PDA

Pogledaj Punu Verziju : OrnamentBisernica
16-08-2012, 19:24
Ornament je vrsta ukrasa sastavljenih od stilizovanih,uprošćenih motiva iz biljnog i životinjskog sveta,
kao i iz geometrijskih slika i linija.Viđamo ih skoro na svakom predmetu. Ornament se u našem narodu zove šara.
Stari Egipat je prva civilizacija koja je koristila ornamente na svojim građevinama i slikama, a nastali su iz oblika
biljaka u okolini Nila, kao što su papirus ili palme koje možemo prepoznati u obliku kapitela stupova.
Mesopotamski ornamenti su nastali pod uticajem egipatske umetnosti, ali imaju i originalnih oblika inspirisanih biljkama
i životinjama iz Mesopotamije. Umetnost stare Grčke je iznedrila mnoge nove oblike ornamenata koji su varirali od dorskog,
jonskog i korintskog stila u arhitekturi. Umetnost starog Rima je preoblikovala ornamente čistih grčkih stilova i prilagodila ih
svojim potrebama.

Bisernica
16-08-2012, 19:25
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Pal%C3%A1cio-da-Pena_capitel_3_%28OUT-07%29.jpg/450px-Pal%C3%A1cio-da-Pena_capitel_3_%28OUT-07%29.jpg

Bisernica
16-08-2012, 19:27
http://www.levac-online.com/notabilities/mankalenic/slike/ornament2m.jpg

Bisernica
16-08-2012, 19:29
http://www.manastiri.rs/eparhije/sumadijska/kalenic/kalenic-mozaik-500.jpg

ANIMOB
05-02-2013, 09:06
7241

ANIMOB
05-02-2013, 09:07
7242

ANIMOB
05-02-2013, 09:08
7243

ANIMOB
05-02-2013, 09:10
7244

lana021
15-06-2014, 18:38
http://i.imgur.com/hXWl68O.jpg

lana021
15-06-2014, 18:38
http://i.imgur.com/uXqKOSY.jpg

lana021
15-06-2014, 18:43
http://i.imgur.com/FnxUsa6.jpg

lana021
15-06-2014, 18:44
http://i.imgur.com/yIWRFK1.jpg

lana021
15-06-2014, 18:45
http://i.imgur.com/WjwUWeM.jpg

lana021
15-06-2014, 18:45
http://i.imgur.com/bOSaSl9.jpg