PDA

Pogledaj Punu Verziju : Đuzepe VerdiBisernica
10-10-2011, 18:51
http://razbibriga.net/clear.gifĐuzepe Verdi - punog imena,Giuseppe Fortunino Francesco Verdi je najveći kompozitor zrelog italijanskog belkanta )bel canto u bukvalnom prevodu znači lepo pevanje). Rođen je u selu Le Ronkole kraj Parme u Italiji. Već u svojoj jedanaestoj godini je postao orguljaš u lokalnoj crkvi. Prvi koji je uočio njegov talenat je bio trgovac i ljubitelj muzike Antonio Bareči, koji ga je uzeo u svoju radnju i pomagao mu u svakom pogledu. Uz njegovu pomoć, kao i pomoć grada Buseta, omogućeno mu je da upiše muzički Konzervatorijum u Milanu godine 1832. Međutim, upravnik Konzervatorijuma se ustručavao da Verdija primi, navodno zbog toga što je bio stariji nego što je to Statut dozvoljavao, ali verovatnije stoga što nije imao poverenja u njegov talenat. Zbog toga je Verdi tokom sledeće tri godine radio kod operskog dirigenta Lavinje, pragmatičnog čoveka, čiji je katehizam bio Mocartov Don Đovani. Godine 1833. u Busetu umire orguljaš Provesi i Verdi ga nasleđuje.

Bisernica
10-10-2011, 19:00
Dve godine nakon toga se ženi Margeritom Bareči, najstarijom ćerkom svoga zaštitnika. No, već 1840. ona umire, kao i njihovo dvoje dece. Godinu dana pre toga je Verdi debitovao kao operski kompozitor, što mu je donelo uspeh i mogućnost da se preseli u Milano. Ova opera je bila Oberto, grof od San Bonifacija. Nakon ove je napisao još mnoge opere, koje su mu stvorile ime najpre u Italiji, ali i u svetu. 1859. se venčao sa operskom pevačicom Đuzepinom Streponi, ali je i nju nadživeo, iako samo četiri godine.


http://razbibriga.net/clear.gif

rodna kuća Đuzepea Verdija u La Ronkole

Bisernica
10-10-2011, 19:12
Verdi je italijanski nacionalni umetnik ,i ono što ga razlikuje od mnogih drugih koji su imali isti status ,on nikad nije napustio Italiju.Odbijao je brojne pozive u inostranstvo i ostao veran domovini,kao pravi sin italijanske seljačke kuće.Italija je u njegovo vreme politički nestabilna ,opterećena razjedinjenošću,a Verdi je bio čovek naprednih političkih uverenja koaj je revolucionarno implementirao u svoja rana dela,koristeći svoj rad kao snažno političko oruđe,spososbno da oduševi mase analogijom scenskih događaja i da podigne na sam vrh prioriteta ideju oslobađanja od tiranije,tako da su prvi njegovi uspesi vezani za moć kojom drama može da pomogne u zadovoljenju narodnih težnji i potreba ,pa njegovo ime postaje i simbol političkih programa za ujedinjenje Italije.

Pored njegove napredne političke misli,i njegova melodija je odjek novog vremena.Verdi je otišao mnogo dalje od svojih predhodnika,a snaga njegovih nota da raspali masu je jedan od uzroka njegovoj svetskoj slavi još za života.Verdi je bio čovek jake volje i snažnog karaktera,što se ogledalo i u nemogućnosti da se utiče na njegov politički stav a ni muzički ukus,bilo od strane publike,ili političkih dešavanja.

Bisernica
10-10-2011, 19:27
U Milanu se 1839. godine izvodi prva Verdijeva opera Oberto,conte di San Bonifazio ,s velikim uspehom.Drugo izvedeno delo je naredne godine Un giorno di regno, o Il finto Stanislao - Jedan dan vlasti ili lažni Stanislav ,ali ovog puta s neuspehom.Ovo neće čuditi ,ako se zna da je delo Verdi pisao vezan ugovorom ,u vreme bolnih trenutaka ,nakon smrti supruge i dvoje dece.Ovo će biti i jedan od razloga što je Verdi tek u šestoj deceniji života napisao prvu komičnu operu.

Dve godine nakon ovog neuspeha,izvodi se Nabucco - Nabukodonosor, delo za koje se može reći da je pravi početak njegove umetničke karijere i Verdija čeka veliki uspon.
Verdi je u ovoj operi uveo hor kao sastavni deo opere videvši u njemu važnu ulogu u operi.Čuvena arija Hora Jevreja iz ove opere ,iz koje izbija tuga pri pomisli da daleku domovinu,jedna je od najčuvenoijih horskih arija,i najlepših,ne samo u Verdijevim operama ,već uopšte.
http://www.youtube.com/watch?v=D6JN0l7A_mE&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 19:42
I Lombardi alla prima crociata - Lombardijci u prvom krstaškom pohodu,je sledeće stepenica bliže vrhu.Ovo delo će pokazati jačinu Verdijevog karaktera i istrajnost u upornosti da se ispoštuje njegova volja ,jer je u pripremi izvedbe insistirao da se svaka nota mora izvesti upravo onako kako je zapisana.

Odnos Verdijev prema libretu dolazi do izražaja operom Ernani ,kojom započinje saradnju sa libretistom Piaveom.verdi je od samog početka svog stvaralaštva želeo da naglasi koliko mi je važno da u operi istakne stvarnost i radnje i karaktera,potpunu dramsku istinu ,pa je u početku skoro sam pravio plan radnje,tako da je libretistima ostajalo samo da rade po uputstvima kompozitora.

Nakon Ernanija ,Verdi godinu za godinom ,stvara niz dela u kojima usavršava svoj dramski izraz i uvodi nove elemente u opersko delo kao što je polifoni stavak.

I Due Foscari - Dva Foskarija
Giovanna d'Arco - Jovanka Orleanka
Alzira
Attila - Atila
Macbeth - Makbet
I Masnadieri - Razbojnici
Il Corsaro - Gusar
La battaglia di Legnano - Bitka za Lenjano
Luisa Miller - Lujza Miler
Stiffelio - Stifelio

Od svih navedenih ,najviše uspeha su imale Makbet i Lujza Miler.

Ovo je period u kojem se Verdi ženi Streponijevom i kupuje imanje Sveta Agata,na kojem će provesti puno vremena i koje će biti mesto stvaranja njegovih najznačajnijih dela.

Bisernica
10-10-2011, 19:45
http://www.youtube.com/watch?v=DzdDf9hKfJw&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 19:59
U godinama koje slede nastaju verdijeva najznačajnija dela :


Rigoletto - Rigoleto 1851.

Il Trovatore - Trubadur 1853.

La Traviata - Travijata ili Posrnula žena 1853.


U ovim delima se Verdi u potpunosti posvećuje radu opere,pored bogatstva melodije i sposobnosti muzičke karakterizacije.U svojim operskim junacima on prevashodno vidi ljude ,sa svim dobrim i lošim stranama ljudskih karaktera,bez obzira na njihov socijalni status,te je tako na pozornicu doveo dvorske lude,žene lakog morala,likove iz polusveta,a sve zarad toga da bi produbio svoj dramski izraz.

Rigoleto je dramasko delo u kojem iznosi dirljivu istoriju rastrzanog očinskog srca.U glavnoj ulozi je grbavac koji je prinuđen živeti dvostruki život - život dvorske lude koja zabavlja svog gospodara,i život brižnog oca koji želi zaštititi svoju kćer od gospodareve požude.
Rogoletto je možda najbolji primer bogatstva Verdijeve melodije,a kvartet iz poslednjeg čina ove opere je jedan od najlepših primera operne polifonije - četiri osobe istovremeno na četiri različita teksta i različite melodije izražavaju svoje raspoloženje i svoja duševna stanja
http://www.youtube.com/watch?v=pJMy_rv-Ix8

Bisernica
10-10-2011, 20:03
Jedna od najlepših tenorskih arija,meni najdražih.Jedna od onih koje vas navedu
da posumnjate da li baš ne volite operu :).http://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:11
Za razliku od Rigoletta,Trubadur je opera herojske patetike,krcata romantičnim rekvizitima - i lomača,i tamnice,ciganske čerge,bogata kostimografija ,ali ono što karakteriše ovo muzičko delo je donekle rastrzan tekst,što joj svakako nije umanjilo značaj ,jer Verdi uspeva da iskoristi na pravi način moć svoje muzike i delovanjem ritma stilski uokviri sve nanizane slike povezane u jedinstvenu muzičku sintezu.http://www.youtube.com/watch?v=UOOhffUuH2M

Bisernica
10-10-2011, 20:13
I u Trubaduru jednu od značajnih uloga ima hor ,pa je nakon izvođenja Trubadura
još jedna od Verdijevih horskih arija počela da osvaja svet - čuveni hor Cigana.
http://www.youtube.com/watch?v=WMbE7Wzpu4o&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:18
Još jedan hor iz Trubadura - hor vojnika.http://www.youtube.com/watch?v=XR-rCk_f3Q0&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:19
http://www.youtube.com/watch?v=T0_UG2UnM7o&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:28
Traviata se može smatrati operom koaj je napisana za najkraće vreme ,a popularnost joj ostaje večna.verdi je na ovoj operi radio svega desetak dana,a sadržaj donekle podseća na Damu s kamelijama.Travijata je ena iz polusveta,(ili posrnula žena ,kako još ovu operu nazivaju),koja se zaljubljuje u čoveka drugačijeg staleža.Njena ljubav je istinska ,ali joj se očekivanja i želje ne ostvaruju i to joj ruši ionako već načeto zdravlje.Spremna da se žrtvuje do kraja za svoju ljubav ,Violeta (travijata),umire u trenutku kada je već skoro stigla do cilja.

U poređenju sa Trubadurom ,Travijata je delo duboke dramske radnje i snažnih intimnih,unutrašnjih doživljaja.Oblikujući jednostavan tip žene iz polusveta u heroinu čija istinska ljubav kod publike potire sve predrasude i negativne stavove,Verdi je stvorio jednu od najsnažnijih operskih sopranskih uloga sa kojom su se proslavile mnoge operske dive.
http://razbibriga.net/imported/2011/10/340pxTraviata-1.jpg

plakat za premijerno izvođenje opere

Bisernica
10-10-2011, 20:31
http://www.youtube.com/watch?v=I4cSVnqGmOc&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:31
http://www.youtube.com/watch?v=CmcG8fcVWkk&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:32
http://www.youtube.com/watch?v=EVxahxTq1v0&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:33
http://www.youtube.com/watch?v=hv5hCEf8qSw&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:36
Verdijeve horske scene nisu ostale neprimećene ni u Travijati,pa je tako Libiamo jedna
od horskih arija koja se i danas koristi u svim trenutcima koji treba da izraze radost
i slavlje - uz dobro vino i zdravicu ....Hajd' pimo,nek blista se čaša u ruci ....http://www.youtube.com/watch?v=_9lJsDsFFR4

Bisernica
10-10-2011, 20:41
http://www.youtube.com/watch?v=Jvn5O7QsY5Q&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 20:49
Pisanje i izvedba ove tri opere ,mogu se smatrati verdijevim prvim umetničkim vrhuncem,dok će drugi nesumnjivo predstavljati čuvena Aida.
U međuvremenu je nastalo nekoliko dela koja nemaju težinu predhodnik ,ali se ogu smatrati dobrim :

I Vespri Siciliani/Les vêpres Siciliennes - Sicilijansko večernje

Simone Boccanegra - Simone Bokanegra

Un Ballo in Maschera - Bal pod maskama ili Krabuljni ples

La Forza del Destino - Moć sudbine

Don Carlos - Don Karlos


U Balu pod maskama Verdi se služi vokalnom i instrumentalnom polifonijom ,dok se u operi Moć sudbine prvi put u njegovim dotadašnjim delima pojavljuje komični lik.

Bisernica
10-10-2011, 20:50
http://www.youtube.com/watch?v=JHXHpSocXuU

Bisernica
10-10-2011, 20:51
http://www.youtube.com/watch?v=GHk1RmPzA5E

Bisernica
10-10-2011, 20:52
http://www.youtube.com/watch?v=mCp7-2t3Jqk&feature=results_main&playnext=1&list=PL27F2CCD1D53626AF

Bisernica
10-10-2011, 20:52
http://www.youtube.com/watch?v=swAxrHwKQaI

Bisernica
10-10-2011, 20:54
http://www.youtube.com/watch?v=flTgbcF0heY

Bisernica
10-10-2011, 20:54
http://www.youtube.com/watch?v=MTfi3dz2x1k&feature=related

Bisernica
10-10-2011, 21:09
Nakon nastanka ,1871. godine,Aida je imala svoju premijeru u Kairu,povodom otvaranja Sueskog kanala.Aida je nastala kao rezultat Verdijevog upoznavanja sa delom velikog nemačkog kompozitora Riharda Vagnera.Verdi je dosta dobro proučio Vagnerovu reformu i veliki deo njegovih elemenata usvojio,ali je istovremeno bio svestan da nije moguće u potpunosti sve elemente prebaciti na italijansko muzičko tlo,jer je znao da se italijanska i nemačka umetnost međusobno suštinski razlikuju.Aidu je pisao po tradicionalnim formama izbegavši da primeni radikalnu promenu vokalno - instrumentalnog odnosa koji je Vagner primenjivao,u kojem je simfonijski orkestar presudno uticao na pevača ,tako da je u Aidi ostala sačuvana samostalnost glasova ,propraćena instrumentalnim efektima.
http://razbibriga.net/imported/2011/10/Ricordi_aida-1.jpg

Bisernica
10-10-2011, 21:22
Tekst opere je napisao Antonio Gislancioni.radnja je smeštena u Memfis i Tebu.
Aida je velika opera podeljena u četiri čina,sa velikim brojem likova.

Aida - sopran
Kralj - bas
Amneris - mecosopran
Radames - tenor
Ramfis - bas
Amonasro - bariton


Delo je prožeto teškim unutrašnjim sukobima glavnih likova,nastalih njihovim međusobnim odnosima u kojima preovladavaju ljubomora,ljubav,međusobna odanost i odanost domu.Ljubav Aide - etiopske robinje ,a u stvari kraljice prema Radamesu koji je voskovođa i njena borba između osećanja ljubavi i odgovornosti i poslušnosti prema ocu,koaj je na kraju navodi da Radamesa učini izdajnikom,koga zbog veleizdaje osuđuju na stravičnu smrt a ona odlučuje da umre s onim koga voli ,živa zakopana; kolebanje Radamesovo između Aidine lepote i ljubavi prema domovini i vojničke časti,odbijanje da se pred sudijama brani i opravdava,jer ne želi optužiti Aidu ; ljubomora Amneris,glavne Aidine suparnice u borbi za Radamesovu ljubav...okosnica su i glavni pokretači radnje u ovom delu koje obiluje prelepim scenama strasti,ljubavi,herojstva,topline...

Bisernica
11-10-2011, 20:50
Aida je delo u kojem je Verdi dostigao vrhunac u svom stvaralaštvu.
Njena posebnost je i u činjenici da Verdi prvi put na scenu u svojim operama uvodi i balet.
http://www.youtube.com/watch?v=dgshWUHUKcI

Bisernica
11-10-2011, 20:52
http://www.youtube.com/watch?v=QnjY6nl7_zg&feature=related

Bisernica
11-10-2011, 20:53
http://www.youtube.com/watch?v=RmUbKjb3z30&feature=related

Bisernica
11-10-2011, 21:01
Stvaranje Aide se može smatrati Verdijevim drugim vrhuncem ,nakon kojeg dolazi do laganog zatišja u njegovom stvaralaštvu.On piše i dalje ,isto tako dobro ,ali se oseća teret godina.Dve opere koje su nastale nakon Aide ,Otelo i Falstaf ,rezultat su Verdijevog poznanstva i saradnje sa pesnikom i kompozitorom Boitom,koji je napisao ova dva izvanredna libreta.

Komponovanjem ove dve opere ,završava se Verdijevo opersko stvaralaštvo.Otelo i Falstaf su završnica i kulminacija njegove stvaralačke zrelosti i zauzimaju posebno mesto u njegovom celokupnom stvaralaštvu.U ovim operama se ističe njegovo razmišljanje o ulozi muzike u operi,usavršivši orkestar i napustivši raspevanost, dobio je verniju sliku intimnosti i unutrašnjeg doživljaja,na svojevrsni način pretvarajući operu u dramu.
http://razbibriga.net/imported/2011/10/otello_dvd_cover422x599-1.jpg

Bisernica
11-10-2011, 21:08
Pretvarajući operu u dramu,otvorio je prostor u kojem je u Otelu verno prikazao svu tragediju ljubomore glavnog junaka,na neki način odužujući se Šekspiru čije je delo iznad svega cenio,baveći se njegovim proučavanjem kao svojevrsnim hobijem.

S druge strane,baveći se osnovom ljudskih osećaja ,u godinama koje su već pozne ,falstafa je napisao kao svoju jedinu komičnu operu ,nakon svih tragedija koje su ga zadesile ,kao poslednji pozdrav životu ,kojem se na svoj način narugao,osmehom završavajući ono što je tugom bilo prožeto sve vreme.Falstaf je opera bufo koja se može meriti sa najpoznatijim komičnim operama koje su bile remek dela Mocarta,Rosinija ,donicetija ,pa i samog Vagnera,čiji je poštovalac bio.

http://www.youtube.com/watch?v=BThORzEXh5s

Bisernica
11-10-2011, 21:15
Libreto za Otela je napisao Arigo Boito,prema istoimenoj Šekspirovoj tragediji.
Radnja se dešava u 15. na Kipru,pisana je u 4 čina,a premijerno izvedena 1887.
godine u Milanskoj Skali.

Otelo - tenor
Jago - bariton
Dezdemona - sopran
Kasio - tenor
Emilija - mezosopran
Rodrigo - tenor
Lodoviko - bas
Montano - bas


Kao i u Šekspirovoj tragediji,okosnica opere su ljubav i ljubomora,isprepletene sa nežnošću i tugom ,
spletkom i tragedijom koje određuju sudbinu Dezdemone.
Opera nastavlja prikaz svih Verdijevih stvaralačkih mogućnosti ,poput Aide.

Bisernica
15-10-2011, 11:28
http://www.youtube.com/watch?v=Z9nrtFkj6Bo

Bisernica
15-10-2011, 11:28
http://www.youtube.com/watch?v=Bq3Cl1ZZ5ow

Bisernica
15-10-2011, 11:31
U Falstafu ,Verdi je napravio ironiju u kojoj nema ni samilosti ni dobrote,ali ipak
ironiju koja ima razumevanja za mane i slabosti ljudskog srca.
Falstaf je opera koja govori o starom razvratniku i izelici kojem se žene svete za
počinjena nedela ,i to je jedina Verdijeva opera komedije,obiluje komičnim efektima.

Bisernica
15-10-2011, 11:32
http://www.youtube.com/watch?v=3CRVQaQ_MPE

Bisernica
15-10-2011, 11:32
http://www.youtube.com/watch?v=70CFnVzVFTM&feature=related

Bisernica
15-10-2011, 11:39
Verdi je bio prvenstveno operski kompozitor,ali ne i isključivo,iako se jako retko
upuštao u stvaranje drugih muzičkih formi.Među delima koja nisu namenjena sceni,
može se izdvojiti gudački kvartet u e-molu i Duhovne kompozicije ,koje su pisane za
horsku izvedbu.Najznačajnija među ovim kompozicijama je svakako veličanstveni Rekvijem,
delo u čijem tradicionalno liturgijskom tekstu Verdi ispoljava svoju prebogatu umetničku ,ali i jaku moralnu ličnost.
http://www.youtube.com/watch?v=LsZEv7kAllo