Članovi su dužni da pre otvaranje nove teme pretraže forum i ako slična ili odgovarajuća tema već postoji, da svoju poruku napišu u njoj. Duple teme će biti zaključane od strane moderatora. Svaku poruku napišite u odgovarajućoj temi, novu temu otvorite tek ako ste apsolutno sigurni da sadržaj poruke ne može biti deo bilo koje od postojećih tema.

Prilikom postovanja, strogo je zabranjeno korišćenje AllCaps-a (pisanja uzastopnih velikih slova)! Ukoliko želite nešto da naglasite, preporuka je boldovanje ili neki drugi vid formatiranja teksta.

Strogo je zabranjeno postovanje više poruka zaredom ukoliko ste nešto zaboravili reći! Takve poruke će biti spajane od strane moderatora, a autori opomenuti ili sankcionisani. Izuzetak od ovoga je više poruka koje se sadržajno razlikuju i nisu vezane jedna za drugu (recimo, predstavljanje više aplikacija zaredom).

Zabranjeno "požurivanje" na odgovor i konstantno podsećanje na neodgovoreno pitanje.

Spamovanje tema bespotrebnim komentarima (tipa jedan smajli ili odgovori "reda radi") je takođe zabranjeno i takve poruke će biti reciklirane. Budite jasni i precizni pri iznošenju komentara.

Ukoliko prenosite informacije sa drugih sajtova i medija, dužni ste da navedete izvor informacija, tj. autora!