PDA

Pogledaj Punu Verziju : RubensBisernica
12-02-2011, 14:36
http://razbibriga.net/imported/2011/02/884479811_9e5c2c5987-1.jpg?v=0


RUBENS, Pieter Pauwel - Autoportret


Flamanski slikar za kojeg se može reći da je bio najveći eksponent dinamizma,vitalnosti i
senzualnosti baroknog slikarstva.Njegovo delo je spoj tradicije flamanskog realizma sa
klasičnim tendencijama italijanske renesanse.
Iako njegova remek dela uključuju portrete i pejzaže,Rubens je možda najpoznatiji
po svojim verskim i mitološkim kompozicijama.

Bisernica
12-02-2011, 15:00
Iako je Rubensov otac Jan rođen kao katolik,njegovo ime se pojavljuje na listi kalvinista još 1566. godine,što je dovelo do izbeglištva porodice Rubens u Nemačku,gde je rođen Peter Paul.Jan Rubens postaje diplomatski agent i savetnik protestantske princeze Ane od Saksonije,druge supruge Vilijema Ćutljivog,koji je predvodio otpor španskoj vladavini u Holandiji.
Na nesreću,jedna neželjena trudnoća otkriva stepen intimnosti odnosa između ove princeze iz kuće Oranž-Nasau i Rubensovog oca.Ana je uspela od muža izmoliti pomilovanje za Jana ,ali je porodica Rubens stavljena u kući pritvor u Zigen,nasau ,utvrđeno uporište u Vestfaliji.
Rubensova deca su upućivana na klasike od strane svog prognanog oca koji je bio doktor građanskog i kanonskog prava.nakon što ime je dozvoljeno da se presele u keln ,Rubensov otac umire 1587. godine.nakon smrti muža,Rubensova majka sa četvoro preživele dece odlazi u Antverpen.

Bisernica
12-02-2011, 15:11
U desetoj godini ,majka šalje Petera Paula sa starijim bratom Filipom u latinsku školu u Antverpenu,međutim ,nedugo zatim ,1590. godine ,nedostatak novca i obaveza da pripremi miraz za svoju sestru Blandinu,primorava Rubensovu majku da prekine njegovo formalno obrazovanje i pošalje ga na službu kod grofice Lalaing - postao je paž.
međutim ,rubens se vrlo brzo zasitio otmenog života i uspeva izmoliti dozvolu grofice da se posveti slikarstvu.šalju ga kod bliskog rođaka Tobijasa Verhaecht,koji je u to vreme manje poznat slikar manirist.pošto je brzo učio osnove svoje buduće profesije,za četiri godine je postao učenik kod Adama van Noort,a potom kod Ota van Veen,jednog od najistaknutijih u Antverpenu,a pripadao je grupi flamanskih umetrnika koji su odlazili u Rim na studije umetnosti antike i italijanske renesanse.
Van Veen savetuje mladom Rubensu da 1600. godine ode u Italiju.

Bisernica
12-02-2011, 15:42
U maju 1600-te ,nakon dvogodišnjeg majstorskog staža u slikarskom udruženju Sveti Luka u Antverpenu,Rubens sa svojim prvim ,stalnim pratiocem i učenikom ,Deodatus del Monte,odlučuje da se upusti u vizuelnu i duhovnu avanturu po Italiji.ponuđeno mu je zaposlenje kod Vićenco I Gonzaga,vojvode od Mantove,koji je imao jednu od najvećih i najcenjenijih zbirki radova italijanskih umetnika izvan Vatikana.Tokom osam godina koliko je Rubens proveo kod Gonzage ,imon ne velike mogućnosti da ispuni svoju nameru da "studira dela antičke i moderne umetnosti u komšiluku ".
1601. - 1602. godine ,Vojvoda ga šalje u Rim,da radi kopije slika velikih majstora,pod zaštitu kardinala Montaldo,gde je uz pomoć flamanske veze dobio svoj prvi javni posao - tri slike za kriptu kapele Sveta jelena u Santa Croce u Jerusalimu.
U Rimu je u to vreme i bolonjski slikar Anibal Karači sa svojim saradnicima ,na radu u galeriji Palazzo Farnese.Njihov metod i način rada je imao velikog uticaja na mladog Rubensa.Usvojio je venecijansku boju ,svetlost i primenu boje ,prvo kroz dela Tintoretta,zatim kroz Veronesea,mnogo pre nego što je mogao pronići u suštinski smisao Ticijanove umetnosti.
Rubens radi kopije i kroz njegove kopije se dobija ponuda najpotpunijeg pregleda ostvarenja 16. veka italijanske umetnosti u izrazito ličnoj reviziji.http://razbibriga.net/imported/2011/02/farnes0-1.jpg

Ceiling fresco - Annibale Carracci
1597-1602
Fresco
Palazzo Farnese, Rome

Bisernica
12-02-2011, 19:41
1603. godine je dobio svojevrstan diplomatski zadatak ,da skupe poklone Vojvode od Mantove odnese Filipu III i Španskom sudu.Ova misija mu je omogućila da baci pogled na kraljevsku kolekciju u Madridu.Njegova snalažljivost i naglašena taktičnost u odnosima ga je preporučila kao dobar izbor temperamentnom Vojvodi od Mantove,za predstavnika pred Španskim sudom.Ovo je bila svojevrsna priprema za buduće diplomatske poslove.
jedini veliki rad koji je uradio za Vojvodu od Mantove su tri slike za isusovačku crkvu Sv. Trojica :Krštenje Hristovo (Kraljevski muzej lepih umetnosti, Antverpen), Preobraženje (Muzej lepih umetnosti, Nansi),Porodica Gonzaga i presveta Trojica (knežev dvor - Mantova).Iste godine je završio i Obrezanje za oltar Isusovačke crkve Sv. Ambroza u Đenovi.
Portret dvorskih lepotica je naručio Vojvoda za galeriju Gonzaga ,kojom je Rubens upravljao.http://razbibriga.net/imported/2011/02/02religi-1.jpg

Porodica Gonzaga u obožavanju Svete Trojice
The Gonzaga Family Worshipping the Holy Trinity
1604-05
Oil on canvas, 430 x 700 cm
Palazzo Ducale, Mantua

Bisernica
12-02-2011, 20:09
U vreme u kojem Rubens boravi u Mantovi ,veliki uticaj na stilove imaju venecijanski umetnici činkvečenta.Ova velika slika sa šarenim kostimima i opuštenim portretima dece ,ne može biti zamišljena bez uticaja Ticijanovih velikih komada.Topao kolorit i naglašena tekstura u opisu raskošne odeće kneževske porodice,također izgledaju Ticijanovski.Na ovoj slici je naglašen snažan dinastički karakter porodice.Predstavljanje oba roditelja Vojvode od Mantove i njegove dece izričito naglašava kontinuitet dinastije.
Ovo Rubensovo ogromno platno je bilo teško oštećeno za vreme francuske opsade Mantove,tako da su ti delovi odsečeni,uključujući i glave nekoliko članova porodice.http://razbibriga.net/imported/2011/02/02religk-1.jpg

detalj slike

Bisernica
12-02-2011, 20:29
Krajem 1605. godine ,Rubens dobija odobrenje od Vojvode da ga napusti i nastavi svoje studije u Rimu.Tu je delio kuću sa bratom Filipom i bibliotekarom kardinala Ascanio Kolona,koji je bio član jedne od većine bogatih i moćnih porodica u Rimu.
Dnevni kontakta sa Filipom ,koji je bio sjajan student čuvene flamanske klasične humanističke škole Justus Lipsius,dodao je novi polet u njegova lična viđenja antičkog sveta.
U leto 1607. godine ,Vojvoda od Mantove ga poziva da prati Gonzage do odmarališta San Pjer de Areni ,gde je nastavio da slika sjajne portrete Đenovljanske aristokratije.
Hronično kašnjenje plata i želja da se nametne i kao međunarodni majstor ,a ne samo mantovljanski,motiviše Rubensa da promeni mecenu.Dobio je podršku bogatog papskog bankara,monsinjora Jacopo Serra,od kojeg je dobio zavidnu proviziju za oltarnu sliku u rimskoj crkvi Santa Maria in Vallicella.Istovremeno je oslikao i oltar za Oratorijanski red u Fermu - Obožavanje pastira.


http://razbibriga.net/imported/2011/02/03brigid-1.jpg

Portret Markize
Portrait of Marchesa Brigida Spinola Doria
1606
Oil on canvas, 152 x 99 cm
National Gallery of Art, Washington


Slika je urađena dok je Rubens boravio u Đenovi 1606.godine.
Slika je smanjena u odnosu na prvobitnu planiranu dužinu prtreta na kojem mlada Markiza u svojim
ranim dvadesetim stoji na tremu vile.Ovo je poznato iz crteža studije za portret koji se nalazi u
Pierpont Morgan Librari, Njujork.

Bisernica
12-02-2011, 20:44
http://razbibriga.net/imported/2011/02/05pallav-1.jpg


Portrait of Maria Serra Pallavicino
1606
Oil on canvas, 241 x 140 cm
Private collection


Ovaj veliki portret žene plemkinje,urađen je za vreme njegovog boravka u Đenovi.
Puna dužina portreta dame iz najviših đenovljanskih društvenih krugova,poseduje izražen venecijanski pečat.ovim lučkim i trgovačkim centrom upravljala je oligarhija sastavljena od pripadnika aristokratskih porodica,kao što su Pallavicinis, Durazzos, Grimaldis, Imperiales i Spinolas,koji su kontrolisali bankarstvo,ekonomiju i politiku republike.Članove đenovljanskog plemstva Rubens je slikao oko 1606-07, a portreti nemaju formalnost koja je bila tako karakteristična za flamansku tradiciju portretisanja u maniru Mor i Frans Pourbus II.
Na portretu kao što je marija Serra Pallavicino,posmatrač može uočiti visok stepen realizma ,koji Rubens postiže različitim sredstvima,koristeći prekide u pozadini,briljantnu opipljivost satenske haljine koju dama nosi, daje utisak zaustavljenog pokreta.Očigledan je uticaj Ticijana ,pa čak i više Veronezea.Tretman boje i svetlosti,posebno tamno crvene koja sija na draperi i refleksija koja osvetljava tamu, svetli tonovi koji blješte poput munje,pod uticajem tehnike Tintoreta.

Bisernica
12-02-2011, 20:59
http://razbibriga.net/imported/2011/02/05religi-1.jpg

Madonna Adored by Angels (Madonna della Vallicella)
1608
Oil on slate, 425 x 250 cm
Santa Maria Vallicella, Rome

Oritorianski red je Rubensu naručio sliku za visoki oltar svoje glavne crkve Santa Marija Vallicella. Rubens je prvobitno naslikao Sv. Gligorija u ekstazi,međutim ,ova slika je odbijena zbog svetlosti koja je bila isuviše naglašena,pa je platno zamenjeno novom verzijom,koja je sasvim drugačija od prve,a slika je podeljena u tri dovojena platna.
Ovaj rad,koji je završen u jesen 1608. godine,se još uvek nalazi na svom izvornom mestu u Santa Marija Vallicella.

Bisernica
12-02-2011, 21:04
U oktobru 1608. godine ,dobio je vesti od brata da je majka na samrti i on kreće za Antverpen ,ali je nije zatekao živu. Iako je Italija postala Rubensova duhovna domovina,
gde se obično potpisivao samo Pietro Pauolo, i koja mu je uzvraćala dobrim ,njegov neposredni uspeh u Antverpenu je bio toliki da je tamo i sotao.Uprkos čestim i dugim putovanjima u kasnijoj karijeri,nije video Italiju nikada više.

Bisernica
12-02-2011, 21:12
Ubrzo nakon smrti majke ,Rubens se vezuje *zlatnim okovima* u službi španskog Habzburškog namesnika u Flandriji.Kuća koju je za sebe izgradio je bila ponos Antverpena,ispunjena slikama,delima vajara,kovanim novcem i nakitom renesnsne i antičke Italije - privatni Panteon.
Najveći rad u Flandriji je naručena dekoracija isusovačke crkve Sv. čarls Borromeo u Antverpenu,a pretpsotvlja se da je imao i udela u projektovanju iste.On je i majstor dekorater eneterijera i autor uljanih crteža za sliku na plafonu crkve na kojoj je radio uz pomoć svog najtalentovanijeg učenika Anthoni van Dajk i drugih.Skoro kompletno delo je uništeno u požaru koji je zahvatio crkvu 1718. godine.http://razbibriga.net/imported/2011/02/03sketch-1.jpg

uljani crtež
King Solomon and the Queen of Sheba
1620
Oil on panel, 41 x 46 cm
Courtauld Institute Galleries, London

Bisernica
12-02-2011, 21:52
Do početka 1620. Rubens je već usavršio umetnost evociranja prikaza kako statičnih tako i najsloženijih i dramatičnih kompozicija sa teama iz religioznih is vetovnih književnih dela,stoga nije slučajno što je upravo u to vreme dizajnirao ciklus koji je možda i kreativni vrhunac njegove karijere.U tim novim zadatcima ,delom i zbog njegovih razmera bez presedana u njegovom dotadašnjem radu,njegov stil je pokazao prve inovacije koje su evidentne u oslikavanju plafona isusovačke crkve u Antverpenu.
Plafon građevine je bio ukrašen sa četrdeset veliki slika za koje je Rubens uradio skice sa temama iz Starog i Novog zaveta,kao i neke scene iz života svetaca.Slike je uglavnom dovršavao Van Dajk.na žalost ,uništene su u velikom požaru 1718. godine,ali se o kvalitetu slika može suditi iz nekoliko ugraviranih primeraka,a posebno iz sačuvanih uljanih skica kao što je kralj Solomon i kraljica od sabe.
Na ovoj skici se vidi da Rubens u svom stilu naginje čuvenom venecijanskom "soffitti",slikama Ticijana,Veronesea i Tintoreta koji izražavaju istu živost i osećaj iluzije.Rubensove skice za uništene slike na plafonu crkve jasno pokazuju koliko je dizajn i nervozni stil različit od staloženosti klasicizma iz njegovog ranog perioda.http://razbibriga.net/imported/2011/02/biograph-1.jpg

Sir Anthoni van Dayc - Rubensov učenik

Bisernica
12-02-2011, 22:06
Stalno nastanjen u Flandriji,Rubens se u oktobru 1609. godine ženi Isabelom Brant,ćerkom Jana Branta,vodećeg humaniste u Antverpenu.
U to vreme ije samo sudski portretista već i glavni religijski slikar.njegov barokni oltarski prikaz Podizanje krsta rađen 1610. godine u Sv. Valburg u Antverpenu i Silazak sa krsta (1611-14.),rađen za Katedralu u Antverpenu,označava Rubensa kao vodećeg slikara Flandrije.Zbog njegovog ugleda mu je bilo omogućeno da po želji ,živi u Antverpenu ,a ne u briselu gde je bilo sedište Flamanskog suda.Rubensova međunarodna reputacija je vezana za veliki broj radova nastalih u njegovoj radionici u kojoj je uposlen veliki broj saradnika i učenika.Mnoge velike slike koje su izašle iz njegovog ateljea su u stvari naslikane od strane njegovih saradnika,mada je osnovna skica i neka ključna mesta radio Rubens.Zarad predočavanja modela budućih velikih slika klijentima,Rubens je radio i skice unapred ,u tonovima braon ,sive i bele na malim pripremljenim drvenim pločama samo nekoliko inča visokim.http://razbibriga.net/imported/2011/02/08artist-1.jpg


The Artist and His First Wife, Isabella Brant, in the Honeysuckle Bower
1609-10
Oil on canvas, 178 x 136,5 cm
Alte Pinakothek, Munich

Slikar i njegova prva supruga Isabela neposredno nakon venčanja.

Bisernica
12-02-2011, 22:20
http://razbibriga.net/imported/2011/02/03erect-1.jpg

Podizanje Krsta
Raising of the Cross
1610
Oil on panel, 460 x 340 cm (centre panel), 460 x 150 cm (wings)
O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp

Rubens je naslikao triptih za plafon oltara crkve sv.Valpurgisa u Antverpenu,koja je srušena 1817. godine.
Triptihom, Rubens označava senzacionalno uvođenje baroknog stila u umetnost severa.Dijagonalna kompozicija je puna dinamike i animirana bojama.Umetnik koji se upravo vratio iz Italije ,sa još uvek sveži sećanjem na Mikelanđela ,Karavađa i venecijanske slikare,je Podizanjem krsta sumirao svoej uspehe u prvim godinama u Antverpenu ,nakon povratka.
Sliku su 1794. godine francuzi zaplenili i odneli u Pariz,a nakon poraza napoleona ,vraćena je u Antvrpen 1815. godine i postavljena u Bogorodičinoj crkvi.
Tokom restauracije 1980. godine,slojevi laka koji su imali čak i oblik sivog vela preko slike su sukcesivno uklanjani,pa je ostao jasno vidljiv talenat mladog rubensa u intenzivnim emocijama likova,kontrasta u osvetljenju,sjaj tela radnika,oklopa i skupih haljina.

Bisernica
12-02-2011, 22:53
http://razbibriga.net/imported/2011/02/07desce-1.jpg

Skidanje sa Krsta
Descent from the Cross
1612-14
Oil on panel, 421 x 311 cm (centre panel),
421 x 153 cm (wings)
O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp


Nakon završetka kalvinističkog režima u Antverpenu,crkve se postepeno ponovo ukrašavaju umetničkim delima.Proces je nastavljen i intenziviran i početkom 17. veka,kada južna Holandija uživa period stabilnosti i prosperiteta zahvaljujući politici mira koju vode Nadvojvode Albert i Izabela.Najviše koristi od ovoga su imali umetnost i umetnici.Antverpen je bio bogat grad,čije su crkve bile ukrašene neobičnim sjajem,jer je katoličko bogosluženje moralo biti posebno u gradu u kojem su protestanti imali prevlast.
1611. godine ,Arkebuziri,antverpenska građanska straža ,naručuje Silazak s krsta kod slavnog majstora Rubensa za oltar u njihovoj Sabornoj crkvi.Dekan esnafa je u to vreme bio Nikolas Rockok,koji se pojavljuje na slici.
Silazak sa Krsta je drugi veliki oltarski triptih koji Rubens radi za Katedralu u Antvrpenu.
Bogata barokna slikarska tehnika,uključena oba elementa venecijanskog dizajna i kompozicije i osvetljenje kroz rimski period Karavađa,ali je ukupan rezultat čisto flamanski.Iako na prvi pogled teme prikazane u triptihu deluju samostalno ,one su u stvari povezane,jer je sveti Kristofer ,svetac zaštitnik Arkebuzira.Kada je triptih bio zatvoren ,sve što su vernici mogli da vide od njega je scena iz legende o svetom Kristoferu,čije ime potiče od grčkog "Christophorus",što znači nosioc Hrista.
Ova činjenica predstavlja ključ cele slike,na kojoj su i svetice i prijatelji u centru slike i Marija i Simeon na krilima - Hristonosci.

Bisernica
13-02-2011, 12:12
Potražnja za Rubensovim radom je bila izuzetno velika i on je bio u stanju odgovoriti zahtevima samo zato što je vodio vrlo efikasnu radionicu.Nije poznato koliko je učenika ili pomoćnika imao u radionici ,jer je kao dvorski slikar bio izuzet iz obaveze da se registruje u esnafu.Ideja koju je imao o pokretanju svojevrsne fabrike slika je bila preterano ambiciozna i neostvariva ,ali čak i čovek njegove intelektualne i fizičke izdržljivosti (kažu da je ustajao svako jutro u 4 sata),nije mogao ostvariti sve poslove koji su bili nametnuti radionici.Sarađivao je i sa umetnicima koji su se već afirmisali kao što su Brojgel, Van Dajk, Jordaens, Danijel Seghers, Sniders i drugi,a dorađivao je slike učenika i saradnika.Stepen njegovog udela u slici se izkazivao u njenoj ceni.
Generalno ,njegovi učenici su odrađivali najviše posla između uljane skice i konačnog izgleda slike ,ali je majstor svaku završavao i davao svoj lični pečat.

Bisernica
13-02-2011, 12:20
Među velika dela druge decenije 17. veka spadaju slike verskog sadržaja ,Strašni sud (oko 1616, Alte Pinakothek, Minhen),Hrist na krstu (1620, Kraljevski muzej lepih umetnosti, Brisel), i mitološke slike Bitka Amazonki (oko 1618; Alte Pinakothek) i Silovanje ćerke Leucippusa (oko 1617-18; Alte Pinakothek).
Slike divljih životinja kulminiraju sa slikom Lov na hipopotamusa i korkodila (cca. 1615-16; Alte Pinakothek) ,kao i slične teme lova.


http://razbibriga.net/imported/2011/02/32religi-1.jpg

Strašni sud
The Last Judgement
1617
Oil on canvas, 606 x 460 cm
Alte Pinakothek, Munich

Ova slika je naručena od Vojvode Wolfgang Wilhelm of Pfalz-Neuburg ,za tavanicu oltara Isusovačke crkve u Nirnbergu.

Bisernica
13-02-2011, 12:44
http://razbibriga.net/imported/2011/02/peterpaulrubens_christ_on_the_cross_betw-1.jpg

Hrist na Krstu
Christ on the Cross between the Two Thieves
by Peter Paul Rubens, 1619-1620

Bisernica
13-02-2011, 12:54
http://razbibriga.net/imported/2011/02/31mythol-1.jpg

Bitka Amazonki
Battle of the Amazons
1618
Oil on panel, 121 x 166 cm
Alte Pinakothek, Munich

Naslikana dok je slikar još bio mlad i pokazuje svu naglost njegovog temperamenta,kompozicija *vihora* koja je tipična za barok,konj koji se
strmoglavljuje u bitku je odraz strastvenog temperamenta mladog Rubensa.
Tema je uzeta iz antičke mitologije i predstavlja Tezeja i Atinjana protiv Amazonki iz Telestrisa,koju kratko pominje Herodot u svojim zapisisma .Suprotstavljena snaga muškaraca i žena ,konja upletenih u borbu je kao eksplozija u prostoru slike.
Ovo je jedan od najblistavijih *pohvala* baroknom slikarstvu.

Bisernica
13-02-2011, 13:04
http://razbibriga.net/imported/2011/02/28mythol-1.jpg

Silovanje Leucipusove ćerke
Rape of the Daughters of Leucippus
c. 1617
Oil on canvas, 224 x 211 cm
Alte Pinakothek, Munich

Lirizam, elokventnost i senzualnost koje karakterišu čitav opus su već vidljive u mitološkim kompozicijama Rubensa od 1600-1620.
Leucippusove ćerke su zaručene za blizance Kastora i Poluksa.
Kompozicija ove slike se otvara prema gore poput cveta,u buket.
Dve divrgentne dijagonale se podižu iz baze slike ,gde su noge žrtve i agresora postavljene jedne pored drugih,i volumen ove tačke se harmonično penje i širi u
ravnoteži sa kontrastom koji prave gola tela žrtava sa tamnim oklopima napadača.
Ovde je Rubensov klasicizam u potpunom saglasju sa baroknim tendencijama.

Bisernica
13-02-2011, 13:07
http://razbibriga.net/imported/2011/02/02hippop-1.jpg

Lov na hipopotamusa i krokodila
Hippopotamus and Crocodile Hunt
1615-16
Oil on canvas, 248 x 321 cm
Alte Pinakothek, Munich


Rubens je naslikao niz velikih formata sa scenama lova od 1614-15,
od kojih mnoge imaju mitološku pozadinu.

Bisernica
13-02-2011, 13:09
http://razbibriga.net/imported/2011/02/03lionhu-1.jpg

Lov na lava
Lion Hunt
c. 1621
Oil on canvas, 249 x 377 cm
Alte Pinakothek, Munich

Bisernica
13-02-2011, 13:21
Habzburški španski vladari u periodu između 1621. i 1630. sve više koriste Rubensa kao diplomatu,a njegov kontakt sa vodećim političkim i intelektualnim ličnostima Evrope i blagost u nastupu su ga učinili idealnim diplomatom,a osim toga ,kao slikar je vrlo često mogao da se iskoristi i u špijunsker svrhe i kao dobar posmatrač.
njegov prvi diplomatski zadatak je vezan za pokušaj Španije da ponovo pregovara o primirju tzv. Dvanaet godina (1609 - 1621) između Flandrije koja je pod upravom habzburške vlasti i Holandije.Rubens je bio savetnik Nadvojvotkinje Isabele,ćerke vladara Habzburške Španije Filipa III, koja je vladala Flandrijom.Rubens je u njeno ime pokuišao da posreduje kod Holanđana ,ali je rat koji je izbio između protestanata holanđana i katolika flamanaca,a trajao je do kraja Rubensovog života ,ove pokušaje onemogućio.

Bisernica
13-02-2011, 15:49
Početkom 1622. godine ,Marija de Mediči,udovica Henrija IV i majka Luja XIII,kralja Francuske, poziva Rubensa u Pariz.Ova firentinska princeza čijem je venčanju prisustvovao 1600. godine u Firenci,a pozvan je preko posrednika ,naručila je dve serije slika za njenu galeriju u novoizgrađenoj palati u Luksemburg u Parizu.
Jedan od ciklusa sa 21 slikom iz života Marije de Mediči se nalazi u Luvru,dok druga serija koja se bavi slikama iz života Henrija IV nikada nije dovršena.Nakon šest nedelja koje je proveo u Parizu ugovarajući detalje vezane za naručeni serijal,Rubens se vraća u Antverpen i dve godien radi na ovom umetnički najvažnijem svetovnom serijalu.
U Pariz se vratio 1625. godine ,kako bi isporučio slike Mariji de Mediči.http://razbibriga.net/imported/2011/02/14mariem-1.jpg


Marie de Médici, Queen of France
c. 1622
Oil on canvas, 130 x 108 cm
Museo del Prado, Madrid

Bisernica
13-02-2011, 16:20
Marija de Mediči (1573-1642), kraljica supruga kralja Francuske Henrija IV (vladao 1589-1610), a od 1610 do 1614, vladala u ime svog sina , kralja Luj XIII (vladao 1610-43).

Marija je bila ćerka Frančeska de Medičija, velikog vojvode od Toskane i Džoane Austrijske. Ubrzo nakon što se Henri IV razveo od svoje prve žene, Margarete, on se oženio Marijom (oktobar 1600) kako bi dobio veliki miraz koji će mu pomoći da plati svoje dugove.1601 Marija je rodila Dauphin (prestolonaslednik)Luja (budući Luj KSIII), i tokom sledećih osam godina rodila je još petoro dece. Ipak, njihov odnos je bio napet.
Marija je zamerala Henriju njegova neverstva,a on njoj podršku koju je pružala ,po njemu,beskrupuloznim firentincima ,od koji su najfavorizovaniji bili Concino Concini i njegova supruga Leonora. Nakon atentata na Henrija IV (14. maja 1610), parlament u Parizu proglasio je Mariju za namesnika mladog kralja Luja XIII.
Vođena uticajem Concina ,koji je u međuvremenu dobio titulu markiza d'Ancre,Marija je okrenula Henrija od njegove anti-španske politike,a nakon njegove smrti je protraćila državnu kasu i pravila ponižavajuće ustupke buntovnom plemstvu.Iako je Luj XIII stekao uslov da preuzme vladavinu u septembru 1614. godine ,Marija i d'Ancre su ga ignorisali i nastavili da vladaju u njegovo ime.1617. godiene ,Lujev štićenik Šarl d'Albert De Luines organizuje ubistvo d'Ancrea,a Marija biva proterana u Bloi,međutim,ona u februaru 1619. godine napušta Bloi i podiže ustanak.
Njen glavni savetnik,budući kardinal Rišelje ugovara mir po kojem joj je dozvoljeno da svoj dvor smesti u Anžer,a Rišelje se postarao i za povoljne uslove mirovnog sporazuma u njenu korist i nakon drugog neuspelog ustanka u avgustu 1620. godine.
Na kraljevskom koncilu 1622. godine ,marija dodeljuje Rišeljeu kardinalsku kapu i u avgustu 1624. godine ubeđuje Luja da ga postavi za svog glavnog ministra.Rišelje nikada nije imao nameru da ima dominantan uticaj na Mariju ,ali ju je razbesneo odbacivanjem francusko-španskog saveza i povezivanjem sa protestantima,čime postaje njen najveći neprijatelj.Za vreme krize koja je u istoriji poznata kao Dan Dupes (novembar 10, 1630),ona zahteva od kralja da smeni ministra,međutim Luj u saradnji sa Rišeljeom proteruje Mariju u Compiegne u februaru 1631. godine. Ona ,međutim beži u Brisel u špansku Holandiju u julu iste godine i nikada više nije videla Francusku.Jedanaest godina kasnije umrla je u bedi i siromaštvu.

Za Mariju de Mediči je sagrađena palata Luksemburg u Parizu koju je ukrasdila sa Rubensovim slikama koje opisuju epizode iz njenog života ,a koje su njegov značajniji umetnički rad.


http://razbibriga.net/imported/2011/02/01medici-1.jpg

The Landing of Marie de Médicis at Marseilles
1623-25
Oil on canvas, 394 x 295 cm
Musée du Louvre, Paris

Bisernica
13-02-2011, 16:23
http://razbibriga.net/imported/2011/02/03medici-1.jpg


The Meeting of Marie de Médicis and Henri IV at Lyon
1622-25
Oil on canvas, 394 x 295 cm
Musée du Louvre, Paris

Bisernica
13-02-2011, 16:24
http://razbibriga.net/imported/2011/02/04medici-1.jpg


The Capture of Juliers
1622-25
Oil on canvas, 394 x 295 cm
Musée du Louvre, Paris

Bisernica
13-02-2011, 16:28
http://razbibriga.net/imported/2011/02/10triump-1.jpg

Pobednički ulazak Henrija IV u Pariz
Triumphal Entry of Henry IV into Paris
1627-30
Oil on canvas, 380 x 692 cm
Galleria degli Uffizi, Florence


Ovo platno pripada nedovršenom ciklusu posvećenom Henriju IV i prikazuje kralja pobednika, i njegov pobednički
ulazak u Pariz 22. marta 1594 na kraju dugog perioda unutrašnjih borbi. Odricanjem svakog povezivanja sa vremenom ili mestom,Rubens
ilustruje epizode iz života u složenom alegorijskom kontekstu ,u ovom slučaju kreirajući analogiju sa trijumfom rimskog cara.

Bisernica
13-02-2011, 16:49
1628. godine Rubens putuje u Madrid,gde pokušava postvaiti temelje za mirovne pregovore između Španije i Engleske.Kao poseban izaslanik kralja Filipa IVodlazi u mirovnu misiju 1629. godine kod Čarlsa I Stjuarta,a postignuti mir između Španije i Engleske 1630. godine se u mnogome može pripisati Rubensovom diplomatskom umeću.
Kao nagradu za svoj trud proglašen je vitezom i dobio je počasnu diplomu Univerziteta u Kembridžu,a sam Čarls naručuje da svojim slikama ukrasi plafon njegove kraljevske kuće Banqueting House (1619-22),koju je projektovao dvorski arhitekta Inigo Jones,kao deo Vajthol palate.Rubens završava ovaj rad 1634. godine,devet ogromnih slika-alegorija o vladavini Đejmsa I,Čarlsovog oca.http://razbibriga.net/imported/2011/02/05allego-1.jpg


Allegory on the Blessings of Peace
1629-30
Oil on canvas, 203,5 x 298 cm
National Gallery, London

Na zahtev Čarlsa I od Engleske, koji ga je proglasio vitezom, oslikao je niz kompozicija u slavu Đejmsa I ,ali i Alegoriju mira za Čarlsa.Ovo je bio slikovni ekvivalent pismu koje je uputio Peiresc-u: "Nadam se da će Njegova Svetost i kralj Engleske, ali iznad svega sam Gospod, intervenisati da uguši plamen, koji trenutno preti da se raširi i opustoši celu Evropu ".

Bisernica
13-02-2011, 19:15
Po povratku u Flandriji 1630,Rubens biva nagrađen od nadvojvotkinje Isabele i oslobođen daljih diplomatskih napora.Mir na kojem je Rubens radio gotovo 10 godina ,je narušavan u narednih dvadeset u kojima je većian Evrope bila uvučena u Tridesetogodišnji rat.

Budući da je nakon četiri godine braka ,njegova supruga umrla,Rubens se 1630. godine ženi sa šesnaestogodišnjom Helenom Fourmet,čiji šarm često ponavlja u mnogim slikama : Vrt ljubavi (1634, muzej Prado, Madrid),Tri gracije (C. 1638-40; Prado),kao i Suđenje Parisu (1638-39; Prado) i Helena Fourmet sa krznom (oko 1638-40; Kunsthistoriches muzej, Beč).
1635. godine kupuje dvorac u Elewijt u kojem je proveo svoje poslednje godine ,posvećujući mnogo vremena slikajući prizore seoskog života i pejzaže Antvrpena ,kao Kermesse (oko 1636-38, Luvr, Pariz).

.

http://razbibriga.net/imported/2011/02/05fourme-1.jpg


Portrait of Helena Fourment
c. 1630
Oil on canvas
Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels

Bisernica
13-02-2011, 19:23
http://razbibriga.net/imported/2011/02/071garde-1.jpg


Vrt ljubavi
Garden of Love
c. 1633
Oil on canvas, 198 x 283 cm
Museo del Prado, Madrid


Sjajna vizija senzualnog uživanja nekada je krasila spavaonicu Filipa IV. Tema je tradicionalna srednjovekovna,konvencionalni prikaz ljubavnika u vrtu,ponekad sa moralnim porukama i simbolima koji ih prate.U italijanskoj renesansi tema je predstavljena na slici "fete champetres",kao jedna koja se nalazi u Luvru ,a pripisuje se Giorgioneu ili Ticijanu.
Ovom slikom Rubens proslavlja svoj brak sa Helenom ,koja ,smatrana najlepšom ženom Antvrpena ima svoje mesto na slici.

Bisernica
13-02-2011, 19:29
http://razbibriga.net/imported/2011/02/55mythol-1.jpg


The Three Graces
1639
Oil on wood, 221 x 181 cm
Museo del Prado, Madrid


Tri gracije je jedna od poslednjih umetnikovih slika,a temu je radio nekoliko puta od 1620. godine,međutim tek je na ovoj priomenio formu koja preovladava u antičko vreme.Tri device formiraju poluikrug u kojem su dve okrenute licem ,a središnja leđima .
One su boginje prijatnog šarma ,dobrotvornog rada i zahvalnosti....Bez njih ništa ne bi bilo oku prijatno ili graciozno.One pružaju ljudima prijateljstvo,čestitost karaktera,ljubaznost i razgovor.Predstavljaju se kao tri lepe device ,ili nage ili obučene u prozirne haljine (velove).
Rubens je naslikao ovu sliku pred sam kraj karijere ,i ona ilustruje umetnikove zadivljujuće sposobnosti rukovanja bojom u oslikavanju ljudskog mesa.
Rubens ih bazira na tri osnovne boje ,žute ,crvene i plave,a neobično visok procenat prisutnosti plave na ovoj slici je evidentan.Na ovaj način ,ljudske figure
nose iste osnovne boje koje čine izgled sveta i kosmosa - cveće,drveće,nebo...čitav pejzaž u kojem se gracije nalaze.

Bisernica
13-02-2011, 19:42
http://razbibriga.net/imported/2011/02/45mythol-1.jpg


The Judgment of Paris
c. 1639
Oil on panel, 199 x 379 cm
Museo del Prado, Madrid


Na istočnoj strani Madrida ,sagrađena je nova palata Buen Retiro,i španski dvor je naručio kod mnogih italijanskih i flamanskih majstora slke koje su trebale krasiti palatu.
odgovornost za flamanske majstore je preuzeo na sebe kardinal Infante Ferdinand, brat kralja Filipa IV i guverner Flandrije,a on je preplavio Rubensa naruđbinama,koji je za Retiro u svojoj radionici uradio više od sto slika,uključujući pejzaže,alegorije godišnjih doba i meseci u godini,scene lova i ilustracije sa temama iz Ezopovih basni.
Jedna od njih je i Suđenje Parisu,koja je izazvala veliko divljenje kardinala Ferdinanda,uprkos tradicionalnoj rezervi španaca prema bucmastim boginjama.

Bisernica
13-02-2011, 19:49
http://razbibriga.net/imported/2011/02/07furcoa-1.jpg


Helena ogrnuta krznom
The Fur ("Het Pelsken")
1630s
Oil on wood, 176 x 83 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Na ovoj slici umetnik portretiše svoju drugu suprugu Helenu ogrnutu krznom.
Ova slika je jedna od mnogih na kojima je rado prikazivao njen neosporni šarm.
Tonovi dostojni Ticijana,kojima je oslikao kovrdžavu heleninu kosu,njene nabrekle bradavice
i nagost jedva lako sakrivenu krznom,daju više odgovora o njemu nego o njoj.Izraz njenog lica
na ovoj slici je teško protumačiti - da li njen buntovnički uzdah provokacija ili je ona jednostavno
bila nestrpljiva da se poziranje završi zbog hladnoće?!

Bisernica
13-02-2011, 19:55
http://razbibriga.net/imported/2011/02/10fourme-1.jpg


Rubensova porodica
Helena Fourment with her
Children, Clara, Johanna and Frans
1636-37
Oil on wood, 115 x 85 cm
Musée du Louvre, Paris

Iako je kardinalova narudžbina komercijalizovala rad u njegovom ateljeu,on je svoju snagu rezervisao za intimne radove koji su bili najbliži njegovom srcu,a posebno je bio inspirisan svojom mladom suprugom.Ne postoji veći rad u njegovom katalogu od ovog portreta Helene sa decom,ružičastih obraza ,lako osenčenih ispod velikog oboda šešira sa perom.

Bisernica
13-02-2011, 20:06
http://razbibriga.net/imported/2011/02/11landsc-1.jpg


The Village Fête (Flemish Kermis)
1635-38
Oil on wood, 149 x 261 cm
Musée du Louvre, Paris

Slikom čuvenog flamanskog vašara,Rubens je ojačao svoju reputaciju umetnika koji je dostojan naziva naslednika velikog Brojgela,čije radove je skupljao.
Dok su ostali umetnici tog vremena prikazivali pejzaž sa ljude prikazujući kao male figure,kao prateći element,Rubens je vratio veličinu ljudima,i pokazao kako dele život sa prirodom.Slikajući vašar ,Rubens se vratio tradicionalnoj flamanskoj sceni,sa svim svojim karakteristikama:ples,lakrdija,pijanstvo,ali oslobađa temu vulgarnosti i trivijalnosti,jer na ovoj slici nema naturalizma,već različitih scena baleta koje se poetski odvijaju ispod Rubensovog neba.

Bisernica
13-02-2011, 20:42
Njegovo dugogodišnje interesovanje za pejzaže,dostiglo je vrhunac emocionalno-romantičnog izražavanja radeći sliku Predeo s dugom (oko 1634, Ermitaž, Sankt Peterburg) i Zamak de Stin (oko 1635-37; Nacionalna galerija u Londonu).
međutim ,Rubensova obaveza u ovim godinama je bila da obezbedi oko 120 slika za Filipa IV od Španije (brata kardinala Ferdinanda koji je nasledio nadvojvotkinju Isabelu kao regent Flandrije),sa temama iz poezije rimskog pesnika Ovidija,i drugih autora antike ,za ukrašavanje Torre de La Parada,kraljevske lovačke kuće u blizini Madrida.
Rubens je u međuvremenu umro 1640. godine,u Antverpenu od gihta ,koji je mesecima mučio njegovu slikarsku ruku i stigao do srca.http://razbibriga.net/imported/2011/02/08landsc-1.jpg


Landscape with a Rainbow
1632-35
Oil on canvas, 86 x 130 cm
The Hermitage, St. Petersburg


Ova slika prikazuje duh pastoralne književnosti prilično direktno, što je naglašeno
u *italijaniziranom* izgledu. Ovo je očigledno na figurama, u pogledu na planinu u pozadini u pozadini i arhitekturi zgrada.

Bisernica
13-02-2011, 20:51
http://razbibriga.net/imported/2011/02/09landsc-1.jpg


An Autumn Landscape with a View of Het Steen
c. 1635
Oil on wood, 137 x 235 cm
National Gallery, London


Pred kraj života ,Rubensova umetnost iam tendenciju meditativnosti.
Njegovo omiljeno boravište je imanje nedaleko Antverpena odakle mu
se pogled širio u neograničeni mir flamanske ravnice.

Bisernica
13-02-2011, 21:47
http://razbibriga.net/imported/2011/02/15sketch-1.jpg


Ikarov pad
The Fall of Icarus
1636
Oil on wood, 27 x 27 cm
Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels


Arhitekta i vajar Dedalus je sagradio lavirint za kritskog kralja Minosa,kako bi se u njega zatvorio Minotaur,ali je po završenom poslu kralj naredio i da Dedala zatvore u njemu.Želeći da napusti ostrvo sa svojim sinom ,Dedal pravi dva para krila,sličnih onim kod ptica koristeći vosak kaovezivo za perje.Zaboravivši savet svog oca da se ne podiže isuviše visoko,Ikar se približio suncu koje je rastopilo vosak i on pada u more,a očajni Dedal nije u stanju da ga spase.
Ikarov pad je jedna od skica koje je rubens uradio 1636. godine za dekoraciju Torre de la Parada.Odlučio se za najdramatičniji trenutak Ovidijeve poeme u trenutku kada Dedal gleda kako Ikar strmoglavo pada u prazninu.Slikar daje ljudsku dimenziju ovom radu ,predstavljajući bolan gubitak sina u očajanju na Dedalovom licu ,ali se istovremeno bavi i kretanjem dva tela,u kontrastu sa mirnoćom mora i nemim intenzitetom sunčeve toplote.Ikar je izložen u punom svetlu dok je Dedalovo telo u tamnijim tonovima.
Ova igra svetla i senke omogućava umetniku da stavi Ikara u prvi plan i pokaže njegovu ranjivost.Ova skica predstavlja sudbinu čoveka,kao što je to slučaj i sa skicom pad Phaetona ,koja je isto tako sačuvana.Ove dve skice sa sličnom temom su bile postavljene jedna nasuprot drugoj u prvoj sobi u prizemlju kraljevskog lovačkog paviljona,saznaje se iz arhivske građe.

Bisernica
13-02-2011, 22:00
Rubens je bio jedan od nametodičnijih i najproduktivnijih umetniak zapada.
Njegova duh bogat energijom i voljom za učenjem ga je terao da proučava i oponaša velike majstore ,kako antike ,tako i majstore Rima ,venecije i Parme 16. veka.
bio je u stanju da ubrizga svoju vitalnost,zapanjujuće podjednako i u slike mitskog i verskog sadržaja ,i u portrete i u pejzaž.Organizovao je svoje kompozicije živopisnim ,dinamičnim dizajnom u kojem su ograničenja oblika i kontura išla na korist
konstantnom kretanju.Rubensove žene "raskošnog" tela ,nisu po ukusu savremenog posmatrača,ali su one ideal ženstvenosti punih i bogatih oblika,cenjenih tokom baroknog perioda.

Bisernica
13-02-2011, 22:08
Uspeh njegovog predstavljanja javnosti kao majstora najvećeg ateljea u Evropi,poput Rafaela u Rimu,za mnoge je bio nejasan,kao i intenzitet njegovih vizija u takvim delima kao što su skica za Svi Sveti (Muzej Boijmans van Beuningen, Roterdam) i duboka studija za glavu Svetog Jovana,Silazak sa Krsta u Katedrali u Antverpenu,kao i portret njegove porodice i prijatelja ,kao i njegov tretman grandioznosti predela u pejzažima.
Njegov najneposredniji uticaj je bio na ser Anthoni van Dajk, Jakob Jordaens i druge slikare u Flandriji,ali su i mnogi drugi umetnici u skoro svakom periodu reagovali na snagu njegove genijalnosti.On je centralna figura u istoriji zapadne umetnosti.

Bisernica
13-02-2011, 22:26
Pored slikarstva ,Rubens je pokazivao najdublju ljubav prema poeziji koju je konzumirao prilikom svoje druge posete Španiji.Imao je sjajnu kontrolu nad bojom ,i čisto majstorstvo u rukovanju uljanim bojama koje ga razlikuju od Ticijana.U ovim kvalitetima je Rubens bio vodeći,u sjajnim igrama sitnih poteza četkice preko bele podloge malog platna,ali i bogatim potezima četkice na ogromnim platnima na kojima je znao izvoditi majstorske poteze,dugačke i po 6 stopa,što zvuči nepojmljivo.
Rubensov uticaj U flandriji 17. veka je nemerljiv,ali ga je proširio svojim putovanjima i slikama i na druga mesta u Evropi,kao i korz brojne narudžbine koje su u njegovoj radionici urađene za mnoge značajne ljude toga doba,ali njegov uticaj nije ograničen samo na njegovo vreme,već se i vekovima kasnije,možda naizraženije u Francuskoj javlja kod Vatteau, Delakroa i Renoara,koji su bili najveći poštovaoci njegovog dela.

Bisernica
13-02-2011, 22:27
http://razbibriga.net/imported/2011/02/01religi-1.jpg


The Deposition
1602
Oil on canvas, 180 x 137 cm
Galleria Borghese, Rome

Bisernica
13-02-2011, 22:27
http://razbibriga.net/imported/2011/02/01religx-1.jpg


The Deposition (detail)
1602
Oil on canvas
Galleria Borghese, Rome

Bisernica
13-02-2011, 22:28
http://razbibriga.net/imported/2011/02/03religi-1.jpg


Virgin and Child
c. 1604
Oil on panel
Musée des Beaux-Arts, Tours

Bisernica
13-02-2011, 22:28
http://razbibriga.net/imported/2011/02/04religi-1.jpg


The Ecstasy of St Gregory the Great
1608
Oil on canvas, 477 x 288 cm
Musée des Beaux-Arts, Grenoble

Bisernica
13-02-2011, 22:29
http://razbibriga.net/imported/2011/02/05religj-1.jpg


The Martyrdom of St Sebastian
c. 1608
Oil on canvas transferred from panel, 153 x 118 cm
Galleria Corsini, Rome

Bisernica
13-02-2011, 22:30
http://razbibriga.net/imported/2011/02/06religi-1.jpg


St George Fighting the Dragon
1606-10
Oil on canvas, 304 x 256 cm
Museo del Prado, Madrid

Bisernica
13-02-2011, 22:30
http://razbibriga.net/imported/2011/02/07religi-1.jpg


Adoration of the Shepherds
c. 1608
Oil on canvas
St.-Pauluskerk, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:31
http://razbibriga.net/imported/2011/02/081relig-1.jpg


St Jerome in His Hermitage
1608-09
Oil on panel, 186 x 136 cm
Schloss Sanssouci, Potzdam

Bisernica
13-02-2011, 22:31
http://razbibriga.net/imported/2011/02/08religi-1.jpg


Annunciation
1609-10
Oil on canvas, 224 x 200 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Bisernica
13-02-2011, 22:32
http://razbibriga.net/imported/2011/02/09religi-1.jpg


The Crucified Christ
1610-11
Oil on canvas, 219 x 122 cm
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:33
http://razbibriga.net/imported/2011/02/10religi-1.jpg


The Entombment
1611-12
Oil on wood, 88 x 66 cm
National Gallery of Canada, Ottawa

Bisernica
13-02-2011, 22:33
http://razbibriga.net/imported/2011/02/11religi-1.jpg


St James the Apostle
1612-13
Oil on panel, 108 x 84 cm
Museo del Prado, Madrid

Bisernica
13-02-2011, 22:34
http://razbibriga.net/imported/2011/02/12religi-1.jpg


The Incredulity of St Thomas
1613-15
Oil on wood, 143 x 123 cm (central panel), 146 x 55 cm (side panels)
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:34
http://razbibriga.net/imported/2011/02/13religi-1.jpg


St Sebastian
c. 1614
Oil on canvas, 200 x 120 cm
Staatliche Museen, Berlin

Bisernica
13-02-2011, 22:35
http://razbibriga.net/imported/2011/02/14religi-1.jpg


The Lamentation
1614
Oil on wood, 41 x 53 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Bisernica
13-02-2011, 22:35
http://razbibriga.net/imported/2011/02/15religi-1.jpg


The Holy Family with Sts Elizabeth and John the Baptist
c. 1614
Oil on panel, 138 x 102 cm
Wallace Collection, London

Bisernica
13-02-2011, 22:36
http://razbibriga.net/imported/2011/02/161relig-1.jpg


The Four Evangelists
c. 1614
Oil on canvas, 224 x 270 cm
Schloss Sanssouci, Potzdam

Bisernica
13-02-2011, 22:37
http://razbibriga.net/imported/2011/02/16religi-1.jpg


The Holy Family with St Elizabeth
1614-15
Oil on wood, 114 x 80 cm
Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florence

Bisernica
13-02-2011, 22:37
http://razbibriga.net/imported/2011/02/17religi-1.jpg


The Virgin and Child with St Elizabeth and the Infant St John the Baptist
c. 1615
Oil on canvas, 151 x 113 cm
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Pedralbes

Bisernica
13-02-2011, 22:37
http://razbibriga.net/imported/2011/02/18religi-1.jpg


Virgin in Adoration before the Christ Child
c. 1615
Oil on panel, 65 x 50 cm
Rockox House, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:38
http://razbibriga.net/imported/2011/02/19religi-1.jpg


The Holy Family with the Basket
c. 1616
Oil on panel, 169 x 128 cm
Picture Gallery, Potzdam-Sanssouci

Bisernica
13-02-2011, 22:38
http://razbibriga.net/imported/2011/02/20religi-1.jpg


The Stigmatization of St Francis
c. 1616
Oil on canvas, 382 x 243 cm
Wallraf-Richartz Museum, Cologne

Bisernica
13-02-2011, 22:39
http://razbibriga.net/imported/2011/02/21religi-1.jpg


Christ Resurrected
c. 1616
Oil on canvas, 183 x 155 cm
Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florence

Bisernica
13-02-2011, 22:43
http://razbibriga.net/imported/2011/02/31religi-1.jpg


The Martyrdom of St Stephen
1616-17
Oil on canvas, 437 x 278 cm
Musée des Beaux-Arts, Valenciennes

Bisernica
13-02-2011, 22:49
Od 1615. godine ,pa nadalje ,na Rubensove slike se vraća više emocija,i reljef je kao stil bio zamenjen jakom dominacijom prostora i dijagonalne kompozicije.
Pored svetovnih slika sa scenama mitološkog karaktera i scenama lova,Rubens slika i mnoge oltarne slike na kojima se ističe dinamična kompozicija.Na ovim slikama postepeno menja karakter ikone,kao što je to slučaj u ranijim delima ,u dinamične kompozicije u kojima se ističe retorička izražajnost.


http://razbibriga.net/imported/2011/02/33religi-1.jpg


Small Last Judgement
-
Oil on wood, 183,3 x 119 cm
Alte Pinakothek, Munich

Bisernica
13-02-2011, 22:50
http://razbibriga.net/imported/2011/02/34religi-1.jpg


Descent from the Cross
1616-17
Oil on canvas, 425 x 295 cm
Musée des Beaux-Arts, Lille

Bisernica
13-02-2011, 22:51
http://razbibriga.net/imported/2011/02/35religi-1.jpg


Lamentation of Christ
1617-18
Oil on panel, 138 x 98 cm (central panel), 137 x 48 cm (each side panel)
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:51
http://razbibriga.net/imported/2011/02/36religi-1.jpg

Detalj
Lamentation (Christ on the Straw)
1617-18
Oil on panel, 138 x 98 cm
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

Bisernica
13-02-2011, 22:52
http://razbibriga.net/imported/2011/02/371relig-1.jpg


Descent from the Cross
1617-18
Oil on canvas, 297 x 200 cm
The Hermitage, St. Petersburg

Bisernica
13-02-2011, 22:53
http://razbibriga.net/imported/2011/02/37religi-1.jpg


Adoration of the Magi
1618-19
Oil on canvas, 245 x 325 cm
Musée des Beaux-Arts, Lyon

Bisernica
13-02-2011, 23:09
http://razbibriga.net/imported/2011/02/38religi-1.jpg


Miracles of St Ignatius
1615-20
Oil on canvas, 400 x 275 cm
Chiesa del Gesu, Genoa