PDA

Pogledaj Punu Verziju : RETROGRADNO KRETANJE PLANETACruz
06-03-2012, 23:07
Retrogradnost planeta predstavlja prividno kretanje planeta unazad, a takodje, cesto se koristi i izraz da planete idu "u rikverc". Prilikom analize natalne karte tumace se tri putanje planeta:

Direktno kretanje planeta tj.kretanje u pravcu unapred;
Pozicija stacionarnosti koja ukazuje na sadasnji trenutak, medjutim, kako ovo stanje moze biti dvojake prirode tj. planete mogu biti direktno stacionirane ili retrogradno stacionirane, to je stanje koje je u zavisnosti od prethodno navedenih pozicija pokazatelj mnogih interesovanja osoba u sadasnjem trenutku.
Ukoliko su planete u natalnoj karti osobe direktno stacionirane, tu osobu karakterise optimistican pristup zivotu i ogromna snaga i jacina volje. Osoba je uvek okrenuta buducnosti i njena stremljenja su gotovo uvek usmerena ka poboljsanju sudbine tj. unapredjenju kvaliteta zivota u svim njegovim oblastima.


Osobe kojima su u natalnoj karti planete retrogradno stacionirane vise vole da se bave prosloscu. Ovo su osobe sa snazno razvijenom intuicijom, a ukoliko su retrogradne planete u njihovom horoskopu dobro pozicionirane i dobro aspektovane, ove osobe poseduju izuzetno bogat unutrasnji potencijal koji u toku zivota mogu dobro iskoristiti.

Veliki broj retrogradnih planeta daje osobi dozu zatvorenosti. Smatra se da život osobe ima tendenciju direktnosti pa svaka retrogradnost u tom smislu vraća osobu u prošlost i "deja vu". Tako se retrogradnost globalno promatra ili kao dug prošlosti ili kao kapacitet sakupljen ranije, zavisno od aspekata samih retrogradnih planeta.


Svaka planeta reaguje drugačije na retrogradnost pa se u tom smislu i posmatra "težina" retrogradnosti.


Retrogradnost najviše priliči prirodi Saturna jer je princip retrogradnosti srodan njegovim osnovnim principima. Saturn je retrogradan dva do tri puta u periodu od dve ipo godine.


Retrogradnost je takdje i u prirodi Plutona, koji je retrogradan jednom godišnje u trajanju od pola godine. Za razliku od Urana koji je prirodno okrenut novome, pa ga retrogradnost u tom smislu vraća nazad (Retro je jednom godišnje).


Mars je najrijeđe retrogradan, najčešće nešto više od godinu ipo što znači da nije svake godine retrogradan. Ali kada promatramo simboliku Marsa, on je planeta kojoj retrogradnost nije svojstvena jer je u njegovoj prirodi da djeluje aktivno, direktno i neposredno. Samim tim je Mars planeta u kojoj se retrogradnost najjače ispoljava.


Venera je Retro jednom do dva puta godišnje, a Merkur otprilike tri puta u godini dana.


Dakle, retrogradnost je normalna osobina natalne karte. Tek osobe koje imaju zaista veliki broj retrogradnih mogu ovu osobinu osetiti kao posebnost. Zato se prilikom analize planete koja je retrogradna treba rukovoditi zdravim razumom i razmišljati kako bi se osnovna priroda te planete orjentirala "kada bi išla u rikverc".

Cruz
06-03-2012, 23:10
RETROGRADNI MERKUR - EZOTERIČNI SIMBOL


Prema tradicionalnom tumačenju, Merkuru se pridaje pozicija vladara nad svim oblicima komunikacije. Njegov simbol, koji se sastoji od kruga duha koji se nalazi između polumeseca duše i krsta materije, pokazuje da čovek postiže jedinstvo ovih triju suštinskih delova kroz saznanje kako da se integrišu u celinu njegovog kreativnog izraza. Polumesec na vrhu simbolizuje dušu koja se aktivno pretače u duh koji teži da se ekstrovertno manifestuje, spuštajući svoje ideje u krst materije. Da bi ovaj proces funkcionisao, čovek mora shvatiti da celokupno znanje dolazi s najviših planova i postepeno se spušta ka najnižim. Kada je čovek usklađen sa sobom, u njegovoj duši nastaje svekoliko znanje i tada, kada prodre duh, traga za stalnom izražajnošću svoga tela, a odgovore na zahteve fizičkog tela vidi u okolnom svetu. Stoga, čovekov izraz u velikoj meri zavisi od percepcije stvari, kao i duha, odnosno njegovog tela. Celokupna percepcija je u velikoj meri u domenu Merkurove vladavine.
U tom smislu, čovek može iskoristiti silu Merkura da bi dobio iskustvo svoje duše, izrazio duh ili zadovoljio prohteve tela. Može se u potpunosti aktivno izraziti u božanskoj suštini i tako ceo svet sagledati kao svekoliko iskustvo duše. Može težiti da se aktivno izrazi kroz duh, bojeći na taj način percepciju sveta oko sebe kao živi pokretni kaleidoskop života.
Treća mogućnost je težnja da ceo izraz upotrebi za zadovoljenje svojih fizičkih potreba. Stoga, svet oko sebe može videti kao materijalan i fizički. Kompletna osoba je u stanju da sve to učini. Međutim, većina ljudi bira jedan vid izražavanja kao važniji od drugih. Kada je kretanje Merkura retrogradno, prirodni prioritet duše nad duhom i duha nad materijom se preokreće. Osoba se najviše bavi formom svog života, kao i prihvatanjem forme svih stvari oko sebe. Tada reaguje na duh kroz percepciju takve forme koja ili odgovara ili se suprotstavlja idejama forme koje je postavila u sebi tokom ranijih inkarnacija. Na kraju, kada je forma zadovoljena a duh aktiviran, ova osoba se zadovoljava formom i otvara sebi doživljaj duše. Ovo trojstvo duše, duha i materije čini Merkura najvažnijom planetom za prihvatanje celokupnog životnog iskustva.


KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNIM MERKUROM


Kada je Merkur u horoskopu retrogradan, svesni um pojedinca je sposoban da pretoči ideje u univerzalnu svest iz prošlosti. Osoba je obično toga nesvesna, ali je svesna da ne može lako naterati druge da razumeju sve što ona zna. Delimični uzrok tome je inverzija Merkurovog simbola gde materija dobija prioritet nad duhom i dušom. Tako osoba postaje prezaokupljena formom svojih ideja. To deluje kao blokada suštini njenog znanja. Osim toga, talasna dužina njenih misli se za nijansu razlikuje od društva u kojem se mentalno ispoljava. Misaoni proces ima težnju da se ponavlja kao beskonačna ploča i kao rezultat većine stvari koje učini, nalazi se u drugačijim obrascima ili formama, kopijama onoga što je već uradila. Kada govori, ima teškoću da projektuje prave telepatske slike koje prenose značenje njenih reči. Tako se često oseća neshvaćenom i pita se zbog čega drugi ne vide uvek stvari kako ih ona vidi. Uverena je da je u društvu izolovanija od osobe sa Merkurom u direktnom kretanju. Kao rezultat toga, očajnički pokušava da razvije kontakt sa ljudima do te mere da često napadno naglašava svoje ideje, sve dok drugim ljudima one zaista ne postanu opterečenje. Ne osećajući se prijatno u društvu, iz petnih žila nastoji da je drugi prihvate. Ipak, i na najmanji znak odbijanja lako se može povući. Na kraju uviđa da joj je sigurnost jača i nepristrasnija od ljudi sa Merkurom u direktnom kretanju. Drugi to često smatraju hladnoćom, ali u pitanju je samo vibracija retrogradnog Merkura koja je očigledno disharmonična u odnosu na vibracije direktnog kretanja. Ispod očglednog zida ova osoba je mnogo osetljvija nego što bi većina ljudi pomislila. Kada se jednom prevaziđe komunikacijska barijera, naići će na duboku introspektivnost koja potiče od retrogradnog Merkura. Da bi se to olakšalo, retrogradna osoba ne bi smela da pokušava da oblik svog života uskladi sa idejama i mišljenjima drugih ljudi. Umesto toga, može joj biti mnogo prijatnije kada se zadovolji prilično jedinstvenim načinom viđenja stvari. Zanimljivo je zapaziti da je bilo mnogo muzičkih genija sa retrogradnim Merkurom. Možda ih je svest o teškoći da se izraze govorom odvela ka drugoj formi komunikacije koja pruža veću slobodu i već u slojevitost suptilnijeg mentalnog i emocionalnog izražavanja. U oblastima gde je potrebna koncentracija ova osoba može pokazati odlične rezultate u učenju, iako joj je možda potrebno više vremena da dokuči ideje i principe. Na kraju će predmet spoznati temeljnije i s mnogo većim uvidom i dubinom od osobe s Merkurom u direktnom kretanju. Uzrok tome je što bukvalno ništa ne odbacuje. Na planu učenja nema želju da preskoči stvar koja joj je nejasna. Ne obraćajući pažnju na nestrpljenje drugih u školskom odeljenju, stalno će se vraćati na neko nerešeno pitanje sve dok joj odgovor ne postane jasan. Voli da proučava istoriju gde studije o prošlosti čovekove prirode pružaju odgovor na pitanje kako bi se mogao predvideti nečiji postupak u budućnosti. Pošto voli da uči druge kroz svoj drugačiji osećaj za perspektivu, u stanju je da nekog uveri u detalje iz prošlosti koji su potrebni u sadašnjosti kako bi se prikupili i sastavili delići mozaika koji bi inače nedostajali. Da bi to postigla, izgleda da se uvek bori protiv prirodnog toka stvari koji je dovode do toga da je bliski ljudi pogrešno shvataju. To izaziva nervozu i nemir kada je ophrva ekspolozivni osećaj usamljenosti, zbog onih sa kojima želi da bude bliska. Pošto primenjuje zaboravljene ali ipak korisne ideje iz prošlosti, namerava da
uspostavi kontakt sa ljudima koji hrle ka budućnosti tako brzo da za sobom ostavljaju mnoge tragove. Ona im može popuniti tu prazninu čim prestanu da slušaju. Suočena sa različitim vremenskim periodima u istom trenutku, osoba sa retrogradnim Merkurom se ponaša i kao kanal i kao tumač. Uvek poseduje moćnu poruku, ali će se stideti da je prenese, ukoliko se u određenom trenutku ne oseti prihvaćenom. Na seksualnom planu ovaj položaj otežava uspostavljanje tanane komunikacije bez
prepreka sa suprotnim polom. U nekim slučajevima može ukazivati na homoseksualnost, naročito ako tvori konjunkcije ili kvadrate sa Marsom, Venerom ili Neptunom, ili se nalazi u osmoj kući u bilo kakvom aspektu sa Uranom.


KARMA RETROGRADNOG MERKURA


Osoba sa retrogradnim Merkurom treba da prođe kroz nerazrešenu karmu u odnosima s ljudima. Pokazuje sklonost da na druge reaguje kao da predstavljaju ljude iz njene prošlosti. Na taj način ima teškoću da održi pun fokus svoje svesti na "ovde" i "sad".
To se obično manifestuje kao teškoća u odnosu s porodicom i rođacima. Ali pitanje odnosa sa ljudima prevazilazi način nečije komunikacije s njima. To takođe podrazumeva percepciju uviverzuma u celini. Često se kod retrogradnog Merkura javlja inherentni problem u sagledavanju onoga {to bi se moglo nazvati inverziranom realnošću. Pojedinac ima teškoću da shvati najosnovniju vezu između uzroka i posledice. Postavlja pitanja o samoj suštini života, ali često ne može da vidi najjednostavnije spone između stvari, okolnosti i ljudi. Gubeći se u misli koja je izvan poimanja, mora naučiti da se zadovolji najelementarnjim jednostavnim stvarima od kojih je život sazdan. Toliko je željan da otkrije šta se nalazi izvan okvira razumevanja da skoro uvek propušta očigledno. S karmičkog stanovišta, ova osoba mora naučiti kako da svoju pažnju fokusira na realnost sadašnjosti, a ne da se gubi u maglovitim iluzijama kojima je sklona. Kada jednom bude uspela da to učini, biće u stanju da postavi čvrstu referentnu tačku ovde i sad kroz koju se sva njena otkrića mogu manifestovati u spoljnom svetu.

Cruz
06-03-2012, 23:11
RETROGRADNI MERKUR U OVNU


Ova osoba se najprijatnije oseća tokom prve faze, kada je žeđ za spoznajom provlači kroz kardinalnog Ovna sa marsovskim osobinama, tako da ponovo doživljava iskonsku stranu svog misaonog razvoja iz prošlih inkarnacija. Svi njeni misaoni i čulni obrasci se reflektuju na njene gotovo detinje želje da dokaže da ispravno rasuđuje. Pošto joj nedostaje strpljenja, često donosi pogrešan sud zahvaljujući impulsivnom razmišljanju. To je dovodi u drugačije vremenske okvire u odnosu sa većinom ljudi sa kojima razgovara. Ova osoba je ipak veoma dobar govornik koji uživa u izazovu mentalne stimulacije. To joj omogućava osećaj samovrednosti, čak iako razlozi da sebe smatra neprilagođenom ne potiču iz ovog života. Neprestano se pitajući da li je dovoljno dobra za ovaj svet, ova osoba hita napred da bi dokazala da se može suočiti sa izazovima svoje prošlosti. Zanimljivo je da ljudi čije je razumevanje ranije želela, nisu više u centru pažnje. Retrogradni je u najvećoj disharmoniji sa Ovnom tokom treće faze, u kojoj se osoba vraća u svest ponovnog iskustva preživljenog. Zbog toga ova osoba ne voli da se ponavlja i stalno se žali na obavezu da živi u svetu koji gubi svoju intelektualnu stimulaciju kroz neprestano razmatranje stvari koje je već dovršila.


RETROGRADNI MERKUR U BIKU


Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi u kojoj joj prijemčivost Bika, čiji je vladar , dozvoljavaju da se zadrži u bezbednoj udobnosti saznanja o prošlosti koju je već proživela. Ona razmišlja sporo i pažljivo. Čak i kada završi neki posao, mislima se vraća u prošlost da bi se uverila da je bila u pravu. Ponekad se toliko dugo zadržava na nekoj misli da to postaje prava opsesija. Uvek je svesna emocionalne komponente jezika a ne njegovog intelektualnog tumačenja. U pokušaju da prenese ta osećanja, rečima će pridati veću ličnu važnost nego što one zaslužuju. To je karakteristika prve faze u kojoj se oseća najneprijatnije, jer se ispoljava najnegativnije. Ne voli da na druge ostavlja utisak, jer je u stvari potpuno introvertna, iako može sebi pridavati preveliki značaj. Ipak, ova osoba ima jaku želju da dostigne veliki mentalni napredak i ima volje da na tome mukotrpno radi. Izbegavajući mnoge stvari do kojih bi lako došla, više voli da ide dugim, sigurnim i utabanim putem.
Brige zbog novca i strah od budućnosti su karmički simboli problema koje je već iskusila u prošlosti. Sada ponovo preživljava svu svoju nesigurnost u pokušaju da sebe ubedi da je bezbedna. Često razgovara sama sa sobom da bi uspela da se ubedi u sopstvenu sigurnost slušajući unutrašnji odjek svog glasa. Voli da misli da je sve ono kroz šta je prošla bilo logično, praktično i predstavljalo deo progresa koji joj izgleda prihvatljivim. Možda najveća snaga koja potiče iz prethodnih inkarnacija leži u tome da zna kako da koristi materiju i da može biti krajnje konstruktivna drugim ljudima tokom prve faze, u kojoj otvoreno izražava svoje ideje upravo onim ljudima kojima je potrebno da nauče kako da povežu ideje.


RETROGRADNI MERKUR U BLIZANCIMA


Ova osoba stiče iskustvo promenjive prilagodljivosti Blizanaca, jer deluje na retrogradnog Merkura koji prolazi kroz tri faze. Zbog dvojne prirode znaka i njegove jake težnje ka spoznaji, zajedno sa kameleonskom sklonošću ka promeni u zavisnosti od spoljnog uticaja, ova osoba je u stanju da se oseća prijatno u svakoj od triju retrogradnih faza. U stvari, u isto vreme razmišlja o više stvari odjednom. Ta sposobnost da istovremeno doživljava različite frekvencije misli, omogućava joj da izađe na kraj sa licemerjem bolje nego u bilo kojem drugom zodijačkom položaju. Može biti neobično spretna u komunikaciji, iako joj misli ponekad izgledaju pomalo nepovezane. Razlog tome leži u njenoj velikoj sposobnosti da trenutno uvidi suštinu neke ideje, iako ima teškoća da napravi vezu između stvari. Ima talenta za poeziju i komponovanje muzike, ali ponekad zapada u mentalne lavirinte u pokušaju da proveri snagu svojih misli. Ponekad postoji nesvesno sećanje iz prošlih života na povezanost sa bratom ili sestrom. Kada se očigledne teškoće na tom planu nastave u sadašnjem životu, i dalje pokušava da prošlu inkarnaciju razreši radeći na njoj posredstvom učesnika u ovom životu. Karma joj se očituje u odnosu sa drugim ljudima i sve kroz šta u ovom životu prolazi predstavlja deo lekcije da shvati prirodu dvojnosti u sebi. Njenu najveću snagu predstavlja činjenica da je stvorena za učenje i dok joj može biti potrebno više vremena da nešto nauči od osobe sa Merkurom u direktnom kretanju, na kraju će to shvatiti na mnogo dubljem nivou.


RETROGRADNI MERKUR U RAKU


U ovom položaju osoba doživljava najveću harmoniju tokom treće faze u kojoj je sposobna da apsorbuje svest svih drugih ljudi koji je nagone da kroz sećanje ponovo proživljava misli o onome što je već doživela. Njen um i emocije su toliko povezani da
svaka misao stvara osećaj, a svaki osećaj stvara misao. I misao i osećaj su toliko duboko ukorenjeni u prošlo iskustvo da osoba stalno pokušava da povrati svoje detinjstvo. Zbog toga je za njen život važno vaspitanje, jer će mnoga iskustva iz detinjstva ostati kao talog tokom celog života. Ova osoba je emocionalno osetljiva i u isto vreme su joj potrebni nezavisnost misli i emocionalna sigurnost. Teško je postići takvu ravnotežu, jer ako se osloni na druge zarad sigurnosti, gubi nezavisnost mišljenja, a izgubiće i emocionalnu sigurnost. Najlakše će razviti emocionalnu posesivnost prema svojim mislima što je, nažalost, može dovesti do mnogih neurotičnih kompleksa da ne može da pobegne. Veoma joj je teško da zakopa prošlost i da krene napred u budućnost slobodna i čista. Pošto svoje emocije analizira a ne dopušta im da slobodno teku, može u stvari da pospeši negativna emocionalna stanja, praveći ih većim nego što zaista jesu, a da to ne shvata. U ovu inkarnaciju je sa sobom donela duboko razmišljanje o zavisnosti. Kroz te misli ponovo preuzima uloge deteta ili roditelja prema svakom sa kime se druži. Tražeći emocionalno i mentalno ispunjenje u isto vreme, oseća se nekompletnom kada primi jedno bez drugog. Ne shvata u potpunosti koncept progresa i stalno misli da je nesposobna da se otkači od ranijih faza u svom životu. U poznijim godinama izgrađuje izuzetno lep odnos sa decom, što se na kraju preokreće u njenu najveću snagu.


RETROGRADNI MERKUR U LAVU


Najveća harmonija između planete i znaka u ovom položaju se uspostavlja u prvoj fazi retrogradnog procesa. U njoj osoba teži da zrači svojim autoritativnim znanjem prema drugima, da bi pokušala da sada pokrene budućnost. Neprestano misli kako može da prevaziđe sutrašnje prepreke. U svom entuzijazmu mogla bi imati jaku tendenciju da preteruje. Budući da je neverovatno ponosna, pritajeno je ljubomorna na uspehe drugih ljudi u kojima nije učestvovala. Najneprijatnije se oseća tokom treće faze u kojoj nije učesnik u svemu što se oko nje dešava. Razmišljanja o moći iz prošlog života stalno naviru u njenu svest čineći je željnom uspeha. Verovatno je bilo tako u nekoj od prošlih inkarnacija, ali zamenjujući prošlost za sadašnjost, pokušava da vrši pritisak na svoje svesno razmišljanje i u ovom životu. Godi joj pažnja koju stiče tokom prve faze, ali je u velikoj meri gubi tokom treće faze u kojoj je unutrašnji ponos sprečava da zatraži ono što joj je potrebno. Ne oseća se potpuno prijatno ni u prvoj fazi, jer je njeno lavovsko dostojanstvo sprečava da se prerano oglasi. Stoga, u kojoj god fazi da se nađe, teži da mnogo toga zadrži u sebi. Iako su je prošle inkarnacije naučile da razmišlja dovoljno široko da bi izbegla uzane okvire ili male ideje, frustracija retrogradnog procesa joj otežava da bude uvek u stanju da izrazi ono što zna. Njena najveća prednost je sposobnost da proceni celokupnu situaciju, u kojoj drugi vide samo fragmente.


RETROGRADNI MERKUR U DEVICI


Ova osoba uživa u plodovima vladajuće planete u kojima se mešaju promenjivost Device sa merkurovskom bezgraničnom radoznalošću da bi se omogućio izvestan stepen prijatnosti u sve tri retrogradne faze. Najmanja harmonija sa znakom se javlja u prvoj fazi u kojoj osoba pokušava da skoči u budućnost, ali ipak ne može da stvori realnost od svega što hoće. To objašnjava krajnju nervnu napetost tokom prve faze. Kao rezultat toga, postoji tendencija da nešto duže ostane u drugoj fazi u kojoj može ispoljiti ono što joj je blisko. Tokom poslednje faze pokazuje preterano kritičke tendencije, kada se osvrne na sve što je učinila, analizirajući svoje propuste i upoređujući ih sa svojim idealom. Može se ponašati kao da je zauzela striktan, hladan stav pokazujući malo tolerancije za nered. Takođe ima nepokolebljivo mišljenje o tome šta je ispravno a šta pogrešno u pogledu tuđeg načina života. Ipak, beži od ograničenja prisnog odnosa osećajući se mnogo prijatnije kada postavi izvesnu distancu između sebe i onih koji je okružuju. Pošto ovo nije naročito topla Merkurova pozicija za međusobne odnose, ovaj položaj ipak pruža osobi sposobnosti za krajnje večitog, nepristrasnog mislioca. U prošlim inkarnacijama imala je iskustva koja su je naučila praktičnom metodu razmišljanja o tome kako da gleda na svu komplikovanost u sebi unutar univerzuma. Naučila je da primeti ogroman jaz između funkcionisanja sveta u realnosti i mogućnog funkcionisanja u njenim idealima. Otkriva da mašine svih vrsta mogu biti bliže njenim idealima od ustrojstva ljudskih odnosa. Stoga, u vezama sa ljudima pokušava da sve uskladi sa tim automatizovanim idealima koji su ustanovljeni pre mnogo godina. Postaje srećna kada stekne samouverenost u rešavanju problema koji podrazumevaju detalje sa kojima drugi nisu u stanju da sa uhvate u koštac. Možda nema mnogo prijatelja, ali oni koji su joj bliski, biće brižljivo odabrani.

Cruz
06-03-2012, 23:12
RETROGRADNI MERKUR U VAGI


Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradno kretanje Merkura. Tokom prve i treće faze osoba oseća da je izgubila uravnoteženost Vage. Tokom druge faze, u kojoj doživljava deo prošlosti zajedno sa sadašnjošću, može biti usklađenija sa osnovnim kvalitetima Vage. Najduži boravak u ovoj fazi se pripisuje njenoj sna`žnoj potrebi da se ne opredeljuje.
U ovaj život donosi karmu neodlučnog razmišljanja i pošto stalno odlaže rešavanje problema, ljudi koji su joj bliski teško moguda shvate na kojoj se strani nalazi. U isto vreme, pošto nije sigurna kuda je odvode odluke, uvek je zanima kako ljudi iz njene
prošlosti odobravaju ili ne odobravaju odluke koje sada donosi. Ponekad može biti krajnje protivrečnog karaktera, a ako je retrogradni loše aspektiran, čak i nečasna. Više ceni takt i diplomatiju nego istinu. Zanimljivo je zapaziti da pod rečju "takt" podrazumeva neiskrenost. U sadašnjem životu ova osoba preživljava konflikt sa roditeljima, a kada odraste, neprestano misli da bi sa njima trebalo da uspostavi harmoniju. U stvari pokušava da to učini sa svakim sa kime se sretne. Ipak, od mišljenja i osećanja pravi zbrku i možda se plaši samoizražavanja. Često misli da je ne bi prihvatili oni čiju ljubav želi, ako bi se otvoreno
izražavala. To je može naterati da na svet gleda kroz ružičaste naočare izbegavajući da prihvati odgovornost za svoje misli. Kao rezultat toga, teško može da spozna vlastiti identitet. Međutim, zanimljivo je da joj upravo to omogućava da bude od velike pomoći u balansiranju drugih, pošto iz trenutka u trenutak postavlja sebe čas u jednu, čas u drugu poziciju, da bi shvatila situaciju iz svih mogućnih aspekata.


RETROGRADNI MERKUR U ŠKORPIJI


Osoba ovde doživljava najveću usklađenost tokom prve faze, u kojoj se merkurovska potreba za aktivnost meša sa škorpionovim traganjem za otkričima, donoseći pojedincu dovoljno uzbuđenja da bi razvio jake želje da krene napred u oblasti koje su mu nepoznate. Kao rezultat toga, razvija neobično prodoran um sa sposobnošću da stalno analizira (tokom
treće faze) da bi otkrio dubinu stvari koju drugi previđaju. Osoba je sposobna da ponovo otkriva ono što je u prošlosti bilo sahranjeno. To je čini istinskim istraživačem. Budući da je neobično jakog karaktera, potpuno je sposobna da sama rešava svoje probleme. Stoga, pokušava da često bude ćutljiva, retko izražavajući rečima ono što je tišti. U isto vreme, njena svest može biti destruktivna kada doživi nešto što ne odgovara njenim idealističkim očekivanjima. Može biti ravnodušna prema seksu i možda joj nedostaje topline koju drugi od nje očekuju na seksualnom planu. U isto vreme, može biti zaokupljena seksom u mislima. U svesnom iskustvu je bilo mnogo preokreta u prošlom životu. Sada osoba mora da crpi energiju iz tog preokreta da bi sadašnju svest sačuvala od negativnih doživljaja. Stoga, prema drugima može biti sumnjičava, lukava i netaktična, ali je u svakom slučaju pravi istraživač. U ovom položaju viša svest najbolje funkcioniše kada je usredsređena na spiritualno putovanje.
Tokom prošlog života, mnogi ljudi sa retrogradnim Merkurom u Škorpionu su se razdvojili od voljene osobe u mladosti. Ta činjenica omogučava osobi da bude sposobna da u ovom životu stoji čvrsto na svojim nogama, noseći u sebi pomalousamljenosti koja samo jača njihovu individualnost.


RETROGRADNI MERKUR U STRELCU


Ovo je zaista izgubljena duša kojoj je potrebno mnogo pomoći drugih ljudi, ukoliko želi da se snađe u velikim širinama mentalnih lutanja. U drugim inkarnacijama bila je istraživač, ali njeni krivudavi tokovi još nisu postavili središnji okvir odrednice u okviru
koje može katalogizovati svoju informaciju. I dalje pokušava da pokrije tako puno tema, da često ne zna odakle da započne razgovor ili šta je istinski bitno za priču. Ova pozicija stvara otežanu koncentraciju, jer kada osoba pokuša da se duboko koncentriše na neku temu, njene misli se uvek prekidaju ometanjima sa strane koji je nagone da pomisli da teško ima ičega vrednog velike pažnje, kada o nečemu razmišlja. Stoga, mnoge životne probleme ostavlja nerešene. Mnogo koristi dobija od zemljanih znakova, jer oni nude stabilnost koja joj je potrebna. Njen najveći problem je taj da njen um želi da razume sve pod kapom nebeskom da bi vratila informaciju u neko prošlo vreme i primenila je na nerešeni problem. Tu teškoća leži u činjenici da je potrebna informacija često površna i nepovezana do te mere da joj je isuviše teško da je primeni na bilo kojem planu. Nažalost, neprestano pokušava da upotrebi nepristrasnu jupiterovsku mudrost koja reflektuje velike kosmičke istine na njene lične
probleme u prošlosti, a da ne podiže svoju ličnost iz ovog života na kosmički nivo. Ne podnosi da joj drugi nameću svoje misli, jer koristi veliku količinu mentalne nezavisnosti za pokušaj da ispravi nepravde iz prošlosti. Čudno je da jupiterski efekat deluje toliko destruktivno na Merkura da joj je nemoguće da to učini, iako stalno pokušava. Čak i kada se vrati u sadašnjost, ima tendenciju da preuveliča sve te misli izvan proporcija realnosti koju predstavljaju. U ovom znaku ima teškoća tokom sve tri faze retrogradnog procesa. Nikada nema mogućnosti da bude pod stabiliziraju ćim uticajem da bi od čistog i preciznog razmišljanja načinio prirodan tok življenja. Uprkos svemu tome, ipak je izrazito mističan spiritualni vesnik za svakoga sa kime
se upozna.


RETROGRADNI MERKUR U JARCU


Ova osoba je veoma dubok i temeljan mislilac. Kada jednom napravi grešku, ima sposobnost da je shvati na dubokom nivou, s izraženim osećajem za perspektivu. Tada se može približiti izvoru ili ponovo izgraditi sličnu konstrukciju i ispraviti njen razvoj. U ranim godinama izgleda da se mnogo muči, međutim to joj pomaže da kasnije postigne više. Samoizražavanje joj je teško, jer ulaže veliki napor da izrekne upravo ono na šta misli. Stoga, voli da razgovara o stvarima koje su značajne, ozbiljne ili predstavljaju trezvenost. Ne voli spontani život, jer joj je lakše da bude u ve ćem skladu sa smislom svojih obrazaca mišljenja nego u prirodnom toku stvari u spoljnom svetu. U svim stvarima uvek razmatra krajnji ishod pre nego što će i pomisliti koje će korake preduzeti da bi ga postigla. Stoga, krajnje je pragmatična i praktična. Donoseći u ovu inkarnaciju znanje na koji način čovek postiže svoje fizičke ciljeve u materiji, zna koje korake mora da preduzme da bi postigla nešto materijalno i ponovo će upotrebiti to znanje iz prošlog života da bi pokušala da ga prenese drugima koji uvek traže lak izlaz. Nailazi na veće razumevanje u kasnijem peridu života, kada ustanovi da težina njenih misli odgovara kanalima tradicionalnog društva. Tokom prve polovine života, može proći kroz paranoidne periode u kojima se zaglibljuje u sopstvenu dubinu. Ipak, sasvim je sposobna da se odatle izvuče. Njene najveće teškoće leže u ličnim odnosima, pošto drugi imaju tendenciju da izgube strpljenje zbog onoga što pokušava da izgradi. Ipak, najveća snaga ove pozicije nastaje tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj je osoba sposobna da apsorbuje više znanja za buduću gradnju, kada sagleda iskristalisane misli iz prošlosti.


RETROGRADNI MERKUR U VODOLIJI


Ovo je jedna od najboljih pozicija za retrogradnog Merkura. Uranska vazdušna priroda Vodolije pruža Merkuru dovoljno prostora da neometano prođe kroz trostepeni retrogradni proces u drugačijim dimenzijama vremena i prostora. U prvoj fazi osoba je srećna zbog skoka u budućnost, ali ne želi da uđe u prostor drugih ljudi. Tokom treće faze srećna je što ne ugrožava prostor drugih ljudi i ne oseća se nesrećno zbog toga što ponovo istražuje prošlost da bi došla do čudnih otkrića koja će biti korisna u nekom budućem trenutku. U ukrštenim vibracijama druge faze na kratko se odmara od istraživanja, ali može biti srećna pomažući drugima. Stoga, u sve tri faze postoji nešto kod ovog retrogradnog Merkura u Vodoliji što osobu čini tako divno jedinstvenom i originalnom. Iako može izgledati da nije uvek pri zdravom razumu i da ponekad pokazuje manju stabilnost nego što bi drugi želeli da kod nje vide, poseduje ogroman uvid u ideje koje potiču u najvećoj meri iz oblasti koje društvo obično zapostavlja. Može koristiti koncept star koliko i planine, menjajući ga lagano u ideju koja možda neće biti prihvaćena ni hiljadu godina pošto je predloži. Njena misaona energija se širi na sve strane i teško se zadržava na nečemu tokom dužeg perioda, a može raspravljati o mnogim temama u običnom razgovoru. Dok možda ne izgleda da radi nešto konstruktivno, ona to istinski čini na najčudnije načine. Drugi je bolje shvataju posle dana, nedelja ili meseci provedenih u njenom društvu, a ne u istom trenutku određenog kontakta. Toliko je inventivna da često sa sobom nosi elemente
velike ingenioznosti iz prethodnog života u sadašnje vreme u kojem svet može biti spremniji da prihvati njene ideje.


RETROGRADNI MERKUR U RIBAMA


Osoba može doživeti veliku zbrku svesti usled ovog položaja. Neprestano misli da je izgubljena i ne može spremno da ukaže na osnovnu nit svojih ose ćanja. U nekoj prošloj inkarnaciji doživljavala je veliko rasplinjavanje misli. Sada ponovo stvara te iste okolnosti i događaje koji joj omogućavaju da ponovi disperziju da bi na kraju na neki način mogla da pronađe rešenje za kojim traga. Otkriće da odgovore može da pronađe samo kada je svesna pitanja koja postavlja. Ima poteškoća da razdvaja mentalnu energiju od intuicije. Gubeći se u maštariji, mislima i fantazijama može izgubiti kontakt sa oštrinom realnosti. Često misli da drugi ne razumeju širinu ideja koje pokušava da izrazi. Može znati i razumeti stvari koje su jednostavno izvan reči, ali kada pokuša da to izrazi jezikom, ose ća da je bukvalno izgubila suštinu ideje. Donoseći sa sobom u ovu inkarnaciju osećaj za kosmički idealizam koji teško može objasniti, doživljava konflikt između života u svetu kako ga sada vidi i želje da pobegne od njega. Sebe ne smatra istinski vrednom da je drugi prihvate, a ipak u isto vreme, pita se da li značaj prihvatanja u društvu predstavlja ikakvu realnost. Najprijatnije se oseća tokom treće faze kada apsorbujući vibracije, može razmisliti o svemu što je već doživela. Najneprijatnije se oseća tokom druge faze u kojoj joj je kroz trenutno proživljavanje svega u šta već ima letimičan uvid, pružena najslabija mogućnost za izražavanje imaginacije i kreativne originalnosti.

Cruz
06-03-2012, 23:13
RETROGRADNI MERKUR U PRVOJ KUĆI


Osoba se ovde najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog iskustva u kojoj usmerava misao ka očekivanju ličnog napretka. Nestrpljiva je i ima tendencije da preuranjeno donosi zaključke koje kasnije mora da ispravi. Ceo horoskop poprima odlike deteta, pošto je planetarna energija preusmerena na unutrašnji fokus. Ova pozicija teži da osobu dovede u vezu sa mladima i nezrelima. U ovu inkarnaciju unosi najelementarniju karmu samorazvoja. Ne shvatajući u potpunosti kako da svoju mentalnu energiju usmeri ekstrovertno, postaje deo svega što misaono projektuje. Stoga, ima teškoću da uvidi gde su njene granice, a odakle počinje spoljni svet. Poput deteta, potrebna joj je pažnja, ali ne zna uvek šta sa njom da uradi kada je dobije. Upušta se u razne situacije samo da bi se povukla u sebe. Najveći problem joj je da otkrije ko je zaista, jer prolazi kroz karmu neprestanog postavljanja pitanja o svom identitetu. Ponovo, poput deteta, krajnje je nestrpljiva da to otkrije. Nikada ne čekajući da joj svet pruži razumevanje, juri ka njemu da bi saznala sve što može - juče. Ipak, ima poteškoća da izmeri šta zna kada otkrije ono što misli da traži. Astrolog bi trebalo da očekuje malu neravnotežu kod svih ostalih planeta u horoskopu zbog ove pozicije, jer Merkurovo sočivo izražavanja svih energija je podložno trostepenom retrogradnom procesu.


RETROGRADNI MERKUR U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba se najprijatnije oseća tokom treće faze u kojoj je veliki broj njenih misli izgrađen na onome što je već doživela u prošlosti. Odlučno brani vrednosne sisteme koje je s mukom iskristalisala. Lagano povečavajući posesivnost prema mislima iz prošlosti, može se vezati za čitav niz opsesija. Mnogo pažnje posvećuje novcu, pa može biti tvrdica u sitnicama, a preterano
izdašna u krupnim sumama, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi u određenom trenutku. Teškoća u ovom položaju se ispoljava u tome da misaoni proces može biti tako duboko ukorenjen u materiju da osoba ima problema da shvati relativnu važnost i drugih nivoa života. Ima težnju da se često ponavlja, zamarajući na kraju ljude oko sebe. Ovo je veoma teška pozicija za Merkura, da bi bio dovoljno slobodan da osobi dozvoli da iskusi punu širinu svesnog mehanizma reakcije. U gotovo svemu što čini, ona je biće navike i često s mukom razbija obrasce ponašanja iz prošlosti, zajedno sa preteranim hedonizmom.
Ponekad ova pozicija može biti uzrok preterane telesne težine, jer Merkurova potreba da se izrazi usmenim putem, zajedno sa posesivnošću druge kuće i velikom ljubavlju Bika prema hrani, stvaraju želju za obimnom ishranom. U drugim slučajevima posesivnost druge kuće se kombinuje sa introspekcijom retrogradnog Merkura da bi se kod osobe stvorila predispozicija za čir, jer se sekira zbog toga što svet ne želi da prihvati njene vrednosti, umesto da ih sve izrazi. To je osoba koja sa sobom u ovaj život donosi karmu čiste misli u svojim vrednosnim sistemima za koje se tvrdoglavo drži dugo pošto ih izrazi. Može postati najsrećniji čovek, kada prevaziđe stare islužene obrasce ponašanja koji su je neprestano držali sputanom.


RETROGRADNI MERKUR U TREĆOJ KUĆI


Retrogradni se ovde pojavljuje u kući čiji je vladar. Zbog toga doživljava veliku količinu fleksibilnosti, dok se kreće kroz svoje tri faze. Osoba je veoma mentalno aktivna i veliku količinu horoskopske energije koncentriše na pokušaj da je drugi razumeju. Često ograničava svu svoju izražajnost, ako oseti da će drugi pogrešno razumeti ono što kaže. Ipak, ima mnogo toga što bi želela da kaže. Kada se nalazi u trećoj fazi, troši mnogo energije da bi se mislima vratila u prošlost u uverila da ih je drugima izrazila upravo onako kako je nameravala da to učini. Najveće teškoće doživljava u komunikaciji sa drugima, jer pokušava da sinhronizuje svoju spoznaju sa ljudima oko sebe. Ponekad postoji porodični problem sa bratom ili sestrom.
U ovakvom položaju osoba donosi u sadašnji život izraženu karmu u komunikaciji. Pošto uvek proučava veze između svih stvari i ljudi u svom životu, neprestano menja talasnu dužinu, shodno onome što oseti oko sebe. To ponekad može izazvati prepreku u mentalnom izražavanju. Stoga, uprkos fleksibilnoj mentalnosti, ima puno poteškoća da se kreće mirnim tokovima, kada pokuša da izrazi ono što zna. Može se zapetljati u jeziku, pošto neprestano traži pravu reč koja će izraziti sve što želi da prenese. Tada, kada završi monolog, proverava reakciju na svoje misli da bi znala da li da uskoči u sledeću retrogradnu fazu ili da ostane
duže u onoj koja se pokazala uspešnom. Ona je jedan od najanalitičnijih mislilaca u Zodijaku.


RETROGRADNI MERKUR U ČETVRTOJ KUĆI


Ova osoba se najbolje oseća tokom treće faze u kojoj može apsorbovati sva sećanja na sigurnost iz prošlosti. Stoga, najviše vremena provodi u toj fazi prošlosti, introspekcije i apsorpcije u kojoj se oseća najsigurnije. Njeno detinjstvo je bilo važno, pošto se mnoge njene misli sada kocentrišu oko osećanja koja je iskusila u tim ranim godinama života. Može pomisliti da je potrebe drugih koče, naročito njene familije, međutim ima jaku potrebu da se izrazi u okruženju u kojem je potpuno sigurna u sebe. Spoljni svet ne predstavlja takvo okruženje. Stoga, ne izražava uvek jedinstvenost svog identiteta i ne usmerava se u pravom smeru, već ima jaku tendenciju da se zadrži na nivou deteta, žaleći se zbog toga što se njen život ne razvija onim tokom kojim bi trebalo. U ovu inkarnaciju donosi karmu koja sputava njene misli u ranim stadijumima njenog emocionalnog razvoja. Stoga, samo kada stekne nove i kvalitetnije emocije, može sebi pružiti sigurnost da se adekvatno misaono izrazi. Doživljava konfuziju između dominacije i potčinjenosti, jer oseća kardinalni izliv osećanja četvrte kuće a u isto vreme je emocionalno toliko nezrela da se otvoreno izrazi da pokušava da ceo konflikt potisne u sebe, sputavajući time svoj izraz, osim ograničenijih formi koje je u potpunosti ne usrećuju. Ovo je veoma teška pozicija za retrogradnog Merkura, jer on boji ceo horoskop mislima o emocijama iz prošlosti koje zavise od svoje prirode i koje će dozvoliti ili ograničiti ostatak horoskopa da se izrazi.


RETROGRADNI MERKUR U PETOJ KUĆI


Ova osoba se najbolje oseća u prvoj fazi, iako sve tri faze predstavljaju frustraciju u njenom načinu života. Pošto ima teškoća da koncentriše svoju mentalnu energiju, karma joj je da nauči kako da svoj misaoni svet učini kreativnim. Radoznalost je nagoni da razmišlja o mnogobrojnim idejama koje bi želela da ostvari. Ipak, mnogo joj je lakše da razmišlja o stvaranju ili da drugima kaže šta bi želela da stvori nego da to sama sprovede u delo. Doživljava veliku seksualnu napetost čija energija neprestano prodire u njene mentalne centre. Budući da je privlače mlađi ljudi, smatra da joj je lakše da prema njima zrači energiju iz prve faze, a ne da se predaje prirodno introvertnoj tendenciji retrogradnog Merkura. Kada se nalazi u društvu ljudi svojih godina ili starijih, postaje ograničenija. Ta osobina ovde postaje izraženija nego u bilo kojoj drugoj kući, pošto je osoba suočena sa dilemom da li da bude glavni učesnik u svom životu ili posmatrač tuđih ostvarenja. Privlači je čitanje romantičnih romana kao i priča o tome kako su neki ljudi postali slavni, ali joj je teško da svoje znanje primeni. Često misli da bi trebalo da uradi više nego što čini i to je nagoni da hita ka budućnosti, dok prirodna karakteristika retrogradnih planeta da se okreće ka prošlosti prima letimične uvide u slabu realizaciju u prošlosti. Mora naučiti kako da prevaziđe te frustirajuće mentalne slike koje je koče u svemu što bi mogla da bude. Neki ljudi sa ovom pozicijom imaju sklonost da izbegavaju suprotni pol, pošto se problemi iz detinjstva ponovo projektuju u osobama suprotnog pola u njihovoj sadašnjosti i budućnosti. Osim toga, roditelji s ovim položajem retrogradnog Merkura skloni su projekciji lične nezrelosti na vlastitu decu. Karma u ovom položaju očituje se u sposobnosti shvatanja kako treba organizovati i kreirati sadašnjost od onoga čega je osoba bila svesna u prošlosti.


RETROGRADNI MERKUR U ŠESTOJ KUĆI


se ovde nalazi u kući čiji je vladar. Promenljivost šeste kuće meša se sa prirodnom fleksibilnošću Merkura da bi osobi pružila oštar analitički pristup organizaciji života. Dok doživljava izvesnu prijatnost u sve tri faze, i dalje doživljava teško ću da se složi sa drugima, naročito u poslu. Tokom prve faze često pokušava da druge impresionira svojim idejama, dok u trećoj fazi kritički se vraća u prošlost da bi analizirala koliko su dobro ili loše te ideje iskorišćene. Postaje veoma nervozna zbog reakcija drugih ljudi. Misleći da ljudi od nje nešto očekuju, prema njima razvija osećaj obaveze. Da bi organizovala radne navike, mora shvatiti krajnji ishod i povratak na početnu poziciju koja će je odvesti cilju kojem se uputila. Prema sebi može biti veoma kritična, trošeći mnogo energije u dilemi da li da sudi o svom unutrašnjem biću ili da fokusira mentalnu energiju spolja u pokušaju da prevaziđe svoje greške služeći drugima. Ponekad drugi odbijaju njene usluge. Tada doživljava frustracije u komunikaciji s ljudima. Mnogo je sposobnija za organizovanje stvari nego ljudi. Jedna od njenih najvećih teškoća je sklonost podređivanju života ograničenjima koje je sama sebi naturila. Ponekad nepotrebno prihvata obaveze, dok odbija ljude koje bi trebalo da prihvati. U ovaj život unosi karmu diskriminacije kojom neprestano pokušava da uskladi sve stvari i ljude sa unapred zamišljenim poretkom u univerzumu. Odličan je radnik, naročito u oblastima koje slede principe stvorene u prošlosti. Mora naučiti da bude tolerantnija, da je njeni visoki ideali o redu i savršenstvu ne bi odveli u negativan stav prema ljudima sa kojima radi i društvu u kome živi. Jednoga dana mora shvatiti da je veoma sklona da o sebi sudi na osnovu ideala, kao što sudi o drugima na osnovu nihovih postupaka.

Cruz
06-03-2012, 23:15
RETROGRADNI MERKUR U SEDMOJ KUĆI


Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnog Merkura, jer je pokušaj osobe da analizira uvek obojen stavovima drugih. Stoga, provodi najviše vremena u trećoj fazi, vraćajući se u prošlost i odvajajući ono kroz šta je već prošla, stvarajući ravnotežu u onome što njeni najdraži vole ili ne vole. Na području braka, karijere i porodice doživljava frustracije pošto želi da se stalno vraća u prošlost i da uskladi sve ideje ljudi oko sebe. Može se osetiti ljutom, jer nije sposobna da provede dovoljno vremena u razmišljanju o sebi. Često je ne shvataju oni kojima pokušava da nešto objasni, jer pokušava da fokusira svoju energiju kroz njihovu svest, a ne kroz svoju. To izaziva kod nje nervozu kada je u društvu drugih ljudi, a kao rezultat toga, ne izražava svoje potencijale uvek na najbolji način. Bračni partner može imati dečju prirodu i u nekim trenucima kod osobe sa retrogradnim Merkurom u sedmoj kući može tražiti osobine svoje sestre ili brata. Ova osoba je veoma neodlučna i ukoliko ostali elementi horoskopa nisu dovoljno jaki, ispoljava sklonost da se oslanja na druge, jer nije sigurna u odluku koju donosi u vezi sa sobom. U isto vreme, za druge može spremno doneti bilo koju odluku. Često se nalazi u protivrečnim situacijama, postajući posrednik u suprotnim stavovima. Njena karmička lekcija leži u uravnoteženju cilja svojih ideja kroz potrebe drugih ljudi. To ograničava njenu samoizražajnost, ali u isto vreme do visokog stepena povečava sposobnost da razume druge. Često se okreće ka prošlosti, ponovo procenjujući ideje koje su drugi ljudi olako zanemarili, sagledavajući obe strane slike i tada je na kraju u stanju da razvije puniju perspektivu. Ono što ovaj položaj čini toliko teškim jeste činjenica da teži da upotrebi energiju pre svega na bezličan način. Zato će imati više uspeha ako je koristi u spoljnim aspektima života nego za lične potrebe. Naravno, tu se stvara frustracija, jer je planeta individualizma, a kada je retrogradan, ima težnju da se ispolji introvertno. Međutim, u sedmoj kući ne može funkcionisati ni lično niti na introvertan način.


RETROGRADNI MERKUR U OSMOJ KUĆI


Merkur se u ovom položaju snažno puni energijom plutonskih preokreta koji donose završetak pojedinim poglavljima života pojedinca. Osoba provodi veliki deo vremena u trećoj fazi, neprestano preispitujući način na koji se regenerisala na višem stupnju svesti. Osoba sa ovom pozicijom je neobično dubok mislilac i njen proces mišljenja dopire do same suštine života.
Često može ispoljavati seksualne probleme, jer je dubina njenih misli stalno nagoni da se pita o vrednostima celokupnog fizičkog ispoljavanja. Nikada ne prihvata površne odgovore na svoja pitanja, već teći da sazna krajnji uzrok svega što postoji. Sklona je izbegavanju prisnosti sa drugima. Čak i kada se nalazi u nekoj ljubavnoj vezi i dalje mnogo razmišlja o sebi, mirno posmatrajući smisao svoga okruženja. U ovaj život donosi nasleđe istraživanja, u kojem neprekidno ostavlja tragove najdubljeg značenja koje može pronaći u svemu što zapazi. Ponekad misli da ju je društvo odbacilo i ukoliko nije duhovno razvijena, lako može postati proizvod destruktivnih misli. Ako tako nastavi da razmišlja, može da ih tokom treće faze retrogradnog procesa apsorbovanjem uveliča kao misli iz univerzalne svesti. Mora naučiti kako da preoblikuje svoje vizije prošlosti, računajući i one iz svog nasleđa u podesnije forme koje se sada mešaju sa konstruktivnim ponašanjem. S karmičkog stanovišta ova osoba predstavlja regenerator ljudske misli i mora naučiti kako da pažljivo sluša reči saveta koji pruža drugima, jer same te reči postaju njen lični vodič.


RETROGRADNI MERKUR U DEVETOJ KUĆI


U devetoj kući se nalazi u najtežoj poziciji do sada. Bez obzira na to da li se osoba kreće ka budućnosti ili ka prošlosti, šireći se ili skupljajući u vremenskim ili prostornim dimenzijama, ipak je predaleko udaljena od središta svega što smatra da joj predstavlja preciznu percepciju. Kada pokuša da izmeša energije koje koristi, može postati mudrac nad trivijalnostima, dok pod trivijalnim podrazumeva širinu filozofskih sagledavanja koja predstavljaju odgovore na njena životna pitanja. Teško prihvata savete drugih i ima težnju da stavi naglasak na ona određena područja horoskopa koja joj dovoljavaju da zadrži slobodu izbora. Obično je protiv svih ograničenja i u trci napred -nazad pokriva mnogo više prostora nego što može upotrebiti za sebe. Međutim, zahvaljujući tome postaje veliki izvor informacija i dok sama može imati iskustva sa velikom konfuzijom, za druge predstavlja vesnik više svesti iz prošlosti, koji očajnički pokušava da sve što vidi koordinira u svima razumljiv jezik. Krajnje je nezavisna i retko prihvata tradicionalne stavove o životu. Ako se zloupotrebi, ova pozicija može da osobu napravi mentalnim ili spiritualnim proždrljivcem koji traga za sve većim brojem informacija koje mu nikada ne pružaju mudrost koju želi da dostigne. Sklona je lošoj organizaciji, jer izlaže svoje misli tako da je drugima izuzetno teško da je shvate. Obično pokušava da spiritualno putuje i toliko je ukorenjena u misaoni svet da sve što doživi okreće ka nižoj svesti gde gubi veći deo svojih spiritualnih kvaliteta. Uistinu, ovo je osoba koja bi mogla doživeti nirvanu i tada, neprestanim ponavljanjem pitanja u sebi, analizirati je do te mere da postaje istrgnuta iz suštinskog značenja. Kao rezultat toga, ovo je osoba koja ima karmičku lekciju da na mnoge načine prevaziđe svoju nižu svest. Što je više koristi, ona manje radi za pojedinca. Pojedinac je svestan mnogih nedoslednosti u mislima, ali ima stav da je za njega važnije da sve te misli izbaci iz sebe, pružajući priliku budućim naraštajima da ih koriguju, sortiraju i kategorizuju nego da mora da sputava svoje ispoljavanje ograničenjem količine ideja kojima je ispunjen. Ipak, u ovoj poziciji se ne oseća sasvim prijatno u odnosu sa drugima. Dok se nalazi u prvoj fazi, pokušava da drugima prenese na hiljade ideja, ali kada je u trećoj fazi želi da bude sama, videći u drugima smetnju svom razmišljanju. U prvoj fazi lako može pridati preveliki značaj svojim idejama, pošto ih ispoljava prema drugima, dok u trećoj fazi može postati depresivna kada u sebi shvati kako su imale mali značaj. Iskustvo druge faze je u stvari isuviše koncentrisano da bi se retrogradni u devetoj kući osećao smireno u bilo kojem periodu. Usred onoga što izgleda kao veoma haotično stanje trebalo bi zapaziti da je bitno sve što ova osoba kaže. Međutim, na slušaocu je da odredi šta je važnije u svežnju informacija, u zavisnosti od njegovih ličnih potreba.


RETROGRADNI MERKUR U DESETOJ KUĆI


Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi u kojoj je sposobna da se priseti uspeha u prošlosti, gledajući kako se uklapaju u sva njena očekivanja. Svi nivoi svesnog razmišljanja u ovoj kući su okrenuti ka roditeljima. Osoba se razvija s velikom potrebom da ostavi utisak na druge, a u isto vreme guši svoju samoizražajnost u pristojnom ponašanju, ponosu i opreznosti. Voli da vidi praktičan ishod svojih ideja i snažno teži izgradnji budućnosti na isti način na koji ju je gradila i u prošlosti. Uvek je zaokupljena traženjem životnog cilja. U mnogim slučajevima, tokom prvog dela života može izgledati starije nego što jeste. Kasnije se vraća tim ranim godinama da bi stvorila budućnost. Poseduje snažnu potrebu da ponovo apsorbuje razumevanje iz prošlosti koje potiče od oca. Na kraju uspeva da najveći deo svog identiteta ugradi u uspešnost koju je pokazivala u sposobnosti da pokaže mudrost prema drugima. Na taj način neprestano traga za kategorizacijom svog znanja da bi bila sigurna da će biti spremno za upotrebu kad god joj zatreba. Može doživeti mnogo nesreće u ličnom životu, pošto se oseća obaveznom da živi u skladu s karmom mentalnih očekivanja. Skoro sve što učini u životu skrojeno je da stvori osećaj mentalne kompetencije što na kraju postaje njen glavni izvor samopouzdanja. Sklona je omalovažavanju sebe same i zato stalno pokušava da to s teškoćom nadoknadi. Želi da ostavi utisak na svoju unutrašnju prirodu koju je izuzetno teško zadiviti. U tom smislu deluje na karmi samouveravanja da njene misli neprestano stvaraju usmerenje koje će je dovesti do konačnog osećaja vrednosti.


RETROGRADNI MERKUR U JEDANAESTOJ KUĆI


Ova osoba ima više prostora za mentalnu slobodu nego za praktičnu primenu svojih misli. Dok prolazi kroz retrogradne faze može biti inspiracija idejama drugih tokom prve faze ili u drugoj krajnosti pravi sanjar tokom treće faze, razmišljajući o svemu što je mogla da učini, a nije učinila. Uranska potreba za uzbuđenjem i mentalna potreba za podsticajem od druge faze prave najneprijatniji period za osobu, jer dok on traje osoba se nalazi na samom dnu svoje kreativnosti. Kao rezultat toga, kombinacija prve i treće faze izazivaju kod nje iskustvo izuzetno nepraktičnog razmišljanja. Ovoj osobi je teško da uspostavi osećaj smisla. Ipak, smatra da joj je neophodno da nastavi kretanje. U potrazi je za nedostižnom, nedodirljivom dugom za koju veruje da zaista postoji. Shodno tome, može predstavljati osobu koja odbacuje vrapca u ruci da bi uhvatila goluba na grani.
Ona je usamljenik, a ljudi su joj ipak potrebni, ako ni zbog čega drugog a ono da bi njenim idejama dali ukus. U isto vreme poseduje sredstvo da zadrži mentalnu ravnodušnost. Može biti hladna i bezlična, izbegavajući blisku komunikaciju i intimne veze. Ne voli ograničeno razmišljanje drugih ljudi. Važnije joj je da ima slobodu misli nego da misli budu sprovedene u delo. Za razmišljanje joj je potreban prostor i ne oseća se prijatno u gomili. Ponekad može pokazivati seksualnu hladnoću, jer se ne oseća sasvim prijatno u intimnim situacijama. Može se odreći braka, dece i tradicije, ali njena najveća snaga je širenje ideja drugima. Smatra da joj je lako da prepozna probleme u društvu, a da se ne bavi stvarima koje su joj u životu na dohvatu ruke. Postajući ogorčena što društvene reforme kasne, može zapostaviti reforme u sebi. Tada doživljava zamenu prioriteta u odnosima sa svojim društvom, porodicom i samom sobom. Drugim ljudima je teško da dopru do nje, jer se može pobuniti protiv svega što je sputava. Ipak, ona je u velikoj meri univerzalni istraživač koji koncentriše ogromnu količinu energije na shvatanje progresa ljudskog roda. Zaintrigirana je procesom života. Umesto toga, sasvim je zadovoljna samo da je vidi kao posmatrač. To ima tendenciju da se manifestuje u celom horoskopu pojedinca koji ima puno teškoća da život uravnoteženo usmeri na pravi put.
U karmičkom smislu proučava nivoe svesti, a da sebe ne svrstava nužno ni u jedan od njih. Upoređuje ideje iz prošlosti sa sadašnjom realnošću i snovima o budućnosti da bi jednog dana mogla da shvati šta je to za čime misli da traga. Ako ne zna pitanja, teško može razumeti odgovore, ali je i dalje u potrazi za najvišim redom i dobro bi postupila kada bi izučavala sisteme taoizma ili zena u kojima neke njene nekonvencionalne ideje mogu istinski pronači utočište istine na univerzalnom nivou.


RETROGRADNI MERKUR U DVANAESTOJ KUĆI


Ova osoba provodi najviše vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa gde u apsorbujućoj introspektivnoj vibraciji okreće ka sebi najviše misli da bi shvatila unutrašnju prirodu svog bića. U ovom specifičnom položaju svaka svesna misao je karmička. Osoba doživljava samo kontinuitet ideja iz prošlosti u svojoj svesti a koje se tiču odnosa između stvari, ljudi i okolnosti u univerzumu. Ima jaku želju da se povuče u sebe i na ličnom nivou postaje introvertna. Ipak, sve vreme razmišlja. Sklona je ponavljanju razgovora posle nekoliko dana ili nedelja, pošto su se već završili. Na izvestan način doživljava punu suštinu percepcije u najgrubljem obliku. Mnogim pojedincima je veoma teško da sa time izađu na kraj. Njena česta vremenska i prostorna dezorijentacija ne poznaje granice i često prevazilazi ograničenja sadašnjeg života, kao i planetu na kojoj živi. Može biti zaokupljena mistikom, pošto pokušava da univerzum dokuči kroz sebe. Stoga, pokušava da u životu iskusi sve o čemu razmišlja. Ovo je zaista osoba koja je postala "ono što je mislila". Drugi ljudi je skoro uvek pogrešno razumeju, jer neptunska priroda njenih ideja postaje nezgrapna, kada pokušava da je prenese drugima kroz apsorbujuću introvertnu treću fazu retrogradnog procesa. Sebe potcenjuje želeći da se povuče iz života a ne da se otvoreno izražava. Neki ljudi sa ovom pozicijom ispoljavaju veliki muzički talenat, pošto im reči često izgledaju kao neprimereno sredstvo izražavanja, vodeći pojedinca ka drugim područjima kreativnog samoispoljavanja. Negativna strana je da pojedine osobe sa ovom pozicijom mogu preživljavati duge periode mentalne depresije u kojima pokušavaju da urede mnoštvo misli koje upijaju iz nematerijalnog univerzuma. Zadatak ove osobe je da karmički sebe shvati duboko u sebi. Da bi to učinila, mnogo vremena provodi van aktivnosti spoljnog sveta, što bi je inače sprečilo da sagleda klicu svog unutrašnjeg bića. Na tajnačin izbegava očigledniju stranu života i posvećuje mnogo pažnje dubokim misterijama koje se sukobljavaju sa njenom unutrašnjom svešću. Pravi je istraživač prošlosti i može postati izvanredan metafizičar kada usmeri svoju mentalnu energiju ka univerzalnoj spoznaji.

Vragolanka
06-03-2012, 23:51
samo da napomenem da su osobe sa više retro planeta u natalu daleko inteligentnije od onih koji ih imaju manje, ili ih nemju uopšte.
utoliko im je i život teži...

Cruz
06-03-2012, 23:52
hvala, sutra nastavak, tom se umorio... :m:

Lupe
07-03-2012, 00:40
Retrogradni Merkur mi je u 4, u kvadratu sa Sa. U mojoj glavi je salata. :raz_080:

Cruz
07-03-2012, 14:46
RETROGRADNA VENERA - EZOTERIČNI SIMBOL


Venera, vladar ljubavi, lepote i harmonije, ima kao simbol krug duha nad krstom materije. Duh se spušta u manifestaciju materije, dakle kreativan život. Kada se forma stvara od duha, nastaje nešto lepo, kao što sve što čovek stvori, izvire iz eteričke prirode. Posredstvom Venere, lepote, harmonije i ljubavi, u čovekovom duhu može se pronaći put ka materiji.

Kada je Venera retrogradna, ta progresija, kao i kod Merkura, se preokreće i čovek zavisi od forme da bi aktivirao duh. Ukoliko se materijalna strana života manifestuje u iskustvu s formom u prethodnim inkarnacijama, postoji tendencija da se preko duha poništi sve što postoji u realnosti. Forma materijalne strane dominira kod svih retrogradnih planeta, pošto osoba stalno pokušava da dokuči svu karmu koju je u prošlim inkarnacijama kristalizovala u materiji.

Osoba sa retrogradnom Venerom više posmatra život nego što u njemu učestvuje. Važno je shvatiti da u Venerinom simbolu nedostaje polumesec duže i zbog toga se Veneri pripisuje intimni deo harmonije čovekove prirode, dok Neptun, koji poseduje polumesec duže, pruža čoveku iskustvo svekolike lepote iz kosmičkog izvora. Gde god da se nalazi duža kao svesna sila, lična strana čoveka je uvek podređena. Stoga vidimo da se kroz Neptuna manifestuje mnogo davanja.

Međutim, kad god se duža ne ispoljava kao svesna sila, lična strana čovekove prirode uvek dobija prednost. Zbog toga se toliko okrećemo Veneri zarad ličnog ispunjenja. Retrogradna priroda to proširuje do te mere da osoba razvija veoma jaku reakciju na sve što joj se dešava u životu, sudeći o svakom događaju, okolnosti i vezi onoliko koliko je voljena ili koliko je prikraćena za ljubavno iskustvo. Stoga, opšti efekat retrogradne Venere se oseća na onoj ličnoj strani života koja se ne hrani posredstvom duže, već pokušava da napravi formu od vrhunskog duha. Kao rezultat toga, komandu preuzima materijalna ili fizička sfera.


KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNOM VENEROM


Karakter osobe sa retrogradnom Venerom je znatno drugačiji od osobe sa Venerom u direktnom kretanju. Postoji tendencija da se potisne bol, delovanjem na unutrašnjem planu, što bi Venera u direktnom kretanju pokušala da manifestuje spolja. Retrogradna Venera često ne samo da stvara taj bol, već ima tendenciju i da poveća njegov efekat. U ovom životu je prenaglašeno nesavršenstvo u ljubavi. Ovoj osobi ljubavni život nije lagan.

Preterano samouverena, obično se pita da li joj drugi ukazuju onoliko pažnje koliko to prema sebi sama čini. Budući da nije uvek sigurna u to šta voli a šta ne voli, ima tendenciju da doživi procep između življenja i iskustva života u svesti. Može biti zaljubljena do ušiju a da to ne shvati godinama pošto se veza raskine. Prolazi kroz iskustvo mnogih sličnih obrazaca ponašanja koji su uređeni tako da bi se nipodaštavala u realnosti koju smatra istinski neophodnom. Uvek se javljaju poteškoće sa suprotnim polom, jer pokušava da podsvesno obnavlja buduće veze da bi se mogle uskladiti u obrasce njene prošlosti.

Ovu poziciju prati velika nesigurnost, jer osoba stalno pokušava da se uskladi onako kako misli da će se približiti drugima. Međutim, kada to učini, polusvesno nastavlja da ljude tera od sebe tako da je niko ne upoznaje dovoljno dobro da bi mogao da ugrozi i ono malo sigurnosti na kojoj je uspostavila svoj identitet. Ova pozicija teži da učini život introvertnijim, pošto se osoba sputava od sreće, mukotrpno pokušavajući da je dostigne.


KARMA RETROGRADNE VENERE


Kada je Venera retrogradna, osoba sa sobom nosi veliki nesporazum u ljubavi iz prošlog života. Obično je postojao tako jak bol da se sada odriče punog doživljaja bogatstva ljubavi, jer se plaši da će ponovo biti toliko povređena. Bez obzira na to da li je osoba muškarac ili žena, u sadašnjem životu ima veliku teškoću u odnosima sa suprotnim polom. Dok pokušava da živi u sadašnjosti, bezgranično vraća sećanje na ljubav iz prethodne inkarnacije, koje joj neprestano izmiče. Reaguje na sadašnjost kao da u stvari živi u prošlosti. U tom smislu je koncentrisana na jednu tačku u vremenu i, bez obzira na to šta čini, teško pravi ikakav pomak kojem teži.

U horoskopima muškaraca to ponekad ukazuje na karmu vezanu za homoseksualnost. Međutim, čak i homoseksualnost ima stupnjeva, rangiranih od otvorenog muškarca koji pokušava da homoseksualnost politički poturi svetu, sve do muškarca koji ne želi čak ni da čuje tu reč u svom prisustvu, jer je oženjen, ali koristi svaku priliku da izbegne žene da bi dokazao svoju muškost. Ovaj potonji tip muškaraca je ona vrsta osoba čiji se život okreće oko prijatelja koristeći masku društava, klubova, hobija i drugog, kao izgovor za izbegavanje žena. U društvu može biti osoba od poštovanja, ali je i dalje latentni homoseksualac. U manjoj meri slične reakcije nalazimo kod žena sa retrogradnom Venerom.

Najuočljivija karmička slika je da osoba, bilo muškarac bilo žena, ima snažnu težnju da ne veruje osobi koja joj nudi ljubav, misleći da osobe koje to čine obično imaju prikrivene namere.

Cruz
07-03-2012, 14:51
RETROGRADNA VENERA U OVNU


Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi u kojoj očekuje da će stvoriti osećaj koji će joj doneti samopoštovanje. Pošto je veoma samosvesna, neprestano se zanima za ono što drugi misle ili osećaju prema njoj. Može zauzeti odbrambeni stav kada oseti da je drugi stavljaju na "tapet". Zbog toga ima potrebu da veliki deo vremena provodi sama. Veoma je osetljiva na mišljenje drugih ljudi o njoj, a kada oseti da nečiji negativni sud preti da se sruši na nju, brzo će pobeći u drugom pravcu.

Jedna teškoća se očituje u tendeciji da donosi preuranjene zaključke u pogledu svojih osećanja. U stanju je da predvidi svoju percepciju do tačke u kojoj formuliće osećanja o nekom doživljaju, pre nego što ga je i iskusila, a da ga i ne doživi. Ipak, teži iskustvu da bi proverila da li su njene formule bile ispravne. Za ovu osobu brak nije lak zadatak, jer sveopšte odsustvo poverenja zajedno sa previše samoangažovanja sprečava je da iskusi puno bogatstvo druge osobe na intimnoj osnovi. Dosada koju obično oseća nije zasičenost životom ili drugim ljudima, već ponajviše zasičenost sobom. Umesto da se sa time suoči i shvati, često preuzima veliki bol da bi svoj život ispunila nizom odvraćanja, sve dok se ne uveri da ne može da reći vlastiti problem. Kada nauči da voli sebe, promeniće joj se ceo život.

Zadatak joj je da prevaziđe karmu iz prošlog života u kojoj je napravila razliku između sopstvenih osećanja i kolektivnih osećanja drugih. Nasleđe tog suptilnog odvajanja od ljudi je nagoni da stalno beži od sebe, sve dok ne shvati da celokupna konstrukcija njenih stavova o sebi i drugima, nije ništa više od onog što postoji u njenoj svesti. Prva faza je zadržava u karmi, a druga i treća faza joj ukazuju na pravi put povratka.


RETROGRADNA VENERA U BIKU


Osoba se ovde najprijatnije oseća tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj se može stopiti sa svime što misli da je postigla u prošlosti. Neprestano identifikuje osećaj sigurnosti i samovrednosti, koji je dostigla ili podsvesno sazidala u sebi u prethodnim inkarnacijama, kao i u sadašnjem životu. U nekim slučajevima, ova osoba je karmički povezana sa ljubavlju u prošlom životu koja nikada nije potpuno realizovana. Kao rezultat toga, kvantitet ili kvalitet ljubavi u ovom životu nikada ne izgleda dovoljan da bi se popunio prazan prostor koji je ostao od neke takve ljubavne veze u prošlosti. Navikla je na osećaj potpune sigurnosti i neće se odlučiti u ovom životu za ljubav koja pruža manje.

U mlađim godinama života deluje stidljivo i tokom života se povlači u sebe, dok pritajeno moli druge da je izvuku. Želi da joj drugi priđu i dodirnu je, ali to ne želi da prizna. Potajno pokušava da druge privuče k sebi, dok ih se u isto vreme plaši. Njen najveći problem se koncentriše oko težnje da kristalizuje neka osećanja iz mladosti, a kako se godine i iskustva nanižu, ostaje zatrpana osećanjima iz prošlog života, očajnički pokušavajući da ih ponovo primeni na svaku novu situaciju. Kada to ne uspe, podsvesno počinje da veruje da je deo sveta u najmanju ruku zaobilazi. Očekivanja od suprotnog pola su obično nerealna, zahvaljujući moćnoj samoiluziji koju je dugo gajila. Ukoliko postoji osoba koja mirno može da od nekog preuzme sav bol, sve dok je potpuno ne očisti, to je svakako osoba sa retrogradnom Venerom u Biku.


RETROGRADNA VENERA U BLIZANCIMA


Ova osoba provodi mnogo vremena u pokušaju da nauči šta drugi misle o njoj. Često menja ukus da bi se dovela na istu ravan sa svakim sa kime je u društvu u određenom trenutku. To čini jer joj je potrebna povratna reakcija ljudi, da bi shvatila one delove svoje ličnosti koje smatra da voli. Kao rezultat toga, okreće se više prihvatanju drugih nego
nekom cilju. Usled promenjivosti Blizanaca, ovaj retrogradni položaj može funkcionisati tokom sve tri faze, ali Venera ovde nikada ne dostiže puno bogatstvo kojem teži. Umesto toga, sve se zbiva u mislima u kojima ljubavna priroda pojedinca na kraju postaje zasnovana na idejama i koceptima, pre nego na ličnim osećanjima. Važno je shvatiti da je ova osoba manje lična prema sebi nego prema večini ljudi, jer se ljubavna priroda neprestano ispočetka identifikuje zbog misli koje prima od drugih. Pokušava da veći deo života koncentriše na ideje drugih koje poslednja razume. Kao rezultat toga, njena ljubavna veza nastoji da joj donese zabunu.

Usled teškoća sa suprotnim polom, u sebi traži razloge da objasni nelagodu koju oseća u njihovom prisustvu. Problem je u tome da njen mentalni segment (Blizanci) poseduje dualističke mučke karakteristike, dok emotivni segment (retrogradna Venera) ima urođeno tvrdoglave ženske karakteristike. Njihovo mešanje stvara ukrštene vibracije koje imaju ishod u nesigurnosti, kada se suoči sa seksualnim okolnostima. Svi ljudi su delom muškarci a delom žene, ali tokom ranih godina detinjstva promenljivost Blizanaca pod retrogradnim uticajem otežavaju uspostavljanje snažnog seksualnog identiteta u koji bi mogla čvrsto verovati.

Međutim, kako godine prolaze, i kako ponovo prolazi kroz koncepte iz detinjstva, počinje da menja svoje misaone konstrukcije u drugačije viđenje svog položaja u čovečanstvu. Na kraju ljubav doživljava ne kao seksualnu prirodu, već kao univerzalno prihvatanje povezanosti sa čovečanstvom. Da bi to postigla mora prevazići karmu iz prošlog života u kome je bila podvrgnuta teškoći da u sebi identifikuje muški i ženski segment. U sadašnjem životu podsvesno pokušava da zadovolji oba, sve dok ne shvati da joj identitet nije baziran ni na jednom segmentu, već na preplitanju pozitivne i negativne energije, koje izmešane predstavljaju izvor celokupne kreativne misli.


RETROGRADNA VENERA U RAKU


Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi u kojoj neprestano priziva svoju ulogu iz ranog detinjstva u odnosu sa roditeljima. Kod muškarca se ovo može pretvoriti u snažan Edipov kompleks u kojem nikada istinski ne shvata svoju ljubav prema majci. S druge strane i kod žena postoji Elektrin kompleks. U oba slučaja osoba neprestano tvrdi da želi da bude samostalna, ali ispod površine uopšte ne zna kako da se oslobodi zaštitničkih osećaja koji su joj bili potrebni u detinjstvu.

Živeći karmu zavisnosti, svaki korak u budućnost je sve više približava materici koju nikada nije htela da napusti. Rekonstruiše život sa ljudima koji predstavljaju sve sukobe iz ranog detinjstva kojih ne zna kako da se oslobodi. Jedan od najvećih problema je težnja da stvori osećaj i reakciju prema ljudima koji je zasnovan ne sećanju iz prošlosti na one koji je na to podsećaju. Nažalost, svaki put kada to učini, zapetljava se u veću karmu. U braku stara osećanja prema roditeljima projektuje na svog partnera. U nekim slučajevima venča se čak sa osobom koja je podseća na roditelja suprotnog pola. Utemeljujući previše mišljenja o sebi na mišljenje starijih o njoj, mora naučiti da razvije samovrednost.

Sva njena osećanja su zasnovana na posmatranju sveta kroz strukturu koja nalikuje porodici. To pruža zaštitni oklop iz kojeg može provirivati na sve strane oko sebe. Dovoljno je zanimljivo i to da se takođe žali da je taj oklop štiti od iskustva svega što bi želela. Ipak, najveća snaga joj potiče u kasnijem životu, kada joj postane važno da svojoj deci i unucima pruži svu sigurnost i toplinu oko kojih su izgrađene njene vrednosti.


RETROGRADNA VENERA U LAVU


Ova osoba se najbolje oseća tokom prve faze retrogradnog procesa. Budući da ima neobično jak kompleks snage, projektuje se u sve što čini. Kada je podstaknuta, može pružiti mnogo snage drugima, ali nije uvek sigurna u njihovu iskrenost i ima tendenciju da ih u sebi osuđuje.

Ponekad proverava druge da bi videla da li su vredni njenog društva. Kao rezultat toga, ima tendenciju da preuzme veći teret nego što joj je potrebno. Međutim, u isto vreme, taj veštački teret uvećava njeno osećanje samovrednosti. Igrajući ulogu mučenika, može uveriti sebe da nosi krst pružajući ljubav koja nije cenjena.
Njen najveći problem je želja da bude preopterećena i otvorena, ali retrogradne vibracije kod drugih ne proizvode uvek efekte koje pokušava mukotrpno da postigne.

Tokom prve faze, može uplašiti druge snagom svoje posvećenosti, osećajući tada negativnu reakciju koju je prouzrokovala, povlači se od ljudi sa kojima želi da bude bliska, jedva priznajući da je upravo ona prenaglila. Ovaj položaj Venere je manje škodljiv po osobu nego po one koji žele iskreno da se sa njom druže, a teško im je.

U ovaj život sa sobom donosi karmu koja podrazumeva da je stalno u centru pažnje, što više postaje predmet pažnje, manje će biti u stanju da iskusi bogatstvo interakcije sa drugima na istom nivou.


RETROGRADNA VENERA U DEVICI


Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnu Veneru, jer osoba ovde sa sobom donosi u sadašnji život izuzetno visok ideal kakva bi ljubav trebalo da bude. Kao rezultat toga, nikada je potpuno ne doživi kod ljudi sa kojima je povezana, jer svako od njih izneveri njena očekivanja. Podsvesno osuđuje nesavršenost koju oseća i vidi u drugima. Kao rezultat toga, ne samo da postaje nerada da iskusi ljubav, nego kada je dovoljno srećna da oseti ljubav, stalno je guši, sve dok joj osećanja ne postanu puka kolekcija analitičkih teorija.

Najduže se zadržava u trećoj fazi u kojoj je introvertna zbog straha da će je drugi povrediti. U stvari ova osoba doživljava karmu da je prinuđena da shvati ljudsku slabost, kao i savršenstvo ljubavi, dok ideal kome svi mi stremimo ne bi trebalo očekivati kao realnost, kada je u pitanju čovek. Tokom ove treće faze osoba se pita zašto niko iz njenih veza u prošlosti nije ispunio njene potrebe. Upravo taj okvir razmišljanja, "voditi ljubavni posao", sprečava pojedinca da istinski shvati šta je u stvari iskustvo ljubavi. Retrogradno kretanje planete ne samo da ga nagoni da osuđuje druge zbog nesavršenosti, već je sklon da tu karmu preuzme, pošto usmerava energiju ka sebi. Kao rezultat toga, neprestano se nalazi u situaciji da mu nešto nedostaje u odnosu na ono što bi trebalo da bude u očima drugih. Mora naučiti da sebe vidi jasno i da sebe voli, ne na osnovu svih ideala koje je u svesti kristalizovao, već u pravoj perspektivi realnosti sveta u kojem živi.

Cruz
07-03-2012, 14:54
RETROGRADNA VENERA U VAGI


Vladajuća Venera se ovde u sedištu oseća bolje nego u bilo kojoj drugoj poziciji. Pošto osoba leluja od jedne retrogradne faze ka drugoj, zahvaljujući raznim osobama u životu, počinje da se oseća potrebnijom. Njen koncept ljubavi je krajnje romantičan i zavisi više od ideja ili stvari koje ljudi predstavljaju nego od ispunjenja sopstvenih fizičkih ukusa i potreba. Neki ljudi sa ovom pozicijom eksperimentišu sa homoseksualnošću, jer ljubavna potreba pokušava da se izdigne iznad konvencionalnosti društvene tradicije. Obično postoji podsvesna kontradiktornost koja se manifestuje u skoro svemu što osoba učini. Davaće, a da je niko ne moli i biće na usluzi, a da niko ne to ne traži, biće poslušna, a da niko to od nje ne zahteva.

Njen prirodni identitet je mirno traganje za potrebama drugih i da na neki način bude dovoljna korisna da ih zadovolji. Duboko u sebi nije uopšte sigurna šta zaista želi za sebe. Nalazi se u neprestanom stanju promene pokušavajući da se uskladi sa svime što može zadovoljiti druge. Potpuno svesna psiholoških igara društva, može zaista biti jedan od najveštijih igrača. Uveriće sebe da pojedinci ne mogu da žive bez nje, projektujući tako, u stvari, sopstvenu potrebu.

Može biti srećna kada sebe zadovolji svakime ko odgovara njenom podsvesnom ukusu, jer zaista nikad ne uspostavlja vezu sa drugima, već se jednostavno cepa na pola i tada, koristeći nekoga drugog kao ogledalo u meri u kojoj želi da se sa njim u određenom trenutku identifikuje, prestaje da proširuje prijateljstva, da razgovara i čak da vodi ljubav sa samom sobom! Njena karma je ukorenjena u uravnotežavanje vrednosnih sistema kroz prijateljstva i
tek kada u to postane sigurna, skrasiće se i staće iza ideje koju najviše voli.


RETROGRADNA VENERA U ŠKORPIONU


Ovo je veoma teška pozicija za retrogradnu Veneru, jer škorpionski nagon stalno tera osobu da se veže za vlastito zaovoljstvo. Nikada se ne oseća ispunjenom, već smatra da je sve za čime traga, tik iza ugla ili sahranjeno u rupi u njenoj svesti. Provodeći dosta vremena u prvoj fazi, žudi za budućim zadovoljstvom, ali nažalost, neprestano misli da će pronaći svoj ideal u nekoj drugoj osobi, mestu ili situaciji, a ne u najdubljem kutku svoga bića.

Ljubavna priroda joj je intenzivna i tajnovita, a u isto vreme čudno zainteresovana za intimna osećanja drugih. Teško joj je da uvidi šta traži u sebi, zbog onoga što primećuje kod drugih. Prolazi kroz dugotrajne periode u kojima je sigurna da njeno nezadovoljstvo ima uzrok u seksu, ali je ono mnogo dublje. Istina je da je u prošlim inkarnacijama prošla kroz iskustva koja su je naterala da podsvesno ne voli sebe. Oseća da joj nedostaju ideali koje u sebi oseća. Ne može sebe da uveri u vlastitu vrednost, zbog svega što bi trebalo da pokuša.

Pošto se taj šablon ponavlja, sklona je ponašanju koje jedino pojačava unutrašnje osećaje neuspeha i deli je od svega što istinski želi. U nekim slučajevima koren problema može biti u nekoj ljubavi iz prošlog života od koje je zavisila i koja joj je na kraju raspršila sve iluzije. Kada je u pitanju takav slučaj, obično se u ranim godinama života ponavlja isto iskustvo. Teško joj je da se emotivno veže za osobu suprotnog pola, i sve dok se ne sukobi sa sobom, može pronaći mnogo izgovora da bi ga izbegla. Ipak, duboko u podsvesti ne dozvoljava sebi da postane ranjiva u odnosu na druge, jer je već bila povređena u prošlosti.

Onima koji imaju ovaj položaj Venere, važno je da nauče da opraštaju, ali bi osoba morala da shvati da opraštanje nije mogućno bez zaborava. Osoba sa ovakvim položajem može biti aktivna tokom sve tri faze, ali najveći pomak doživljava tokom treće faze, u kojoj može transcendentirati osećanja nižih karmičkih nivoa iz prošlosti, preispitavši sve kroz šta je prošla.


RETROGRADNA VENERA U STRELCU


Ova pozicija izaziva veliku usamljenost retrogradne Venere. Osoba ceni svoju slobodu više nego intimnost koju Venera pruža. Prva faze retrogradnog procesa je naglašena, tako što se osoba neprestano projektuje od jednog cilja ka drugom, nikada se ne zadržavajući dovoljno ni u jednoj fazi, da bi dozvolila Veneri da apsorbuje punu vibraciju svoje okoline. Nije spremna da prima savete od drugih. U odnosu na sve zodijačke položaje ovde ima najviše iskustva, a u isto vreme oseća da joj nešto ipak nedostaje.

Ovo je, isto tako, teška pozicija za brak i često je uzrok razvoda, zahvaljujući izuzetno nestaloženoj prirodi. Osoba teško zadovoljava sve svoje potrebe i kao rezultat toga, često zbunjuje ostale. Svet doživljava kao ogromnu poslastičarnicu s bezbroj slatkiša koje treba probati i nikada ne voli da se upliće ni u šta previše duboko. Kvantitet životnog iskustva postaje važniji od kvaliteta. Dok joj viša svest vrluda po dalekim prostranstvima univerzuma, tražeći mesto koje bi smatrala domom, ona ispoljava sklonost da zapostavi ono što ima u ruci da bi stekla nešto nedostižno. Ideali koje je nasledila iz prethodnih života su visoki, i mada ne bi uvek mogla da živi u skladu sa njima, neprestano traga za ljudima, mestima i okolnostima koji je približavaju tim prošlim idealističkim iskustvima. Obično ima dobar osećaj za svoju vrednost i prilično jak ego koji održava u dobrom stanju, prihvatajući većinu stvari koje život ima da joj ponudi.

Iako je ova pozicija teška za dugotrajne intimne veze, osobi pruža krajnje raznovrstan uvid u životna iskustva. U prošlim inkarnacijama je naučila kako da razvije prirodan osećaj za okolni svet od kojeg sada zavisi, više zbog svog znanja nego zbog reči iz knjiga ili učitelja.


RETROGRADNA VENERA U JARCU


U ovom položaju Venera obično ukazuje na brak sa starijim partnerom ili sa osobom koja je simbol autoriteta iz prošlosti. Ponekad bračni partner ispoljava ograničenja iz detinjstva, a u drugim slučajevima ispoljava restrikcije kojima je osoba bila izložena u nekom prošlom životu.
Najprijatniji period je tokom treće faze u kojoj se ponavlja prošlost, koja je predstavljala sigurnost, pošto osoba ima neprestanu želju da ponovo doživi zaštitničke ljubavne veze. Ona je kolekcionar na mnogo načina, bili to antikviteti, uspomene iz davne prošlosti, ili čak ljudi. To uvek simbolizuje njenu potrebu da se seti nečega što smatra neophodnim da se dovrši.

Njen život je ispunjen ogradama, okvirima i formom, jer želi da kristalizuje u sebi sve što oseća, da bi ispunila osećaj sigurnosti koji pokušava da uspostavi. Tokom mladosti može delovati zrelo za svoje godine, ali sve vreme se buni protiv ograničenja koja oseća u svojoj slobodi. Godinama dobro pamti svoje misli, ideje i osećanja (uključujući i loša) i pokušava da se odrekne zadovoljstva ili sreće tokom prve polovine života u nadi da će ih pronaći kasnije. Međutim, kako godine prolaze, shvata koliko je nastojala da povrati svoju prošlost i koliko ju je to ograničavalo. Tada se radikalno menja i pokušava da izgradi mnogo praktičniji stav u okvirima sopstvenih potreba. Sve to vreme oseća se neusklađenom sa ljudima svojih godina. U stvari, ona živi retrogradno, doživljavajući breme starosti u mladosti i slobodu mladosti tokom poznijih godina.

Ovo je jedan od horoskopskih indikatora porodične karme.Obično iz prošle inkarnacije potiče velika neravnoteža i ponavlja se tokom ranih godina života, tako da osoba provodi najviše vremena bežeći od sebe i kada otprilike na pola života to shvati, pokušava da nadoknadi sve što je propustila.


RETROGRADNA VENERA U VODOLIJI


Osoba se ovde najbolje oseća tokom prve faze retrogradnog procesa u kojoj može istražiti potrebe koje je smislila pre nego što su postale realne. Ponekad se može preopteretiti u želji da pomogne drugima do te mere da ih nenamerno ometa. Povremeno će rasejati ljubav prema tolikim stvarima, ljudima i doživljajima da će se ljudi bliski njoj osetiti sprečeni da koncentrišu vlastitu energiju. Međutim, to rasipanje je tek odblesak krajnje promenljive prirode. Obično je preterano osetljiva na svoju okolinu i mora stalno da menja pristup životu da bi se osećala uravnoteženom.

Može se ispoljiti buntovnik, jer voli svoju slobodu. Preterano je osetljiva prema ljudima koji na njoj ispoljavaju svoju volju. Međutim, u isto vreme oseća da zna šta je najbolje za druge. Stoga joj nedostaje perspektive u ličnim vezama. Poseduje strastveno zanimanje za skoro sve stvari i pokušava da se veže za najčudnovatije ljude.Sve konvencionalno je isuviše dosadno da bi joj duže privlačilo pažnju, pa ipak potrebno joj je da oseti sigurnost. U stvari, mnogo je manje sigurna u sebe nego što bi želela da drugi saznaju. Tokom prve faze aktivno istražuje nepoznato, dok tokom treće faze ponovo istražuje nepoznato ili malo korišćeno znanje iz prošlosti.

Tokom treće faze mnogi sa ovom pozicijom uživaju u istraživanju starih civilizacija ili malo poznatih dokumenata iz drugih istorijskih perioda. Kod mnogih ljudi to izaziva veliko zanimanje za astrologiju i ezoterijska učenja. Kada se otklone sve veštačke životne tvorevine, ova osoba je veoma usamljena. Njena bezlična potreba da pomaže drugima je u stvari maska, jer pokušava da zasluži povratak u ljudsko društvo koje ju je na neki način u nekoj prethodnoj inkarnaciji odbacilo. Stoga, nikada ne očekuje u potpunosti punu intimnost tokom dužeg vremenskog perioda, već se zadovoljava običnim saznanjem da se njena uverenja i ideje sada prihvataju. Učiniše sve što može samo da bi zavredela to prihvatanje.


RETROGRADNA VENERA U RIBAMA


Ova osoba provodi najviše vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa, pošto neprestano reapsorbuje ljubavni san iz prošlosti. Doživljava veliku usamljenost i u sebi oseća da je odvojena od čulne realnosti koju želi.Krajnje romantična u prošlim inkarnacijama, stalno se povlači u maštanja iz prošlosti. Nekonvencionalna je i voli o sebi da misli kako je nezavisna sve dok ima nekog na koga se može osloniti. Krajnje upečatljiva u mladosti, mnogo onoga kroz šta prolazi su prepričavanja bajki sa kojima se identifikovala kao dete. Obično tek oko sredine života počinje da to stvarno uviđa. Teško je približiti joj se, jer ima iluzije koje je sprečavaju da vidi sebe i svaki put kada joj se slomi unutrašnje ogledalo, ponovo dodaje nove elemente tim maštanjima da bi se što može više oslobodila ograničenja koje oseća u sadašnjoj realnosti. Ne oseća istinski prijatnost u okolnostima koje je okružuju u ovoj inkarnaciji. Ipak, ne shvata da ih je sama izabrala. Niti želi da to shvati.

Lakše joj je da poveruje da je život tuče, povremeno, čak i protiv njene volje. Ima veliki strah da će postati posed ljudi ili okolnosti koji bi jednom u budućnosti mogli da zahtevaju nešto od nje. U svojoj podsvesnoj nesigurnosti smatra da možda ne bi bila u stanju da se suoči sa tim prohtevima. Stoga, u sebi stvara veći izgovor za beg od istinskih unutrašnjih osećanja.

Ovaj položaj Venere naginje mazohizmu koji izaziva mnoge situacije koje kažnjavaju kosmičku svest i u isto vreme kreiraju veću patnju u nižoj svesti. Što osoba više dozvoli iluzijama iz prošlosti da prodru u njena sadašnja osećanja, to će se više udaljiti od svih osećanja u sadašnjosti koje želi da iskusi. U odnosima sa drugim ljudima pokušava da se vrati u mutan oblak izmaglice Riba kojim se okružuje, kao kočnicom pred sadašnjošću.

Ovo je jedna od najtežih pozicija za realizaciju lične ljubavi. Mora odraditi karmu oslobađanja od očekivanja na ličnom planu zarad niže svesti i umesto nje započeti usklađivanje sa božanskom svešću na kojoj može zasnovati svoju realnost.

Mnoge osobe sa ovim položajem su izgubile voljenu osobu u prošloj inkarnaciji. Sada u ovom životu podsvesno tragaju za tom ljubavlju u svakoj osobi koju sretnu, sve do dana kada njihova duša odluči da se preobrati izvan potreba ličnog zadovoljenja. Kao rezultat toga, tokom treće faze retrogradnog procesa, nalazi se patnja koja se menja u aktivno davanje čovečanstvu, kada osoba bezlično pređe u prvu fazu.

Cruz
07-03-2012, 15:23
RETROGRADNA VENERA U PRVOJ KUĆI


Ovoj osobi je potrebno mnogo pažnje, a ipak se nikada ne oseća potpuno ispunjenom. Zaokupljena je predstavom koju drugi o njoj imaju. Veoma je egocentrična, pošto se osećanja samoljublja daleko više ispoljavaju svesno nego podsvesno. Ispod neprestanog traganja za većom pažnjom krije ambivalentnost na unutrašnjem planu. Iako sebe smatra stvorenjem ljubavi, ne pokušava da dokuči koliko ljubavi treba da pruži drugima. Drugim ljudima ili pruža previše ili premalo. Uopšte uzev, količina ljubavi koju pruža ili prima ne odgovara određenoj situaciji.
Želi da je drugi puste da živi vlastiti život, ali može postati preterano posesivna prema drugima u strahu da će ostati sama. Taj sukob može prouzrokovati mnogo problema u odnosu sa drugima, kao i u braku. U ljubavnim iskustvima prolazi kroz trostepeni retrogradni procec koji stalno naglašava pozitivnu ili negativnu prirodu više u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi nego od okolnosti u odnosima na koje drugi očekuju njen odgovor. Ne mora puno da pruža ljubav,
ali može primiti mnogo ljubavi od drugih. Ona joj je potrebna zbog samouverenosti.
Ovaj položaj je najteži tokom druge faze retrogradnog procesa, jer potreba za harmonijom u kombinaciji sa izražavanjem jedinstva sa sobom u prvoj fazi može tolerisati ukrštene vibracije u toku bilo kojeg dugog vremenskog perioda. Tokom prve faze se oseća kao da je na svom terenu gde očekivanje dostiže kulminaciju. Čak i u toj fazi, kada pokušava da svoju Veneru izrazi pozitivno, da bi je pokrenula ka budućnosti, i dalje doživljava prirodno negativni magnetizam Venere kroz koju očekuje da počne da prima ljubav. Najveći ključ za sreću u ovoj poziciji je zasnovan na realnom prihvatanju sebe same.


RETROGRADNA VENERA U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba se najbolje oseća tokom treće faze, u kojoj prirodno apsorbujuća zračenja Venere nastoje da ponove iskustva iz prošlosti koja pojedincu nude osećanja sigurnosti. Neobično je posesivna prema svim vrednosnim sistemima iz prošlosti koji su joj koristili.
Prija joj da apsorbuje okolni univerzum, jer on ponovo pruža sigurnost na koju je toliko navikla. Može biti krajnje materijalistički nastrojena,dok traga za ponovnim uspostavljanjem i ojačavanjem svih prošlih osećanja sopstvene vrednosti. Budući da ima snažnu težnju da ponavlja sve što voli, postaje rob mnogih navika. Ima tako veliku potrebu da se osigura na
planu fizičkog i materijalnog sveta, da joj je teško da bude preterano darežljiva bez osećaja
da nešto gubi. U ovom položaju osoba pokušava da prenese na sebe sve što ceni u univerzumu. U mnogim slučajevima to pojačava uobičajenu posesivnost druge kuće.
Zahvaljujući svim potrebama da bude materijalno obezbeđena, ne poseduje izražen takmičarski duh, jer tu postoji sakrivena izvesna količina lenjosti. Pojedinac će imati teškoća sa suprotnim polom zbog svoje posesivnosti ili straha da bude posedovan. U ljubavi je ova osoba štedljiva, dok u isto vreme pokušava da u sebe potisne vlastita osećanja. Voli da stvari obavlja na svoju ruku. Može postati ljuta kada oseti da drugi posežu za njenim metodima.
Mnogi ljudi sa ovom pozicijom mogu postati veliki umetnici, ali će to uvek graditi nešto na osnovama iz prošlosti. Ukoliko bi neko odlučio da postane vredan svog života podižući veličanstveni most ka dvadeset prvom veku, bila bi to samo osoba sa retrogradnom Venerom u drugoj kući.
Osoba ovde doživljava karmu privrženosti ljubavi iz prethodnog života, kada su u pitanju ljudi, predmeti i okolnosti. Svu sigurnost zasniva na kontinuitetu forme i materijalnosti u sadašnjem životu.


RETROGRADNA VENERA U TREĆOJ KUĆI


Ovo je veoma težak položaj za Veneru, jer nepredvidivost Blizanaca neprestano baca osobu iz jedne retrogradne faze u drugu. Deluje nesinhronizovano u većini ljubavnih veza. Ili voli previše ili voli premalo, u poređenju sa ljubavlju koju prima od druge osobe. Ili, njena ljubav postaje neusklađena sa vremenskom dimenzijom, tako da može doživljavati veliku ljubav prema nekome, dok se sprema da bude sa njim, veoma nizak nivo vibracija u njegovom prisustvu i najzad najveću ljubav doživljava kada više nije sa tom osobom, osvrčući se unazad i ponavljajući je u mislima.
Stoga, ova osoba u ljubavnom životu i u odnosima sa drugima doživljava velike probleme u pokušaju da živi ovde i sad. Spoljne sile neprestano utiču na retrogradnu Veneru, proizvodeći uslove za koje oseća da ili nije još spremna ili da su već prošli. Kada prođe kroz te životne okolnosti, stalno pokušava da uskladi svoja osećanja u domenu aktivnosti na mentalnom planu.Kao rezultat toga, mnogo vremena provodi u analizi vlastitih osećanja. Ovo je loša pozicija za brak, pošto promenljivost treće kuće izbacuje osobu iz mentalnog sklada sa njenim osećanjima. Na izražajnom planu osoba ne misli uvek ono što kaže, ali da bi bila zainteresovanija za osećanja, postaje slušalac. Duboko u sebi je nesigurna, naročito prema ljudima svojih godina. Veoma često, da bi bila prihvaćena, reći će ili učiniti ono što ne misli, da bi stekla odobravanje za kojim žudi.
Osećanja prema ljudima su njena karma, jer stalno pokušava da pronađe načine na koje može zadovoljiti druge, kao i sebe. U ovoj poziciji Venere sakrivena je prilična karmička usamljenost, jer je ovo osoba koja se može osećati usamljeno u gomili.


RETROGRADNA VENERA U ČETVRTOJ KUĆI


Osoba s Venerom u četvrtoj kući se nalazi u dobrom položaju, jer uživa veliku udobnost tokom sve tri retrogradne faze. Dok druge dve faze mogu uzrokovati da osoba bude pomalo introvertna, to kod nje ne izaziva neprijatnost. Voli da je pored nje osoba suprotnog pola na koju se može osloniti, jer njeno shvatanje ljubavi uvek podrazumeva izvestan zašitnički odnos partnera kojeg u sebi snažno želi, mada spolja može izgledati ozlojeđena.
Pokazuje nezrelo ponašanje u neprestanom stvaranju ljubavi koju je iskusila u ranoj mladosti. Ova osoba nikada nije prerasla ljubav i privrženost roditelju suprotnog pola. Stoga, stalno pokušava da se vrati u majčinu matericu. Ponekad se pribojava ljudi i kao rezultat toga, ima više teškoće da svoju ljubav izrazi prema spoljnom svetu nego prema bliskim ljudima koje dugo poznaje. Teško razume nepoznate ljude, jer na ljubavnom planu ceo svet vidi kao jednu ogromnu porodicu, i to svoju! Često se oseća obaveznom da komunicira sa drugima oko sebe, kao da su oni u stvari njena porodica. To čini nesvesno, ali se opterećuje ograničenim brojem ljudi i spoljnih situacija u kojima se može osećati prijatno.
Njena karma je naprestano započinjanje ljubavnog iskustva, sve dok ne postigne dovoljno samouverenosti da istinski poveruje da, zahvaljujući njemu, dobija potrebnu sigurnost da bi bila u stanju da poverenje izrazi prema spoljnom svetu.


RETROGRADNA VENERA U PETOJ KUĆI


Osoba se ovde najprijatnije oseća tokom prve faze retrogradnog procesa. Obično ima snažan ego koji se ispoljava kroz kreativnost. Kao rezultat toga, ponekad može uništiti ljude ogromnim samopouzdanjem koje očigledno poseduje. U stvari, ovo nije takakav slučaj, jer mešano delovanje planete i kuće može prouzrokovati mnogo delatnosti u prisustvu drugih, kako bi osoba mogla da živi sa sopstvenom samosvešću. Namerava da projektuje osećanja na druge, jer ne može da podnese odbijanje. Ipak, može odbacivati druge u trenutku, pre nego što oseti da će oni odbaciti nju, opravdavajući taj postupak time da ne odgovaraju njenim merilima. U pojedinim trenucima sa sobom nosi unutrašnji ponos koji drugi moraju pojačati, pre nego što im dozvoli da uđu u njen krug. Učiniće sve što može da bi zadržala osećaj samopoštovanja i često se može odricati punog uživanja života da bi utemeljila sliku koju je o sebi stvorila.
Najbolje se oseća kada je u stanju da pomaže drugima koji su nesposobniji od nje. Stoga, neki ljudi sa ovim položajem mogu iskusiti veliko zadovoljstvo u podučavanju retardirane dece ili drugih hendikepiranih osoba da bi postale samoizražajnije.
Jedna od najvećih teškoća u ovom položaju Venere očituje se u tome da se osoba neprestano frustrira ne odričući se očekivanja koja su previsoka. Nije u stanju da pronađe savršenu osobu koja može ispuniti sve njene potrebe. Stoga, karmička lekcija joj je da se na najelementarniji način posveti zadovoljstvu. Može postići veliki napredak kada shvati da njen život ne zavisi toliko od drugih ljudi koliko je uverena. Nezadovoljstvo koje oseća prema drugima je uvek nezadovoljstvo koje je stvorila u sebi. Kada nauči da od života očekuje manje, uvideće radost za kojom traga.


RETROGRADNA VENERA U ŠESTOJ KUĆI


Ovo je prilično nesigurna pozicija za osetljivu Veneru, pošto osoba uvek vrši pritisak na sebe kroz osećaj obaveze. Sklona je da doživljava razočaranje u odnosima s drugim ljudima, naročito na planovima vezanim za posao. Iako su sve tri faze teške, osoba se oseća sigurnije u trećoj fazi u kojoj se povlači u sebe, obuzdava osećanja i pokušava da razmišlja o svim ljudima koje poznaje i o svemu što misli da bi drugima morala da bude. To izaziva duboku patnju koja je sprečava da deluje najbolje što može. Mora se čuvati ekstremnih osećanja, jer podsvesno veruje da je svet zagađeno, haotično mesto. Povlači se od drugih ljudi, jer ne shvata sasvim dobro kako da izađe na kraj sa nesavršenostima koje u njima vidi.
Jedan od najvećih problema očituje se u tome da može dozvoliti osećanjima da postanu programirana. To čini tako što ponovo razmatra odnose s drugim ljudima, da bi mogla unapred da shvati kako funkcionišu. Stoga, njen pristup ljudima je krajnje mehanički i svaku misao i postupak koje primi od drugih, vidi kao deo mnogobrojnih poteza u svojoj isplaniranoj životnoj šahovskoj partiji. Drugima može učiniti mnogo usluga, ali je zadovoljna samo kada zna da one mogu biti uzvraćene. Nažalost, sklona je da sudi o drugima na osnovu njihovih postupaka, mereći njihove potrebe i postupke prema svojim idealima. Tako ima dvostruki kriterijum, ne shvatajući u potpunosti da ideali svih ljudi koje poznaje mogu biti isto toliko visoki kao i njeni i da je njihova nesposobnost da se sa njima usklade u njenom prisustvu ogledalo njenih ličnih ljudskih slabosti.
Najviše snage koristi za idealizovanje i potiskivanje svojih potreba. U ovom ograničavajućem položaju suočava se sa karmom da pokuša da usavrši svoju okolinu. Mora naučiti da je svet već savršen i da ga ne može poboljšati. Negde između njenog savršenog idealizma i neshvaćenih potreba, koje ima prema drugima, nalazi se ravnoteža koja će joj doneti sreću.

Cruz
07-03-2012, 15:24
RETROGRADNA VENERA U SEDMOJ KUĆI


Ovo je jedna od najpovoljnijih pozicija za retrogradnu Veneru. Budući da je vladar sedme kuće, može biti veoma blagodarna, ukoliko je pojedinac upotrebi da uvidi pravu sliku o sebi kroz oči drugih koje voli. Međutim, ukoliko se usprotivi činjenici da mnoge ideje, misli i osećanja izgledaju neprihvaćeni, a ne razume razlog, može izazvati neravnotežu u celom horoskopu.
Njena raspoženja i osećanja su podložna okolnom svetu i ne postoji granica između osećanja koja naviru iz nje i osećanja koja prima od drugih. Dok klizi iz jedne retrogradne faze u drugu, preuzima različite identitete od kojih su svi usmereni ka unutrašnjoj suštini, ali od kojih nijedan nije njeno središte. Neobično je svesna načina na koji može trenutno biti izbačena iz koloseka, gubeći spontanost u želji da drugi o njoj steknu prihvatljivije mišljenje. U toku jednog jedinog dana može u potpunosti da promeni raspoloženje u krajnje namernoj želji da oneraspoloži druge. Njena osećanja su nalik klatnu koje se ljulja na vetru osećanja drugih ljudi, uvek prolazeći kroz središte, ali retko se zadržavajući u njemu. Nikada nije potpuno sigurna da li je drugi smatraju pristojnom.
Krajnje osetljiva na spoljne okolnosti, prvo se sa njima meša, gubeći se u njima, a na kraju beži od njih da bi se oporavila. Ipak, ne voli da sama obavlja posao i to kod nje izaziva frustraciju zbog želje da upozna sebe, ne želeći da se potpuno izoluje od drugih. Njena karma je doživljavanje unutrašnjih neuravnoteženih osobina na način na koji je drugi vide.


RETROGRADNA VENERA U OSMOJ KUĆI


Osoba ovde provodi mnogo vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa gde čudljiva priroda pojačava potrebu da se sada ispune buduće težnje. Oseća veliku unutrašnju snagu koje se ne oslobađa baš lako. Osećanje ljubavi je često povezano sa besom i jedom iz prošlosti usmerenim ka nekoj osobi ili iskustvu koje je izazvalo bolna sećanja. Poseduje izrazitu sposobnost opažanja, ali ne voli da je drugi ispituju. Njeni ideali su takođe veoma visoki, međutim ukoliko osoba nije sposobna da svoj san prenese u realan život, postupci mogu da izazovu sasvim drugačiju posledicu.
Na seksualnom planu osciluje od perioda snažne želje do perioda potpunog gubitka interesa. Njen seksualni nagon je povezan sa jakom željom za posedovanjem. Povremeno može biti u sebi ljubomorna na druge koji naizgled imaju više od nje. Pokazuje sklonost da se sakrije od svojih osećanja, ne želeći da se suoči sa zidom koji postavlja između spoljnog i privatnog života. U ovom položaju se očituje veliko nestrpljenje, pošto osoba ne doživljava samo dubinu svojih potreba, već i uticaj potreba drugih ljudi. To često dovodi do sukoba između načina na koji se odnosi prema društvu i prirode svojih istinskih osećanja. Često se u ovom položaju Venere nalazi veliki jed, jer se osoba oseća prevarenom ili lišenom mnogih stvari koje smatra s pravom svojim.
Ima težnju da život provodi u mukotrpnom radu, zavideći drugima što mogu stići do istog cilja s manje napora. Ova pozicija izaziva osećaj izolovanosti od sveta. Postoji trag izgubljene ljubavi iz prošlog života. Kao rezultat toga, osobi je teško da otvorena srca veruje ljudima koje sreće u sadašnjem životu, jer u svakome od njih vidi simbolične delove ljubavi kojih je u prošlosti bila lišena.


RETROGRADNA VENERA U DEVETOJ KUĆI


Osoba ovde doživljava veliku potrebu za ličnom slobodom. Ne dozvoljava drugima da sputavaju ili ometaju njen prostor. Kod nekih ljudi ova pozicija se manifestuje u velikoj ljubavi prema spiritualnom životu.
Izolovana od izraženih ličnih kvaliteta društvenih odnosa, traži unutrašnji mir koristeći sposobnost da ostane van suštine stvari. To se može manifestovati kao želja za odlazak u manastir, na planinski potok ili da bosonoga korača kroz šumu. Ovde postoji velika potreba za osećajem širine života i osoba često žrtvuje bliskost s drugim ljudima da bi ispunila tu težnju. U isto vreme ovo je veoma teška pozicija za brak ili bilo kakvu drugu ljubavnu vezu duže prirode, jer ovde, u devetoj kući, lični kvaliteti Venere se transformišu u uzvišeniju realnost. Stoga, osećaj osobe za vlastiti identitet ima drugačiji kvalitet od osećaja kod većine ljudi koje sreće. Zbog načina na koji vidi oseku i tok univerzalne plime života ne voli trajnu privrženost. Mnoge svoje obaveze obaviće sama i proći će kroz bezbrojna iskustva s mnogim različitim ljudima, od kojih većina predstavlja stav o životu koji je potpuno stran idejama sa kojima je rasla.
Sklona je težem razumevanju, jer obično nije motivisana idejama koje podstiču njene savremenike. Ovo je osoba koja u stvari može postići neuobičajen nivo mira u svetu haosa.
U isto vreme, to ne može lako preneti drugima. U nekim slučajevima može biti umetnički nadarena, usled sklonosti u nekoj prošloj inkarnaciji. Bez obzira na stil života, doživeće izvestan sukob između osećanja prema potrebama društva, koja bi trebalo da iskusi i saznavši ih, dobija samo izgovor više da tako ne postupi.
U karmičkom smislu, igra u drugačijem ritmu i sa sobom u ovaj život donosi veoma snažnu težnju da radi ono što hoće, kada to hoće. S njom se drugi ljudi lako mogu slagati, ali je niko ne može posedovati, jer duboko u sebi ima instinkt da pre svega bude slobodan duh.


RETROGRADNA VENERA U DESETOJ KUĆI


Ova osoba provodi mnogo vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa. Voli da se osvrne na ispunjenja svojih životnih želja i potreba da bi uvidela da je prihvataju oni na koje je ranije gledala kao na nadređene. Trudi se da je drugi ljudi prihvate, ali ne voli da to otvoreno traži. Stoga, njeno izražavanje kreativnosti je sputano očekivanjem da li će je drugi prihvatiti ili odbaciti. Može postati krajnje svesna toga kako da se poveže sa drugima a ishod je da postaje veoma osetljiva na društvene okolnosti.
Sposobna da prihvati osećanja drugih; često se oseća odgovorno prema ispunjenju potreba ljudi oko sebe. To ima težnju da joj izazove osećaj male neprijatnosti u javnom nastupu. Pokušava da bude samosvesna i ponekad skreće iz smera u kojem najviše želi da se kreće.
Mučno oseća odgovornost iz prošlosti sa kojom nije sigurna da može da se uskladi. U horoskopima muškaraca to može uzrokovati teškoće sa ženama, kao rezultat dominacje neke starije žene u ranoj mladosti.
Ovde se obično očituje velika količina kreativne sposobnosti, razvijene u prošlim inkarnacijama, ali osoba mora da sada razvije samopouzdanje, ukoliko želi da je izrazi. Na karmičkom planu prolazi kroz život pokušavajući da sakupi osećanja koja će joj pružiti osećaj smisla koji joj je potreban. Čim bude mogla da to učini, počeće da izražava smisao u životu za kojim traga.


RETROGRADNA VENERA U JEDANAESTOJ KUĆI


Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnu Veneru, jer odvraća od kreativnog procesa. Osoba se retko oseća smirenom. Smirenost Venere se remeti uvek prisutnom radoznalošću koja dekoncentriše tokom prve faze retrogradnog procesa. Traga za ispunjenjem u mnogim pravcima u isto vreme. Ponekad je osećaj za realnost tako specifičan da je osoba skoro potpuno odvojena od identiteta na zemaljskom planu. Želi da proba sve, ali ne zna zašto. Ponekad postaje krajnje posesivna prema samoj misli do te mere, da nepoštena pohlepa koju vidi u drugima na materijalnom planu postaje odblesak onoga o čemu razmišlja. Mora istinski naučiti da pravi izbor, jer mešanje svakog novog hira i iluzije je često u suprotnosti s onim što joj prija, iako je na svaki način privlače.
Ispoljava veliku ličnu odbojnost što je na kraju čini još samosvojnijom. Istražujući mnoga polja i mogućnosti misli koja postoji u univerzumu, ne zna uvek kako da ih poveže sa svojim ličnim životom. Ipak, može biti od veće pomoći drugima nego sebi. Jedna od najvećih teškoća je pritajena želja da se, sama stičući iskustva, neprimetno odvoji od ostatka čovečanstva koje voli tako mnogo.Neki ljudi sa ovom pozicijom doživljavaju kroz neuobičajena seksualna iskustva, jer potreba za istraživanjem uvek pokušava da prevaziđe društvene norme.
U prošlim inkarnacijama je proživela tako mnogo različitih stvari koje su je privlačile, da je postala neumorni tragač za onim što nije još doživljeno. Njeni snovi mogu biti nerealni, ali priroda njene unutrašnje realnosti je takva da je potpuno ograničena restrikcijama konvencionalnog društva. Njena budućnost je u potpunosti zasnovana na tome u kojoj meri se pridržava snova iz prošlosti.


RETROGRADNA VENERA U DVANAESTOJ KUĆI


Ova osoba se zadržava u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj ne ispoljava otvoreno osećanja za koja misli da mogu biti odbačena. U mnogim slučajevima postoji odanost nekoj ljubavi iz prošlog života koja još nije prošla i osoba neprestano pokušava da povrati prošlost, iako je realnost sasvim drugačija. Može biti srećna kada je sama, ali ne voli da se oseća napuštenom. Na najmanji znak odbijanja može upasti u duge periode samosažaljenja, jer gotovo instinktivno zna da je ovu inkarnaciju započela ostavljajući za sobom svoju pravu ljubav.U tom smislu pokušava da se zadovolji pronalaženjem simboličnih aspekata te ljubavi kod svih ljudi koje sreće, ali ispod sve emocionalne energije i dalje je privržena romantičnim shvatanjima proteklog vremena. Stoga joj je teško da se potpuno zadovolji iskustvima iz sadašnjeg života, jer sve što opaža vidi kroz obojenu prizmu svojih unapred poznanih stavova.
Život ove osobe je ispunjen velikim bolom i ne voli da drugi nešto od nje traže.
Obično u ovoj poziciji postoji velika količina sputane emocije i dok drugi to retko primećuju, ova osoba je gotovo stalno svesna tog dela svog bića koji je neprestano odvraća od povratka u sadašnji život.
Može biti veoma kreativna, ukoliko nije pod stegom, jer ima težnju da provodi mnogo vremena posvećena sebi, kada u stvari može postići svoju snagu, ali ponovo nesvesno oživljavajući sećanja iz prošlosti na trenutke kada je zaista bila u miru sa sobom. Ne traga toliko za popularnošću u društvu koliko za unutrašnjim ispunjenjem.
Ponekad se u ovoj poziciji mogu nalaziti skrivene ljubavne veze kroz koje osoba pokušava
da iskusi u sadašnjosti iluziju onoga što je nekada bila realnost u prošlosti. Emocionalno
tempirana, sklona je propuštanju mnogih životnih prilika. Dostići će sreću kada kada shvati
da u stvari ne gubi svoju prošlost, već da živi u sadašnjosti.

Cruz
07-03-2012, 17:08
RETROGRADNI MARS - EZOTERIČNI SIMBOL


Mars, planeta vitalnosti, energije, seksualnosti i želje za akcijom, simbolizovan je krstom materije koji se nalazi pod uglom iznad kruga duha. U modernoj simbolici krst se javlja kao strela, ukazujući tako na marsovsku prirodu probojnosti. Međutim, zanimljivo je primetiti da su krst ili strela uvek nakrivljeni, ukazujući na neravnotežu, kao i na nepotpunost simbola. On se probija napolje, jer krst ili strela dobijaju ubrzanje izvan kruga duha da bi pronašli ispunjenje u večitim stvarima ili drugim ljudima.

Ovo je jedina planeta kod koje je krst materije smešten iznad kruga duha. Stoga, težnja ka ovozemaljskom, materijalnom i fizičkom ispunjenju dobija prioritet nad duhom i u stvari može ispuniti duh.
Kada je Mars retrogradan, značenje simbola se izokreće i osoba odbija da prihvati ispunjenje duha zahvaljujući uspesima i osvajanjima na materijalnom ili fizičkom planu. U prošlim inkarnacijama osoba s retrogradnim Marsom je naučila da uzdiže, preokreće, nipodaštava, odbacuje ili negira ispunjenje svojih fizičkih potreba, sve dok se prvo ne suoči sa potrebama duha. Zanimljivo je primetiti da krst materije i dalje predstavlja neravnotežu, jer se nalazi pod uglom, čak i kada se simbol izokrene. U stvari, čak i više, jer strela – krst žudnje za ispunjenje u materiji ne ukazuje samo na prošlost, već pruža manju stabilnost za oslonac kruga duha. Izgleda kao da krug duha pokušava da se suoči sa sadašnjošću, dok se vuče kao teret natovaren na leđa fizičke želje iz prošlosti.


Ovoj osobi nedostaje kontakt sa istinski realnim potrebama. Tako prolazi kroz teškoće u koordinaciji misli i delanja. Prošlost života u kojem sada živi je u najmanju ruku blago izbrisana iz njene svesti. Ima takođe seksualnih teškoća zahvaljujući suprotnom magnetizmu retrogradne planete. To najviše proističe iz njene nesposobnosti da reguliše energetski tok kroz koji je ova pozicija provlači.

Više će se mučiti sa sposobnošću da kontroliše nivoe vlastite energije u koordinaciji sa energijom koju prima od drugih nego sa mislima i emocijama. Može reagovati veoma burno na nekoga i razviti veoma snažno osećanje u pozitivnom ili negativnom smislu istinski zasnovano na energetskom nivou koji prima, a ne na ljudskim razlozima za koje vezuje svoje reakcije.

Zbog toga, ljubavne veze ove osobe se skoro uvek izjalove a na seksualnom planu deluju kao da pre svega simbolizuju borbu za opstanak a ne pravo sjedinjenje sa drugom osobom.
Ova osoba može donositi nepromišljene odluke dok u isto vreme odlaže neophodne korake koji bi ispravili sve što je pritiska. Ukoliko se retrogradni Mars nalazi u vazdušnom znaku, osoba je neobično mentalno aktivna i teško joj je da nauči kako da se opusti.

Ova pozicija Marsa je teža za žene nego za muškarce, jer unutrašnji nagon može biti u disproporciji sa ostatkom horoskopa i teži da umanji njihovu ženstvenost. Ima veoma malo žena sa ovim položajem koje podsvesno osećaju ikakvu ljubav prema muškarcima.
Međutim, na svesnom nivou, očigledna suprotnost se ponekad manifestuje postavljanjem muškaraca na pijedestal, stvarajući predmet idolopoklonstva koji osobu približava podvesnoj realnosti koja duboko u sebi razvija potrebu da sruši pijedestal.
U većini položaja retrogradni Mars prouzrokuje osećanja krivice i samoprekora koja izoluju osobu, ostavljajući je po strani u odnosu na slobodnu razmenu ličnih veza koje doživljavaju ljudi sa Marsom u direktnom kretanju.


KARMA RETROGRADNOG MARSA


Kada je Mars u horoskopu retrogradan, sve delatnosti osobe u sadašnjem životu predstavljaju ponovno proživljavanje prošlosti. Osoba u ovom životu pokušava da pronađe ljude koji simbolizuju sve one koji su je ispunili u prošlim inkarnacijama. U sebi ih stavlja u uloge tih nepostojećih ličnosti. Sa njima pokušava da ispolji sve ono što ranije nije mogla da izrazi. Ima težnju da prenagli u pokušaju da ih na silu uvuče u zamišljene uloge koje im je u sebi namenila. Tada nailazi na prejako i osetljivo odbijanje, ali ne razumevajući zašto, povlači se u sebe nikada potpuno ne doživljavajući odnose u sadašnjem životu.

Ovaj pojedinac pokušava da se koncentriše na vreme iz prošlosti koje je predstavljalo silu sa kojom je morao da se nosi. Sada podsvesno vibrira sa tom istom silom, bez obzira na to da li je u pitanju ljutnja, bes, neprijateljstvo ili pogrešan postupak prema svim ljudima u sadašnjosti. U nekim slučajevima može sa sobom nositi gnev iz prošlog života koji ga nagoni da ne veruje u postupke drugih ljudi. To nasleđe se teško odražava na sadašnje ponašanje.

Cruz
07-03-2012, 17:14
RETROGRADNI MARS U OVNU


Ovde se retrogradni Mars najprijatnije oseća u prvoj fazi gde se impulsivnost Ovna kombinanuje sa marsovskom težnjom da na silu stvori budućnost pre nego što je ijedna spoljna sila uzrokuje. Postoji toliko veliko nasleđe nesigurnosti iz prošlog života da osoba smatra veoma teškim da ostane u trećoj fazi u kojoj bi morala da preispita postupke u
prošlosti i ceo svoj karakter. I dalje pokušava da započne ono što je začela pre ovog života.
Osoba je jednostavna, subjektivna i zaista može živeti mnogo godina nesvesna spoljnog sveta. Vidi samo snove koje stvori i skoro uvek je seksualno neispunjena. U većini slučajeva pokazuje sklonost da se uhvati u misaonu zamku preteranog očekivanja. Kao rezultat toga, u trenucima kada prolazi kroz drugu fazu, u priličnoj meri oseća dosadu, preživaljavajući ono što joj je istinski novo. Opšte nezadovoljstvo sobom otežava joj da se predstavi drugima u dobrom svetlu. Misli da zna šta hoće, ali objektivni opšti pogled na njen život ukazuje na činjenicu da nije obično dovoljno dugo u kontaktu sa sobom da bi razumela svoje unutrašnje želje. Lepa strana ovog položaja je ta da retrogradno kretanje planete osobu stalno vraća sebi, tokom celog života, da bi na kraju uspela da shvati da njene želje nikada nisu bili simboli koje je tražila u spoljnom svetu, već mnogo dublja unutrašnja želja da se unutar sebe uspostavi suština samopoštovanja.
Ovo je veoma teška pozicija za brak, pošto je osoba preterano samosvesna. Mora da razvije više sluha za druge. Prečesto druge vidi kao rivale u areni svog razvoja, a ne kao posebne ličnosti sa potrebama i osećanjima koji bi mogli biti isto toliki jaki kao što su i njeni. Može postići veliki uspeh kada nasuprot sebe postavi samu sebe, pre nego druge ljude ili spoljne sile izvan svoje kontrole.

RETROGRADNI MARS U BIKU


U Biku se Mars najpovoljnije ispoljava tokom treće faze u kojoj se osoba ponovo priseća svoje prošlosti dajući joj time sigurnost za kojom traga. U osnovi se plaši pokretanja novih ideja. Zbog toga svoj život stvara u okvirima prošlosti verujući da će sve biti u redu.
Promena programa fizičkih potreba je jaka. Oseća ozlojeđenost i često, da bi sebe kaznila,
greškom usmerava bes na sebe. Osoba želi da se oseća bliskom sa drugima, ali se zadržava
u prošlosti, stvarajući umesto toga unutrašnju napetost. To je posebno razdražuje, jer je bikovska težnja ka toplini i bliskosti sputana tendencijom retrogradnog Marsa da se zadrži u trećoj fazi koja simbolizuje introspekciju.
U mnogim slučajevima, ovo je večito dete koje ne želi da poraste i promeni mladalačke snove. To je stvorenje navike i može zadržati mnoge loše navike samo zbog toga što je kvantitet iskustava u stanju da ispuni bikovsku težnju ka obilju. Uživa u dugotrajnoj samoći, ali želi da zna da nije ostavljena na cedilu. Tako, posle napredovanja pravi korak unazad, dok u isto vreme zna da bi bilo bedno da napretka nema. Karma ove pozicije se povezuje sa lekcijom kako prihvatiti sopstvene društvene i fizičke potrebe. Osoba se može, u stvari, iscrpsti potiskivanjem konflikata na tim nivoima.


RETROGRADNI MARS U BLIZANCIMA


Retrogradni Mars se kombinuje sa blizanačkom fleksibilnošću, tako da može funkcionisati tokom sve tri retrogradne faze. Osoba postaje žarko zainteresovana za sve što do tada nije doživela.
U drugoj fazi manje je vesela i preživljava izvesno nezadovoljstvo posmatrajući stvarnost onakvom kakvu je videla u prvoj fazi. Ipak, koristi tipično blizanački način spoljnog izražavanja u koje je već sigurna, dok proverava ono što još nije iskusila. Tokom ove faze postaje veoma brižljiva zbog svojih postupaka. To je dovodi u treću fazu gde se neprestano ponavlja. Ova pozicija spada među najlakše pozicije sa kojima se osoba mora suočiti. Njena životna lekcija je da nauči koliku količinu energije treba da upotrebi u odnosima sa drugima.
Ponekad prenagljuje u sebi tokom treće faze, jer blizanačka neumornost izaziva kod nje nervozu tokom ovog tipično introspektivnog perioda.
Na seksualnom planu doživljava hladnoću koja je ponekad nagoni da osuđuje druge, naročito kada su u pitanju njihovi motivi. Njena karma je da upozna samu sebe, onako kako se odnosi prema drugim ljudima. Menja stav o životu onako kako vetar duva, jer je više zanima kako doći do životnog principa nego kako se u stvarnosti pridržavati bilo kojeg od njih. Stoga, pre je prilagodljiva nego časna bez obzira na život kojem ju je odveo njen put.
Izbegavajući čvrsto vezivanje više teži površnosti nego dubokom iskustvu života. Mora naučiti da su jake želje koje vidi u drugima u stvari njene.


RETROGRADNI MARS U RAKU


Ovo je veoma uznemiravajući položaj za retrogradnog Marsa, jer kardinalni kvalitet neprestano gura osobu u prvu fazu u kojoj se očituje snažna želja za novim iskustvima, a ipak emocionalna osetljivost zajedno sa potrebom za detinjom zaštitom stalno ograni čava osobu na treću fazu gde njena sklonost ka introvertnosti pokušava da je natera da se u životu ispoljava više u emocionalnoj ljušturi nego kroz svet koji je okružuje.
U nekim slučajevima, naročito kod žena, može se razviti snažan Elektrin kompleks u kojem potisnuta detinja seksualna osećanja prema ocu nastavljaju da vladaju većinom životnih želja. Osobu privlače ljudi suprotnog pola koji se od nje bitno razlikuju u godinama.
Postoji tendencija da od drugih pokuša da formira sopstvenu porodicu i da poželi da se zatvori u određeni krug ljudi. Pošto Rak ima puno veze sa proteklim godinama, prirodno apsorbujuća introvertnost treće faze postaje pojačana i proširena, jer svaka želja o budućnosti treba da ponovi bezbrižan početak života. Osoba reaguje veoma oštro na svoju sposobnost da ispuni očekivanja starijih ljudi.
U sebi može čuvati želje tokom mnogih godina i kada je te želje ne zadovolje, ima poteškoća da preusmeri vlastitu energiju. Mora naučiti da se bolje uskladi s svojim impulsima koji izbijaju na površinu iz njene podsvesti, tako da se ne oseća prisiljenom da svet preinači na tokove života svoje porodice.
U ranijim inkarnacijama, tokom mladosti je doživljavala traumatična iskustva i jedino kada ih simbolično ponovi kroz ulogu koju igra sa drugima, segment želja istinski može preneti u sadašnji život.


RETROGRADNI MARS U LAVU


Osoba ovde može postati pustinjak na ostrvu. Ponos Lava se meša sa unutrašnjim osećajem vladanja nad drugim ljudima. Osoba retko uviđa i prepoznaje svoj uticaj na druge.
Na druge ljude može isuviše snažno izazvati da se u strahu okrenu od nje, jer su u sebi sukobljeni sa slabošću. Iskra koja to izaziva tokom prve faze uvećava intenzitet reakcije.
Mišljenje osobe o sebi samoj je krajnje subjektivno, a zasnovano je više na njenom sadašnjem impulsu nego na načinu na koji drugi reaguju prema njoj. Kada bi ijedna osoba imala jaku želju da bude poštena a da je opet samoživa u isto vreme, to bi bila ona.
Ponekad postoji teškoća u podizanju muškog deteta i osoba bi u stvari mogla da omete razvoj deteta očekujući od njega previše.
Ova osoba ne voli savete. Stalno se postavlja u odbrambeni položaj, jer se plaši da
će izgubiti lažnu poziciju koju je sebi podigla i tako s vremena na vreme izaziva puno
trvenja sa drugima. Njeni ciljevi su tako visoki kada dobiju snagu od retrogradnog Marsa, da želi da dostigne potpuno ispunjenje u svemu što primeti. Mora shvatiti kako su ta očekivanja
nerealna u njenom svakodnevnom životu.
U ovaj život sa sobom donosi snažnu želju da zapoveda i tako neprestano uspostavlja rivalitet tamo gde u stvari ne bi trebalo da postoji. U odnosu na sve ostale položaje Marsa, ovo je jedini koji ne može tolerisati gubitak. Neki napori iz prošlih života očigledno nisu bili nagrađeni i zadovoljeni. Sada osoba pokušava da ponovo osvoji svoju prošlost uveravajući samu sebe da zaista poseduje veliku moć nad svojim životom i svima onima kojima dozvoljava da joj se približe.


RETROGRADNI MARS U DEVICI


Ovo je jedna od najtežih pozicija retrogradnog Marsa u pogledu ličnih odnosa. Kada Mars ne bi bio retrogradan, ova osoba bi svaku želju zadovoljavala u okviru savršenih ideja.
Retrogadnost menja takva osećanja u toj meri da je osoba primorana da živi svoje ideale, a
ne da ih samo očekuje od drugih. Stoga, osuđuje sebe, dok pokušava da zadrži iluzije o
savršenstvu. Poseduje duboki strah od drugih i lakše se odnosi prema stvarima nego prema
ljudima. Veoma je osetljiva i nagonski reaguje na pritisak ljudi oko sebe.
Mnogi ljudi sa ovom pozicijom se tako snažno brane od ponavljanja bola iz prošlosti da se namerno zatvaraju pred mogućnošću bilo kakve prisnosti sa drugima. Često osećaju da ih omalovažavaju oni kojima su u prošlosti ugađali.
Ova osoba ima problem da se opusti, jer joj je mentalna energija stimulisana seksualnim nagonom. To ponekad uzrokuje veoma aktivni interes za seksualnost s vrlo malo fizičkog ispoljavanja.
Pojedinac ima veliku potrebu da u sebi traga za savršenstvom. U prethodnim životima je naučio kako da pravi razliku izme|u svojih raznih želja i sada kategorično sve smešta u sitne odeljke u svojoj svesti. Uviđajući nesavršenost u postupcima drugih, može ispoljiti krajnje nepoverenje prema svakoj novoj osobi koju sretne. Kada se ljubavna veza ustali, pokušava da pronađe kod druge osobe onu slabu tačku koja će je konačno uveriti da su ranije programirani odnosi sa tom osobom bili ispravni i pravedni.
Kada bi osoba sa retrogradnim Marsom u Devici čula ono što sama kaže ili misli o drugima, shvatila bi da savršenstvo za kojim traga, treba da pronađe u sebi.

Cruz
07-03-2012, 17:17
RETROGRADNI MARS U VAGI


Ovo je možda najteža pozicija za retrogradnog Marsa. Osoba ovde nema teškoća samo da prepozna vlastite želje, već i preuzima želje od drugih misleći da su njene. Shodno tome, doživljava pravi pakao, pošto oseća da je stihija nosi čas na jednu, čas na drugu stranu, u skladu sa željama, potrebama i težnjama svakoga u njenom životu. U ovu inkarnaciju sa sobom donosi neprekinutu karmu istinskog nerazumevanja svojih želja. U prošlosti je živela za želje drugih. Sada ima teškoću da pronađe sopstveni centar egzistencije. Kao rezultat toga, traganje za samoidentifikacijom postaje tako jako da mnoge sa ovom pozicijom snažno privlače osobe istog pola kroz koje pokušavaju da pronađu sebe.
Retrogradna faza u kojoj će osoba provesti najveći deo vremena se neprestano menja u zavisnosti od osobe sa kojom je u društvu. Budući da ima slab osećaj za samopoštovanje,
pokušava da se u sebi uskladi sa ovnovskom osobinom svake osobe koju sretne.
Frustracija koju osoba doživljava povećava se, kad pokuša da harmonično uravnoteži različite nagone i želje koji potiču od svih ljudi koje poznaje. Konačno, to kod nje stvara neku vrstu emocionalne paralize zajedno sa izvesnim stepenom lakovernosti prema spoljnim okolnostima.
Karmički je prinuđena da spozna ko je između svega onoga što smatra da jeste.


RETROGRADNI MARS U ŠKORPIONU


Pošto je Škorpija znak transformacije, a Mars planeta koja daje energiju svakoj emociji, ova osoba ima iskustvo veoma aktivnog unutrašnjeg života. Kroz sve tri faze planeta pruža pojedincu korist, ali introvertnost retrogradnog kretanja, zajedno sa neprekidnom probojnošću Marsa nikada ne pruža priliku za odmor. Osoba stalno oseća da ne dostiže ono što bi trebalo.U nekim slučajevima, kada se energija Marsa koristi na fizičkom planu, ovo može poprimiti razmere velike proždrljivosti. Čak i kad se usmeri na spiritualni put, osoba se suočava sa iskušenjima. Uvek oseća da postoje neke spoljne sile koje je sprečavaju da dosegne svoj cilj. Stoga razvija jaku unutrašnju energiju da bi nadvladala izmišljene neprijatelje sopstvenog razvoja.
U nekim slučajevima ova osoba se nalazi izvan dodira sa vlastitim potrebama. Može biti krajnje nestrpljiva u prvoj fazi, može se potpuno dosađivati u drugoj fazi i biti nezadovoljna tokom treće faze, pošto pokušava da dovede do vrhunca nagon koji nikada ne prestaje.
Često nosi ozlojeđenost iz nekog prošlog života pa čak i u ovoj inkarnaciji, umesto da oprašta onima koji joj nanose bol, zakopava bes u podsvest gde će nastaviti da ga nosi kao deo svoje osnovne "šminke". Na kraju može postati sama sebi najveći neprijatelj.
U pogledu karme mora naučiti da bi trebalo da uništi delove svog starog bića koji je stalno udaljavaju od ostalih ljudi, umesto da ih uništava.


RETROGRADNI MARS U STRELCU


Ovde impulsivnost dostiže kulminaciju, jer osoba želi da iskusi ceo svet - juče. Njen nemir dobija velike razmere, jer nikada u potpunosti ne zna prioritete među svojim potrebama.
To rasipanje se ne dešava samo u stvarima koje radi, već i u njoj samoj, u ličnoj samoidentifikaciji. Pokušava da u sebi doživi ceo svet u njegovim različitim bojama i ukusima.
Ponekad se u sadašnjoj inkarnaciji provlači mrzovolja koja sprečava osobu da vidi druge u pravom svetlu. Veliki deo njenog života, kao i način na koji vidi druge nemaju osnova u realnosti.
Teško joj je da se dovoljno dugo usredsredi na želju da bi shvatila da li joj je uopšte bitna. Tokom prve faze može izgladati preterano otvorena, a ipak ništa čemu teži ne predstavlja punoću onoga što traži. Pokušava da opravdava svoje motive i prija joj da veruje da je u pravu.
Ovo je naročito loša pozicija za brak, jer je ova osoba takav individualista, a pomalo i sanjar, da retko ostaje u jednom mestu dovoljno dugo zbog neke druge osobe da bi uopšte osetila da je privlači. U karmičkom smislu traga za svojim mestom pod suncem. Potrebno joj je da sazna smisao svog postojanja, a delove tog smisla pronalazi na svakom novom mestu koje poseti i kod svake nove osobe koju upozna.
Mora naučiti kako da uravnoteži filozofske potrebe Strelca sa marsovskom fizičkom žeđi za iskustvom. Konačno, retrogradna priroda je okreće ka njoj samoj gde uči da transmutira iskustva u ono što treba da postane smisao njenog postojanja.


RETROGRADNI MARS U JARCU


Ova osoba troši najviše energije u pokušaju da izgradi sopstvena osećanja samovrednosti. Ima težnju da sa strane prikupi sve misli, stvari i ljude koji će podići piramidu na čiji će vrh ona konačno sesti.
Preživljava sukob između mladalačke impulsivnosti i staračke suzdržanosti. Kao rezultat toga, neprestano stvara životna iskustva sa ljudima čija se starost razlikuje od njene, jer pokušava da bude prihvaćena u različitim generacijskim grupama. Sve što čini shvata ozbiljno, a ponekad, kada je u trećoj fazi, može čak uvideti svoju odgovornost za postupke drugih.
Budući da je Jarac specifičan karmički znak zbog vladavine Saturna, osobi se pruža mogućnost da oseti posledice svega što prouzrokuje više nego u bilo kojem drugom zodijačkom položaju, jer na kraju uviđa da je odgovorna za sve svoje postupke. Želi da bude odgovorna za sebe i neće prihvatiti nijednu životnu priliku u kojoj bi mogla biti izložena odbijanju ili neuspehu.
Ako se ove osobe upute spiritualnom stazom, njihovom uspehu nema granica, jer su sami sebi najbolji vodiči. Veoma samosvesni tokom prve faze retrogradnog procesa, potpuno funkcionalni tokom druge faze i duboki introspektivni tokom treće faze, ovi ljudi znaju tačno kuda idu u životu, kao i kako da tamo stignu.


RETROGRADNI MARS U VODOLIJI


Ovoj osobi je najprijatnije u prvoj fazi u kojoj želi da se kreće putem na kojem ispred sebe nema ničijih tragova. Ne ograničava slobodu koju želi da postigne i u ovu inkarnaciju sa sobom donosi kontinuitet oslobođenog instinkta razvijenog u prethodnim životima. Kada je jednom sputaju okovi društva, buni se protiv normi u sadašnjem životu i pronaći će nova pravila koja će prevazići postojeća.
Njen život krajnje raznovrsno odražava stav "sve može" a institucije i tradicija sa kojima dolazi u vezu predstavljaju prepreku da doživi svet kao igralište. Takve okolnosti brzo izbegava.
Na seksualnom planu ovaj pojedinac je nesiguran eksperimentator, ali je u svim oblastima tragač za svime za šta svet naizgled nije zainteresovan. Njeni veoma promenljivi nagoni fluktuiraju iz dana u dan a sa njima i njena predstava o tome ko je. Pokušava da u sebi predoseti budućnost, sagledavajući sve ideje naučne fantastike kao mogućnosti, koje lično može iskusiti. Voli ljude, ali je usamljena i ne može prihvatiti da bude sputana tuđim idejama.
Na karmičkom nivou živi u mnogim transcendentalnim svetovima realnosti izvan tradicionalnih normi.


RETROGRADNI MARS U RIBAMA


Ova osoba troši najviše energije u trećoj fazi tokom koje u sebi preživljava svoje postupke iz prošlosti, da bi mogla steći pravu sliku o sebi. To često izaziva veliki bol, jer pokušava da sebe optuži za patnju koju misli da je izazvala kod drugih. Više voli da se izoluje od ljudi nego da bude odgovorna za uzrok njihovog bola. Mišljenje koje ima o sebi je krajnje nisko i ne zalaže se za ono što smatra ispravnim. Želeći da bude u stanju da zadovolji druge, često vidi uzaludnost njihovih planova i postupaka. Verujući da teškoće čovečanstva dostižu vrhunac, ne shvata da iz trenutka u trenutak svet samo postaje, a ne postoji kao krajnji ishod. Upravo to nerazumevanje izaziva kod nje želju da bude begunac, a da ne stoji u središtu svega što je okružuje. Pokušava da apsorbuje više nego što može prihvatiti, jer sebe doživljava povezanom sa više stvari nego što je potrebno. U karmičkom smislu teži kosmičkom identitetu u sebi i mora naučiti da ne unosi zabunu u postupke drugih ljudi smislom svega što želi da bude.

Cruz
07-03-2012, 17:20
RETROGRADNI MARS U PRVOJ KUĆI


Ova osoba se najbolje oseća u prvoj fazi retrogradnog procesa u kojoj pokušava da se projektuje u budućnost za kojom sada žudi. Kada ne može da postigne da se željeno odmah dogodi, primenjuje jaku projekciju misli dovodeći druge u svoje karmičke želje sve dok konačno ne pomisli da može učiniti da se budućnost dogodi brže nego što oseća da bi se mogla dogoditi kada bi ostala nepristrasna.
Krajnje je nesigurna, naročito na planu seksa, što u većini slučajeva izgleda karakteristično za mladost. Zbog nestrpljenja je sklona da se bavi mnogim očigledno beskorisnim aktivnostima i postupcima, pokušavajući da stvori sve što bi se prirodno događalo po sopstvenom nahođenju. To je izolovani ratnik želja iz prošlog života koje se ponovo manifestuju u sadašnjoj inkarnaciji, tražeći od drugih da joj se pridruže a ipak ne dozvoljavajući istinski nikome da prodre u njen psihički prostor. Tako veliki deo života provodi sama.Preterano je samosvesna i vidi veliki deo spoljnog sveta kao pretnju sopstvenom egu. Zbog toga pokušava da stvori situacije u kojima se može dokazati kao gospodar. Kao rezultat toga, često je previše agresivna prema drugima, jedva im pružajući priliku da razmisle. Postupajući na taj način sigurna je da njene ideje neće biti odbijene.
Iz prošlog života nastavlja karmu podizanja svog samoidentiteta i troši ogromnu količinu energije braneći svaki pedalj osvojene teritorije. U sadašnjem životu mora naučiti da shvata i da bude "ovde" i "sad" da ne bi prenagljivala u situacijama koje je sama stvorila.


RETROGRADNI MARS U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba provodi mnogo vremena i troši puno energije u trećoj fazi retrogradnog procesa. U životu ima mnogo želja, ali ne oseća uvek nagon da podrži te želje mukotrpnim radom koji će ih ostvariti.
Povremeno može biti veoma ljubomorna na druge, dok je u stvari samo ljuta zbog vlastitog neuspeha da materijalizuje potencijale koje oseća u sebi. Može razmišljati i raspravljati o onome što je davno prošlo. To se dešava, jer je krajnje subjektivna, pa ne može uvek shvatiti gledište neke druge osobe.
U karmičkom smislu u ovaj život sa sobom donosi karakter snažne žudnje sa kojim će morati da se nosi na svim nivoima. Povremeno pokušava da oseća samosažaljenje da bi pridobila pomoć drugih. Na taj način može popuniti energiju koju je izgubila kritikujući sebe zbog neuspeha. Drugima može pružiti samo prazna obećanja, hvaleći njihove uspehe, ali im u sebi istinski ne veruje. Zaista bi želela da njihovi uspesi budu njeni. Tako pokušava da iskoristi projekciju misli da bi se identifikovala sa težnjama drugih, nadajući se da će ih nekim nepoznatim metodom prihvatiti u sebi i izgraditi vlastiti metod za progres koji su oni sami doživeli.
Ima tendenciju da se seksualno suzdržava, potajno se plašeći da nešto može izgubiti. To može zahvaliti detinjim strahovima koji potiču od ranog saznanja da svet može nešto da joj oduzme. Postaće srećna kada shvati da je kreator svega sa čime treba da se suoči u životu i da sve što poseduje ili želi da poseduje je obična kolektivna simbolika svega što ceni.


RETROGRADNI MARS U TREĆOJ KUĆI


Ova osoba doživljava nerazumevanje u komunikaciji. Ima tendenciju da provodi dosta vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa ulažući veliki napor da se izrazi na način koji će joj pokazati da je u stvari uticala na druge. Povređuje osetljivost ljudi praveći se tupa ili koristeći previše sile dok nestrpljivo pokušava da objasni šta hoće.
U horoskopu žene ova pozicija često može označavati sklonost ka muškarcima koji imaju slabiji polni nagon ili ka muškarcima koji su nedostupni. Žena u stvari ne traži mušku energiju na seksualnom planu, jer to može ugroziti njenu osetljivost. Umesto toga, može biti sklonija platonskim vezama.
U ovoj poziciji treća faza retrogradnog procesa takođe ima značajnu ulogu, pošto postoji veoma snažna težnja ka osvrtanju na postupke i misli dugo posle samog događaja. Stoga u privatnom životu sve kroz šta osoba prolazi postaje beskonačni eho. Osoba živi karmu spoznaje kako izaći na kraj sa osetljivošću prema spoljnom svetu na području intimnih veza. Postaće srećna kada prevaziđe potrebu da osuđuje svoju okolinu. Na kraju može prevazići želju prema aktivnosti svega što se dešava oko nje. Kada time ovlada, iskusiće novi osećaj slobode za kojim žudi njena duša.


RETROGRADNI MARS U ČETVRTOJ KUĆI


Ova osoba provodi puno vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj želi da ponovi proživi emocionalna iskustva iz svoje prošlosti. Pokušava da se pobuni protiv vlastitog napretka, jer snažna podsvesna želja da se vrati u matericu drži je ukorenjenom u neki raniji stadijum jakog psihološkog konflikta sa jednim roditeljem. Dok osoba prolazi kroz život, izgleda da se bolje odnosi sa ljudima čije se godine bitno razlikuju od njenih.
Može dobiti veliku snagu od starijih ljudi, dok u isto vreme, proverava vlastitu snagu na mlađima.
Ovoj osobi je potrebno neprestano ohrabrivanje, ukoliko namerava da učini nešto konstruktivno u životu. Može crpsti ogromnu energiju od drugih oko sebe, jer joj je njihova
energija potrebna za usmerenje. Sve retrogradne pozicije Marsa imaju tendenciju da crpe
energiju od drugih ljudi, ali ovde u četvrtoj kući, vodeni lunarni uticaj povećava taj efekat do
tačke gde unutrašnje potrebe osobe mogu temeljno iscediti one oko nje.
Preživljava karmu snažne zavisnosti i istinski ne želi da bude samostalna u ovom životu. Ima potrebu da deli svoje obaveze sa onima koje smatra jačim od sebe. Obično će za prijatelje izabrati ljude koji su simbolično njeni roditelji. Kroz te ljude će kriviti jednog roditelja zbog svih prepreka koje ne može da savlada u životu. Kod žena, izbegavanje muškaraca je pojačano položajem u ovoj kući. Ona postaje zatvorenik svojih strahova sve dok ne shvati da je sećanja iz prošlog života ispunila negativnom energijom.


RETROGRADNI MARS U PETOJ KUĆI


U ovoj poziciji osoba ima teškoću da izrazi svoju kreativnost. Na seksualnom planu njene vibracije čas privlače, čas odbijaju, dok prolazi kroz različite retrogradne faze. Postoji tendencija da se naruši harmonija sa kosmičkim silama, jer osoba svojski pokušava da bude ono što jeste. Ponekad oseća da se bori protiv plime. Međutim, pokušava da stvori one struje kojima može plivati. U ovom položaju ograničene su ljubavne veze a seksualni nagon ne protiče bez prepreka. U isto vreme pojačavaju se svakakve osobine deteta.
U jednom trenutku života posvetiće puno vremena nekom retardiranom detetu ili nekoj mlađoj osobi koja odbija da se uklopi u očekivani obrazac ponašanja.
Koncept progresa predstavlja frustraciju, pošto osoba neprestano oseća da bi trebalo da radi nešto drugačije od onog što čini. Ima tendenciju da razmišlja više o svojim životnim neuspesima nego o traženju novih horizonata pred sobom.
Prolazi kroz karmu preispitivanja celokupnog kreativnog procesa, jer mnogo toga što je stvorila u prošlosti donosi joj samo nezadovoljstvo. Sada mora naučiti šta joj je istinski vredno da bi se osećala ispunjenom. Biće u stanju da učini sve što može, kada prevaziđe podsvesna osećanja superiornosti koja hrane njen ego umesto da izgrađuju samouverenost.

RETROGRADNI MARS U ŠESTOJ KUĆI


Ova osoba je uhvaćena u konflikt između onoga što bi trebalo da učini za druge i onoga što bi trebalo da učini za sebe. Ima tendenciju da uvredi druge govoreći im kako da nešto urade, a ipak podsvesno želi njihov savet. Krajnje nezavisna, teži da bude gospodar sopstvenog života u obilju spoljnih okolnosti koje diktiraju pravac njenog napora. Veoma je svesna želje da je drugi ne zloupotrebe, a upravo je ta misao nagoni da u svoj život neprestano poziva upravo one ljude koji joj mogu to učiniti. Može biti neobično hladna tamo gde situacija iziskuje toplinu, pošto još nije potpuno naučila kako da ima poverenja u motive drugih ljudi.
Na poslovnom planu ima tendenciju da potceni vrednost sopstvenog učinka. Traga za samosavršenstvom posredstvom želja i budući da je preterano kritički raspoložena prema sebi, i od drugih očekuje previše. U nekim slučajevima to ishodi kao težnja da se drugi osuđuju. To može biti dovedeno do krajnosti tamo gde podsvest osobe ne vidi sposobnost drugog čoveka da ispuni sva očekivanja. Sebi može takođe prouzrokovati periode seksualne hladnoće koja ponekad rezultira potpunom impotencijom. Sve se to dešava zahvaljujući karmi traženja savršenstva u delanju. Dok pokušava da uredi svet oko sebe, polako počinje da sebe dovodi u red.
Ipak, njen životni stav je preterano strog i na svim nivoima bi postigla napredak kada bi sledila savet Deziderate: "Pre svega - budi blag prema sebi." Kada to nauči njen celokupni stav prema drugima će se dramatično izmeniti.

Cruz
07-03-2012, 17:22
RETROGRADNI MARS U SEDMOJ KUĆI


Ova osoba je dezorijentisana u odnosima sa drugima. Teško joj je da bude u braku, jer deo nje koji vidi u bračnom partneru je obično ono što najmanje želi da prihvati. U horoskopima žena ova pozicija često ukazuje na mržnju prema muškarcima iz prošlog života. U ovom životu pokušaće da pronađe povod da bi opravdala svoja osećanja. Često očekuje da će bračni partner namerno pokušati da je povredi. Ima malo osoba sa ovom pozicijom koje u sebi ne nose takav program. To se često manifestuje u vezama koje su veoma ispunjene prepirkama, kada osoba uopšte i želi da doživi neku vezu.
U osnovi, nepoverljiva je prema ljudima. Osoba je neprestano u odbrambenom položaju zbog mogućnosti da će biti povređena. Upravo to reprogramiranje izaziva kod nje neprijateljska osećanja prema drugima koji potkrepljuju njena uverenja.
Na karmičkom planu, ova osoba mora mnogo da nauči o davanju i uzimanju u intimnim vezama. Njen život je jedna neprekidna lekcija za ego tako da će jednog dana biti u stanju da se uskladi sa uravnoteženom perspektivom efektima koje izaziva kod drugih. Sve dok ne bude u stanju da shvati tu lekciju, u sebi će podsvesno preživljavati svaku negativnu reakciju koju je izazvala kod drugih.


RETROGRADNI MARS U OSMOJ KUĆI


Osoba ovde preživljava veliku unutrašnju tenziju. Teško ispoljava frustracije koje oseća da su rezultat istančenosti kojom se okreće željama drugih ljudi. Često ne može odvojiti prohteve drugih od sopstvenih i to izaziva kod nje oklevanje u izražavanju snažnog nagona koji oseća.
Ovaj položaj često prouzrokuje seksualne poteškoće pošto osoba u sebi oseća mogućnost odbijanja koje se u njenoj podsvesti brzo vezuje za strahove od napuštanja, izolovanosti i same smrti. Nastoji da se odvoji od mnogih stvari koje bi joj pružile
ispunjenje koje želi da dostigne. Tako se oseća odvojenom od društva. Dok nastavlja da sebi opovrgne ispunjenje, potajno je ljubomorna na druge ljude. Ukoliko se upotrebi na negativan način, ova pozicija može biti veoma destruktivna, jer osoba u sebi oseća niže vibracije u etru koji je okružuje. Ako to učini na pozitivan način, međutim, osoba može upotrebiti ovaj položaj za ostvarivanje visokih ideala koje intuitivno oseća duboko u sebi. To će promeniti i nju i ljude oko nje.
Na karmičkom planu u sebi oseća žudnu prirodu sveta u kojem živi i bez obzira na to da li će odlučiti da deluje tokom prve ili druge faze, ili posmatrati delovanje na sebi tokom treće faze, ipak će biti suočena sa prevazilaženjem svojih fizičkih nagona. Sreću postiče kada postane gospodar svojih potreba. Kroz dubinu i perspektivu koje joj pruža osma kuća, dobija sposobnost da dokuči samu suštinu svoje žudne prirode.


RETROGRADNI MARS U DEVETOJ KUĆI


U ovom položaju osoba doživljava veliku unutrašnju žeđ za slobodom. Ponekad je to sloboda od okova emocija drugih ljudi, ali na višim nivoima postaje traganje za prevazilaženjem same ljudske misli. Kod nekih ljudi to se manifestuje kao snažna religiozna ili spiritualna težnja koja se graniči sa fanatizmom.
Brak je neuobičajen sa retrogradnim Marsom u devetoj kući, jer se usamljeničke osobine Marsa mešaju sa momačkim (devojačkim) tendencijama devete kuće da bi se proživela želja da se postane slobodan duh. U nekim slučajevima osoba je lišena vlastitog seksualnog nagona i tokom prve faze retrogradnog procesa može trenutno projektovati snažne seksualne impulse, a da toga uopšte nije svesna. Za osobu koja teži spiritualnosti ova pozicija stvara teškoće koje ishode u nesposobnosti da se kontroliše ili stabilizuje astralno telo. Tu je od najveće važnosti vođstvo učitelja, pre pokušaja bilo kakve astralne projekcije.
Na karmičkom planu, retrogradni Mars u devetoj kući omogućava život koji je na neki način blagoslov samoće. Tokom perioda izolacije i okolnosti koje prisiljavaju osobu da se bavi svojim unutrašnjim stavovima i njihovim posledicama, transformiše živote svoje žudljive prirode u svetu komoru više svesti gde jednom za svagda može postići jedinstvo sa sobom. Kada se sve želje transformišu i uzdignu na viši plan, u stanju je da konačno primeni Šekspirov nauk:
"Budi iskren prema sebi samom!"


RETROGRADNI MARS U DESETOJ KUĆI


Osoba ovde doživljava konflikt koji prati odluku koju mora doneti da bi uspostavila sigurnost svoje budućnosti. Mnogi njeni ciljevi su zasnovani na prošlosti i svaki korak napred nosi sa sobom teško breme njene sudbine.
Pokušava da oseti da je zadržavaju barijere, ali su one u stvari njene. Želeći da zavredi poštovanje sebi ravnih često proverava i ponovo proverava svoje postupke u toj meri da izgleda kao da okleva. Okolišaće i uraditi bezbroj stvari pre nego što napravi jedan korak
koji je nameravala da preduzme.
Njena karijera ima tendenciju da gravitira unazad u smislu da osoba rano u životu teži da dosegne vrh planine, a kasnije traži otiske svojih stopala da bi se istinski utvrdila na osnovama koje je morala da sagleda ranije. Život joj predstavlja uspinjanje stepenicama čiji se tragovi kasnije oživljavaju, pošto stalno pokušava da uravnoteži svoj temelj.
Na karmičkom planu ova osoba uči kako da otkrije svoju budućnost. Otkrivanjem tragova i popunjavanjem šupljina iz prošlosti sve više i više osigurava svoju uspešnu budućnost. Kako godine prolaze, uči kako da se uzdiže na način koji je značajniji za njen konačni cilj, a ne da radi pod iluzijom iz prošlog života da mora osvojiti svet kojim je preteško vladati.

RETROGRADNI MARS U JEDANAESTOJ KUĆI


Sa Marsom u ovom položaju postoji velika želja za snevanjem na javi. Osoba se dovodi u stanje svesti koje joj omogućava da ponovo proživljava trenutke iz svoje prošlosti.
Ima tendenciju da izbegava nametnute obaveze, ali može sama da izađe sa njima na kraj, da bi ispalo kako je niko ne obavezuje da se oseća odgovornom. Može provesti mnoge sate sama ili zaokupljena delatnostima koje drugima ne izgledaju praktično. Činjenica je da najviše energije usmerava ka snovima, ali troši toliko energije da je retko u stanju da te snove i ostvari.
Često je ravnodušna prema seksu i ima veliku teškoću da mu posveti izvesnu pažnju u životu.
Glavna teškoća je da uviđa kako brzo i lako njene ambicije, nade i snovi prerastaju u realnost fantazija, ali zna koliko napora bi bilo potrebno da bi te nežne želje uvrstila u svakodnevni život. To je tačka u kojoj samu sebe blokira. Nevidljivi zid između fantazije u realnosti zadržava najviše njene energije u snovima.
Na karmičkom planu uči kako da ulije energije svojim ambicijama, da bi posle mnogih života maštanja bila u stanju da probije mentalnu barijeru koja ih drži po strani od realnosti. Teškoće koje oseća u odnosu sa drugima su tek katalizatori koji je nagone da prevaziđe osećaj nepodobnosti koji je sama stvorila, tako da razvija jaku želju da promeni identifikaciju sa svetom. Kada to bude mogla da uradi, njeni postupci će biti odraz nove i daleko ispunjenije perspektive.
Zanimljivo je spomenuti da u ovoj poziciji Marsa čudno tanane osobine jedanaeste kuće imaju manje veze sa retrogradnim fazama koje osoba proživljava nego određeni zodijački znak u kojem se javlja.


RETROGRADNI MARS U DVANAESTOJ KUĆI


Celokupna priroda žudnje je ovde duboko ukorenjena u karmu iz prošlog života. Obično je bilo nesrećnih trenutaka koji su u osobi ostavili veliku količinu potisnute gorčine. Ona pokušava da tu gorčinu vidi u drugima, jer traga za njom, ali je retko prepoznaje u sebi.
U horoskopu žene ovo gotovo onemogućava veze sa muškarcima, pošto svaki novi muškarac simbolizuje na izvestan način neku osobu koja ju je duboko povredila. Kao rezultat toga, postoji velika tendencija da nema poverenja u motive muškaraca, jer osoba smatra da ima malo razloga da očekuje bolji tretman u budućnosti.
U ovom položaju životna energija se usmerava vremenski retrogradno, s nadom da će na kraju pronaći gde i kako je napravljena greška. Stoga, bilo da je muškarac ili žena, ovoj osobi je veoma teško da živi u sadašnjosti.
Sve pokušava da doprinese njenom neuspehu, dok osoba duboko u svojoj svesti ne pronađe ono za čime traga.
Karmička lekcija u ovom životu je nauk opraštanja. Osoba mora shvatiti da je opraštanje nemoguće bez zaborava. Kada to nauči, osoba više neće morati da sve potiskuje u sebe i moći će da oslobodi one svoje segmente koji su zaključani u prošlosti.

Cruz
07-03-2012, 17:24
RETROGRADNI JUPITER - EZOTERIČNI SIMBOL


Jupiter, planeta koja pruža veliku blagodet, simbolizovan je polumesecom duše koji se uzdiže sa zapadne strane krsta materije. Kada se materija i duša harmonično prepliću, svako od njih dvoje je u stanju da ispuni drugo. Zanimljivo je zapaziti da je zapadna strana krsta izuzetno značajna, jer zapad uvek simbolizuje zrelost onoga što se rodilo na istoku. U uobičajenom simbolu krst materije se pojavljuje istočno od polumeseca duše. Stoga, ono što je osoba materijalizovala u ranoj mladosti, formira tokom života njenu mudrost. Kod retrogradnog Jupitera izokrenuti simbol pokazuje polumesec duše na istoku koji prenosi krst materije na zapad. Stoga, ono što osoba sazna u svojoj duši u ranoj mladosti (i kao rezultat prošlih inkarnacija) je uvek ono što kasnije rađ|a njena iskustva u materiji. Ono može od retrogradnog iskustva napraviti najviše spiritualno putovanje, ukoliko osoba odluči da ga iskoristi do krajnjih potencijala. Kod osoba s retrogradnim Jupiterom postoji nepotkupljivo insistiranje na istini, jer ne zavisi tako mnogo od materijalnih promena koje često preokrenu značenje mnogih drugih planetarnih položaja. Osoba je slobodna da sebe doživi na mnogo čistiji način nego kao da u svojoj suštini zavisi od materijalne egzistencije.
U isto vreme ovaj položaj izaziva sukob sa spoljnim svetom, jer idealizam dobija prioritet nad praktičnošću. Prirodna sklonost ka Jupiterovoj čistoj istini stvara odbojnost prema svakodnevnim životnim iskustvima.


KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNIM JUPITEROM


Osoba sa retrogradnim Jupiterom proživljava istinu na sebi. Ideje o ispravnom i pogrešnom, moral sveta kroz koji prolazi i iskrenost mišljenja drugih ljudi imaju malo učinka na ono što oseća iznutra. U snažnom pokušaju da bude pravedna, ova osoba razvija jedinstveni sistem pravila. Ona obično potiču od ličnih iskustava u ranoj mladosti, kao i iz drugih inkarnacija i ne reflektuju nužno masovnu svest, koliko lično shvatanje univerzuma.
Veoma je svesna različitih mesta i toga koliko su slična jedno drugom. U isto vreme svesna je različitih planova svog razmišljanja. Uvek ispitujući svest, traga za iskustvom ogromnog bogatstva u sebi za koje se nada da će na kraju izjednačiti mogućnosti koje su joj na raspolaganju u spoljnom svetu. To često kod nje izaziva veliko nezadovoljstvo, manifestujući se kao unutrašnji nemir. Voli uspon u karijeri, uzimajući suštinu neke ideje i vezujući se za njenu važnost, a ne za detalje neophodne da bi se ta ideja ostvarila.
Ukoliko ima dobre aspekte, osoba može biti snažno motivisana, ali se mora čuvati pokušaja da radi previše stvari u isto vreme. U osnovi, ona je slobodan duh. Dok će se prilagoditi idealima društva koji su joj od pomoći, neprestano se bori da zadrži osećaj individualnosti.
Neki ljudi sa ovom pozicijom poseduju veliku mudrost, koja dostiže skoro proročku sposobnost. Mirni, ukoliko im se neko ne obrati, u nekoliko reči mogu izložiti suštinu projekata s mnogo detalja, koji bi druge uhvatili u zamku mnogobrojnih trivijalnosti.
Nivo sposobnosti osobe da bude svesna unutrašnjeg poštenja je jedna od najvažnijih prepoznatljivih osobina. Ukoliko je loše aspektiran, retrogradni Jupiter može uzrokovati da osoba sa sobom nosi mrzovolju iz prošlih inkarnacija. U tim slučajevima davnašnja želja da se sveti postaje ponovo projektovana na nove ljude u sadašnjosti. Srećom, to je pre izuzetak nego pravilo, jer retrogradni Jupiter omogućava osobi priliku da sagleda sebe kroz svoju višu svest. Kada to učini, neka njena unutrašnja angažovanost otvara put ka višem i bezličnijem razumevanju. Obogaćivanje unutrašnjeg bića konačno dobija prioritet nad željom da se stekne bogatstvo u spoljnom svetu.


KARMA RETROGRADNOG JUPITERA


Karma retrogradnog Jupitera uvek ima veze sa introspekcijom posredstvom više svesti. Ova osoba mora biti sposobna da se sebi opravda da bi osetila da je istinski vredna poštovanja i časti koje Jupiter obećava.
U nekoj prethodnoj inkarnaciji trebalo je da postoji visoko mišljenje prema nekim religijskim ili spiritualnim principima čije je kršenje osoba videla. U sadašnjem životu oseća se čak odlučnijom da preformuliše vrednost tog principa u svojoj svesti. Treba se čuvati osude drugih, jer vidi kako spoljni svet vibrira po zakonitostima u koje ne može proniknuti. Ipak, mora da ima strpljenja za druge, ukoliko očekuje da saslušaju istinu o njoj samoj.
Na drugom nivou, postoji ogromna količina iskustava već viđenog koja proizilaze iz retrogradnog Jupitera. Vreme i mesta iz prošlosti se mešaju u neprekidnu sadašnjost, tako da u svakom određenom trenutku ili mestu osoba se nalazi u kontaktu sa uopštavanjem tog vremena ili mesta sa svim sličnim vremenima ili mestima koje je već doživela. Stoga, njena svest se istovremeno širi kroz te dve dimenzije i često bez ograničenja. Ne zna kako da veže unutrašnju svest na određenu tačku fokusa. Umesto toga, upija simbole misli iz okoline, da bi na kraju naučila da se dom nalazi svuda i da je uvek - sada! Što više ti spoljni simboli predstavljaju istine koje je naučila u prethodnom životu, osečaće se prijatnije.

Cruz
07-03-2012, 17:25
RETROGRADNI JUPITER U OVNU


Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog procesa gde sklonost ka širenju Jupitera zadovoljava potrebu za očekivanjima u budućnosti. Osoba ima očiglednu poteškoću da susretne svaku novu situaciju sa unapred znanom idejom o njoj. Kao rezultat toga, pokušava da kontroliše okolnosti u životu, a ne da se upusti u struju svakog novog iskustva. U ovom položaju postoji velika žđ| da se ponovo doživi prošlost - dok osoba veruje u sebi da se kreće ka budućnosti.
Često postoji osećaj samopravednosti koji oduzima najviše razmišljanja. On je propraćen nabujalim duhom slobode na najinstinktivnijem planu. Osoba teži samopoštovanju i pokazuje sklonost da sudi o drugima koje smatra manje moralno vrednim od sebe. Može postati veoma tvrdoglava po verskim ili duhovnim pitanjima i ponekad pravi grešku u kategorizaciji ljudi na osnovu učenja koju zastupaju.
Iznutra je obuzima nemir koji je stalno gura ka doživljaju koji još nije iskusila. Može takođe, pokazati detinju naivnost, ne sagledavajući punu situaciju ili okolnost u koju zapada. Kada sagleda celu sliku, često mora da se povuče. Takvo ponašanje je veoma teško u braku, jer partneru nudi malo stabilnosti.
Na karmičkom nivou,osoba ovde mora da nauči sopstvene istine na najelementarnijim nivoima. Nastavlja lekciju da je iskrenost prema sebi ključ za najveću sigurnost.

RETROGRADNI JUPITER U BIKU


Ovoj osobi je najprijatnije u trećoj fazi retrogradnog procesa gde se može reflektovati na svemu što je sakupila u životu. Puno energije troši na stav da je uvek u pravu. To joj otežava da se prilagodi načinu razmišljanja drugih ljudi. Neprestano opravdava svoje ponašanje i pokušava da se pridržava svog vi|enja života, jer je tvrdoglavo vezana za predrasude iz prošlosti. Veoma često za život zarađuje ogledajući se u nekoj gotovo zaboravljenoj umetnosti ili kao majstor, obućar, kuvar delikatesnih jela ili knjigovezac.
Drugi smatraju da ima problem sa egom povezan sa nerealnim očekivanjima od života. Ovoj osobi je važno da se oseća dominantnom i na mnogo načina je sklona samozavaravanju, sve dok zadržava osećaj da kontroliše spoljne okolnosti. Tako živi u svetu koji je stvorila u sebi. Na kraju zapada u iluziju da je sva samokontrola u stvari kontrolisanje drugih ljudi. U isto vreme, dok misli da osuđuje druge, u stvari osuđuje sebe.
Izuzetno je nezadovoljna materijalnim svetom, pošto osoba neprestano misli da bi trebalo da u životu učini više, nego što čini. Stoga, pokazuje sklonost da usmeri svoje uspehe protiv ljudi oko sebe i to joj jedino otežava da pronađe sebe samu. Prevazići će karmu kada bude naučila da najveće istine spoznaje na najprirodniji način i jedino onda kada ne pokušava da ostavi utisak na druge ili kada se ne napreže.


RETROGRADNI JUPITER U BLIZANCIMA


Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnog Jupitera, jer je osoba naučena da sjedini višu i nižu svest posle mnogih života sukoba između njih. Navikla je da svoj životni stav zasniva na idejama drugih ljudi. Tako je naučila da postane nesvesno odvojena od vlastite istine dok njene filozofske ideje i vrednosti počinju da primaju uticaj onih koji je okružuju. Prihvata ideje od svih a da ne shvata u potpunosti šta je u njima suština.
Doživljavajući nemir tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj razmatra istinu o drugim ljudima, postaje nervozna da bi onima koje će sresti prosledila svaki delić informacije koju je naučila. Tokom prve faze pruža mnogo informacija zajedno sa dezinformacijama, jer nema vremena da u sebi načini njihov odabir.
U ovom životu mora naučiti da odredi svoje ideje i želje i da posmatra kako ih drugi ljudi sprovode u delo. Često se ponaša kao posmatrač života drugih ljudi koji prolaze pokraj nje. To će izazivati frustracije sve dok ne nauči da prihvati praktičan pogled na život, praveći razliku između istine koje saopštavaju drugi, a ona treba da je prihvati, i one kojima bi trebalo da opovrgne praktičnost. Iznad svega, mora da nauči da ne prisiljava druge ljude da misle kao ona, jer njen najveći problem je sklonost da veruje da njeni stavovi najbolje funkcionišu kod onih koje misli da treba da podučava.


RETROGRADNI JUPITER U RAKU


Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj neprestano pokušava da ponovo preuzme osobine nezrelosti iz prošlosti. Svoj život je ispunila naivnošću, verujući da je neuglađena. Tako ima mnogo teškoća tokom mladosti, jer život u sadašnjosti ima težnju da je povuče iz vremena koje se može pokazati slobodnijim nego što je sadašnja realnost. Njen doživljaj istine je oduvek bio više emocionalan nego mentalan. Kao rezultat toga, ne reaguje ispravno na nadražaj, već pokušava da svu svoju svest razvije iz emocija. Takva sklonost ponovo naglašava njene detinje kvalitete.
Tokom mladosti pokazuje sklonost da se ograniči bujanje Jupitera u okvirima iskustava iz prošlosti. Kada planetna energija pokušava da se proširi, osoba oseća rakovsku potrebu da se ogradi. U međuvremenu, retrogradno kretanje Jupitera ne potiskuje ceo taj sukob samo unutra, već i unazad, u prošlost. Tako osoba prolazi kroz emocionalni i mentalni sukob u isto vreme. Njena sećanja su često preobilna, jer pokušava da ispravi sve situacije u kojima se nije u potpunosti ispoljila. Pokušava da ponovi svoja iskustva, kao da samim ponavljanjem postaje sigurnija u ispravnost načina na koji je izlazila na kraj sa sobom.
Celokupno njeno znanje iz prošlog života u višoj svesti se sada proverava, pošto se od nje traži da ga dovede u ravan sa emocijama. Tako mora naučiti da odano veruje i postupa na osnovu sopstvenih uverenja.


RETROGRADNI JUPITER U LAVU


Prva faza ovde pruža najprijatnije iskustvo, jer ova osoba može na druge ostaviti pečat svog viđenja života. U isto vreme, ona pokazuje sklonost povlačenja u ponos u pokušaju da vodi moralan život. Može biti oštra prema drugima, često prekidajući tok misli drugih ljudi u želji da privuče pažnju. Ovo je tip ličnosti koji veruje da svakoga može naučiti kako da živi. Voli da o sebi ima sliku plemenitosti i mogla bi u stvari da sada živi prethodni život u kojem je razvila tu osobinu, braneći neku moćnu ideju ili princip.
Voli da misli da sve što učini u životu simbolizuje progres. U tom smislu, stalno se pokazuje da bi dostigla veličinu svega što smatra vrednim pažnje. Privlači je sve što u životu pruža sliku priznanja. Budući da je krajnje nezavisna ne prihvata baš savete drugih, ali ih sluša, pa će jednoga dana u budućnosti shvatiti istinu koja joj je saopštena. Jedna od njenih slabih tačaka je impulsivnost kojom donosi prenagljene zaključke tokom prve faze, dok kasnije mora samo da preispita svoje sudove. To se dešava, jer priroda Lava često blokira bezličnu svest Jupiterovog višeg uma. Ova osoba može biti izvan kontakta sa svojom pravom prirodom više nego što zna.
Njena filozofija i pogledi na život imaju tendenciju da se razlikuju od drugih, a za nju je važno da nauči da se stvari mogu razlikovati bez vrednovanja stvari. Kada naduvani ego koji često prati ovu poziciju, počne da se stišava, ova osoba će biti u stanju da iskusi jedan od najlepših širokih pogleda na univerzum.


RETROGRADNI JUPITER U DEVICI


Kod ovog položaja jedan od najtežih problema sa kojim osoba mora da se suoči je nedostatak perspektive. Mnogi hipohondri imaju retrogradnog Jupitera u Devici. Postoji sukob između unutrašnje svesti višeg uma stečenog u prošlim životima i iskustva svetske realnosti u sadašnjem životu. Ova osoba ima težnju da zatvori oči pred potpunom slikom.
Na taj način vidi delove celine, a delove koje vidi naziva "celinom". U odnosima sa drugima više beži od prisnosti nego što traga za jupiterskom toplinom. Njen idealizam je tako visok da je drugim ljudima nemoguće da se usklade s njenim očekivanjima. U životu gaji mnogo različitih ideala koji formiraju apstraktnu kristalizaciju onoga za čime traga. Kao rezultat toga, pokušava da bude stroga prema sebi kao i prema drugima. Često smatrajući da je iznad nižih aspekata života, pokazuje skonost da razvije lažni duhovni ego. Kroz čistotu ideala u sebi uspeva da poveruje da je duhovno nadmoćnija od drugih. Tu upada u klopku, boreći se protiv svojih potreba i izolujući se od stvarnosti svoje egzistencije.
U prošlim inkarnacijama je manipulisala sobom na osnovi nerealnih ubeđenja sa kojima sada pokušava da se uskladi. Postaće zadovoljna kada prestane da izigrava simbol svega za šta misli da čovečanstvo očekuje od sebe.

Cruz
07-03-2012, 17:26
RETROGRANI JUPITER U VAGI


Ova osoba se kreće kroz sve tri retrogradne faze, u zavisnosti od ljudi sa kojima je u društvu i ideja sa kojima se suočava. Stavovi o poštenju i pravdi su tako duboko ukorenjeni u prošle inkarnacije da ne izražava uvek ono što oseća, ukoliko misli da bi to moglo ugroziti neku drugu osobu. Ako se zloupotrebi, ova pozicija može stvarati zlovolju iz nekog prošlog života. U mnogim slučajevima, identitet više svesti joj istinski ne pripada. On je pre zbirka ideja svih ljudi koje je u prošlosti poznavala. Kada postane istinski svesna, shvatiće da se saživljava sa problemima drugih ljudi trošeći mnogo napora u potrazi za rešenjem koje će joj pomoći da izađe iz lavirinta sukoba koji nikada nisu bili njeni. Kada to shvati, biće u stanju da se odvoji od svega što ju je ranije morilo. Tada počinje da uviđa da veliki nemir koji preživljava nije bio njen, već želja drugih da ona reši njihove probleme. Kada se suoči sa sopstvenim egom, shvatiće zašto te želje nije samo prihvatila već i privukla.
Štaviše, voli da se nađe u položaju neke druge osobe, tako da iz takve povoljne tačke može razviti uravnoteženiji pogled na stvari. Međutim, što više to čini, manje joj je jasno iza čega zapravo stoji. Nastavlja karmičku lekciju kako da uravnoteži svoju višu svest umesto da se koleba između raznih stavova. Postići će najvišu radost kada bude u stanju da koncentriše stav prema životu.


RETROGRADNI JUPITER U ŠKORPIJI


Ova osoba mnogo vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa, pošto pokušava da projektuje ono što veruje da bi za druge mogla biti istina. Međutim, ovo je znak u kojem je osoba takođe svesna da ono što smatra istinom nije uopšte njena potpuna istina. Tako može projektovati ono što površno smatra dovoljno kompletnim dok u isto vreme zna da doživi dublju spoznaju na nekom drugom planu.
U ovaj život unosi sećanje na borbu za čast i dok proživljava svoju karmu, proverava i druge ljude u toj oblasti. U isto vreme može kod sebe i kod drugih izazvati i najgore i najbolje. Time stvara specifičan paradoks, jer je drugi čas razumeju čas ne razumeju, poštuju i degradiraju, vole i preziru, zbog svega što predstavlja drugim ljudima. Njen život je neprestana transformacija, pošto svaki dan simbolizuje novu priliku za borbu što joj pomaže da se uzdigne iznad niže svesti koju sada vidi, a koja je i dalje vezuje za sadašnji život. Pošto je u velikoj meri sklona krajnostima, u isto vreme zastupa i raj i pakao. Njeni ideali su obično veoma visoki, ali tokom prve polovine života doživljava teškoću da višu svest oslobodi jakog seksualnog nagona kojeg je sa sobom donela u ovaj život.
Bez obzira na okolnosti, ne može podneti privrženost, jer dubinu do koje uranja obično dostiže u samoći i izaziva potpuno nerazumevanje drugih. Mora imati tu slobodu da bi istražila nepoznate daljine univerzuma koje je neprestano privlače.

RETROGRADNI JUPITER U STRELCU


Ova osoba uživa u prvoj fazi retrogradnog procesa. Žudi da iskusi sve što svet ima da ponudi i smatra da joj je teško da se skrasi. Njenu višu svest privlače na hiljade različitih stvari u isto vreme i simultano pokušava da shvati svaku od njih na način koji je neće zatvoriti u odnosu na ostali svet. Kada ostavlja utisak površne lakoće, može pokazivati jake proročke osobine, znajući suštinu nečega a da joj nije potrebno mnogo vremena da o tome razmišlja.
Kada ovu poziciju iskoristi do krajnjih granica, osoba ispoljava veliku količinu univerzalnog znanja koje je stekla u prethodnoj inkarnaciji. Obično poseduje znatan energetski potencijal i mentalni nemir je nagoni na želju da širi svoje znanje kud god išla. U isto vreme ima naviku da opravdava vlastitu pravednost i teško joj je da prihvati savet drugih. Ne usvaja tuđe ideje, već uči na iskustvu. Ova pozicija Jupitera snižava seksualni nagon i ima tendenciju da ljubavne odnose svede na površniji nivo.
U svakom pogledu ovo je osoba koja voli da misli za sebe i, naročito tokom druge polovine života, ne želi da bude sputana konvencionalnim razmišljanjem. Njene ideje u vezi sa religijom mogu biti beskonačno duboke, ali se retko slažu sa konvencijama i praksom bilo koje grupe, sekte ili crkve. Njena karma u ovoj inkarnaciji je život na osnovu vlastitog znanja. Mora naučiti da ceni ono što razume u sebi, a ne da proverava vrednosti drugih u odnosu na svoje ideale. Ukoliko postigne duhovni napredak, istinski može biti veliki učitelj svima koji su iskreni tragači za istinom.


RETROGRADNI JUPITER U JARCU


Ova osoba doživljava neprestani sukob izme|u Jupiterove težnje ka širenju, entuzijazmu i optimizmu i Jarčevih tendencija ka restrikciji, trezvenosti i povučenosti. Tako mora da postigne ranotežu između ove dve krajnosti pre nego što dostigne nepreglednu mudrost koju ova pozicija nudi. Osoba je najsrećnija u zrelom dobu, kada shvati kako da svoju višu svest okrene ka suštinskim vrednostima.
Tokom mladosti često pokušava da se ponaša starije nego što jeste. Iako može biti veoma mudra, na nju ne obraćaju pažnju sve do kasnijih godina. Kod negativnih tipova ova pozicija se može ispoljiti krajnje materijalistički, naročito kada drugi pokazatelji u horoskopu govore o velikoj ličnoj nesigurnosti, ali kada se upotrebi na najvišem planu, može biti veoma sklona duhovnosti. Osoba može imati snažno versko shvatanje koje je razvila u prethodnim inkarnacijama. Osim toga, ima sposobnost da meri stvari, tako da se na kraju uravnoteže iz koncentrisane perspektive. U oblasti delatnosti, međutim, ima iskustvo vibracija veoma naglog zaustavljanja i pokretanja koje joj ne dozvoljava uvek da uradi sve što bi želela. Često se parališe u razmišljanju, u toj meri da koristi širi uvid nego što joj je trenutno potrebno. Tome može pridavati preveliku važnost, sagledavajući veliki deo života kao podržavajuće ili omalovažavajuće principe iza kojih stoji. Ovde je naglašena treća faza retrogradnog pocesa, jer osoba živi karmu uobličavanja slike o sebi i okolnom svetu.


RETROGRADNI JUPITER U VODOLIJI


Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi u kojoj nestrpljivo doživljava budućnost. Želi da sazna sve što tradicionalno društvo još nije istražilo. To je veoma nemirna pozicija za osobu s retrogradnim Jupiterom, jer je privlače svi različiti putevi koji se u isto vreme nalaze pred njom. Idealista je i istraživač. Iako je povremeno veoma revnosna, može biti od velikog doprinosa za evoluciju čovečanstva.
Ovo je nepostojana pozicija za brak, jer osoba veruje da joj je potrebna sloboda, da bi njena viša svest koristila najviši potencijal. Ono što joj je istinski potrebno je pre mentalna nego fizička sloboda. Težnja ka takvoj slobodi nije posledica situacija iz sadašnjeg života, već pre instinkta iz prošlog života da se prevaziđu misaona i duhovna ograničenja.
Sklona je životu entuzijazma i dok želi da svakome pomogne, odbaciće svakoga ko je obeshrabruje. Ovoj osobi je teško da život usmeri u jednom pravcu. Prijatnije joj je da leluja s promenljivim ciljem. Njena karma je primena mudrosti iz prošlosti na buduće iskustvo.
Da bi to postigla, mnogo će putovati i sretati nove ljude iz svih društvenih sfera, preko kojih može deliti i izraziti svoje znanje. Retrogradna priroda planete pretvara ovaj proces u više davanja nego primanja, jer osoba sebi dozvoljava mnogo manje nego što želi da drugima saopšti. Neki sa ovom pozicijom doživljavaju klaustrofobiju, pošto po svaku cenu pokušavaju da život oslobode svega što simbolizuje klopku. Na pozitivnoj strani ovo je jedna od najboljih pozicija za traganje za višim znanjem.


RETROGRADNI JUPITER U RIBAMA


Ova osoba najviše vremena provodi u trećoj fazi pokušavajući da prihvati istinu iz okolnog sveta. Može biti duboko duhovna i mistična, ali ne kaže uvek ono što zna. Sklona je tome da provodi dosta vremena u sortiranju životnih misterija koje oseća. Misli da je ljude teško shvatiti. U nekoj od prošlih inkarnacija verovatno je provodila vreme u izučavanju religije ili filozofije, jer iako ne može da objasni kako zna ono što zna, ima dubok instinktivan osećaj za suštinsku svrhu života. Međutim, sa svime što oseća, i dalje doživljava konflikt između harmonije sa kosmosom i sposobnosti da se priključi ostatku društva.
Može biti veoma kreativna kada joj se dozvoli da radi na svoj način. Jedan od njenih najvećih problema je kako zaustaviti sumnju u sebe. Učenja istočnjačkog misticizma koja potvrđuju smisao ne-delanja koji ona oseća, mogu joj pomoći da stekne veću samouverenost. Živi neprekidnu karmičku lekciju kako zaustaviti sumnju u sebe. Uz pomoć više svesti trebalo bi da izbegne sve mogućne zamršene detalje koji je mogu odvući od suštine njene istine.
Ne voli da sudi o ljudima ili okolnostima, jer zna da ništa od onoga što misli nije istinski odluka, već običan put ka nekoj drugoj ideji. Ovde je problem u tome što ispoljava sklonost da ne pravi selekciju i teško joj je da svoj život i ljude u njemu organizuje u svojoj svesti. Budući da joj je cilj pre univerzalan nego ličan, potreban joj je, poput ukotvljenog sidra, praktičan pristup ovozemaljskim ljudima.

Cruz
07-03-2012, 17:29
RETROGRADNI JUPITER U PRVOJ KUĆI


Ova osoba najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa žudeći za iskustvom budućnosti, posredstvom sopstvene individualnosti. Poseduje izražen takmičarski duh, naročito prema sebi samoj, jer je idealista i ne oseća se prijatno, kako bi se zadovoljila manjim od svojih mogućnosti. Želi da joj se oda priznanje za uspeh. U ovoj poziciji postoji urođen sukob, jer nasleđe retrogradnog Jupitera iz prošlog života nagoni osobu u mnoge aktivnosti u isto vreme, dok je prava priroda Ovna započinjanje jedne stvari u određenom trenutku.
Ipak, preplitanje dejstva planete i kuće pruža osobi veliki stepen entuzijazma za nove početke. Povremeno pokazuje sklonost da se preterano raspline i može nešto učniniti, a da prethodno o tome ne razmišlja. To je čini pravim pionirom, ali ne i osobom koja je uvek na čvrstom tlu. Živi veoma brzo i ne voli da uzalud troši energiju.
U ovom životu treba da i dalje širi samosvest kroz viši um, ali se ne sme dovesti u situaciju onoga ko donosi sud o drugima. Ima puno znanja o spoljašnjem iskustvu i može ga preneti drugima, ali mora pokušati da ga ne rasipa. Ovaj položaj čini osobu veoma nezavisnom i pruža joj snažan osećaj povezanosti sa univerzumom. Ipak, mora da radi na očuvanju prihvatljivog osećaja za meru, da ne bi stvari učinila većim nego što jesu.
Na karmičkom planu, nastavlja lekciju vrednovanja suštinske istine, jer je ovaj položaj retrogradnog Jupitera nagoni da živi sopstveni pogled na svet.


RETROGRADNI JUPITER U DRUGOJ KUĆI


Ova soba stalno pokušava da ponovo uspostavi osećaj bogatstva, ugleda i pravde na koji se navikla u prethodnim inkarnacijama. Viša svest je fokusirana na vrednosne sisteme i u mnogim slučajevima se proširuje u fizičkom aspektu života i utapa u materijalističku želju.
Ponekad je ovo osoba koja prolazi kroz karmu osuđivanja drugih da poseduju više od nje, ali kada se upotrebi konstruktivno, dozvoljava osobi da ponovo uskladi svoje vrednosti sa
istinskim smislom života koji poznaje njena viša svest. Sve što treba da uradi je da nauči nižu svest da prihvati njeno znanje. U većini slučajeva misli da od života ne dobija dovoljno.
Ponekad bi želela da prisvoji iskustva drugih ljudi i ima teškoća da spozna pravu razlikuizmeđu svojih vrednosti i vrednosti okolnog sveta, koje pokušava da prisvoji.
Budući da joj je prijatnije da razmišlja na višem nivou, sklona je precenjivanju svoje potrebe. U nekim trenucima osoba želi da poseduje stvari koje bi u svetu trebalo da budu besplatne. Postaje čak posesivna i u odnosu na ideju vlastite slobode.
Retrogradni Jupiter u ovoj poziciji ima težnju da radije prolazi kroz prvu fazu, ali faza u kojoj će osoba provesti najviše vremena nalazi se pod vladavinom znaka u kojem se nalazi vrh druge kuće. Ukoliko je druga kuća pod vladavinom nekog negativnog, zemljanog ili vodenog znaka, velika je verovatnoća da će osoba biti bačena u treću fazu koja je u najmanjoj harmoniji sa bujanjem Jupitera.
Ukoliko drugom kućom vlada neki pozitivni, vatreni ili vazdušni znak, osoba će najviše vremena provoditi u prvoj fazi. U toku te faze pojedinac pokušava da prenese svoje vrednosti svetu, dok tokom treće faze preuzima vrednosti okoline. U oba slučaja živi izvan vrednosti stavova iz prošlog života.

RETROGRADNI JUPITER U TREĆOJ KUĆI


Ovo je najteža pozicija za retrogradnog Jupitera, jer ideje iz prošlog života o univerzumu na koje se osoba navikla, sada ugrožavaju njene svakodnevne odnose sa drugima. Nalazi se na klackalici između pokušaja da živi ideale koje je razvila u prošlosti i žrtve vlastitog znanja zarad boljeg prihvatanja u okolnom svetu. Povremeno može biti preterano nabusita, jer takt (neiskrenost) je stran njenoj prirodi. Sklona je oštrini prema ljudima želeći da mnogo toga u trenutku zadrži za sebe, a ipak može biti preterano pričljiva.
Provodeći najviše vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa nije uvek istinski svesna ljudi sa kojima razgovara. Više daje savete nego što sluša savete drugih i ne postaje privržena nikome od njih, iako mnogi ljudi prolaze kroz njen život. Toliko je neuobičajeno nemirna da ima tendenciju da rasipa vlastitu mentalnu energiju dok u sebi osuđuje druge zbog iste stvari.
U životu proživljava česta putovanja i kada se ne kreće fizički, putuje mentalno.
Najveća teškoća kod ovog položaja je razvijanje sposobnosti za život u ljudskom svetu ispunjenom očiglednom dvojnošću i licemerjem. Stoga, mora paziti da ne stvara sud o njima.
Kod osobe koja je duhovno uznapredovala postoji sposobnost da izrekne mnogo u malo reči, dok kod onih ljudi koji proživljavaju elementarniju karmu, izgleda da postoji efekat u govoru, sličan pokvarenoj ploči. I jedni i drugi pokušavaju da prenesu neku poruku ljudima koji žive u svetu niže svesti. U prošlim inkarnacijama retrogradni Jupiter je razvijan uz pomoć više svesti.
Međutim, sada osoba doživljava frustraciju kada pokušava da uspostavi komunikaciju jednostavnim jezikom koji može shvatiti njena niža svest.


RETROGRADNI JUPITER U ČETVRTOJ KUĆI


Ovde se ekspanzivnost Jupitera sukobljava sa zaštitničkom prirodom četvrte kuće, jer osoba pokušava da sruši emocionalne zidove koje neprestano podiže.Stoga, beskonačnost više svesti postaje ograničena nesigurnošću u njenim emocionalnim sećanjima. Tokom detinjstva obično postoji period kada je sposobna da zrači i kao rezultat toga, stalno pokušava da ponovo stvori simbole tog perioda tokom kasnijeg perioda života. Drugi ljudi su joj potrebni da bi joj ukazivali poštovanje. Iako možda to ne pokazuje uvek, pokazuje snažnu tendenciju da bude preterano osetljiva.
Najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa osvrčući se na srećnije trenutke u prošlosti. Osoba koja je negativno nastrojena, pokazuje sklonost da se veže za sećanja na nepravde u prošlosti. Veoma joj je teško da rastereti svoje misli, jer je najveći deo njene svesti sazdan od čisto lične prirode.
Retrogradni Jupiter ponekad nagoni osobu da rasipa emocionalnu energiju praveći joj teškoću da posao ili karijeru usmeri u jednom pravcu. Može postati tako željna da otkrije suštinu svega što još ne razume o svojoj prošlosti, da neprestano gleda na sebe preterano pristrasno da bi mogla da vidi šumu od drveta. Potrebno joj je porodično ustrojstvo, jer njen temelj ipak pokušava da iznađe mnogo različitih razloga što joj bliski ljudi ometaju napredak. Ova osoba će dobro postupiti kada shvati da najviše njenih prenagljenih postupaka proističe iz stavova iz prošlog života koji više nisu primenljivi na sadašnje uslove.
Kuda god išla i ma šta radila, pokušava da zadobije divljenje onih koji su joj bliski i koji mogu da vide motive njenih postupaka mnogo jasnije od nje. Sebe će razumeti kada shvati zašto je potreba da se drži pritajenom jača od potrebe da iskusi spoljni svet.


RETROGRADNI JUPITER U PETOJ KUĆI


Ova osoba najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa. Okreće se ka spoljašnjem svetu da bi izrazila kreativnost koju je razvila u nekoj prošloj inkarnaciji. Na
život gleda s visine a na ograničenja konvencionalnog društva, kao na stepenike koje mora
preći po svaku cenu. Ukoliko je preostali deo horoskopa snažan, to ukazuje na dominirajuću
prirodu.
U horoskopima sa mnogobrojnim kvadratima zajedno sa naglašenim fiksnim znacima, Jarcem ili aspektom sa Saturnom, osoba ima tendenciju da se odnosi nemarno prema savetu drugih. Nastoji da prodre u psihički prostor drugih ljudi, a da to i ne primećuje.
Njeni ciljevi su veoma visoki, ali često precenjuje sposobnost da ih ispuni. Povremeno može očekivati previše od dece, jer im nameće ideje koje sama nije u stanju da ostvari. Živi sa stavom "ne zadržavaj me", jer se probija napred da bi iskusila sve što život može da ponudi. U isto vreme, njen veliki osećaj ponosa je štiti od neprijatnosti u društvu drugih ljudi. Radije bi se ustremljivala s jednog kreativnog iskustva na drugo nego dopustila da oni čije poštovanje želi smatraju da nije u pravu. Živi po načelu da neće pokisnuti, ako dovoljno brzo protrči kroz oluju. Ovo je teška pozicija za brak i dugotrajne veze, jer najviša istina ove osobe je uvek povezana sa njenim ličnim mišljenjem o sebi, a ne sa procenom kritike koja joj je upućena, ukoliko dozvoli drugima da je tako dobro upoznaju.
Ovde je osećaj identiteta osobe zasnovan na jazu između ideala postavljenih u prethodnim inkarnacijama i svega što stvara u sadašnjem životu. Stoga, ona je zaista osoba koja "je ono što misli, postavši ono što je mislila", a u poznijim godinama će sebe ceniti po onome što je stvorila.


RETROGRADNI JUPITER U ŠESTOJ KUĆI


Ova osoba troši mnogo energije na prepoznavanje više svesti da bi mogla da reći probleme sa kojima mora da se suoči u životu. Postaje preterano obuzeta započinjanjem mnogih projekata koje ne može da završi, želeći da u svakoj čorbi bude mirođija. Zabrinuta je zbog regularnosti uslova na poslu i doživljava teškoće sa kolegama i nadređenima, neprestano pokušavajući da stoji iza onoga što smatra pravednim. Često od komarca pravi magarca i među svim mogućnim pozicijama retrogradnog Jupitera kroz ovu je najteže iskusiti sposobnost sagledavanja života iz kosmičke perspektive. Dok pokušava da pronađe lak način za delovanje, pokazuje sklonost da bude ometena mnogobrojnim sitnim detaljima da joj je teško da se zadrži na jednom putu. Ovde je viša svest krajnje matrijalizovana nižim mislima drugih. Osoba može postati rastrojena obraćajući pažnju na sve detalje spoljnog sveta tako da joj predmet pažnje postaju predrasude.
To je osoba koja misli da zna kako svet funkcioniše, a ipak, pošto tako misli, izgleda da uvek propušta suštinu. Problem je da ima tendenciju da svoju usku svest vidi kao da predstavlja celu istinu.
Može biti veoma moralna u očekivanjima od drugih, ali ljude vidi kroz programirane osobine više svesti kao slagalicu koju treba shvatiti, a ne razumeti njih i njihove ljudske slabosti. U ovaj život sa sobom donosi karmu preteranog očekivanja od sveta drugačijeg od ideala koje je izgradila u prošlosti. Sreću će dostići kada pronađe srednju tačku između tih prošlih ideala i praktične realnosti sa kojom se sreće u svakodnevnom životu. U pojedinim trenucima tokom ovog života može iskusiti probleme sa zakonom. To može imati veze sa njenim naglaskom na stvarima od manjeg značaja. Mora naučiti da postavi prioritete da bi oslobodila energiju više svesti od vezanosti za nepotrebne, u sebi stvorene tričarije.

Cruz
07-03-2012, 17:31
RETROGRADNI JUPITER U SEDMOJ KUĆI


Ovaj položaj retrogradnog Jupitera nagoni pojedinca da provodi dosta vremena gledajući sebe očima drugih. Kao rezultat toga, postoji težnja da bude nestrpljiva da bi udovoljila drugima, mada nije uvek sigurna čime je to izazvano. Može se isuviše istrošiti u pokušaju da zadobije poštovanje onih kojima se divi, a to je ipak onaj napor za koji zna da je i dalje nedovoljan da udovolji celom svetu. U prošlim inkarnacijama naučila se da stoji iza onoga što misli da drugi obožavaju. Sada često misli da je njen osećaj slobode u prevelikoj zavisnosti od ideala drugih ljudi. Nikada ne može u potpunosti označiti sve što zna o životu.
Kada pokuša da pročita misli drugih ljudi da bi shvatila svoju suštinu, odgovori kao da neuhvatljivo prolete. Ova osoba će upasti u raspravu pre da bi odbranila načelo koje deluje kao istina na univerzalnom nivou nego zarad lične potrebe da bude u pravu. Stoga, može postati veoma pravedna.
Budući da ima tendenciju da pridaje previše važnosti idejama koje joj drugi iznose, neprestano hrli ljudima čiji su filozofski stavovi prema životu suprotni njenim. Ova osoba prolazi kroz karmičku lekciju uočavanja da su razlike između ispravnog i pogrešnog striktno u svesti čoveka koji razmišlja. Kada postane svesnija toga, počeće da dostiže svest o tome kako joj je beskorisno da donosi odluke ili da vrednuje sudove o drugim ljudima. Ukoliko živi u braku, glavna osobina njenog partnera koji bi mogla biti preterana pravdoljubivost. Stoga, na mnogim različitim planovima u isto vreme uči da napravi ravnotežu suštine na mnoge načine na koje je izražavaju razni ljudi u njenom životu.


RETROGRADNI JUPITER U OSMOJ KUĆI


Osoba sa ovom pozicijom ima izuzetno razvijen osećaj za vrednosti drugih ljudi. Ponekad ima sklonost da pokuša da pruža kada bi trebalo da prima. Doživljava veliki seksualni nemir. Žudi za kvantitetom seksualnih iskustava, ali njene potrebe, iako ih možda smatra fizičkim, ipak su mentalne prirode. Voli da menja druge ljude, a znanje iz prošlih inkarnacija je dovodi do uverenja da poseduje mudrost koja joj omogućava da to učini. Želi da sazna kakvi su drugi ljudi ispod površine. Međutim, odlučno se opire da pokaže svoju čud. U ovoj poziciji javlja se urođeni sukob, pošto se Jupiterova težnja ka otvorenosti sukobljava s potrebom za tajnovitošću u osmoj kući.
Na poslovnom i trgovačkom planu ova osoba mora da radi za sebe. Može posedovati snažne psihičke težnje zajedno sa željom da ih upotrebi na najčasniji način. Jedan od najvećih problema ovde osoba ispoljava u povremenom pokušaju da sudi o drugima, jer oni ne shvataju očekivanja koja je u njih ugradila. To čini najviše tokom treće faze kada njena introspekcija ima tendenciju da se radije izrazi nego suzbije. Uvek se pitajući o vrednosti znanja drugih ljudi, veoma čvrsto brani što sama zna.
Na karmičkom planu u ovaj život sa sobom donosi plodove dubokog proučavanja ljudi i univerzuma. Međutim, mora da nauči da shvata da će najdublje istine za kojima sada traga dostići tek onda kada ih ne tumači na ličnom planu.


RETROGRADNI JUPITER U DEVETOJ KUĆI


Ovde se retrogradni Jupiter nalazi u svom sedištu. Kao rezultat toga, osoba je sposobna da s lakoćom funkcioniše tokom sve tri retrogradne faze. U isto vreme, njen život izaziva neprijatnost kod drugih ljudi. Deveta kuća je kuća samačkog života, a sa prirodnim instinktom za slobodu retrogradnog Jupitera, ovo postaje loša pozicija za bilo kakvu vrstu vezivanja duže prirode. Ispoljava sklonost da se povuče od ljudi, pošto želi da iskusi što više od svoje prirodne okoline umesto prefinjene potrebe da živi u skladu sa društvenim očekivanjima drugih ljudi. Ova osoba ima veliku teškoću da rečima izrazi ono što zna. U stanju je da razume svoju višu svest, ali ne veruje uvek da je sposobna da prenese svoje znanje drugima.
Ima veliku teškoću da živi u civilizaciji. U odnosu sa ljudima obično u trenutku zna koji će korak napraviti. Međutim, izbegavaće da ga sprovede sve dok ne postane sigurna da će druga osoba prihvatiti njen način izražavanja.
Voli da se stalno kreće i ne prija joj da provodi previše vremena na bilo kom mestu. U tom smislu je veoma nalik nomadu koji luta kroz život, da bi proverio znanje koje je stekao u iskustvima u prethodnim inkarnacijama u odnosu na sve sadašnje okolnosti. Neki ljudi sa ovim položajem imaju veoma snažno razvijeno razumevanje Boga, dok drugi misle da su njihove duže niže religijske prirode,što izražavaju kroz tumačenje načina funkcionisanja univerzuma.
Najveći napredak u ovom životu se postiže kada osoba shvati da je svet oko nje veoma nalik Vavilonskoj kuli. Ljudi nisu sposobni da međusobno komuniciraju, jer poseduju različita konceptualna razumevanja i najjednostavnije reči.
Osoba sa ovakvim položajem Jupitera shvata da je kvalitet komunikacije sa drugima uvek manji od onoga kakav bi mogao da bude. Oseća prekid u neprestanom toku misli koji je izazvan jezičkim barijerama. Njena karma je da spozna, razume, uči ljude kada se to od nje traži, ali nikada da ne bude impresionirana onima koji ne mogu da razumeju njenu unutrašnju mudrost.

RETROGRADNI JUPITER U DESETOJ KUĆI


Ova osoba želi da se svetu predstavi u najčasnijem izdanju, dok u isto vreme zadržava celu svoju slobodu misli i delanja. Radije će često menjati svoj pravac nego da ulaže napor zbog svoje velike potrebe za smislom. Jasno uočava sukob između onoga što misli da svet od nje očekuje i onoga kakva bi želela istinski da bude. To kod nje izaziva sklonost ka krajnostima gubeći ravnotežu između previše i premalo samopouzdanja.
Ukoliko je dobro aspektirana, ova pozicija retrogradnog Jupitera može proizvesti veliku mudrost koja može biti od koristi ne samo dotičnoj osobi, već i svakome sa kime se sretne. Zanimljivo je primetiti da tokom prve faze planetarna energija dobija prioritet nad očekivanim načinom ponašanja ove kuće, tako da je osoba sposobna da prevaziđe prirodnu opreznost desete kuće. Međutim, tokom treće faze, nije u stanju da to učini i postaje krajnje intospektivna. Ali, njeno najteže iskustvo je tokom druge faze u kojoj se energije planete i kuće sukobljavaju.
Tokom tog perioda doživljava veliku frustraciju koja se taloži gotovo do tačke da parališe delovanje, jer stalno oseća impuls da dela radi samog čina delanja, pošto se neprekidno pita o vrednosti svega što je želela da učini, odmeravajući kroz široki uvid vlastite mudrosti. Stoga, ona ili ne dela, želeći da to čini, ili dela, želeći da to ne čini.
Ne voli da se vraća u oblast koju je već proučila, pa ipak povremeno, pogotovo kada je u pitanju njena karijera, to mora da učini da bi sakupila komadiće nedovršenog mozaika. Nestrpljiva je da postigne uspeh i često je više zainteresovana za krajnji ishod nego za način da ga dostigne. Ne živi uvek po načelima koje zastupa, jer u životu može biti duboko uverena da cilj opravdava sredstvo. Međutim, u komunikaciji sa drugima ne želi sebi da pripiše takav životni stav. Osim toga, postaje neprijatna, ako neko pokuša da joj nametne bilo kakav način mišljenja. Može početi da brani svoje ideje i stavove, jer se dugo i mukotrpno borila da ih izgradi. Voli da se kontroliše, u stvari to i mora, da bi se uskladila s karmom da zastupa ono što smatra nedostojnim suprotnog stava. U nekim slučajevima ceo život provodi braneći neki stav ili ideju koja proizilazi iz nekog velikog uspeha u prethodnoj inkarnaciji.


RETROGRADNI JUPITER U JEDANAESTOJ KUĆI


U ovom položaju viša svest je stimulisana vodolijskom potrebom za istraživanjem. Tokom prve faze retrogradnog procesa osoba je veoma znatiželjna u pogledu svega što još nije iskusila. Iz prošlosti donosi potrebu da slobodno iskusi mnoge različite situacije da bi proširila razumevanje života. Često ima tendenciju da ne obraća pažnju na životne detalje. Takođe može provesti veliki deo vremena živeći u snovima. Ipak, idealista je i pokušava da ima stav otvorene svesti prema životu. Njeni ciljevi često izgledaju nedostižni, jer pokušava da razmišlja izvan ljudskih mogućnosti.To je čini velikim individualistom. Postaje nezadovoljna idejom da se skrasi duže nego što zna da je mogućno. Pokušava da se usprotivi svemu što bi pokušalo da je ograniči na tradicionalni način razmišljanja.
Može postići neuobičajenu pošast unutar društvenih grupa pokazujući da joj je dozvoljeno da postupi na sopstveni način. U ovaj život sa sobom donosi karmu razumevanja prave prirode svojih snova. Na taj način može izgraditi smislenu realnost shvatajući razloge svojih ciljeva, napora i ambicija.
Među svim pozicijama u Zodijaku, ova je najviše okrenuta slobodi. Nedostaje joj praktičnosti i nezadovoljno prihvata odgovornosti vezane za prisne odnose.Međutim, uprkos tome, njena žeđ za razumevanjem je toliko velika da na kraju postaje jedna od malog broja ljudi koji dostižu suštinu kosmičkog Zakona.


RETROGRADNI JUPITER U DVANAESTOJ KUĆI


Ova osoba provodi dosta vremena u istraživanju duše da bi dostigla svoju unutrašnju suštinu. Često greši misleći da joj drugi mogu pomoći da upozna sebe bolje nego što već sama sebe poznaje. U stvari, lako joj je da upozna svoju unutrašnju bit, ali to često može biti tako lako da pokušava da iskoristi druge planete u horoskopu misleći da mora da traga za nekom većom misterijom izvan granica svoje sposobnosti razumevanja. Bogatstvo koje dostiže u životu izgrađeno je na unutrašnjoj samouverenosti koje joj pruža neograničeno razumevanje njene unutrašnje suštine, mada ne izgleda uvek da se meša sa spoljnim svetom.
Ovo je izražena karmička pozicija za Jupitera, jer će osoba na kraju naučiti da shvati suštinu svojih prošlih inkarnacija, a time i smisao sadašnjeg života. Ponekad je prestroga prema sebi i mora naučiti da o sebi sudi pravedno, posredstvom više svesti, ukoliko želi da bude usklađena sa svojom dušom. Ova pozicija život čini veoma introspektivnim, jer dosta vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa.
Ipak, unutrašnja mudrost, koja proističe iz nevidljivog spiritualnog vođstva prožim ačitav način života, čim osoba postane spremna da crpi svoje unutrašnje bogatstvo. Njeno znanje je uglavnom izvan reči koje može pronaći da bi prenela sve što zna. Međutim, na telepatskom planu komunicira veoma dobro.

Cruz
07-03-2012, 17:40
RETROGRADNI SATURN - EZOTERIČNI SIMBOL


Saturnov simbol se sastoji od krsta i polumeseca. Materija i formalna strana života moraju se ujediniti sa iskrenom željom duše da se izrazi. Stoga, sve što osoba čini, kristalizuje u ono što se pridaje prirodi njene duše. Vrednost stvari se očituje samom dušom koja mora napraviti razliku između onog što želi da deli i onoga što želi da izbegne. Pošto osoba gleda na život kroz Saturna, može delovati mračno i ozbiljno, ali ono što radi smatra se vezom između ideje i forme. Misli da poseduje sposobnost da uvidi koliko svoje duše može u stvari ispoljiti kroz materiju. Stoga, postaje joj važno da sagleda svoje ciljeve kao odraz iskonskog unutrašnjeg bića.
Retrogradna priroda planete nagoni je da veliki deo tog odraza doživljava kao unutrašnju borbu između svesti o svojim idealima, njihovoj praktičnosti i vlastitoj sposobnosti da živi u skladu s njima. Stoga, kod mnogih ljudi retrogradni Saturn postaje svest i vodič, mešajući se kao posrednik između usavršenog višeg bića i onoga koliko još mora da uči da bi živela ovde na Zemlji.


KARAKTER LIČNOSTI RETROGRADNOG SATURNA


Osoba s retrogradnim Saturnom je namerno ozbiljna zbog upotpunjavanja onoga što je ostavila neovršenim u prošlosti. Pokazuje sklonost da se okreće prošlosti da bi popunila praznine u onome što je ranije prenagljeno smatrala završenim. U tom smislu pokušava da bude temeljna i postojana. Povremeno može delovati preterano oprezno ili isuviše štedljivo, ali svaka njena rezerva je u potpunosti zasnovana na potrebi da čuva materijalne stvari za namensku upotrebu. Ne veruje u rasipništvo ili ekstravaganciju, jer ih je iskusila u drugim životima. Sada duboko ceni sve što nauči ili dobije. Često oseća unutrašnji dug prema Bogu što se manifestuje kao snažan osećaj zahvalnosti zbog svega što vidi oko sebe.
Pokušava da uči druge ljude koji imaju manje znanja ili iskustva nego ona. Ipak, ne postiže uspeh, ukoliko oni ne prođu kroz njen "pad s neba" u prošlom životu i njenu veliku borbu koja ju je sada naterala da se vrati u prošlost. Kao rezultat toga, u retrogradnom Saturnu postoji urođena zrelost koja se ne bi mogla postići bez velike lične borbe i požrtvovanja.


KARMA RETROGRADNOG SATURNA


Retrogradni Saturn uvek ukazuje na neprekinutu karmu iz prošlih inkarnacija. Ma kakva lekcija bila, osoba je neobično sporo upotpunjava. Stoga, u ovom životu joj je potrebno da nosi u duši dodatni teret iz prethodnog života, tako da kada se to dvoje pomešaju, imaće dovoljno dokaza za puno razumevanje svoje prave misije. Veliki deo onoga što čini u ovom životu je ponavljanje onoga što njen Saturn već predstavlja.
Međutim,sada se suočava sa okolnostima i situacijama koje su nešto drugačije. Retrogradno kretanje planete može je naterati da oseti njegovu restriktivnu moć, naročito ako pokuša da pobegne od težine svoje lekcije. Međutim, ukoliko živi s njom, uviđajući da dobija preko strpljivog vođstva, lako biva dovedena do poistovećivanja sa nečim višim od onoga što je možda i zamišljala da bi istinski mogla ceniti dela Božjeg divnog univerzuma, posredstvom
ove planete. Saturn je učitelj i kada je retrogradan, a osoba je prihvatala slična učenja pre ovog života. Tokom vremena nagomilava se velika mudrost koja neprestano kaplje iz retrogradnog Saturna.
Među svim planetama, on je najprirodniji i najprijatniji u retrogradnom kretanju, jer osobi pruža neku vrstu druge prilike da unapredi vezu formiranu između svoje duše, okolnosti sa kojima se suočavala u prošloj inkarnaciji i načina na koji ih spoznaje. Sada pod tananim vođstvom Saturna, sposobna je da ostvari sve što je naučila u prošlosti.

Cruz
07-03-2012, 17:44
RETROGRADNI SATURN U OVNU


Ova osoba u sadašnju svest donosi sve što je naučila o sebi u prošlim životima, jer je prošla kroz iskustvo kako da se suoči sa obavezama. U tom smislu pokušava da bude krajnje nezavisna i ne želi da drugi u njoj vide bilo kakvu slabost. Šta god da joj je važno u životu, postiže sama, jer je naučila kako da poveže svoje ideje i usmeri energiju ka nekom cilju.
Ovaj položaj pruža horoskopu moć i snagu, jer unutrašnja istrajnost retrogradnog Saturna konsoliduje ovnovsku ambiciju i daje joj smisao. Osoba na kraju postaje sebi svojevrsni otac, jer je sebi najbolji vodič kroz život. Tokom godina, samouverenost postaje jaka i ređe se ispoljava ovnovsko ispoljavanje ega. Osoba bazira osećaj samovrednosti na svemu što je u sebi izgradila u prošlosti. Ponekad je u prethodnom životu bila prinuđena da bude samostalna u ranoj mladosti. Kao rezultat toga, u ovaj život dolazi sa jakim osećajem koliko je važno iskusiti vlastiti razvoj.
Ovaj položaj takođe može pružiti strpljenje i obzir onome što bi inače bila impulsivna priroda. Ceo život će ova osoba provesti pokušavajući da postane vlastiti gospodar.
Ovde je naglašena prva faza retrogradnog procesa, jer osoba pokušava da se projektuje u budućnost koja će osigurati njeno samopoštovanje. Na karmičkom planu, upotrebljava formalnu snagu stavova iz prošlog života da bi joj pomogli da u ovom životu ponovo krene iz početka, kroz kuću kojom u datom horoskopu vlada Ovan. Kristalizovane ideje, stavovi i sudovi će se struktuirati u njenom retrogradnom Saturnu koji će na kraju postati njena najveća snaga.


RETROGRADNI SATURN U BIKU


Osoba s retrogradnim Saturnom u Biku može biti privržena stvarima, mestima i idejama koji je naizgled podsećaju na sve ono na šta se navikla u prošlosti. U ovoj poziciji fiksna priroda Bika se ojačava dok se obrasci ponašanja tokom života neprestano ponavljaju.
Ponekad se javlja teškoća u izražavanju onoga što osoba zna, jer joj jezik nije jača strana.
Ovde je snažno naglašena treća faza retrogradnog procesa, jer osoba pokušava da ponovo stvori sve ono što ceni na materijalnom planu. Želi da postane sposobna da utemelji život, tako da konačno dostigne osećaj da je zaslužila svoju sigurnost. Sve dok to ne spozna može imati strah da joj bezbednost i sigurnost mogu biti oduzeti. Stoga mora da uloži napor da bi izgradila unutrašnji osećaj blagostanja kao svoj neraskidiv deo.
U vezi sa retogradnim Saturnom u Biku zanimljivo je spomenuti da on pruža osobi sposobnost da trenutno preokrerne svoju negativnu fizičku karmu koju je nagomilala u prošlosti. Na njenom mestu može ispočetka podići sve što joj je značajno. Da bi to postigla, ogromnu misaonu energiju okreće ka ponovnom procenjivanju svih teškoća iz prošlosti sve dok ne shvati koliko je njena duša navikla da funkcioniše na mukotrpan način. Sve dok ne prevaziđe zastareli pristup prema životu, može biti obuzeta veoma negativnim mislima. U tom smislu može u njoj tinjati bes zbog toga što joj život izgleda težak, dok je drugima naizgled mnogo lakši.


RETROGRADNI SATURN U BLIZANCIMA


Ova osoba doživljava teškoću u komunikaciji. Često zna šta želi da kaže, ali ne zna kako. Nastavlja lekciju iz prošlog života u odnosu sa drugim ljudima. U pokušaju da pronađe sredstvo da bude prihvaćena i potvrdu od onih kojima je želela da ugodi, sakupila je čitav niz kristalizovanih misli. Sada, u ovom životu, njene najtananije misli nose sa sobom punu težinu svega za šta je vezala misli u prošlosti. Stoga, teško joj je da dostigne pravu suštinu razumevanja svega za čime traga, a da ne mora da analizira sve saturnovske misli koje je već sklopila u mozaik.
Ljudi sa ovom pozicijom pokušavaju da budu duboko u sebi zabrinuti zbog drugih. Retrogradni Saturn u Blizancima se smatra čuvarem misli drugih ljudi. U isto vreme, uočljiva je učestalost u unutrašnjem misaonom procesu ove osobe. Neprestano pokušava da bude sigurna u sebe, ali što više misli sakupi, više sumnja u ono što zna. Zanimljivo je da je ta sumnja veoma dobra za nju, jer joj olakšava oslobađanje misaonih formi koje je kristalizovala u prošlosti.
Stoga, njena karmička misija je neintelektualni proces kroz koji može ponovo dostići najjednostavnije stanje razumevanja koje je nekada posedovala, pre nego što je počela da se opterećuje "preteškim prtljagom učenih stavova".
Tokom prve faze retrogradnog procesa u stvari komplikuje svoj život sakupljanjem previše misli. Tada, kada prođe kroz mnoge brige i konfuzije u drugoj fazi, konačno je sposobna da se oslobodi svega što nema nikakav značaj tokom završne faze.


RETROGRADNI SATURN U RAKU


Osoba ovde najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj najveću pažnju poklanja emocijama koje su opterećivale njenu prošlost. Pokazuje težnju da sporo napreduje kroz život, jer oseća da neprestano mora da ima samopouzdanje. Potreba za sigurnošću je jaka. Nažalost, što više energije troši na pokušaj da se oslobodi emocionalnih barijera, to više u stvari podiže iste blokove koji joj se isprečavaju u napredovanju. Da bi bila slobodna, mora sebi dozvoliti da prođe kroz blokadu ne upotrebljavajući silu. U svoj naizgled čvrstoj materiji postoji praznina kroz koju voda može da prodre.
U mnogim slučajevima, snažna privrženost iz prošlog života nekoj figuri koja je predstavljala zaštitu i sigurnost, prenosi se na stariju autoritativnu osobu u ovom životu, jer osoba ne razume svesno kako može da živi bez zaštitnog omotača. Kada pokuša da izađe iz sopstvene ljušture, nije sigurna da će je drugi u potpunosti prihvatiti. Stoga pokazuje težnju da u sebi podigne zid oko svojih emocija da bi ih sačuvala za osobu koju bi mogla sresti u budućnosti, a koja će simbolično biti sigurnost iz prošlosti od koje je odustala.
U svesti pokušava da zadrži prisni stav. Čak i kada putuje, stalno identifikuje svako novo mesto s prošlošću u kojoj se oseća prijatno. Na taj način, život može doživljavati sa osećajem da je bezbedno pustila korene, bez obzira na to gde se nalazi ili sa kime je u društvu.
Pošto živi u svetu koji se naizgled oko nje menja, bilo bi bolje ukoliko bi umesto pokušaja da sadašnjost uskladi s prošlošću, da uvidi i prihvati u sebi sigurnost iz prošlosti koju je spoznala, tako da ne mora da neprestano traga za njima u spoljnom svetu. Na taj način može ispuniti karmu večitog rođenja.


RETROGRADNI SATURN U LAVU


Ovde se osoba suočava sa karmom uspeha. Ne smatra sebe vrednom, ukoliko ne može da ispolji sve ono šta misli da može. Bitno joj je da se oseća važnom sebi, kao i drugima. Teži da vodi glavnu reč u svemu što radi. Prepreke koje po svom mišljenju mora da prevaziđe veoma su impresivne. Često će patiti zbog drugih, jer dostiže veće ispunjenje preuzimanjem obaveza drugih ljudi. U isto vreme može dominirati i biti tvrdoglava. U ovaj život donosi karmičko nasleđe moći iz prošlih vekova ljudske istorije kada je možda bila pravedna. Preterano se trudi da bude pravedna u očima drugih. Želi da bude poštovana i otići će u krajnost da bi odbranila pozicije ili osvajačke pohode zbog onoga što bi je nateralo da bolje komanduje sobom.
Strog je roditelj i izuzetno opasan protivnik, jer je uvek više obuzeta snagom pozicije koju zastupa nego istinskom samoodbranom. Da bi se uskladila sa očekivanjima koja su se postavljala pred njom u prošlosti, pokušava da preuzme komandu nad onima koji je okružuju.
Stoga, živi s preuzetim odgovornostima pre nego svoju suštinsku egzistenciju. Pre svega, mora naučiti kako da se suoči sa obavezama u sebi, a ne da ih preuzima od drugih.


RETROGRADNI SATURN U DEVICI


Ova pozicija ukazuje na osobu koja pokušava da dostigne ideale iz prošlosti.
Neprestano se zadubljuje u sebe da bi procenila koliko je njen život usklađen sa onim što smatra da bi trebalo da bude. Iako može izgledati preterano zaokupljena detaljima koji prave okvir strukturi njenog života, konačno preko tih detalja postaje sposobna da stvori brižljivo uređen univerzum koji za nju ima smisla. Svet sagledava kroz sve njegove rastavljene delove. Tada pokušava da te delove sastavi u sve što je u sebi stvorila u prošlosti. Stoga,
prihvata ono što smatra ispravnim segmentima spoljnog sveta. Tada iz tih segmenata gradi svoj strukturalni život.
Smatra da mora da razume funkcionisanje svega što susretne u životu da bi upoznala sebe. Glavni problem se pokazuje u tome da zahvaljujući retrogradnoj prirodi Saturna nenamerno reprogramira percepciju stvari da bi mogle da se ukalupe u njene već gotove stavove. To je čini neobično strogom i ispoljava tendenciju da odstrani promenljivost njene Device. U poslu može biti neobično efikasna, naročito kada zna da drugi zavise od njenog reda i uspešnosti. Na karmičkom planu, ovo je osoba koja je prinuđena da živi u idealizovanom svetu koji bi želela da vidi oko sebe. Kada jednom postane osetljiva na to kako su neka njena očekivanja nerealna, može joj biti udobnije u svetu kakav jeste.
Savršenstvo koje već postoji, postaće joj tada očigledno. Usled brižljivog posmatranja života drugih ljudi koje se u ovom pozicijom podrazumeva, osoba prolazi kroz treću fazu retrogradnog procesa, pre nego što može da se aktivno izrazi u prvoj i drugoj fazi.

Cruz
07-03-2012, 17:45
RETROGRADNI SATURN U VAGI


U ovoj poziciji retrogradni Saturn pruža unutrašnju zrelost inače neodlučnoj prirodi Vage. Osoba oseća snažnu odgovornost prema drugima. Često preživljava njihovu karmu više od njih samih. Naravno, to je može izbaciti iz ravnoteže. Tokom života njen sud je tihi zvuk i u stanju je da se ustali.
Ro|eni mirotvorac, često se nađe usred suprotstavljenih ljudi ili ideja. Iz takve pozicije pokušava da izvuče harmoniju uspostavljenjem uravnotežujuće treće tačke koja izražava pozitivni aspekt obeju strana.
Poseduje sposobnost da trenutno promeni karmička usmerenja onih ljudi sa kojima najviše dolazi u dodir. Kao rezultat susreta s njom, oni počinju da ponovo procenjuju i proporcionalno odmeravaju svoja uverenja iz prošlosti i pravac kojim se kreću. Stoga, mnogim ljudima ova pozicija pruža mogućnost da objektivno razmotre životne ciljeve takoda bi njihova vrednost mogla da bude ponovo procenjena. Za osobu sa retrogradnim Saturnom u Vagi život je serija preokreta i pomeranja, sve dok ne shvati da njena karmička misija u ovom životu nije zbog nje same, već zbog pomoći drugima u usmerenju ka nekom uravnoteženijem cilju. To se postiže uspostavljanjem primera ravnoteže kroz usklađivanje očiglednih suprotnosti u misli. To postiže, kada pronađe suštinsko jedinstvo ljudskih ideala.
Njena prilagodljivost joj dozvoljava da prelazi iz jedne retrogradne faze u drugu u potpunosti zaviseći od potrebe u određenom trenutku. Tako istinski postaje jedan od Božjih najprilagodljivijih i najvrednijih pomagača.


RETROGRADNI SATURN U ŠKORPIJI


Ova osoba doživljava iskustvo značaja života na najelementarnijem nivou. Poseduje veoma dubok uvid, čiji najveći deo potiče od njenih ličnih iskustava. Neprestano živeći na rubu samouništenja, stalno odbacuje sve što postigne zbog nedostatka dubokog smisla koji na kraju vidi u gotovo svemu. Veruje da se izvan onoga što može u trenutku opaziti nalazi realnost za koju zna da postoji.
Struktura njene suštine se nalazi duboko u podsvesti i trenutne čari života je ne ispunjavaju ni u najmanjoj meri. Uvek je svesna unutrašnje kosmičke realnosti koja je stalno privlači svojoj suštini. U spoljnom svetu se čvrsto pridržava svojih stavova i malo je ljudi koji mogu da je odvrate od bilo kojeg cilja kojeg ima pred sobom. Može biti pravi krstaš koji pokušava da transformiše društvo u kojem živi, pobunjenik protiv ortodoksne tradicije pokušavajući da se sama transformiše ili tragač za istinom želeći da preobrazi čovečanstvo.
Sve to zavisi od karmičkog kvaliteta sa kojim ulazi u ovaj život. Ovaj Saturnov položaj je obično otvorenost u iskustvu prve faze, dok se zatvorenost u iskustvu treće faze očitava kao skrivena težnja koja motiviše svaku vidljivu delatnost. Stoga, unutrašnje razmišljanje osobe o mestu u društvu u kojem živi postaje stimulans za metode kojima bi želela da ga transformiše.


RETROGRADNI SATURN U STRELCU


Život je ovde izgrađen na načelima iz prošlosti. Budući da je krajnje nezavisna, osoba ne može da sledi savet drugih. Povremeno deluje kao da je pravi dogmata, ali snaga kojom izražava svoje ideje drugima, ne ispoljava se istinski na ličnu privrženost njima. Bez obzira na to kakav uzrok, princip ili misiju očigledno zastupa, ona se neprestano menja. Pokušava da predstavlja čovekovu potrebu da se povuče iz neke tradicije koja je naizgled prevaziđena.
Uopšte uzev, suštinska priroda osobe se ne ispoljava do sredine života, pošto je već pokušala da živi potpuno samostalno i uvidela da je takav život isuviše ograničen. Više bi volela da sama sebe disciplinuje nego da sledi diktate drugih za koje misli da istinski ne znaju šta je za nju najbolje.
U mnogim slučajevima izgleda sve mlađa, uprkos proživljenim godine. Na kraju spoznaje kako da napravi svetlo od stvari koje su joj nekada bile opterećenje. Mora da obrati pažnju na sklonost da sudi o drugima, jer se tako može otuđiti od sveta. U suštini, međutim, istinski pokušava da bude poštena u subjektivnoj proceni ljudi.
Prolazi kroz karmičku lekciju kako da dozvoli višoj svesti da shvati i ispravi greške iz prošlosti. U kasnijem životnom periodu nalazi se u situaciji da radi sve što je znala da će raditi kada je bila mlađa. Ovde je naglašen povratni efekat retrogradije, jer osoba živi u trećoj fazi retrogradnog procesa tokom najdužeg perioda zrelosti, pošto uvidi da druga faza u kojoj je pokušala da živi u mladosti izgleda da je ne može ispuniti onoliko koliko ispravljanje svojih nadređenih.


RETROGRADNI SATURN U JARCU


Osoba sa ovim položajem najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa, jer pokušava da ponovo uspostavi sliku o sebi iz prošlosti. Navikla je da mukotrpno radi i ima tendenciju da se jednoga dana osvrne na poslove i zamisli koje je uspešno sprovela u delo. Budući da poseduje jedinstvenu sposobnost da bude ravnodušna, može bolje od svih ljudi sa drugim zodijačkim pozicijama da usmeri svoj život ka nekom korisnom cilju. To je dar koji joj omogučava da postigne veoma mnogo stvari. U isto vreme, okrenuta je ka prošlosti, tj. ne započinje ništa pre nego što može da predvidi krajnji ishod. To pojačava njen praktičan pristup životu. Može biti krajnje rezervisana i često tajnovita, jer planovi koje zamisli imaju tendenciju odstranjivanja ograničenja koje bi inače mogle da je odvrate od njenog isplaniranog usmerenja. Naročito je sposobna da skuplja fragmente iz prošlosti, koje je društvo previdelo, i da napravi grandiozno životno delo od naizgled beskorisnih fragmenata. Uzrok tome je da ne može da trpi rasipništvo.
Na karmičkom planu ima misiju uspeha, ali ono što postigne u spoljašnjem svetu je daleko beznačajnije od količine unutrašnjeg smisla koji joj ti uspesi pružaju. U ovom životu će dovršiti sve čije je delove sakupila u nekoj prošloj inkarnaciji. Sa zrelošću ove pozicije njena duša je sada spremna da ubere plodove mnogih života rada na određenom putu. Kuća u kojoj se nalazi određuje područje života koje može (ukoliko želi) dovesti do karmičkog ispunjenja.


RETROGRADNI SATURN U VODOLIJI


Ova osoba je krajnje originalna i nezavisna. Zanimaju je sve raznolike stvari koje joj život može ponuditi. Njena pravila i tradicionalnost su izvan konvencionalnih normi, jer predstavljaju akumulaciju svega što je prikupila od mnogobrojnih, krajnje različitih stvari.
Medjutim, čvrsto je izgradila originalnost ideja i, mada želi da dozna sve nove informacije koje će uvećati njenu "banku" znanja, ipak ne menja osnovne karakteristične stavove koje je formirala u nekoj prošloj inkarnaciji. I tako, dok pokušava da dostigne budućnost, ipak zadržava snažnu sponu s prošlošću. Bilo kako bilo, može u stvari da iscrpi one koji kroje budućnost zbog neprestane potrebe da nova otkrića uskladi s uverenjima iz prošlosti.
Usled nestalne prirode Vodolije, ova osoba prolazi kroz sve retrogradne faze. Neverovatno znatiželjna, mnogo se trudi da sve razume što trenutno koristi svežinu svega novog. Stoga, od nekonvencionalnog stvara staro pre nego što ono zastari. Kada to čini, potpuno nesvesno prisiljava društvo da prihvati novo, dodajući primese tradicije, konvencionalnosti i čak zasićenosti. Što više svežine dodaje svemu novom, potcenjujući ga, društvo više želi da ga posesivno zaštiti. Stoga, njena karmička misija je da sledi vesnike budućnosti i da bude most između svega što otkriju i svega što je čovečanstvu sada potrebno da sazna i upotrebi.


RETROGRADNI SATURN U RIBAMA


Ova osoba najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa, jer se neprestano vraća na smisao svoje prošlosti. Smatra da je breme njenog života teže od bremena drugih ljudi i nastoji da uroni u patnju iz prošlosti, dugo pošto je mogla da se sa njom suoči i da je prevaziđe. Budući da joj nedostaje samopouzdanja, sklona je da isuviše lako digne ruke od života. Izdržljivost koja joj je potrebna da bi izrazila svoju kreativnost uvek prostiče iz nadahnuća drugih ljudi. Međutim, istinska potvrda, koja joj je potrebna, proizilazi manje od onih koji je okružuju nego iz nekog ličnog shvatanja unutrašnjeg osećaja vrednosti. Pošto nikada nije onaj ko prestiže svet, veoma je stidljiva u mladosti. Međutim, tokom godina, unutrašnja snaga počinje da se pojavljuje iz same suštine njene duše.
Deo njenog života se zasniva na realnosti njene trenutne egzistencije, ali najveći deo unutrašnjeg bića je već formiran pre ovog života. Izdržala je i prevazišla mnoga iskušenja koja drugi treba tek da izdrže. Kao rezultat toga, na mesto nedostatka samopouzdanja koje je ispoljavala tokom mladosti, dolazi snažno unutrašnje saznanje, jer postaje bliža vlastitoj duši.
Na karmičkom planu, učvršćuje svoju unutrašnju snagu da bi se suočila sa spoljnim svetom. Ova pozicija obično ukazuje na veliku duhovnu hrabrost i osoba ne mora u životu da bude agresivna da bi dokazala sopstvenu vrednost. Veliki deo spoznaje koja je ovoj poziciji prirođena, nije verbalne prirode. Osoba ne govori o mnogim metodima kojima zna da je sposobna da pomogne drugima. Ima dar unutrašnjeg vođstva koji je zavredila u prethodnom životu i tu je sada izvor mnogih njenih kreativnih potencijala.

Cruz
07-03-2012, 18:03
RETROGRADNI SATURN U PRVOJ KUĆI


Ovde je naglašena prva faza retrogradnog procesa, jer osoba pokušava da pronađe impresivnu i složenu strukturu identiteta sa kojom se okolni svet može uskladiti. Pokušava da ostavi utisak na svoju spoljnu realnost, jer žudi za povratnom reakcijom kada kasnije bude iskusila druge dve faze. U velikoj meri nedostaje nešto u strukturi ličnosti i zbog toga pokazuje snažnu tendenciju ka kompenzaciji. Obično postoji čitava serija barijera između ove osobe i ljudi sa kojima bi želela da se zbliži.
Izvestan tip nepoverljivog stava dominira celokupnom strukturom identiteta zahvaljujući nekoj situaciji iz prošlosti u kojoj se osećala sputanom ili odvraćenom od onoga što je želela da dostigne. Sada, umesto da se sa time suoči, pokušava da se učini značajnom kako bi drugi mogli da joj odaju priznanje i da bi se možda prema njoj odnosili na onaj način na koji neće biti povređena. Ova osoba je izuzetno osetljiva, mada tako ne izgleda spolja. Na karmičkom planu uči kako da stoji na vlastitim nogama, a pošto je proces osamostaljivanja tako spor, veoma se plaši da bi neko mogao da pokuša da je obori pre nego što je podigla vlastiti temelj. Iznad svega, ceo svoj život provodi gradeći dvorac od pravila koja će na kraju biti struktura identiteta koji želi da postigne.


RETROGRADNI SATURN U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba uči karmičku lekciju o posedovanju. U prethodnim životima je pokušavala da kristalizuje sve što je za nju imalo vrednosti a sada pokušava da ponovo primeni te vrednosti na sadašnjost. Provodeći najviše vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa, neprestano prikuplja sve što joj nudi sigurnost iz prošlosti. Na taj način, veoma je otporna na promenu. Pokazuje sklonost da na svet gleda iz nekog mesta u prošlosti gde se nekada osećala prijatno. U tom smislu tvrdoglavo se drži svega što je vuče u prošlost. Istina je da zaista ne razume kako se neke vrednosti usklađuju u svetu koji sada vidi oko sebe. Na taj način nailazi na barijeru između onoga što oseća i onoga što je u stanju da iskusi, a to je u stvari može otuđiti od svega što želi.
Ukoliko nije neuobičajeno dobro smeštena, ova pozicija teži da blokira izražavanje ljubavi. Svaki put kada osoba pokuša da nekom drugom pruži ljubav, nađe se pred dilemom da li ona ispunjava njene vrednosti. Uvek oseća da nešto nije u redu, ali joj je teško da otkrije šta. Obično se to može zahvaliti naglašenom osećaju krivice u svom ophođenju prema drugima, kada su u pitanju stvari. Postaće srećna kada jasno shvati kako je bila nepravedna prema sebi u prošlosti.


RETROGRADNI SATURN U TREĆOJ KUĆI


Ovde postoji velika teškoća u komunikaciji. Osoba ne može lako da izrazi svoje misli rečima za koje zna da će drugi razumeti. Deo problema se ispoljava u tome da je previše njenih ideja u crno - belom kontrastu i shvata mnoge nijanse sive boje koje između njih postoje.
Pošto s velikim naporom pokušava da ljudima objasni svoje misli, dok u sebi veruje da nisu prihvatljive kao što bi želela da budu, doživljava velike teškoće u svim odnosima s drugima.
Često blokira svoju svest od osetljivosti prema signalima koji dolaze iz njenih dubina. Kao rezultat toga, nije potpuno jedinstvena u sebi. Segmenti koje je sposobna da svesno shvati, su u velikoj meri fasada misli, racionalizacije i konstruktivnih ideja koje smatra društveno prihvatljivim. Nijedan drugi Saturnov položaj ne kristalizuje sve misli iz sadašnjeg života tako snažno kao ovaj.
Postoji veoma veliki značaj vezan za svaku misao da osoba u stvari sebe odmerava svakim pitanjem. Zanimljivo je da je već pripremila odgovore. To ograničava učenje, jer ono za čime je tragala je samo potvrda onoga što je već čvrsto formirano u sistemu uverenja.
Provodeći puno vremena u drugoj fazi retrogradnog procesa, preživljava konflikt između ulaza i izlaza informacije. U prethodnim životima je provela veoma mnogo vremena učeći kako da uči da je sada postala žrtva navika koje su je naterale da se ispuni većim brojem informacija nego što joj je u stvari potrebno. U karmičkom smislu mora naučiti kako da razvije jasan prioritet misli, odbacujući sve što je nevažno, dok uči da izrazi bolje ono što ima smisla.


RETROGRADNI SATURN U ČETVRTOJ KUĆI


Ova osoba veliki deo života provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa, jer stalno pokušava da otkrije šta je muči u dubinama duše. Uprkos svemu ostalom što čini, to je nagoni da skoro sve vreme velikim delom unutrašnjeg bića bude introspektivna.
Postoji nerešen Edipov kompleks u karakteru. Sastavljen je od mnogobrojnih problema koji potiču iz ranog detinjstva. Snažna postojanost emocionalne usmerenosti može odvesti ovu osobu na put kristalizovanih osećanja u većem delu života. Zbog toga ima tendenciju da nosi veliku količinu astralne materije i može drugima smetati pravom težinom svojih unutrašnjih emocionalnih sukoba. Čak i kada dobije odgovore na svoja pitanja, izgleda da ne zna kako da ih upotrebi u rešavanju vlastitih problema. Pokazuje sklonost da se ograniči od sagledavanja dubokog smisla stvari koji bi je u stvari oslobodio.
Kod mnogih ljudi s ovim položajem očitavaju se neprekidne fobije koje su razvijene tokom rane mladosti, a koje se moraju prevazići, ukoliko želi da premosti krute stavove koji blokiraju samosvest.
U poređenju sa svim Saturnovim položajima, ovaj najsnažnije zadržava osobu vezanom za prošlost. Može bukvalno provesti četrdeset godina pokušavajući da odagna tegobe za koje misli da su joj nametnute u ranoj mladosti. Prema odraslim članovima svoje porodice neprestano ispoljava traume svoje mladosti, ali to često čini nesvesno tako da drugi oko nje teško da su svesni uloga koje su im date.
Ovde je karma naučiti kako da se tolerišu emocije drugih ljudi u bliskom kontaktu, a da se ne preuzima ili nosi krivica, stid ili odgovornost za sve što se odgodilo u prošlosti. Čim osoba nauči da živi samo u sadašnjem trenutku, shvatiće koliko su njene brige nerealne.


RETROGRADNI SATURN U PETOJ KUĆI


Osoba sa ovim položajem retrogradnog Saturna oseća snažnu potrebu da prevaziđe prepreke koje uočava u svojoj kreativnosti. Neprestano misli da bi trebalo da u životu čini više nego što čini, ali ispoljava sklonost da odloži veliki deo svog produktivnog ispoljavanja sve do poznijeg životnog doba. Oseća potrebu da stvori nešto od trajnije vrednosti da bi stekla osećaj smisla.U nekim slučajevima moraće da nosi teško breme da bi otplatila karmički dug nekom detetu. Ipak, ako može to da učini, pomoći će mu da uspostavi osećaj smisla za kojim traga.
Sklona je tome da sebe dovodi u neugodan položaj, u stvari, usporavajući svaki istinski progres u životu, jer ima unutrašnje strahove od predavanja. Ipak, bez obzira na to što bi više volela da posmatra život, neprestano upada u razne situacije gde na nju pada pun teret odgovornosti. Što više traga za zadovoljstvom, suočava se sa bremenom veće odgovornosti.
To u velikoj meri treba da je nauči kakav je pravi smisao života.
Ljubav se razvija sporo, jer treba dobro sazreti pre nego što intimna veza može da se neometano razvije. Osoba mnogo sumnja u sebe, kada treba da izrazi svoje kreativne sposobnosti. Ne misli da se istinski može uskladiti sa standardima drugih ljudi. Tako sebi zabranjuje puno toga što joj je zaista neophodno. Mogućnosti koje bi mogla ostvariti, može preobratiti u takve prepreke da postaju predaleke od njenog života da bi ih dostigla.
Previše se brine zbog bezrazložnih strahova iz detinjstva koji se i dalje manifestuju u njenoj svesti.
Na karmičkom planu mora naučiti kako da zaustavi ponavljanje strahova koji blokiraju tok njene kreativnosti. Čim to bude mogla da učini, neće samo prevazići mnoge prepreke, već će takođe moći da pruži važan doprinos čovečanstvu.


RETROGRADNI SATURN U ŠESTOJ KUĆI


Ova osoba oseća snažnu odgovornost prema drugima. Želela bi da je sposobna da umesto njih ponese njihove teškoće, samo kada bi mogla. Na poslovnom planu može biti fantastičan organizator, sklapajući sve nepovezane delove sa kojima drugi ne znaju kako da izađu na kraj. U isto vreme mora naučiti da se ne iscrpljuje, jer se ponekad prihvati većeg posla nego što je u stanju da obavi. Budući da je više praktičar nego teoretičar, može se bukvalno iscrpsti pokušavajući da izađe u susret očekivenjima koja drugi u nju polažu.
Voli život sa osećajem smisla, ali postavlja pitanje o poreklu svega. To je deo njenog napora da otkrije da li je čovekov život predodređen ili je on sam kovač svoje sreće. Mora naučiti da nije na njoj da odluči šta su konkretne potrebe onih koji je okružuju, iako je uključena u misiju služenja drugima. Može se duboko zaglibiti u tričarije, pokušavajući da svakome udovolji, da gubi iz vida da samo Bog može pružiti istinsko ispunjenje.
U ovaj život sa sobom donosi osećaj predanosti, a onima kojima je potrebno usmerenje, samo njeno prisustvo će pomoći da pronađu cilj. Mora paziti da tokom prve faze retrogradnog procesa ne pokuša da nametne svoje ciljeve drugima. Pošto radi bolje kao onaj koji služi, može besprekorno funkcionisati tokom treće faze u kojoj može sagledati dileme drugih ljudi da bi pokušala da im pomogne da kristališu rešenja.

Cruz
07-03-2012, 18:05
RETROGRADNI SATURN U SEDMOJ KUĆI


Ovde se do najvišeg stepena prolazi kroz karmu braka. Osoba često oseća da je bračni partner okreće ka prošlosti. Čak i ako nije u braku, osetiće težinu drugih koji pokušavaju da je navedu da ponovo prođe istim stazama da bi o sebi stekla uravnoteženiji i zreliji uvid.
U nekim slučajevima ova pozicija ukazuje na brak sa starijim partnerom kojeg je osoba u stvari poznavala u nekoj prethodnoj inkarnaciji.
Najveće lekcije se okreću oko uspostavljanja harmonije sa drugima. Ona to zna, ali njen ego pokušava da se pobuni kada kretanje postane teško. Međutim, tokom prethodnih inkarnacija je naučila da pravu sigurnost dobija više od drugih nego od sebe same. Ima potrebu da se oseća zaštićenom. U tom smislu, čak iako se možda često žali da je brak dosadan, zna da je on stabilišući faktor koji je odvraća od onoga što bi inače bio životni stil koji je za nju isuviše grozničav za iskustvo i učenje.
Na karmičkom planu ovaj položaj retrogradnog Saturna pruža osobi mogućnost ne samo da razreši probleme iz detinjstva sa dominantnim roditeljem, birajući za brak partnera sličnog tipa, već i da bi delila svoj životni tok s nekim drugim, ko u mnogim slučajevima izgleda kao nekadašnji učenik, ali ko se u stvarnosti pretvara u učitelja. Na taj način mnogo toga iz ove pozicije treba naučiti, ukoliko osoba dozvoli sebi da prođe kroz iskustvo treće faze retrogradnog procesa, kroz koju se može otvoriti prema idejama koje izgledaju izvan njenog sadašnjeg nivoa zrelosti.


RETROGRADNI SATURN U OSMOJ KUĆI


U ovoj poziciji izražena je obilna karmička razmena sa drugima. Osoba ima težnju da proživljava vrednosti drugih ljudi, da bi se transformisala kroz ono što su drugi otkrili kao vredno. Kao rezultat prošlih inkarnacija, još nije stekla osećaj sopstvenog smisla. Na taj način koleba se pod uticajem svog bračnog partnera i drugih ljudi u životu.
Na seksualnom planu očituje se ograničenje koja je omotana bespomoćnošću, zahvaljujući mnogim karmičkim strahovima koji su sakupljeni. Zbog toga ima puno briga i neprestanih seksualnih provera, samo da bi se uverila da postoji. Mnoge žene sa ovom pozicijom su tokom rane mladosti imale neprijatno seksualno iskustvo sa nekim zrelim muškarcem. To se kasnije ispoljava kao primaran uzrok frigidnosti, krivice i srama. U svim slučajevima, seksualna priroda je usmerena ka prošlosti. Privrženost svemu što je kod drugih od velike vrednosti, pruža osobi znatnu količinu samopouzdanja i zdravog razuma u poslovnom svetu gde joj njena saturnovska opreznost pruža praktičnu korist.
Ova pozicija retrogradnog Saturna omogućava tragaocu za mističnim da se podseti karme iz prošlosti, da bi razvila novi uvid u stare načine razmišljanja. Na taj način je sposobna da se ponovo rodi, jer se može zauvek osloboditi starih vrednosnih sistema koji nikada nisu bili njeni, nego su pripadali onima na koje je u prošlosti pokušavala da se osloni.
Pošto mnoge vrednosti u svetu u velikoj meri zavise od seksualne evolucije čovečanstva u
svakom trenutku, ova pozicija Saturna u osmoj kući odslikava veliki deo svetskog mnjenja kroz intimni život određene osobe. Mnogo vremena se provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa, jer se stare tradicije ponovo proveravaju u sadašnjim standardima društva. Na karmičkom planu osoba ponovo sagledava i transformiše sve što je čovečanstvo kristalizovalo kao tradiciju u prošlosti.


RETROGRADNI SATURN U DEVETOJ KUĆI


Saturn se ovde nalazi u specifičnom položaju, jer osobu dovodi u kontakt sa već formiranim segmentima njene svesti. U mnogim slučajevima, u ovaj život donosi zreli osećaj mudrosti koji je razvijen u prošlim inkarnacijama. Bez obzira na nivo njene inteligencije za koji često misli da nije onakav kakav bi mogao da bude, poseduje više mudrosti nego znanja. Ipak, retrogradna priroda planete često je tera da duboko u sebi sumnja i nagoni je da razumevanje potraži s većim trudom nego što bi morala, ali to traje samo dok ne nauči da je, sav napor koji učini u pokušaju da pronađe rešenje problema, tek deo njene lekcije kako da zaustavi razmišljanje.
Kada to bude učinila, počeće da uviđa da je ogovor uvek bio prisutan!
Kod mnogih ljudi ova pozicija Saturna predstavlja dugo duhovno putovanje na čijem će kraju pronaći samopoštovanje pred Bogom. Na to putovanje će krenuti pokušavajući da pročita svaku knjigu, pohodi svako predavanje i bukvalno da ugrabi svaku višu misao, u nadi da će jednostavnim posedovanjem velikog znanja pronaći ono za čime traga. Na kraju, najveći deo onoga što nauči dolazi joj uz pomoć prirodnijih sredstava.
Ukoliko pokuša da izvede astralnu projekciju, biće svesna da je njeno astralno telo prilično teško i ima tendenciju da uznemiri druge, a da njene projekcije nisu sasvim prijatne. Na karmičkom nivou traga za prvobitnim redom i u ovom životu nastavlja misiju koju je započela ranije. Doživljava sve retrogradne faze, jer neprestano formira smisao svojih filozofskih i spiritualnih uverenja, na taj način transformišući ličnu zbirku mišljenja u veoma realan osećaj znanja!


RETROGRADAN SATURN U DESETOJ KUĆI


Saturn je ovde u svom prirodnom sedištu. Ova osoba provodi dosta vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa, preispitujući ugled i dostojanstvo koje je postigla u prošlosti. Na taj način određuje trenutno mišljenje o sebi. Shodno tome, svesna je statusa, naročito među kolegama. Neobično je da o sebi sudi na osnovu sebi ravnih iz prošlosti i to kako se sa njima sada meri ili ih prevazilazi.
Ovo je pozicija predanosti za retrogradnog Saturna. Osoba poseduje snažan osećaj odgovornosti i mora da računa na sebe za sve što čini. Na taj način duboko je zaokupljena viđenjem života kao nekakve osetljive formalne strukture, koja je više ili manje sledila neki razuman put od početka njenog sećanja do sadašnjeg trenutka. U tom smislu, pokazuje sklonost da bude krajnje pročišćena, a razum i logika je mogu zavesti, ukoliko se radi o
devijaciji njenog pripremljenog osećaja dužnosti u vođenju sebe same. Taj efekat se očitava u onim retkim trenucima, kada duboko u sebi prolazi kroz prvu fazu retrogradnog procesa.
Jedini način na koji može biti pometena je onaj koji označava mogućnost poboljšanja slike o sebi u budućnosti, sve dok u procesu ništa iz prošlosti nije uništeno. Na karmičkom planu pokušava da uspostavi osećaj principa koji nije temeljno formirala u prošlim životima, a u ovom životu poseduje samo u sferi karijere, javnog nastupa i osećaja dužnosti prema društvu.


RETROGRADNI SATURN U JEDANAESTOJ KUĆI


Ovo je pozicija idealiste. Osoba mora de se suoči sa kristalizacijom svojih snova, nada i ciljeva. Njoj nije dovoljno da ih jednostavno sanja, kao što drugi čine. Ona mora da oseti da se ostvaruju pre nego što o sebi može pomisliti da je izuzetna osoba. U tom smislu ima težak zadatak kako da pomeša svoju realnost sa onim što bi želela da joj bude realnost.
To često podrazumeva preuzimanje obaveza prijatelja, pošto privatni život osobe nije često dovoljno širok da uključi realnost svih njenih snova. Zbog toga mora da je proširi, dolazeći u vezu sa onim osobama čiji život simbolizuju oni delove njenih snova sa kojima ne želi ili nije u stanju da se uskladi.
Promena retrogradnih faza sa ovom Saturnovom pozicijom veoma mnogo zavisi od drugih ljudi u životu ove osobe. Dobar je savetodavac, jer sve što drugima predloži je zaista ono što bi i sama uradila, kada bi bila na mestu nekog drugog. U izvesnom smislu, ova pozicija stvara izvesnu karmu posmatrača u kojoj je osoba manje u sedištu vlastitog života nego što je u središtu svojih snova koji u velikoj meri mogu biti životi drugih ljudi. Shodno tome, bez obzira na to ko zaista utiče na njen život, oni zastupaju ono što je na kraju važnije od toga ko su u stvari. Čak i ako pokuša da sebi privuče važne ljude, ova osoba je nesvesnije zaokupljena pravom prirodom njihove slave nego njihovom realnošću.


RETROGRADNI SATURN U DVANAESTOJ KUĆI


Ovde je naglašena treća faza retrogradnog procesa, jer osoba postaje duboko introspektivna. Njena najveća briga je da razvije unutrašnju istinu koja ostaje nepromenjena pod pritiscima svesti ili njene lične sreće. Na taj način u sebi podiže temelj i u tom smislu će morati da crpi znanje koje je sakupljeno u prošlim inkarnacijama da bi dobro utvrdila svoj temelj. Može osećati veliki dug prema onima koji su nesrećniji od nje. Nema sumnje u to da je u prošlim životima i sama iskusila teško breme Saturna. Sada svoje obaveze vidi pre kao klasičan dug univerzumu nego kao ličan dug prema nekom drugom.
Mnogi sa ovom pozicijom Saturna postaju tako preterano introspektivni da počinju da sumnjaju u vrednost i značaj svega što čine, a identifikacija sa kolektivnim značajem ili njen nedostatak u okolnom svetu u bilo kojem trenutku, kada snažno povredi njihov pogled na život. Više nego išta drugo, ovde je očigledna lekcija iskrenosti prema sebi, bez obzira na to koji je vid posmatranja mogućan.
Među svim Saturnovim pozicijama ova pruža osobi najveću količinu unutrašnje zrelosti. Ma šta spoljni svet tražio od nje, njeno najsnažnije osećanje je sigurnost koju u sebi doživljava bivajući iskrena prema Bogu.

Cruz
07-03-2012, 18:39
RETROGRADNI URAN - EZOTERIČNI SIMBOL


Simbol Urana se sastoji od dva suprotna polumeseca duše povezana krstom materije.
Poput svojevoljnog nebeskog lutalice, Uran je uvek bio povezan sa svime što simbolizuje čovekove jedinstvene sposobnosti da dosegne ono što je izvan ovog sveta. Da bi to postigao mora po svaku cenu da skrši konvencije, često se tokom tog procesa cepajući na pola. Polumeseci duše koji su okrenuti u suprotnim smerovima podsećaju nas na lunarne simbole rastućeg i opadajućeg Meseca, od kojih svaki predstavlja drugačiju stranu života, poput dveju strana novčića koje, iako su po značenju potpuno suprotne, ne mogu postojati jedna bez druge.
Krst materije stoji u središtu tog zategnutog konopca simbolišući sve što je čovek već uspostavio kao svoje tradicionalne temelje. Iz poprečne linije ovog krsta dva polumeseca duše neprestano vuku na suprotne strane, kao još neodređene smerove. Priroda duše koja žudi da istraži nepoznato, nagoni osobu da donese svesne odluke uz pomocć stabilnosti koju već poznaje i pozitivnih i negativnih mogućnosti svega što još nije iskusila.
Na taj način, simbol Urana u manjoj meri predstavlja čovekovu nepredvidljivost nego njegovu težnju da se oslobodi materije ili formalne strane života koja ograničava sve egzistencijalne mogućnosti koje zna da može u sebi dostići.
Kada je planeta retrogradna, čovek započinje lični krstaški rat osećajući dublje u sebi odgovornost za progres čovečanstva kao celine. Kada se izokrene, simbol približava zemlji dva polumeseca duše. Stoga, ovoj osobi nije dovoljno da se sama oslobodi. Mora da oseti slobodu svega u svom životnom prostoru pre nego što se može zadovoljiti činjenicom da je oslobađanje njene duše prodrlo u materiju svega što vidi oko sebe.


KARAKTER LIČNOSTI RETROGRADNOG URANA


Osoba sa retrogradnim Uranom pokazuje prilično jedinstven karakter. Duboko u sebi ona je pobunjenik protiv svega što je sputava. Ukoliko je sklona strahovima, može ispoljiti klaustrofobiju. Ukoliko je odvažna, pokušaće da sruši sve što smatra da je preživelo svoj vek trajanja.Život izdvojen od sveta joj pruža zadovoljstvo, jer smatra da ima previše stvari koje mogu uvećati bogatstvo čovečanstva, samo kada bi se društvo oslobodilo svih svojih lažnih sigurnosnih stega.
Odmah ce se zabrinuti ukoliko drugi počnu da joj se isuviše približavaju, jer tada oseća da je izgubila veliki deo sebe. Shodno tome, s vremena na vreme ce izgubiti mnoge prijatelje i poznanike, ponekad poslove i ljubavne veze sve zbog toga što je čudnovatost njenih ideja često isuviše teška da bi ih prihvatili. Ipak, posle mnogo godina, dok društvo brani sve ono što je nekada zastupala, nema više zanimanja za one napredne teorije ili stavove koje je svojevremeno promovisala. U tom smislu, ona je u velikoj meri glasnik budućnosti.
Zbog toga može iskusiti veliku usamljenost, ali nikada neće zapostaviti dar za originalnost na uštrb druženja sa drugima. Zna da iznad svega ostalog njena duša mora biti slobodna. Ma šta da joj u životu ugrozi slobodu, odstraniće ga. Onima koji su u stanju da je razumeju, ona predstavlja jednu od najfascinantnijih osoba koju mogu čuti, jer je bukvalno prepuna ideja koje su čovečanstvu neophodne za budućnost ljudskog roda.


KARMA RETROGRADNOG URANA


Na ličnom planu retrogradni Uran unosi pustoš u ljudske odnose. Osoba doživljava unutrašnju sposobnost za promenu koja je često čini licemerom prema sebi. Njen mentalni i emotivni plan se često sukobljavaju, tako da može znati neke stvari koje bi je mogle odvesti u smeru na koji ukazuje njeno znanje, ali u isto vreme, oseća i druge stvari koje je mogu odvesti u potpuno drugom smeru. Prolazi kroz karmičku lekciju kako da izrazi unutrašnju slobodu koju donosi u ovaj život. Ne sme se ograničavati pokušajem da drugima ili čak sebi uvek pruža smisao.
Slobodan duh ne izgleda kao da uvek ima smisla, niti bi trebalo. Činjenica je da je logički kontinuitet zdravog razuma u nekoj osobi pre saturnovska crta, sputana strogošću reda, disciplinom i okretanjem ka nekom naročitom cilju. Međutim, osoba sa retrogradnim Uranom ne proživljava takvu karmu.
Da bi istražila svoju suštinu, kao i mnoge druge planove razumevanja koje čovečanstvo u celini još nije dostiglo, njen put je često dug i vijugav. Usmerava se ka tom cilju i traga za formulama koje pokreću svet. Ipak zna da je njen put proces koji se nikada ne završava, jer svako novo otkriće vodi ka nekom drugom pitanju. Može biti izuzetno srećna sve dok drugi ne pokušaju da je uvuku u obrasce određenog razmišljanja i ponašanja koje je već prevazišla zahvaljujući beznačajnim ulogama koje igraju u njenoj percepciji globalne sheme.
U prošlim inkarnacijama je naučila kako da bude nezavisna, a sada mora upotrebiti tu nezavisnost da bi ponovo otkrila i shvatila svrhu za kojom je oduvek žudela.

Cruz
07-03-2012, 18:41
RETROGRADNI URAN U OVNU


Osoba ovde provodi dosta vremena ponavljajući u sebi promene koje su započete u nekoj drugoj inkarnaciji. Krajnje je individualna, nezavisna i jedinstvena. Živi da bi bila spontana, pokušavajući da se oslobodi barijera koje bi je držale sputanom u bilo kakvoj tradiciji. Žestoko se buni protiv svega što smatra preterano tradicionalnim ili isuviše kruto formalnim da bi joj ostavio prostora da ga unapredi. Veoma žudi za uzbudjenjem i obično je spremna da odustane od svake sigurnosti koju poseduje zbog obećanja neke vrste snažne stimulacije koju još nije iskusila. To joj otežava da na duži period bude zadovoljna brakom, partnerskim odnosom ili čak poslovima ili karijerom koji mogu postati preterano dosadni.
Ponekad može postati pokretač nemilih događaja. Šta god činila, mora sebi dokazati da je nijedna osoba ili ideja (van njenog ličnog izbora) ne može sputati. Ona je verovatno jedna od najzanimljivijih i najoriginalnijih osoba u Zodijaku. Provodi najviše vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa; pravi je pionir, želeći da istraži sve što društvo previđa. Brzo se kreće, s malo strpljenja za bilo šta ili bilo koga ko bi mogao da ugrozi njeno progresivno kretanje.
To joj omogućava da se oslobodi ograničenja učenih stavova društva. Njena karma je da korača putem na kojem ispred nje nema tragova, utemeljujući novi misaoni početak u svemu što čini. Mora se neprestano okretati ka svesti iz prošlog života, tako da bi mogla da upotrebi svaku trun kreativnosti koju je razvila da bi sprovela te nove početke. Iako povremeno može prilično lutati u životu, bez nje ne bi bilo velikog progresa čovečanstva.


RETROGRADNI URAN U BIKU


Ovde je naglašena treća faza retrogradnog procesa, jer osoba neprestano procenjuje sve kroz šta je prošla. Finansijska i emocionalna sigurnost postaje nestabilna, ali to samo nagoni osobu da postane odlučnija u samorazvoju. U isto vreme doživljava snažnu seksualnu želju prema svakome ko deluje uzbudljivo ili drugačije.
U prošlim inkarnacijama je stvorila sukobe u svom vrednosnom sistemu koji se sada mora uništiti, ukoliko želi da načini unutrašnji progres. Dok je takvi kristalizovani segmenti stalno mame da se osloni na udobnost i sigurnost iz svoje prošlosti, retrogradni Uran je neprestano diže iz niže svesti, ali je gura u okolnosti koje je nagone da postane svesna da je veliki deo njenog osećaja udobnosti i blagostanja podignut na lažnim osnovama. Na taj način, stalno se povlači čas u tihi mir, čas se suprotstavlja uzbudljivom istraživanju novih granica koje malo ili nikako ne obećavaju praktičan ishod.
Na mnogo načina ova pozicija Urana nagoni osobu da zaželi svoj deo kolača i da ga i pojede. U braku se oseća prijatno, ali joj u isto vreme prija i uverenje da je slobodna. Voli da se bavi stalnim poslom, ubedjujuci se da nije za njega vezana. Voli da sledi jednu religiju, dok u sebi misli da prema njoj nema nikakvih obaveza. Stoga, ona je netradicionalna u veoma tradicionalnom smislu. Kada se suoči sa mogućnošcu da se istinski oslobodi braka, posla, religije i svih drugih segmenata formalne prirode svojeg životnog stila, brzo se vraća pod okrilje sigurnosti za kojim Bik uvek teži.
Na karmičkom planu ova pozicija se javlja u horoskopima osoba čije duše pokušavaju da sruše kristalizovane obrasce razmišljanja iz prethodnih inkarnacija, ali koje još nisu spremne da se oslobode prioriteta koje su stvorili na fizičkom planu života.


RETROGRADNI URAN U BLIZANCIMA


Ova osoba prolazi kroz krajnje aktivan mentalni život. Neprestano menja retrogradne faze, jer pokušava da pronađe identitet koji će joj doneti najviše udobnosti. Budući da je neobično nervozna i nestalna, pod velikim je uticajem okoline. To joj otežava koncentraciju na bilo koju temu ili projekat na duže vreme. Ima veliko zanimanje za istraživanje svih mentalnih mogućnosti koje doživljava, tako da joj život postaje prava mešavina nepovezanih ideja i stvova. Pošto nema dovoljno pouzdanja u jedinstvenost svojih misli, ispoljava sklonost da se poistoveti sa originalnošću drugih. Očituje se velika nestabilnost u ovoj poziciji retrogradnog Urana. Ponekad osoba može stvarno sebi nauditi pokušavajući da shvati veliki deo onoga što je izvan periferije očekivane normalnosti da za trenutak može izgubiti svoju perspektivu realnosti. To se dešava kao rezultat izgradjivanja sistema uverenja koji ne samo da je odbija od progresa kojeg bi želela da postigne, već koji je takodje odstranjuje od bilo kakvog realističnog pristupa životu okrenutog ka nekom cilju. Srž problema leži u tome da je u podsvesti veoma lakoverna. Kada to shvati, trebalo bi da bude oprezna na polju hipnoze ili drugih tehnika dublje svesti koje imaju tendenciju da je prebrzo dovedu na one nivoe njenog bića sa kojima još nije spremna da se uhvati u koštac.
Toliko je mentalno aktivna da čak i njeno zanimanje za seks počinje pre da teži izučavanju svesti nego običnom fizičkom ili emocionalnom ispunjenju.
Kao jedna od najčudnijih osoba u Zodijaku, živi karmu detektiva koji tokom života nije mogao da se opredeli ni za jedan odredjeni, ispravan put. Sada neprestano menja pravac, impuls i brzinu tako da isprobava veoma mnogo različitih stvari, ali se nikada ne zadržava ni na jednoj od njih. Shodno tome, poznaje ljude iz mnogih sfera života, od kojih svaki pojedinac predstavlja nešto što bi ona želela da isproba.
Ukoliko je zaokupljena uzdizanjem svesti, jednog dana ce shvatiti mentalni proces koji koristi tokom mnogih života, a koji ju je sprečavao da doživi sebe samu.


RETROGRADNI URAN U RAKU


Ova osoba doživljava promene u strukturi svoje porodice. Postoji neprestana emocionalna promena koja potiče iz iskustava za koja nije spremna. Kod žena ovaj položaj ponekad ukazuje na dete koje je rodjeno izvan braka. Po pitanju abortusa, ona se suočava sa rakovskom potrebom retrogradnog Urana za ličnom slobodom. Bez obzira na to da li je u pitanju muškarac ili žena, disharmonična emocionalna fasada je izazvana neprestanim pitanjima i analizama svega do te mere da osoba nikada istinski ne dozvoljava da se potpuno razvije stabilan emocionalan život. Provodeći dosta vremena u prvoj i trećoj fazi retrogradnog procesa, ova osoba želi trenutne odgovore na svako svoje osećanje, ali u potrazi za njima može ispoljiti sklonost da ih previdi. Može se jako usredsrediti na stalan pokušaj da rešava probleme koje je istinski preživljavala pre mnogo godina. Njena najveća teškoća je sinhronizacija u vremenskoj dimenziji u kojoj neprestano preispituje prošlost u nadi da će joj doneti bolju budućnost. Pošto tako postupa, njena budućnost u stvari postaje odblesak njene prošlosti.
Uvek je vidljiva emocionalna frustracija, jer pokušava da se pobuni protiv svoje porodice, dok i dalje ima koristi od svega što joj pruža. Karmička lekcija je emocionalno zadovoljstvo. U iskustvima u prošlim inkarnacijama osoba još nije u sebi razvila pravi osećaj zahvalnosti za sve što joj je pruženo.


RETROGRADNI URAN U LAVU


Ova osoba doživljava neobično visok nivo energije. Osećajuci se najprijatnije u prvoj fazi retrogradnog procesa, ona je istinski originalan zapovednik vlastitog života. Retko sebi dopušta da je drugi vode i teško da ikada pita za neki savet sa strane. Kada se energetski potencijal zloupotrebi, ovo može postati veoma netrpeljiva, egocentrična pozicija, jer osoba ne voli da drugi raspravljaju o njenim idejama. Na taj način, ceo svoj život može provesti potpuno van načela pravednosti, propuštajući suštinu i slušajući da joj svi prijatelji, susedi i rodjaci govore istu stvar, ali da ne shvata.
Doživljavajući neprestanu konfuziju izmedu jedinstvenog i konvencionalnog, u svakom trenutku će se poistovećivati sa onim što joj pruža najsnažnije osećanje individualne snage. Može postati krajnje agresivna, gubeći samokontrolu kad god se zapreti njenim idejama. Veoma je teško sa njom živeti, jer neprestano testira lojalnost, iskrenost i čast onih oko sebe. U isto vreme, odbija da se prilagodi normama koje su postavili drugi, a koje podsvesno smatra manje vrednim od sebe. Ljudi oko nje hodaju na vrhovima prstiju plašeći se da je izazovu, dok ona nastavlja mentalnu igru ne ugrožavajući samo vlastiti ego.
Na karmičkom planu ova osoba je gladna moći. U tom smislu je neprestano nezadovoljna svime što poseduje. Čak i ako traga za spiritualnim odgovorom, postaje preterano revnosna, isuviše posesivna i u velikoj meri isuviše ponosna na svest koju dostigne. Retrogradna priroda planete okreće njeno nezadovoljstvo introvertno, u istom trenutku kada telepatski na podsvesnom nivou odašilje nasledje nesreće na svakoga oko sebe. Najveće područje neuskladjenosti očituje se u tome da buntovnička slobodoljubiva priroda retrogradnog Urana mora biti uskladjena sa tradicionalnim ograničenjima lavovskih principa.
Niko ne može umesto nje rešiti tu dilemu, jer ukoliko zaista želi da dostigne snagu, koju zna da poseduje, mora pronaći njen izvor u sebi!


RETROGRADNI URAN U DEVICI


Ova osoba doživljava prvu fazu retrogradnog procesa, jer pokušava da mentalno uredi sve u sebi, planirajući budući red svega što zapaža oko sebe. Njena sposobnost da čisto razmišlja je fantastična, ali ispoljava sklonost da donosi prenagljene zaključke. Znajući kako bi stvari trebalo da izgledaju, mora da se nauči strpljenju da bi se životu prepustila na uredjen način, pre nego što može da stvori onu vrstu sveta koju opaža.
Pokazuje težnju da živi na velikim rezervama nervne energije. Postoji izvesna vrsta neposrednosti u svemu što čini. Iznad svega, ona je praktičar. Koncentriše se uvek dovoljno dugo na stvari da bi ih potpuno završila ili dostigla dubok nivo zadovoljenja koji od njih može postići.
Na karmičkom planu ova pozicija može horoskopu pružiti dašak genijalnosti i jasnovidjenja. Nivo svesti je visok i trenutan. Uvid je snažan kada je drugima potrebna praktičnost. Osoba, medjutim, ima izvesnih poteškoća da spozna sebe.
Na karmičkom planu u ovaj život osoba sa sobom donosi mnoštvo ideja koje mora naučiti kako da stavi u praksu. Mora prevazići težnju da neprestano leti od jedne stvari do druge, iskušavajući sve čari života tako brzo da u stvari postaje iscrpljena već u mladosti. Ukoliko okrene svest ka spiritualnim nivoima, otkriće da je jedna od najsvesnijih osoba u celom Zodijaku.

Cruz
07-03-2012, 18:45
RETROGRADNI URAN U VAGI


Ova osoba doživljava sve tri faze retrogradnog procesa. Njen život je u velikoj meri pod kontrolom svih neravnoteža koje zapaža u ljudima oko sebe. Žudi za mirom, ali bi joj on u stvari bio dosadan. Ipak, kada doživi previše uzbudjenja, traži mir. Da bi pronašla ravnotežu izmedju ovih suprotnosti, kreće se od jedne osobe ka drugoj,često odradjujući njihovu karmu, jer je previše nesigurna u vlastitu. Teško donosi odluke i radije bi da neko odluči u njeno ime nego da preuzima odgovornost za život na principima svoje volje. Na taj način može lelujati kao list na vetru zahvaljujući vrednostima i idejama ljudi sa kojima se druži. U svemu tome pokušava da zadrži lični osećaj nezavisnosti koji rezultira u izvesnoj vrsti bezlične otvorenosti prema svakome koga poznaje.
U stvari doživljava neprijatnosti kada je situacije ili okolnosti u bilo kojem smislu prisile da zauzme neku stranu. Veoma se izveštila da sebe gleda očima drugih. Nažalost, to nije isto što posmatranje sebe sopstvenim očima. Na taj način, konačna ravnoteža koju dostiže blokira se više na onome što opaža izvan sebe nego na onome što može dostići u sebi.
Uvek uhvaćena u mrežu ljudi različitih ideja, stavova i obrazaca ponašanja, pokušava da zadrži ravnotežu ne uništavajući vrednosti onih koje voli.Ova osoba je karmički kameleon u Zodijaku. Budući da je od neprestane pomoći svakome kome je potrebna, ne sme biti istinski na svoju ruku previše vezana, ni za jednu posebnu vrednost, osim one da postoji da bi pružala svakome kome je potrebna ljubav i svest koju je stekla.


RETROGRADNI URAN U ŠKORPIONU


Retrogradni Uran ovde nailazi na divan položaj, jer neprestano unosi svetlo u najveće dubine čovekovog traganja za razumevanjem. Nikad se ne zadovoljava time da nešto ostavi s površinskom vrednošću, već radije stalno kopa da bi pronašla korene svega što deluje nerešeno. Ona je genije kada treba istraživati. Osim toga, poseduje snažne psihičke kvalitete u trenutku poznajući pravu suštinu stvari. Ima malo strpljenja, ali tako brzo otkriva stvari da u stvari ne mora da se dugo angažuje. Na ličnom planu prolazi kroz mnoge seksualne probleme u životu.
Tokom jednog perioda može tragati za svim vrstama zadovoljstava koje još nije iskusila, dok tokom drugog može se okrenuti potpunoj samoći. Šta god da čini, ona je sklona krajnostima, nikada ne nalazeći središnji put u životu.
Njen energetski nivo je visok i veoma jak, jer kada spozna istinu, neće dozvoliti drugima da je odvuku od bilo kakve nezavisne akcije koju je odlučila da sprovede.
Ovo može biti pozicija s izuzetnim spiritualnim osobenostima, naročito tokom treće faze retrogradnog procesa, u kojoj osoba može dostići u sebi svest o univerzumu. Ne obmanjuje sebe niti živi u iluzijama, već je pre izuzetno ponosna na to da vidi stvari kakve zaista jesu. U ovaj život donosi jaku sposobnost da razume mnogo toga što ostatak društva čak ne zna da postoji. Na karmičkom planu kroz ovaj život prolazi da bi odigrala veoma aktivnu ulogu u ukalupljivanju sveta u kojem živi. Ne treba da sedi i da se žali na sve što vidi da je oko nje pogrešno, već pre bi trebalo da postane jedan od vodja u transformisanju ljudske svesti.


RETROGRADNI URAN U STRELCU


Osoba ovde najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa.Žudeći za budućnošću i udaljenim obzorjima, koja nisu na dohvat ruke, neprestano teži svemu što ima simboliku onoga što je izvan ovozemaljskih stvari u životu. U tom smislu doživljava teškoću da se stabilizuje u svakodnevnom praktičnom životu. Ne može da se dugo koncentriše na sitnice ili detalje, jer joj brzo postane dosadno. Neprekidno joj je potreban novi podsticaj da bi zadovoljila novu žedj za životom koja je stalno gura napred. Voli da putuje, i ako se ne kreće fizički, tada njena svest u mislima luta nepoznatim krajevima koje još nije istražila. Ipak, nije baš temeljna osoba. U stvari, ona traga za vidikom, širinom i veličinom.
Ovo je prilično teška pozicija za brak, jer osoba oseća pretnju kada naidje na ograničenje. Potreban joj je prostor da bi istražila sve mogućnosti koje nalazi u svojoj višoj svesti i ma kakva privrženost nekoj drugoj osobi mogla bi joj oduzeti priliku da mnoge površno doživi. Isti stav se prenosi na najveći deo područja njenog života. Pripadnost jednoj religiji se može sukobiti sa uranovskom potrebom da bude otvorena prema drugim, zajedno sa strelačkim nagonom da ih sve doživi.
Iz istog razloga često menja karijeru. Dok bi sve ovo moglo ukazivati na veoma rastrzanu osobu po mišljenju drugih ljudi, ona to vidi kao ispunjenje nezajažljive radoznalosti da doživi sve zbog čega treba živeti. Kada joj se omogući da se posveti različitim stvarima, (koje naizgled nemaju uvek medjusobne veze) u stanju je da zadrži veoma visok nivo entuzijazma.
To joj omogućava da odigra ulogu svojevrsnog karmičkog vesnika, donoseći svakome koga sretne delić života koji im je u trenutku potreban. Stoga, dok uživa u svakom novom otkriću, u stvari rasejava semenje o kojem će dugo brinuti zbog ishrane i pomoći da izraste u ono što će postati čovekova svest u budućnosti.

Cruz
07-03-2012, 18:46
RETROGRADNI URAN U PRVOJ KUĆI


Ovo je naizraženija individualistička pozicija retrogradnog Urana. Osoba ima malo zanimanja za pravila ili tradiciju društva u kome živi. Poistovećuje se sa svime što je novo i jedinstveno i dospeće u krajnost da bi se pobunila protiv svega što je sputava ili je tera da bude kao drugi. Teži da uspostavi vlastiti osećaj jedinstvenosti tako da bi mogla da napravi razliku izmedu ličnog identiteta i mirijada identiteta koje vidi oko sebe. To se obično ispoljava u prvoj fazi retrogradnog procesa u kojoj osoba doživljava veliki strah od toga da će je drugi povući u svoju realnost. Pokušava da se izražava što brže i spontanije, kao što i može sve vreme.
Ovo je veoma loša pozicija za brak, jer je priroda osobe krajnje nepredvidiva, pošto pokušava da prekine spone sa konvencionalnim društvom. Ispoljava se neprekidna promena sve dok osoba ne shvati da njen pravi cilj nije posvećivanje života nekom principu ili toku akcije koji mogu potisnuti njen avanturistički duh. Bez sumnje, prošli život je provela učeći kako da istraži ogromna prostranstva egzistencijalnih mogu cnosti koje dozvoljavaju coveku da sledi svoju nezajažljivu radoznalost. Sad nastavlja da to čini, ali u svetu koji je prostraniji i sa više mogućnosti nego što je ranije doživljavala. Kao istraživač najvišeg reda, žrtvovaće dosta udobnosti tradicionalnog društva da bi bila slobodna da otkrije ono što postoji tik iza ograničenja njenih savremenika.


RETROGRADNI URAN U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba doživljava neprestane promene i kolebanja u svojim vrednostima. Princip koji zastupa ne potiče ni iz jednog drugog posebnog izvora. Zbog toga, teško je saznati iza čega istinski stoji. Ovde je obično naglašena prva faza retrogradnog procesa, ali priroda znaka može promeniti taj uticaj. U pozitivnom znaku osoba pokušava da izrazi sve razlike koje u njoj postoje tako da bi i drugi mogli da iskuse iste stvari. U negativnom znaku cela ova slika dobija više post hoc introspektivnu obojenost. Stoga, jedna osoba ostavlja trag svoje realnosti na univerzum, dok druga reaguje na univerzum razlika.
U oba slučaja finansijska situacija i veze osobe predstavljaju grozničava stanja koja izgleda da nikad ne pružaju sposobnost koju bi želela. Na karmičkom planu postoji strah od prepuštanja potčinjavanju. Više nego da se vezuje za bilo koje posebno životno stanje, ova osoba voli da isproba deliće i komadiće različitih mogućnosti koje bi jednog dana mogla preporučiti, pošto ih je sve isprobala! Istražuje ideale, vrednosti i uzroke ili ciljeve za koje živi većina ljudi. Nažalost, ne želi da se prepusti ničemu što otkrije. Na taj način može drugima biti od velike pomoći, dok lično ne shvati istinske vrednosti u sebi. Kada nauči da bude nepristrasna, videće svetlo pravog smisla života. Stoga, presuda koju će na kraju doneti biće zasnovana na onome što joj univerzum bezlično pokazuje kao svoju suštinu.


RETROGRADNI URAN U TREĆOJ KUĆI


U ovoj poziciji ispoljava se krajnja ingenioznost, ali i jogunastost retrogradnog Urana. Osoba krajnje insistira na razlici u odnosu na društvo u kojem živi. U tom smislu njene ideje i principi se nepretano menjaju zajedno sa ekscentričnim obrascem ponašanja. Celina njenog bića uspeva da predstavlja mnogo toga što njeno tradicionalno okruženje nije.
Čak prolazi kroz retrogradne faze tako brzo da je i ovde teško primetiti bilo kakav istinski kalup njenog životnog stila. Medjutim, zahvaljujući tome, ona je jedan od najoriginalnijih mislilaca u Zodijaku. Njenoj inventivnosti nema uzroka niti krajnjeg cilja i ne može se sputati ograničenjima koja druge sputavaju.
U isto vreme ova pozicija izaziva teškoću u slaganju sa drugima u poslu ili ličnim odnosima, jer postoji previše insistiranja na ispoljavanju individualnosti, bez obzira na cenu. Budući da brzo uči, ispoljava sklonost da previdja stvari.
Na taj način, pristup razumevenju je pre pogrešan nego temeljan. U kasnijim godinama života, ova osoba će se bez sumnje vratiti na mnoge stvari preko kojih je ranije olako prešla.
Na karmičkom planu, ova pozicija pruža genijalnost i (ili) ludost ostatku horoskopa. Osoba provodi ceo život učeći kako da uči i iako njeni izvori mogu biti delovi i komadići mnogih drugih osoba, fraza iz mnogih knjiga (kompletnih tekstova koje nema strpljenja da pročita) i delova raznih iskustava, njen život poseduje ogromno bogatstvo u okviru širine znanja koje je dostigla.


RETROGRADNI URAN U ČETVRTOJ KUĆI


U ovoj poziciji osoba doživljava veliku emocionalnu zbrku. Želi da raskine simbolično "pravo rodjenje", bez obzira na to da li su u pitanju religija na čijim temeljima je vaspitavana, moralne ili etičke vrednosti kojima je naučena ili individualni karakteri njenih roditelja. Što više svojih misli bude koncentrisala na te stvari, neprestano će težiti svemu što je oličavalo prvobitan sukob. Traga za individualnošću, ali samo u okviru svojevrsne porodične strukture ili organizacionih granica da bi onima koji je sputavaju dokazala da je stvarno slobodna. Na taj način, doživljava iluziju slobode unutar zatvorskih zidova koje je sama podigla.
Dosta vremena provodi u introspektivnoj trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj preispituje sve što je već proživela. Na emocionalnom nivou, njen koncept vremena se sasvim razlikuje od hronološke stvarnosti. Čak i kada povremeno doživljava prvu fazu, izlazi iz svoje ljušture samo da bi videla vidi da li je njen oklop na svom mestu. Na karmičkom nivou mnogo sumnja u sebe zajedno sa trenucima krajnjeg samopouzdanja. Dok prolazi kroz život, održava ravnotežu izmedju jednog i drugog, pokušavajući da pronadje mesto na kojem se nada da će joj biti prijatno. Sve dok se potpuno ne uveri gde se ono nalazi, čvrsto se privija uz ogradu koju naizgled odbacuje.


RETROGRADNI URAN U PETOJ KUĆI


Ova osoba se posvećuje kreaciji originalnog životnog stila koji joj omogućava da se pomeša sa svetom u kome živi, a u isto vreme se oseća kao njegov jedinstveno nezavistan deo. Oseća strah da će je društvo uhvatiti u klopku i u tom smislu ispoljava sklonost da mu doskoči dovodeći se u prvu fazu retrogradnog procesa u kojoj može izbeći sve što bi je moglo naterati da deluje konvencionalno, uspostavljajući pre svega svoj nekonvencionalni identitet. Maštovit je mislilac i na taj način nema poteškoća da sledi ideje drugih. Njene ljubavne veze su jedinstvene prirode i više voli da živi s drugom osobom nego da bude u braku.
Jedan od njenih najvećih talenata je sposobnost da druge uzbudi idejama koje su bile na rubu njihove svesti, a koje su smatrali isuviše nekonvencijalnim da bi ih istražili.
Na karmičkom planu ova osoba je jedna od najnezavisnijih duša u celom Zodijaku, jer nije zaokupljena samo svojom ličnom jedinstvenošću, već i originalnošću svega što stvara. Bez sumnje, u nekom od prethodnih života sigurno je doživela nešto što je ličilo na prisiljavanje u neki šablon koji je bio potpuno drugačiji od onoga što je osećala u sebi. Sada zastranjuje da bi se uverila da po svaku cenu ostaje sopstvena ličnost.


RETROGRADNI URAN U ŠESTOJ KUĆI


Ova osoba može da unese brojne novine u svoju svakodnevnu poslovnu rutinu. Može preuzeti najviše svakodnevnih zadataka i otkriti originalan i zanimljiv način da se sa njima suoči. U isto vreme krajnje je osetljiva. To je čini naročito otvorenom za uticaje okoline, koja je zauzvrat nagoni da oseti potrebu da bude aktivna u svakom trenutku, kada postane u sebi nemirna.
Bez obzira na to koliko ova osoba može govoriti da želi mir, ona ispoljava sklonost da se saživi sa svime što život od svakodnevnice pretvara u uzbudjenje. Na taj način, ukoliko je mir stvarno njena namera, ima snažnu tendenciju da sebe potuče. Jedna od njenih najvećih briga je pitanje zašto drugi ljudi postupaju onako kako postupaju.
Ta nit misli je dovodi do neprestanog pokušaja da shvati motive svih ljudi oko sebe. Na karmičkom planu, ona je veliki inovator u fizičkom svetu. Prošle inkarnacije su joj pružile veliko razumevanje ljudskih odnosa i procesa fizickog sveta. Bez obzira na to u kojoj se retrogradnoj fazi u odredjenom trenutku nalazi, neprestano pokušava da shvati ili da primeni svoje razumevanje da bi mogla da bude od bolje usluge okolnom svetu. Sve što mora da nauči je način kako da ostane mirna i pribrana u tom procesu.

Cruz
07-03-2012, 18:48
RETROGRADNI URAN U SEDMOJ KUĆI


Ova osoba doživljava potrebu da razvije samopouzdanje. U tom smislu sklona je da privuče one ljude na koje, kako smatra, može da se osloni. Medjutim, pošto su oni uranske prirode, njihova krajnja nepouzdanost je primorava da u sebi postane jača.
Ovaj položaj retrogradnog Urana ukazuje na karmičku žetvu, naročito u oblasti braka i veza, sve dok osoba ne nauči kako da postane nepristrasnija u odredjivanju svojih potreba. Mora da shvati da se u prošlim životima razvijala da bi očekivala previše od drugih i da je nastavak takvog ponašanja nerealno, kao i nepotrebno.
Ova pozicija često ukazuje na više brakova. Takodje ukazuje na teškoće u održavanju nivoa seksualne topline prema suprotnom polu. Ljubavne veze prerastaju u kaleidoskop neočekivanih dogadjanja koji se naizgled neprestano jalove. Čim osoba postane sposobna da shvati da je duboko u svojoj duši sama sebi partner, može iskusiti potpuno nov zaokret u načinu na koji se drugi ophode prema njoj. Teškoća koja se pojavljuje pre takvog razumevanja očituje se u tome da se drugi uvek obraćaju njenom uranskom ili bezličnom sistemu, kada od njih očekuje da se odnose lično. Na taj način, u ovoj poziciji se oličava prisilni razvoj duše, jer osoba uči, možda posle mnogih života, da konačno stane na svoje noge.
Doživljene retrogradne faze će se neprekidno menjati u skladu s prirodom osobe sa kojom je u vezi, jer ulaže neprekidni napor, pošto pokušava da se sinhronizuje sa drugima sve dok ne nauči da to ne mora da čini. Tada razvija unutrašnju spoznaju kosmičke svesti sa svakim sa kime dodje u dodir.


RETROGRADNI URAN U OSMOJ KUĆI


Ova osoba doživljava promenu vrednosti drugih ljudi. Lična vezanost za prijatelje i voljene osobe je teška, jer neprestana transmutacija ideala otežava postojanu sigurnost. Dok se veliki deo svesti stiče proucavanjem drugih ljudi, osobi je teško da se osloni na one koji joj pružaju tu informaciju. Tokom prve polovine života dešavaju se neobična seksualna iskustva, služeći konačno kao sredstvo za učenje, da bi osobu dovela u višu svest. Neki ljudi sa ovom pozicijom doživljavaju burne seksualne susrete, kao i periode usamljenosti.
Uvek postoji izuzetno dubinsko razumevanje vezano za mnogobrojne različite životne sfere. To ovu osobu čini zanimljivom drugima. Medjutim, mora da nauči kako da izrazi svoje ideje otvoreno i spontano. Ovo je karma poštovanja jedinstveno nezavisnih vrednosti drugih, tako da bi osoba naučila kako da drugima pruži njihov lični psihički prostor. U prošlom životu je bez sumnje doživljavala periode kada je bila preterano posesivna. Čak i u sadašnjem životu, ova pozicija naglašava tu sklonost u ostatku horoskopa. Introspektivnost same kuće, zajedno sa nekim aseksualnim tendencijama retrogradnog Urana ponekad proizvode pustinjački život. To dozvoljava osobi da spozna ogromnu širinu ličnog osećaja za prioritet.
Retrogradne faze koje se ovde javljaju obično zavise od drugih ljudi u životu, kao i od znaka u kojem se nalazi vrh osme kuće. Inače, osoba prolazi kroz težnje retrogradnog Urana u prvoj fazi, kao i kroz karakteristike treće faze osme kuće. Na taj način, znak i spoljni faktori u njenom životu se mešaju, da bi se uskladila sa svakom fazom u odredjenom trenutku.


RETROGRADNI URAN U DEVETOJ KUĆI


Ova osoba prolazi kroz krajnje jedinstvenu avanturu u svesti. Na jednom nivou doživljava prvu fazu retrogradnog procesa u kojoj neprekidno upija nivo mišljenja spiritualnu svest, zajedno sa željom da proguta sve što može. Traga za svime što ima vrednost za njeno više biće. U isto vreme, duboko u svom biću, u sadašnjem životu ispoljava spiritualnu svest koju je razvila mnogo ranije. Na taj način može doživeti bogatstvo svetog znanja iz biblijskih vremena koje u njoj stvara snažnu želju da takvo razumevanje manifestuje u sadašnjosti.
Njena viša svest o životu izgleda da potiče iz izvora koji se razlikuje od uobičajenog, jer način na koji se ispoljava uvek je veoma jedinstven. Ima puno ljubavi za ideje o Bogu, ali ne u okviru bilo koje posebne religijske tradicije. Boreći se protiv pravila, stvara unutrašnja pravila koja će joj doneti najviše dobra.
Ponekad može izgubiti svesnu nit misli, jer je toliko za sve zainteresovana da joj je teško da suzi polje pažnje. Na karmičkom nivou uči kako da postane spiritualno, filozofski, religijski i emocionalno nezavisna. Mora da razvije sopstveno shvatanje života, bez obzira na to šta je društveno prihvatljivo ostatku sveta i da bude sposobna da zastupa ono što zna da radi u svoju korist. To će je cesto terati da doživi mnoge kritike od prijatelja i istomišljenika.
U nekim slucajevima to čak izaziva razvod braka. Ipak, njena konačna istina mora doći do originalnog ličnog osećaja identiteta, pre nego od bilo koje potrebe da napravi kompromis s onim što zna, zarad prihvatanja drugih.


RETROGRADNI URAN U DESETOJ KUĆI


Ova osoba traga za unutrašnjim osećajem identiteta koji joj pruža jedinstvenost karaktera u društvu u kojem živi. Doživljava sukob u kompromisu sa svojom individualnošću da bi se zaštitila od pozicije u kojoj se može konačno bolje izraziti.
Može promeniti svoje ambicije mnogo puta, sve dok ne pronadje onu posebnu nišu u kojoj je istinski sposobna da se ispolji. Ovo je naročito dobra pozicija za karijeru u marketingu i komunikaciji posredstvom medija kroz koje osoba može uspostaviti ravnotežu sa sigurnošću koja joj je potrebna. Mora da ima dovoljno prostora da bi sledila svoje kreativne instinkte a da nije dovedena pod pritisak odgovornosti. Ipak, sa odgovornostima odlično izlazi na kraj, kada nije svesna da to čini! Kada joj je dozvoljeno da radi i živi u svakodnevnim okolnostima, postiže mnogo bolje rezultate nego kada je suočena sa nekim projektom koji podrazumeva temeljno planiranje na duge staze. Ipak, veoma je sposobna da razvije dugoročne planove sve dok smatra da ne ugrožavaju njenu budućnost.
Obično provodi dosta vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa, upijajući potrebe neposredne okoline i zahvaljujući tome je sposobna da shvati kako da se uhvati u koštac sa svime što je okružuje. Ipak, pokazuje sklonost da pomalo bude neuskladjena s vremenom, pogotovo što Uran vlada budućnošću, dok se saturnovske tendencije desete kuce više dovode u vezu sa prošlošću. Mešajući ih, ova osoba mora dosta da učini da bi postigla uravnoteženu vremensku perspektivu. Izuzetno je inventivna i obično može pokazati retku genijalnost u razumevanju načina postupanja koje niko oko nje ne može da shvati. Na karmičkom planu uči lekciju o samodisciplini, tako da celokupna unutrašnja inventivnost koju oseća može biti upotrebljena u svetu u kojem sada živi. Mora naučiti kako da se bude drugačija od drugih, ne narušavajući strukture koje konačno želi da unapredi.


RETROGRADNI URAN U JEDANAESTOJ KUĆI


Ova osoba dobija iskustvo nove svesti u području prijateljstava, ciljeva i ideala. U prošlosti je prema tome pokazivala pažnju, ali je sada sposobna da stekne razumevanje na dubljim nivoima svoje unutrašnje svesti. Razmišlja na veoma originalan način, jer njene ideje nisu sputane društvenom svakodnevnom realnošcu. Medjutim, na ličnom planu ima da pogrešno tumači prijateljstva, tako da na kraju mora da preispita njihovo značenje kasnijom promenom svojih ideja. Privlači ljude iz svih sfera života, tako da se razvija u krajnjoj raznolikosti svojih ideja, snova i ličnog stava. Smatra da ljudi ne reaguju uvek na način na koji je od njih očekivala i to je uči kako da poštuje individualnost drugih.
Razvija se nezavisno i nesebično, ali joj to pomaže da dostigne kulminaciju kroz optimalnu objektivnost. Dok može da se pobuni protiv svega što ljude sputava, u stvari pokušava da se ne meša u njihovo lično karmičko breme. Pošto je beskompromisni ratnik za početnu igru, retko će zauzeti neku stranu u raspravama, jer je dovoljno prosvetljena da shvati kako su one pre svega obično bespredmetne.
Kada dodje u kontakt s ljudima koji su oslepljeni u sebi, želi da je u stanju da im otvori oči ka višoj svesti. Medjutim, nikada neće prisiljavati druge da na svet gledaju njenim očima. Pre će se nadati da bi im mogla biti od pomoći, znajući da jedno od pravila u ovom svetu je to da svaki čovek mora sam da ispolji svoj napredak.
Na karmičkom planu, doživljava veoma prosvetljen osećaj realnosti, poznat samo njoj, ali tokom prve faze retrogradnog procesa sposobna je da projektuje iluminaciju, tako da oni koji su u stanju da shvate mogu primiti uvid u bezlično uzvišeno stanje svesti.


RETROGRADNI URAN U DVANAESTOJ KUĆI


Ova osoba proživljava treću fazu retrogradnog procesa u kojoj crpi svest razumevanje koje je dostigla u prethodnim životima, jer uvidja potrebu da ih sad upotrebi. Kod nekih osoba to može ukazati na bavljenje astrologijom u prethodnom životu. Kod drugih, gde nije takav slučaj, retrogradni Uran simbolizuje veliko pomeranje u svesti koje se zbiva u osobi. Poseduje značajan potencijal za veliki realan unutrašnji razvoj.
Ukoliko okolnosti i ponašanje osobe u sadašnjem životu na to ukazuju, zajedno sa potvrdom u drugim segmentima horoskopa, ovaj položaj Urana može takodje biti indikator svojevrsne seksualne izopačenosti ili homoseksualnosti u prošlom životu. Ipak, bez obzira na to kako funkcioniše na ličnom planu, ovaj položaj pokazuje unutrašnju ingenioznost koja dospeva na više kanale svesti. Ova osoba zna kako šta funkcioniše u spoljnom svetu i kao rezultat toga ne mora uvek da doživi svaki mehanizam. Njena unutrašnja svest sve vreme sve doživljava.
Veoma je prilagodljiva i menjaće svoje stavove, jer nije posesivna prema idejama.
Isto tako, ne pokušava da stalno uskladjuje disharmonične misli. Sposobna je da se ne upliće u život univerzuma, tako da joj se, zauzvrat, pruža unutrašnja sloboda koja joj je potrebna.
Dok njene promenljive vrednosti mogu povremeno izgledati prilično ekscentrično, ipak nije zatvorena ograničenjima tradicije koja veći deo društva drži sputanim jakim lancima. Ipak, mora da živi u društvu i povoljni aspekti Saturna će joj omogućiti da primeni svoju uransku svest u praktičnu medjuigru izmedju njenog znanja i okolnog sveta.

Cruz
07-03-2012, 18:50
RETROGRADNI NEPTUN - EZOTERIČNI SIMBOL


Neptunov simbol se sastoji od polumeseca duše koji se uzdiže iz krsta materije. Horizontalne linije krsta spajaju se sa donjim delom simbola sugerišući gotovo inverziju simbola krsta, tako da izgleda kao da potiče od polumeseca duše u rastu. Tu se bezobličnost uzdiže nad formom, jer iskrena želja duše izlazi iz manjeg značaja materije. U velikoj meri nalik spiritualnim vodama nad zemljom, simbol predstavlja rasplinjavaje materije koja više nema potrebu da se kristalizuje. Zanimljivo je napomenuti da izokrenuti krst govori o materiji koja se pretače u niže svetove. To u velikoj meri oslikava mistične osobine planete. Kada je Neptun retrogradan, krst se pojavljuje na vrhu izokrenutog simbola, a osoba je svesnija svoje duše, jer se polumesec pojavljuje bliže zemaljskom planu. Tu razvija snažnu unutrašnju potrebu da se približi svim materijalnim stvarima u svetu u okvirima njihovog najdubljeg značenja duše. Tada u izvesnom smislu retrogradni Neptun zaista može pružiti osobi mogućnost da izrazi veoma napredan stadijum evolucije, jer je nagoni da živi u svetu, ali da ne bude njen deo!


KARAKTER LIČNOSTI RETROGRADNOG NEPTUNA


Karakter osobe sa retrogradnim Neptunom drugi ljudi ne mogu lako da shvate. Njeni motivi ne pokazuju osobine zdravog razuma koje bi se mogle smatrati korenom njenih pobuda. Umesto toga, ona teži ka višoj muzici koju samo ona može čuti. Njena percepcija ne potiče s materijalnog plana, već je u direktnoj vezi s dušom. Na taj način može posedovati visoku spiritualnost, ali malo pažnje obraća formalnoj strani zvanične religije. Može osećati veliku ljubav prema muzici, ali se ne može poistovetiti ni sa jednom konačnom ljudskom strukturom u sebi. Oseća praktično sve, ali ređe usmerava čula ka fizičkoj realnosti nego prema percepciji celokupnog univezuma. Zna mnogo više nego što bi mogla da izrazi rečima, jer tu ponovo shvata ograničenost jezika kao još jednu barijeru koja bi mogla da sputa njeno bezgranično razumevanje. U stanju je da primeti privide i iluzije u kojima drugi žive i stoga mora da pokuša da uspostavi najoptimalniju ravnotežu, a da ne poruši njihove dvorce u pesku. dok zadržava sve unutrašnje istine koje zna.


KARMA RETROGRADNOG NEPTUNA


Osoba s retrogradnim Neptunom dobija karmički zadatak kako da uredi ono što je stvarno u okvirima njenih ideala, a što naizgled ispunjava njene snove. Zna šta joj je potrebno, ali joj je teško da to pronađe u spoljnom svetu. Neprestano proživljavajući san za snom, često se zaustavlja u izmišljenim senkama, dok traga za nerealnim fantazijama. Ipak, mora da pronađe ideale u svetu "ne-forme" koji na nju ostavljaju jak upliv. Ponekad pravi grešku kada projektuje snove iz prošlosti na sadašnje situacije. To joj ne dozvoljava da jasno sagleda realnost sadašnjosti. Veoma je intuitivna i tokom različitih faza, često je u stanju da sazna ishod situacije mnogo pre nego što do njega dođe. Međutim, sve dok ne nauči kako da se suoči s tananim tokom neptunovske energije koju oseća u sebi, ne pouzdaje se lako u svoju intuiciju. Ove osobe moraju naučiti kako da stope svoja osećanja sa idealima i snovima koje mogu doneti u ovaj život. Umesto pokušaja da izokrenu percepciju da bi uskladili sadašnjost sa prošlošću, moraju postati svesni koji delovi sadašnjosti istinski simbolizuju delove prošlosti koji su karmički neispunjeni.

Cruz
07-03-2012, 18:52
RETROGRADNI NEPTUN U PRVOJ KUĆI


Ova osoba neprestano živi u stanju iluzije. Provodeći dosta vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa, stalno sebe doživljava u različitim identitetima, jer neprestano pokušava da odstrani trajni osećaj usamljenosti. Veliki deo života doživljava podsvesno, jer se stalno rasplinjava kroz svoju bezobličnu prirodu, pokušavajući da uspostavi jasan osećaj pripadništva sebi samoj. Poput kameleona, nalazi se u neprestanom stanju promene, uvek se prilagođavajući okolini u kojoj se trenutno zadesi. Većina ljudi sa ovim položajem ispoljavaju sklonost prema samosažaljenju, uvek verujući da im nešto nedostaje što bi se moglo pronaći kod neke druge osobe. Taj osećaj se može prevazići, čim osoba prihvati svoj bestelesni segment kao svoju pravu prirodu, shvatajući da joj to pruža slobodu da se meša sa okolinom tako da je njen istinski identitet univerzalniji od ličnog. U jednom trenutku u nekom od prethodnih života počela je da se smatra drugačijom nego što je ranije mislila. Bez obzira na to da li je znala ili ne, to je bio početak njenog spiritualnog putovanja. U ovom životu će nastaviti da žrtvuje stare segmente vlastitog identiteta sve dok se istinski ne stopi sa svojom višom kosmičkom prirodom. Naučiće da je ceo život tek privid, računajući i sliku koju misli da ima o sebi.


RETROGRADNI NEPTUN U DRUGOJ KUĆI


Bezoblična priroda Neptuna ovde izaziva priodan konflikt sa formalnom strukturom druge kuće. Osoba ima teškoća da kristališe svoj vrednosni sistem i sklona je neodlučnosti. Može biti izuzetno velikodušna tokom prve faze dok oseća da mora da se čuva gubljenja stvari tokom treće faze.U prošlim inkarnacijama je naučila da ceni umetnost i obično poseduje dobar osećaj za vrednovanje muzike, ali retrogradna priroda Neptuna joj ne dozvoljava da se njome bavi onoliko koliko bi želela. Kada bi joj se taj ose ćaj pojavio u životu kao uticaj sa strane bila bi veoma srećna, ali nagonska priroda da za njim traga mora proisteći iz nekog drugog položaja u horoskopu. Neptun je izuzetno oslabljen u drugoj kući, jer stalno rastura sve što osoba pokušava da stekne. Njena finansijska sigurnost je maglovita. Takve su i vrednosti koje zastupa. Svaki put kada pokuša da bude odlučna, postane mekana. Tokom svoje mladosti može biti krajnje osetljiva a ponekad čak i lakoverna. Međutim, tokom godina, veliki deo toga se menja u istinsko saosećanje i blagu prirodu. Iako će imati mnogo teškoće da odbrani ono što smatra ispravnim, to je samo deo njene karme. U ovoj inkarnaciji treba da rasprši sve lažne vrednosti u sebi koje je sa sobom donela iz prošlosti.


RETROGRADNI NEPTUN U TREĆOJ KUĆI


Osoba sa ovom pozicijom doživljava sve tri retrogradne faze. Pokušava da razume svakog sa kime komunicira, ali često joj je teško da pređe na stvar. Može da okoliša, vrteći sagovornika u krug pre nego što kaže ono što je želela da kaže od samog početka. U mnogim slučajevima uočljiva je izražena patnja u ljubavnim vezama iz prošlog života koju osoba pokušava da nesvesno zaboravi. To joj stvara teškoće u izražavanju samopouzdanja u ljubavnom odnosu u ovom životu. Lako ju je zadovoljiti, ali je teško poverovati da je zaista sposobna da zadovolji druge. Često odlazi u krajnost u pokušaju da bude prihvaćena. Može biti izuzetan medijum, ali sve dok ne razvije više samopouzdanja, taj dar joj može biti više ograničenje nego pomoć. Ukoliko je nedostatak samopouzdanja natera da počne da razmišlja negativno, tada će se većina njenih psihičkih utisaka ispoljiti negativno i mračno. Međutim, kada jednom prevaziđe sopstvenu negativnost, viši zraci Neptuna će joj pružiti veoma jasan i lep uvid u ljude sa kojima bi želela da stupi u kontakt. Pošto je neobično osetljiva u odnosu na druge, mora naučiti da veruje u pozitivne osobine onih koji je okružuju. U trenutku kada to bude mogla da učini, njen život se drastično poboljšava.
U ovom životu ima karmički zadatak neobično tanane i izuzetno razvijene forme komunikacije koja će joj na kraju pružiti razumevanje koje jezik ne može izraziti.


RETROGRADNI NEPTUN U ČETVRTOJ KUĆI


Ova osoba doživljava velika razočaranja u svom porodičnom okruženju. Teško joj je da se tokom celog života identifikuje sa strukturama porodičnih uloga, jer konačno treba da podigne temelj na univerzalnijoj realnosti. Kada pokuša da bude posesivna prema prošlosti, to je izgleda zavarava. Životne stubove na koja neko normalno pokušava da se osloni, ona ne može istinski priuštiti. Na taj način, mora da pronađe neku drugu, univerzalniju realnost u kojoj je njen temelj podignut na iluzijama, pre nego na čvrstini stvari i stabilnim vezama. Međutim, sve dok to ne nauči, dosta vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa oplakujući samu sebe dok posmatra da joj se koreni gube ispod nogu. Često bi želela da se vrati u prošlost i postane ono što nikada nije bila. Međutim, na karmičkom nivou mora da shvati da njena duša nikada zaista nije imala potrebu za čvrstim temeljom koji vidi kod drugih. Kada to shvati, izgubiće svoje"malo ja"(ili kako psiholozi kažu -"dete")da bi napravila prostora za odraslu osobu koja je usklađenija sa univerzumom. Ovo je teška pozicija za brak, jer svake godine se povećava potreba za manjom zavisnošću. Dok slabi želja za emocionalnu sigurnost, ova osoba se može uzdići do visokih spiritualnih dometa, ukoliko nauči kako da svoju kreativnu imaginaciju uputi u pravi smer.


RETROGRADNI NEPTUN U PETOJ KUĆI


Ova osoba dosta vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa u kojoj započinje život kreacijom kroz snove. Pošto je izuzetno intuitivna, ima sposobnosti da vidi sopstvene kreacije sve dok se ne prevari u pogledu realnosti. Ponekad pokazuje težnju da stvori vlastitu realnost umesto onoga u čemu svet oko nje živi. Tada pokušava da to projektuje izvan sebe, pridajući svakoj osobi koju sretne karakter koji može ispuniti uloge u njenom unapred smišljenom komadu. U isto vreme, osetljiva je na veoma tanan, a ipak divan kreativni instinkt. Može biti talentovana za muziku ili neku drugu umetnost, ali mora da nauči da ulaže napor da bi otelotvorila svoje inspiracije. Na mnogo načina osluškuje puls drugih ljudi i otići će u krajnost pre nego što prihvati ograničenja društva u kojem živi. Uvek želi da lični san identifikuje sa onim što bi je učinilo drugačijom u odnosu na svet koji opaža. Obično su njena uverenja potpuno drugačija od principa neke postojeće zvanične religije. U ovom položaju postoji dosta osetljivosti. To je još jedna manifestacija njenog unutrašnjeg osećaja neptunovske prirode da izrazi nesvesne kreativne impulse. Na karmičkom planu njen život se okreće oko lekcije da u sebi poveruje u ono u šta bi želela da drugi veruju otvoreno. Stoga, na sve moguće načine izražavanja ili ostavljanja utiska učiniće ono što mora da bi uspostavila a potom izgradila sistem uverenja koji je u prošlim životima bio isuviše slab.


RETROGRADNI NEPTUN U ŠESTOJ KUĆI


Ovo je istinski anđeo milosrđa. Ovde se drugima nude potirući kvaliteti retrogradnog Neptuna u vidu misije iscelivanja, uslužnosti i velikog li čnog požrtvovanja. Mnogi ljudi iz lekarske i bolničarske profesije, kao i iscelitelji verom, blagosloveni su ovakvom pozicijom. Budući da se obično ispoljava u prvoj fazi retrogradnog procesa, osoba traga za mogućnostima i situacijama u kojima će biti potrebna. Najveći broj njenih snova i ambicija posvećen je načinu na koji može kreativno služiti društvu koje joj je u prošlosti izuzetno mnogo pružilo. Uistinu, ovo je jedna od specifičnih Neptunovih pozicija, jer dozvoljava svima koji ga imaju da spuste svoje kosmičko razumevanje na zemaljski plan gde drugima može biti od praktične koristi. U ovoj kući, Neptun se nalazi u astrološkom padu tačno opisujući koliko je teško to izvesti svojim naporom. Međutim, Neptun nije planeta individualizma. Sve dok osoba može da bude sluga, a ne rob davaće sve od sebe da bi život posvetila čovečanstvu. Na karmičkom nivou prolazi kroz život služenja i što više služi, više se oslobađa karmičkog ciklusa.

Cruz
07-03-2012, 18:54
RETROGRADNI NEPTUN U SEDMOJ KUĆI


Ova pozicija nagoni osobu da postane krajnje nezavisna. Obećana snaga drugih se poništava bilo kroz eskapizam bračnog partnera, bilo kroz nerealnost drugih ljudi u životu dotične osobe. Ova osoba uči kako da veruje u sebe i da od sebe zavisi. Retrogradna faza koja je naglašena prirodno će zavisiti od znaka u kojem se nalazi vrh sedme kuće, ali će isto tako zavisiti u velikoj meri i od partnera osobe. Osoba obično reaguje svojevrsnim odgovorom sa zadrškom na onaj način na koji ljudi koje voli koriste ovu planetu. Ogromnom prijemčivošću za osećanja drugih ljudi, postaje saosećajnija u kasnijim godinama života. Uči da očekuje manje od onih koji nemaju veliku sposobnost da pružaju. Uči i kako da se više nadgrađuje. Prolazi kroz veoma spiritualnu karmu doživljavanja nesebične ljubavi u onoj sferi života u kojoj je svesno očekivala ličnu ljubav. Dok bude doživljavala izvesna razočaranja u svojim intimnim vezama, biće blagoslovena ogromnom mogućnošću za razvoj duše kroz iskreno požrtvovanje. Moraće da iz sebe crpi veliku snagu, jer u ovoj inkarnaciji će prolaziti kroz veliku usamljenost.Veliki deo ljubavi koju očekuje da primi od drugih, biće u stvari pravo ogledalo onoga što sama pruža. Na taj način, od drugih manje očekuje ljubav nego reakciju na količinu ljubavi koju daje. Ukoliko je u braku, otplačivaće karmički dug svom partneru kroz ljubav požrtvovanja.


RETROGRADNI NEPTUN U OSMOJ KUĆI


Ovo je veoma jaka pozicija retrogradnog Neptuna koja osobi pruža istančen uvid u vrednosti drugih. Voli da bude na usluzi i veoma je svesna potreba drugih. U isto vreme, retrogradna priroda planete ima težnju da je blokira. Svoje impresije zadržava u sebi, često ostavljajući utisak da je u stanju obustavljene životne delatnosti, sve dok ne oseti potrebu da služi drugima Ovde postoji velika količina polusvesnog doživljavanja seksa, koje se zasniva na onome što osoba oseća da joj je potrebno od života. Ipak, u toj sferi i u poslovnom i finansijskom svetu potrebno joj je usmerenje da se ne bi zbunila. Retrogradna priroda
Neptuna zajedno sa unutrašnjim tendencijama osme kuće čini je veoma introspektivnom, jer najveći deo vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. Jedna od najoriginalnijih osobina ove pozicije ispoljava se u tome da se osoba rađa sa medijumskim talentom koji, ukoliko se ispravno razvije, može pružiti prilično obogaćen život neprestane kosmičke realizacije.


RETROGRADNI NEPTUN U DEVETOJ KUĆI


Retrogradni Neptun se ovde nalazi u specifičnoj poziciji u kojoj njegove intuitivne moći dovode na još viši nivo razumevanje više svesti. Ukoliko je pozitivno aspektiran, dubina inspiracije može biti ogromna. Osoba je sposobna da uoči višu suštinu života i njegov pravi smisao. Često nailazi na odbijanje i osećaj usamljenosti u ličnim vezama, ali je to jedino način da postane kosmički svesnija božanske prirode. Izuzetno je osetljiva na okolinu, ispoljavajući povremeno sklonost ka preterivanju u svojim čulnim utiscima. Na njeno raspoloženje jako utiču vremenski uslovi i opšte harmonične vibracije mesta na kojem se nađe u određenom trenutku. Budući da je veoma saosećajna duša, svoja čula može usmeriti voljno, ukoliko oseti da služi nekom višem zvanju.
Upravo tokom prve faze retrogradnog procesa vizionarski kvaliteti ovog položaja postaju izvanredni. Na karmičkom planu, ova osoba je predodređena da sebe dokuči na najtananijim nivoima. Povremeno povlačenje iz društva pomaže joj da jasnije uvidi svoju višu suštinu. U ovom životu nastavlja potragu za istinom, sledeći prirodni red i prirodni kosmički zakon.


RETROGRADNI NEPTUN U DESETOJ KUĆI


Retrogradni Neptun se ovde nalazi u teškoj poziciji. Unutrašnja potreba osobe za usmerenjem u životu neprestano se rasplinjava bezobličnošću kosmičke realnosti koju dostiže. Često se oseća zbunjenom u pogledu ciljeva, jer oseća bezgranični plan sveta i ima teškoća da napravi poređenje sa svime što bi mogla da učini protiv toga. U tom smislu, mo`e posedovati ogroman uvid, ali njen nagon je oslabljen netakmičarskom prirodom njenog bića. Može biti krajnje kreativna i trebalo bi da bude zaokupljena delatnošću u kojoj su potrebni inspirativni i vizionarski kvaliteti. Ukoliko je znak u kojem se nalazi vrh desete kuće negativan, osoba će najviše vremena provoditi u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj ne samo da upija ideale sebi ravnih, ve ć isto tako pokazuje sklonost da se postidi kada se suoči sa javnošću ili društvenim okolnostima. Prolazi kroz karmičku lekciju kako ne samo da bude nepristrasna u svojoj karijeri, već i da se ne poistoveti sa statusnom ili društvenom pozicijom. Kada to bude naučila može razviti istančenu intuitivnost i jaku moć proricanja, doživljavajući veliki uspeh u društvu, jer ga ne želi. Možda je najlakši način da dostigne pravo razumevanje svojih osećanja onaj kada shvati da onaj ko pobedi u "trci pacova" upravo dokazuje da je najveći pacov!


RETROGRADNI NEPTUN U JEDANAESTOJ KUĆI


Ova osoba pokazuje sklonost da se povlači iz kreativnog delovanja. Najviše vremena provodi u trećoj fazi, bežeći u svet snova koji joj je postao realnost. Pokazuje tendenciju da bude nepraktična, jer domet njene imaginacije daleko prevazilazi realnost okolnog sveta. Krajnje je saosećajna i često će mnogo žrtvovati za potrebe drugih. Toliko duboko ceni sam život da joj je stvaranje za sebe daleko nevažnije od običnog iskustva suštine svega što upije. Voli da je prijatelji smatraju potrebnom, jer od njih dobija dosta dubokog smisla. Osoba sa ovom pozicijom u ovaj život donosi karmu izgrađenu na snovima iz prošlosti. To je obično stvara idealistom u toj meri da se ne prilagođava lako standardima društva.Uvek oseća da postoji neka viša muzika, tananiji smisao života i dublje razumevanje osećanja koje svet zove ljubav. Imajući u vidu celokupnu zodijačku postavku, ovo je osoba koja može davati širokogrudo, ne samo ne očekujući ništa zauzvrat, već čak i ne želeći da druga osoba sazna da ja ona nešto dala. Nivo svesti može biti neobično visok, jer tradicije i ograničenja društva ne sputavaju kreativnu imaginaciju osobe. Sanjar u prošlom životu, tragalac za uranskom svešću u ovom životu, mora naučiti kako da uravnoteži sve sa čime intuitivno oseća da mora da se suoči na materijalnom i praktičnom planu. Na taj način, njoj nije dovoljno da zamisli nešto idealistički čudesno. Mora da pronađe puteve kroz druge sfere u horoskopu da bi ostavila utisak svojih snova na kreativnu realnost.


RETROGRADNI NEPTUN U DVANAESTOJ KUĆI


Ovde, u svom sedištu, retrogradni Neptun pruža širok uvid u punu kosmičku realnost. Osoba je sposobna da vidi celinu stvari a da ne mora da ih secira. Njeno viđenje je objektivno i nepristrasno, jer lako može rešiti karmu iz prošlosti ne razmišljajući o njoj.
Mnogi ljudi sa ovom pozicijom imaju sposobnost medija, jer mogu da razumeju suštinu stvari a da se lično ne angažuju. Prošlost se lako rešava, jer osoba instinktivno zna da ona nema oslonca u realnosti. Tokom prve polovine života, naglašeniji su niži kosmički atributi. Osoba doživljava unutrašnji bol koji od nje stvara svojevrsnu kantu za kolektivno psihičko smeće za svakoga ko dolazi u kontakt s njom. Međutim, u trenutku kada počne da oseća istinsku suštinu stvari, veliki deo njenog samosažaljenja biva zamenjen većom trpeljivošću prema svetu u kome živi. Postoji snažna tendencija da preživljava treću fazu retrogradnog procesa, jer se vraća na slike svega kroz šta je prošla, u tananijoj realnosti, tako da sve što joj nije potrebno da nosi sa sobom u budućnost postaje oslobođeno.Skoro uvek ova pozicija pruža osobi sposobnost da se uskladi sa svojim istinskim kosmičkim identitetom.

Cruz
07-03-2012, 19:06
RETROGRADNI PLUTON - EZOTERIČNI SIMBOL


U simbolu Plutona uočavamo krug duha koji slobodno lebdi iznad spone između polumeseca duše i krsta materije. To očigledno ukazuje na nepoznate sfere kroz koje čovek mora da prođe pre nego što konačno shvati sebe duboko u svojoj suštini. Kada duša i materijalni nivo egzistencije nisu u kontaktu sa suštinskim duhom svetlosti, osoba doživljava elementarniji vid plutonske energije. Me đutim, kada pokuša da transcendentira neznane kapacitete u sebi, u stanju je da prebrodi jaz između svog nižeg oblika života i konačno se poveže sa duhom prečišćene zlatne svetlosti koju joj je Bog namenio da spozna. Kada čovek bude smogao snage da to postigne, dolazi u kontakt sa onim svojim segmentom koji je tako suštinski dobar da je sigurna da niko koga poznaje ne bi u stvari poverovao u to. Takav je njen istinski identitet. Najveće teškoće koje se podrazumevaju u traganju za takvom plutonskom energijom očituju se u tome da svaki pojedinac mora da sam sebe prevaziđe, poput galeba koji leti na visinama na sopstvenim krilima. Završeci koji su ograničeni Plutonom su simbolično odbacivanje faza koje više nisu neophodne za razvitak osobe. Pošto je Pluton retrogradan skoro polovinu revolucije, veliki broj ljudi na svetu ima ovakvu poziciju u svojim natalnim horoskopima. Te osobe će na kraju postati više zaokupljene unutrašnjim transformacijama nego bezuspešnijim pokušajima da preobraze spoljni svet. Kada se simbol okrene, sve ostalo se izdiže iz manifestacije samog božanskog duha ovde na Zemlji.


KARAKTER LIČNOSTI RETROGRADNOG PLUTONA


Ova osoba sa retrogradnim Plutonom oseća bolesti društva kao unutrašnji podsticaj da se sama transformiše. Zna da ne može da promeni svet. Ipak, to bi želela, kada bi bilo praktično ili mogućno. Međutim, može da promeni svet u sebi kidanjem veza sa svime što je sputava na nivou nižem od njenog pročišćenog bića. Da bi se taj proces upotpunio, potrebno je mnogo godina, a ponekad i života. U svojoj najvišoj manifesstaciji predstavlja istinsku Hristovu svest pružanja najčistije forme ljubavi ovde na zemlji. U manjoj meri je prisutnije i uobičajenije da osoba neprekidno eliminiše iz svog života sve one faktore koji remete progres njene duše i ispoljavanje njenog duha. Osoba sa retrogradnim Plutonom preživljava borbu čovečanstva kao veoma ličnu borbu u sebi. Potajno oseća potrebu da prevaziđe u sebi sve ono što snižava nivo svesti društva u kojem živi. Shodno tome, burno reaguje na nečasnost drugih ljudi prema njoj, shvatajući je kao direktnu uvredu sopstvenom napretku koji, po vlastitom ubeđenju, mora da postigne radi konačnog dobra čovečanstva čiji je veoma važan deo. Mora naučiti da se malo više distancira od navika i modela ponašanja drugih čiji životi imaju vrlo malo veze sa njenom ličnom istinskom unutrašnjom stvarnošću.


KARMA RETROGRADNOG PLUTONA


Osoba sa retrogradnim Plutonom preživljava karmu iskustva masovne svesti u sebi. Oseća uticaj svetskog mnjenja i svesna je načina na koji se odnosi prema svetskom mnjenju tokom vekova. Ne izražavajući uvek ono što zna, pokazuje težnju da druge ljude vidi kao deo veće i kompaktnije celine, pre nego izgrađene ličnosti. U njenom privatnom životu mnogo je manje bitno šta čini nego šta misli o onome što čini. Veliki deo vremena živi u sopstvenoj svesti prolazeći kroz veliko mnoštvo osećanja koja proživljava u sebi. Mogućan duhovni razvoj sa retrogradnim Plutonom ograničen je jedino svesnim umom pojedinca. Bukvalno može da se uzdigne iznad velikog dela karme celog svog naroda, ukoliko to izabere. Izuzetno je zanimljivo da će u svakom slučaju osetiti nižu karmu ljudi oko sebe ako pokuša da izbegne unapređenje vlastite. Stoga, ukoliko se opredeli za progres, zaista može početi da živi Isusovu paraboli o "životu u ovom svetu, a ne biti deo njega". Da bi to na kraju postigla prolazi kroz povremena povlačenja od društva tokom prve polovine života, sve dok ne nauči kako da bezlično oseti intenzitet sveta koji oseća oko sebe, tako da na kraju dostiže tačku u kojoj više ne oseća da se to u njoj odigrava.

Cruz
07-03-2012, 19:06
RETROGRADNI PLUTON U PRVOJ KUĆI


Ovo je krajnje dinamična pozicija za Plutona koji dovodi osobu u potragu za samopročišćenjem koja traje celoga života. Osoba doživljava neprestane transformacije kao svoju stalnu potrebu da prodje kroz mnogobrojna jaka iskustva. Tokom mladosti pokazuje izraženu impulsivnost, jer se nalazi u prvoj fazi retrogradnog procesa. Posle sredine života postaje introspektivnija. Tada umesto želje da u svetu ostavi svoj trag, traga za spoznajom u kojoj je meri predstavlja proizvod univerzuma u kojem živi.
U svemu što čini postoji snažan unutrašnji nagon koji je motiviše. Retko je zadovoljna i veoma joj je teško udovoljiti, jer ono što traži je obično izvan domašaja ljudi koji pokušavaju da joj pomognu. Brak i druge veze sa retrogradnim Plutonom u prvoj kući su teški, jer unutrašnji nemir osobe stvara stalni pokušaj da se iz korena iščupaju i transformišu njene potrebe i osnovne želje. Najveći deo ove inkarnacije će provesti u transformaciji svojih ličnih koncepata i u učenju da se transcendentira karma njene lične identifikacije, kada otkrije kosmičku realnost. Njeno nestrpljenje da to postigne je razlog što živi tako dugo u prvoj fazi, ali njena istinska evolucija uvek dolazi posle post hoc shvatanja koje dostiže u trećoj fazi.


RETROGRADNI PLUTON U DRUGOJ KUĆI


Ova osoba preživljava karmu zavoja. Ili je vezana za društvene vrednosti ili za opsesivne misli iz prošlog života, koje se moraju izvući na površinu da bi bile eliminisane. Zaista nije bitno šta je sputava. Važno je njeno traganje za razumevanjem koje mora bukvalno da uništi njen vrednosni sistem iz prošlosti, ukoliko želi da ikada postane srećna. Tokom prve polovine života svet ne vidi jasno. Sklona je da krivicu svaljuje na spoljne faktore kako je lišavaju svega što smatra da joj je potrebno. Mora da nauči razliku izmedju svojih želja i potreba, jer iako će možda retko dobiti ono što želi, uvek će imati upravo ono što joj je potrebno.
U privatnom životu može postati krajnje posesivna, neverovatno tvrdoglava i začujuće odbojna prema svakom ohrabrivanju drugih ljudi čija je namera njeno uskladjivanje sa svetom oko nje. Više bi volela da se svet uskladjuje sa njenim idealima.
Kao rezultat toga, živi u okovima koje je sama stvorila, tiho prezirući sve koji se ne slažu sa njenim idejama. Ova pozicija može ukazivati na upečatljivo nasledje životinjske prirode iz prošlog života koja je doneta u ovu inkarnaciju da bi bila prevazidjena. Da bi se transformisala, ova osoba mora da pažljivo proučava svoje unutrašnje motive tokom treće faze retrogradnog procesa i da shvati da veći deo onoga na šta se oslanja i što želi ima malo uporište u realnosti onoga što je istinski usrećuje u sadašnjem životu.


RETROGRADNI PLUTON U TREĆOJ KUĆI


U ovom položaju retrogradnog Plutona sve tri faze retrogradnog procesa igraju važnu ulogu u životu osobe. Na planu komunikacije, pokazuje sklonost da se okreće prošlosti. Prvo, razmatra krajnje rezultate. Tada stalno pokušava da se izrazi na način koji će ispuniti rezultate pre nego što na početku napravi plan rada. Kasnije pokušava da se vrati na put koji je prošla, sakupljajući delove koji su joj promakli. Njen uvid je veoma širok i izuzetno je osetljiva na nesvesne misli drugih ljudi. To u njoj izaziva mnogo bola, jer često može da prodre kroz maske koje ljudi nose. Kao rezultat toga, teško joj je da ima poverenja u ljude, jer oseća njihove prikrivene i možda nesvesne motive. Ovo je neuobičajena medijumska pozicija i osoba je potpuno sposobna da u sebi komunicira sa ljudima koje poznaje tek nekoliko minuta. To joj pomaže da uvidi istinu, ukoliko je sposobna da bezlično interpretira svoju percepciju. Na karmičkom planu, od nje se traži da ovlada svojim čulima. Ovo bi mogla da bude jedna od najtežih lekcija u žitavom Zodijaku. Tokom mladosti veoma je osetljiva na svoju okolinu. Dok sazreva, uspeva da shvati da opaža samo ono na šta usmerava pažnju. Kao rezultat toga, mora mnogo da se trudi da promeni stavove prema okolnom svetu, jer bukvalno ima punu kontrolu nad nivoom svesti u kojem živi. Najbolje postupa kada shvati da nijedna misao koju bi mogla zamisliti nije njena. čak i njene ideje o preobražaju drugih nikada nisu bile istinski njene, već samo nesvesne misli drugih ljudi o sebi, koje je usled osetljivosti preuzela. Može biti veoma uspešan sagovornik i veoma uticajna na promenu svetskog mnjenja, kada jednom postane bezlična.


RETROGRADNI PLUTON U ČETVRTOJ KUĆI


Osoba sa ovom pozicijom provodi dosta vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj pokazuje težnju da se snebiva od otvorenog ispoljavanja u svetu koji oseća stranim. često mnogi strahovi i fobije iz detinjstva prate ovu poziciju. Oni se manifestuju kao snažne emocionalne zavisnosti. Osoba nimalo ne voli te svoje osobine i neprestano pokušava da uništi sve što joj pruža dovoljno sigurnosti da bi joj oduzelo osećaj prosperiteta. Taj ugradjeni sukob može izazvati dosta paranoičnih osećanja, jer osoba projektuje samodestruktivne impulse na druge. Uistinu, ona doživljava potpunu transformaciju svoje duže, tako da u njenoj suštini može procvetati novi cvet. To znači da će uložiti dosta napora da bi razbila stare navike, naročito one koje stvaraju zadovoljstvo koje je stalno povlači u prošlost. Kao rezultat toga, oseća da nikada nije potpuno sigurna gde se nalazi. To se manifestuje tako, kao da se tlo na kojem stoji stalno pomera. U stvari, neprestalno odbacuje staro dok se i dalje plaši novog. Ipak, zna da je napred -jedini pravac kojim može ići. Tokom mnogih godina, njen život kao da se kreće napred -nazad preko mosta, ne želeći da dodirne nijednu obalu u straha da će izgubiti mogućnost da doživi ono drugo. Ova pozicija Plutona ukazuje na to da je duša dosegla kraj jednog dugotrajnog obrasca ponašanja u koji je bila uvučena tokom mnogih života. U ovom životu, konačno treba očekivati efekat novog unutrašnjeg rodjenja.


RETROGRADNI PLUTON U PETOJ KUĆI


Ova osoba najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa. Pokušava da se otvoreno ispolji da bi sebi dokazala da će je jednog dana svet prihvatiti. Može biti napadna i dinamična. Poseduje snažnu seksualnu prirodu. Njen opšti pogled na život, zajedno sa nagonom može biti zamoran. Budući da je isuviše subjektivna u opštem pogledu na život, mora da nauči da postane svesnija osećanja drugih ljudi. Sve dok to ne učini, može iskrivljavati svoju percepciju, jer je svet zaista mnogo bezličniji nego što bi želela da poveruje. U ovoj poziciji ponekada se zadesi neko dete koje je ili teško vaspitavati ili mu je teško prići u smislu detetovog ličnog osećaja individualnosti. Dete obično odbija da se lako vaspitava. U nekim slučajevima, dete pokušava da bude učitelj roditelju. Ljubavna priroda retrogradnog Plutona u petoj kući stvara dosta unutrašnjih nemira, jer osoba neprestano dovodi u pitanje različite uloge u kojima vidi sebe. Može se ozlojediti duboko u sebi i istinski pokušava da pronadje razloge da bi ona sama i društvo u kojem živi bili prihvaćeni. To često poprima oblik aktivnog krstaškog rata da bi se ova osoba na izvestan način ispoljila onako kao društvo u celini ne odobrava rado. U tom smislu oseća da je sposobna da se dokaže vrednom vlastite egzistencije. Postaće srećna kada prestane da pokušava da ruši svet i prihvati sebe tek kao jedan njegov deo. Skoro uvek postoji karma vezana za zloupotrebu kreativnosti u prošlom životu. To se često dešavalo u razmišljanju o seksu. Sada osoba mora da nauči kako da pruži slobodan psihički prostor onima koji je okružuju. Kada to nauči, zadesiće u sebi bogatstvo nove energije koju treba usmeriti u nove oblasti kreacije i ispunjenja.


RETROGRADNI PLUTON U ŠESTOJ KUĆI


Ova osoba doživljava velike preokrete u uslovima rada, odnosu prema nadredjenima i u svom osećaju obaveze u uzimanju i davanju prema svetu. Preživljava neke čudne bolesti koje često nestaju isto tako brzo kao što nastaju. Mora da nauči da se ne poistoveti sa osećajem misije u životu, jer ako to učini, postaće krajnje lična u najnegativnijem smislu. U stvari, može podsvesno apsorbovati sve bolesti društva, ako to učini. Uzrok tome je njena nesvesna želja da transformiše svet, tako da bi on mogao da odgovara njenim intimnim idejama o savršenstvu. Prolazi kroz karmu bezlične službe u kojoj svi njeni postupci manje dolaze u vezu sa individualnim indentitetom nego sa njenom ulogom na kosmičkom planu. U tom smislu, najbolje funkcioniše kao univerzalni misionar. Sve dok to ne nauči, pokazuje tendenciju da iskusi izvesnu gorčinu prema svetu koji je očigledno vara a da ona tu ništa ne može. Kada postane introspektivna tokom treže faze, u stvari nanosi sebi bol povlačeći se u sebe i pronalazeći tamo svet i njegove probleme, umesto identiteta za kojim traga. To se dešava, jer je ona neprestano zauzeta mešanjem u sve što je oko nje, a što kasnije brka sa svojom čistom suštinom. Postaje srećna kada prestane da "posmatra kako stopala koračaju" i da umesto toga počne da sama njima korača. U stvari, ceo njen život je posvećen koristi, a koji potiče od instinktivnog razumevanja pre nego od pokušaja da nesvesno razumevanje načini svesnim.

Cruz
07-03-2012, 19:08
RETROGRADNI PLUTON U SEDMOJ KUĆI


Ova osoba nailazi na velike prepreke koje treba prevazići u odnosu sa drugima. U braku može pokazivati tendenciju da nesvesno naruši harmoniju koju misli da traži. Trošeći dosta energije u pokušaju da promeni druge, ne vidi uvek jasno i sebe. U ovoj poziciji, preživljavaju se sve tri faze jer dosta toga zavisi od toga kome se osoba u odredjenom trenutku obraća. Medju svim ljudima postoje makar dve velike različite koncepcije o suštini. Jedna je zasnovana na onome što neko misli o sebi. Druga je zasnovana na onome što osoba misli da drugi o njoj misle. Upravo na ovom drugom konceptu osoba sa retrogradnim Plutonom u sedmoj kući karmički treba da se preobrazi. Kao rezultat toga, okolina kojom se kreće kontroliše je više nego što shvata.
Neprestano upijajući svest iz svog spoljnog života, ona predstavlja čudnovatu mešavinu svega što društvo misli u svakom trenutku, zajedno sa jakim nesvesnim neprijateljstvom u prvom ili originalnom konceptu, jer nije sposobna da istinski izrazi sopstvenu prirodu (koja nije pod uticajem društva). Stoga, ovo je krajnje teška pozicija za brak, jer svaka intimna veza jednostavno pojačava tu borbu izmedju uklapanja u neku nižu i pritajene želje da se uništi sve što u svetu stvara takve niže. Primećuje se velika transformacija, kada se otkrije istinska osnova njene realnosti. Činjenica je da društvo u kojem živi, sa svim zamerkama koje ima prema njemu, uključujući i institucije koje je stvorilo a koje je sputavaju, upravo su one stvari koje su joj potrebne da bi je naterale da teži suštini samog života.


RETROGRADNI PLUTON U OSMOJ KUĆI


Ovo je bez sumnje pozicija s najvećom dubinom u celom Zodijaku. Ne samo što Pluton vlada osmom kućom, već i zbog introspektivnih kvaliteta svoje retrogradne prirode koji su u potpunoj harmoniji sa svojim položajem u kući. Ova osoba neprestano sumnja u vrednosti drugih. Želi da spozna najdublje misterije. Za nju seksualnost predstavlja neisrpan izvor pitanja. Malo toga u životu joj promiče a da ga podrobno ne prouči. Poseduje veoma snažnu seksualnu prirodu. Medjutim, njen nagon nije samo fizički, već je okrenut i ka mentalnom i kosmičkom.
Bez obzira na to da li ga izražava fizički ili ga transformiše u mentalne sfere, ovaj nagon daje snagu svemu što želi da shvati u univerzumu. Obično se ispoljavajući kroz prvu fazu retrogradnog procesa, ova pozicija agresivno stvara stalnu destrukciju u starim, tradicionalnim obrascima ponašanja, tako da bi na kraju osoba duboko u sebi mogla da prodje kroz ponovno rodjenje. Toliko je povezana sa vrednostima drugih, da bez obzira na to da li to voli ili ne, pod snažnim je uticajem masovne svesti. U ovaj život donosi zaostavštinu plutonovske moći za promenu i što je nezadovoljnija svetom oko sebe, više pokušava da prodre u unutrašnju bedu.


RETROGRADNI PLUTON U DEVETOJ KUĆI


Ova osoba prolazi kroz prvu fazu retrogradnog procesa, jer želi da istraži sve što opazi u univerzumu. Zbog toga je drugi, koji su zadubljeniji u svakodnevni materijalni svet praktične realnosti, teško razumeju. Bez obzira na to da li je toga svesna ili ne, ima tendenciju ka astralnoj projekciji s jednog mesta na drugo i iz jedne ravni svesti ka drugoj, s podjednakom snagom.
Medju svim pozicijama u Zodijaku, ova lična svest je najmanje povezana sa njenim fizičkim telom. Ovu osobu neprestano privlači svetsko mnjenje i veliki deo njenih intimnih misli manje ima veze sa njenim životom nego sa univerzumom koji sve vreme nesvesno istražuje. Buni se protiv ograničenja videći svet kao igralište na kojem njena duša vežba i razvija se. Ima sposobnost da shvati toliko mnogo da mora da nauči kako da se u jednom trenutku koncentriše na jednu misao ili na jednu zamisao.
U ovoj poziciji se ispoljava dosta mudrosti, čim osoba nauči da joj je dozvoljeno da korača sa glavom u oblacima, dok su joj stopala na zemlji. Pošto vidi toliko mnogo stvari, na kraju postaje veoma sigurna u svoja mišljenja i u stavove koji joj mogu stvoriti mnogo teškoća u odnosu na druge, koji ne razumeju potpuno njene izvore informacija. Na karmičkom planu uči kako da se uhvati u koštac sa punom suštinom misaonih struja koje nisu vezane za individualnu posesivnost. Ona pripada onom retkom redu ljudi u Zodijaku koji zaista znaju da čovek nije ono što misli da jeste. Ukoliko se ispravno upotrebi, i uz odgovarajuću vežbu, ovo može biti krajnje spiritualna pozicija retrogradnog Plutona.


RETROGRADNI PLUTON U DESETOJ KUĆI


Osoba sa ovim položajem doživljava veliki unutrašnji poriv ka uspostavljanju materijalnog identiteta medju ljudima koji su joj ravni. Obično oseća potrebu da se ispolji u napredovanju u karijeri. Ideja o bilo kakvom praktičnom poslu je isuviše nedovoljna za zahteve plutonske dinamične energije. Ovo je jedna od retkih pozicija u kojoj se želja koja potiče iz podsvesti ne manifestuje nužno na seksualnom planu. Osoba je isuviše zaokupljena osećajem da mora da sudi o svom osećaju vrednosti da bi dozvolila svojoj energiji da se rasipa u bilo kojoj drugoj oblasti osim one koja je direktno usmerena ka ciljevima koje je sebi postavila. Mnogi ljudi sa ovom pozicijom traže posao u kojem osećaju da pomažu da se javnost transformiše ili prosvetljuje, zadovoljavajući se tako do te mere da ispunjavaju svet u kojem žive. Postoji snažan osećaj odgovornosti, ali ne uvek prema tradicionalnom. Bilo kako bilo, ova osoba želi da pokida okove društva, tako da može postati deo nečeg novog što će se na kraju dogoditi. Lebdi izmedju prve i treće faze retrogradnog procesa, jer poredi sve ono što bi svet mogao da bude, sa svime što je videla da je bio u prošlosti. Na ličnom planu, identifikuje se sa velikim uspesima i velikim padovima a najsrećnija je kada oseti da učestvuje u nekom velikom svetskom preobražaju. Proživljava karmičku lekciju kako da konstruktivno usmeri snagu radi najboljeg mogućnog dobra u društvu u kojem živi.


RETROGRADNI PLUTON U JEDANAESTOJ KUĆI


Pluton se ovde nalazi u najidealnijoj poziciji, jer osoba želi najbolje da pruži sebi, svojim prijateljima i svetu u kojem živi. Obično to izaziva veliku destrukciju, jer primećuje veliki jaz izmedju svoje idealne prirode i stvarnog izgleda stvari.
Na taj način se može pojaviti kao pobunjenik koji pokušava da premosti taj jaz bukvalno uništavajući sve što smatra potpuno beznačajnim. Često se smatra savešću svojih prijatelja. To često stvara veliki sukob, dok je motivisano krajnje spiritualnom željom. Tokom velikog dela života sebe posmatra kao posmatrač i kreativni proces može biti blokiran, jer osoba sumnja u značenje stvari možda čak više nego što lično u njima učestvuje. Svoje prijatelje prihvata veoma ozbiljno i lično se identifikuje sa njihovim uspesima i promašajima. Ova pozicija obično manifestuje treću fazu retrogradnog procesa u kojoj internacionalizacija svesti iz prošlosti motiviše osobu onoliko koliko može inspirisati druge, tako da kroz njih može gotovo kao zamena postići svoje ciljeve, snove i ambicije. Na karmičkom planu, ova osoba može biti begunac od života, ali bi je uznemiravalo kada bi prijateljima ili svetu dozvolila da krenu istim putem. Ona sama beži da bi se transformisala i može biti od velike lične pomoći drugima, svojom ravnodušnošću prema materijalnom svetu.


RETROGRADNI PLUTON U DVANAESTOJ KUĆI


Osoba sa ovom pozicijom gotovo stalno prolazi kroz treću fazu retrogradnog procesa. Krajnje je introspektivna i neuobičajeno duboke svesti o realnosti života. U svojoj svesti oseća stege društva, ali ima snage da ih se oslobodi, ukoliko tako odluči. Često je veoma tajnovita, jer ona sama nije u potpunosti u kontaktu sa dubinom svojih motiva. Ipak, shvata dovoljno, da bi znala da je veliki deo njenog spoljašnjeg života u vlasti društva i čini je licemerom prema unutrašnjem biću.
Doživljava duge periode usamljenosti i utučenosti. Osoba se oseća neshvaćenom. Često bi želela da vidi da se okončavaju zamorne situacije i kao rezultat toga, može svesno stimulisati destruktivne sile u ljudima oko sebe. U odnosu na ceo Zodijak, ova osoba može biti najnegativnija u odnosu na pozitivne napore drugih da pomognu da se izvuče iz svoje ljušture.
Upotreba droge je opasna po ovu osobu, jer ona ima tendenciju da je odstrani od realnosti ovde i sad. Na karmičkom planu pokušava da pronadje smisao u svojoj duši i kroz veoma grozničav proces eliminacije, na kraju će odstraniti sve što za nju nema smisla tako da se na kraju može poistovetiti sa svojom suštinom. Njeno putovanje je usmereno ka unutrašnjosti nepoznatih čovekovih sfera i njegovog univerzuma i dok može iskusiti najveće teškoće tokom tog puta, njena nagrada će biti otkrivanje duše.