PDA

Pogledaj Punu Verziju : Погребни обреди СрбаOmetač
11-07-2011, 07:43
Др Ђорђе Јанковић

Неке особености старог погребног обреда Срба
[текст преузет из: Митолошки зборник, б. 2, Центар за митолошке студије Србије, Рача,
2000, 95-106]

Проучавање погребних обреда из прошлости веома је сложено. Подразумева примену
различитих наука, међу којима је прва археологија. На овом месту биће размотрени
само неки основни подаци о погребу Срба, добијени археолошким истраживањима
током последње деценије XX столећа, како би се стекла општа слика о посмртним
обредима. У нади да је ово тек нови почетак проучавања, само ћу упутити на основну
литературу.

Стари погребни обред Срба познат је из дела средине X столећа, „Златни лугови“,
арапског научника Масудија.[1] Набрајајући словенске и поједине друге народе
према старијим изворима, он издваја неколико словенских народа, као што су
Волињани, Срби, Руси и други, наводећи и неке податке о њима. Како у свом делу
наводи Лангобарде, Аваре и Дуљебе, очигледно је да Масуди користи неке старије
изворе. Наиме, Лангобарде и Аваре поразили су и покорили Франци на прелазу из
VIII у IX столеће, а Дуљеби се више не спомињу у писаним изворима савременим
Масудију. То сужава датовање Масудијевог извора на VII и VIII столеће. Ако се
претпостави да су извори података били Словени Мале Азије, они који су прешли на
арапску страну крајем VII столећа, онда се и Масудијеви подаци о Србима и другим
Словенима односе на VII столеће.

Ometač
11-07-2011, 07:43
Према Масудију, Срби су били особен и од осталих Словена посебно поштован
народ, који је покојнике, укључујући и владаре, спаљивао заједно са њиховим
јахаћим коњем, те су по томе слични Индусима. Овај податак понавља и Ибн Даста.
Да се спаљују као Индуси, још се изричито бележи за Русе. У одсуству наших
писаних података или других писаних извора, последња археолошка открића у
значајној мери објашњавају на шта су арапски научници мислили издвајајући Србе од
осталих Словена, и упоређујући нас са Индусима.

Срби се у Средњем веку јасно и једноставно археолошки распознају по остацима
споменика подигнутих покојним, познатих под именом громиле.[2] То су најчешће
мале хумке, пречника око 4-5 м, које садрже остатке обреда посвећених умрлима и
древног споменика који је током времена нестао. Подизане су на простору за то
одређеном од стране оснивача породичног насеља. У громилама по правилу нема
остатака покојника, ни спаљених, ни сахрањених. Како су изгледали давно нестали
дрвени споменици, од којих су једва сачувани темељи, донекле показују мраморови,
надгробни споменици Срба позног средњег века. За њих је у време аустроугарске
окупације уведен ненародни назив „стећак“, који није познат у топонимији. Изглед и
украс мраморова, као и надгробни споменици новијег времена, потврђују податке
прикупљене археолошким истраживањима громила, допуњују их и показују
континуитет.

Ometač
11-07-2011, 07:44
За умрле који су спаљивани, прво је подизано одговарајуће обредно станиште. У
њега је полагано тело умрле особе пре спаљивања, док је припремана погребна
ломача и гозба. У обредном станишту је прављено и огњиште, у које се преносила
ватра из куће. На њему се вероватно спремала нека обредна храна. Има примера да
је кућно огњиште растурано, а његови делови полагани у громилу. После погреба је
паљена нова ватра у кући. За оне који за живота нису имали своје огњиште, није
прављено ни обредно. Са спаљивањем леша уништавано је и обредно станиште;
можда су његови дрвени делови коришћени са ломачу. Затим су на исто место
сипани остаци од тризне, ако их је било – делови поломљеног посуђа и отпаци
хране (кости), као сведочанство да је гозба обављена. Понекад се може наћи неки
женски предмет, који, као својеврсна жртва, откуп, сведочи да је то громила
удовичиног мужа. Подаци о спаљивању коња нису установљени. Потом је на истом
месу подизан споменик, често на каменом постољу, у виду мале дрвене зграде. Ту је
приређивана и даћа, чији остаци могу бити просути на исто место. Понегде је уочено
кађење тла или темеља громиле жаром. Посуђе коришћено у обреду, на пример за
купање мртваца, закопавано је у посебне јаме. Неизгорели остаци умрлих сипани су
вероватно у реке, потоке и поноре.

Ometač
11-07-2011, 07:44
Покојницима који су сахрањивани, вероватно није подизано обредно станиште, већ
само споменик. Пре подизања споменика вероватно су вршене неке обредне радње, као
што је чишћење тла кађењем. У мањи или већи дрвени споменик, могли су да се полажу
остаци тризне, даће, делови огњишта умрле особе. И у сам гроб такође су полагани
остаци тризне – поломљене грнчарије и отпаци од хране (животињске кости). У Свачу
код Улциња, уз гробницу коришћену током VI-XI столећа, нађено је тризниште са
границе VI и VII столећа – каменом поплочана површина са поломљеном грнчаријом,
животињским костима и паљевином.[3] Гробови VIII-IX столећа са комадима грнчарије
и животињских костију, установљени су недавно на Црквини у Шипову (Пљевља).[4]
Сличних примера има и касније.

Ometač
11-07-2011, 07:45
Од доба Светог Саве више нема познатих примера подизања споменика на посебном
месту, већ се они постављају над гробом. Међутим, низ старих обичаја је сачуван, кроз
обичајно право и закон. Коњ је и даље имао посебну улогу. Као што је изношена или
гашена ватра на огњишту умрлог, тако је слично коњ, уместо да се убије, предаван
владару, јер не припада наследницима умрлог. Под турском окупацијом, коњ умрлог
свештеника предаван је епископу. Међутим, неки наши епски јунаци убијали су свог
коња. Ови примери показују да је суштина старих обреда задржана веома дуго. Уместо
да се коњ убије како би био са својим господарем и у свету бесмртних душа умрлих
ратника, сада се предаје владару или епископу-владици, односно посреднику. Они на
тај начин преузимају улогу Агнија (огањ), који душе умрлих преводи из телесног у
бестелесни свет.[5]

Ometač
11-07-2011, 07:45
Сачувана су и материјална сведочанства о погребним обредима и схватањима Срба у
Позном средњем веку. То су мраморови, камени надгробни споменици XIV-XV
столећа.[6] Прављени су и од дрвета, што је вероватно било уобичајено у XIII
столећу. Покојник се сахрањује увек испод њих, па и када се налазе у црквама.
Најчешће се праве као средњевековни споменици подизани на громилама, у виду
неке грађевине, али сада правоугаоне основе, подобно раци. Појављују се и
споменици у виду стуба или крста, који су по правилу подизани заслужним
ратницима. Облик стуба води порекло од старијих дрвених стубова – споменика, а
мраморовима у виду крста узор је био крстоображен камен, знамење победе,
постављен на Косову Пољу после битке. Поред тога, низ мраморова је у виду ковчега
или саркофага. Рељефне представе на мраморовима, уколико се занемаре оне ређе,
натписи и обичне шаре, могу се поделити на хришћанске (крстови, винова лоза и
слично), затим на сталешке – ратничке (ратник на коњу, оружје, штитови) и обредне,
са приказаним обредним колима, борбама ратника и ловом. Овакви споменици
прављени су у XIX-XX столећу.[7] У језгру старе Рашке, у планинским и шумовитим
областима Подриња, Полимља и Таре, прављени су дрвени сандуци изнад раке,
понекад украшени. У каменитом појасу од Црне Горе до Книнске Крајине, прављени
су сандуци од камених плоча, а на њима могу бити представе ратника (стојећи лик,
на коњу, ратник у борби, само оружје), светитеља и других. У Поморављу су
најпознатији крајпуташи, чести и на гробљима.

Ometač
11-07-2011, 07:45
Из овог кратког прегледа археолошких података, јаснији су Масудијеви подаци о
Србима у VII и VIII столећу. Наглашавање погреба слично индуском постаје разумљиво:
док остали Словени подижу хумке над сахрањеним пепелом спаљених покојника, Срби
сипају пепео вероватно у реке, потоке или поноре. И данас се понекад одећа умрлих
оставља на гранама поред потока. Хумки без сахрањених остатака покојника има на
северозападним словенским просторима,[8] где су такође живели Срби, уз друге
Западне Словене. У последње време има више откривених таквих примера за
Новгородске Словене.[9] Они су правили отворене надгробне споменике или са
отвором, гдје је остављана храна за душу умрлог. У том погледу Срби су били сличнији
Грцима и Романима.

Ometač
11-07-2011, 07:46
Значи да Масуди није без разлога подвукао посебност Срба, приказавши је само кроз
сажет опис погреба. За сада се могу сагледати два временска слоја у нашим
погребним обичајима. Први слој је исконски, припада добу народа који је образовао
Индоевропљане, дакле добу прије више од 3500–4000 година. Основна одлика
њиховог погребног обреда је спаљивање тела. Човек има бесмртну душу, заробљену
у телу; породица, пријатељи и остали из средине покојне особе морају да спале
тело, да би се душа што прије ослободила, иначе могу да сносе последице. Ништа из
материјалног света не може да стигне у бестелесни свет, па се зато храна и друго
намењено души умрле особе, морају спалити заједно са њом. Пепео покојника се у
почетку чува склоњен у гробу. По аријевској традицији, не спаљују се испосници –
божјаци, односно калуђери, као ни труднице и деца, јер су они чисти. У гробљима
калуђера око наших манастира, налажени су гробови младих жена и деце.[10] Друга
одлика је поштовање претка у више степена: из куће управо умрлог претка износи се
ватра, она коју је умрла особа упалила, и преноси се у за то подигнуто обредно
станиште, а потом, уколико се кућа није угасила, наследници пале нову ватру, док се
покојнику подиже споменик; затим кроз подизање и одржавање највећег споменика
утемељивачу насеља и породице на новом месту, па сећање на претка рода или
племена и сећање на исконског претка целог народа, што се огледа у улози владара-
владике као посредника до нетелесног света.

Ometač
11-07-2011, 07:46
Трећа одлика је спаљивање јахаћег коња са умрлим ратником. Коњ и кобила су имали
велику улогу у митологији и космогонији од времена припитомљавања коња око 1700.
старе ере. У старој Индији је владар отварао врата својој души жртвовањем коња, и
тако омогућавао сједињавање са божанским.[11] Коњ одлучује о судбини ратника,
може да спречи његово учешће у бици, да допринесе његовој победи или погибији, да
га рањеног спасе. А Бог, врховни владар, за себе узима најбоље ратнике, јуначке и
чојствене, тако што омогућава њихову погибију у материјалном свету, па је тако било и
у Косовској бици.[12] Отуда се надгробни споменик у виду крста или означен крстом, а
са приказаним оружјем, подиже витезу ваљано погинулом у борби са злом.[13] Четврта
одлика је прослављање гозбом и игром (тризном) ослобођења душе умрле особе од
тела и њен одлазак у вечни живот.[14] Гозба се примењује и данас, са заборављеним
смислом, а понегде се до недавно играло и посмртно коло.

Ometač
11-07-2011, 07:47
Други слој би био нечување спаљених остатака покојника, односно уверење да у
њима нема ничег од душе или личности умрлог. Сипају се у воду, јер је море
предодређен победник над земљом коју полако гута – преостале честице тела ће у
сваком случају доспети до њега.[15] Овакво уверење код Срба, Индуса и других,
који нису чували пепео умрлих, може се временски определити од настанка
схватања, сазнања о неодређености душе, о њеној посебној природи, негде од доба
Буде и Платона. Нема података када су Срби усвојили таква схватања, јер најстарије
познате громиле потичу из IV столећа нове ере. Потпуно нематеријалној души по
смрти човека, за напуштање тела предвиђеног за сахрањивање, није препрека ни
само тело, ни гроб ни надгробни споменик на путу за бестелесни свет; није јој
потребна никаква храна, па ни обредна. Другим речима, живот после смрти више се
не замишља као живот уживања, већ као живот у врлини и складу, без искушења. То
показује усвојен погребни обред, што може бити последица само веома ране
евангелизације Срба, мада је мало вероватно да су сви припадници народа били тога
свесни.

Ometač
11-07-2011, 07:47
По цару Константину VII Порфирогениту (913-959.), Срби су покрштени у доба цара
Ираклија (610-641.), дакле око 250 година пре Словена Подунавља. Данас,
последњих година XX столећа, откривени су и археолошки докази тог раног
покрштавања. На Превлаци код Тивта, где се археолошки истражује манастир
Архангела Михаила, посведочени су Срби од најкасније VII столећа.[16] У Тврдошу,
манастиру Успења Богородице код Требиња, чији је први храм подигнут у време
цара Константина Великог, док је манастир успостављен најкасније у VI столећу,
установљено је истовремено словенско, свакако српско присуство.[17] Постојање
српских громила већ крајем IV столећа у Далмацији,[18] указује на извесност још
ранијег покрштавања Срба. Тек треба археолошки истражити улогу апостола Павла у
покрштавању Срба и Словена, забележену у предањима.

Како се из изложеног види, погребни обреди Срба, од почетка Средњег века, у
Позном средњем веку па и касније, до наших дана, показује континуитет. Они
пружају мноштво драгоцених података, па превазилазе национални значај, јер
објашњавају појаве из прошлости и културе Словена и свих Индоевропљана. Срби се
кроз погребне обреде, и не само кроз њих, исказују као особени носиоци
индоевропске баштине у Европи. То наравно није случајно, што треба имати стално
на уму.

Ometač
11-07-2011, 07:47
Напомене

[1] За податке арапских писаних извора о погребу код Срба и других Словена,
видјети: А. Я. Гаркави, Сказания мусульманских писателей о славянах и русских, с
половины VII до конца X века по И. Х., Санктпетербург 1870: T. Lewicki, „Obrzędy
pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich“, głównie IX-X
w., Archeologia V, Warszawa–Wroclaw (1952-1953) 1955, 122-154.

[2] Опширно о громилама и одговарајућим обредима Ђ. Јанковић, Српске громиле,
Београд 1998. са литературом.

[3] Необјављено: о Свачу в. Е. Зечевић, резултати истраживања средњевековног
Свача, Гласник Српског археолошког друштва 5. Београд 1989, 112–116.

[4] Необјављено – откриће М. и Ђ. Јанковић 1998–1999.

[5] Т. Ђорђевић, „Неколики самртни обичаји у Јужних Словена“, Годишњица Николе
Чупића XLVIII, Београд 1939, 143–148.

[6] За погребне обичаје у Индији в. Р. Б. Пандей, Древнеиндийские домашние обряды
(обычаи), Москва 1976 (R. B. Pandey, Hindu samskaras, Delhi 1976), 189–217.
279–290.

[7] Ђ. Јанковић, н. д. 122–124; упоредити Ш. Бешлагић, Стећци, култура и уметност,
Сарајево 1982, са литературом.

[8] О тим споменицима нема сводне публикације, а тврдња се заснива на личном
увиду у појединим објављеним споменицима: Н. Дудић, Стара гробља и надгробни
белези у Србији, Београд 1995.

Ometač
11-07-2011, 07:48
[9] За погреб код Западних Словена видети: H. Zoll Adamikowa,
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski.Część I-II,
Wrocław, Warszawa, Krakow, Gdansk, 1975, 1979.

[10] Упоредити Б. А. Рибаков, Язычество древней Руси, Москва 1987, 89–92.

[11] М. Љубинковић, „Манастир Липовац – црква светог Стефана, код Алексинца“,
Археолошки преглед 15, 1973, Београд 1974, 124–125, појаву таквих гробова сматра
доказом да је црква претходно била мирска, али је исто установљено у више нашим
манастира, као у Тврдошу (необјављено) или Студеници: М. Радан-Јовин, М.
Јанковић, С. Темерински, „Студеница у светлу археолошких и архитектонских
истраживања“, Благо манастира Студенице, Галерија САНУ 63, Београд 1988, 45–49.

[12] Р. Ивековић, Почеци индијске мисли, Београд 1991, 81–83.

[13] Упоредити А. Лома, „Пракосово, порекло српског јуначког епа у светлу
индоевропске компаративистике“, Од мита до фолка, Liceum, Крагујевац 1996, 53–89.

[14] Узор је био крстоизображен камен постављен на Косову Пољу после 1389:
Деспот Стефан Лазаревић, Слова и натписи, Слово љубве, Београд 1979, 74–86.

[15] Код нас тризна није значајније проучавана – видети М. Филиповића, „Трагови
старословенске тризне код Јужних Словена“, Трећи конгрес фолклористике
Југославије, Цетиње 1958, 335–336.

[16] Није ми познато да ли се неко бавио етимологијом море – мора итд.

[17] Необјављено; упоредити извештај Ђ. Јанковића и сарадника, „Михољска
Превлака, истраживања у 1997. години“, Гласник Српског археолошког друштва 14,
Београд 1998, 137–142.

[18] Истраживања Ђ. Јанковић, необјављено, публикација у припреми.

Ometač
11-07-2011, 08:52
Ђорђе Јанковић,
Филозофски факултет, Београд

Словенски и српски погребни обред у
писаним изворима и археолошка грађа

Извор: Гласник Српског археолошког друштва, број 17, Београд 2001.

Овде су преведени писани извори грчког, арапског, латинског и словенског језика, који
описују погребне обреде Словена, а међу њима и Срба. Археолошки су потврђени неки
делови обреда: подизање обредног станишта за умрлог, самоубиство жена, "анђео
смрти", погребна гозба, "жртвеници" (громиле).

Ometač
11-07-2011, 08:53
Код нас је посвећивана мала или никаква пажња нашем словенском пореклу, и
Словена уопште. У средишту пажње била је епоха Немањића и њихових наследника,
проучавана кроз писане изворе, уметничке и грађевинске споменике (без коришћења
археолошких извора), а на тлу државе кнеза Лазара и његових наследника, чије се
границе подударају углавном са границама данашње Републике Србије. Нашим
стручњацима остали су непознати писани извори из или о Раном средњем веку,
драгоцени за тумачење археолошких појава. Међу њима посебно место имају
сведочанства о погребном обреду, важном делу традиционалне културе свих народа.
Да би се ти подаци, важни за проучавање нашег порекла, учинили подједнако
доступни свима, овде се даје њихов превод на српски језик, не из изворника, већ
ретко са оригинала, а најчешће са руских и пољских превода. То значи да
компетентни преводилац у будућности може нешто изменити у мојим преводима. На
крају је сажетак о погребним обредима, са освртом на археолошке податке. Зато је
овај реферат и текст пред читаоцима неуобичајен за рад за средњевековну
археологију - нису у питању нова истраживања заснована на археолошкој грађи.

Ometač
11-07-2011, 08:54
ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА, Историја VI 9,[1] крај VI столећа, о доњеподунавским
Словенима:

"Варварин (краљ Мусокије)* био је мртав пијан. Јер баш тога дана давао је даћу
своме покојном брату, као што је то њихов обичај."

ПСЕУДО МАВРИКИЈЕ, Стратегикон XI 6[2] крај VI - почетак VII столећа, о
доњеподунавским Словенима:

"И њихове жене честите су изнад сваке људске природе, тако да већина њих смрт
својих мужева сматра сопственом смрћу и својевољно се угушују,** не сматрајући
животом живљење у удовиштву."

СВЕТИ БОНИФАЦИЈЕ[3] пише 745-746. године енглеском краљу Елтибалду против
распусног живота:

"А у Венеда, тог најгорег и најстрашнијег људског рода, толико се узајамно воле и
поштују супрузи, да жене, када им муж умре, не желе живети. И међу њима је
поштована жена која себи сопственим рукама задаје смрт и на истој ломачи изгори са
мужем."

АЛ БЕКРИ[4] пише 891-892. о Србима, користећи старије изворе (видети даље, под
Масуди):

"Племе које споменусмо, што се назива Сернин (Србин), спаљује се у огњу, када им
умре вођа и спаљују своје јахаће коње. Њихов поступак је подобан поступању
Индуса."

Ometač
11-07-2011, 08:55
МАСУДИ,[5] пише своје дело Златни лугови око 920-950; његови подаци о
Словенима Југоисточне Европе морају се датовати до краја VIII столећа, када је
уништена моћ Авара и Лангобарда, о којима уједно пише. Ако одломак о Бугарима
(односно Словенима који живе са њима) потиче из истог његовог извора, онда је
доња граница датовања досељење Бугара у Подунавље до 680. Међутим, подаци о
Словенима и Русима који живе са Хазарима свакако су млађи, мада старији од Ибн
Фадланових из 920. (видети даље). Тадеуш Левицки[6] сматра да се подаци о Србима
односе на Полабске (Лужичке) Србе, а заправо на Пољаке, верујући да је реч о
подацима из доба ал Бекрија и Масудија, када су Срби на Лаби наводно већ нестали,
а Срби Далмације су тада били хришћани.

О Словенима уопште:

"Велики део њихових племена су пагани, који спаљују своје мртве и поштују их."
(стр. 125)

Ometač
11-07-2011, 08:57
О Бугарима, за које се зна да су сахрањивали покојнике:

"Ако у Бугара ко умре, они окупљају све његове слуге и свиту, говоре им неке
поучне речи, а затим их спаљују са мртвацем и говоре - ми их спаљујемо на овом
свету, зато неће бити спаљени на оном свету. Поред тога, они имају велике храмове;
када неко умре, они га закључавају у том храму заједно са његовом женом и слугама,
који тамо остају док не умру." (стр. 127)

О Словенима у Хазарском каганату:

"Што се тиче пагана, у земљи хазарског владара, нека племена од њих су Словени и
Руси. Они живе у једној од две половине тог града (Итил) и спаљују своје мртваце са
њиховим јахаћим коњем, оружјем и украсима. Када умре мушкарац, са њим се
спаљује његова (дотле) жива жена; ако умре жена, муж се не спаљује; а ако умре
самац, жене га по смрти. Њихове жене желе да се спале зато да би са њима (мужем)
ушле у рај. То је један од поступака Индуса, како смо то напред напоменули; само
што је код Индуса тај обичај такав, да се жена спаљује само када она сама на то
пристане." (стр. 129)

Ometač
11-07-2011, 08:58
О свим Словенима:[7]

"Племе које споменусмо под именом Сарбин, спаљује се на огњу, када им умре владар
(кнез) или старешина (жупан); они спаљују и његовог јахаћег коња. Они имају обичај,
сличан обичајима Индуса; то смо делимично помињали напред у овом делу, при опису
планине Кабха и Хазарске земље, када смо говорили да се у Хазарској земљи налазе
Словени и Руси, и да се они спаљују на ломачама." (стр. 136-137)

ИБН ФАДЛАН[8] описује погребни обред Руса, коме је присуствовао приликом боравка
у Бугарској на Волги (Итил) 921. године. Он описује и сурове делове обреда које није
могао видети, већ их докучује на основу нагађања свог преводиоца, такође Арапина:

"Мени су говорили да они са својим умрлим старешинама чине такве ствари, од којих
је спаљивање најмање чудна; зато сам веома желео да томе присуствујем, када сам
сазнао за смрт код њих важног човека. Они су га положили у гроб који су покрили
кровом, за наредних десет дана, док нису завршили шивење његове одеће. То се
ради овако: сиромашном човеку праве невелик брод, полажу га у њега и спаљују;
богатом човеку сакупљају имовину (деле је на три дела: трећину дају породици, за
трећину му шију одећу, а за трећину купују жестоко пиће, које пију у онај дан када
његова млада жена изврши самоубиство и спали се заједно са својим домаћином.
Они су предани вину, пију га и дању и ноћу, тако да понекад умире неко од њих са
чашом у руци. Када умре њихов старешина, његова породица пита његове девојке и
момке: ко ће од вас умрети са њим? Неко ће рећи - ја! Када тако каже, то му постаје
обавеза, није дозвољено предомишљање, чак и да пријављеник то жели, то се не
допушта; углавном то раде девојке.

Ometač
11-07-2011, 08:58
Када је умро споменути човек, питали су његове драгане, која ће умрети са њим, и
једна од њих је одговорила - ја! Потом су одредили две девојке, да се старају о њој
и да буду са њом, где год да пође, понекад јој чак перу ноге својим рукама. Затим су
предузели да му кроје одећу и припремају све потребно. А млада жена је пила сваки
дан и певала, веселећи се и радујући се. Када је дошао дан одређен за спаљивање
њега и младе жене, пошао сам до реке где је био његов брод, а он је већ био извучен
(на обалу) и за њега су начинили четири носача од различитог дрвета, а около су
поставили дрвене ликове, налик дивовима (натприродним бићима). Брод су дигли на
те носаче и почели да иду около говорећи речи мени неразумљиве, а он је још увек
био у свом гробу, још га нису извадили. Затим су донели лежај, поставили га на брод
и покрили везеним ћилимима, византијском свилом и јастуцима од византијске свиле.
Затим је дошла стара жена, коју називају анђелом смрти, и сложила на лежај све
горе поменуто; она је управљала шивењем и његовим припремањем, она је такође
преузела младу жену и ја сам је видео црну, дебелу, немилосрдног изгледа.

Ometač
11-07-2011, 08:59
Пошто су дошли до његовог гроба, извадили су (насуту) земљу са дрвеног крова, као
и само дрво (зидове и кров), извукли мртваца у огртачу у коме је умро, и ја сам га
видео поцрнелог од хладноће те земље (поднебља). Они су раније ставили са њим у
гроб жестоко пиће, храну и лауту (или балалајку); сада су све то изнели. Он се није
ни у чему променио, осим боје. Њему су обукли панталоне, чарапе, обућу, прслук и
свилен капут са златним дугметима, на главу су му ставили капу од свиле и
самуровине и пренели га у шатор који се налазио на броду, сместили га на тепих и
подупрли га јастуцима; донели су жестоко пиће, воће и мирисно биље и ставили
пред њега; донели су такође хлеб, месо и лук и положили пред њега; донели су
такође пса, расекли га на два дела и убацили у брод. Затим су донели сво његово
оружје и положили га уз њега; затим су гањали два коња док их нису исцрпли, а
потом су их убили мачевима и месо им убацили у брод; затим су довели два
говечета, такође их убили и убацили у брод; затим су донели петла и кокошку,
заклали их и убацили тамо. А млада жена, што је требало да умре, ишла је около и
улазила у сваки шатор, и спајала са његовим власником, при чему јој сваки
говораше: "кажи свом господару, да сам ја то урадио из љубави према теби."

Ometač
11-07-2011, 08:59
Када је настало средње време између поднева и вечери, у петак, повели су младу
жену ка нечему налик постољу, она је стала на руке мушкараца, подигла се на то
постоље, рекла нешто на свом језику и била спуштена. Затим су је поново подигли,
она је урадила исто што и први пут и њу су спустили; подигли су је и трећи пут и она
је урадила као и прва два пута. Потом су јој дали кокош, она јој је одсекла главу и
бацила је, а кокош су узели и убацили у брод. Упитао сам тумача о њеним радњама,
а он ми је одговорио: први пут је рекла: "ево видим оца свог и мајку своју!" други
пут - "ево видим све умрле рођаке како седе!" трећи пут је казала - "ево видим мог
господара како седи у рају, а рај је предиван, зелен; са њим се налазе одрасли
мушкарци и дечаци, он ме зове, зато ме водите њему." Њу су повели ка броду, она је
скинула наруквице и дала их старој жени, званој анђео смрти, та жена ће је убити.
Затим је скинула накит са ногу, и дала га двема девојкама које су јој служиле; оне су
ћерке оне познате под именом анђео смрти. Потом су је дигли на брод, али је (још)
нису увели у шатор, и мушкарци су пришли са штитовима и моткама и дали јој чашу
жестоког пића, над којом је она певала и испила је; тумач ми је казао да се тиме она
опрашта од својих другарица.

Ometač
11-07-2011, 09:00
Затим су јој дали другу чашу, коју је она узела и запевала дугачку песму; старица ју
је пожуривала да испије чашу и уђе у шатор, где јој је господар. Ја сам је видео
неодлучну, она је хтела да уђе у шатор али је кренула између шатора и брода;
старица ју је ухватила за главу, увела је у шатор и сама ушла за њом. Мушкарци су
почели да ударају моткама по штитовима, зато да се не би чули звуци њених
крикова, да то не би уздржало друге младе жене од жеље да умру са својим
господарима. Затим је ушло у шатор шест људи и сви су се заједно спајали са младом
женом; затим су је положили уз њеног господара - мртваца; двојица су је ухватили
за ноге а двојица за руке, а старица, звана анђео смрти, обмотала је око њеног врата
конопац, чије крајеве је дала двојици да га стежу, пришла је са великим ножем и
почела да га убада међу њена ребра, а она двојица мушкараца су је гушили док није
издахнула. Затим је пришао најближи рођак тог покојника, узео комад дрвета и
запалио га, пошао уназад ка броду, држећи једном руком комад дрвета, а другу руку
на отвореној задњици (придржавајући панталоне?), док није запалио оно дрво које
су поставили под брод, пошто су већ положили усмрћену младу жену поред њеног
господара. После тога су пришли (остали) људи са лучем и дрвима, сваки је имао
запаљен комад дрвета, који је убацио међу дрва (под бродом) и огањ је захватио
дрва, затим брод, затим шатор са мушкарцем, младом женом и свим што се у њему
налазило, потом је дунуо јак, страшан ветар, пламен је ојачао и све се жешће
разгоревао.

Ometač
11-07-2011, 09:00
Поред мене је стајао један од Руса, и чуо сам како разговара са тумачем који је био
поред њега. Питао сам га о чему су разговарали, а он ми је одговорио да му Рус рече:
"Ви Арапи сте глуп народ, јер најдражег и најпоштованијег међу људима за вас,
спуштате у земљу, где га једу гмизавци и црви; ми га спаљујемо у огњу, у једном
магновењу, и он у исти час улази у рај." Затим се прегласно насмејао и казао: "Његов
господар (Бог) је због љубави према њему послао ветар, па ће га (ватра) захватити за
трен. И заиста, није прошао ни сат како су се брод, дрва, умрли мушкарац и млада
жена потпуно претворили у пепео. Потом су саградили на месту брода, где су га
извадили из реке, нешто налик кружној хумци; поставили су у средину велико стабло
дрвета 'халнџ' (буква или бреза), написали на њему име (умрлог) човека и име руског
владара и разишли се."

Ometač
11-07-2011, 09:01
ИБН ДАСТА[9] односно Ростех, пише Књигу драгоценог блага око 930-940, у којој
описује погребни обред Источних(?) Словена:

"Када умре неко од њих, они спаљују његово тело. Њихове жене, када им неко умре,
нагрђују ножем руке и лице. Следећег дана по спаљивању покојника, одлазе на место
где је то обављено, сакупљају пепео и стављају га у урну, коју затим смештају на
хумку. Годину дана по смрти покојника, узимају двадесет крчага меда (медовине),
некад мало више а некад мало мање, и носе их на ону хумку, где се окупља породица
покојног, једу, пију и затим се разилазе.

Ometač
11-07-2011, 09:02
ИБН ХАЈКАЛ,[10] писао око 976-7:

"Руси су народ који спаљује своје мртве. Са оним богатим спаљују њихове драгане
да би спасле душе, како то раде у Гани, Кугу и у областима Индије, у Кануџ и у
другим местима."

ЛАВ ЂАКОН, у шестом поглављу девете књиге своје Историје[11] описује погребне
обреде Руса на десној обали Дунава, после пораза код данашње Силистрије 971.
године:

"И онда, када је наступила ноћ и засијао пун месечев круг, Скити изађоше у равницу
и почеше да сакупљају своје мртве. Они су их натрпали испред бедема, запалили
много ломача и спалили их, заклавши при том по обичају предака много
заробљеника, мушкараца и жена. Завршивши ту крваву жртву, они су угушили
(неколико) одојчади и петлова, давећи их у водама Дунава. Кажу да Скити поштују
тајне Хелена, приносе по паганском обреду жртве, и обављају преливања по умрлим,
научивши се томе или од својих филозофа Анахарсиса и Замолаксиса,[12] или од
сабораца Ахила.

Ometač
11-07-2011, 09:02
ТИЕТМАР,[13] епископ Мерсебуршки, бележи под 1018. годином, поводом удаје Оде,
жене краља Болеслава Храброг, обичаје у Пољској, у време њеног оца кнеза Мјешка:

"У време њеног оца, који беше паганин, свака супруга после мужевљеве смрти,
обезглављиваше себе (убијала се)."

Предање о прошлим временима[14] са почетним летописом обликованим до око 1100,
описује погребне обичаје руских Вјатића, Радимића, Северјана и Кривића:

"И ако ко умре, приређивали су му тризну, затим су правили велику камару (дрвета),
полагали на њу мртваца и спаљивали га, а после, скупивши кости, стављаху их у
невелик суд и остављаху на ступове уз путеве, како раде и данас Вјатићи."

Ometač
11-07-2011, 09:03
КОЗМА ПРАШКИ, Чешки летопис, III 1,[15] пише како се краљ Бжетислав II борио
против паганства:

"Искоренио је сахрањивање по шумама и пољима, као и ступове које су по паганском
обреду постављали на раскршћима, где се наводно душе одмарају; такође и паганска
играња, која су чинили над својим мртвима, призивајући сенке предака и играјући,
стављајући на лице маске."

ДОМЕНТИЈАН, Живот Светога Симеона,[16] наводи посланицу Стефана Првовенчаног
Светом Симеону (1196-1200), односно игуману Методију, у којој се пише како је
велики жупан Стефан Немања разрушио "жртвенике" и "идоле", заправо громиле:

"Благодаћу и силом светога Духа и поспешењем Владике твога Христа, ти пропале
стече и расточене сабра, и обогати убоге, и пало уздиже, и неславно прослави, и
свечасном силом Христа твога и благодаћу даном ти од Бога одагна варљиви мрак
безбожних јеретика, и уништи њихове јереси, и разруши њихове жртвенике, и
сакруши њихове идоле, и злославну успомену њихову сасвим истреби, и славу
њихову без остатка угаси, и пројави зраке добре воље у целом твом отачаству, и
постави цркве Христове, и све обнови светим Духом, и све нас научи једногласно
славити и опевати пречасно и велелепно име Оца и Сина и светога Духа."

Ometač
11-07-2011, 09:03
СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ, пишући Живот Светог Симеона,[17] бележи речи неке жене о
постојању кумира:

"И бих у тих законопреступника и видех, господине, да заиста служе отпаднику од
славе Божје, самоме сотони. И не могући трпети смрада глухих кумира и мрске
јереси, истргавши се из руке њихове и пребегавши, вапијем држави твојој: порази
крстом оне који се боре с нама, да науче нечастиви непријатељи како је моћна вера
твоја, господине."

***

Из ових, углавном шкртих података, може се разабрати у основном погребни обред
Словена и Срба, у време док су спаљивали мртве, а и извесно време после тога. Овде
се нећу упуштати у разматрање словенског погребног обреда, јер би то било
преопширно, и о коме је писано,[18] већ ћу се само осврнути на неке археолошке
налазе који се могу поредити са писаним изворима.

Ometač
11-07-2011, 09:04
Даћа, као и тризна, је обредна гозба. Она може бити пропраћена разбијањем
коришћеног посуђа, како то показују археолошки налази. Доказ о обављеном обреду
пред покојним, могу бити животињске кости, поломљене, целе, понекад нагореле или
изгореле, као и уломци поломљеног посуђа. По нагорелости костију може се
просудити да ли су у ломачу бацани комади печења (ако су нагорели крајеви), или је у
гроб или на гроб стављан комад печења (ако је кост цела). Такви налази су познати из
громила,[19] али је нарочито драгоцено необјављено откриће тризништа у Свачу, граду
смештеном између Скадра и Улциња. Ту сам поред зграде са две рановизантијске
гробнице, са јужне стране, открио мању каменом поплочану површину, на којој је било
трагова ватре, животињских костију и уломака рановизантијске грнчарије позног VI -
раног VII столећа.

Ometač
11-07-2011, 09:04
Самоубиство жене да би се спалила заједно са мужем, археолошки се може потврдити
само посредно. То може бити симболичан откуп у виду неког женског предмета
положеног у гроб спаљеног покојника, који није изгорео, као што су наушнице, прстен
или слично. У неким хумкама нађени су остаци две спаљене особе, старије и
млађе.[20] У једној хумци из Гароа, у Полабљу, нађени су остаци два покојника и
трагови два стуба на супротним странама, па је аутор истраживања закључио да је реч
о урнама постављеним на стубове,[21] не познајући податке Ибн Дасте и остале о
словенском погребу. Ту је управо реч о археолошком сведочанству побијања стубова
за самоубиство жене покојника, чији је пепео потом сахрањен на истом месту. У
осталим истраженим хумкама није било таквих трагова стубова, а ни више од једног
спаљеног покојника.

Ometač
11-07-2011, 09:04
Ибн Фадланови подаци су посебно значајни, јер се могу упоредити са археолошким
налазима. Обредно станиште - привремени гроб, потврђени су у српским громилама,
и у многим словенским гробним хумкама.[22] У српском погребном обреду појављује
се и чамац, уместо брода, а веровање у одлазак душа умрлих низ воду у море
потврђено је на више начина.[23] Скрећем поново пажњу на повезаност овог дела
погребног обреда са морем и мором, а поред тога и на старозаветни потоп и наша
предања о средњевековним градовима подигнутим на стрмим литицама, где се
налазе алке на које су некада везивани бродови. Жена "анђео смрти" потврђена је
археолошки. Из Тесалије потиче налаз малих бронзаних ликова позног VI-VII
столећа.[24] Поред представа различитих домаћих и дивљих животиња, укључујући
вука који односи прасе и медведа који хвата дете, налазе се и неколико људских
ликова. Приказан је обучен човек, вероватно жупан; ратник у кошуљи са секиром;
коњаник са мачем; гола жена са детом у наручју и китаром у руци; жена у сукњи
раширених руку са перјем, у виду крила. Очигледно, на почетку живота је млада
жена, музика, рађање, радост, а на другој страни старост и смрт, али са крилима.
"Анђео смрти" је женски посредник у одласку душе на небо, а мушки посредник је
огањ (Агни).

Ometač
11-07-2011, 09:05
За разумевање историјских збивања у Србији ХII-ХIII столећа, подељеној на источну
и западну државу, неопходно је правилно тумачење података о делатности великог
жупана Стефана Немање и архиепископа Светог Саве на учвршћивању православља.
Историографија та питања без археолошких извора не може да реши, или не жели.
"Идоли" и "кумири" Стефана Првовенчаног могу се најпре изједначити са "дивовима"
Ибн Фадлана, податком Масудија о поштовању мртвих и податке временски блиског
летописа Козме Прашког о душама умрлих. У садашњем недостатку археолошких
података, могу се навести млађи надгробни споменици са ликовима покојника, или
крајпуташи. Велики жупан Стефан Немања је разрушио и "жртвенике", а о њима већ
постоје археолошки подаци. То су громиле, које су некад садржавале дрвену
зградицу - споменик, где су одржаване даће и помени; њихов изглед је сачуван у
неким позносредњевековним мраморима.[25] У околини Сјенице откривене су
громиле са много животињских костију, које се могу датовати уломцима грнчарије,
накитом и другим предметима у XII столеће.[26] Дакле, Свети Симеон је забранио
старинске погребне обреде које су упражњавали хришћани а не јеретици, као што је
и Светом Стефану Првомученику одржан сличан погребни обред.[27] Колико је у
томе успео остаје да се истражи, али каснија примена мраморова, појава чамаца или
дрвених гробница, показују да се много од старих обреда сачувало на западу.

kojica
11-07-2011, 09:15
ja ovim ibinima niš ne verujem.. :hm: