PDA

Pogledaj Punu Verziju : SlovaricaBisernica
24-09-2012, 18:20
Tema je zamišljena kao svojevrsna igra ,ali i kao mogućnost da se prisetimo svih starih izraza
ili pojmova ,dakle reči koje su možda zaboravljene,ili su u upotrebi u različitim krajevima Srbije
i bivših prostora stare države,a nisu svakodnevne ili uobičajene u svakodnevnom govoru.
Mnoge od njih se mogu naći u književnim delima ,posebno onim u kojima je dijalog napisan
na dijalektu.
Zašto sam je nazvala slovaricom ? - idemo reč po reč azbučnim redosledom.

Bisernica
24-09-2012, 18:21
Evo da počnem sa prvom rečju:

avrik

naki
25-09-2012, 18:34
bevanda :hm:

Bisernica
25-09-2012, 18:36
viganj

naki
25-09-2012, 18:39
gunj

Bisernica
25-09-2012, 18:45
druzlica

naki
25-09-2012, 18:52
djuvegija

Bisernica
25-09-2012, 18:55
elebak

naki
25-09-2012, 19:01
ženik

Bisernica
25-09-2012, 19:04
zunzara

naki
25-09-2012, 19:05
ibrik

Bisernica
25-09-2012, 19:06
jendek

naki
25-09-2012, 19:07
kaca

Bisernica
25-09-2012, 19:26
loparica

naki
25-09-2012, 19:34
ljoljnuti

Bisernica
25-09-2012, 19:38
munuti

naki
25-09-2012, 19:40
namiriti

Bisernica
25-09-2012, 19:41
njanjav

naki
25-09-2012, 19:43
obaška

Obešenjak
25-09-2012, 19:44
patrljak :lola:

Keti
25-09-2012, 19:47
rovac :g:

Bisernica
25-09-2012, 19:47
sulundar

naki
25-09-2012, 19:49
taraba

Bisernica
25-09-2012, 19:51
ćepenak

naki
25-09-2012, 19:52
uncut

Bisernica
25-09-2012, 19:53
furuna

naki
25-09-2012, 19:57
hasna

Bisernica
25-09-2012, 19:59
cokla

naki
25-09-2012, 20:03
čveger

Bisernica
25-09-2012, 20:13
džomba

naki
25-09-2012, 20:16
šacovati

Bisernica
25-09-2012, 20:19
anterija

naki
25-09-2012, 20:26
basamak

Bisernica
25-09-2012, 20:27
vrg

naki
25-09-2012, 20:29
gonak

Bisernica
25-09-2012, 20:30
drnde

Sagacity
25-09-2012, 20:32
Đerdan

Bisernica
25-09-2012, 20:36
ejvala

Sagacity
25-09-2012, 20:39
Žmara

Bisernica
25-09-2012, 20:44
zagar

Sagacity
25-09-2012, 20:50
Iram

Bisernica
25-09-2012, 20:54
jabandžija

Sagacity
25-09-2012, 20:55
Kolijer

Bisernica
25-09-2012, 21:01
lagir

Sagacity
25-09-2012, 21:09
Ljiljak

Bisernica
25-09-2012, 21:11
mahala

Sagacity
25-09-2012, 21:12
Naćvar :lol:

Bisernica
25-09-2012, 21:14
njeknja :lol: (nekad)

Sagacity
25-09-2012, 21:16
Obramača :g:

Bisernica
25-09-2012, 21:20
pačaluci

Sagacity
25-09-2012, 21:22
Rekla (ženska bluza)

Bisernica
25-09-2012, 21:24
sanćim

Sagacity
25-09-2012, 21:26
Tandžara

Bisernica
25-09-2012, 21:40
ćasa

Sagacity
25-09-2012, 21:55
Urok

Bisernica
25-09-2012, 21:59
fenjer

Vltava
26-09-2012, 23:11
hatišerif

Sagacity
28-09-2012, 21:42
Čakanac

Nežnicah
28-09-2012, 21:49
dziber :lol:

Bisernica
28-09-2012, 21:51
štambilj

Sagacity
28-09-2012, 21:53
Sad videh da sam preskočila slovo C :srbpla: Da dodam..Cokla...A sad nova...

Anterija

Nežnicah
28-09-2012, 21:56
Blog

Bisernica
28-09-2012, 22:03
verige

Sagacity
28-09-2012, 22:06
Guvno

Bisernica
28-09-2012, 22:07
dert

Sagacity
28-09-2012, 22:08
Đugum

Bisernica
28-09-2012, 22:11
esnaf

Sagacity
28-09-2012, 22:17
Žetica

Nežnicah
28-09-2012, 22:18
zaova :ljut:

Sagacity
28-09-2012, 22:20
Ibrik

Bisernica
30-09-2012, 19:18
jendek

Sagacity
30-09-2012, 20:34
Keser

Bisernica
28-08-2013, 08:04
Lajber