PDA

Pogledaj Punu Verziju : Piramida u Gizikojica
11-06-2011, 18:44
Grobnica ili kosmičko savršenstvo?

Matematička dimenzija piramide

Nemojte da vas ovaj naslov navede da odustanete prje nego
pročitate tekst. Nećemo samo navesti dimenzije, uporedićemo
ih sa odnosima u matematici, a onda ćete proviriti u tajne ove
čudesne građevine. Bićete iznenađeni, ali spremni za nastavak...

Nauka ni danas ne može da odgovori na pitanje kako su te drevne
civilizacije znale za geometrijske odnose kasnije nazvane π, φ,
Pitagorina teorema. Sve te odnose vidimo skladno ugrađene u
dimenzijama piramide. Ono što zadivljuje su mere koje pokazuju
neverovatnu preciznost.

kojica
11-06-2011, 18:46
Δ Iako (pretpostavimo) nisu poznavali Pitagorin trougao,
upravo takav trugao čini polovinu površi koji se dobija ako se
piramida preseče vertikalnom ravni koja prolazi kroz apoteme
naspramnih strana. Stranice dobijenog trougla stoje u razmeri
3 : 4 : 5!

Δ Odnos obima osnove i dvostruke visine odgovara odnosu
obima kruga i njegovog prečnika, odnosno broju π.

Δ Apotema i polovina osnove su u odnosu zlatnog preeka,
tj. njihov odnos je jednak broju φ.

kojica
11-06-2011, 18:47
Δ Ugao između bočne strane i osnove približno je jednak broju
nedelja u godini, odnosno nagibu fosfatne kiseline u DNK – 52º.

Δ Stranice Velike piramide u perfektnoj su liniji sa stranama
sveta. Preciznost je zadivljujuća – 99,99%. Piramida predstavlja
najpreciznije orijentisanu građevinu na svijetu.

Δ Interesantno je da dužina strane kvadratne osnove daje 365,342
egipatskih lakata. Broj je identičan broju dana tropske sunčane godine!

kojica
11-06-2011, 18:49
Dimenzije piramide i planeta Zemlja

Možda ste negdje čuli ili pročitali o dimenzijama naše palnete skladno ugrađenim u Veliku
piramidu. Ako nijeste, imate priliku da saznate koliko su graditelji ovog drevnog čuda bili
svesni dimenzija planete Zemlje:

Δ Trebalo je 22 veka da se izračuna udaljenost između Zemlje i Sunca (149 400 000
km). To bismo, približno, znali mnogo ranije da se neko setio da sa 1 000 000 000
pomnoži visinu Kepsove piramide u Gizi.

Δ Zapremina piramide pomnožena sa vrednošću gustine blokova od kojih je izgrađena
daje srednju vrednost gustine Zemljine kugle!

kojica
11-06-2011, 18:53
Δ Odnos zapremina piramide i naše planete je tačno 1:1015!

Δ Egipatski lakat bio je podeljen na 25 palaca, a svaki palac ima 25.4265 milimetara.
Pomnožimo li to sa 100 milijardi, dobijamo približno tačnu vrednost putanje koju u svom
okretanju oko Sunca prođe Zemlja u jednom danu!

Δ Obim osnove Velike piramide i njena visina stoje prema ekvatorijalnom obimu Zemlje i
njenim polarnim radijusom u razmeri 1:43 200. Prema tome, Velika piramida bi mogla da
bude precizno umanjen model sjeverne Zemljine hemisfere! I ne samo to: „specijalni
broj” iz razmere izveden je iz jednog od ključnih planetarnih kretanja Zemlje, tj. stope
njene aksijalne precesije.

Δ Merenja novijeg vremena pokazala su da je Keopsova piramida smeštena tačno u
centar kopnene mase Zemlje, na meridijan koji preseca najviše kopna i najmanje mora.
Uzevši u obzir ukupnu površinu svih kontinenata i površinu koju zauzima piramida, te
stoga i potencijalno mogućih 3 milijarde mesta na kojima je mogla biti izgrađena, šanse
za tu „slučajnost” su 1: 3 000 000 000!

mare
11-06-2011, 18:55
yebeš piramide u gizi


http://razbibriga.net/imported/2010/10/7-1.jpg

kojica
11-06-2011, 18:57
Kraljeva odaja i sarkofag u matematičkim odnosima

Da ipak pretpostavimo da su piramide građene kao grobnice i zavirimo u kraljevu odaju.
Tamo ćemo naići na neverovatne geometrijske odnose. Kraljeva odaja formira savršen
pravougaonik koji izražava i pokazuje primer „zlatnog preseka”. Interesantno je i da
je smještena tačno na sredini vertikalnog preseka piramide, u sloj čija je površina
jednaka polovini površine osno ve piramide, gdje je dijagonala jednaka dužini osnove i
gdje je širina fasade jednaka polovini dijagonale osnove. Visina kraljeve odaje je tačno
polovina dijagonale njenog poda! Nakon svega ovoga neće vas ni iznenaditi činjenica da
masa Keopsovog sarkofaga iznosi tačno 1015 puta manje od mase Zemlje! Dodajmo i to
da je kraljeva odaja smeštena na trećini visine piramide, a prisetimo se da je Keopsova
piramida smeštena skoro tačno na trećini puta između Severnnog pola i Ekvatora.

kojica
11-06-2011, 18:59
Piramida i astronomija

Pitate se kako je moguća veza ove vrste? Piramide ne prestaju da iznenađuju:
Delo Roberta Bovala „The Orion Mystery” detaljno obrazlaže da raspored tri
piramide u Gizi odslikava poziciju tri glavne zvezde Orionovog sazvežđa.
Pravo iznenađenje otkriveno Bovalovim astronomskim proračunom bilo je
sledeće: Uprkos činjenici da neki aspekti Velike piramide astronomski imaju
veze s dobom piramida, spomenici u Gizi su, kao celina, raspoređeni tako da
daju sliku neba (čiji se izgled tokom vekova mijenja), ali ne onakvu kakva je
bila 2500. godine stare ere, u razdoblju četvrte dinastije, već onakvu kakva je bila,
samo tada, negdje oko 10450. godine stare ere! Da li nam to govori da su piramide
skoro 8 000 godina starije nego što mislimo i da je 10450. g.p.n.e. postojala veoma
napredna civilizacija za koju današnja istoriografija ne zna? Šta kažete na ovo:
oko 10450 g.p.n.e. počela je „era Lava”, a svi znamo kako izgleda Sfinga!

kojica
11-06-2011, 19:04
Keopsova piramida i molekul DNK

Znamo šta je DNK: molekul koji predstavlja život svakog od nas. Piramida se može
dovesti u vezu i sa ovim „izvorom” života:

Δ Prosečni ugao pod kojim se vezuju azotaste baze bio bi 51°45’ , a kod Keopsove
piramide ugao nagiba bočnih strana je 51°51’!

Δ Odnos dužine veze citozin-guanin (1,08 nanometara) prema dužini timin-adenin (1,11
nanometara), jednak je 0,973, a bočna ivica Keopsove piramide odnosi se prema dužini
strane osnove kao 0,946!

Δ Odnos prečnika molekula DNK (2 nanometara) prema dužini koraka spirale (3,4
nanometara) bio bi 0,588. Ako apotemu bočne strane Keopsove piramide podelimo
dijagonalom osnove dobijamo 0,568.

Δ Ugao uspona spirale DNK iznosi 26°, a ugao nagiba glavne galerije na Keopsovoj
piramidi - takođe 26°!

Δ U korak spirale DNK (34 angstrema) smješteno je 10 nukleotidnih parova, čije je
međusobno rastojanje 3,4 angstrema ili 1/10 koraka. Keopsova piramida ni tu ne
zastaje! Njena visina je oko 148m, a ulaz u piramidu nalazi se na visini od 14m - približno
1/10.

kojica
11-06-2011, 19:05
Ovo je samo delić tajne neprevaziđenih građevina, naizgled jednostavnih,
ali u stvari neistraženih i punih misterija. Ukazali smo na veze piramide s
našim životom, našom planetom. Zato možmo reći da piramida sadrži
proporcije Sunčevog sistema kao makrokosmosa i brojeve čoveka kao
mikrokosmosa. Piramida je riznica proporcija, brojki, tajni. Čovek se plaši
vremena a, kako kaže stara arapska izreka, „Vreme se plaši piramida”.

Ne znam da li iko može biti ravnodušan i ne zapitati se šta su, u stvari,
piramide, ko ih je stvorio, kako i zašto je taj neko tako dobro poznavao
geometriju i odnose u njoj koji su otkriveni hiljadama godina poslije
njihovog nastanka...

Milan Lakićević