PDA

Pogledaj Punu Verziju : Mona Liza kroz slikarske pravceBisernica
28-01-2011, 22:49
Kako bi Leonardo naslikao Mona Lizu da je živeo u nekom drugom vremenu ?
Ahmet Kurt je uz pomoć grafičkog programa obradio Leonardovu Mona Lisu prema stilovima u slikarstvu.

http://razbibriga.net/imported/2011/01/monalis2-1.jpg

Rana renesansa - 1400 - 1460

Bisernica
28-01-2011, 22:51
http://razbibriga.net/imported/2011/01/mona_nor-1.jpg

Renesanasa severno od Alpa 1400 - 1500

Bisernica
28-01-2011, 22:52
http://razbibriga.net/imported/2011/01/mona_per-1.jpg

Perspektivno slikarstvo 1450 - 1500

Bisernica
28-01-2011, 22:54
http://razbibriga.net/imported/2011/01/monalis1-1.jpg

Kasna renesansa 1490 - 1512

Vreme u kojem je nastala Mona Liza

Bisernica
28-01-2011, 22:55
http://razbibriga.net/imported/2011/01/monaman-1.jpg

Manirizam 1520 - 1580

Bisernica
28-01-2011, 23:14
Rana renesansa ili quattrocento - 15. vek ili razdoblje godina koje sadrže četvorku od 1400.-te do 1499. godine.
Ropdjena je u Firenci - koju su nazivali i Nova Atina,Trajala je kratko (od 1400- 1540. god),ali intenzivno i ostavila
neizbrisiv pečat u istoriji umetnosti.Renesansa nije samo podrazumevala novi pravac u umetnosti,ona je označila
i novi način življenja,novi pristup svetu i čoveku,i s pravom se može reći da je Renesansa "hrišćanska klasika" ,kao
pandan antičkoj klasici.
Jedan od najznačajnijih predstavnika rane renesanse je Donatello - vajar čiji radovi krase i katedralu San Maria del Fiore.

Bisernica
28-01-2011, 23:49
Kasna,zrela renesansa ili cinquecento ,16 vek ili činkvečento - godine koje počinju sa petstotina
uključuje sve od 1500.Period u kojem je čovek - hrišćanin,hteo da uspostavi ravnotežu izmedju tela i duše.
Mnogi istoričari umetnosti danas posmatraju renesansu kao zapadno evropski društveno - politički i kulturni
pokret,ali je renesansa u stvari bila prvenstveno hrišćanski pokret,koji se preko hrišćanskog pogleda na
život i svet odrazio u svim ljudskim duhovnim vrednostima.
Najčuveniji predstavnici kasne renesanse su Da Vinci ,Mikelandjelo Buonaroti,Raffaello,Tiziano,
Direr,Giorgione...

Bisernica
28-01-2011, 23:50
http://razbibriga.net/imported/2011/01/monabar-1.jpg

Barok 1600 - 1700

Bisernica
29-01-2011, 10:28
Perspektiva - latinski perspectiva ars - optička umetnost,je jedna od metoda deskriptivne geometrije. Perspektivom se prostorni objekti prikazuju u ravnini konstrukcijom kojom se perspektivna slika A' neke tačke A iz datoga središta projiciranja O na datu ravninu projiciranja π dobija kao secište pravca OA s ravninom π. Ako se ovo primeni na sve tačke objekta,tada se dobija njegova pespektivna slika,ili centralna projekcije.. Pritom je perspektivna slika pravca ukrštanja tačaka,opet pravac. Osnovna je karakteristika perspektivne slike da je veoma nalik na onu koju oko prima kada se nalazi u središtu projiciranja.
Projekcije se široko primenjuju u slikarstvu. Prvi tragovi perspektive zapaženi su na ostatcima rimskih slika u Pompejima. U indijskom, kineskom, japanskom i vizantijskom slikarstvu nema prikaza dubine prostora (treća dimenzija). U srednjevekovnim traktatima o optici iz 13. i 14. veka, slikarskoj perspektivi posvećena je veća pažnja nego u samim traktatima o slikarstvu. Slikari trecenta polazili su u primeni perspektive od empirijske metode; Giotto i slikari sienske škole nisu crtali likove samo jedan do drugoga, kao vizantinski slikari, nego jedan iza drugoga. Glavna tačka i horizont javili su se potkraj 14.veka. Za renesanse u 14. veku počela se, na temelju posmatranja prirode, razvijati i perspektiva; o njoj su raspravljali slikari u svojim traktatima (L. B. Alberti, O slikarstvu, 1435), a prva matematička pravila za stvaranje perspektive u slikarstvu postavio je firentinski arhitekt F. Brunelleschi (1377–1446). Na evropskom severozapadu u prvim decenijama 15. veka braća Van Eyck postigla su iluziju prostora primenom svetla i nijansiranjem volumena. U doba baroka u 17. i 18. veku poticaj arhitekturi i iluzionističkom slikarstvu dale su mnoge teorijske rasprave o perspektivi na temelju dostignuća renesanse. Linearna perspektiva prevladavala je u zapadnom slikarstvu do kraja 19. veka, kada je P. Cézanne došao do spoznaje da je bit slikarstva u ostvarivanju plastične egzistencije objekta, što je uticalo na pojedine slikare kubizma, ekspresionizma, fovizma, nadrealizma i apstrakcije da u svojim delima ne prikazuju trodimenzionalni prostor.
U prenesenom značenju, perspektivom se naziva stajalište s kojega se što posmatra, gledište.

(Iz enciklopedije umetnosti)

Bisernica
29-01-2011, 10:31
Uspon perspektivnog slikarstva, pozdravljen kao trijumf trezvenosti i perfekcionizma, u stvari predstavlja kanonizaciju jedne opticke varke. U dubljem, simbolickom smislu, briga za "verno" prikazivanje prividnih prostornih odnosa i za detaljne analize likova i objekata u tom prostoru, oznacava gubitak interesovanja za ono što je iznad prostora i površine, kao i za ono unutrašnje. Tako likovna umetnost postepeno plete mrezu oko ljudske percepcije stvarajucicambijent koji ce pogodovati predstojecem zaboravu metafizike. U prerenesansnoj likovnoj umetnosti na snazi je simbolicka perspektiva u kojoj su odnosi medu objektima i likovima odredjeni njihovim ontološkim statusom.

Svetislav Basara o perspektivi u slikarstvu

Bisernica
29-01-2011, 13:28
http://razbibriga.net/imported/2011/01/mona18-1.jpg

Slikarstvo 18. veka 1700 - 1800

Bisernica
29-01-2011, 13:34
Manirizam - poseban likovni izraz u periodu između visoke renesanse i baroka;
traje odprilike od 1520/1530. do 1600. godine.
Prevashodno ,kao pravac značajan u italijanskom slikarstvu ,manje u vajarstvu.
Manirizam po karakteristici ,odstupa od harmonične uravnoteženosti i kompozicije
renesansnog stila.Naglašeno jaki kontrasti svetla i tame,likovi izduženih proporcija,
izrazi lica ekstatični,a pozadina neodredjena ili tek nagoveštena.
Značajni predstavnici manirizma su Cellini, El Greco,Tintoreto.

Bisernica
04-02-2011, 23:03
http://razbibriga.net/imported/2011/02/monarom-1.jpg

Romantizam 1800-1860

Bisernica
04-02-2011, 23:04
http://razbibriga.net/imported/2011/02/monarea-1.jpg


Realizam 1840 - 1860

Bisernica
06-03-2011, 18:07
http://razbibriga.net/imported/2011/03/monaimp-1.jpg


Impresionizam i postimpresionizam 1860 - 1900

Bisernica
06-03-2011, 18:09
http://razbibriga.net/imported/2011/03/monaexp1-1.jpg


Ekspresionizam 1900 - 1914