PDA

Pogledaj Punu Verziju : Rekli su o matematicikojica
22-06-2011, 23:22
Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo
napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen
da samostalno rešava postavljene probleme.

R. Dekart

kojica
22-06-2011, 23:22
Iz matematike će mnogo štošta ne zadrži u pameti, no ako si je jednom
savladao, onda ćeš se po potrebi uvek lako prisetiti zaboravljenog.

B. Ostrogradski

kojica
22-06-2011, 23:23
Uči se rešavanjem problema, a ne čitanjem udžbenika.

E. Kim Neubets

kojica
22-06-2011, 23:24
“ Brojevi upravljaju svetom “ – govorili su pitagorejci. To je, razume se, mistika.
Ali brojevi pružaju čoveku mogućnost da upravlja svetom i u to nas ubeđuje celi
tok i razvitak nauke i tehnike našeg doba.

A. Dorodnicin

kojica
22-06-2011, 23:24
Među ljudima jednakih umnih sposobnosti, koji rade pod istim
uslovima, u prednosti su oni koji znaju geometriju.

B. Paskal

kojica
22-06-2011, 23:24
Matematika je – nauka mladih. Drugačije ne može ni biti.
Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma,
da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.

N. Viner

kojica
22-06-2011, 23:25
Pri obučavanju dece neophodno je težiti k tome da se kod njih postepeno
sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika
sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev.

I. Kant

kojica
22-06-2011, 23:25
Suština matematike je – u njenoj večitoj mladosti

E. Bel


Pravi matematičar može i usred nepovoljnih prilika naći
mogućnost za stvaralački rad

L. Mardel

kojica
22-06-2011, 23:26
Nadahnuće je potrebno u poeziji kao i u geometriji.

Aleksandar PuškinNajbolji način da se nešto nauči jeste – da se samostalno otkrije

D. Polja

kojica
22-06-2011, 23:26
Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke .
Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna
bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.

Nikolaj Lobačevski

kojica
22-06-2011, 23:27
Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje

Leonard Ojler

kojica
22-06-2011, 23:27
Priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno
otvorena pred našim očima, ali je čovek ne može razumeti ukoliko
prethodno ne nauči jezik i slova kojim je napisana. A napisana je
ona jezikom matematike.

Galio Galilej

kojica
24-06-2011, 11:52
Nema istine u onim naukama u kojima se matematika ne primjenjuje.


Leonardo da Vinči

kojica
24-06-2011, 11:53
Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu
priliku da se učini zanimljivom.

Blez Paskal

kojica
24-06-2011, 11:54
Mozak ne prihvata ništa tako lako kao geometrijske figure.


Rene Dekart


Suština matematike nije u formulama, nego u procesu razmišljanja, putem kojeg se dolazi do formula.

V. Le