PDA

Pogledaj Punu Verziju : ČipkanjeBisernica
12-06-2011, 11:52
Čipkanje je vrsta ručnog rada koji je nastao u doba renesanse na prostoru Mediterana i zapadne Evrope.Osnovne tehnike se mogu svrstati u dve kategorije,jedna je rad iglom sličan šivenju ,i drugi je rad sa batićima ili valjcima.
Čipkarstvo je rašireno u svim zemljama Mediterana ,ali je na našim bivšim prostorima najpoznatija bila paška čipka,čipka autohtonog porekla ,i u izradi i izgledom ,nastala na otoku Pagu.Ono što razlikuje evropsku čipku je činjenica da je nastala i izrađivala se u redovničkim i građanskim staležima ,izrađivale su je žene u samostanima,građanske i plemkinje,dok je na balkanskim prostorima bila u rukama seljanki koje su je izrađivale za potrebe narodne nošnje i kao ukrasne predmete za kuće bogatih.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/LEtchingLacemakers-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 11:58
Pored paške ,atraktivna je i čipka iz Lepoglave koja se za razliku od paške ,koja se radi iglom ,radi pomoću batića ili valjaka,a karakteristična je i posebna po materijalu od koje se izrađuje,je i čipka sa otoka Hvara,koja se radi od niti agave.
Veština kojom su seljanke izrađivale čipku od čvrstog lanenog prediva dovela je do uzrade čipke od najfinijeg konca,čipku izuzetne lepote i kvaliteta.
Paška čipka je element ukrasa koji se prvobitno pojavio na delovima narodne nošnje,a zatim i kao samostalni ukrasni predmet.
Što se tiče hvarske čipke ,njena karakteristika je materijal od kojeg se izrađuje i mesto na kojem se izrađuje , vezana je samo za samostan sestara Benediktinki.

Bisernica
12-06-2011, 12:03
Postoji još jedna vrsta čipke koja je vezana za naše bivše zajedničke prostore ,a dobila je ime po mestu u kojem je nastala ,gradiću Idriji ,pa se zove idrijska čipka.Idrija je bila glavno čipkasko središte ,pa je kraje 19. veka u gradu osnovana i čipkarska škola.

Bisernica
12-06-2011, 12:11
Pored goblena ,izrada čipke tehnikom kalema (valjak,batić) ima još nekoliko struktura koje su se koristile za izradu sjajnih ukrasa,kao što su necanje,heklanje,pletenje,čatvork i šivenje čipke čiji izgled se crta na papiru ,a potom se na modelu iglom radi čipka ,koja je pričvršćena na papiru dok se ne izradi.
Iako su se ovi načini izrade vremenom osamostalili ,i postali ručni rad koji se ne smatra čipkanjem ,u vreme kada su nastajali bili su maksimalno korišćeni za izradu elemenata koji su se koristili za proizvodnju tekstila.Neke od ovih načinasmatramo najranijim metodama izrade čipke.

Bisernica
12-06-2011, 12:18
Filet čipka - lacis

Obično se malim štapom pravila mrežica koja je zatezana na ram ,a potom se iglom ubacivao motiv u mrežu.prvobitni naziv je bio lacis,a ovaj način je jedan od najstarijih metoda koji se koristio za izradu čipke - 16. i 17 vek Italija.
Sredinom19. veka ,ovaj način izrade je obnovljen i sa velikim oduševljenjem je usvojen od kraljice Viktorije u Velikoj Britaniji.Tehnika je kao i noge druge industrijalčizovana u 20. veku ,međutim ,ručno rađeni primerci se mogu lako identifikovati ,postojanjem malih ribarskih čvorova na ćoškovima svakog kvadrata mrežice.


http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
12-06-2011, 12:18
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L295Filet_LaceFV-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L295Filet_LacePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:23
Filet u kombinaciji sa Bobbin čipkom

U 19. veku se filet čipka sastojala od cvetnih motiva i renesansnih obrazaca.
Alegorijske scene su bile jako popularne u ranim filet motivima,ali su se pojavljivale
i u viktorijanskim radovima ,kao što je ovaj na slici ispod.
Ovaj komad je bio kombinovan sa Bobin čipkom koja se radi upotrebom kalema.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L180FiletBobbinAS-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L180FiletBobbinFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:26
Buratto

Nastala u 16. veku u Italiji ,a radi se iglom na tkanini koja je istkana na razboju,
odnosno podlozi koja je na neki način izrađena kao mreža ,ali gušćeg tkanja.
Čipka se izrađivala za crkvene potrebe.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3006BurattoAS-1.jpghttp://razbibriga.net/imported/2011/06/L3006BurattoPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:31
Jermenska čipka

pristup koji podrazumeva mrežicu za osnovu,korišćen je u nekoliko zemalja istočnog Mediterana - u Anadoliji u Turskoj,na Kipru,u Palestini,Alžiru ,ali i u drugim oblastima ,međutim ovaj način izrade se najčešće zove Jermenska čipka.
za razliku od filet čipke gde merežica samo i isključivo služi kao osnova na kojoj se iglom rade motivi ili obrasci,kod jermenske čipke i sama mrežica ima dekorativni karakter.Teme su kombinovane ili samostalne na kružnim komadima.
Ovo je jedna kragna izrađena metodom jermenske čipke.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3008Armenian_CollarAS2-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:31
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3008Armenian_CollarFV-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3008Armenian_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:46
Carrickmacross apliciranje

Nakon razvoja bobinet mašine početkom 19. veka,koristi se za izradu nekoliko vrsta
čipke.U Irskoj se na platnu iglom našiva šara,a višak tkanine se uklanja.Mali motivi
su ispunjeni iglom,ručno.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L709CarrickmacrossAS3-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:46
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L709CarrickmacrossFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:49
Carrickmacross Guipere

Ova neobična čipka ,verovatno irskog pšorekla ima različit pristup od predhodne.
Čipka se izrađivala na grubljoj tkanini ,ušivanjem motiva ,a višak tkanine se ispod
šupljikavih motiva uklanjao.
Iako ova kragna izgleda pregloazno ,ipak poseduje određenu eleganciju.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L569Carrickmacross_GuipereAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:50
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L569Carrickmacross_Guiperesm-1.jpghttp://razbibriga.net/imported/2011/06/L569Carrickmacross_GuiperePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:54
Heklana čipka

Heklanje je i ranije korišćeno kao čipkarska tehnika ,ali je postalo popularno
sredinom 19. veka i kao posebna tehnika izrade predmeta od konca.
Neki od najranijih modela su rađeni na način da su imitirali tehnike kalema ili goblena,
kao što je na ovoj prelepoj irskoj kragni prisutno nekoliko standarsdnih Reticella goblen
motiva,dok je oivičena tehnikom heklanja čistog viktorijanskog motiva.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L724CrochetReticellaAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 12:54
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L724CrochetReticellasm-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 13:00
Irsko heklanje


Irska je proizvela najviše heklane čipke.U početku su najpoznatiji motivi bili inspirisani
italijanskim cvetnim goblenima ,ali je vremenom preraslo u prepoznatljiv stil,koji poznavaocima ove umetnosti padnu na pamet pri samom spomenu isrske heklane čipke.
Latice ruže i lišće su izrađeni u slojevima ,tordimenzionalno i reljefno izgledaju na ovoj kragni.Svi delovi su međusobno povezani sa osnovom od picot ukrasne čipke.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L124Irish_Crochet_CollarAS-1.jpghttp://razbibriga.net/imported/2011/06/L124Irish_Crochet_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:24
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L657CrochetAS-1.jpgHeklanje i traka čipke

Ovaj mali komad ukrašen je maštovitom kombinacijo heklanih detalja i gotove čipke.
Girlande lišća i cvetova su ušiveni zajedno pa prikačeni na traku čipke ,a loptice
koje su heklane u sredini cvetova dodali su još na dimenzionalnosti.

Bisernica
12-06-2011, 17:25
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L657Crochetsm-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:26
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L634Crocheted_CuffAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:29
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L830Crocheted_CollarTieredAS-1.jpg


Ženama devetnaestog veka koje su se bavile stvaralaštvom kroz heklanje ,nije
dato zasluženo priznanje za njihov umetnički rad.
Na ovoj kragni koja je na slici ,cvetovi su izrađeni na neobičan način ,samo je rub
uobičajen.Neke od ovih zanatlijki su dobro razumevale značenje kompozicije u
delu.

Bisernica
12-06-2011, 17:33
Limerik čipka

Vez iglom je tehnika koja se koristi za proizvodnju raznih stilova čipke tokom
19. veka ,posebno u Irskoj.Ovaj veo koji je prikazan na slici je prekriven gracioznim
vezenim vencem od cveća.Na ovo komadu su pored motiva dodati i goblen bodovi.
Ovaj komad je najverovatnije iz sredine 19. veka.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3009Limerick_StoleFV-1.jpg

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3009Limerick_Stoleplus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:36
Bretonska čipka rađena iglom


Ovaj veliki viktorijanski kolir napravljen je sa formulisanim konturama ,
malim kalemovima,zajedno sa iglom kojom se radilo na podmetku i sa
dodatkom goblenskih detalja.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L227BretonneAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L227BretonneFVF-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L227BretonneFVB-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L227BretonnePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:41
Tambur čipka


Na mrežici koja je zategnuta na ram ,tambur iglom koja je slična igli za heklanje sa kukicom provlačena je nit nizom petlji kroz mrežu i izvlačena na površinu.
Komadi kao što je ovaj na slici napravljeni su posle 1820. u Limeriku u Irskoj ,a rađeni su i u Engleskoj.Tambur vez je tehnika kojo se dobija ovakva čipka.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L903Tambour_VeilAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:41
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L903Tambour_VeilFV-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L903Tambour_VeilPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:42
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1030Tatted_MedallionDS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:45
Štrikana čipka

Fotografija ne može preneti svu lepotu pletene čipke sa Azorskih
ostrva,za koju se može reći da je najdelikatnija od svih vrsta čipke.
Konstruisana je od jedne niti a pravi se konvencionalnim pletenjem,
a rezultat je nalik paukovoj mreži.Većina komada štrikane čipke
su iz ranog 19. veka.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L173Knitted_PitaAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:45
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L173Knitted_PitaPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:49
Nanduti čipka


Čipka poznata i kao Tenerife,nastala je i razvijena na Kanarskim ostrvima i Španiji,
a kasnije se proširila na Latinsku Ameriku.Primer na slici je iz Paragvaja,gde ovu
tehniku čipkanja nazivaju Nanduti.Sastoji se od kružnih skala teme koja se nadovezuje
na bazu.Čipka se radi iglom.
Primerak sa slike jasno pokazuje koliko veštine i strpljenja je potrebno da bi se dobio
jedan ovakav komad.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L245LNandutiAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 17:53
Dravnvork čipka


Osnova napravljena izvlačenjem niti iz tkanine ,vertikalno i horizontalno,
a nakon toga se iglom izrađuje zamišljeni motiv,kao što je na ovom malom
komadu koji verovatno potiče iz 19. veka ,prikazano.Geometrijski motivi zvezdastog oblika dijagonalnim hvatanjem niti i vezom.Ova tehnika je razvijena još u 16. veku
u Italiji.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L157DrawnworkAS2-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:00
Princeza Guipere traka - čipka


Izrada čipkanih traka postala je popularna krajem 19. veka i bile su različitog kvaliteta,a u 20 veku je počela i industrijska proizvodnja čipkanih traka.
Mnoge kalem čipke su zasnovane na kalem pletenici ili traci,ali je komercijalna proizvodnja potisnula izradu ove čipke. traka čipke su bile poznate i u renesansno vreme u Battenburg,pa je tako i nazivana.
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L149Princess_Guipere_CuffsAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:03
Peruanska mreža čipka


Komad je jedan od najstarijih sačuvanih komada čipke ,ako ne i najstariji ,
iz predkolumbovskog perioda,iz Perua,a pripada Chancai periodu 1100-1350. godine .
Zapanjujuće !


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3011W6011Peruvian_LaceFV-1.jpg


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3011W6007Peruvian_LacePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:09
Od 16. veka ,goblenska čipka kako se još naziva ,ili čipka rađena iglom je obeležavala luksuz i eleganciju.Iako je najverovatnije razvijena u Italiji i samo za crkvene potrebe,ona se ubrzo izvozi širom Evrope i proizvodi na više mesta.
Iglom rađena čipka je postala neizostavni deo odeće ,kako ženske,tako i muške mode u 17. veku.Čipkane kragne,i manžetne mogu se videti na mnogim portretima likova iz tog vremena.Najozbiljniju konkurenciju u 18. veku,čipki rađenoj iglom je pravila čipka rađena na batiće ,ili kalemovima ,iz Flandrije.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/LUnfinished_Reticallasm-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:14
Reticella

Prve goblenske čipke su napravljene u Veneciji,podloga na pergamentnoj bazi
preko koje su ihglom nanošeni motivi,a zatim se rubovi prekriju rupičastim šavovima.
Ovaj slobodni rad koji zavisi isključivo od mašte onog ko radi se zove i punto in aria
ili ubod u vazduhu.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1056Reticella_CuffsAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:14
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1056Reticella_CuffsPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:16
Kombinovana tehnika


U 17. veku italijanski čipkari kreću u eksperimentisanje - uske kalem trake su
bile u kombinaciji sa delovima rađenim iglom,uz dodatak rupičastih šavova,a
eksperimentisalo se i sa kompozicijama obrazaca i motiva .


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3000Italian_BandAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:17
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3000Italian_BandPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:21
Gros Point - veliki venecijanski bod

Karakterišu je rupičasti šavovi i debeli kordoneti goblenske guipure čipke.
Trodimenzionalnost koju ovaj stil daje ,doprinela je razvoju velikog broja
gros point stilova u Italiji u 17. veku. (1650- 1670.)
Primer sa slike je iz 19. veka.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L672AS2Gros_Point_VeniceR-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:26
Briselska Point de Gaze čipka

Iako izgleda drugačije od primerka venecijanske čipke ,i ovo je goblenska
čipka sa istim osnovnim bodovima.Bile su među najboljim i najskupljim čipkama
u 19. veku,a većina je napravljena u Belgiji,odakle je najizuzetniji rad bio u Briselu.
Zanimljivo je da je jedan od bodova karakterističnih za ovu čipku ,takozvani ruža
bod,vrlo često kombinovan sa briselskom Duchess čipkom koja se radi kalemovima.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L856NeedleAS-1.jpg

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L856NeedlePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:28
Venecijanska koralna čipka


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L168Needle_Guipere_CollarAS2-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:28
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L168Needle_Guipere_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:29
Venecijanski bod čipka

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3003Point_Venice_CollarAS-1.jpg

Tehnika čipkanja rađena krajem 19. veka

Bisernica
12-06-2011, 18:30
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3003Point_Venice_CollarFV-1.jpg

http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3003Point_Venice_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:35
d'Alenson bod čipka


Čipka izuzetno sofisticiranog rada,nastala u periodu 1850- 1870.u
Francuskoj.Vrlo često je bilo potrebno da ovu čipku izrađuje više osoba
koje su bile specijalizovane za određene delove procesa izrade,ponekad
čak kod komplikovanijih motiva i po desetak njih.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L855PointdeGaze_FlounceAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:35
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L855PointdeGaze_FlouncePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:39
Burano čipka

Čipka koja ima kordonete koji nisu dominantni,prilično ravnog rada i vrlo elegantna.
radi se na pripremljenoj mreži kroz koju se u svakom redu provlače petlje,slično
kao kod Alenson čipke.
nastala i izrađivana na malom ostrvu Burano u venecijanskom arhipelagu.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1230Burano_CollarAS3-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:39
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1230Burano_CollarPlus2-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:42
Francuski bod

Čvrsta šestougaona mreža koja zahteva punjenje u svakom delu.
Čipka koja zahteva najviše uloženog vremena u izradi.
Francuski bod je nastao krajem 17. veka.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1231Needlepoint_CollarAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:42
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1231Needlepoint_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:45
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L847MonogramAS-1.jpg


Goblen Guipere bod čipka - francuski stil

Ovaj elegantni monogram u medaljonu,napravljen je na isti način
kao i kragna koja je prikazana u postu iznad,ali u većem obimu je
primenjeno punjenje .Ovo je vrsta čvrste ili pune čipke jer su svi
šestougaoni delovi povezani u mrežu.

Bisernica
12-06-2011, 18:53
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L115FanAS2-1.jpgNakon pregleda teške čipke kao što su one gore, teško je imati u vidu da su istim procesima i šavovima rađene osetljive čipke u Briselu - point de gaze.
Svaki motiv na je rađen koncem i iglom pojedinačno i svakim ubodom
je popunjavano cveće koje skroluje,na ovom komadu koji je rađen negde
između 1860 i 1890. godine.

Bisernica
12-06-2011, 18:53
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L115FanPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:55
Katvork u kombinaciji sa filet čipkom


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L233FiletCutworkAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L233FiletCutworkFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L37BReticello_BorderAS2-1.jpg

Ratičela

Bisernica
12-06-2011, 18:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3013FloralAS-1.jpg

point de gaze

Bisernica
12-06-2011, 18:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3013FloralPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L432Tiny_CollarAS-1.jpg

point de gaze

Bisernica
12-06-2011, 18:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L432Tiny_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L93PointdeGauze_CollarAS-1.jpg

point de gaze

Bisernica
12-06-2011, 18:59
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L93PointdeGauze_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 18:59
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1006PlastronAS2-1.jpg

venecijanski bod

Bisernica
12-06-2011, 19:00
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1026Fancy_Brussels_CAS-1.jpg

Briselska čipka - kombinacija point de gaze i Duchess bobine tehnika

Bisernica
12-06-2011, 19:01
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L78Point_AppliqueAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 19:01
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L78Point_AppliquePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 19:55
Za razliku od čipke iglom koja je nastala pomoću tehnike boda vezom jednom niti,čipka na batiće ili kalem je napravljena sa više različitih niti tehnikom tkanja.Više kalema se upliće i prepliće pri izradi jednog motiva.Pletenice pod nazivom "passementeries",tradicionalno je bila napravljena od zlata,srebra i obojene svile.
Proizvodnja ove čipke se razvila u ranom 16. veku,a proizvodila se za umetke i bordure.
Iako mnogi smatraju da su prve kalem čipke nastale u Veneciji,ali se proširila u Milano,Đenovu,Flandriju i druge delove Evrope.
Kalem čipke su mekše i lakše u težini i kao takve su bile pogodnije za evropsku modu 18. veka od krute goblen čipke,a svoj vrhunac su dostigle u Flandriji i Francuskoj.
Kalem čipke se mogu podeliti u dve grupe na osnovu metode rada: na ne-neprekidne i kontinuirane.

Bisernica
12-06-2011, 20:03
Venecijanska Bobbin čipka

Ova čipka se radila u veneciji u 16. i 17. veku,umetanjem *mosta*,između dva
gajtana koji su oivičavali čipku,i ponavlja se motiv u kontinuitetu.
Za razliku od Đenovljanske kalem čipke koja sadrži u sebi i karakteristike ratičela
venecijanska čipka je čista kalem tehnika.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3012Italian_Bobbin_InsertAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 20:03
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3012Italian_Bobbin_InsertPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 20:54
Milaneze isprepletena čipka.

Jedna od najranijih ne-neprekidnih čipki razvijena je u Milanu.Trake nalik na trake od tkanine,bodom sa obe strane je bilo potrebno konstruisati dizajn.
Nakon toga se male petlje izvuku kroz male otvore sa iglom koja ima kukicu.
Primerak na slici je komad seljačke čipke iz kasnohg 18. veka,a dizajn zahteva samo deset bobina.Najranije ne-neprekidne čipke Milana i Flandrije su podjednako velike,sa uskim pletenicama i motivima egzotičnog voća,i čine veličanstvene komade umetnosti na tekstilu.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L452Milanese_BobbinAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 20:54
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L452Milanese_BobbinPlus-1.jpg

Termini kontinuirana i ne-neprekidna ogu napraviti malu zbrku,ali u čipkarstvu neprekidno
se odnosi na sve u jednom - zajedno i uzorak i podloga - pletenica ili staza čipke je kontinuirana
ili ne - neprekidna.

Bisernica
12-06-2011, 20:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L68Tape_MedallionAS2-1.jpg


Idrijska čipka

Idrijsku čipku smo spomenuli još na početku.
Ovaj elegantni medaljon je napravljen sitnim kalemima od pletenice i pola boda ,otvorenijeg tkanja,dok je osnova ispunjena kalem mrežom.Sličan pristup na većim ili jednostavnijim skalama koristi se od strane čipkara širom istočne Evrope.Sličan rad se naziva i Idrijska čipka ,sugerišući da je nastao u Sloveniji.Mnogi stanovnici tog regiona su češkog ili nemačkog porekla tako da ostaje pitanje oko porekla ove vrste čipke.
Mađarski i ruski proizvođači su također proizveli više stilova pletene čipke.

Bisernica
12-06-2011, 20:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L460Braid_CollarAS-1.jpg


Pletena čipka u viktorijnskom stilu rađena sa 16 batića.

Bisernica
12-06-2011, 20:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L460Braid_CollarLeavesFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 20:56
Duchesse čipka


Bilo je već reči o ovoj vrsti čipke,koaj dolazi iz Belgije i razvila se 1850. godine.
Delovi čipke se posebo konstruišu tehnikom pola boda,a onda se sastavljaju.
Iako je generalno vezana za Belgiju,čipka ovog stila se izrađivala na više mesta,
uključujući i francusku.
Engleski pandan je Honiton, koji je napravljen sa malo težim nitima i različitim petljama.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L75Duchesse_CollarAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 20:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L75_Duchesse_CollarFV-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L75Duchesse_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:06
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L352Brussels_CollarAS-1.jpg


Briselski bod Duchesse.

Ova mala kragna sadrži kombinaciju Duchesse kalem čipke i goblen umetanja.

Bisernica
12-06-2011, 21:07
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L352Brussels_CollarPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:14
Point d'Angleterre.

Poreklo ove čipke je predmet kontroverznih tvrdnji,ali je najverovatnije da je nastala u Flandriji i izrađivala se za potrebe izvoza u Englesku pa tako i ime koje nosi Angleterre,
a identičnu oznaku je nosila i u ono vreme da bi se izbegle zabrane uvoza.
Težina tehnike i komplikovanost rada mnogim stručnjacima služi kao razlog za tvrdnju da je čipka proizvod nekoliko ljudi,odnosno da je više njih učestvovalo u izradi jednog komada.Ove čipke su nastale i rađene u Flandriji (Belgiji) u 17. veku,ali su bile i kopirane zajedno sa drugim klasičnim čipkama u Buranu u 19. veku,italija.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1249PointAngleterreAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:14
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1249PointAngleterrePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:15
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L705Brussels_AppliqueAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:16
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L705Brussels_AppliquePlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:22
Kluni Bobbin čipka.

Za razliku od čipke iznad, svi delovi ovog širokog komada su rađei uporedo,
trail bod na platnu,mreža u pozadini i centralni motiv.Svi potrebni kalemovi su visili
sa pinova za početak čipke i aranžirani su preko jastuka.Inspirisana đenovljanskom kalem čipkom iz 17. veka ,Kluni čipka je na kraju postala najčešće ručno izrađivana
čipka na svetu.ovo je tehnika koju danas najbrže nuče početnici koji su savladali osnove čipkarstva.Primerak kluni čipke na slici je teška ,čvrsta čipka i vrlo dekorativna sa dva sloja latica u centralnom cvetnom motivu.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1071ASTorchon_Insertion-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:40
Valensijen


Napravljena od tanke niti platna u ranom 18. veku ,i ova prozirna flamanska čipka je je među najboljim kalem čipkama koje su napravljene ikad.
Ovaj delikatni komad koji se nalazi na slici je širok oko 3 cm izrađen je u jednom komadu
zahtevajući stotine bobina.Obzirom da su svi delovi rađeni istovremeno ,čipka je proizvod jedne osobe.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3001Valencienne_LappetAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:40
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3001Valencienne_LappetPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:44
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3002Mechlin_LappetsAS-1.jpg

Na ovoj slici se vidi još jedan izuzetan komad izrađen u prvoj polovini 18. veka.
napravljen je istom tehnikom kao i onaj u predhodnom postu,ali je motiv koji ima
teži za rad.

Bisernica
12-06-2011, 21:44
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3002Mechlin_LappetsPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:48
Chantilli- šantili čipka

Crna svila Chantilli čipka je poreklom iz Ile-de-France. Izrađivana je u nogim mestima,a svoj karakteristični naziv je dobila kasnije. Rađena je u pola boda pa nema čvrstih crnih površina.Veliki komadi od ove čipke su rađeni u trakama ,od kojih su se pravili šalovi.
Uspešno je imitirana mašinskom izradom početkom 1870.,a mnoge od kopija se teško razlikuju od ručno rađenog šantilija.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L671Chantilly_LappetsAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:48
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L671Chantilly_LappetsPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:52
Lil

Moda krajem 18. veka postaje svetlija i na haljinama ima više čipke,pa su u Francuskoj
napravili ovu kontinuiranu meku čipku ,a radila se i u Skandinaviji i širom Evrope,posebno proizvodnja velikih količina.Lil se pojavila prvi put oko 1750. godine.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L676Lille_BobbinAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:52
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L676Lille_BobbinPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:53
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L831Torchon_CollarAS-1.jpg http://razbibriga.net/imported/2011/06/L831Torchon_CollarFV-1.jpg

kluni

Bisernica
12-06-2011, 21:57
Malteška čipka


U drugoj polovini 19. veka u Bedfordshire , engleskoj kalem čipki prilagođen je
malteški stil,uz izostavljanje malteških krstova koji su isticali krstaški red sa ostrva
Malta.Karakteristika čipke je pola boda i krpa bod.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L746Cluny_CollarFlowersAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L746Cluny_CollarFlowersFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 21:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3010Round_ClothAS-1.jpg

Bobin čipka - point de Paris

Bisernica
12-06-2011, 21:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L3010Round_ClothPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:01
Sansepolcro Bobbin čipka


Ime dobila po oblasti Sansepolcro u Italiji ,a na prvi pogled se lako može
pomešati sa goblen čipkom. U tehnici i dizajnu najviše podseća na venecijansku
kalem čipku.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1033CravatAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:01
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L1033CravatPlus-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:07
Malteška svila

Napravljena na ostrvu Malta, a ovaj čipkani okovratnik obuhvata karakteristične motive Malteškog krsta. Klasje ili lsitovi su kopirani sa đenovljanske kalem čipke,koji su bili
prisutni u vreme kada je nastala svilena malteška čipka 1830. godine.http://razbibriga.net/imported/2011/06/L339Maltese_CollarAS-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:07
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L339Maltese_CollarFV-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:07
http://razbibriga.net/imported/2011/06/Filet20Lacemakers-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:08
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8503XBedspread-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:09
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8617Mat-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:10
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8616Runner-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:10
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8616DDRunner-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:10
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8423FFanSquare-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:11
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8427Filet-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:11
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8508Honiton20Cuffs-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:11
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8512Reticalla-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:12
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8615Needlepoint-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:12
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8428Tablecloth-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:12
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
12-06-2011, 22:12
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8426Torchon-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:13
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8424Collar-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:13
http://razbibriga.net/imported/2011/06/L8419Filet20Circle-1.jpg

Bisernica
12-06-2011, 22:13
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 20:50
http://razbibriga.net/clear.gif

Ovako izgleda čipkanje na batiće ili kalem čipka.

Bisernica
14-06-2011, 20:56
Iz svega što je do sada rečeno ,može se zaključiti da se rana čipka razlikuje od onoga o čemu se danas misli kao o čipki.Čipka je u 16. i 17. veku ukrašavala odeću,a mnogi primerci se mogu videti i na slikama starih majstora kada su u pitanju portreti.Čipku su nosili plemići i vrlo bogati ljudi,bila je statusni simbol,a najbolje komade su nosili baš za vreme izrade portreta,da bi se predstavili u punom sjaju.

http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00369JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:02
Na slici je model flamanske kalem čipke koja je rađena od tanke niti ,a datira iz perioda između 1650.- 1680.godine.Rađena je u italijanskom baroknom stilu,sa tipičnim motivom egzotičnog cveća sa liskama i stabljikom,a spada u kategoriju guipure čipke ,o kojoj je bilo reči u predhodnim postovima,koju karakteriše relativna blizina motiv jedan drugom,a međusobno su povezani sa pola boda,ili su povezani *dodirom*,za razliku od čipke gde su motivi uvezani mrežom,kao osnovom pozadine.
Isti tip čipke se nalazi i na portretu koji je prikazan u gornjem postu.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC03618JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:03
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC03619JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:03
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC03620JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:03
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC03623JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:03
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC03626JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:06
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00860JPG-1.jpg

Portret nepoznatog mušklarca na kojem se vidi primerak venecijanske čipke
rađene ruža bodom ,a u pitanju je goblenska čipka.

Bisernica
14-06-2011, 21:06
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00845JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:13
Ova čipka se razlikuje od komada flamanske kalem čipke iz predhodnog posta po tehnici rada,ali je njena starost približna ,ovaj komad datira iz 17. veka.U pitanju je prelep primer goblen čipke koju čine hiljade uboda preko rupica ili *dugmića*,da bi se dobio komad vrlo složene čipke.
Ovaj bod se zove bodom ruže,što bi se moglo povezati sa cvetnim dizajnom,ali je verovatnije objašnjanje da je vezano za nabore koji sliče gusenici,rađenim na cvetnim motivima i daju im trodimenzionalnost,pa se za razliku od sličnih savremenih tipova venecijanske čipke,postiže drugačiji efekat.http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00843JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:13
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00864JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:14
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00848JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:14
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00850JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:14
http://razbibriga.net/imported/2011/06/DSC00855JPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:33
Događaj koji se smatra ključnim za razvoj čipkarstva u Francuskoj je bio nalog kralja Luja XIV ministru Kolberu da se obezbede usluge venecijanskih čipkara.Ukazom od 1665. godine ,osnivaju se centri čipkarstva u Alencon, Kuesnoi, Aras, Rems, Limuzin, Chateau Thierri, Loudun,u kojima s eimaju osnovati radionice čipke ,a država je davala doprinos u iznosu od 36.000 franaka za razvoj ovog posla.Pored subvencija ,ovaj edikt sadrži i strogu zabranu uvoza venecijanske,flamanske ili druge čipke.Ediktom je određeno i koje čipke treba proizvoditi,a pobrojane su čipke svih metoda rada ,poput onih koje su rađene u Đenovi,Veneciji,Raguzi - Dubrovniku,kao i u drugim gradovima državama.Ova čipka se imala nazivati *poen de France*.
1671. godine ,italijanski ambasador u Parizu piše: "ministar Kolber je na sebi svojstven način doveo Lavori d'aria do savršenstva."Ovaj komentar je šest godina kasnije Domenigo Contarini prokomentarisao kao aluziju na punto de aria,ili vazdušni bod ,koji francuzi sada mogu da urade zadivljujuće.


http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:40
Danas u francuskoj postoji i muzej čipke u kojoj se može videti majstorstvo
čipkarica koje su izrađivale ova remek dela.


http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:40
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:40
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:41
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:41
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:41
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:42
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:42
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:43
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:43
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:43
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:44
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:44
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:45
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:45
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:46
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:46
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 21:51
http://razbibriga.net/imported/2011/06/374pxVerknipte_kantstrookJPG-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:51
http://razbibriga.net/imported/2011/06/796pxBobbin_lace_5054_NyplC3A4tty_pitsi_-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:52
http://razbibriga.net/imported/2011/06/800pxNeedleLaceBorder_ErzgebirgeGermany1-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:53
http://razbibriga.net/imported/2011/06/353pxCarolus_Private_Collection__detail_-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:53
http://razbibriga.net/imported/2011/06/200pxNeedleLaceBorder_ErzgebirgeGermany1-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/Tabernacle_veil_of_Kenmare_Lace_1911_E28-1.jpg

Bisernica
14-06-2011, 21:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/474pxElizabeth2C_Queen_of_Bohemia_from_N-1.jpg

Princeza Elizabeta Stuart,kasnije kraljica Bohemie,
sa kolirom od ratičela čipke

Bisernica
14-06-2011, 21:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/413pxLarkin_cary_detail-1.jpg

portret nepoznate žene sa kolirom i orukvicama od ratičela čipke

Bisernica
14-06-2011, 21:59
http://razbibriga.net/imported/2011/06/528pxReticella_vinciolo-1.gif

Bisernica
14-06-2011, 22:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 22:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 22:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
14-06-2011, 22:05
http://razbibriga.net/imported/2011/06/800pxKlC3B6pplerinnen_Erzgebirge_1936-1.jpg

čipkarice rade bobin čipku

Bisernica
14-06-2011, 22:06
http://razbibriga.net/imported/2011/06/480pxCaspar_Netscher_003-1.jpg

Čipkarica

Bisernica
14-06-2011, 22:06
http://razbibriga.net/imported/2011/06/800pxFrohnauer_Hammer_281529_20061104-1.jpg

Bobin čipka u radu

Bisernica
19-06-2011, 08:54
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_length_of_fine_youghal_needlepoint_lac-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:54
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_large_collection_of_laces_19th_century-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_deep_flounce_and_matching_length_of_bo-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:55
http://razbibriga.net/imported/2011/06/two_fine_brussels_point_de_gaze_fans_bel-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:56
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_fine_mixed_brussels_lace_fan_belgium_c-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:56
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_presentation_fan_in_northamptonshire_r-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:56
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_carrickmacross_flounce_and_a_net_on_ne-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/two_matched_flounces_of_honiton_bobbin_l-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_brussels_needlepoint_lace_wedding_veil-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:57
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_group_of_needle_and_bobbin_laces_mainl-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_collection_of_18th_century_laces_18th_-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 08:58
http://razbibriga.net/imported/2011/06/a_large_collection_of_lace_edgings_stole-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:01
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:01
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:02
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:03
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:04
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:04
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:04
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:04
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:04
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:05
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:10
http://razbibriga.net/imported/2011/06/aemiliaarsbologna1914needlepointlace1-1.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:23
Slika u gornjem postu predstavlja jedan od radova nastalih u Aemilia Ars Society,
društvo osnovano u Bolonji 1898. godine.Osnovano je uz pomoć i podršku savremenih italijanskih kreativaca Alfonso Rubbiani i Akile Kazanova,u cilju promovisanja zanata u regionu Emilia u Italiji.
Mnogo različitih organizacija i škola je nastalo širom kontinenta sa različitim stepenom uspešnosti.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/aemiliaarssocietybologna1909lacedesign1-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:23
http://razbibriga.net/imported/2011/06/aemiliaarssocietybologna1909drawnlinenla-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:23
http://razbibriga.net/imported/2011/06/aemiliaarsbologna1914coverlet11a-1.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:24
http://razbibriga.net/imported/2011/06/aemiliaarsbologna1914abatjourorshortcurt-1.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:26
http://razbibriga.net/imported/2011/06/AlenconLace1227x300-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:34
Blond lace,ili plava čipka je vrsta kalem (bobin) čipke iz francuske,a izrađuje se od svile.Termin blon se odnosi na prirodnu boju svilenog konca.Prvobitno,ova čipka je rađena u prirodnoj boji ,a kasnije i u crnoj.Najviše komada plave čipke je napravljeno u crnoj boji u 18. i 19. veku.Obrazac za ovu čipku je uglavnom cvetni motiv,a radi se mekim svilenim koncem koji je deblje niti nego konac koji se koristi za pozadinu,odnosno podlogu,tako da se dobije naglašen kontrast između punoće rada motiva i podloge.
Čipka dobijena ovim načinom rada je meka i podatna ,pogodna za oblikovanje i koristi se za izradu detalja u garderobi,a jedan od primera blond čipke je i na portretu ćerke kralja Džordža IV,princeze Šarlote iz 1817. godine,kao i na portretu kraljice Adelaide iz 1830.Blond čipka je bila izuzetno popularna u Parizu.


http://razbibriga.net/imported/2011/06/459pxAdelaide_Amelia_Louisa_Theresa_Caro-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:36
http://razbibriga.net/imported/2011/06/ANTIQUE_BLOND_LACE_as201a045b-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/ANTIQUE_BLOND_LACE_as201a045b1-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/ANTIQUE_BLOND_LACE_as201a045b2-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:37
http://razbibriga.net/imported/2011/06/ANTIQUE_BLOND_LACE_as201a045b3-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:38
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:39
http://razbibriga.net/clear.gif

Bisernica
19-06-2011, 09:41
http://razbibriga.net/imported/2011/06/Blonde20de20soie-1.jpg

Bisernica
19-06-2011, 09:41
http://razbibriga.net/imported/2011/06/BlondeSoieDetail-1.jpg