Stranica 1 od 2 12 ZadnjaZadnja
Pokazuje rezultate 1 do 20 od 40

Tema: Deoba ćelija

 1. #1
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Deoba ćelija

  Ćelijski ciklus obuhvata promene koje se odigravaju u ćeliji od momenta njenog nastanka
  do njene deobe na dve nove ćelije.Promene, koje se u ćeliji deševaju za vreme deobe,
  mogu se posmatrati mikroskopom što sa promenama tokom interfaze nije slučaj.

  Ćelijski ciklus se odvija kroz strogo kontrolisani redosled događanja koji podrazumeva
  rast ć odnosno udvostručavanje njenog sadržaja, nakon čega sledi ćelijska deoba. Ona
  rezultira stvaranjem dve ćerke ćelije koje su kod svih somatskih ćelija genetski identične
  ćeliji od koje su nastale. Novonastale ćelije će pored genetskog materijala ravnomerno
  podeliti sve ostale komponente roditeljske ćelije kako bi bile sposobne da otpočnu svoj
  sopstveni ciklus rasta i deobe. Dakle, novonastale ćelije su identične roditeljskoj ćelije.
  Trajanje ćelijskog ciklusa veoma varira u zavisnosti od tipa ćelije. Prokariotske ćelije se dele
  amitozom (direktnom ili prostom deobom), dok se eukariotske dele mitozom ili mejozom.
  Kod eukariotskih ćelija koje se brzo dele, ćelijski ciklus, traje kratko. Tako ćelijski ciklus
  kvasca traje svega 90 minuta, dok ćelije koje se sporo dele imaju dug ćelijski ciklus i on
  kod hepatocita (ćelije jetre) traje oko godinu dana. Međutim, kod većine sisarskih ćelija
  ovaj ciklus u proseku traje oko 24 sata.

 2. #2
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija  Interfaza je faza između dve mitoze i u njoj ćelija raste i priprema se za deobu, tako da se biosintetički procesi tokom
  ćelijskog ciklusa odvijaju samo u ovoj fazi. U životu ćelije ona je najduža faza. Podeljena je na 3 faze koje su
  označene kao G1 , S i G2.

 3. #3
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  G1 faza sledi odmah nakon mitoze i u proseku u telesnim ćelijama čoveka traje 9 sati. To je
  faza u kojoj se se sintetišu mnogi proteini kao i ugljeni hidrati i lipidi neophodni za rast ćelije.
  Glavna razlika između ćelija koje se dele sporo i brzo upravo je u dužini trajanja ove faze.
  Neke ćelije koje se dele veoma sporo mogu, međutim, napraviti pauzu u svom ćelijskom
  ciklusu tako da one u G1 fazi ostaju danima, mesecima, pa čak i godinama. Ova izizetno
  duga G1 faza označena je kao G0 faza i u njoj ćelija ostaje sve dok ne bude stimulisana na
  deobu. Faza G0 se često naziva i faza "mirovanja", što nije najadekvatniji naziv jer zapravo u
  njoj ćelija nije neaktivna nego naprotiv, ona normalno funkcioniše, vrši sekreciju, fagocitozu,
  prenos nervnog impulsa itd. Tako su mnogi limfociti u čovekovom organizmu u fazi G0, ali
  delovanjem nekog stimulusa kao što je odgovarajući antigen, oni se mogu vratiti u normalni
  ćelijski ciklus.

 4. #4
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  S faza je sintetička faza u kojoj dolazi do sinteze DNK, odnosno duplikacije postojećeg lanca
  DNK (od jednog molekula nastanu dva potpuno identična molekula DNK), kao i do sinteze
  histona, nakon čega sledi organizovanje nukleosoma i obrazovanje hromatinskih vlakana.
  Replikacijom DNk omogućeno je formiranje dva potpuna genska kompleta, po jedan za
  svaku novu ćeliju, koja će nastati u procesu mitoze. Ova faza u humanim ćelijama traje oko
  10 sati.

 5. #5
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  G2 faza u većini ćelija traje kratko, a u humanim ćelijama u proseku oko 4.5 sata. U njoj
  se sintetišu proteini neophodni za proces mitoze, kao što je tubulin od kojeg se
  polimerizuju mikrotubule koje će učestvovati u obrazovanju deobnog vretena. Pored toga,
  ovde dolazi do duplikacije centriola kao i drugih organela. Faza G2 i faza G1 obezbeđuju
  ćeliji vreme za rast, sintetičke procese neophodne za stvaranje novih organela i
  regulatornih proteina, kao i akumulaciju energije. Ako bi interfaza trajala samo toliko
  vremena koliko je potrebno za duplikaciju DNK, ne bi bilo ćelijskog rasta i pri svakoj
  narednoj deobi ćelija bi bila sve manja. Međutim, u deobi nekih ćelija upravo se to i
  događa. Tako su kod blastomera nastalih nakon nekoliko prvih deoba kojima podleže
  oplođena jajna ćelija, odnosno zigot, faze G! i G2 drastično skraćene tako da praktično
  kod ovih ćelija nema rasta pre deoba, što ima za posledicu podelu krupne jajne ćelije u
  veliki broj sitnijih ćelija, čiji ukupan volumen nije veći od volumena jajne ćelije. Pri kraju G"
  faze počinje kondenzacija hromozoma, što ujedno označava kraj interfaze i početak
  mitoze.

 6. #6
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Mitoza

  Mitoza se označava i kao M-faza, a predstavlja deo ćelijskog ciklusa u kojem prestaju
  sintetički procesi u ćeliji i vrši se deoba ćelije. Ona se odvija veoma brzo i u proseku traje 1
  - 2 sata. U normalnom ćelijskom ciklusu iz faze rasta ćelija neminovno prelazi u fazu
  ćelijske deobe, koja podrazumeva kako deobu jedra, njenog genetskog materijala, tako i
  deobu citoplazme. Deoba koja se odigrava u somatskim ćelijama naziva se mitoza. U ovoj
  deobi od roditeljske ćelije nastaće dve ćerke ćelije od kojih svaka ima istu količinu i isti DNK
  kao i ćelija od koje su nastale, te će one biti identične roditeljskoj u svakom pogledu.

  Zahvaljujući mitozi nastaju nove ćelije neophodne za rast višećelijskog organizma kao i za
  obnovu oštećenih tkiva. međutim, deoba koja se odigrava u polnim ćelijama u procesu
  gametogeneze i koja se naziva mejoza ima za rezultat stvaranje polnih ćelija koje nisu
  genetski identične ćeliji od koje su nastale i imaju za polovinu redukovan broj hromozoma
  kao i duplo manju količinu DNK.

 7. #7
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Mitoza je mehanizam ćelijske deobe koji podrazumeva podelu jedra (kariokinezu) i ćelijske
  citoplazme (citokinezu). Pri ovoj deobi vrši se distribucija kako genetskog materijala tako i
  ostalog sadržaja na dva jednaka dela, na dve identične ćerke ćelije.

  Mitoza se odvija brzo i kontinuirano kroz faze koje su označene kao:
  • profaza
  • prometafaza
  • metafaza
  • anafaza i
  • telofaza
  (poređane su po redosledu dešavanja, a možete ih pogledati na animaciji sa desne strane) 8. #8
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Među njima profaza traje najduže, a metafaza najkraće. Na samom početku mitoze
  hromozomi se uočavaju kao dugački konci, po čemu je i sama deoba dobila ime (grc. mitos =
  konac)  Slika ćelije pre ulaska u proces mitoze

 9. #9
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Profaza


  Profaza se karakteriše prisustvom maksimalno izduženih hromozoma, končastog izgleda
  mrežoliko isprepletanih po celom jedru.

  Na svaki kraj ćelije tj. na polove, odlazi po jeda par centriola budući da je došlo do njihove
  duplikacije u G2 fazi interfaze. Migracija centriola na suprotne polove ćelije odvija se na taj
  način što parovi centriola, koji nakon duplikacije stoje u neposrednoj blizini, intenzivno
  sintetišu mikrotubule koje se umeću između njih kao lučno uobličene niti. Kako
  polimerizacija mikrotubula napreduje ove niti se sve više izdužuju i potiskuju centriole na
  suprotne krajeve ćelije. Figura koja u ovom procesu nastaje naziva se mitotsko ( deobno )
  vreteno. Krajem ove faze hromozomi postaju vidljivi, kraći, deblji i tamnije su boje, a
  uzdužno su podeljeni na dve identične hromatide koje su spojene centromerom. Na
  svakoj centromeri dolazi do formiranja dva kinetohora, po jedan na svakoj hromatidi,
  smeštenim na suprotnim stranama hromozoma. Kinetohor predstavlja proteinski
  kompleks za koji će se vezati određeni tip mikrotubula, odnosno niti deobnog vretena tzv.
  kinetohorne mikrotubule. Ostale mikrotubule predstavljaju polarne mikrotubule i one se
  protežu između suprotno postavljenih parova centriola, ali u predelu ekvatora ne dolaze u
  kontakt sa hromozomima. U humanim somatskim ćelijama za jedan kinetohor se zakači u
  proseku 30 mikrotubula.

 10. #10
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


 11. #11
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Prometafaza započinje fragmentacijom jedrovog omotača pri čemu se sadržaj jedra meša sa
  citoplazmom, a zatim iščezava jedarce i definitivno se formira deobno vreteno. Hromozomi
  vezani za kinetohorne mikrotubule počinju grupisanje u ekvatorijalnoj zoni.


 12. #12
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Metafaza


  Metafaza traje veoma kratko i u njoj su hromozomi već u velikoj meri kondenzovani tako
  da su vrlo dobro vidljivi zbog čega su upravo ovde najpogodniji za analizu. Budući da su
  oslobođeni jedrove membrane, oni se, potiskivani od strane kinetohornih mikrotubula,
  smeštaju u ekvatorijalni ( središnji ) region ćelije. Tu se postavljaju jedan pored drugog tako
  da su im hromatide paralelne ekvatoru deobnog vretena, pri čemu se formira figura označena
  kao metafazna ploča. Hromatide na hromozomu se razdvajaju i ostaju spojene još samo na
  nivou centromere.

 13. #13
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


 14. #14
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Anafaza  Anafaza je takođe kratka i traje svega nekoliko minuta. Na njenom početku centromere se
  dele, što omogućuje i hromozomima da se podele na dve hromatide koje će postati
  sestrinski hromozomi. Niti deobnog vretena se tokom ove faze postepeno skraćuju i
  sestrinske hromozome povlače na suprotne polove deobnog vretena. Za kretanje
  hromatida ka polovima potroši se nekoliko molekula ATP-a. Od svakog hromozoma jedna
  hromatida odlazi na jedan, a druga na drugi pol ćelije. Rezultat ovoga je da se na oba
  ćelijska pola našao ponovo diploidan broj hromozoma. U humanoj ćeliji, čijih se 46
  hromozoma podelilo na 92 hromatide, po 46 hromatida (novih hromozoma) se nalazi na
  svakom polu ćelije. Krajem ove faze počinje i deoba citoplazme, citokineza stvarnjem
  kontraktilonog prstena koji predstavlja prstenasto suženje koje se obrazuje oko ćelije na
  nivou ekvatora deobnog vretena. On nastaje kao rezultat kontrakcije mikrofilamenata,
  aktina i miozina, koji su vezani za ćelijsku membranu.

 15. #15
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


 16. #16
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Telofaza  Telofaza, završna faza mitoze (grc. thelos = kraj), počinje u momentu kada hromozomi
  dostignu polove deobnog vretena. Za vreme ove finalne faze mitoze dolazi do despiralizacije
  hromozoma, oni se izdužuju i postaju slabije vidljivi. Oko hromozoma, na svakom ćelijskom
  polu, formira se jedrova membrana i pojavljuje se nukleolus. Tako su formirana dva nova
  jedra i time je kariokineza definitivno završena. Istovremeno dolazi i do ravnomerne
  raspodele organela kao i ostalog ćelijskog sadržaja u citoplazmi oko novoformiranih jedara.

 17. #17
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


 18. #18
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija

  Citokineza koja je započela u anafazi dalje se nastavlja na taj način što se oko ćelije sve više
  steže kontraktilni prsten zahvaljujući kontrakciji aktina i miozina, što uslovljava sve dublju
  invaginаciju ćelijske membrane. Podela citoplazme se završava kada se dve suprotne strane
  ćelijske membrane potpuno približe i spoje, čime su definitivno formirane dve diploidne,
  genetski identične ćerke ćelije. Ćerke ćelije imaju upola manju količinu citoplazme od majke
  ćelije. Kada uđu u interfazu tokom perioda rasta one će dostići veličinu majke ćelije

 19. #19
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


 20. #20
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Deoba ćelija


Stranica 1 od 2 12 ZadnjaZadnja

Slične teme

 1. Kosmička muzika ćelija
  Od Ometač u forumu Natprirodne pojave i misterije
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 04-07-2012, 07:13

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •