PDA

Pogledaj Punu Verziju : Pravila i uslovi takmičenja za najbolju fotografijuMan
21-11-2011, 19:04
1. Broj fotografija koje učesnik može postaviti u određenom konkursu određuje se za svaki mesec.

2. Učesnik koji postavi veći broj fotografija od dozvoljenog za dati mesec biće diskvalifikovan i njegove postavljene fotografije će biti obrisane.

3. Administracija zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da ne odgovara temi ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma.

4. Zabranjeno je postavljanje (slanje) fotografija uvredljivog ili pornografskog sadržaja.


5. Datum početka i kraja foto konkursa određuje administracija.

6. Foto konkurs je otvoren samo za registrovane korisnike (članove) razbibrige.

7. Glasanje je otvoreno samo za registrovane korisnike (članove) razbibrige.

8. Postavljanjem fotografija na konkurs, učesnici se obavezuju da će glasati fer i u skladu sa svojim utiskom i mišljenjem o fotografiji, a ne na osnovu trenutne pozicije svoje ili konkurentske fotografije.

9. Učesnici koji se ne budu pridržavali prethodne tačke (broj 8) biće opomenuti i njihovi glasovi poništeni ukoliko su bitno uticali na poziciju određenih fotografija.

10. Učesnici koji i pored opomene nastave sa nekorektnim ocenjivanjem, biće diskvalifikovani iz tekućeg konkursa brisanjem postavljenih fotografija i eventualnom zabranom ocenjivanja ostalih učesnika do kraja tekućeg meseca.

11. Učesnik ne sme glasati za svoju fotografiju.

12. Ocenjivanje fotografija počinje kada se završi postavljanje fotografija, u skladu sa
navedenim datumima. Postavljanje komentara i diskusija dozvoljeni su tokom ukupnog trajanja konkursa.

13. Pobednici će biti objavljeni na temi i obavešteni putem e-mail-a.

14. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske, tj oni moraju biti autori te fotografije!

15. Glasanje se vrši davanjem poena, od ukupno 10 (deset) mogućih.