Pokazuje rezultate 1 do 20 od 20

Tema: Periodni sistem Elemenata

 1. #1
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Periodni sistem Elemenata

  Mendeljejev Periodni sistem Elemenata


  Celokupna materija na Zemlji i u vasioni izgrađena je od 92 elementa, koji se razlikuju
  međusobno po atomskoj težini i drugim osobinama. Zanimljivo je da je taj broj ujedno i
  dupli broj hromozomskog seta koji karakteriše ljudsku vrstu : ljudska vrsta ima četrdeset
  šest originalnih hromozoma koji određuju njene nasledne i funkcionalne osobine.
  Sredinom devetnaestog veka ruski hemičar Dimitrije Ivanović Mendeljejev je otkrio da
  hemijski elementi pokazuju osobinu periodičnosti kada se poređaju po rastućim atomskim
  težinama. Taj zakon je omogućio Mendeljejevu da elemente svrsta u periodni sistem
  prema atomskim težinama tako da srodni elementi zauzmu mesto u istoj koloni jedan
  ispod drugog. Tako je bio u mogućnosti da predvidi na kom se mestu u Periodnom
  sistemu nalaze još neotkriveni elementi, u kakvim se jedinjenjima moraju tražiti i mogu
  naći, i kakve su im hemijske i fizičke osobine. Naučnici koji su posle Mendeljejeva proučavali
  periodni zakon hemijskih elemenata napravili su dalji napredak objašnjavajući periodni
  zakon u skladu sa elektronskom konfiguracijom atoma i molekula.

 2. #2
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Dimitrije Ivanović Mendeljejev je rođen 07. februara 1834. godine u Tobolsku, Sibir, gde mu
  je otac bio direktor gimnazije. Bio je najmlađe od četrnaestoro dece Marije Dmitrievne
  Korniljev i Ivana Pavlovića Mendeljejeva.Mati Mendeljejeva je bila vrlo energična žena i sam
  naučnik je govorio da njoj ima da zahvali što je mogao da uči hemiju i što je bio u stanju da
  dođe do svojih velikih otkrića. Porodica Marije Korniljev doselila se u Tobolsk rane 1700- te
  godine i proizvodili su hartiju i staklo za Sibir. Dimitrijev otac, Ivan Pavlović umro je dok je
  Dimitrije bio još sasvim mlad, ostavljajući supruzi veliku porodicu. Porodica nije mogla živeti
  od male očeve penzije pa kako je Marijina porodica posedovala fabriku stakla u Aremziansku
  ona preuzima upravljanje fabrikom za skromnu platu.

 3. #3
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Dimitrije je bio majčin ljubimac i ona je je još od negovih dečačkih godina sakupljala novac da
  bi mu omogućila studiranje. Mladi Dimitrije je provodio dosta vremena u porodičnoj fabrici
  stakla gde je od hemičara učio zanat pravljenja stakla. Velik uticaj na mladića imao je muž
  njegove sestre Olge, Besargin koji ga je uveo u svet nauke.Dimitrije u 14 godini upisuje
  gimnaziju u Tobolsku. Ali te godine izgorela je porodična fabrika stakla koju oni nisu mogli da
  obnove. Majka Marija mešutim nije htela da odustane od školovanja svog najmlađeg sina i
  planova za njegovu budućnost. Na njen podsticaj u zadnjoj godini školovanja Dimitrije se
  priprema za prijemni ispit za univerzitet .

 4. #4
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  1849. godine porodica se preselila u Moskvu.U Moskvi su bili u jeku politički nemiri zbog čega
  univerzitet odlučuje da na studije ne primi nikog izvan Moskve. Mendeljejev je bio
  odbijen.Porodica se seli u Sent Petrsburg. Opet su se sreli sa sličnim problemom ali su
  pronašli porodičnog prijatelj koji je radio na pedagoškom institutu. Dimitriju je dopušteno da
  polaže prijemni ispit i on je 1850. godine primljen na izučavanje nauke sa stipendijom.Ubrzo
  posle toga od tuberkoloze Mendeljejevu umiru majka i starija sestra.Dimitrije je bio
  zadovoljan studiranjem u Sent Petersburgu. Međutim u trećoj godini studija se razboleo.

  Iako bolestan od tuberkoloze, ohrabrivan od strane profesora i studenata, onje diplomirao
  na vreme i nagrađen je medaljom kao prvi u klasi. Zbog bolesti, na savet lekara, preselio se u
  Simferopol na Krimskom poluostrvu 1855. kao direktor gimnazije. Tada je imao 21 godinu i
  kroz život ga je vodila vizija Ruskog naroda od kog je shvatio da može napredovati kroz
  nauku.

 5. #5
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata  Pošto se na Krimu uspešno oporavio, Mendeljejev se 1856. godine vraća u Sent Petersburg
  gde je uspešno odbranio rad na temu Istraživanje i teorija širenja supstance usled toplote.
  Mendeljejev je već tada odan svom radu i studentima.1859.godine određen je od strane
  ministarstava za rad i doškolovavanje u inostranstvu. Između 1859 i 1869. Mendeljejev
  proučava gustinu gasova sa Regnaultom u Parizu i mehanizam spektroskopa sa Kirhofom u
  Hajdelbergu. Takođe izučava kapilarnost i površinski napon što kasnije rezultuje njegovom
  teorijom apsolutne tačke ključanja.

 6. #6
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Dimitrijev lični život bio je ispunjen nemirima. 1863, pod velikim uticajem svoje sestre Olge,
  Mendeljejev se ođenio sa Feozvom Nikitchnom Laschevom. Imali su dečaka po imenu Volođa i
  kći Olgu. Mendeljejev nikada nije iskreno voleo Olgu i provodio je malo vremena sa njom.
  Januara 1882 on se razveo od Feozve da bi mogao da se oženi najboljom prijateljicom svoje
  nećake, Anom Ivanovom Popovom.Ana je bila znatno mlađa od Dmitrija, ali ipak su se voleli i
  bili zajedno do njegove smrti. Imali su četvoro dece.Od prvog izdanja Hemijska analiza sa
  primerima iz Finske do poslednjeg rada iz 1906. objavio je preko 250 radova. Njegova
  najčitanija knjiga je Organska Hemija iz 1861 koja je stavila Mendeljejeva u prvu liniju
  hemijskih pedagoga Rusije. Sem radova u oblasti hemije Mendeljejev je provodio mnogo
  vremena radeći na tehničkom unapređenju Rusije.

 7. #7
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Njegov vrhunski domet koji ga je maksimalno ispunio bilo je stvaranje Mendeljejevog zakona
  i razvoj periodnog sistema elemenata. Jos u mladosti verovao je u postojanje reda među
  elementima i proveo je više od 13 godina u skupljanju podataka i stvaranju koncepta
  periodnog sistema. 1866. Njulends je objavio postojanje veze između redosleda elemenata u
  delu Zakon Oktave. Mendeljejeve ideje su bile slične a imao je više podataka i 6. marta 1869.
  predstavio je u ruskom hemijskom društvu svoj rad pod naslovom Zavisnost svojstava
  atoma od njihove atomske težine. Rad je imao osam glavnih tačaka:

 8. #8
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  1. Elementi su grupisani prema njihovoj atomskoj težini i imaju prirodnu periodičnost
   osobina.
  2. Elementi koji su slični po hemiskim svojstvima imaju atomsku težinu koja je blizu iste
   vrednosti ( na primer Pt, Ir i Os ) ili koja raste pravilno ( na primer K, Ru i Cs )
  3. Elemnti koji pripadaju istoj grupi u pogledu atomske težine imaju istu valentnost.
  4. Elementi koji su u prirodi najzastupljeniji imaju male atomske težine.
  5. Veličina atomske težine određuje karakter elementa, baš kao što veličina molekula
   određuje karakter jedinjenja.
  6. Moraju se očekivati otkrića dosada nepoznatih elemenata, na primer elemenata anlognih
   aluminijumu i silicijumu, čija je atomska težina između 65 i 75.
  7. Atomska težina može doprineti novim saznanjima o određenom elementu. Tako
   atomska težina telura mora biti između 123 i 126 i ne može biti 128. Karakteristične
   osobine elemenata određene su njihovom atomskom težinom.

 9. #9
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Otkriće galijuma novembra 1875 godine koji je Mendeljejev najavio kao eka - aluminijum ,
  odvelo je Mendeljejeva pravo na vrh naučnog sveta. Mendeljejev prima Medalju Kraljevske
  Akademije nauka Engleske 1882. a kasnije i niz drugih velikih priznanja. Ruska vlada ga
  1893 postavlja za direktora kancelarije Veličina i Mera. Bio je popularna društvena figura
  Rusije sve do smrti. Umro je 20. januara 1907. u 73.- oj godini života.

  Mendeljejev periodni sistem na prvom mestu ( tako nazvan jer je pokazivao periodično
  ponavljanje sličnih hemijskih osobina ) bio je složeniji od Njulendsovog i bliži onom što
  danas smatramo da je tačno.Tamo gde se osobine nekog elementa ne uklapaju u red
  zasnovan na atomskoj težini, Mendeljejev je smelo izmenio redosled, smatrajući da su
  osobine važnije od atomske težine. Kasnije se pokazalo da je on u ovom pogledu bio u
  pravu. Konačno, i najvažnije, tamo gde nije mogao naći drugi redosled elemenata,
  Mendeljejev se nije kolebao da ostavi prazna mesta u sistemu i objavi da se ono što je
  ličilo na neodređenu prazninu mora popuniti novootkrivenim elementima kojima ta mesta
  pripadaju

 10. #10
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Išao je i dalje. Za tri prazna mesta on je opisao elemente koji bi trebalo da ih popune,
  koristeći kao merilo osobine elemenata iznad i ispod praznine u sistemu. I ovde je
  Mendeljejev imao sreće. Sva tri njegova predskazana elementa otkrivena su još u toku
  njegovog života, tako da je bio svedok trijumfa svog sistema. Francuski hemičar Lekok de
  Buabodran (Lecoq de Bois*baudran) je 1875. godine otkrio prvi od elemenata koji su
  nedostajali u sistemu i nazva ga "galijum" (po latinskoj reči za njegovu domovinu
  Francusku). Švedski hemičar Lars Fredrik Nilson (Lars Fredrik Nilson) je 1879. godine otkrio
  drugi elemenat i nazvao ga “skandijum” (po Skandi*naviji). Konačno, 1886. godine nemački
  hemičar Klemens Aleksander Vin*kler (Clemens Alexander Winkler) izdvojio je treći elemenat i
  nazvao ga ) “germanijum” (Germanija - naziv za Nemačku). Osobine sva tri ele*menta su
  gotovo potpuno odgovarale osobinama koje je Mendeljejev pred*skazao.

 11. #11
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Otkrićem X-zrakova otpočela je nova era u istoriji periodnog sistema.

  Britanski fizičar Čarls Glover Barkla (Charles Glover Barkla) otkrio je 1911. godine da
  X-zraci koje proizvodi neki metal imaju strogo određenu snagu probojnosti, zavisno od
  metala; drugim rečima, svaki elemenat proizvodi sopstvene “karakteristične X-zrakove”. Za
  ovo otkriće je Barklu 1917. godine dodeljena Nobelova nagrada za fiziku.

  Bilo je izvesnog dvoumljenja da li su X-zraci mlazevi sićušnih čestica ili se oni sastoje od
  talasnih radijacija sličnih svetlosnim. Jedan način kako bi se to proverilo bio je da se vidi da
  li se X-zraci mogu prelamati (tj. naterati da promene pravac) pomoću jedne Лdifrakcione
  rešetkeЋ koja se sastoji od niza finih linija. Međutim, za pravu difrakciju, rastojanje
  između linija mora biti približno jednako veličini talasa u radijaciji. Linije, sa najmanjim
  rastojanjem, koje su se mogle pripremiti, dovoljne su za običnu svetlost, ali proboj na
  snaga X-zrakova čini verovatnim da, ako su X-zraci talasne prirode, oni bi trebalo da budu
  mnogo kraći od svetlosnih talasa. Zato nikakva difrakciona rešetka nije bila sposobna da
  izvrši difrakciju X-zrakova.

 12. #12
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Međutim, nemačkom fizičaru Maksu Teodoru Feliksu fon Laueu (Max Theodor Felix von Laue)
  se činilo da su kristali prirodna difrakciona rešetka mnogo finija od svake veštačke. Kristal je
  čvrst, pravilnog geo*metrijskog oblika, linije njegovih ravni čine karakteristične uglove i sa
  karakterističnom simetrijom. Ova vidljiva pravilnost je rezultat jednog ravnomernog
  rasporeda atoma koji čine njegovu strukturu. Bilo je razloga za mišljenje da prostor između
  dva sloja atoma ima približnu veličinu talasne dužine jednog X-zraka. Ako je to tako, kristali
  treba da prelamaju X-zrakove. 13. #13
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Laue je izvršio oglede i našao da se X-zraci koji prolaze kroz kristal zaista prelamaju i
  obrazuju sliku na fotografskoj ploči koja pokazuje da oni imaju osobine talasa. U toku iste
  godine engleski fizičar Vilijam Lorens Breg (William Lawrence Bragg) i njegov isto tako
  poznati otac Vilijam Henri Breg (William Henry Bragg) razvili su preciznu metodu za
  određi*vanje talasne dužine određene vrste X-zrakova na osnovu njihove difrak* cione slike.
  I suprotno, snimci difrakcije X-zrakova su konačno upotreb*ljeni za određivanje tačnog
  položaja (pravca) slojeva atoma koji vrše di*frakciju. Tako su X-zraci otvorili vrata novom
  shvatanju strukture atoma kristala. Za svoj rad na X-zracima Laue je 1914. godine dobio
  Nobelovu nagradu za fiziku, dok su Bregovi podelili Nobelovu nagradu za fiziku 1915. godine.

 14. #14
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Mladi engleski fizičar Henri Gvin-Džefris Mosli (Henry Gwan-Jeffreys Moseley) je 1914. godine
  odredio talasne dužine karakterističnih X-zrakova proizvedenih pomoću raznih metala i time
  učinio važno otkriće da talasna dužina pravilno opada sa porastom rednog broja elementa
  tablice period*nog sistema.Ovim su sasvim precizno određeni položaji elemenata u tablici
  peri*odnog sistema. Ako zamislimo da dva elementa, jedan pored drugog, u tablici proizvode
  X-zrakove čije su talasne dužine dva puta veće ili manje od očekivane vrednosti, onda
  između njih mora da postoji praznina koja pripada nekom još nepoznatom elementu. Ukoliko
  se razlikuju za tri puta od očekivane vrednosti, onda nedostaju dva elementa. Ukoliko se, s
  druge strane, karakteristični X-zraci elemenata razlikuju samo u očeki*vanoj vrednosti,
  možemo biti sigurni da se između njih ne nalazi nijedan drugi elemenat.

  Sada je bilo moguće da se elementima daju određeni brojevi.

 15. #15
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Biološki značaj elemenata I grupe periodnog sistema elemenata


  Vodonik

  Najznačajnije vodonikovo jedninjenje je voda, koja je ujedno i najzastupljenije jedinjenje
  u prirodi. Njena uloga u organizmu je višestruka. Učestvuje u sastavu krvne plazme i na
  taj način omogućava cirkulaciju krvi. Omogućava izbacivanje štetnih materija u vidu
  mokraće i znoja. Održava temperaturu tela znojenjem, u vodi se odigravaju sve hemijske
  reakcije organizma itd.

  Litijum

  Njegov ukupan sadrzaj u našem telu je 0,004 po kg telesne mase. Nalazi se u krvi, tkivima
  i organima coveka. Posebnu ulogu litijum ima u srčanom mišiću gde se u fazi skraćivanja
  miokarda u ćelijama mišića nakupljaju joni litijuma. Koristi se u famaceutskoj industriji kao
  litijum karbonat Li2CO3 u lečenju bipolarnog poremećaja i depresije.

 16. #16
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Natrijum

  Natrijum je jedan od glavnih katjona u organizmu. Učestvuje u metabolizmu vode, reguliše
  kiselo baznu ravnotežu kao pufer, učestvuje u kontakciji mišića, omogućava prenošenje
  ugljen – dioksida do pluća gde se oslobađa. Natrijum se iz organizma gubi znojenjem i
  mokrenjem, pa se često usled velikih napora oseti potreba za nečim slanim, što ukazuje
  da postoji deficit natrijuma u ishrani. Dnevna potreba za natrijumom iznosi 2-6g. Nalazi se
  u većini namirnica.

  Kalijum

  Kalijum je najzastupljeniji unutarćelijski katjon, učestvuje u održavanju kiselo – bazne
  ravnoteže kao pufer, deluje kao kofaktor i omogućava prenošenje fosfatne grupe ATP –a
  na pirogrožđanu kiselinu, učestvuje u sprovođenju nervnog impulsa, dejstvu enzima,
  funkciji celijke membrane. Veliku ulogu ima u radu miokarda. Dnevna potreba za kalijum
  iznosi 2-4 g, a moze se naći u većini povrća, voća, u mesu itd.

 17. #17
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Rubidijum

  Rubidijumov izotop Rb 87 koristi se pri lečenju raka.


  Cezijum

  Cezijum ima stimulativan uticaj na hormone nadbubrezne zlezde i gonada.


  Francijum

  U medicini se upotrebljava pri dijagnostici ranih stadijuma malignih oboljenja.

 18. #18
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Periodni sistem dobio tri nova elementa
  Tanjug | 06. 11. 2011. - 20:02h

  Mendeljejev periodni sistem veći je za još tri elementa. Generalna skupština Međunarodnog udruženja čiste i primenjene hemije (IUPAP), koja se održava u Institutu za fiziku u Londonu, potvrdila je imena tri nova elementa zasnovana na njihovim atomskim brojevima 110, 111 i 112 - darmštatijuma (Ds), rentgenijuma (Rg) i kopernicijuma (Cn).

  Elementi su tako veliki i nestabilni da se jedino mogu stvoriti u laboratorijskim uslovima. Reč je o super teškim elementima koji imaju tendenciju radioaktivnosti, s obzirom na činjenicu da njihovi atomi imaju više neutrona nego protona i brzo se raspadaju.

  "Imena ova tri elementa prihvaćena su u konsultacijama sa fizičarima širom sveta", kazao je dr Robert Kirbi-Haris, generalni sekretar IUPAP-a čija generalna skupština okuplja delegate nacionalnih akademija i društava fizičara iz 60 zemalja.

  Kopernicijum je nazvan po poljskom astronomu Nikoli Koperniku (1473-1543) koji je prvi formulisao teoriju o kružnom kretanju nebeskih tela. Atom je prvi put otkriven 1996. kada su nemački naučnici sudarili cink i olovo, dobivši težak, radioaktivni element.

  Rentgenijum je otkriven 1994. kada su nemački istraživači Helmholc centra kreirali tri atoma ovog elementa koji je dobio ime po nemačkom fizičaru i Nobelovcu Vilhelmu Konradu Rentgenu (1845-1923) koji je prvi proizveo i registrovao elektromagnetne zrake, danas poznate kao iks-zraci ili rendgenski zraci.


  Darmštatijum je 1994. otkrila ista grupa naučnika, a dobio je naziv po nemačkom gradu Darmštatu gde se nalazi sedište Helmholc centra.

  где си пошла с крмељиве очи

 19. #19
  starosedelac
  DaDole avatar
  Status : DaDole je odsutan
  Registrovan : Jan 2011
  Pol:
  Lokacija : Tamo daleko
  Poruke : 42,024
  Tekstova u blogu : 2

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Zamolila bih priču da mi kaže svojstva Srebrnog nitrata

 20. #20
  Registrovani Član
  причалица avatar
  Status : причалица je odsutan
  Registrovan : Jun 2009
  Pol:
  Lokacija : under my skin
  Poruke : 58,042
  Tekstova u blogu : 38

  Početno Re: Periodni sistem Elemenata

  Citiraj Prvobitno napisano od DirkaSta Vidi poruku
  Zamolila bih priču da mi kaže svojstva Srebrnog nitrata
  nisam hemičar, ali ako iz donjeg linka nešto nije jasno, vrlo rado ću objasniti:

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Srebro_nitrat
  где си пошла с крмељиве очи

Slične teme

 1. Sistem
  Od marlon u forumu Hi-fi
  Odgovora: 8
  Poslednja poruka: 04-08-2023, 04:07
 2. Sunčev sistem
  Od причалица u forumu Astronomija
  Odgovora: 165
  Poslednja poruka: 18-10-2015, 06:56
 3. Magnetne osobine elemenata
  Od Ometač u forumu Fizika
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 06-10-2011, 08:03
 4. Magnetne osobine elemenata
  Od kojica u forumu Fizika
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 23-06-2011, 06:08
 5. Biološki značaj elemenata
  Od kojica u forumu Biologija
  Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 23-06-2011, 05:57

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •