Pokazuje rezultate 1 do 14 od 14

Tema: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

 1. #1
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  Večernje novosti

  Šta je najvažnije za uspeh u poslu? Vrlo verovatno bi većina odmah rekla da su to
  stručno znanje, inteligencija i radno iskustvo. Do skoro navedeni kriterijumi bili su
  ključni u biranju kadrova, ali je praksa poslednjih decenija pokazala da ljudi širokog
  znanja, izuzetnih intelektualnih sposobnosti i dugogodišnjeg radnog iskustva nisu nužno
  dobri i kvalitetni saradnici.

  Ono što im nedostaje je sposobnost timskog rada, integracije u grupu koja je, sudeći po
  istraživanjima, postala presudna da bi posao dobro funkcionisao. A da bi tako nešto bilo
  moguće, neophodno je da su iskusni i motivisani zaposleni na pravim pozicijama. Oni
  koji prave timove znaju koliko je to teško i da je, bez obzira na težinu posla i okolnosti,
  dobar tim jedina garancija uspeha. Šta je onda potrebno da bi se on sastavio? Koje
  kriterujme izbor treba da zadovolji?
  Večnost je čista sadašnjost.

 2. #2
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Karakteristike članova uspešnog tima

  Psiholozi tvrde da su glavne karakteristike članova uspešnog tima komunikacijske
  veštine, koje pored razgovora i dogovora podrazumevaju i aktivno slušanje i uspešno
  prenošenje poruka, zatim prilagodljivost, odnosno sposobnost da se pozitivno i
  kreativno reaguje i na poslovne neuspehe i prepreke, samokontrola, tj. samopouzdanje,
  motivacija za rad i lična želja da se napreduje i motivišu saradnici, adekvatno
  intelektualno funkcionisanje, delotvornost u grupi...

  Sve one upućuju na različite aspekte tzv. „emocionalne intelginecije“, koja je ključ
  timskog rada, a samim tim i uspeha u poslu. Ali, da li je timski rad uvek moguć? Kako
  uklopiti različite karaktere i vizije posla? Po kojim kriterijumima poslodavci treba da
  sastave najbolji tim, pravi izbor koji će funkcionisati bez obzira na sve?

  Psiholozi tvrde da su procene na koje kandidati odlaze pre nego što dobiju posao
  prilično dobra provera, iako ne stoprocentna garancija da će sve funkcionisati. Zbog toga
  sve više poslodavaca kandidate podvrgava psihološkim testovima, koji uglavnom
  ispituju stepen emocionalne inteligencije.
  Večnost je čista sadašnjost.

 3. #3
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Tim treba da bude dobro balansiran

  Stručnjaci tvrde da tim treba da se sastavlja u odnosu na delatnost kojom će se grupa
  baviti. Tako, istraživanja pokazuju da, i pored ravnopravnosti polova, ipak, postoje
  timovi u kojima bolje funkcionišu muškarci, odnosno žene. Stresna i fizički naporna
  zanimanja kao što su, na primer, vatrogasci, policajci koji rade na terenu, radnici na
  građevini... retko imaju dame u timu, dok su žene brojnije u ustanovama koje se bave
  decom, socijalnim radom, obrazovanjem, ekonomijom... Ipak, izuzeci postoje i pol
  nikako ne treba da bude kriterijum u odabiru.

  Stručnjaci tvrde da je najbolji onaj tim koji identično funkcioniše i onda kada neko od
  članova nije prisutan, odnosno onaj gde svako ima adekvatnu zamenu, jer ako postoji
  makar i jedna osoba čije odsustvo negativno utiče na funkcionisanje tima, vreme je za
  promene. Za dobar tim vrlo su važni međuljudski odnosi, jer ukoliko su oni narušeni,
  profesionalnost će sigurno trpeti. Takođe, stručnjaci tvrde da čak i kada tim godinama
  daje najbolje rezultate, u njemu treba s vremena na vreme nešto menjati. Saradnici bi,
  naime, ponekad trebalo da zamene obaveze, da se „rotiraju“ u poslu, kako ne bi upali u
  rutinu. Naročito ako se bave kreativnim poslovima.
  Večnost je čista sadašnjost.

 4. #4
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Motivisanost za uspeh mora da postoji kod svih članova tima. Svako u timu mora da ima
  potrebna znanja, informacije, otvorenost za nova iskustva, zainteresovanost za rad
  kolega. Takođe, svaki član tima mora da bude spreman da pomogne kolegama, jer je cilj
  rezultat rada celog tima, nikada pojedinca. Kako je svako od nas kao ličnost neponovljiv
  u kombinaciji svojih veština i sposobnosti, dobro je da su u timu različiti ljudi, sa
  drugačijim interesovanjima. Zbog toga je važno podeliti uloge, kažu stručnjaci, odnosno
  odgovornosti, jer će u situaciji u kojoj svako zna svoja zaduženja i obaveze, rezultati
  biti bolji.

  Tim uvek mora da ima vođu, nekog autoritativnog, poštovanog i cenjenog. Članovi tima
  moraju da imaju i kratkoročne i dugoročne ciljeve, da usklađeno rade i dogovaraju se
  oko obaveza. Ako u timu postoji poverenje, kolege će biti efikasnije i motivisanije.
  Takođe, dobro raspoloženje je važno za uspeh, pa psiholozi savetuju – ostavite i neki
  trenutak za smeh. Druženje i dobra atmosfera među zaspolenima svaki posao čine
  prijatnijim.

  Ipak, sva istraživanja ukazuju da je emocionalna inteligencija zaposlenih najvažniji
  parametar koji će odrediti hoće li tim dobro funkcionisati. Može li se ona razvijati? Da li
  se sa njom rađamo ili je stičemo? EI podrazumeva dve osnovne veštine – veštinu
  upravljanja sobom i veštinu saradnje sa drugima, a obe su ključne za uspešno
  poslovanje.
  Večnost je čista sadašnjost.

 5. #5
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Šta podrazumeva timski rad

  Timski rad podrazumeva da imamo razvijenu samosvest, da poznajemo sebe, svoj
  potencijal, ciljeve, mogućnosti i želje. Sve to zvuči jako jednostavno i svako će vam reći
  da vrlo dobro sebe poznaje, ali malo je ljudi, tvrde psiholozi, koji su se ozbiljno zapitali
  zašto rade određeni posao, da li ga vole i u njemu istinski uživaju, ili ga obavljaju samo
  zbog toga što im obezbeđuje egzisteniciju, ili zato što se plaše promena. Ovakva
  pitanja pomažu da shvatimo šta želimo, ko smo i koji je to posao u kojem bi zaista
  uživali. Malo nas se zapita i zašto ostajemo na poslu koji nas ne zadovoljava, a tek
  poneko je spreman da se odvaži i nešto promeni. Baš zbog toga mnogi timovi ne
  funkcionišu onako kako bi trebalo, jer su motivacija, ljubav prema poslu, ambicija i želja
  da se napreduje, između ostalog, glavni kriterijumi uspeha.

  Onaj ko radi shodno svojim željama, interesima, vrednostima i mogućnostima, biće
  dobar timski igrač. Ko nije zadovoljan poslom, nije ni životom, a najbolji saradnici su
  upravo oni koji rade ono što vole.
  Večnost je čista sadašnjost.

 6. #6
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Veština kontrole emocija i ponašanja, takođe, određuju hoćemo li biti dobri u timu, a da
  bi to mogli moramo znati da prepoznamo svoje emocija i da ih postanemo svesni. Ako
  je neko, na primer, nesrećan jer smatra da nije dovoljno uključen u timski rad, to
  otvoreno treba da pokaže, ali bez sujete i nametanja. Treba da istakne svoje veštine,
  razgovara sa kolegama i ponudi pomoć kada je potrebna. Otvoreno izražavanje ljutnje ili
  agresije jako je loše za timski rad, jer dovodi do međusobnog optuživanja i vređanja,
  loše komunikacije i nerazumevanja. Strah je emocija koju ljudi najslabije kontrolišu, pa
  je i najveći blokator timskog rada. Može da napravi velike probleme nekome ko, na
  primer, treba da izvede prezentaciju na stranom jeziku, ili da se zbog potrebe firme
  pojavi na televiziji. Zbog toga je veština samokontrole i upravljanja emocijama
  neophodna za dobar tim.

  Takođe, samomotivacija ne sme da se zanemari. Ljudi koji sa lakoćom ustaju i raduju se
  novom radnom danu i aktivnostima koje im predstoje mnogo su bolji timski igrači. Biti
  vođen unutrašnjim interesom, a ne spoljnim podsticajima daje osećaj slobode i zbog
  toga se oni koji se raduju odlasku na posao osećaju dobro i to prenose na svoj tim.
  Večnost je čista sadašnjost.

 7. #7
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Slušanje je još jedan preduslov dobre komunikacije, a time i dobrog timskog rada.
  Komunicirati znači i primati i slati poruke, pa nas samo elokventnost ne čini dobrim
  kolegama. Ako želite da znate koliko ste uspešni u komunikaciji, tvrde psiholozi, pitajte
  svoje saradnike. Oni će vam reći koliko ste zaista spremni da ih saslušate i razumete,
  jer istraživanja potvrđuju da zaposleni trećinu života provedu sa svojim kolegama.

  Timski rad može da se nauči, odnosno da se uvežba, tvrde stručnjaci. Veštine
  komunikacije i kontrola emocija vežbom prelaze u naviku, što nas godinama čini sve
  boljim poslovnim saradnicima. Ako vežbamo aktivno slušanje bolje ćemo upoznati ljude
  oko sebe, a podrška i lojalnost ljudi sa kojima radimo obezbeđuje se dobrom
  komunikacijom, uvažavanjem različitosti, odnosom u kojem preovladava poštovanje,
  poverenje, razumevanje i kolegijalnost. Jedan od parametara dobre komunikacije je i
  otvorenost za nove ideje i atmosfera u kojoj se svako oseća slobodno da kaže svoj
  predlog.
  Večnost je čista sadašnjost.

 8. #8
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Takođe, bez empatije tim slabije funkcioniše. Ako ne umete da osigurate podršku i
  saradnju svojih kolega, teško ćete ostvariti postavljene ciljeve.


  "Bez obzira koliko je osoba pametna ili koliko naporno radi, nigde neće stići sama. Na
  poslu je važno biti preduzetan i energičan, ali je mnogo važnije u toj energičnosti
  kontrolisati agresivnost, zameniti je iskrenom prijateljskom nastrojenošću", tvrdi O.A.
  Batista u svojoj knjizi "Obična nauka u svakodnevnom životu".
  Večnost je čista sadašnjost.

 9. #9
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Emocionalna intelginecija - ključ timskog rada

  Koleginice se više druže

  Istraživanja pokazuju da su najbolji timovi mešoviti, odnosno, da bez obzira na
  delatnost najbolje funkcionišu grupe u kojima rade i muškaraci i žene, i to u približno
  istom broju. Ipak, timovi sastavljeni samo od muškaraca bolje funkcionišu nego oni u
  kojem su samo žene, a psiholozi to objašnjavaju ženskom prirodom, odnosno time što
  dame mnogo teže odvajaju poslovno od privatnog, pa su sklonije da koleginice koje im
  se ne dopadaju „otpišu“ kao dobre saradnice. Takođe, žene su sklonije da burnije
  izražavaju emocije, emotivno stanje prenose na radno mesto, pa su isključivo „ženski“
  timovi manje efikasni. Kada samo dame rade zajedno, lakše se stvaraju „klanovi“,
  posao se češće napušta zbog razgovora, a komunikacija sa „neomiljenom“ koleginicom
  često je potpuno nemoguća.

  Jedno istraživanje pokazalo je i da se koleginice mnogo češće druže privatno nego što
  to rade kolege. Iako se dobro slažu sa saradnicima, tek svaki četvrti muškarac privatno
  se viđa sa drugovima sa posla, dok svaka druga zaposlena žena koleginicu sa kojom deli
  kancelariju viđa i van radnog vremena. Timovi u kojima se zaposleni druže privatno,
  efikasniji su od onih u kojima su izgrađeni samo poslovni odnosi.
  Večnost je čista sadašnjost.

 10. #10
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  Poznato je da što je stepen inteligencije viši, to je određena osoba sposobnija da uči iz iskustva, lakše se prilagođava novima situacijama, bolje razume i koristi apstraktne pojmove i lakše primenjuje stečeno znanje. Praktično, inteligencija više predstavlja mogućnost da napredujemo, nego do kraja razvijenu sposobnost. Zahvaljujući razvoju nauke početkom devedesetih godina stručnjaci su ukazali na poseban aspekt inteligencije – emotivnu, od koje mnogo toga zavisi. Šta ona predstavlja i koliko je važno razvijati je objašnjava stručnjak za upravljanje ljudskim potencijalima, prof. dr Predrag Nikić, iz Centra za proučavanje i primenu emocionalne inteligencije.

  - Emocionalna inteligencija je sposobnost da se prepoznaju sopstvena i osećanja drugih ljudi, kao i sposobnost da se tim osećanjima rukovodimo prilikom planiranja, ali i svakodnevnog funkcionisanja. Ovaj aspket inteligencije uvek može da ponudi odgovore važne za razumevanje nas samih i sveta koji nas okružuje. Ali, da bismo u tome bili uspešni, tri principa moraju biti zadovoljena - sposobnost osvešćenja, razumevanja i sposobnost upravljanja emocionalnim odnosima. Veoma je važno postati svestan svih dimenzija emocionalnog života, jer su sve životne relacije prožete emocijama.

  * Šta to praktično znači?
  - To znači da ne možemo da upravljamo emocijama bez razumevanja kompletne situacije, niti možemo da razumemo ako nismo do kraja osvešćeni. Svakodnevni život i sve situacije koje proživljavamo protkane su emocijama i različitim osećanjima. Njih ima u porodičnim, partnerskim, prijateljskim, rodbinskim, poslovnim odnosima... Ogoljeno ispunjavanje želja ne donosi i emocionalno zadovoljenje, pa je zato važno razvijati emocionalnu inteligenciju, kako bismo do tog zadovoljenja stigli. Ona može ponuditi odgovore i pomoći nam da razumemo i sebe i druge.

  * Koje su vrste emocija najupečatljivije izražene?
  - Bilo o kom segmentu života da se radi, najčešće se ispoljavaju prijatne i emocije ljutnje i besa, zebnje... Za kolektiv, ma kog tipa, ova osećanja vrlo su bitna. Jedna topla reč podrške mnogo više motiviše nego kritika. Istraživanja pokazuju da svako ko oseća brižnost kolega ili šefa pruža svoj maksimum na poslu, a kada uzmemo u obzir da trećinu svog života provedemo na poslu, atmosfera u radnoj sredini izuzetno je važna.

  izvor: www.novosti.rs


  где си пошла с крмељиве очи

 11. #11
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  nastavak:

  * Gde čovek provodi ostatak života?

  - Jedna trećina prolazi u snu, a druga u partnerskim i porodičnim odnosima. Znači, sve tri su ravnopravno zastupljene, ali je radna, iz mnogo razloga za mnoge najvažnija. Na radnom mestu emocije treba da se dele sa velikim stepenom razumevanja između rukovodioca i zaposlenih. Da bi se ovaj emotivni vid komunikacije uspostavio treba, pre svega, kod rukovodioca da dođe do osvešćenja i shvatanja da je prošlo vreme direktiva. Pred rukovodioce se, u svetskim razmerama, postavlja jedan novi zahtev da bi mogao da obavlja ovu specifičnu vrstu posla. Naime, on mora da bude uzor zaposlenima. To znači da sve što od podređenih u poslu traži, mora i sam da poseduje. Tajna dobrog poslovanja određenog kolektiva je u poverenju prema rukovodiocu. Ako imate poverenje, onda imate i uzor. To su potvrdila i brojna istraživanja gde se od zaposlenih tražila ključna reč kao komponenta koja ih povezuje sa predpostavljenim. Ključna reč bila je poverenje. Ako na čelu nisu takvi rukovodioci onda nema ni efikasnog kolektiva. Onog trenutka kada rukovodilac počne da preti, to je isto kao i da zaposlenom kaže da ne zaslužuje to radno mesto, a epilog su samo loša motivacija i produktivnost zaposlenog.

  * Da li se odsustvo podrške i razumevanja odražava loše i u drugim sferama života?
  - Emocionalna inteligencija bitna je u svim sferama života, ali u roditeljstvu ima posebnu važnost. Roditelj koji ume da uspostavi odnos podrške i podsticaja, osposobiće dete da lakše prolazi kroz život i izraste u bolju ličnost. Ukoliko mu stalno govori da je loše, ono će početi da veruje da je to zaista tako. Istina, nijedan roditelj ne želi svoje dete svesno da učini plašljivim, sramežljivim, agresivnim ili nepristupačnim. Ipak, mnoga deca razvijaju baš takve karakteristike. One su posledica bezuspešnih pokušaja da izgrade osećaj sigurnosti i samopoštovanja. Roditelji žele da im deca imaju samopouzdanje, a ona ispoljavaju nesiguirnost, roditelji žele da budu ljubazna, a ona izražavaju nepristojnost, žele da deca budu pribrana, a ona se ponašaju anksiozno ili agresivno. Roditelji žele da im deca budu zadovoljna i srećna, a ona najčešće to nisu.  где си пошла с крмељиве очи

 12. #12
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  nastavak:

  * Zašto je to tako?
  - To se dešava zato što mnogi roditelji za svoju decu žele ono što sami nisu postigli. Zato je važno da roditelji razvijaju svoju emocionalnu inteligenciju, kako bi mogli da je prenesu na svoju decu. Razvojem emocionalne inteligencije deci se omogućava da odrastaju slobodno, da misle i osećaju samostalno i da svoje ponašanje usklađuju sa osećanjima. Samo na taj način oni izrastaju u samostalne ličnosti koje uspevaju da izbegnu zamku kolektivizma. Učeći decu da osećanja imaju vrednost u procesu donošenja odluka, istovremeno ih učimo da je sreća vrlo lična kategorija. Negujući emocionalnu inteligenciju omogućavamo deci da izrastu u zdrava samopouzdana bića i nezavisne ličnosti. U njihovom odrastanju i sazrevanju, pored roditelja, izuzetno važnu ulogu imaju i vaspitači i nastavnici. Niko od njih, takođe, ne bi trebalo previše burno da pokazuje ljutnju, bes ili neku drugu negativnu emociju. Samo uz podršku i podsticaj deca mogu biti uspešna u obdaništima i kasnije tokom školovanja.

  * Gde se još primećuje izraženo odsustvo emocionalne inteligencije?
  - U medicinskoj praksi posebno su prisutni dehumanizacija u odnosu prema pacijentu i odsustvo emocionalne inteligencije. Često se i prilikom najjednostavnijih dijagnostičkih procedura gubi kontakt lekara i pacijenta, što je potpuno pogrešno. Zaboravljen je holistički pristup u kojem se pacijent posmatra kao ljudsko biće, gde lekar treba i da primi emocije i da mu ih pruži. Topla reč i emotivni podsticaj često više mogu da učine za obolelog od terapije lekovima. Naravno, terapija medikamentima se podrazumeva, ali je mnogo važnije negovati human odnos, kakav je nekada postojao između lekara i pacijenata.
  где си пошла с крмељиве очи

 13. #13
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  nastavak:

  * Kako da se taj humaniji odnos uspostavlja?
  - Pacijenta ne treba ostaviti samog, što je vrlo česta praksa. Iako se pacijenti u zdravstvenim ustanovama leče svim raspoloživim sredstvima, oni vrlo često ne osećaju istinsku brigu lekara i medicinskih sestara, niti osećaju da neko sa njima deli teške trenutke. Sve je podređeno lečenju medicinskim aparatima i lekovima, dok iskrena ljudska zainteresovanost za problem vrlo često izostaje. A samo kombinacija lekova i tople, ljudske reči medicinskog osoblja daje pravi rezultat.

  GRLITE ONE KOJE VOLITE!
  - Emocionalna inteligencija u partnerskim i porodičnim odnosima proizilazi iz shvatanja da navike nastaju ali i da mogu i treba da se menjaju. Ovo je dobar obrazac razmišljanja za svakog člana porodice. Za početak, svako bi trebalo da uvede pravilo da prilikom odlaska ili dolaska kući zagrli one koje ostavlja ili zatiče. Ovo je pozitivna navika jer su istraživanja pokazala da su grudi mesto gde se odigravaju snažni emocionalni procesi i produbljuju ljubav i bliskost. A prilikom grljenja ljudi se priljubljuju jedni uz druge upravo grudnim košem - objašnjava dr Nikić.
  Po njegovim rečima, za dobre partnerske odnose postoji jednostavna formula - saberu se divljenje, oduševljenje i poverenje. To dovodi do zaljubljenosti, a ona dalje prerasta u ljubav, donosi osećaj sigurnosti i ispunjenosti, što predstavlja pozitivne komponente emocionalne inteligencije.
  где си пошла с крмељиве очи

 14. #14
  Registrovani Član
  Vent avatar
  Status : Vent je odsutan
  Registrovan : Jul 2012
  Pol:
  Poruke : 16

  Početno Re: Emocionalna inteligencija - ključ timskog rada

  EQ nije broj kao IQ; on je je podeljen na nekoliko oblasti (u zavisnosti od detaljisanja): socijalizacija, ambicioznost, osecati-se-dobro-u-svom-telu (well-being), emocionalnost/osetljivost, samokontrola.

Slične teme

 1. Test - Emocionalna inteligencija
  Od kojica u forumu Mali (psiho)testovi
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 06-06-2014, 04:56
 2. naša deca, sinapse i inteligencija
  Od причалица u forumu Psihologija i Neurologija
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 31-12-2013, 08:25
 3. Pomoc oko mog rada
  Od kosmopolit u forumu Filozofija
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 28-12-2013, 13:47
 4. Seksualna inteligencija
  Od Ometač u forumu Hajde da se testiramo
  Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 26-11-2011, 12:10
 5. Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 28-10-2010, 14:38

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •