Stari Kelti su bili politeisti, te stoga keltska mitologija obuhavata čitav panteon božanstava. Uz to, budući da su naseljavali prilično veliko prostranstvo, Kelti sa različitih područja su imali i različite bogove.

Na žalost, većina mitova i verovanja Kelta koji su nastanjivali današnju Francusku i Španiju se izgubila još u vreme rimskih osvajanja. Ono sa čim se danas možemo upoznati su mitovi i legende onog dela keltskog naroda koji se pod pritiskom Germana povukao na Britanska ostrva. Njihova predanja su delom sačuvana čak i u srednjovekovnim zapisima.