PDA

Pogledaj Punu Verziju : Zena od slonove kosti-HUMORdzevrija
16-04-2012, 22:32
Zena od slonove kosti

Ovo mi je pričao moj prijatelj:
Kupio sam je u Kineza koji je bio bezobrazno ponizan i kliktao kao ptica. Sećam se dobro, mrak je padao. Računao sam upravo da je danas nastao sedmi mesec otkako živim u tom zagušljivom gradu, sam i nezadovoljan, i hitao sam kući da što pre odem sa ulice, na kojoj se, u jesenjoj magli, stalno vraća misao: da će od svih ovih ljudi jednom biti kosturi. A bezbrojan svet talasa i šumi, i usporuje mi hod.
Tako sam išao svako veče, nezadovoljan kao mladi ljudi koji rano kući idu. Ali to veče kao da sam bio veseliji, kao da sam manje osamljen. U desnom džepu nosio sam ženu od slonove kosti.
Kad sam došao kući, vatra se bila ugasila; soba zaudara ugljenom. Uzalud sam zvonio i dozivao poslugu. Jedno veče, kad sve vređa i ništa nije na svom mestu. Pomorandže su bez soka. Devojka je zaboravila da nalije vode. Tada se setih žene u džepu. Izvadih je i postavih pod lampu na sto. Senke se lepo rasporediše. Bleštala su joj ramena i jagodice. Izgledalo je kao da se smeši. Ona je bila rezana vesto, kao svi oni bogovi, zmajevi i majmuni što ih prodaju Kinezi. Kao da me prođe čamotinja i rdavo raspoloženje.
Čitajući, u postelji, ja sam s časa na čas pogledao na nju kako stoji, malena a svetla i skladna stvar, u krugu svetlosti ispod lampe. Čitao sam dugo, dok mi knjiga ne oteža i redovi se ne izlomiše i pomešaše. Učinilo mi se da sam čuo kako je knjiga pala, pomislio sam da bi trebalo ugasiti svetlost, ali sam bio odveć umoran i sve mi se to učini teško i daleko. Uostalom, tada se desi nešto što je sasvim svratilo moju pažnju.
Iz sive neke svetlosti rasla je mala žena od slonove kosti i primicala se, sve veća i bliža, dok konačno ne sede na krevet kraj mene, smeškajući se i bez pozdrava, kao da je do malopre tu bila pa samo na čas otišla i sad se opet vraća.
Nisam se ni začudio koliko bi trebalo. Samo se ispravili malko na jastucima. A žena je, jednako se smeškajući, govorila.
- Znala sam da mora tako da bude. Sve je suđeno. A i šta bi bilo od vas bez mene?
Ja stadoh da se zbunjujem.
- Bože moj - govorila je žena - koliko smo bili rastavljeni, i nikad reći, a srce puno; ali za dugog čekanja ja sam uvek verovala i znala da ćemo se sastati i da ste stvoreni vi za mene a ja za vas.
-Ali. ..
- Ne, ne govorite ništa; bili ste tvrda srca. Kako ste mogli tako dugo oklevati!
- Ali . . .
- Ali sad je sve dobro. Od sada je sve naše zajedničko; život i rad i smrt; sad, pa doveka!
-Ali!
Ali žena je padala sve više u vatru.
- Da, odsad ćemo zajedno živeti, stvarati, patiti.
U zabuni i neprilici, koja je počela da prelazi u očaj, ja gotovo viknuh ono na što sam najmanje mislio.
- Ali, vi ste od kosti!
- Sta-a-a-a sam ja-a-a-a?!
I žena se zašilji i nakostreši, da je sva ličila na besnu scenu i skandal.
- Od čega sam ja-a-a-a?!
- Od slonove . .. ovaj, od ...
Ona vrisnu kao ranjena. Ja se još više podigoh, tako da sam napola sedeo. Posle prvog vriska još je samo jecala.
- Ah, ah, kako vas je svet iskvario, kako ste otupeli! Ah, vi ne možete da shvatite ljubav i dobrotu, vi ne možete usrećiti nikog.
Ja sam klimao glavom u znak da je uistinu tako, ne bi li me ta nenadna napast ostavila, ali ona nije ni gledala u mene, nego je uzbuđeno nastavljala.
- Ali upravo zato vas ne mogu ostaviti; ja se moram žrtvovati i ostati kraj vas, jer vi ste tako rđavi, vi ste bolesni, ali ja ću vas negovati kao mati, kao sestra, večno ...

Sad sam lepo video da tu nema spasa ni pomoći. I obuze me takav užas kakav sam dotad poznavao samo u retkim strašnim snovima. Jer, ja sam znao kako smo nemoćni prema ljudskoj gluposti i sebičnosti kad one uzmu na se dirljiv i uzvišen oblik. Ipak se ispravih i odlučih da gonim tu bedu od sebe svim silama. Ali ona je govorila tako brzo i tako mnogo da nisam više ništa razbirao; samo kad god bih čuo kako se ponavlja reč „večnost" i „ostati večno", preda mnom bi se otvorio siv ponor i ja bih svaki put pretrnuo od užasa i ponovo zanemeo. Čak sam pomišljao da je gonim napolje, ali su mi ruke i noge bile kao uzete. Jedva nekako dođoh do reči.
Govorio sam kao čovek koji se bori za svoj život. Rekao sam joj, sve isprekidano, da je od kosti, lutka, da sam je kupio za svoj pošteno zarađen novac, a ona mi sad zasela za vrat, narugao sam joj se da je smešna, belosvetska, Kineskinja. Konačno sam vikao što me grlo nosilo.
- Pa u moju ste kuću banuli iz bela sveta i raspakovali svoja osećanja! Na meni ste našli dobra dela da činite! Sa mnom da delite tu vašu glupavu večnost i da mi pomažete u poslu koji iovako sam jedva svršavam?! Odmah se gubite! Napolje!
Ne sećam se više šta sam joj sve kazao u tom strahu i sa poslednjom misli ne bih li je kako uvredio i ne bi li tako otišla. Ali ona je samo njihala sažaljivo glavom, i nije se micala.
Nastojao sam da otpužem s postelje, ali najednom primetih kako žena kraj mene poče da se širi. Sve sam se više primicao zidu, a kad me pritište, ja počeh da bežim. Ali žena se sve više širila, dok ne izgubi svaki oblik i kao siv mlak dim ne ispuni sobu.
Bežao sam po kući, ali dim je konačno ispunio i kuću i sve ulice, i kad sam se, izbezumljen od straha i zadihan od trčanja, pribio uz neki stari zid na kraju grada, video sam kako se strahovitom brzinom, kao more i lava, širi dim prema meni. Pritisnut i nemoćan, ja podigoh glavu put neba, ali nebo je bilo zastrto. Nada mnom kao i oko mene bili su samo gusti oblaci teškog, zagušljivog dima. Večnost.
Videći da nit mogu da se borim ni da bežim, zavikah iz glasa, poslednjim očajnim snagama. I, gle, kao nekim čudom, magla oko mene poče da se razreduje i ustupa, i ja kao kroz redak dim ugledah krug zelenkaste svetlosti. I probudih se.
Protrljah oči, još u strahu i nedoumici. Srce mi je bilo pod samim grlom. Vazduh mi se činio težak i zagušljiv. Bio sam sav u znoju. Digoh se. Ispod lampe, koju sam bio zaboravio da ugasim, stajala je mala žena od slonove kosti. Na njoj su lepo ležale senke, i osvetljene plohe se smešile.
Jeza me podilazila i ruke su mi još drhtale kad je uzeh. Otvorih prozor. Činilo mi se da se neću rešiti more dok ne čujem kako će zvučno prsnuti u parčad na granitnoj kaldrmi.
Bila je kasna gradska noć, bez zvezda i oblika, sačinjena od same vlažne tame i tišine koja zastrašuje. Zamahnuti i bacih ženu svom snagom na ulicu, i zastadoh, osluškujući kako će da padne i prsne. Čekao sam, ali sam čuo samo kako mi muklo bije srce, čuo sam i svoj kratak, čest i odmeren dah, ali nisam čuo da pada na kamen i da se lomi žena od slonove kosti. Trnci me prođoše ponovo. Čekam, ali žena ne pada. Kosa mi je na glavi kao led, i boli. Pogledah na mirnu lampu, pa na mračnu ulicu. Kud je odletela? Da li to aveti nevidljivu igru vode? - To samo načas pomislih, jer mi se odmah povrati jasna, stara svest: da aveti nema, i da je sve što nam se dešava jedna jedina i velika stvarnost. Sav protrnuo, zatvorih prozor, sedoh pored lampe i sagnuh glavu pod mišlju: da ću je, izvesno, još negde sresti.
Veruj mi, i sad strepim od đavoljeg posla te noći.AKO NEKO UME DA NAPRAVI HUMOR OD OVOG NEK PISE,JER MI TREBA DO PETKA...........

eldaema
21-04-2012, 22:33
Jeli moze neko od ovoga da mi napravi humor do sutra i da mi posalje....

Ovo mi je pričao moj prijatelj:

Kupio sam je u Kineza koji je bio bezobrazno ponizan i kliktao kao ptica. Sećam se dobro, mrak je padao. Računao sam upravo da je danas nastao sedmi mesec otkako živim u tom zagušljivom gradu, sam i nezadovoljan, i hitao sam kući da što pre odem sa ulice, na kojoj se, u jesenjoj magli, stalno vraća misao: da će od svih ovih ljudi jednom biti kosturi. A bezbrojan svet talasa i šumi, i usporuje mi hod.

Tako sam išao svako veče, nezadovoljan kao mladi ljudi koji rano kući idu. Ali to veče kao da sam bio veseliji, kao da sam manje osamljen. U desnom džepu nosio sam ženu od slonove kosti.

Kad sam došao kući, vatra se bila ugasila; soba zaudara ugljenom. Uzalud sam zvonio i dozivao poslugu. Jedno veče, kad sve vređa i ništa nije na svom mestu. Pomorandže su bez soka. Devojka je zaboravila da nalije vode. Tada se setih žene u džepu. Izvadih je i postavih pod lampu na sto. Senke se lepo rasporediše. Bleštala su joj ramena i jagodice. Izgledalo je kao da se smeši. Ona je bila rezana vesto, kao svi oni bogovi, zmajevi i majmuni što ih prodaju Kinezi. Kao da me prođe čamotinja i rdavo raspoloženje.

Čitajući, u postelji, ja sam s časa na čas pogledao na nju kako stoji, malena a svetla i skladna stvar, u krugu svetlosti ispod lampe. Čitao sam dugo, dok mi knjiga ne oteža i redovi se ne izlomiše i pomešaše. Učinilo mi se da sam čuo kako je knjiga pala, pomislio sam da bi trebalo ugasiti svetlost, ali sam bio odveć umoran i sve mi se to učini teško i daleko. Uostalom, tada se desi nešto što je sasvim svratilo moju pažnju.

Iz sive neke svetlosti rasla je mala žena od slonove kosti i primicala se, sve veća i bliža, dok konačno ne sede na krevet kraj mene, smeškajući se i bez pozdrava, kao da je do malopre tu bila pa samo na čas otišla i sad se opet vraća.

Nisam se ni začudio koliko bi trebalo. Samo se ispravili malko na jastucima. A žena je, jednako se smeškajući, govorila.

- Znala sam da mora tako da bude. Sve je suđeno. A i šta bi bilo od vas bez mene?

Ja stadoh da se zbunjujem.

- Bože moj - govorila je žena - koliko smo bili rastavljeni, i nikad reći, a srce puno; ali za dugog čekanja ja sam uvek verovala i znala da ćemo se sastati i da ste stvoreni vi za mene a ja za vas.

-Ali. ..

- Ne, ne govorite ništa; bili ste tvrda srca. Kako ste mogli tako dugo oklevati!

- Ali . . .

- Ali sad je sve dobro. Od sada je sve naše zajedničko; život i rad i smrt; sad, pa doveka!

-Ali!

Ali žena je padala sve više u vatru.

- Da, odsad ćemo zajedno živeti, stvarati, patiti.

U zabuni i neprilici, koja je počela da prelazi u očaj, ja gotovo viknuh ono na što sam najmanje mislio.

- Ali, vi ste od kosti!

- Sta-a-a-a sam ja-a-a-a?!

I žena se zašilji i nakostreši, da je sva ličila na besnu scenu i skandal.

- Od čega sam ja-a-a-a?!

- Od slonove . .. ovaj, od ...

Ona vrisnu kao ranjena. Ja se još više podigoh, tako da sam napola sedeo. Posle prvog vriska još je samo jecala.

- Ah, ah, kako vas je svet iskvario, kako ste otupeli! Ah, vi ne možete da shvatite ljubav i dobrotu, vi ne možete usrećiti nikog.

Ja sam klimao glavom u znak da je uistinu tako, ne bi li me ta nenadna napast ostavila, ali ona nije ni gledala u mene, nego je uzbuđeno nastavljala.

- Ali upravo zato vas ne mogu ostaviti; ja se moram žrtvovati i ostati kraj vas, jer vi ste tako rđavi, vi ste bolesni, ali ja ću vas negovati kao mati, kao sestra, večno ...


Sad sam lepo video da tu nema spasa ni pomoći. I obuze me takav užas kakav sam dotad poznavao samo u retkim strašnim snovima. Jer, ja sam znao kako smo nemoćni prema ljudskoj gluposti i sebičnosti kad one uzmu na se dirljiv i uzvišen oblik. Ipak se ispravih i odlučih da gonim tu bedu od sebe svim silama. Ali ona je govorila tako brzo i tako mnogo da nisam više ništa razbirao; samo kad god bih čuo kako se ponavlja reč „večnost" i „ostati večno", preda mnom bi se otvorio siv ponor i ja bih svaki put pretrnuo od užasa i ponovo zanemeo. Čak sam pomišljao da je gonim napolje, ali su mi ruke i noge bile kao uzete. Jedva nekako dođoh do reči.

Govorio sam kao čovek koji se bori za svoj život. Rekao sam joj, sve isprekidano, da je od kosti, lutka, da sam je kupio za svoj pošteno zarađen novac, a ona mi sad zasela za vrat, narugao sam joj se da je smešna, belosvetska, Kineskinja. Konačno sam vikao što me grlo nosilo.

- Pa u moju ste kuću banuli iz bela sveta i raspakovali svoja osećanja! Na meni ste našli dobra dela da činite! Sa mnom da delite tu vašu glupavu večnost i da mi pomažete u poslu koji iovako sam jedva svršavam?! Odmah se gubite! Napolje!

Ne sećam se više šta sam joj sve kazao u tom strahu i sa poslednjom misli ne bih li je kako uvredio i ne bi li tako otišla. Ali ona je samo njihala sažaljivo glavom, i nije se micala.

Nastojao sam da otpužem s postelje, ali najednom primetih kako žena kraj mene poče da se širi. Sve sam se više primicao zidu, a kad me pritište, ja počeh da bežim. Ali žena se sve više širila, dok ne izgubi svaki oblik i kao siv mlak dim ne ispuni sobu.

Bežao sam po kući, ali dim je konačno ispunio i kuću i sve ulice, i kad sam se, izbezumljen od straha i zadihan od trčanja, pribio uz neki stari zid na kraju grada, video sam kako se strahovitom brzinom, kao more i lava, širi dim prema meni. Pritisnut i nemoćan, ja podigoh glavu put neba, ali nebo je bilo zastrto. Nada mnom kao i oko mene bili su samo gusti oblaci teškog, zagušljivog dima. Večnost.

Videći da nit mogu da se borim ni da bežim, zavikah iz glasa, poslednjim očajnim snagama. I, gle, kao nekim čudom, magla oko mene poče da se razreduje i ustupa, i ja kao kroz redak dim ugledah krug zelenkaste svetlosti. I probudih se.

Protrljah oči, još u strahu i nedoumici. Srce mi je bilo pod samim grlom. Vazduh mi se činio težak i zagušljiv. Bio sam sav u znoju. Digoh se. Ispod lampe, koju sam bio zaboravio da ugasim, stajala je mala žena od slonove kosti. Na njoj su lepo ležale senke, i osvetljene plohe se smešile.

Jeza me podilazila i ruke su mi još drhtale kad je uzeh. Otvorih prozor. Činilo mi se da se neću rešiti more dok ne čujem kako će zvučno prsnuti u parčad na granitnoj kaldrmi.

Bila je kasna gradska noć, bez zvezda i oblika, sačinjena od same vlažne tame i tišine koja zastrašuje. Zamahnuti i bacih ženu svom snagom na ulicu, i zastadoh, osluškujući kako će da padne i prsne. Čekao sam, ali sam čuo samo kako mi muklo bije srce, čuo sam i svoj kratak, čest i odmeren dah, ali nisam čuo da pada na kamen i da se lomi žena od slonove kosti. Trnci me prođoše ponovo. Čekam, ali žena ne pada. Kosa mi je na glavi kao led, i boli. Pogledah na mirnu lampu, pa na mračnu ulicu. Kud je odletela? Da li to aveti nevidljivu igru vode? - To samo načas pomislih, jer mi se odmah povrati jasna, stara svest: da aveti nema, i da je sve što nam se dešava jedna jedina i velika stvarnost. Sav protrnuo, zatvorih prozor, sedoh pored lampe i sagnuh glavu pod mišlju: da ću je, izvesno, još negde sresti.

Veruj mi, i sad strepim od đavoljeg posla te noći.

Man
21-04-2012, 22:35
I bombonjeru uz to :eek:

Sarmica
22-04-2012, 06:33
Bouže, al se smorih:pada:
I sve čekam i čekam da se probudi i ništa:qq:

dzevrija
02-05-2012, 13:08
Sta bi,niko ne zna od ovog da napravi humor,da je smesno........Ajde probudite se please...........

Cruz
02-05-2012, 13:10
mi smo svi pateticni, ne znamo za humor. mozes li ti? :cruz:

dzevrija
02-05-2012, 13:27
Znam po nesto,u ovom delu potrebno je nesto izbaciti,dodati da je zanimljivije,pokusajte,budite kreativni.....

dzevrija
02-05-2012, 13:29
A znate li da analizirate ove pesme Hitno su mi potrebne

DEČJE PESME


Ove dečje pesme,
neka deca znaju,
čula sam od česme
u rodnome kraju;
od livadskih trava
pred noć kad šumore.
od bića što cvrkuću,
ćute, zuje, zbore;
od zemljaka mrava
kad s milion unuka,
sitne dece žute,
krene se na pute;
i od mačka stara,
unučiće svoje
kada iza peći
tiho razgovara;
od starica žaba
u suton kad žabice
na spavanje zovu;
od deda i baba;
od roda na krovu;
od sunčanog zraka;
bauka i mraka;
i od poderanih,
starih igračaka.
------------------------------------------KNJIGE RAZBIBRIGE


Prodala je baka
daleko u gradu
pet kila krušaka.
Pa se misli stara
što bi deci kupila
za to malo para.
Da li igračaka?
Igračke se lome,
zažalila baka.
A šećernog leda?
Što će deci šećer
kad imaju meda.
Da li opanaka?
Omalo je novaca,
pomislila baka.
– Kupicu im knjiga
odlučila stara,
za to malo para.
Može kraj praščića
knjigu svoju čitati
moj čobanin Mića.
Može moja Mara,
kad poslove sredi,
da se razgovara.
Nedeljom i baki
moći će iz knjige
pročitati unuci
razne razbibrige.

Cruz
02-05-2012, 13:30
ja sam malo priglupa, mozda neko drugi pokusa :blenta:

Man
02-05-2012, 13:33
Mislim da je neki nesporazum u pitanju :huh: ovo je forum, nikako ne servis za domaće zadatke.
Nisam video da je bilo ko dao svoj doprinos i postavio neki svoj sastav... svi bi izgleda na gotovo...

:lakat:

dzevrija
02-05-2012, 13:36
pa jes i ovo je za domaci,ja sta znam,sta je u mogoj moci pomocicu sto da ne. Kome sta treba ako mogu pomocicu,tu smo da se pomazemo,zar ne?

dzevrija
02-05-2012, 14:53
Ima li koga jos da pise na ove teme........

Sarmica
02-05-2012, 15:02
kako za domaći a mesec dana već traži analize:eek:

dzevrija
02-05-2012, 15:38
do polovine meseca je potrebno ima jos tema al sve je uradjeno osim ovih........Neki nastavnici,profesori traze na pocetku a neki pri kraju godine........

dzevrija
02-05-2012, 20:48
da vas vidim kakvi se za osmisljavanje tema,da li umete da napravite humor,da vam misli skrenu s drugog puta jer ovih meseci samo izbori su aktuelni i svi znaju reci svasta o njima........

kojica
02-05-2012, 20:51
šta ti je to humor.. :blenta:

dzevrija
02-05-2012, 20:57
Humor je proizvod ljudskog duha, duše, mozga, svijesti ili kako vam drago, tek me zanima kako definišete, objašnjavate, tumačite........Humor, je sigurno i izazivanje smeha....

kojica
02-05-2012, 21:00
Ja sam više mislila svojim rečima da objasniš. Ovo mi previše komplikovano.. :blenta:

dzevrija
02-05-2012, 21:36
pa da je zanimljivo,smesno...........da podstice smisao za kreaciju novih ideja...........

kojica
02-05-2012, 21:38
Ne vredi. Hajde ti ipak napravi onaj tekst da bude zanimljiv i smešan, da ja vidim
kako se to radi. :blenta:

dzevrija
02-05-2012, 21:42
Ne stojim sa sastavom tema nikako al pokusacu pola pa ti nastavi mozel, samo treba da gledas tekst i od toga da napravis bilo sta da je samo zanimljivo

kojica
02-05-2012, 22:02
važi.. :dada:

dzevrija
02-05-2012, 22:23
Ovo mi je pricala moja dragi prijatelj :

Video sam je kod Kineza koji je bio odvratan i koji je ponavljao iste reci. Nisam mogao da izdrzim i kupio sam tu malo,slatku zenu od slonove kosti. Ta noc je bila nesto posebno,bar za mene.
Dugo nisam imao devojku,ima dve godine,niti sam se druzio sa ni sa kim. Te noci sam shvatio koliko sam usamljen. Kad sam stigao kuci sve je bilo kao i pre,razbacane stvari,netaknuta posteljina,cak je i moja soba usamljena kao i ja. Jedino sto je krasilo sobu jeste prelepa lampa .Toliko je bila lepa,zlatne boje. I tad se setih zene u dzepu. Ukljucih ja lampu,izvadim zenu od slonove kosti iz dzepa i spustim na sto pored lampe. Uhhh,nikad lepse nisam videla,ehh ta usta,te oci,taj nos,prelepi osmeh. Izgledala je tako stvarno,osetila sam potrebau da je poljubim,zaglim,ali setih se da je to nazalost samo slika. Gledajuci razne filmove na Tv-u,zadremalo mi se nisam imao snage ni da ugasim svetlo. U mraku,odjednom je zasijalo je nesto toliko lepo da je tama odmah nestala. To je bila mala zena od slonove kosti koja je rasla sve veca i veca,dok konacno ne sede na krevet kraj mene,smeskajuci se i bez pozdrava. Iznenadio sam se kako moze da bude toliko opustena. Pocela je govoriti neznim tonom . -Jedini moj,i nama se sreca konacno osmehnula. Toliko sam zelela da te upoznam,i eto ostvario mi se san. Ocarao si me lepotom,i eto zaljubila sam se. -Ali,ti si........ti si od kosti.........Ti nemozes govoriti.... -Sta??? Sta si to rekao?! Ne moj to govoriti ni u sali.Zar ne vidis da smo lep par? -Ali...... -Nema ali,odsad cemo ajedno ziveti,patiti,stvarati i umreti. U xabuni i neprilici koja je pocela da prelazi u ocaj,viknuh ono na sto sam najmanje mislio. -Ali,vi ste od kosti ! -Sta sam jaaaaaaaaa? -Od cega sam ja? -Od slonove.....ovaj.....od...

dzevrija
02-05-2012, 22:24
Sad vi nastavite........Da vidimo kako ce se zavrsit........

dzevrija
03-05-2012, 19:28
???????????????????/