PDA

Pogledaj Punu Verziju : Lični doprinos u smanjenju hemijskog zagađenjaOmetač
07-10-2011, 10:38
Ekološki nastrojene organizacije i pojedinci u našoj zemlji polako počinju da dobijaju na
značaju što je veoma dobro. Javno mnenje ili narodna svest ili kako god zvali to neko
preovlađujuće stanje svesti o prioritetima u životu nije nepromenljiva veličina. Prethodne
godine sa izrazito negativnim predznakom u skoro svakom pogledu imale su i neke
pozitivne strane koje su proizašle direktno iz opšte nemaštine i propasti. Slabo ili nikakvo
funkcionisanje najvećih industrijskih pogona i fabrika, koji su u razvijenim zemljama prvi
na top listi zagađivača, smanjilo je i količinu toksičnih materija koje su dospevale u reke,
vazduh i zemljište. Paradoksalno, ali imamo sreću u nesreći da nam zemlja stoji ispod
proseka zagađenosti u Evropi. U ovoj disciplini je međutim pravi blagoslov biti ispod
proseka. Viša sila, odnosno standardi koje nam svet postavlja daju nadu da će i naši
najveći zagađivači početi da posluju na ekološki odgovoran način. Tu spadaju i propisani
standardi za maksimalne dozvoljene emisije štetnih gasova iz ličnih prevoznih sredstava
koji su prvi na spisku odgovornih za fenomen globalnog zagrevanja.

Ometač
07-10-2011, 10:38
"Obični" ljudi, tj. oni koji nemaju direktan uticaj na funkcionisanje velikih sistema u zbiru
proizvode odnosno upotrebljavaju veće količine toksičnih materija nego veliki sistemi. Svako
od nas može uticati makar na usporavanje ako ne i na prestanak hroničnog degradiranja
kvaliteta kako naseljenih tako i nenaseljenih krajeva.

Ono što svako može da učini nije tako malo kao što Vam možda izgleda na prvi pogled.
Ako npr. razliku u samo jednom segmentu čitavog spektra zagađivanja od naizgled smešnih
2% pomnožite sa populacijom od npr. 1 000 000 ljudi, dobijate, na godišnjem, pa ako
hoćete i na dnevnom nivou zastrašujuće velike cifre. Pričamo o stotinama hiljada kubika i
tona...

Ometač
07-10-2011, 10:38
Šta konkretno možete učiniti?

Pa, spisak je veoma dugačak...

Za početak, izlaganje okoline toksičnim materijama se može umanjiti sledećom opštom
formulom koja glasi:

Smanjite ukupno korišćenje neprirodnih hemijskih u svakodnevnim aktivnostima.

Toksične materije se veoma teško tj. sporo razlažu u prirodi. One mogu prelaziti velike
daljine vazdušnim i rečnim tokovima. Kako prolazi vreme koncentracija toksičnih materija
raste u svim živim bićima. Gruba procena je da u prirodi ima oko 75 hiljada hemikalija koje
je čovek stvorio. Broj onih čije je negativno dejstvo na čoveka i prirodu ispitano je
zanemarljiv.

Ometač
07-10-2011, 10:39
1. Trudite se da kupujete organski proizvedeno voće i povrće [bez pesticida], pamučnu
odeću i predmete od prirodnih materijala.

2. Prestanite sa korišćenjem pesticida. Održavajte svoju baštu ili cveće koristeći prirodne
oplemenjivače.

3. Koristite prirodno đubrivo i treset za povećanje plodnosti zemlje i time isključite
potrebu za hemijskih aditivima. Razmislite, da li je pametno koristiti hemikaliju na čijem
pakovanju stoje upozorenja sa mrtvačkim glavama o visokoj toksičnosti?

4. U svojoj bašti zasadite biljke koje same teraju insekte. To su bosiljak, nana, sitni luk,
neven i hrizantema.

5. Kupujte sredstva za održavanje kućne higijene sa najmanje toksičnih supstanci. Vidi
drugu rečenicu pod 3.

Ometač
07-10-2011, 10:39
6. Ne koristite belilo tj. varikinu na bazi hlora. Postoje mnogo manje opasna sredstva.

7. Potražite na pakovanju natpise "biorazgradivo" i "bez fosfata".

8. Izbegavajte bilo kakva sredstva koja sadrže hlor, fosfate, NaOCl [sodijum hipohlorit]

9. Kupujte samo ona sredstva na kojima su detaljno navedene supstance koje sadrže.

10. Uvek kupujte "punjive" baterije koje ne sadrže živu. Cena i jednih i drugih je ista.

11. Uvek odlažite veoma toksične supstance na za to određena mesta. Ovo je izuzetno
važno. Jedan litar Iskorišćenog motorno ulja nepovratno zagadi 1000 litara
vode...Namenski odlagane visoko toksične materije nikada ne dospeju u rečne tokove ili
zemljište.

Ometač
07-10-2011, 10:40
Ovakvim odgovornim postupanjem možemo primorati sadašnju većinu prozvođača da krene
putem manjine i da postane odgovorna prema okolini. Para vrti tamo gde burgija ne može.
Zašto bi se menjao ustaljeni proces prizvodnje? Naravno, samo iz ekonomskih
razloga...Ekološki svesna većina je u stanju da "prevaspita" svakog proizvođača i bez države!

Širite pozitivan primer i pozitivan odnos prema okolini!


Zaista nije svejedno!