Pokazuje rezultate 1 do 17 od 17

Tema: Projektovanje zelenih povrsina

 1. #1
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Projektovanje zelenih povrsina

  Projektovanje zelenih povrsina
  Napisao Dragana Vukic  Uvod:

  Segmenti izliženih radova, na zadate teme, su rađeni u okviru elaborata iz predmeta
  Uređivanje predela i predmeta Projektovanje zelenih površina, na smeru Pejzažna
  arhitektura, šumarskog fakulteta u Beogradu.

  U celini radovi su izlagani na Oktobarskom Urbanističkom salonu u Kragujevcu (2002
  god.), Plan predela za područje Avale i na Sajmu Hortikulture u Beogradu (2004 god),
  svih šest radova, na predlog asistenata šumarskog fakulteta.
  Večnost je čista sadašnjost.

 2. #2
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 1:

  Tema prikazanog rada su otvoreni prostori blokova namenjenih kolektivnom stanovanju,
  na primeru stambenog bloka u Resniku. Rad sadrži kompozicioni plan i preseke uređene
  površine.

  Ideja je bila da se prostornim rasporedom sadržaja, opremom i zelenilom olakšaju i
  ulepšaju momenti odmora stanovnicima stambenog bloka. Površina predviđena za
  uređenje je planom podeljena na dve velike celine. Prva celina se pruža duž zgrada i
  namenjena je prilazima zgradi. Druga površina predstavlja otvoreni prostor unutar samog
  bloka i planom je podeljena na četiri manje celine različitih namena i sadržaja, u vidu
  platoa različitih nivoa: plato namenjen sportskim aktivnostima, plato namenjen igri dece,
  plato namenjen mirnom odmoru stanovnika i plato sa Sunčanim satom. U okviru platoa
  namenjenog sportskim aktivnostima od sadržaja je predviđeno igralište za košarku, a od
  konstruktivnih elemenata je predviđena fontana sa česmama. U okviru platoa
  namenjenog igri dece predviđena je ugradnja drvenog mobilijara, peščanika i podizanje
  manjih travnatih površina. Treći plato je namenjen mirnom odmoru stanovnika u hladovini
  visokog rastinja, opremljenom mobilijarom za sedenje, travnatim površinama i jednom
  dekorativnom zelenom površinom u centralnom delu. U okviru četvrtog platoa je
  previđena ugradnja mobilijara za sedenje i Sunčanog sata. Platoi su oplemenjeni
  pigmentisanim betonskim elementima toplih boja, manjim travnatim površinama i otvorima
  sa visokim drvećem. Cela površina je zaštićena od spoljašnjih uticaja kompozicijama
  zelenila koje čine visoko i nisko rastinje.
  Večnost je čista sadašnjost.

 3. #3
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br. 1
  Večnost je čista sadašnjost.

 4. #4
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 2:

  Rad sadrži detalje konstruktivnih elemenata, koji imaju za cilj da 'ožive' prostor
  stambenog bloka u Resniku. Planom se predviđa ugradnja Sunčanog sata, fontane sa
  česmom, dva peščanika, mobilijara za sedenje (polukružne klupe, ravne klupe u sklopu
  potpornih zidova i setovi za sedenje koji se sastoje iz klupe, stolica i stočića), rasvete
  (niskih i visokih svetiljki) koja će omogućiti korišćenje prostora i u večernjim časovima.
  Planirani konstruktivni elementi su u skladu sa funkcionalnim i estetskim kriterijumima.
  Primenjene forme su vrlo jednostavne i uskladjene sa arhitekturom prostora. Korišćeni
  materijali su uglavnom prirodni. Veštački materijali su korišćeni za popločavanje i
  izgradnju fontane sa česmama. Odabirom toplih boja ovih elemenata je eliminisana
  hladnoća i ostvareno njihovo savršeno uklapanje u prirodni ambijent prostora.
  Večnost je čista sadašnjost.

 5. #5
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br. 2
  Večnost je čista sadašnjost.

 6. #6
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 3:

  Tema prikazanog rada je uređivanje javnih otvorenih površina. Radom su obuhvaćene tri,
  po nameni, različite javne površine: trg, dvorište osnovne škole i atrijum poslovne
  zgrade. Zajedničko za sve tri površine je veliki broj potencijalnih korisnika tokom dana,
  sa kraćim zadržavanjem.

  Kompozicija uređenja trga u Ulici Milutina Bojića, u Beogradu, je bazirana na kombinaciji
  geometrijskog stila (jedna osa simetrije) primenjena na arhitektonskim elementima
  prostora i pejzažnog stila primenjenog na planiranom zelenilu. Primenjeni stil u
  oblikovanju zelenila podrazumeva slobodne forme drveća, žbunja i njihovih kompozicija.
  Svaka od četiri planiranih zelenih površina je uokvirena niskom, pravilno formiranom
  živom ogradom. Planom je predviđeno podizanje dva centralna elementa, fontane
  jednostavne forme i uzdignutog cvetnjaka sa postojećom bistom Milutina Bojića.
  Večnost je čista sadašnjost.

 7. #7
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Početna ideja za uređenje školskog dvorišta je zasnovana na funkcionalnosti i stvaranju
  prijatnog ambijenta đacima Osnovne škole u trnucima odmora i bavljenja sportom.
  Planom su predviđene četiri površine različite namene i različitih sadržaja, koje čine
  jednu jedinstvenu celinu. To su: ulaz sa visoko dekorativnim zelenilom, prostor za odmor
  u hladovini visokog rastinja, kompleks sportskih terena i arboretum sa učionicom na
  otvorenom.

  Geometroijski stil je nosilac kompozicionog rešenja atrijuma u okviru poslovne zgrade,
  kako u arhitekturi prostora, tako i u planiranom zelenilu. Planom je predviđena sadnja i
  održavanje isključivo topijarnih formi, koje podrazumevaju orezivanje planiranog drveća i
  žbunja u formama pravilnih geometijskih oblika. Centralni element prostora je fontana sa
  vodenim ogledalom.
  Večnost je čista sadašnjost.

 8. #8
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br. 3
  Večnost je čista sadašnjost.

 9. #9
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 4:

  Tema rada je vrt, na primeru uređenja seoske okućnice. Rad sadrži: kompozicioni plan,
  nivelacioni plan, presek, 3d pomoćnog objekta, 3d bazena sa platoom za sunčanje i
  konstruktivne detalje pečenjare, pomoćnog objekta, ružičnjaka i ograde.

  Ideja za uređenje je bila da se, krajnje jednostavnim arhitektonskim rešenjem dvorište
  učini funkcionalnim i planiranim zelenilom prijatnim za korisnike. Atraktivnu dimenziju
  prostoru daju bazen sa platoom za sunčanje i ružičnjak. Zelenilo je planirano u
  slobodnom stilu, gde preovladava visoko lišćarsko drveće, koje ima višestruku ulogu: da
  izoluje dvorište od spoljašnjih dešavanja, da omogući intimniju atmosferu u dvorištu, da
  formira prijatnu hladovinu na većoj površini i naravno da učini prostor atraktivnijim.
  Planom predviđeni materijali su isključivo prirodni, popločavanje lomljenim kamenim
  pločama, podizanje potpornih zidova, česme i pečenjare lomljenim kamenom i podizanje
  ograde od drvenih dasaka.
  Večnost je čista sadašnjost.

 10. #10
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br. 4
  Večnost je čista sadašnjost.

 11. #11
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 5:

  Tema prikazanog rada su parkovi i rekreativne površine, na primeru parka u Po žegi, koji
  zajedno sa priobaljem reke Skrapež čini jedinstvenu celinu. Rad sadrži: kompozicioni
  plan, legende sadnog i građevinskog materijala, 3d prikaz prostora namenjenog mirnom
  odmoru i 3d prikaz pojedinih punktova u okviru prostora za miran odmor.

  Postojeći građevinski elementi (Dom zdravlja, sportski tereni, kej i prilazi), kao i položaj
  reke, uticali su na prostorni raspored planiranih celina i sadržaja. Prvu celinu čine uređeni
  prostor oko Doma zdravlja sa planiranim parking prostorima i dekorativnim zelenilom, i
  površina namenjena mirnom odmoru bolesnika i posetilaca parka, sa izolovanim
  punktovima. U centralnom delu je planiran park sa zabavnim parkom. Park je oplemenjen
  visokim i niskim rastinjem visokog dekorativnog svojstva, cvetnjacima živih boja i
  centralnom fontanom sa vodenim ogledalom. Treća celina je namenjena igračima mini-
  golfa. U okviru ove celine je predviđeno podizanje mini-golf terena koji je u skladu sa
  svim pravilima igre i podizanje kafe kluba namenjenog istim. Četvrta površina se nalazi
  između keja i reke.
  Večnost je čista sadašnjost.

 12. #12
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Planirano zelenilo na ovoj površini čine vrste visokog i niskog rastinja, čiji su zahtevi u
  skladu sa uslovima sredine koja je tipična za obalu reke. Planirano rešenje kompleksa
  pruža sadržaje korisnicima svih starosnih struktura, različitih interesovanja i različitih
  potreba kada je upitanju odmor (pasivan i aktivan odmor). Svi sadržaji su povezani
  pešačkim stazama različitih prioritrta i kružnom biciklističkom stazom koja se proteže oko
  parka i površine sa mini-golf terenom. Ceo kompleks je planom opremljen mobilijarom za
  sedenje za veliki broj korisnika u jednom trenutku (drvene klupe u okviru popločanih
  površina i drveni setovi za sedenje u okviru travnatih površina ispod visokog drveća),
  česmama, rasvetom, oglasnim tablama i putokazima. Kompozicije planiranog zelenila su u
  slobodnom stilu, u vidu manjih masiva, većih i manjih grupacija i drvoreda duž staza sa
  najvišim prioritetom i duž kružne biciklističke staze.
  Večnost je čista sadašnjost.

 13. #13
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br.5
  Večnost je čista sadašnjost.

 14. #14
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Rad br. 6:

  Prikazani rad predstavlja sintezu najinteresantnijih grafičkih priloga koji su urađeni u
  okviru studentskog rada "Plan predela za područje Avale", na predmetu Uređivanje
  predela. Rad sadrži: plan postojećeg stanja, plan planiranog stanja, preseke planiranog
  stanja, 3d izglede cele Avale, 3d dela Avale predviđenog za uređivanje, postojeće i
  planirano stanje prilazne zone i 3d prikaze konstruktivnih detalja koji su planirani u okviru
  prilazne zone (oglasna tabla, kamena česma i nastrešnica).

  Deo područja Avale koji je predviđen za uređivanje obuhvata celu avalsku kupu i proteže
  se duž Vranevačkog potoka, kroz niže delove Avale, severoistočno od avalske kupe.
  Ukupna površina obuhvaćena planom je 633.03 ha. Ovim delom su obuhvaćena dva
  naselja prisutna na području Avale, deo Belog potoka i deo naselja Zuce.
  Večnost je čista sadašnjost.

 15. #15
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  Ideji o nameni i prostornom rasporedu sadržaja je predhodio niz analiza postojećeg
  stanja: istorija Avale, uslovi sredine, naselja, saobraćajnice, vode, poljoprivrene
  površine… Zatim postavljanje ciljeva planiranja, koji su utvrđeni na osnovu
  činjenica da područje Avale ima neprocenjiv značaj u unapređenju i zaštiti životne
  sredine, rekreativno-izletnički potencijal, da je blizu grada Beograda i da je od kulturno-
  memorijalnog, zdravstveno-rekreativnog, turistickog, kulturno-prosvetnog i naučnog
  značaja. Neki od ciljeva su: sprečavanje ili ublažavanje faktora koji posredno ili
  neposredno ugrožavaju prirodne vrednosti; uspostavljanje prirodne ravnoteže i procesa
  kruženja materije i proticanja energije u ekosistemima; eliminisanje i ublažavanje
  negativnih uticaja čoveka, koji dovode do ugrožavanja predela; korišćenje svih
  raspoloživih mera za negu predela; izgradnja novih elemeneta i objekata koji će se u
  potpunosti ili delimično uklopiti u prirodnu i ambijentalnu celinu Avale… Da bi se
  postigli postavljeni ciljevi, za potrebe planiranja dela podrucja Avale izvršeno je zoniranje
  na osnovu potencijala površina i ideja o njihovom iskorišćavanju na najbolje mogući
  način: poljoprivredna zona, zona mirne rekreacije, edukativno-rekreativna zona, zona
  zaštite prirode, zona zaštite kulturno-istorijskog nasledja.
  Večnost je čista sadašnjost.

 16. #16
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina

  U okviru zone mirne rekreacije od sadržaja su planirni: prilazna zona, biciklističke staze,
  pešačke staze, manja vodena površina, površina namenjena jednodnevnom izletu, hotel
  sa mogućnošću prenoćišta, uredjenom baštom i uredjenim zelenilom i dečije igralište. U
  okviru edukativno-rekreativne zone od sadržaja je planirana izgradnja skloništa i
  hranilišta za životinje koje žive na Avali. Plan predvidja kompletnu rekonstrukciju svih
  objekata koji su prisutni na području Avale: Hotel ''Avala'', parking ispred hotela, ograda
  oko betonske površine ispred Hotela, popločane površine na potezu Hotel-Spomenik,
  postojećeg i postavljanje novog dodatnog mobilijara, planinarske Kuće ''Mitrovićev Dom'',
  rasadnika, pansiona '' Beograd ''… Planom su obuhvaćeni i iskorisćeni svi
  potencijali na najbolji mogući način u skladu sa principima održivosti predela. Sadržaji
  koji su predvidjeni planom mogu da privuku različite starosne i socijalne strukture, i
  pružaju mogućnosti različitih aktivnosti (biciklizam, pešaćenje, uživanje, edukacija....).
  Predložen plan, Avali kao delu zelenog pojasa grada Beograda vraća u potpunosti
  primarnu izletničko-rekreativnu funkciju, i ne manje bitne, turisticku, kulturno-
  memorijalnu, kulturno-prosvetnu i naučnu funkciju.
  Večnost je čista sadašnjost.

 17. #17
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Projektovanje zelenih povrsina  rad br. 6
  Večnost je čista sadašnjost.

Slične teme

 1. Program za projektovanje kuce
  Od Kal-El u forumu Surferski kutak
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 02-01-2010, 20:15

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •