PDA

Pogledaj Punu Verziju : Biološki značaj elemenatakojica
23-06-2011, 05:57
Vodonik

Najznačajnije vodonikovo jedninjenje je voda, koja je ujedno i najzastupljenije jedinjenje
u prirodi. Njena uloga u organizmu je višestruka. Učestvuje u sastavu krvne plazme i na
taj način omogućava cirkulaciju krvi. Omogućava izbacivanje štetnih materija u vidu
mokraće i znoja. Održava temperaturu tela znojenjem, u vodi se odigravaju sve hemijske
reakcije organizma itd.

Litijum

Njegov ukupan sadrzaj u našem telu je 0,004 po kg telesne mase. Nalazi se u krvi,
tkivima i organima coveka. Posebnu ulogu litijum ima u srčanom mišiću gde se u fazi
skraćivanja miokarda u ćelijama mišića nakupljaju joni litijuma. Koristi se u famaceutskoj
industriji kao litijum karbonat Li2CO3 u lečenju bipolarnog poremećaja i depresije.

kojica
23-06-2011, 05:57
Natrijum

Natrijum je jedan od glavnih katjona u organizmu. Učestvuje u metabolizmu vode,
reguliše kiselo baznu ravnotežu kao pufer, učestvuje u kontakciji mišića, omogućava
prenošenje ugljen – dioksida do pluća gde se oslobađa. Natrijum se iz organizma gubi
znojenjem i mokrenjem, pa se često usled velikih napora oseti potreba za nečim slanim,
što ukazuje da postoji deficit natrijuma u ishrani. Dnevna potreba za natrijumom iznosi 2-
6g. Nalazi se u većini namirnica.

Kalijum

Kalijum je najzastupljeniji unutarćelijski katjon, učestvuje u održavanju kiselo – bazne
ravnoteže kao pufer, deluje kao kofaktor i omogućava prenošenje fosfatne grupe ATP –a
na pirogrožđanu kiselinu, učestvuje u sprovođenju nervnog impulsa, dejstvu enzima,
funkciji celijke membrane. Veliku ulogu ima u radu miokarda. Dnevna potreba za kalijum
iznosi 2-4 g, a moze se naći u većini povrća, voća, u mesu itd.

kojica
23-06-2011, 05:57
Rubidijum

Rubidijumov izotop Rb 87 koristi se pri lečenju raka.

Cezijum

Cezijum ima stimulativan uticaj na hormone nadbubrezne zlezde i gonada.

Francijum

U medicini se upotrebljava pri dijagnostici ranih stadijuma malignih oboljenja.