Uputstvo za emitovanje audio (zvučnog) programa, preko Winamp plejera
koristeći SHOUTcast Radio DSP plug-in!

1. Instalirajte Winamp (ukoliko nemate Winamp, skinite ga besplatno sa www.winamp.com) i SHOUTcast Radio DSP plug-in (www.shoutcast.com)

2. Startujte Winamp

3. Da bi smo aktivirali SHOUTcast Radio DSP Plugin (kojeg smo prethodno instalirali), idite na OPTIONS PREFERENCES. Iz PREFERENCES dijaloga, izaberite iz levog menija DSP/Effect stavku, koja se nalazi u Plug-ins kategoriji. Ukoliko ste sve gore navedeno uradili, trabali bi ste da vidite ovakav dijalog:

Sada je potrebno kliknuti (samo jednom) na Nullsoft SHOUTcast Source DSP v.1.9.1 [dsp_sc.dll] .

Sada je SHOUTcast Radio DSP Plugin aktiviran, i pojaviće se dijalog gde trebamo uneti podatke o našem audio streaming serveru i nalogu. Trebali bi ste da vidite ovakav dijalog:

4. Unošenje korisničkih podataka u SHOUTcast Radio DSP Plugin dijalogu je vrlo lako (morate znati IP adresu servera, port, i šifru za emitovanje). Kao primer uzeću sledeću IP adresu (78.110.164.xxx), port (8201), i šifru 12345678.

Da bi smo uneli svoje podatke, trebamo preći na karticu (tab) Output. U polja ispod unesite svoje podatke.
Da bi smo počeli sa emitovanjem (tj. da bi smo se povezali sa serverom), potrebno je još kliknuti dugme Connect. Ali pre toga, verovatno bi ste želeli da popunite Yellowpages detalje o vašem internet radiju. Da bi ste to uradili kliknite na karticu Yellowpages, gde imate opciju da napišete ime vašeg radija (koji će se pojaviti u plejeru slušaoca). Proizvoljno možete uneti adresu vašeg web sajta, kao i žanr muzike koju emitujete i vaše kontakt podatke.
Kada kliknemo na Connect, program počinje da se šalje na server, a sa servera se emituje i dovodi do plejera slušaoca. Ukoliko su nam login podaci tačni, trebali bi smo da vidimo Status tj. koliko je bajta poslato na server.

Čestitam, uspeli ste da podesite SHOUTcast DSP Plugin! A sada još malo podešavanja... (ovog puta vezanih za izlazni format i izlazni bitrate).

Da bi ste podesili izlazni format i bitrate, kliknite na karticu (tab) Encoder, koja se nalazi u SHOUTcast DSP Plugin dijalogu.
Iz Encoder Type dropdown liste, možete izabrati izlazni format (preporučujem AAC+, zbog kvaliteta). Bitrate izlaznog formata možete podesiti klikom na dugme Encoder Settings u istom dijalogu.

Iz ovog dijaloga sada možete izabrati izlazni bitrate, kao i bitstream format. Podešavanja pamtite klikom na OK dugme.


Kratki Video tutorijal za podesavanje dsp plug-ina