih), za neke tri godine, on će učiniti još veće čudo. Pretpostavimo da je Matej ostvario taj podvig za samo šest meseci."

Bisernica
10-11-2010, 16:51
3. Drugo poglavlje Mateja govori o Isusovom detinjstvu. Njegov fond reči ima 161 reč ili 23 sedmice, sa 896 slova ili 128 sedmica, i 238 formi ili 34 sedmice.
Numerička vrednost fonda reči je 123.529 ili 17.647 sedmica, formi 166.985 ili 23.855 sedmica, i tako dalje kroz stranice nabrajanja.

Ovo poglavlje ima najmanje četiri logička dela, i svaki deo pokazuje sam za sebe iste fenomene koji se nalaze u poglavlju kao celini. Tako prvih šest stihova imaju fond od 56 reči, ili 8 sedmica, i tako dalje, sve po istoj šemi sastavljenoj od sedmica. Tu ima nekih govora. Irod govori, mudraci govore, anđeo govori. Ali su ovde numerički fenomeni tako iskazani da, mada ima takoreći brojnih prstenova unutar prstenova i krugova unutar krugova, svaki je savršen za sebe iako formiraju sve vreme samo deo ostatka.

Ako gospodin V.R.L. može napisati poglavlje kao što je ovo, isto onako prirodno kao što Matej piše, ali sadržeći u nekih 500 reči toliko mnogo isprepletenih a ipak skladnih numeričkih osobina, u recimo preostalom delu svog života - koliko god da je on sad star, ili onome kojem se nada, ako on to uopšte ovako postigne to će biti zaista čudo nad čudima. Uzmimo da je Matej postigao taj podvig za tri godine.

Bisernica
10-11-2010, 16:54
4. Nema, međutim, nijednog dela od stotina onih u Jevanđelju po Mateju koji nije konstruisan na tačno isti način. Samo sa svakim dodatim pasusom teškoća takvog konstruisanja raste ne aritmetičkom, već geometrijskom progresijom, jer on uspeva da napiše sve delove tako da razvija konstantno fiksne veze sa onim što je bilo pre i sa onim što ide posle.

Tako bi bilo lako pokazati da bi gospodinu V.R.L. bilo potrebno nekoliko vekova da napiše knjigu kao što je Matej. Koliko je to trebalo Mateju, pisac ne zna, ali kako je on to uspeo da uradi između Hristovog raspeća, 30. godine naše ere (njegovo jevanđelje nije moglo biti napisano ranije), i uništenja Jerusalima 70. godine (a jevanđelje nije moglo biti napisano kasnije), to neka objasne gospodin V.R.L. i njegovi istomišljenici.

Kako god bilo, Matej je to uradio i tako imamo jednog čudesnog nečuvenog književnog, matematičkog umetnika, bez premca, koji se jedva može i zamisliti. Ovo je prva činjenica o kojoj treba da razmišlja gospodin V.R.L.Jedna druga činjenica još je važnija. U samom prvom odeljku, rodoslovu o kojem smo govorili, reči koje se ne nalaze nigde drugde u Novom zavetu javljaju se 42 puta ili šest sedmica i imaju 126 slova, što je 7x6x3, gde su oba ova broja sadržatelji ne samo sedmica, već i 6 sedmica - da navedemo samo dve od mnogih numeričkih karakteristika ovih reči.

Ali, kako je Matej znao, kad je planirao ovu šemu za ove reči (čija je jedina karakteristika to da se ne javljaju nigde drugde u Novom zavetu), da se one neće naći u drugih 26 knjiga. Da ih neće koristiti ostalih sedam novozavetnih pisaca, osim ako ne pretpostavimo nemuguću hipotezu da se složio sa njima u pogledu tog efekta, on je morao imati pred sobom ostatak Novog zaveta kada je pisao svoju knjigu. Po svemu tome, Jevanđelje po Mateju onda je pisano poslednje."

Panjin zatim pokazuje da su sve knjige i njihovi delovi i Starog i Novog zaveta pisani po istom ovom principu, kao i da je stoga svaka od njih morala biti pisana posle ostalih 65 knjiga (što je, naravno, apsurdno), da bi mogla ispunjavati numeričke zahteve takve strukture.

Iz svega toga, kao i iz bezbroj drugih numeričkih fenomena koji se na neverovatan način provlače kroz Bibliju, Panjin naravno zaključuje da Sveto pismo ne može biti rezultat ljudskog uma, i poziva najeminentnije naučnike svog vremena da ga pobiju, čak i pred građanskim sudom koji bi utvrdio da li bi bilo koji čovek mogao napisati takvu knjigu.

Bisernica
10-11-2010, 16:57
Panjinov poziv je ostao bez odgovora,pa i od strane misterioznog V.R.L.,
koji se više nikada nije oglasio nekim tekstom kojim bi napadao hrišćanstvo ili Bibliju.
Zašto se danas ne oglasi neko u pokušaju da odgovori Panjinu?

Zazijavalo
10-11-2010, 19:23
Ququ! :pusi:meni matematika nije jača strana,zato me je ovo zaitrigiralo :)


E, ovo sve objašnjava. :)

Činjenica da biblija ima izvestan broj reči, slova i poglavlja jednostavno pokazuje da je to knjiga koja ima izvestan sadržaj, odnosno da nije prazna sveska na linije. :mrgreen:

Uzgred, sedam i devet nisu nikakvi mistični brojevi koji se natprirodno pojavljuju u bibliji, već proizilaze iz karakteristika ljudskog mozga. Naime, čovek neku kategoriju obično razvrsta u 5-9 stepeni. Recimo "ladno - ladnjikavo- mlako- toplo- vruće- vrelo- vrelo u p.m. U koliko će ih kategorija razvrstati, zavisi od toga koliko mu je ta kategorija važna i koliki mu je analitički kapacitet mozga.

I, moram da primetim, narodno stvaralaštvo sa savršenim desetercem daje mnogo žešći obrazac, kao ostatak savršenih paganskih bogova. :mrgreen:

Zazijavalo
10-11-2010, 19:29
Panjinov poziv je ostao bez odgovora,pa i od strane misterioznog V.R.L.,
koji se više nikada nije oglasio nekim tekstom kojim bi napadao hrišćanstvo ili Bibliju.
Zašto se danas ne oglasi neko u pokušaju da odgovori Panjinu?Zato što Panin glupa luposti.

Pokušaj dokazivanja ispravnosti biblije na osnovu prebrojavanja slogova je isti kao dokazivanje da je neka zmija otrovnica samo zato što ima određene šare. No, ovo ne dokazuje nikakvu vezu između šara i otrovnosti, već između određene vrste zmije i otrovnosti. I šare i otrovnost su karakteristike zmije, a ne zavise međusobno.
Onaj koji to ne razume, može opasno da nakalja kada jedan takav "dokaz" primeni pri bliskom susretu sa gmizavcima na drugom kontinentu.

dr.Kadžija
10-11-2010, 20:36
Ovim doktor matematike Panjin zaključuje da je Biblija plod Božanskog Duha koji se iskazivao kroz zapisivače - od onih starozavetnih ,pa do Isusa Hrista i apostola,te da je celina gradjena tako da svaki deo ima svoje mesto koje je jasno oderedjeno onim što mu predhodi i onim što mu sledi.O svemu je napisao i nekoliko knjiga.
Odgovarajući na tekst *izazivača*,objavljen u New York Times-u,poslao tekst sledeće sadržine:


Taj Božanski Duh je ništa drugo nego Tajno Znanje :lol:
Kroz celu istoriju pa sve do danas svo znanje, i tajno i javno, je oduvek dolazilo od uzanog kruga ljudi. Kada su se civilizacije formirale, razvoj misli, nauke, kulture i religije je poticao od uzanog kruga ljudi.
To je slučaj i sa Starim i sa Novim zavetom. Napisani su u određenom maniru, prateći određene obrasce, ali je taj deo prilikom predstavljanja masi zanemaren i odbačen, a akcenat je stavljen na doslovnu interpretaciju biblijskog štiva, kako za mase vernika, tako i za mase kritičara biblijskog štiva, čija se kritika zasniva na opovrgavanju doslovnog shvatanja vernika.

Zazijavalo
10-11-2010, 20:39
Bio onaj skeč sa Dejvom Alenom... Pećinski čovek krene da prevaljuje jednu pljosnatu kamenčugu i grdno se namući. U jednom trenutku, sine mu genijalna ideja. Osovi kamenčugu tako da je mogao da je kotrlja kao točak. I, sav srećan, tako očas iz šume izbije na... autoput kojim tutnje mašine.

E, to ti je to tajno biblijsko znanje. :)

Kakvo znanje su mogli da prenesu pastiri u osvit gvozdenog doba? :mrgreen:

dr.Kadžija
10-11-2010, 21:27
Što se tiče broja sedam i Biblije, sedam je sveti hebrejski broj. Sedam je na hebrejskom 'sheva', s tim što se ovo v izgovara kao meko b, i odatle vuče koren u svim ostalim jezicima: eng - seven, nem - sieben, staroeng - sebun, lat - septem, sanskrit - sapta, grč - septa. Broj sedam je broj duhovne perfekcije. Pojavljuje se u bajkama, pričama, magiji, religiji. Postoje dva osnovna zakona na kojima se bazira Sve Što Postoji - Zakon broja tri i Zakon broja sedam. Sveto trojstvo u bibliji je iskorišćeno kao glavni simbol Zakona broja tri. Broj sedam praktično sačinjava osnovu Biblije. Prva rečenica u hebrejskoj Bibliji ima sedam reči koje ukupno imaju 28 slova 4x7. U starom zavetu broj sedam se pominje 287 puta, 7x41, sedmi/sedma/sedmo se pojavljuje 98 puta, 7x14, sedmostruki se pojavljuje 7 puta. 287+98+7=392...392 je zbir sedam na kvadrat i sedam na kub. Broj sedam u kombinaciji sa drugim brojevima (pedeset sedam, sto sedam i sl) se pojavljuje 112 puta, 7x16. Broj 70 se pojavljuje 56 puta, 7x8, brojevi od 71-79 se pojavljuju 35 puta, 7x5. Knjiga Otkrovenja je knjiga broja sedam, u šta može da se uveri svako ko ju je makar jednom pročitao. U ceo Novi zavet je utkana struktura brojevnog trougla sa sedam osnova:
1
1 3
1 3 5
1 3 5 7
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9 11
1 3 5 7 9 11 13
taj trougao ima ukupno 49 polja, a svaka od ovih osnova u zbiru daje 1,4,9,16,25,36,49(=140) , što je niz prvih sedam brojeva na kvadrat, i time je predstavljena suštinska kombinacija trougla(3) i kvadrata(4), tj transformisani geometrijski oblici u kontekst algebre. Ova osnova je poslužila za kreiranje mnogih šifriranih poruka koje se nalaze u Novom Zavetu.

Zazijavalo
10-11-2010, 21:31
Niz Fibonačijevih brojeva 1 1 2 3 5 8 13 21...
koristi se za analizu kretanja vrednosti akcija.
I niko nije postao bogat samo zato što poznaje Fibonačijev niz. :)

Uostalom, kakve bi to tajne poruke mogao da pošalje usvojeni drvodeljin sin? :pusi:

dr.Kadžija
10-11-2010, 21:34
Kakvo znanje su mogli da prenesu pastiri u osvit gvozdenog doba? :mrgreen:

A u osvit gvozdenog doba, ljudi su još koristili alatke od grubo tesanog kamena, prošlo je nekih 200-300 godina i.... događa se egipatska civilizacija :lol:...nema šta, išli su na ubrzani kurs :lol:

kojica
10-11-2010, 21:35
E nemoj da ste cicije, aj dešifrujte nešto. :palac:

Zazijavalo
10-11-2010, 21:36
U osvit gvozdenog doba ljudi su koristili alatke od govžđa. Po tim gvozdenim alatkama gvozdeno doba dobilo je ime. :)

Mada, treba priznati da je najveće dostignuće egipatske civilizacije bilo naslagivanje kamena. :pusi:

причалица
10-11-2010, 21:39
:( glupa sam za ovak'e teme.

Zazijavalo
10-11-2010, 21:39
E nemoj da ste cicije, aj dešifrujte nešto. :palac:

Fibonačijevi brojevi korišćeni na tržištu akcija su
0.382, 0.500, 0.618.
Pri ovim vrednostima dolazi do privremenog povlačenja rasta ili pada vrednosti.
Ako oćeš da dobiješ, treba da pratiš te vrednosti.
Ako oćeš da izgubiš, isto treba da pratiš te vrednosti. :)

причалица
10-11-2010, 21:40
Fibonačijevi brojevi korišćeni na tržištu akcija su
0.382, 0.500, 0.618.
Pri ovim vrednostima dolazi do privremenog povlačenja rasta ili pada vrednosti.
Ako oćeš da dobiješ, treba da pratiš te vrednosti.
Ako oćeš da izgubiš, isto treba da pratiš te vrednosti. :)
ček', a ako neću ništa...šta će mi ti brojevi?

Zazijavalo
10-11-2010, 21:42
ček', a ako neću ništa...šta će mi ti brojevi?

Onda ćeš da znaš kako verovatno neće da se kreće devizno tržište, mada bi trebalo. :pusi:

dr.Kadžija
10-11-2010, 21:43
Niz Fibonačijevih brojeva 1 1 2 3 5 8 13 21...
koristi se za analizu kretanja vrednosti akcija.
I niko nije postao bogat samo zato što poznaje Fibonačijev niz. :)

Uostalom, kakve bi to tajne poruke mogao da pošalje usvojeni drvodeljin sin? :pusi:

Ali su postali bogati koristeći se drugim nizovima, za koje očigledno nisi čuo :lol:
Priznaćeš da crkva ima pozamašno bogatstvo u svojim rukama :lol:
Što se tiče tajnih poruka drvodeljinog sina, malo pre pomenuh vajne kritičare Biblije, koji umeju samo da kritikuju doslovnu opšteprihvaćenu interpretaciju Biblije...tako da možeš još mnogo mudrih pitanja postaviti u tom kontekstu, i do besvesti koristiti :pusi:, ali to neće promeniti činjenicu da su kritičari doslovne interpretacije samo druga strana medalje na kojoj se nalaze konzumenti doslovne interpretacije. Masama je ostavljeno da se bakću sa doslovnim shvatanjem Biblije, bilo da ga podržavaju, kritikuju ili mu se podsmevaju :pusi: :lol:

Zazijavalo
10-11-2010, 21:47
Ali su postali bogati koristeći se drugim nizovima, za koje očigledno nisi čuo :lol:
Postali su bogati zahvaljujući zdravom razumu, a ne nizovima brojeva. :)

Priznaćeš da crkva ima pozamašno bogatstvo u svojim rukama :lol:
Priznaću. Ima i mafija. Pa šta?

Što se tiče tajnih poruka drvodeljinog sina, malo pre pomenuh vajne kritičare Biblije, koji umeju samo da kritikuju doslovnu opšteprihvaćenu interpretaciju Biblije...tako da možeš još mnogo mudrih pitanja postaviti u tom kontekstu, i do besvesti koristiti :pusi:, ali to neće promeniti činjenicu da su kritičari doslovne interpretacije samo druga strana medalje na kojoj se nalaze konzumenti doslovne interpretacije. Masama je ostavljeno da se bakću sa doslovnim shvatanjem Biblije, bilo da ga podržavaju, kritikuju ili mu se podsmevaju :pusi: :lol:
To još uvek ne menja činjenicu da je drvodeljin sin živeo u osvit gvozdenog doba. I da su Egipćani uglavnom preslagivali kamenje. :pusi:

причалица
10-11-2010, 22:02
Onda ćeš da znaš kako verovatno neće da se kreće devizno tržište, mada bi trebalo. :pusi:

pare mi nisu baš toliko potrebne.
da ne bih ovde bezveze pričala, neću više ovde da se javljam.

dr.Kadžija
11-11-2010, 00:43
Postali su bogati zahvaljujući zdravom razumu, a ne nizovima brojeva. :)


Drugim rečima, potvrđuješ da masa ne poseduje zdrav razum :pusi:
Sasvim je treća stvar tvoj doživljaj i spoznaja pojma broj :lol: Objektivno posmatrano, postoji ogromna razlika između pojma 'sedam' i simbola 7, ali kod tebe je, zahvaljujući nebranjenoj izloženosti školskom programu, odavnina zacementiran znak jednakosti između ta dva, i na tome se bazira tvoje shvatanje brojeva. Sva je verovatnoća da brojeve povezuješ isključivo sa matematikom, i da ih kroz nju poimaš, shvataš i doživljavaš. Iz tog razloga tvoja umna šema odbacuje bilo kakvo postojanje mogućnosti da su neki brojevi mistični/magični/sveti.Priznaću. Ima i mafija. Pa šta?


Ne znam da l si mislio baš na pravu mafiju, italijansku, il si pod taj pojam sveo razne ''mafije'', u svakom slučaju koju god mafiju pokušao da poturiš kao neku paralelu, nijedna nema takvo bogatstvo i uticaj kao crkva...osim možda farmaceutske mafije :lol:To još uvek ne menja činjenicu da je drvodeljin sin živeo u osvit gvozdenog doba. I da su Egipćani uglavnom preslagivali kamenje. :pusi:

Kod tebe je uz dejstvo školskog programa očigledan i uticaj ''ilustrovane istorije sveta'' i holivudske produkcije raznih priča programske istorije :lol:
Činjenica da jedan delić mozaika tvog matriksa sadrži ''istinu'' da su egipćani preslagivali kamenje nikako ne znači da je to objektivna istina. To samo ukazuje na skučenost pogleda u čijoj osnovi leži ubeđenje da je znanje o egiptu preuzeto u petom osnovne sasvim dovoljno da se oformi slika koja će postati pomenuti delić pomenutog mozaika tvog pomenutog matriksa :lol:.

dr.Kadžija
11-11-2010, 01:15
Uostalom, kakve bi to tajne poruke mogao da pošalje usvojeni drvodeljin sin? :pusi:

evo ja ću da ti dešifrujem jednu :lol:

Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.
Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
I ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
Ne razumeše, dakle, da im govoraše za Oca.
Eto vam kazah unapred.
Mnogi od njih govorahu: U njemu je đavo, i poludeo je; šta ga slušate?
A onde seđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim:
Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?
Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam.
Ovo vam kazah dok sam s vama.
Jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju.
Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.
A kad iziđoše, iđahu po selima propovedajući jevanđelje i isceljujući svuda.
:pusi:
:lol:

Zazijavalo
11-11-2010, 06:59
Drugim rečima, potvrđuješ da masa ne poseduje zdrav razum :pusi:
Naravno. Ako smo već kod brojeva, postoji prilično precizan odnos 85:10:5. Od sto ljudi, 5 može da zaradi brdo novca, 10 će uspeti da ostane na površini. 85 će izgubiti svoj novac. Ovo je nekakva više-manje konstanta. 5 ljudi od sto mogu postati dobri hirurzi, piloti, akrobati, violinisti. 10 od sto će se nekako snaći u tim pojedinačnim ulogama, a preostalih 85 će doživeti fijasko.

Sasvim je treća stvar tvoj doživljaj i spoznaja pojma broj :lol: Objektivno posmatrano, postoji ogromna razlika između pojma 'sedam' i simbola 7, ali kod tebe je, zahvaljujući nebranjenoj izloženosti školskom programu, odavnina zacementiran znak jednakosti između ta dva, i na tome se bazira tvoje shvatanje brojeva. Sva je verovatnoća da brojeve povezuješ isključivo sa matematikom, i da ih kroz nju poimaš, shvataš i doživljavaš. Iz tog razloga tvoja umna šema odbacuje bilo kakvo postojanje mogućnosti da su neki brojevi mistični/magični/sveti.
Jeste. Moja umna šema odbacuje da su neki brojevi mistični/magični/sveti. :mrgreen:

Ne znam da l si mislio baš na pravu mafiju, italijansku, il si pod taj pojam sveo razne ''mafije'', u svakom slučaju koju god mafiju pokušao da poturiš kao neku paralelu, nijedna nema takvo bogatstvo i uticaj kao crkva...osim možda farmaceutske mafije :lol:
I ovo je normalno. Crkva je starija od svake mafije. :)

Kod tebe je uz dejstvo školskog programa očigledan i uticaj ''ilustrovane istorije sveta'' i holivudske produkcije raznih priča programske istorije :lol:
Činjenica da jedan delić mozaika tvog matriksa sadrži ''istinu'' da su egipćani preslagivali kamenje nikako ne znači da je to objektivna istina. To samo ukazuje na skučenost pogleda u čijoj osnovi leži ubeđenje da je znanje o egiptu preuzeto u petom osnovne sasvim dovoljno da se oformi slika koja će postati pomenuti delić pomenutog mozaika tvog pomenutog matriksa :lol:.
Jeste. U petom razredu naučili su me da su Egipćani preslagivali kamenje. Naučili su me i da su neko kamenje sa mukom dubili da bi napravili sarkofage u koje su metali svoje mrtve vođe. Posle sam u holivudskim filmovima video piramide. I od onda se ništa nije ppromenilo. Egipćani su ostali oni koji gomilaju kamenje da sakriju leš. Da nije bilo tih gomila kamenja, o njima danas niko ništa ne bi znao. Bili bi mitski narod iz biblije koji je tlačio Jevreje. :pusi:
A, pardon. Egipćani su smislili i toalet paprir. Koristili su papirus da naprave rolne na kojima su beležili ko je i kada i koliko preslagivao kamenje za pokrivanje leša. :eek:

Zazijavalo
11-11-2010, 07:03
evo ja ću da ti dešifrujem jednu :lol:

Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.
Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
I ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
Ne razumeše, dakle, da im govoraše za Oca.
Eto vam kazah unapred.
Mnogi od njih govorahu: U njemu je đavo, i poludeo je; šta ga slušate?
A onde seđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim:
Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?
Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam.
Ovo vam kazah dok sam s vama.
Jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju.
Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.
A kad iziđoše, iđahu po selima propovedajući jevanđelje i isceljujući svuda.
:pusi:
:lol:

Jaka stvar.
Znali smo i bez ovoga da je Isus imao komplekse što je drvodeljin sin. :neutral:

dr.Kadžija
11-11-2010, 09:58
Naravno. Ako smo već kod brojeva, postoji prilično precizan odnos 85:10:5. Od sto ljudi, 5 može da zaradi brdo novca, 10 će uspeti da ostane na površini. 85 će izgubiti svoj novac. Ovo je nekakva više-manje konstanta. 5 ljudi od sto mogu postati dobri hirurzi, piloti, akrobati, violinisti. 10 od sto će se nekako snaći u tim pojedinačnim ulogama, a preostalih 85 će doživeti fijasko.

Jeste. Moja umna šema odbacuje da su neki brojevi mistični/magični/sveti. :mrgreen:

I ovo je normalno. Crkva je starija od svake mafije. :)

Jeste. U petom razredu naučili su me da su Egipćani preslagivali kamenje. Naučili su me i da su neko kamenje sa mukom dubili da bi napravili sarkofage u koje su metali svoje mrtve vođe. Posle sam u holivudskim filmovima video piramide. I od onda se ništa nije ppromenilo. Egipćani su ostali oni koji gomilaju kamenje da sakriju leš. Da nije bilo tih gomila kamenja, o njima danas niko ništa ne bi znao. Bili bi mitski narod iz biblije koji je tlačio Jevreje. :pusi:
A, pardon. Egipćani su smislili i toalet paprir. Koristili su papirus da naprave rolne na kojima su beležili ko je i kada i koliko preslagivao kamenje za pokrivanje leša. :eek:

Pa ako tako stvari stoje zazi, onda i nisi neki sagovornik za ove teme, obzirom da javno priznaješ koliko ti je skučeno znanje... na trenutke sam stekao utisak i da se dičiš time :lol:
Što se tiče onih 5 od 100...ti misliš da su oni do bogatstva stigli uz pomoć zdravog razuma? Hoćeš reći da dete neobrazovanih i siromašnih roditelja ima iste šanse za uspeh i bogatstvo kao i dete obrazovanih i bogatih roditelja, samo zahvaljujući zdravom razumu? (siguran sam da ćeš sad negde izbunariti neki pojedinačni slučaj gde se odigrao takav filmski scenario :lol: )

dr.Kadžija
11-11-2010, 10:36
Jaka stvar.
Znali smo i bez ovoga da je Isus imao komplekse što je drvodeljin sin. :neutral:

Zaista ne znam da li je jaka ili slaba stvar, poruka je namenjena tebi i nema veze sa Isusovim kompleksima :lol:

Zazijavalo
11-11-2010, 16:01
Pa ako tako stvari stoje zazi, onda i nisi neki sagovornik za ove teme, obzirom da javno priznaješ koliko ti je skučeno znanje... na trenutke sam stekao utisak i da se dičiš time :lol:
Dakle, stvarno nisam očekivao da ovo čujem od lica koje smatra da je gvozdeno doba bilo u paleolitiku. :raz_067:


Što se tiče onih 5 od 100...ti misliš da su oni do bogatstva stigli uz pomoć zdravog razuma? Hoćeš reći da dete neobrazovanih i siromašnih roditelja ima iste šanse za uspeh i bogatstvo kao i dete obrazovanih i bogatih roditelja, samo zahvaljujući zdravom razumu? (siguran sam da ćeš sad negde izbunariti neki pojedinačni slučaj gde se odigrao takav filmski scenario :lol: )
Nisam govorio o sticanju bogatstva. Rekao sam da 5% populacije može da bude uspešan berzanski agent (ili pilot ili hirurg ili...). Kako su to uglavnom osobe koje rade za procenat, obično stignu samo do priličnog blagostanja, ne obavezno do bogatstva. I da... Mnogi berzanski agenti imaju skromno poreklo. Što je sasvim normalno, jer je u pitanju posao. Pomalo ekskluzivan, ali ipak samo posao.

Zatim, govorio sam o zdravom razumu. Zdrav razum ti kaže da ne možeš zaraditi na berzi igrajući se nekakvim nizovima brojeva koji će imati "magično" dejstvo. Baš zabole novčane tokove što si ti izbrojao slogove u Novom zavetu ili što je FIbonači prebrojavao generacije miševa.

Što se pak, nevezano sa temom, tiče šansi dece siomašnih i neobrazovanih roditelja, mogu samo da kažem da je siromaštvo loša navika, a neobrazovanje razlog da se prihvatiš numerologije. Neka deca uspeju da nadvise takve roditelje, neka ne uspeju. I to odlučuje njihov dalji život.

Zazijavalo
11-11-2010, 16:03
Zaista ne znam da li je jaka ili slaba stvar, poruka je namenjena tebi i nema veze sa Isusovim kompleksima :lol:

Zapravo si obećao nekakvo dešifrovanje. Koje je izostalo, kao što sam i očekivao. :pusi: