PDA

Pogledaj Punu Verziju : Horarna astrologijaCruz
05-03-2012, 21:39
Tradicionalna horarna astrologija je metod koji je jako popularan kod srednjevekovnih astrologa, a intezivno je koriscen u Engleskoj u 17. veku, kada su radili vrsni astrolozi Lili(William Lilly), Kalpeper(Nicholas Culpeper) i mnogi drugi. Iz vise razloga posle tog perioda polako je pao u zaborav i tek predanim radom Olivije Barkli(Olivia Barclay), Dzona Frolija(John Frawley), Branke Stamenkovic i drugih na popularizaciji ovog sistema, on se polako vraca iz zaborava i to pre svega zato sto daje pouzdane predikcije.

U Tradicionalnoj horarnoj astrologiji za vladare znakova se koriste samo tradicionalne planete. Spoljasnje planete Uran, Neptun i Pluton imaju svoje dejstvo ali se ono ostvaruje preko konjukcije, slicno fiksnim zvezdama.

U upotrebi su samo Ptolomejevi aspekti: sekstil, kvadrat, trigon, opozicija i konjukcija.

Pored pomenutih elemenata jos se koriste antisticije, fiksne zvezde i arapske tacke.

Znacajno mesto u analizi zauzimaju i recepcije medju planetama koje puno govore o medjusobnim odnosima planeta i mogucim ishodima postavljenog pitanja.

U sustini ovo je jednostavan metod, medjutim moze pokazati veliku suptilnost i precinoznost u odgovorima koje daje.

Cruz
05-03-2012, 21:39
Horarna astrologija daje odgovor na određeno pitanje na osnovu horoskopa napravljenog za momenat u vremenu u kojme je nastalo pitanje. U horarnoj astrologiji se koristi mesto gde se nalazi astrolog, odnosno trenutak kada je astrolog čuo pitanje i kada ga je postao svestan. Pitanje mora biti jasno formulisano i astrologu pitanje treba biti potpuno jasno, što znači da je sigurna u ono što klijent pita.

Pitač je uvek predstavljen 1. kućom, a pozicija vladara 1. kuće predstavlja poziciju pitača, dok planete u 1. kući, ako postoje, takođe bliže opisuju pitača, kao i sam znak i stepen Ascendenta. Ukoliko je na primer, osoba uznemirena i prepadnuta 1. kuća i njen vladar moraju to pokazati – Sarturn na Asc, vladar 12. na Asc ili vladar 1 u padu. Astrolog je predstavljen 7. kućom, osim u slučaju kada astrolog postavlja pitanje sam za sebe. U tom slučaju on je predstavljen, kao i pitač 1. kućom. Ako se postavlja pitanje za drugu osobu ona je predstavljena 7. kućom. Ukoliko se pitanje odnosi ne na osobe već na stvari koje ne možemo striktno da definišemo (na primer, radijator) određenom kućom, signifikatorom, svrstaćemo je u 10. kuću, koja je opšta kuća za stvari. Ako astrolog pita za drugu osobu, tada dodeljuje osobi kuću u zavisnosti od njihovog odnosa, pa ako su u pitanju brat ili sestra, gledamo 3. kuću, ako je to naše dete, onda 5. kuću, itd.

Ako se vladar Ascendenta (što predstavlja pitača) i vladar kuće koja predstavlja pitanje nalazi u aspektu, tip aspekta će pokazati odgovor. Aspekti nisu dovoljni da sami po sebi daju odgovor, već potvrđuju ostale faktore. Ipak aplikacioni aspekti benefika u svakom slučaju ukazuju na poboljšanje stanje, uslova ili okolnosti. Razmatraju se samo aplikacioni aspekti, jer oni ukazuju na događaj koji će se odigrati u budućnosti. Separacioni aspekti ukazuju na događaje koji su se već desili pre nego što je pitanje postavljeno i u obzir se uzimaju samo osonovni aspekti.

Mesec se uvek posmatra kao suvladar pitanja, pa Mesec u Raku može ukazati na pitanje koje se tiče porodice i doma, dok bi u Vagi ukazao na odnose ili brak, itd. Ako retrogradna planeta vlada pitanjem ili se nalazi u ujklještenom znaku to otežava ili odlaže odgovor, ali retrogradna planeta može biti povoljna za sve u simbolici povratka, vraćanja nazad ili na staro. Ovo može biti povoljno za pitanja o braku, izgubljenim stvarima, nestalim kućnim ljubimcima, obnavljanju starih veza i prijateljstva ili vraćanju na stari posao. Ukoliko je postavljeno pitanje o braku ili partneru, a vladar 7. kuće je retrogradan, ovo ukazuje da ta osoba nije spremna na brak ili neko obavezivanje, ili da je zauzeta. Ukoliko je postavljeno pitanje o kupovini stana, a vladar 8. kuće je retrogradan, ovo ukazuje da pitač neće dobiti kredit na dovoljnu sumu koja mu je potrebna.

Svaka planeta koja se nalazi u sedištu ili egzaltaciji daje snagu, dok planete u izgonu ili padu imaju manje pozitivno dejstvo. Ako planeta u padu ili izgonu predstavlja pitača to može ukazivati da on nije dovoljno snažan da prevaziđe prepreke da bi došao do cilja.

Svi izgublejni objekti se posmatraju kroz 2. kuću, vladara 2. kuće i planete u njoj. Ponekad se uzima u obzir i drugi signifikator, ako on bolje opisuje pitanje (na primer, za dokumenta – Merkur, za narukvicu – Veneru, itd.). Mesto gde se nalazi vladar 2. kuće je mesto gde treba tražiti izgubljeni predmet, a znak i aspekt će dati dodatna objašnjenja. Fortuna je često sekundarni pokazatelj gde treba tražiti stvar koja je izgubljena. Ako se planeta koja vlada izgubljenim predmetom nalazi u znaku Device ili Ribe, u 6. ili 12. kući – predmet nije na vidnom mestu. Povoljna konotacija ovih znakova je da se predmet može pronaći u fioci, džepu, ormanu ili na nekom zatvorenom mestu. Povoljni pokazatelji da će osoba pronaći izgubljeni predmet je retrogradni vladar kuće i vladar kuće ili planeta koja significira izgubljeni predmet u povoljnom aspektu prema vladaru pitača ili Mesecu.

Za lociranje predmeta:

Vatreni znaci: na uzvišenju, gornji deo kuće ili na uzvišenju u sobi.
Zemljani znaci: nisko, na podu ili ispod zemlje, u zemlji, u podrumu.
Vazdušni znaci: negde u vazduhu, obešeno ili zakačeno negde.
Vodeni znaci: u blizini vode, kupatila, kuhnje, reke, fontane.

Ascendent – istok
Descendent – zapad
Mc – jug
Ic – sever

Postoji nekoliko vrsta kretanja planeta, od kojih su neka generalno povoljna, a neka nisu.

Ako, pre nego što vladari pitanja i pitača naprave aspekt, brža planeta krene retrogradno, obećavana akcija, ugovor ili dogovor se neće materijalizovati. Planeta koja kreće retrogradno, predstavlja osobu koja ne ispunjava obećano, odustaje ili se predomišlja. Ovakva pojava se zove refranacija, koja postoji i ako sporija planeta promeni znak, pre nego što brža planeta ostvari aspekt.

Interferencija ili frustacija se dešava kada vladari priča i pitanja apliciraju u povoljan aspekt, ali pre nego što ostvare taj aspekt, treća planeta napravi aspekt sa jednom od ove dve planete. To je kao mešanje treće osobe sa strane, ali ukoliko je planeta koja se meša benefik, i ukoliko je aspekt povoljan, možemo govoriti o ostvarenju nakon rešavanja problema. U slučaju loših aspekata malefika do akcije verovatno neće doći.

Prenos svetla se dešava kada se vladari pitača i pitanje razilaze (nalaze se u separacionom aspektu) ili nisu uopšte u aspektu, ali treća planeta (koja je brža od prethodne dve) prvo napravi aspekt sa jednom, a zatim sa drugom planetom i na ovaj način prenese svetlo – spoji ih. Ova treća planeta predstavlja treću osobu, koja pomaže da dođe do ostvarenja, da se spoje stvari, koje naizgled izgledaju nespojive.

Sakupljanje svetla se dešava kada se dve planete koje su važne za pitanje ne nalaze u aspektu, ali obe apliciraju prema planeti, koja je sporija od njih.

Izvor: Astro House

Lupe
06-03-2012, 00:06
Ko će prvi da pita? Da malo vežbamo. :cao:

Vragolanka
06-03-2012, 00:20
to nije obična karta, postoje posebne opcije za nju.
nit znam da tumačim, nit verujem u metodu 'odgovor na pitanje'.
i nije tako jednostavno, moraš da znaš šta koja planeta simbolizuje, pa znak u kom je, pa kuće, pa aspekti... to se uči godinama.
ono što sam uspela da pohvatam po forumima je da pitač recimo pita: da li ćemo se pomiriti (ovo je najčešće pitaje, pored para i da li ću preživeti operaciju), a ovaj mu odgovara sa 'oćeš il' nećeš.
tako da su ti šanse svakako fifti/fifti, ne treba ti horar da ti kaže. :lol:

Cruz
06-03-2012, 09:07
Vreme i mesto koji su relevantni za izradu horarne karte

Za poznavaoce horarne astrologije nema dileme oko vremena i mesta za koje se izrađuje horarna karta za postavljeno pitanje - to su uvek vreme kada je astrolog saznao i razumeo sadržinu pitanja i mesto u kome se u tom trenutku nalazio. U knjigama i objavljenim primerima velikana horarne astrologije, Vilijama Lilija (William Lilly) pre svih, jasno se može videti da su horarne karte, bez izuzetka, izrađivane za vreme kada je astrolog čuo ili pročitao i razumeo postavljeno pitanje, kao i za mesto u kome se astrolog u tom trenutku nalazio. Za ovakvo pravilo horarne astrologije, koje je dosledno primenjivano tokom vekova izučavanja i praktične primene horarne astrologije, postoje najmanje dva razloga. Prvi je praktične, a drugi logičke i filozofske prirode. Ideja da su stari astrolozi mogli koristiti i vreme kada je pitalac osmislio pitanje je besmislena i zbog činjenice da časovnik kao naprava za merenje vremena nije postojao do XVI veka, a i tada je mehanizam pravljen samo sa jednom, satnom kazaljkom, bez minutne.

Privilegija izračunavanja vremena, odnosno, stepena ascendenta pripadala je ekskluzivno matematicima/astrolozima/astronomima kako su sve nazivali znalce nebeske nauke u drevnim vremenima. Shodno tome, ideja da se kao vreme relevantno za izradu horarnih karata uzimalo vreme kada je pitanje "palo na pamet" pitaocu je, zapravo, apsurdna, jer tako nešto, kao što se vidi, za običnog čoveka gotovo nije bilo moguće. Pored ovog praktičnog razloga za usvajanje pravila o vremenu i mestu astrologa, postoji i još jedno, logičko-filozofsko opravdanje. Kada govorimo o pitanjima u horarnoj astrologiji, tzv. horarnim pitanjima, uvek govorimo o pitanjima koja se postavljaju astrolozima koji imaju dovoljno znanja i iskustva da na ista odgovore primenom pravila horarne astrologije. U tom smislu, jedno obično pitanje postaje horarno pitanje i dobija svoj pravi astrološki smisao tek kada ga čuje ili pročita i razume njegovu sadržinu onaj astrolog kome je pitanje postavljeno. U horarnoj astrologiji taj trenutak nazivamo "rađanjem horarnog pitanja", a vreme i mesto u kome se taj trenutak odigrao, shodno toj logici, uzimamo kao jedino relevantna za izradu horarne karte.

Pa kako su to nekada davno, dok časovnih mehanizama nije bilo na svakom koraku, astrolozi izračunavali vreme, odnosno, stepen ascendenta? Putem astrolaba. Sama reč je grčkog porekla i u bukvalnom prevodu znači "instrument za hvatanje zvezda". U skladu sa ovim bilo koji instrument koji se koristio za osmatranje stelarnih pozicija ili latituda mogao se tako nazivati. Do X veka ova se reč u zapadnoj Evropi koristila za armilarne sfere, sisteme prstenova koji reprezentuju planetarna i zvezdana kretanja. Pravi astrolab predstavlja projekciju kosmičke sfere na ravnu površinu i ovakav astrolab bi trebalo nazvati planisferični astrolab kako bi se razlikovao od drugih naprava sa istim imenom. Ovakav astrolab bio je najvažniji osmatrački instrument pre pronalaska teleskopa i koristio se, ne samo za posmatranje i merenje nebeskih pozicija, već i za određivanje vremena, geografskih širina, visina, razdaljina i mundanih kuća. Ovo je, verovatno, bio Ptolomejev ili Hiparhov izum, svakako poznat starogrčkom svetu. Pored ovog u upotrebi su bili i neki drugi instrumenti za izračunavanje dnevnog vremena poput senomera, sunčevih instrumenata koji su vreme pokazivali prema položaju sunčeve senke i klepside, vodeni časovnici, koji su radili na principu peščanih časovnika osim što se umesto peska koristila voda. Ipak, Ptolomej insistira na astrolabu kao najpouzdanijem instrumentu za izračunavanje tačnog vremena, odnosno, prve izlazeće tačke Zodijaka na istoku (ascendent). U Tetrabiblosu, knjizi III, stavu 2. pod naslovom "O stepenu horoskopske tačke"on kaže: "Često se javlja poteškoća u pogledu prve i najvažnije činjenice, to jest, definisanja tačnog vremena rođenja. Uopšte uzevši, jedino posmatranje putem horoskopskih astrolabova u trenutku rođenja može naučnim posmatranjem pružiti trenutak sata dok, praktično, svi drugi horoskopski instrumenti na koje se većina pažljivih praktikanata oslanja često mogu da pogreše."

Izvor: horarnaastrologija.com

Lupe
06-03-2012, 22:07
Ja sam nedavno malo iščitavala o ljubavnim horarcima, pa zato rekoh, ako neko ima pitanje, mogu da vežbam, ali da me ne shvatite mnogo ozbiljno. Šanse nisu baš fifty fifty, naprotiv.

Cruz
06-03-2012, 22:09
moze evo ja sam dobrovoljac, a kako cemo pitanja? na pp?

Lupe
06-03-2012, 22:14
Ja sam mislila javno, pa da tumačimo svi zajedno... Pitanja treba da budu konkretna: da li ćemo biti zajedno, da li ćemo se pomiriti, itd.

Cruz
06-03-2012, 22:22
aha ok.. evo recimo.. da li cemo se uskoro sresti?

Lupe
06-03-2012, 23:07
http://razbibriga.net/attachment.php?attachmentid=5368
Evo karte za vreme kada sam ja pročitala pitanje, 22:39.
Ti si, Cruz, predstavljena prvom kućom i njenim vladarom, Marsom a drugi signifikator i signifikator ishoda je Mesec.


On je predstavljen Venerom i Suncem.


Mars je retrogradan u Devici, u separacionoj opoziciji sa Suncem. Ovo bi moglo značiti da je do nekog razlaza ili poslednjeg kontakta došlo pre izvesnog vremena, i to su možda u pitanju neke 4 vremenske jedinice, verovatno dani. Marsu nije baš lepo u Devici, on je tu peregrin, nema nijedno osnovno dostojanstvo, i plus je na mestu pada Venere, ali je i u njenom terminu.
Venera je u Biku, tek došla tu, ona je tu u svom sedištu i terminu. Nema uzajamnih recepcija, ali kako se Mars nalazi na mestu pada Venere, rekla bih da si ti uradila nešto što se njemu ne dopada, nešto mu se baš nije svidelo, nešto ga je povredilo.

Mesec, kao tvoj drugi signifikator, pravi aplikacioni trigon sa Venerom, i to za 5 vremenskih jedinica, tada bi moglo doći do susreta. Kako je Mesec skoro na vrhu ugaone, 10. kuće, a Venera u 6., padajućoj, nadam se da se radi o danima, ali moguće i nedeljama. Znači, ishod je pozitivan, ali za vreme nisam sigurna.
Btw, da nije ovo neka osoba sa posla, pošto su vam signifikatori u kućama posla i karijere.

Cruz
06-03-2012, 23:20
nije osoba s posla, 4 vremenske jedinice mogu biti meseci, nikako dani... hvala ti :)

Vragolanka
06-03-2012, 23:36
mogu sad ja?
mora da postoji konkretna osoba, ili jok?

Lupe
06-03-2012, 23:40
Pa naravno da možeš. Ne mora da postoji konkretna osoba, naravno.

Vragolanka
06-03-2012, 23:44
ajde onda kada će dojahati konkretna osoba? :rile:

Lupe
06-03-2012, 23:54
Vragolanka, ASC pada na 29. stepen Škorpije, što po pravilima horarne astrologije kaže da je za postavljanje pitanja prekasno, da su se stvari već desile a da pitač toga nije ni svestan. Ovo je vrlo zanimljivo, s obzirom na tvoje pitanje, što može značiti da se neko konkretan već pojavio. Ima li to smisla?

Vragolanka
06-03-2012, 23:57
ima smisla... ali ne za ono što ja oću. :lol:
kaću se udam, to te pitam? :rile:

Lupe
07-03-2012, 00:20
E pa to je već drugo pitanje. Ipak, vidiš, ja sam razumela da je pitanje kada će da ti se pojavi neko, karta je pokazala da je za postavljanje pitanja prekasno, i tačno je, ti već imaš nekog pojavljenog. :sojka:
Da radim novu kartu za novo pitanje nema smisla, jer će sad ASC da ode na početne stepene Strelca, što znači da je za postavljanje pitanja prerano. Štaviše, horarna je najnepreciznija kada se radi o vremenu, dobila bi konkretniji odgovor na konkretnije pitanje, npr. da li ću da se udam za tog i tog baju.

Vragolanka
07-03-2012, 00:23
e onda kad dođe baja ja ću te pitam... :lol:
pa to ja i reče gore... najpreciznije je u da i ne odgovorima. tako da ću verovatno i sama znati da li ću ili neću. samo ne znam kaću.

Vragolanka
07-03-2012, 00:27
lažem, znam i kad ću. :rile:

Cruz
12-03-2012, 11:41
jeste li znali da se horarna astrologija nekada koristi da bi se pronasla neka izgubljena stvar ili nestala osoba? iskreno, bila sam iznenadjena kada sam to procitala.

Vragolanka
12-03-2012, 12:03
onda čekam lupe da mi kaže de se zaturilo onih 5000e... :drnd:

Cruz
12-03-2012, 12:05
pronasla sam na jednom blogu jasne instrukcije kako procitati kartu kada su izgubljene stvari u pitanju, postavicu kasnije :dada:

Lupe
12-03-2012, 21:13
Ne razumem se u takva pitanja, samo u ljubavna. :g:

Cruz
12-03-2012, 21:43
ih bre lupe, ja mislila da prosirimo malo :(

CarteBlanche
15-04-2012, 13:24
Evo ja da pitam da li cemo se pomiriti? :)

Lupe
15-04-2012, 19:25
Da ne postavljam kartu, tvoj signifikator je Mars, njegov Venera. Nema povezivanja među njima, niti recepcija, ali su vaši kosignifikatori, Sunce i Mesec u aplikacionom sekstilu, što govori da će do pomirenja doći, i to za neke 2 vremenske jedinice, 2 dana ili 2 nedelje. Ili pomirenje, ili bar susret od koga to pomirenje zavisi. Srećno, pa javi šta se dešava.

CarteBlanche
15-04-2012, 22:52
Hvala na tako brzom odgovoru :) naravno, javljam sta bude. Pozdrav!

Vragolanka
15-04-2012, 22:56
da li ćemo se i mi pomiriti? :place:

Lupe
16-04-2012, 17:39
Vragolanka, otvorila sam kartu za 18:13, vreme kada sam ja pro;itala pitanje. Tvoj signifikator je Ve u Blizancima u 8. kuću, u konjukciji sa JMČ. Njegov signifikator je Mars u Devici. Njegov drugi kosignifikator je Sunce, u 7. kući, a tvoj Mesec u Ribama, u 5. kući.
E sad, Mars se nalazi na mestu pada Venere pa bih rekla da je on taj koji je tebe više povredio i doprineo raskidu. O tome govori i konjukcija Venere i JMČ. Mesec je u separacionoj opoziciji sa Marsom, odvojio se 2 stepena, pa bih rekla da je do prekida došlo pre neke dve vremenske jedinice.
Njegov drugi signifikator je Sunce, u 7. kući, pa bih rekla da je on malo više okrenut sebi. Ono je na mestu izgona Venere, što opet govori o tome da je on tebe nečim povredio. Dodatno, retrogradni SA u prvoj kući (ti), egzaltiran ali nesposoban da deluje, premišlja se, vrti filmove iz prošlosti.
Mesec i Venera u aspektu govore o dolasku ljubavi, ali su kod tebe u kvadratu, koji će biti egzaktan za 2 vremenske jedinice. Kvadrat govori da do pomirenja može doći, ali kroz prethodnu raspravu. Zanimljivo, Mars je izašao iz retogradnog hoda, ali je još uvek u senci, i biće do 18. aprila. Moguće da je on sada u fazi preispitivanja emocija a izlazak iz senke se poklapa sa dve vremenske jedinice, pa će najverovatnije posle toga doći do razgovora.

Cindarella
17-04-2012, 22:57
Da li cemo se vencati? Hvala unapred na odgovoru :)

Lupe
18-04-2012, 16:26
Cinderella, ti si Ju u Biku, Mesec u Ribama, Venera u Blizancima.
On je Merkur u Ovnu, Sunce u Ovnu, Mars u Devici.
Nema aspekata izmedju signifikatora, tj. povezivanja, koje bi govorilo o dolasku braka, Mesec se nalazi na mestu pada i izgona Merkura, pa bih rekla da se on zbog nečega u vezi ove situacije oseća nezadovoljnim, zbog nečega u vezi tebe, možda i nečega što si ti rekla, uradila.
On, Sunce, je u separacionoj opoziciji sa Saturnom, koji vlada 2. kućom (finansije) plus je Saturn na MC (promena statusa), pa bih rekla da je kod njega nedavno došlo do promene materijalnog statusa, moguće da se radi o nekom nasledstvu ili uopšte parama drugih ljudi, nešto što je očekivao a nije dobio, a što može biti od važnosti za brak. Da je došlo do neke promene kod njega kazuje u Merkur, koji tek što je iz Riba ušao u Ovna, moguće je da će on postati oštriji na rečima.
Mesec je na 20 stepeni Riba, ide prema Merkuru, udaljen 10 stepeni, što može biti pozitivan znak, ja bih rekla za nekih 10 dana ili nedelja, nešto će se o ovome pričati. Venera se udaljava od Sunca, mada je 16 stepeni preveliki orbis, ali ajde da uzmemo i to u obzir, znači ovde imamo 16 vremenskih jedinica.
Sve u svemu, ja bih rekla da ovde postoje neki drugi problemi koji ideju u braku bacaju u zapećak i da je još prerano razmišljati o tome.
Mesec je u R

Moonster
19-04-2012, 22:51
Ne razumem se u takva pitanja, samo u ljubavna. :g:
Mnogo si zahtevna, al' ajde :lol:
Kada ćemo se pomiriti :tupan:

Steppenwolf
20-04-2012, 00:00
Vragolanka, otvorila sam kartu za 18:13, vreme kada sam ja pro;itala pitanje. Tvoj signifikator je Ve u Blizancima u 8. kuću, u konjukciji sa JMČ. Njegov signifikator je Mars u Devici. Njegov drugi kosignifikator je Sunce, u 7. kući, a tvoj Mesec u Ribama, u 5. kući.
E sad, Mars se nalazi na mestu pada Venere pa bih rekla da je on taj koji je tebe više povredio i doprineo raskidu. O tome govori i konjukcija Venere i JMČ. Mesec je u separacionoj opoziciji sa Marsom, odvojio se 2 stepena, pa bih rekla da je do prekida došlo pre neke dve vremenske jedinice.
Njegov drugi signifikator je Sunce, u 7. kući, pa bih rekla da je on malo više okrenut sebi. Ono je na mestu izgona Venere, što opet govori o tome da je on tebe nečim povredio. Dodatno, retrogradni SA u prvoj kući (ti), egzaltiran ali nesposoban da deluje, premišlja se, vrti filmove iz prošlosti.
Mesec i Venera u aspektu govore o dolasku ljubavi, ali su kod tebe u kvadratu, koji će biti egzaktan za 2 vremenske jedinice. Kvadrat govori da do pomirenja može doći, ali kroz prethodnu raspravu. Zanimljivo, Mars je izašao iz retogradnog hoda, ali je još uvek u senci, i biće do 18. aprila. Moguće da je on sada u fazi preispitivanja emocija a izlazak iz senke se poklapa sa dve vremenske jedinice, pa će najverovatnije posle toga doći do razgovora.

Lupe, mogu li ja da ti posaljem moj coroskop i postavim par pitanja?
Al na pp.

ljubičica
20-04-2012, 06:16
Ja sam mislila javno, pa da tumačimo svi zajedno... Pitanja treba da budu konkretna: da li ćemo biti zajedno, da li ćemo se pomiriti, itd.
jao..kako ne videh ovu temu ranijeeee:g:
al sta da pitam majku mu..
dobro , neka bude ovako
moze ono sa vragolankinim jahacem..:rile:

Lupe
20-04-2012, 13:18
Moonster, jednostavnije bi bilo postaviti pitanje da li će doći do pomirenja, pa ako horarac pokaže da hoće, onda kaže i kad.
Karta je neradikalna, a to znači da neće dati odgovor, em je pitanje postavljeno pogrešno, nema spajanja signifikatora, Mesec će doći u egzaktnu opoziciju sa Saturnom za 11 dana, pa je moguće očekivati i dodatne svađice. Da li su ikako neki njeni porodični problemi, neko iz doma ili situacija iz kuće generalno imali uticaja na raskid? I šta se desilo pre 4 vremenske jedinice, jel raskid?

Steppenwolf, ovde se ne radi o vašim ćoroskopima, već se radi karta za vreme postavljanja pitanja. Znači, kao što za svoje vreme rođenja imaš natalnu kartu, tako se ovde pravi nova karta za trenutak kada se postavi pitanje, to mu dođe kao natalna karta pitanja, za vreme kada je rođeno, uuuuslovno rečeno. Ako imaš konkretno pitanje i ako ti je neprijatno da svi čitaju o tome, pošalji na pepe slobodno.

Ljubičice, a i svi ostali, horarna ne može da funkcioniše po principu "ajde sad ću nešto da pitam", jer se, kao što sam gore rekla, pravi karta za vreme nastajanja pitanja (mada neki uzimaju i vreme kada su čuli, tj. pročitali pitanje), dakle, pitanje zaista mora da postoji u tebi i tvoja zainteresovanost za njega, inače gledamo bezveze.

ljubičica
20-04-2012, 13:21
Moonster, jednostavnije bi bilo postaviti pitanje da li će doći do pomirenja, pa ako horarac pokaže da hoće, onda kaže i kad.
Karta je neradikalna, a to znači da neće dati odgovor, em je pitanje postavljeno pogrešno, nema spajanja signifikatora, Mesec će doći u egzaktnu opoziciju sa Saturnom za 11 dana, pa je moguće očekivati i dodatne svađice. Da li su ikako neki njeni porodični problemi, neko iz doma ili situacija iz kuće generalno imali uticaja na raskid? I šta se desilo pre 4 vremenske jedinice, jel raskid?

Steppenwolf, ovde se ne radi o vašim ćoroskopima, već se radi karta za vreme postavljanja pitanja. Znači, kao što za svoje vreme rođenja imaš natalnu kartu, tako se ovde pravi nova karta za trenutak kada se postavi pitanje, to mu dođe kao natalna karta pitanja, za vreme kada je rođeno, uuuuslovno rečeno. Ako imaš konkretno pitanje i ako ti je neprijatno da svi čitaju o tome, pošalji na pepe slobodno.

Ljubičice, a i svi ostali, horarna ne može da funkcioniše po principu "ajde sad ću nešto da pitam", jer se, kao što sam gore rekla, pravi karta za vreme nastajanja pitanja (mada neki uzimaju i vreme kada su čuli, tj. pročitali pitanje), dakle, pitanje zaista mora da postoji u tebi i tvoja zainteresovanost za njega, inače gledamo bezveze.
postoji, i ozbiljno sam zainteresovana..:sojka:

mrav
20-04-2012, 13:22
Ko će prvi da pita? Da malo vežbamo. :cao:

a šta treba da se pita?
:huh:

tj šta treba da ti doturimo da bi pitali?

mrav
20-04-2012, 13:47
Da li cemo se vencati? Hvala unapred na odgovoru :)

Pročitaj knjigu do kraja :)

Moonster
20-04-2012, 14:12
Moonster, jednostavnije bi bilo postaviti pitanje da li će doći do pomirenja, pa ako horarac pokaže da hoće, onda kaže i kad.
Karta je neradikalna, a to znači da neće dati odgovor, em je pitanje postavljeno pogrešno, nema spajanja signifikatora, Mesec će doći u egzaktnu opoziciju sa Saturnom za 11 dana, pa je moguće očekivati i dodatne svađice. Da li su ikako neki njeni porodični problemi, neko iz doma ili situacija iz kuće generalno imali uticaja na raskid? I šta se desilo pre 4 vremenske jedinice, jel raskid?
Da li će doći do pomirenja ? :hm:
Neradikalna karta, pogrešno pitanje, nisu spojeni signi...nešto :tupan: izgubio sam se načisto....
Svađe, to me ne čudi :kapa:
To ne znam, verujem da nije to u pitanju.
Pre 4 vremenske jedinice, 4 godine, ništa, 4 meseca, ništa, 4 nedelje, ništa, 4 dana, ništa, pre bilo koje 4 vremenske jedinice nije se desilo ništa bitno a u vezi sa pitanjem.

Lupe
20-04-2012, 17:29
Moonster, postoji objašnjenje na početku teme za sve što si pitao, da ne ponavljam opet. Otvorila sam kartu za 17:54 za pitanje o pomirenju i Sunce i Mesec u aplikacionoj konjukciji u 7. kući, za 8 stepeni, znači do susreta sigurno dolazi, s obzirom da se radi o ugaonoj kući, verovatno su i sati u pitanju, dakle plus/minus 8 sati, eventualno dana, želja je obostrana. :srce:


Ljubičice, može li maaalo konkretnije, ja ne znam ništa o pomenutom jahaču. Da li ste bili zajedno, će sudaješ, će se ženiš, giiive me something konkretnije! :qq:

Mrave, žiro račun ću ti poslati na pepe. :pusi: Pitaj šta oćeš, šta se tu snebivaš, šta's u horoskopu, Vaga ili Riba? :drnd:

naki
20-04-2012, 17:37
e lupe i ja da pitujem nesto :)
da li cu doci kod njega?

Lupe
20-04-2012, 17:52
Hoćeš! :kiss: Slična karta kao Moonsterova, samo se sad Saturn nacrtao tačno na Ascedentu a to si ti, plus mu je antiscija tačno na vrhu 5. kuće (ljubav, susreti) on vlada tvojom četvtom kućom, a to je dom, porodica, tvoj otac, ali i njegovom 10. kućom, a to je njegova karijera, majka. Reci mi, da li prepreka za viđenje potiče odavde? Hm, mada Saturn se tuče i sa Marsom, signifikatorom tvog partnera preko kontraantiscije, pa bih pre rekla da prepreke potiču sa partnerove strane. Opet, Sunce i Mesec će biti u egzaktnoj konjukciji za 7 vremenskih jedinica, pa ti javi da li je do viđenja došlo i kad. Ja sam skoro ubeđena da hoće.

Moonster
20-04-2012, 21:40
Moonster, postoji objašnjenje na početku teme za sve što si pitao, da ne ponavljam opet. Otvorila sam kartu za 17:54 za pitanje o pomirenju i Sunce i Mesec u aplikacionoj konjukciji u 7. kući, za 8 stepeni, znači do susreta sigurno dolazi, s obzirom da se radi o ugaonoj kući, verovatno su i sati u pitanju, dakle plus/minus 8 sati, eventualno dana, želja je obostrana. :srce:
Zahvaljujem i izvinjavam se na nerazumevanju materije, ne može se baš sve uvek znati :dada:
Još jednom hvala Lupe :)

ljubičica
20-04-2012, 22:22
Moonster, postoji objašnjenje na početku teme za sve što si pitao, da ne ponavljam opet. Otvorila sam kartu za 17:54 za pitanje o pomirenju i Sunce i Mesec u aplikacionoj konjukciji u 7. kući, za 8 stepeni, znači do susreta sigurno dolazi, s obzirom da se radi o ugaonoj kući, verovatno su i sati u pitanju, dakle plus/minus 8 sati, eventualno dana, želja je obostrana. :srce:


Ljubičice, može li maaalo konkretnije, ja ne znam ništa o pomenutom jahaču. Da li ste bili zajedno, će sudaješ, će se ženiš, giiive me something konkretnije! :qq:

Mrave, žiro račun ću ti poslati na pepe. :pusi: Pitaj šta oćeš, šta se tu snebivaš, šta's u horoskopu, Vaga ili Riba? :drnd:
sto se mene tice, samo je ljubav konkretna..sve ostalo su..detalji:)
konkretnije od toga ne moze..:)

mrav
21-04-2012, 08:33
ne snebivam se nego reko možda treba čas rodjenja ili nšto slično. Blizanac bre šta bi bio, viš da nisam sam.
Šta da pitam nem pojma, nisam znao da to ide vako.
Se normaluizuju stvari u mom životu skoro? il da čekam opet da puknem
nije komplikovano valjda, milsim pitanje

Pelagija
21-04-2012, 10:54
Da li ce muz da mi se vrati?

Suncica82
21-04-2012, 11:03
Lupe,da li me muz vara?Hvala unapred!

Lupe
21-04-2012, 14:21
Mrave, takvo pitanje nije za horarnu, moraćeš, pls, malo konkretnije.

Idemo redom, Pelagija:
Ti si Sunce i Mesec, on Saturn. Saturn uvlači Sunce u pad što govori o tome da je on povređen nečim što si ti uradila. Sa je tu egzaltiran, još je i retro, znači, on sam teško da će delati i načiniti prvi potez ka pomirenju. Nalazi se na vrhu 4. kuće, dom, porodica ali i prošlost, što meni ovde pre govori o tvojoj želji da se on vrati. Sunce (ti) i Saturn (on) su u separacionoj opoziciji, 6 stepeni, pa zatim Sunce (ti) i Mesec (ti ali i razvoj situacije) opet separaciona opozicija, 1 stepen. Separacione opozicije govore o razdvajanju, ali i vremenu kada je nešto počelo, a stepeni približno kazuju to vreme. Znači, imamo 1 i 6 vremenskih jedinica, jedna gore dole, a ti ćeš nam reći da li sam u pravu. Tvoji signifikatori, Sunce i Mesec, imaju aplikacione trigone sa Marsom. Mars je prirodni signifikator muškarca, pa bih rekla da je on ključ problema. E sad, taj muškarac može da bude sam tvoj suprug, zatim neko sa tvog posla, ili čak neko iz njegove porodice, npr. otac.
Do tog spajanja će doći za 1 i 2 vremenske jedinice, nagađam da su dani ili nedelje u pitanju. Tačka fortune je na samom Asc, a to si ti, što opet kazuje da si ti sama rešenje ovog problema i da će se sve dobro završiti, onako kako ti želiš. Puno pozdrava pa javi feedback.

Cindarella
21-04-2012, 14:33
Lupe, hvala na odgovoru! :*

Pelagija
21-04-2012, 14:56
Zadovoljna sam odgovorom! Hvala Lupe!

Bibica
21-04-2012, 15:36
Lupe,zanima me ljubav. Da li su uskoro naci svoju srodnu dusu?

Lupe
21-04-2012, 16:34
Preskočila sam Ljubičicu:

Lj, ti si Merkur u Ovnu, Mesec u Ovnu(otvorila sam kartu za vreme kada si postavila pitanje). On je Jupiter u Biku, Sunce u Biku. Jupiter se nalazi na mestu egzaltacije Meseca, pa je ovaj momak slepo zaljubljen u tebe, dok se Merkur (ti) nalazi u terminu Jupitera, pa je sa tvoje strane reč o slabijim emocijama u odnosu na njega. Pošto su ti oba signifikatora u vatrenom Ovnu, pazi se da nešto ne kažeš ili uradiš zbog čega ćeš se kasnije kajati, pre svega mislim da ishitrene reakcije i odluke. Oba njegova signifikatora su smeštena u 12. kuću, a to je kuća tajni, da li je ovde reč o tajnoj ili čak zabranjenoj ljubavi? Kada Mesec promeni znak i udje u Bika, mesto svoje egzaltacije, ti ćeš se još više zaljubiti u ovog lika, doći će i do razvoja situacije u pozitvnom smislu, jer Mesec ide ka Suncu, i to će biti za nekih 10-11 dana, opet se susret dešava u 12. kući, tajno, daleko od očiju javnosti. Sve mi ovde ukazuje na veliku zaljubljenost, susret, početak veze najverovatnije, neka dešavanja sigurno. E sad ti meni reci, čisto radi mene i provere, pošto je on, Ju, povezan preko antiscije sa 4. kućom, da li ova osoba živi blizu tvoje kuće, potičete iz istog mesta ili imate neku zajedničku prošlost? Nebitno je za razvoj situacije, samo mi je zanimljivo.

Nevenica
26-04-2012, 16:14
I ja bih postavila pitanje, ako nemate nista protiv..
Da li me voli? Pitanje je postavljeno 26 aprila u 15:35 u Podgorici. E sad, vi cete vjerovatno napraviti kartu onog trenutka kada ste procitali pitanje, pa je ja necu kaciti ovdje.
Da Vam malo priblizim situaciju. Zabavljamo se devet mjeseci, ali sam ja konstantno sumnjicava u vezi njega iako ga volim. Ne znam zasto. Imam utisak kao da je neki interes u pitanju.. ne novcani.. Ako neko bude mogao neka baci pogled.
Hvala unaprijed!!!

Nevenica
02-05-2012, 20:05
Da probam ja, a Lupe neka me ispravi. Pocetnik sam, tako da od mene nema neke velike pomoci..

e ovako..Ja sam merkur, mjesec i venera. On je jupiter i sunce. Ne svidja mi se ova osma kuca u kojoj se nalazi sunce, ali ajde.
Ja, tj merkur nalazi se u ovnu na 10.44 stepena. Ja sam otisla u njegovu sedmu kucu, sto bi reklo da idem kod njega, tj.zainteresovana sam. A kako i ne bih posle devet mjeseci:). Sa posmatram tabelu. Merkur je u terminu marsa(ko je sad to? On je jupiter i sunce), egzaltira sunce, sto znaci da ga obozavam(ja njega ili on mene?), triplicitet i lice sunca.. I koliko mi se cini merkur ne pravi ni jedan aplikacioni aspekt sa mojim planetama..ali posto su osjecanja u pitanju to se valjda ne posmatra? Jesam li na dobrom putu???

CarteBlanche
05-05-2012, 20:56
Da ne postavljam kartu, tvoj signifikator je Mars, njegov Venera. Nema povezivanja među njima, niti recepcija, ali su vaši kosignifikatori, Sunce i Mesec u aplikacionom sekstilu, što govori da će do pomirenja doći, i to za neke 2 vremenske jedinice, 2 dana ili 2 nedelje. Ili pomirenje, ili bar susret od koga to pomirenje zavisi. Srećno, pa javi šta se dešava.

Evo da se javim :) proslo je 20 dana otkako sam postavila pitanje, nista se nije desilo, nikakav kontakt nismo imali... :(

CarteBlanche
11-05-2012, 14:18
Da li ce mi se javiti? Beograd, 15:15...

misica
24-05-2012, 09:21
Da li cu dobiti posao i kada?Duze vec ne radim....

Angels76
31-08-2012, 13:54
Draga Lupe..dali bi mi mogla pomoci.?pitanje je: dali cemo imati zajednicko dete/decu?

http://www.astro.com/cgi/showgif.cgi?lang=e&gif=astro_w2at_11_will_we_have_children_hp.45723.2 2373.gif&res=63&va=&cid=0ppfile16k9aY-u1283104229

Horar karta u prilogu.. mnogo, mnogo hvala.....6574

ivana090
26-01-2014, 20:23
bok..prekinila sam s deckom,molim vas mozete mi reci da li me voli i da li cemo se pomiriti i kada..hvala puno :) http://tinypic.com/r/dcl7c/5

beskrajnost
20-05-2014, 21:21
izgleda da je ovde zapostavljeno.