PDA

Pogledaj Punu Verziju : Diskalkulijakojica
11-06-2011, 10:13
Šta je diskalkulija?

Diskalkulija je teškoća koja se manifestuje u otežanom savladavanju izvođenja računskih
radnji. Manje su greške prilikom sabiranja dva manja broja nego pri njihovom oduzimanju,
množenju, a posebno deljenju. Ukoliko dete treba da sabere duži niz brojeva to kod
njega uvek izaziva zabunu, pa često i neuspešnost u izvođenju same radnje. Zadati
zadaci rečima, a posebno oni koji su zadati u okviru slike, shvataju se i rešavaju sa
teškoćama ili se uopšte ne mogu shvatiti.

Razvojna diskalkulija se obično javlja samostalno, nezavisno od kvaliteta ovladanosti
leksičkim i jezičkim sposobnostima, koje se ne odnose na teškoće matematičkih
operacija.

Dete sa diskalkulijom ponekad izgleda kao dete koje ne razume šta mu se govori iako
sasvim dobro razume naloge, tekstove priča i te iste tekstove može samostalno
prepričati.

kojica
11-06-2011, 10:14
Dete s diskalkulijom vrlo često:
*znatno kasnije se počinje služiti brojem
*sa teškoćom razume razdvajanje celine na delove
*pokazuje poteškoće u građenju novih celina
*često je prisutna dislateralizovanost
*zna napisati brojeve u nizu, ali im često zamenjuje mesta (npr.43-34, 21-12 …)
*teško shvata izgovoreni ili zadati pojam broja

Prilikom ispitivanja računskih sposobnosti i otkrivanja razvojne diskalkulije proverava se sledeće:
*percepcija broja
*matematičke operacije
*matematički znaci
*automatizovane računske radnje vezane uz govor
*redosled brojeva
*shvatanje mesta brojeva (jedinice, desetice..)
*prostorna orijentacija (na papiru i u prostoru)

kojica
11-06-2011, 10:14
Rad sa decom koja imaju teškoće sa diskalkulijom obuhvata:
*vežbe koordinacije pokreta i orijentacije u prostoru
*vežbe lateralizacije
*vežbe percepcije i auditivne diskriminacije
*usavršavanje simbolizacije pojmova i pojava

Ciljanim vežbama već u najranijem uzrastu možemo uticati na razvoj pojma broja.
Slaganje i građenje kockicama , sklapanje predmeta, zbrajanje prstićima najranije su
aktivnosti vezane uz razvoj pojma broja .

Savet: igrajte se s detetom, brojite igračke, pišite brojeve, slažite puzzle (posebno one
gde treba spojiti određeni broj sa brojem predmeta na slici).

kojica
11-06-2011, 10:18
Diskalkulija je delimičan poremećaj u procesu usvajanja matematike, koji se može
pojavljivati u svim ili samo određenim matematičkim područjima. Dete pri tome napreduje
u usvajanju matematike, ali mnogo sporije od svojih vršnjaka i neadekvatno svojoj
mentalnoj dobi.

Akalkulija (a - "bez", "potpuno nedostajanje") je pojam koji označuje potpunu
nesposobnost usvajanja gradiva iz matematike, tj. potpunu odsutnost matematičkog
mišljenja. Takva nesposobnost može biti primarna ili, pak, sekundarna. U većine
akalkulija je sekundarni, stečeni poremećaj koji se događa u odrasloj dobi zbog moždane
lezije ili bolesti središnjeg nervnog sistema. Nastaje zbog toga što su pogođeni dielovi i
sistemi mozga odgovorni za obavljanje matematičkih operacija.

kojica
11-06-2011, 10:21
NEUROLOŠKI POREMEĆAJ ILI SPECIFIČNOST
U RADU MOZGA?

Neurolozi su utvrdili da većinu aritmetičkih operacija obavlja leva polovina našeg mozga.
Neki istraživači smatraju da je uzrok teškoćama dece s diskalkulijom u tome što se ona
više koriste desnom polovinom nego levom, tj. da imaju veću tendenciju prema
holističkim kognitivnim strategijama, dok je aritmetici najbolje pristupiti analitički.

Takvo viđenje problema više povezuje diskalkuliju s posebnošću detetovog kognitivnog
stila, nego s deficitom nekih funkcija. Prema tom viđenju diskalkulija nije poremećaj, već
je specifičnost, posebnost u razvoju. Tako deca s diskalkulijom možda nisu svesna da
imaju analitičke sposobnosti pa ih ne primjenjuju u rešavanju aritmetičkih zadataka.