PDA

Pogledaj Punu Verziju : Kako radimo sa drugimaDaDole
23-10-2013, 08:55
Svako od nas ima svoj radni stil.
Odgovorite iskreno kako se stvarno ponašate,a ne kako mislite da bi trebalo.Pred vama je 18 pitanja.
Od ponuđenih odgovora odaberite one koji najbolje opisuju vaš način rada sa drugima.

1.Kad razgovaram sa drugima,volim:
a)preći na poentu
b)razgovarati
c)reći samo ono što želim da drugi znaju
d)ići naširoko u detalje

2.Ponekad znam biti:
a)direktan
b)sporo dajem informacije
c)strog u tumačenjima
d)subjektivan u opisima

3.Najveći dio moje komunikacije je usmjeren na:
a)prijateljski odnos sa drugima
b)preciznost)
c)saradnju
d)rezultate

4.Ponekad me optužuju da sam:
a)neodlučan
b)ne slušam
c)nepotrebno odlažem
d)previše govorim

5.Kada razgovaram sa drugima,oni:
a)znaju da želim činjenice
b)znaju da ne volim iznenađenja
c)znaju moj stav
d)znaju da sam entuzijasta

DaDole
23-10-2013, 09:00
6.Sviđa mi se komunikacija koja je:
a)pozitivna
b)logična
c)direktna
d)smirena

7.Sviđaju mi se razgovori:
a)poticajni
b)optimistični
c)iskreni
d)kontrolisani

8.Ne sviđaju mi se razgovori:
a)koji izazivaju stres
b)koji nisu kooperativni
c)koji ne slijede moje stavove
d)koje ne mogu kontrolisati

9.Osjećam se bolje kada:
a)slušam druge
b)pratim raspored
c)govorim drugima šta da rade
d)sam smiren

10.Moja najveća slabostu komunikaciji je što:
a)detaljišem
b)prebrzo reagujem
c)govorim bez adekvatne pripreme
d)tražim pažnju

DaDole
23-10-2013, 09:05
11.Većina mojih kolega me smatra:
a)pristupačnim
b)opreznim
c)otvorenim za promjene
d)iskrenim

12.Moja najveća potreba je da:
a)budem sa drugim ljudima
b)imam vremena da se prilagodim promjenama
c)budem ohrabren
d)imam iskrene smjernice i evaluaciju

13.Osnovna ideja komunikacije je:
a)saradnja
b)sticanje moći nad drugima
c)ubjeđivanje drugih
d)dovođenje stvari pod kontrolu

14.kada koristim pisanu formu u komunikaciji obično:
a)pišem kratko ili nikako
b)pretjerano forsiram neku ideju
c)postupamu okviru pravila i propisa
d)predugačko pišem i pretjerano dokumentujem

15.Najbolje funkcionišem u okruženju koje je:
a)slobodno
b)uključuje druge ljude
c)organizovano
d)ugodno

DaDole
23-10-2013, 09:09
16.Konverzacija koja me najviše motiviše daje mi:
a)izazov
b)sigurnost
c)prijateljske odnose
d)priznanje

17.Kada su ljudi sa kojima radim pod stresom,kažem im:
a)pozitivne strane
b)šta da rade
c)da se prilagode situaciji
d)da ostanu mirni

18.Moja najveća snaga u razgovoru sa drugima je što sam:
a)savjestan
b)društven
c)odlučan
d)spreman da slušam.

DaDole
23-10-2013, 09:21
Kako da riješite test?
Saberite ukupan broj bodova u svakoj koloni:

(kolone) A B C D

1. a b c d
2. a d b c
3. d a c b
4. b d c a
5. c d b a
6. c a d b
7. a b c d
8. d c b a
9. c d a b
10. b d c a
11. c a d b
12. d a b c
13. b c a d
14. a b c d
15. a b d c
16. a d c b
17. b a d c
18. c b d a

DaDole
23-10-2013, 09:28
Iza svakog rednog broja su 4 slova,tj.4 kolone.Saberite vertikalno tako da dobijete
naprimjer:
prva kolona: ukupno odgovora pod a 5,pod b 4 itd( i tako za sve 4 kolone)
ako imate u prvoj koloni a 5,b 4 ,c 1..ukupan broj bodova te kolone je 10
saberite tako svaku kolonu i doći ćete do podataka u kojoj ste koloni imali najveći zbir odgovora.
Tako da pripadate radnom stilu jedne od 4 kolone..odnosno TIP A;B;C ili D.
Znači na kraju svako će da sabere samo ukupan broj odgovora u svakoj koloni i dobiti,recimo:
imam 4 u prvoj,6 u drugoj,3 u trećoji 5 u četvrtoj
Najveći broj bodova određuje koji ste od 4 tipa:dada:

DaDole
23-10-2013, 11:32
Tipovi su :zapovjednik,izvršilac,prilagodljivi i analitičar.
U sumi od 18 bodova koliko daju sve četiri kolone,najveći broj određuje kom vi tipu pripadate.

DaDole
23-10-2013, 11:37
ZAPOVJEDNIK
čvrsti postupci i odluke
voli kontrolu
ne podnosi nedjelovanje
preferira maksimalnu slobodu u upravljanju sobom i drugima
nezavisan
niska tolerancija za osjećaje i stavove drugih
sam radi brzo i efikasno
traži ostavrenje i poštovanje sebe
dobre administracijske i retoričke vještine

DaDole
23-10-2013, 11:38
IZVRŠILAC

spontani postupci
voli uključenost
ne voli biti sam
pretjeruje i generalizuje
teži da uvuče druge u svoje ideale
skače sa jedne na drugu aktivnost
radi brzo sa drugim
traži pripadnost i poštovanje
dobre vještone uvjeravanja

DaDole
23-10-2013, 11:40
PRILAGODLJIVI

sporo poduzima mjere i donosi odluke
voli bliske lične odnose
aktivno sluša druge
slab u postavljanju ciljeva
sposoban da dobije podršku
radi polako sa drugima
traži sigurnost i pripadnost
dobre vještine savjetovanja

DaDole
23-10-2013, 11:43
ANALITIČAR

pažljivo postupanje i donošenje odluka
voli organizaciju i strukturu
ne voli angažman sa drugima
postavlja mnogo i nepotrebna pitanja
preferira intelektualno radno okruženje
želi biti u pravu i previše oslonjen na prikupljanje podataka
radi sam sporo i precizno
traži sigurnost i okruženje niskog rizika
dobre vještine rješavanja problema

paculjkica
23-10-2013, 14:48
Kako da riješite test?
Saberite ukupan broj bodova u svakoj koloni:

(kolone) A B C D

1. a b c d
2. a d b c
3. d a c b
4. b d c a
5. c d b a
6. c a d b
7. a b c d
8. d c b a
9. c d a b
10. b d c a
11. c a d b
12. d a b c
13. b c a d
14. a b c d
15. a b d c
16. a d c b
17. b a d c
18. c b d a


Meni je ovde zapelo malo :lola:

Sve mi se pomešalo :neznam:

Zar nisu mogli jednostavnije da smisle ,da sabaremo samo kolko imamo najviše pod a, b, c, d :hm:

Nežnicah
23-10-2013, 17:20
i ja sam dosta vremena provela zapisujući i tražeći po kolonama odgovore :b: i mislim da sam se totalno izgubila uopšte više ne znam šta sam radila :lol:

DaDole
23-10-2013, 18:53
evo ovako
zaokružite na tabeli vaše odgovore i vertikalno saberite..imaju 4 reda i 18 kolonha
kad sabirate ne obraćajte pažnju na slova već na ukupan broj
recimo
pod brojem 1. je a,a ispod njega opet a..idete ka dole i saberite ukupan broj zaokruženih odgovora..odozgo ka dole
tako na kraju imate 4 broja..ispod svakog reda

primjer 8...4...5...1

Sarmica
23-10-2013, 20:04
a šta ako tako neka sarmica npr ima u dve kolone jednak broj odgovora:moris:

DaDole
23-10-2013, 20:15
a šta ako tako neka sarmica npr ima u dve kolone jednak broj odgovora:moris:

šiljni pp:gnjavim:

Sarmica
24-10-2013, 06:43
samo da se zna, aj em prfekt:raz_002:

DaDole
24-10-2013, 07:41
samo da se zna, aj em prfekt:raz_002:
:dada:
nesmo ni sumLjali:cmok: