PDA

Pogledaj Punu Verziju : Više od životinjeOmetač
05-10-2011, 17:56
http://razbibriga.net/imported/2011/10/zabe_zemljotres-1.jpg


U legende, ali i verodostojne činjenice tajanstvenih i nedokazanih životinjskih moći, ubraje se i predviđanje zemljotresa, o čemu postoje brojna svedočanstva. Osim zemljotresa, životinje predviđaju i druge nepogode. U opšta pravila ponašanja životinja pre zemljotresa spadaju bežanje pernatih životinja sa jezera, koje se u njega više ne žele vratiti, bežanje kokošiju iz kokošinjca, prerano kukurikanje petlova, bežanje domaćih životinja iz kuća i štala, kao i iskakanje riba iz vode.

Ometač
05-10-2011, 17:57
Za nekoliko razornih zemljotresa u zadnjih nekoliko vekova ostalo je zabeleženo čudno
ponašanje životinja. Uoči velikog potresa u Furlaniji, divlje životinje, poput srna, napustile su
šumu i približile se selima. Japansko i kinesko narodno predanje tvrde da mravi i žabe (slika
levo) beže iz svojih mravinjaka pre potresa, što je i dokazano prilikom potresa u Aškabadu u
tadašnjem SSSR-u 1970.godine. Kineska mudrost, ali i potres u Bavarskoj 1910. godine,
potvrđuju da tom prilikom pčele napuštaju svoje košnice. Pre potresa u Lisabonu 1755.
godine, iz raznih rupa su počeli izlaziti crvi, čime je još jednom potvrđeno narodno verovanje
iz Japana. Japanci, koji zbog zemljotresnih karakteristika svojih ostrva imaju valjda najviše
takvih narodnih mudrosti, takođe smatraju da je povratak ptica selica poremećen uticajem
zemljotresa, te da se insekti okupljaju u rojevima, što je i potvrđeno furlanskim potresom
1976. godine.

Ometač
05-10-2011, 17:58
Istraživači zemljotresa za gotovo svaki razorniji potres pronašli su prethodna upozorenja
iz životinjskog sveta, koja su, nažalost, ostala potpuno neshvaćena. Prvi podaci o tome su
zabeleženi još 373. godine pre naše ere, pet dana pre potresa kod grčkog mesta Helike.
Tada su sve životinje, čak i pacovi, zmije, lasice i crvi, pobegli iz grada. Dana 4.decembra
1690. godine zavijanje pasa u koruškom zamku Trefen u Austriji spasilo je živote
stanovnicima zamka, koji je bio potpuno razoren potresom. Potres u Napulju 14. avgusta
1851. godine, najavile su svinje! Skoro deset dana pre tog događaja ujedale su jedna
drugu. Pred sam potres oglasili su se i magarci neobičnom vikom. Noć uoči potresa u
Skoplju došlo je do nemira među životinjama u zoološkom vrtu. Nekoliko dana pre potresa
u Hsingtai-u u Kini zmije su izašle na sneg, što se ponovilo 1975. godine u Hajhengu,
kada su se mesec i po pre potresa štakori pojavljivali u čoporima. Dvadeset minuta pre
tog potresa, koji je bio jačine 7.3 stepena po Merkaliju, kornjača je iskočila iz vode i počela
ispuštati krikove!

Još nešto posebno o ovom fenomenu: i biljke se uoči potresa neverovatno ponašaju.
Nedeljama pre potresa koji je u decembru 1971. godine razorio Jangce, procvetale su
stabljike krompira, zatim hajdučica i kineski kupus. Šest nedelja pre potresa u Hajhengu
procvetala su stabla kajsija, iako je bila zima.

Ometač
05-10-2011, 17:58
Ima li objašnjenja za sve ovo ?


Kako stručnjaci objašnjavaju ove neobične životinjske osobine, čije bi tačno tumačenje
pomoglo pravovremenom otkrivanju potresa i tako smanjilo broj ljudskih žrtava? Postoji
nekoliko objašnjenja ove pojave, ali ni jedno nije dovoljno pouzdano da bismo ga smatrali
istinitim.

Jedno od mogućih objašnjenja ovih karakteristika životinja jeste njihov sluh, koji je
često savršeniji od ljudskog. Dokazano je, na primer, da su životinje mogle predosetiti i
velike odrone snega ili stena, a britanski zoolog Mauris Barton opisao je kako ribe iskaču iz
vode kada putem prođe težak kamion. Životinje, dakle, reaguju na određenu frekvenciju
vibracija. Potres mogu predosetiti ako ga najavljuje neki zvuk kojeg ljudi ne mogu čuti,
iako smo spomenuli primere kada su potres predvidele životinje sa sluhom sličnim
čovekovom. Stručnjaci tvrde da hipoteza o slušnom predviđanju potresa nije tačna i da se
na taj način ne mogu objasniti očita prognostička svojstva životinja pre potresa.

Ometač
05-10-2011, 17:59
Drugi aspekt objašnjavanja ovih zagonetnih pojava je u električnim poljima, koja utiču na
određene osećaje kod životinja. Poznato je da kroz čoveka koji stoji na Zemljinoj površini
prolazi električna struja jačine 1014 ampera, što na njega ne deluje negativno. U visokim
brdima ili na moru čovek može doživeti efekat električnog pražnjenja ili takozvanu 'Vatru
Sveta Elma', prilikom čega mu se pucketajući diže kosa na glavi. Moguće je da atmosferska
električna polja utiču na životinje jače nego na ljude, što onda izaziva direktne psihičke
poremećaje. Kod ljudi ti psihički poremećaji nisu bitni, jer jedino pridonose osetljivosti na
promenu vremena, ali se kod životinja električne promene polja očituju u seljenju gnezda i
traženju 'čistog' mesta bez uticaja atmosferskog elektriciteta, što su potvrdili i ogledi sa
hrčcima i pčelama.

Istraživači su zaključili da električna napetost može biti značajna za životinjsko
predosećanje potresa. Brzo menjanje električnih polja značilo bi i predznak potresa.

Ometač
05-10-2011, 17:59
http://razbibriga.net/imported/2011/10/jatopticat-1.jpg

Stručnjaci su izučavali i delovanje magnetnog polja na životinje. Naime, poznato je da brojne
životinje imaju magnetna čula koja im služe u orijentaciji u prostoru. Najpoznatiji primeri su
svakako golubovi pismonoše i ptice selice, iako je dokazano da magnetni uticaj deluje i na
pčele, termite, bakterije, insekte i ribe. Jasno je da te životinje mogu uočiti promene
magnetnog polja do kojih dolazi pre potresa, ali je teško verovati da bi ih razlikovale od
uobičajenih atmosferskih magnetnih oluja. Zato se smatra da promena magnetnog polja,
koja kod životinja izaziva dezorijentisanost, ali ne i strah, nije uzrok predviđanja potresa.

Ometač
05-10-2011, 18:00
Posmatrana je i upotreba čula mirisa kod životinja, kojim bi one mogle osetiti eventualni
miris izlazećih zemljanih plinova, koji najavljuju tektonske poremećaje. Sve životinje, osim
majmuna i ptica, imaju bolje čulo mirisa od čoveka i takva je pretpostavka potuno logična.
No, životinje se sa takvim plinovima i inače susreću, pogotovo one koje kopaju rupe u
zemlji, i miris plina im nije ništa neobično. Pre potresa pomahnitaju čak i ptice pevačice
koje mirise uopšte ne osećaju, i to sve opovrgava tvrdnju o čulu mirisa kao glavnom
otkrivaču potresa. Jedino se dugotalasna elektromagnetna zračenja iz zemlje mogu
smatrati mogućim fizičkim predznacima potresa. Tako je barem tvrdio Helmut Tribuč, autor
knjige Predznaci potresa, u kojoj je naglasio ekperimente američke mornarice sa
elektomagnetnim zračenjem, kojim su promenili kurs leta ptica selica. Ipak, konačnog
zaključka o mogućem uzroku ove tajanstvene pojave kod brojnih životinja, još nema.
Preostaje da se naučnici i dalje bave sa ovim, znajući da ispitivanjem ovih životinjskih moći
pre svega mogu da pomognu ljudima.