View RSS Feed

domatrios

Razumevanje (ljubavna priča)

Oceni tekstRazumevanje

Šetali su stazom u parku po prvi put zajedno.
Dok su se kretali, ruke su im se samo ovlaš dodirivale.
Sunce je bilo na zalasku obasjavajući oblake na nebu dajući im crvenu boju.
Pričali su o tom suncu koje je postepeno tonulo kroz površinu vode daleko na horizontu.

- Možeš li da vidiš sunce kad zatvoriš oči
- Mogu da probam - odgovorila je.
- A možeš li da pričaš sa zatvorenim očima?
- To sigurno mogu.
- A možeš li da pričaš sa zatvorenim očima i zatvorenim ustima?
- To ne mogu. A možeš li ti?
- Naravno da mogu - odgovori on
- Hajde pokaži.
- Hoću, ako zatvoriš oči.
Ona zatvori oči.
On joj dlanovima obuhvati lice i usne im se spojiše u dug i predan poljubac.
Kad je bilo gotovo on je upita:
- Da li si sve razumela?
- Jesam - odgovori ona sjajnih očiju, i nasmeši se.
Na to je on nežno zagrli.domatrios
.Kategorije
Nekategorizovano

Komentara