Stranica 2 od 3 PrviPrvi 123 ZadnjaZadnja
Pokazuje rezultate 21 do 40 od 42

Tema: Ivan Gundulić - OSMAN

 1. #21
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Deveto

  Velika se, o Ljubavi,
  vlas ognjenih tvojijeh strijela
  u pogledu lijepom slavi
  oka draga i vesela;
  ali vele veća i jača
  u kraljevskom srcu biva
  čas ka strijele tve potlača
  i sve sile pridobiva.
  Nije čudo cića toga
  Sokolica svijetla i mila
  cara Osmana ljubljenoga
  da je slidit ostavila.
  Trudno mladoj bi podnijeti,
  i smetena tim se reče,
  za kim željno srce leti,
  da i stupaj hro ne teče.
  Biješe nemir najžestočiji,
  ki stravljena dikla oćuti,
  dalek sunca drazijeh oči
  tamnom noći zamrknuti.
  Ali, ohola i moguća,
  iz krvave mrzi ju rati
  s Turcima se pobjeguća
  prid Poljacima ukazati.
  Tim otkada lanjsko lito
  mlad kraljević razbi cara,
  s drugami ona strelovito
  preko leškijeh strana udara,
  leteć mnokrat sred potjera
  sjemo tamo po prostoru
  od Odera do Nepera
  i s Nestera k Nijemskom moru.
  Čim bojnica tako izbrana
  veće puta tijekom minu
  plineć, paleć sa svijeh strana
  svu poljačku kraljevinu,
  u slobodi smiona odviše
  doć se usudi najposlije
  u dubravu gustu više
  grada od tvrde Varšovije.
  Biješe u svrsi kolovoza
  jur počela jesen plodna,
  kad zadaždje s groznijeh loza
  rujna i zlatna pića ugodna.
  Pram osvanu dan čestiti,
  koga vječna biće slava,
  dan veseli od dobiti
  kraljevića Vladislava,
  u ki bez broja i bez kraja
  vojsku on razbi i zatjera
  Istočnoga ljuta Zmaja
  lansko ljeto kraj Nestera.
  K poljskom kralju na dan ovi
  skupiše se sred Varšova
  sve vojevode, svi knezovi
  i staroste od gradova.
  Tere pokli tuj u mnogu
  bogoljupstvu u sve glase
  najprije hvalu višnjem Bogu
  u prisvetoj crkvi daše,
  u razlike svak načine
  sa svom se opet moći stavi
  da spomena nad sve ine
  srećnoga se dana slavi.
  Mlad kraljević i po izboru
  š njim gospoda ina tada
  podranili bijehu u zoru
  lov loviti izvan grada.
  On razlike tireć zvijeri
  hoće ukazat svim očito
  kako s vojskom cara tjeri
  u dan isti prednje lito.
  Pod bogatim odjećami
  od crljena sja grimiza,
  gdi se biser i drag kami
  vrh pošvena zlata izniza;
  na pasu mu je mač zlaćeni,
  vrh glave mu trepti perje,
  a pod njime konj ognjeni
  lakši, brži neg sjever je.
  Taki je vidjet bog sunčani
  i u oružju i u obrazu,
  kad zvijeri iskat i on podrani
  po nebeskom svijetlom pasu.
  Brat Kazimir, toprv komu
  lice zlatni mah celiva,
  i on na konju ognjenomu
  zlatno odjeven uza nj siva.
  U Istoku od mladosti
  zora od slave još mu istječe,
  a od hrabrenstva i od liposti
  stere zrake nadaleče.
  Stjepan, mlađi brat, už njega
  kaže istakmit djelim ime;
  brži od plama, bjelji od snijega
  igra urešen konj pod njime.
  Jezde i svitla bratja ina
  kon slavnoga Vladislava,
  i od oružja i od haljina
  zamjerna je svijem naprava.
  Lijepi i mladi kraljevići
  na njegovih zracih sjaju,
  jakno sivi sokolići
  kad se u sunce zagledaju.
  Vojevode, knezi i pani
  prid njim redom jezde u dici,
  odjeveni i oružani
  plemenito svikolici.
  Plemenita družba ova
  s dobitnikom turskijeh sila
  na odlučena mjesta od lova
  ovako se uputila;
  a varšovske lijepe i mlade
  sve gospoje pune dike
  izišle su vrh livade
  pokraj bistre Visle rike.
  Tih se tančac među njimi
  tuj zameće u ljuvezni,
  u kom glasim medenimi
  kliknuše ove slatke pjesni:
  "O čestiti, o hrabreni
  kraljeviću Vladislave,
  svak je veseo u spomeni
  nedobitne tvoje slave!
  Ti, o sivi naš sokole,
  u mlađahna tvoja ljeta
  potlačio si Turke ohole
  i dobio cara kleta.
  S tebe obranu svu primila
  kraljevina je naša svudi;
  s tebe opet se razgojila
  u pokoju ki svak žudi.
  Svud težaku zemlja blaga
  s tebe obilne vraća plode;
  s tebe optječe mjesta draga
  med iz dubja, mlijeko iz vode.
  S tebe veseo krotka stada
  pod sviroku pastir pase;
  s tebe putnik miran sada
  grede pojuć u sve glase.
  Konj - koji se bijesan jaha
  s napuhanijem nozdram prije:
  rža, pjeni, oganj paha,
  vihar vidjet bi svudije -
  blag i krotak zelen milu
  na livadah sad uživa,
  tere bojnu ljutu silu
  na ljuvenoj promjeniva.
  Skladni puci, mirna sela,
  travna polja, doba ugodna,
  rojne pčele, stada cijela,
  žitne njive, dubja plodna.
  Razvedren je svak u licu;
  glasi ti ovo svi govore:
  Veće lijepu vjerenicu
  na ćaćkove vodi dvore!
  Kraljeviću, sve je spravno!
  Ne skni veće pir veseli;
  u unucijeh ime slavno
  ponoviti naš kralj želi!
  Novim zracim čin' da optječu
  ova naša mjesta i dalje,
  i rađaju se i istječu
  sunci od sunac, kralji od kralja."
  Ušto na čas dana blaga
  tanac vode sej gospoje
  i ovako se pjesan draga
  Vladislavu slavnom poje,
  eto smiona Sokolica
  iz dubrave guste izide
  s dvanaes bojnijeh djevojčica
  ke ju svudi slidom slide.
  Jak lavica usred gora
  kad pritisne glad ju ljuti,
  na sve strane uši otvora
  oslušujuć kud se puti;
  ako iz dubrav gustijeh kada
  pastirske ona dipli čuje,
  sudeć da tu pasu stada,
  veseli se i raduje,
  i misleći da brzo ima
  na volju se nasititi,
  k onoj strani put uzima,
  leteć u tijek strjeloviti;
  zatočnica tako je ohola
  na začinke slatke i mile
  kim se bijehu posred kola
  lijepe gospođe oglasile;
  vapije: "Evo plemenite
  sreće, evo lijepa plijena!
  Tec'te o drage me, tecite
  na bogatstva neizrečena!
  Slijed' me svaka, svaka osveti
  sebe, cara, tursku vjeru,
  spomenujuć u pameti
  lanjsku dobit i potjeru!"
  Dobro ovoga ne doreče
  Mogorkinja dikla vrla,
  a tište se i zateče
  na brzomu konju hrla.
  Lete za njom, a ne teku,
  i nje druge nagle i hitre,
  i plijen željni da prije steku,
  brzim konjim stižu vitre,
  ter u način poplavice,
  ka s obilnijeh voda rijekom
  plaho se oreć niz litice
  sve što sreta nosi tijekom,
  jedna jednu sprijed desnicom
  za snježane prsi hvata;
  druga drugu nica licom
  stere konju priko vrata;
  njeka za pram rudi od kosi
  a za ruha njeka sviona,
  za ruku onu ova nosi,
  za pas zlatni ovu ona.
  Priko noćne tako tmine
  sred divljači vuku prike
  vukovi ovce u načine
  nemilosne i razlike.
  Bojne dikle brže od strijele
  tekuć poljem u pospjehu
  s drazijem plijenom sve vesele
  odmakle se dalek bijehu,
  kad gospođe ugrabljene,
  budući se osvijestile,
  svu u glase sjedinjene
  tuže, ciče, plaču, cvile.
  Njeka ćaćka draga svoga,
  njeka bratju milu a nika
  uzdišući ljubljenoga
  zove u pomoć vjerenika.
  Još slobode slatke cića
  ne pristaju sa svom moći
  vapit slavna kraljevića
  da ih otet bude doći.
  Ali se od njih svijeh zamani
  ciči, plače i tuguje,
  u zaklonoj ako strani
  nije nikoga da ih čuje.
  Grm ih spleten, dubje često
  gustim gajom još opstrije,
  pače kitnim hvojam mjesto
  nebesom ih istim krije.
  Ukraj gaja gusta toli
  dubrava se jedna otkriva:
  brza ju rijeka grli doli,
  a tih vjetric zgar celiva.
  Rudi jasen, brijes široki,
  bor zeleni, joha bijela,
  divja lijeska, drijen žestoki,
  kitni javor, vita jela
  i česvina od sto vijeka
  i hras davnji tuj se ustara,
  ni im je nigda sila prijeka
  naudit mogla od vjetara.
  Proz dubje ovo hrlo stado
  od razlicijeh trka zvijeri,
  a po granah leteć rado
  jato od ptica sveđ žuberi.
  Bistra rijeka s veće traka
  u dubravu gustu ulazi,
  od sunčanijeh ka ju zraka
  čestim kitjem čuva i pazi.
  Ali sve se vode staju
  i jezero sred nje čine,
  ljetne danke u kom traju
  lijepe vile od planine.
  Družba istočnijeh zatočnica
  slidi smiona i slobodna
  gdi ju glasom od vjetrica
  dubrava ova zove ugodna.
  S druga tijeka svaka trudna
  znoj na svijetlom licu utira,
  i od vrućine od poludna
  jaše u dubje polak vira.
  Sokolica prihrabrena
  prid njima se nagla puti
  i u dubja ih skut zelena
  klikne ovako počinuti:
  "Eto je pastir svratio stada
  u podgorje na plandište;
  svak pod dubjem sred livada
  pri kladencih vjetric ište.
  Zato i mi, druge mile,
  čim sunce odzgar pripeklo je,
  hod'mo gdi sjen dubja dile
  za trudima nać pokoje!
  Uživajmo slatke hlade
  gdje nas zove draga sjenca,
  a konji nam vrh livade
  neka pasu kod kladenca.
  A ti, ki si toli svijeto
  u junačtvu, Vladislave,
  hodi otima' robje oteto:
  čekamo te sred dubrave.
  Ne straši nas tva desnica!
  Cijele vojske s tobom vodi:
  s dvanaes samijeh djevojčica
  ja te čekam u slobodi.
  Od prijekora i od sramote
  po svijetu ti glas će otiti
  ispod grada da ti se ote
  cvijet gospoja plemeniti,
  i da iz ruka dvanaes žena
  ne mož opet ti ga steći,
  ti ki u slavi od imena
  letiš junak sad najveći.
  Ah, ne trpi da su vrijedne
  na tvoj kući, u tvom mjesti
  djevojčice mlade jedne
  dan od tvojijeh slava smesti!
  Ali u tebi srca nije
  na polje izit nam protiva -
  da vlas ženska ne dobije
  tko prije care pridobiva.
  Uto, druge moje izbrane,
  ne bojte se od potjera.
  Odsjedimo konje vrane,
  počnimo kon jezera."
  Dikla ohola i smiona
  u ovi način vika i prijeti,
  veseleć se da sama ona
  s drugam svojijem cara osveti.
  Bojnice se sve poteže
  i s robinjam s konja skaču;
  svaka svoju nase veže,
  sve ujedno one plaču.
  Mlađahnijem, da ne uteku,
  žestocijem uvitima
  pri oštrijeh duba hreku
  snježana se put prižima.
  Ponosite i zlosrde
  od Istoka vrle dikle
  ovako se sprva tvrde
  među sobom, pak su klikle:
  "Pokli sumnjit nije sada
  da nas ovdi tko sastane,
  o viteška družbo mlada,
  stav'mo oružje teško s strane,
  ter po ovoj bistroj vodi,
  čim sve praži sunčja zraka,
  plovaj, plovaj u slobodi
  igre mile tvoreć svaka!"
  Rasladiti trude od boja
  ušto ovako mlade žele,
  od ljuvenijeh perivoja
  otkrivaju lijere bijele.
  Nije mjesta, strane nije
  najmilije i najdraže,
  ku zavidno ruho krije,
  da se naga sad ne kaže.
  Sve bjeloće da prid oči
  izberu se i sjedine:
  drobni biser od Istoči,
  jasno srebro, snijeg s planine,
  kon bjeloće mile i drage
  bojnijeh diklic tamne ostaju,
  ke u bistrih vodah nage
  jakno zvijezde trepte i sjaju.
  Na zamjernu na jedinu
  njih bjeloću svijetlu izbranu
  bistri jezer ončas sinu,
  živim ognjem voda planu;
  ozelenje kraj u travi,
  trava u cvitju osta okoli,
  bližnje dubje po dubravi
  grane u vodu skloni doli.
  Sa svijem vodam odsvud rijeka
  zaletje se u tijek hrli,
  s travom, s cvijetjem, s dubjem neka
  celiva ih ona i grli.
  Njeka je rudi pram vrh čela
  u oblak zlatan pokupila,
  njeka niz bio vrat rasplela
  i vrh voda njim zdaždila.
  Nu kći kralja od Mogora
  ljepša i svjetlja svih se ukaza:
  njoj iz bijelijeh prsi zora,
  sunce istječe iz obraza.
  Bjelja je vidjet ona vele
  s drugam plovuć sred jezera
  negli od mora vile bijele
  i od spijevoca kufa pera.
  Čim nje vlažni pram od kosi
  tiho prši s hlatka blaga,
  iz zlata joj biser rosi
  po cvjeticu lica draga.
  Ovaka se njegda objavi
  i božica svijetla od lova
  i po jezeru u dubravi
  naga ovako s drugam plova.
  Ovaka se i ljuvena
  lijepa mati ukazala,
  iz snježanijeh kada pjena
  sred morskijeh se rodi vala.
  Ali ohole dikle lijepe
  čas ne mogu stat bez rati,
  i u zabavah slacijeh hlepe
  bojnice se ukazati.
  S jedne strane šes ustaju,
  s druge opeta šes protiva:
  sve se vodam oružaju;
  zatjecat se svaka uživa.
  Jedna suproć drugoj plove,
  jedna drugoj prijeti smeću;
  sada one, sada ove
  vodu uzimlju, biser meću.
  Čim bojnice lijepe i nage
  čine ovake igre u vodi,
  tere svaka varke drage
  i hitrine iznahodi,
  eto od trublja i od vapaja
  zamnje okolo sva dubrava;
  lovci ju kruže sa svijeh kraja
  kraljevića Vladislava.
  Njeki u ruci harbu nosi,
  kopje vito njeki ima;
  s ognjenim su puškam mnozi,
  mnozi s lucim napetima.
  Oni vode brze hrte,
  lovne jastrebe ovi drže;
  tražeć vižli svud se vrte,
  psi ini laju, konji rže.
  Mlad kraljević biješe otprije
  opkružio polja cijela;
  soko mu se sivi vije
  vrh svijetloga vedra čela.
  Ptica ohola sred visine
  plemenita jata tjera,
  a na vrste manje ine
  mrzi trudit brza pera.
  Stiže tko se ne priklonja,
  za priklonim letjet neće;
  nu što udara, sve prid konja
  Vladislavu slavnom meće,
  ko tim veleć: "Toli mnoge
  nije ni jake sile od svita
  koja ovako prid tve noge
  pasti neće pridobita."
  Razlicijeh stada zviri
  odsvud skaču zatjerana;
  od lovaca družba ih tiri
  i u krug zbija sa svih strana.
  Bježi bez traga i bez puta
  hitra kuna, zec pun straha,
  vepar, kaplan, ris, košuta,
  jeljen brzi, srna plaha.
  Lovcim dubrava uokolo
  i oružjem sva se optječe;
  krotko zvjerenje i oholo
  zbjeno u jatu jednom teče.
  Nu kraljević, ko zamjeri
  što dubrava krijaše ova,
  viknu: "O družbo pust'te zvijeri!
  srećnijega nam evo lova!"
  Sokolica svrće oči
  otkud buka strašna ishodi,
  i ko pozna što ju uzroči,
  i ko vidje što se zgodi,
  vapije drugam: "Prešno svaka
  na oružja, na obrane!
  neprijateljska množ nas jaka
  optekla je s svake strane."
  I uto iz voda hrlo iskače,
  i uzam ruha na se meće;
  samom sabljom među mače
  usrnuti spravna je veće.
  Vremena bo ni čas nije
  da oklopjem prsi opaše,
  da kacigom čelo skrije,
  da na brza konja uzjaše.
  Nu nje druge brze toli
  u izišastvu bit ne mogu
  da ih vlas brža ne okoli
  neprijateljskom u nalogu.
  Što da učinit mogu nage?
  Pridobita je svaka sama,
  ne od protivne sile i snage
  nu od istoga svoga srama.
  Nijedna oružja ne popada
  ni u drugo trati sila
  negli u odjeću jeda mlada
  naga bi se zaštitila.
  Tako lovice u lovu se
  uloviše pri lovini;
  pače gusa usred guse
  inih plijeneć plijen se čini.
  Tako i jato bijelo u vodi
  od snježanijeh kufa plove
  i igre nove iznahodi
  pod žubere slatke i nove;
  nu ako upazi orla siva
  gdi na nj leti iz visina,
  sklapa krila, glavu skriva,
  ne igra veće ni začina.
  Kraljević se blag odveće
  s uhićenijem diklam kaže:
  ko one inih, on njih neće
  vezat, samo im stavlja straže.
  Sokolica nu viteška
  ne gubi se, što sama osta:
  u desnici sablja teška
  za cijelu joj je vojsku dosta;
  pače druge nje videći
  da su u ropstvo veće upale,
  skače gdi je skup najveći
  neprijateljske od navale.
  Jakno tigre, zvijer srdita,
  iz planinske kadno spile
  lovac skupi i pohita
  porode joj drage i mile,
  pune bijesa i čemera
  u plahom se krši tijeku,
  i zlotvora dočim tjera,
  reži u ognju strašnu i prijeku;
  tako puna srčbe ognjene
  i ohola bojnica je,
  čim u plijenu zaplijenjene
  oslobodit druge haje.
  Među oružja, među konje
  ne teče ona nego leti,
  tere smrtne i pokonje
  raspe lovcem vika i prijeti.
  Naprijed, nazad, zdesna, slijeva
  grad udarac smrtnijeh valja,
  daž od leške krvi lijeva
  topeć mjesta bližnja i dalja.
  Lomi, krši, tre, potlača,
  bije, siječe, pleše i meće;
  sto desnica i sto mača
  da ima, mogla ne bi veće.
  Leha i Kraka ubi ujedno:
  mačem prođe oba hrlo;
  a nemilo i neredno
  Vitoslavu prikla grlo.
  Priko pasa Đurđa udara
  i rasijeca u dva dijela,
  a odnese u Gašpara
  vrh od glave vas do čela.
  Stuče Ostoji bočom glavu
  i moždani sve mu proli;
  on vas streptje i u krvavu
  blatu pade na tle doli.
  Još Biserko, dijete mlado
  ružom lice komu zene
  a veselo sjaju i rado
  oči lijepe i ljuvene,
  u plahoći bez ozira
  na bojnicu čim nasrće,
  ispod sablje britka umira
  ku ona plaho na nj obrće.
  Ali jedna zatočnica
  što da more proć tisući,
  budi zmija krilatica
  i ognjeni zmaj gorući?
  Oko nje su sjedinili
  Poljaci se svi u buci
  i sto mača izvadili
  suproć jednoj samoj ruci.
  Smiona dikla ne ima straha,
  ali čijem ih bije i tuče,
  iznenatke sred zamaha
  viteška joj sablja puče.
  Ne ustavlja se, bočom lupa
  i u zlotvorskoj grezne krvi;
  nu od leškoga svakčas skupa
  odsvud mnoštvo veće vrvi.
  Tada u smrtnoj čim pogubi
  kraljević ju slavni gleda,
  prije neg život mlada izgubi
  skače s konjem sam naprijeda;
  rastiskuje i uklanja
  sve viteze svoje s strane
  i da ju ničiji mač ne ranja,
  njegovim joj čini obrane.
  Nije hrabrenom Vladislavu
  vik u srcu svom podnijeti
  lijepu bojnicu i gizdavu
  da neredno vidi umrijeti;
  spomenuje nje jedina
  i zamjerna bojna dila,
  sred bogdanskih kad ravnina
  u pomoć je caru bila.
  A i toliko ona je lijepa
  i u rasrdžbi i u gnjivu,
  da pogledom stijenje cijepa
  i u ognju zgara živu.
  Ni kraljević vik bi uteći
  od nje drazijeh oči mnogo,
  da ne ustruča ozir veći
  sad željenje svoje mnogo.
  Krepku on miso ima ovu,
  da u nijedno viku doba
  vitezu se Jezusovu
  željet Turkinj ne podoba;
  a i ures drag sunčani
  od sve lijepe vjerenice,
  ki u srcu gleda i hrani,
  ne da mu ino željet lice.
  Sokolica ali, veće
  videć ino da ne more
  i da iz one ima smeće
  rasutje izit nje najgore,
  za nikako ne upasti
  u poljačke živa ruke,
  smiona grdi bez pripasti
  ognje, mače, strile i luke.
  Pri slobodi smrt ne haje,
  tiska i nazad lako uzmiče;
  a i kraljević ne pristaje
  vikat nitko da 'u ne tiče.
  Nu nije puta već naprida:
  vojska je prid njom, za njom rika.
  Što će? gdi će? Da se prida.
  Vladislav joj slavni vika.
  Bojnica se netrpeća
  sva plam živi na ovo stvara;
  riječ joj izrit ne da smeća,
  rukom samo odgovara.
  Ali se oprijet zaman sili;
  na nju jednu svak se puti:
  predat joj se trijebi ili
  sasma ludo poginuti.
  Tim stegnuta s tih nezgoda
  u rijeku se meće doli;
  štraplje uzgori plaha voda,
  kraj zamniva vas okoli.
  Na vrh ona iz dna iskače,
  i na izmjenu ruke od lira
  sve što može brže i jače
  pruža dilje i prostira.
  Plove jakno laka riba,
  i, gdi s druge strane pazi
  da se od rijeke kraj prigiba,
  slijedi i nadvor hrla izlazi.
  Kraljević se slavni čudi
  nedobitno pazeć sminje
  i slobodu mnogu sudi
  od hrabrene Mogorkinje.
  Tim sred skupa svih junaka
  sprva ju diči, hvali i slavi,
  za podoban dar joj paka
  uhićene druge otpravi.
  Bojne konje, svijetla oklopja
  i ostalo sve što ote;
  štite, strile, luke, kopja
  šlje joj na čas nje lipote,
  veleć: "Da znaš, mač sred moje
  ki desnice vidje sjati,
  jer se opasa za gospoje
  slobodivat, ne hitati;
  zašto, zasveda turački
  strah je i rasap naša sila,
  kraljević je svud poljački
  štiti i obrana lijepijeh vila."
  Nu ko bojna dikla uza se
  opet mile dikle vidi,
  s tolikoga dara sva se
  panji, gubi, smeta i stidi.
  U pameti misleć hodi
  ko bi mogla zahvaliti;
  nu načina ne nahodi,
  tim ovako sta vapiti:
  "Kraljeviću glasa mnoga,
  dobita sam ja, dobita,
  ne od oružja nu od tvoga
  blagodarstva plemenita."
  Ko ovo reče, diže s vrata
  lijep ogrljaj hitro zglobjen,
  vas biserom oko zlata
  i kamenjem drazijem pobjen.
  Slovima se on optječe
  u kih pismo šti se odzgara:
  "Svak odstupaj nadaleče!
  mogorskoga kći sam cara."
  Za uzdarje posla ovo
  Vladislavu hrabrenomu,
  veleć da ime svud njegovo
  u srcu će nosit svomu,
  i da unaprijed nigda veće,
  za harna se ukazati,
  proć krstjanim ona neće
  nigdje s drugam vojevati.
  Pak oružja na se stavi
  i na uresna konja skoči,
  tere s družbom put upravi
  k carstvu očinu put Istoči.
  Nu k istočnim stranam svijeta
  čim bojnica lijepa jaše,
  crni ju hadum eto sreta,
  Kazlaraga koga slaše.
  Sprva joj se on poklanja,
  kako običaj turska prosi,
  paka ukratko bez krsmanja
  kaže glase ke joj nosi.
  Veli: "Od slavna cara Osmana
  u Istok, gdje sad s vojskom ide,
  o kraljice, ti si zvana
  i ove druge ke te slide".
  Sokolica na glas ovi,
  ki s veseljem sliša mlada,
  konja obrće na put novi,
  puti se uprav Carigrada.
  Sred stravljena srca svoga
  čas ne može mira imati
  da joj cara ljubljenoga
  prije se željnoj nagledati;
  koga ni dug put, ni brijeme,
  ni ina nijedna stvar na svijeti
  nije s prigodom razlicijeme
  mogla izet joj iz pameti.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 2. #22
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  9. pjevanje
  Radnja se premješta u Poljsku, a započinje govorom o ljubavi. Na godišnjicu bitke kod Hoćima
  Vladislav odlazi u lov i tako simbolički obilježava prošlogodišnju pobjedu. Gospođe pjevaju pohvalnu
  pjesmu Vladislavu. Sokolica sa svojih dvanaest amazonki otima poljske plemkinje, a potom odlaze na
  kupanje gdje ih sreće Vladislav te zarobljava sve ratnice osim Sokolice, koja se junački bori i ubija dio
  kraljevićeve pratnje. Vladislav, zadivljen njezinom ljepotom i snagom, oslobađa amazonke uz uvjet da
  više ne ratuju po Poljskoj. Sokolica odlazi te susreće Kazlar-agu koji joj prenosi Osmanovu poruku da
  se vrati u Carigrad.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 3. #23
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Deseto

  Zatravljena Sokolica,
  da prije vidi cara mlada,
  s drugam leti jakno ptica
  put bijeloga Carigrada;
  a Poljaci svi veseli
  i gospođe slobođene
  na obilne su gozbe sjeli
  pokraj rijeke svim studene.
  Na čas dana srećna toli,
  a u zdravlju kraljevića
  zdravice se uokoli
  napijahu od mladića.
  Još na slavu poljske krune
  pod glas skladnih začinaka
  rujna vina čaše pune
  služahu se od junaka.
  Prođe zdravica, i u zdravlju
  kraljevića vjerenice
  napi slavni Vladislav ju
  čašom zlatnom sred desnice.
  Veseo ostatak danjih časa
  lovci ovako čim trajahu,
  česti glasi iza glasa
  kraljeviću dolijetahu.
  Ulak, najprije koji dođe,
  navijestio mu ovo biše
  od Turkinja ko gospođe
  varšovske se zaplijeniše.
  Donije drugi ko je veseo
  kralj i š njime vas puk ini
  da je Vladislav slavni oteo
  kleta gusa što zaplini.
  Hrlo tekuć prispije treći:
  š njim poruka nasta ova,
  da s gospodom, čas ne ckneći,
  gre kraljević put Varšova;
  a to prije noći neka
  u gradu se nađe unutra,
  er poklisar carski čeka
  u osvijet se bijela jutra.
  Ko dobitnik od Istoči
  ču zapovijed oca svoga,
  na brzoga konja skoči
  naglo slijeđen od svakoga.
  Gospodičić mlad prid njime,
  da od puta trud mu skrati,
  kliče glasom veselime
  u ovi način popijevati:
  "Podiže se plaho dijete
  mlad car Osman s Carigrada
  na pogube, raspe i štete
  poljskijeh polja i livada,
  da čestitu krunu lešku
  sabljom smakne i potlači,
  i pod tursku silu tešku
  nje kraljevstvo uharači.
  Ali istine buduć glase
  kralj poljački veće čuo
  s neizmjernom vojskom da se
  car na njega podignuo,
  zapovidje sa svijeh strana
  da vojevode sve najveće
  i gospoda ina izbrana
  u varšovsko dođu vijeće;
  gdi, buduć se razumile
  turske sprave strašne odviše,
  s mnogijem silam mnoge sile
  susresti se odlučiše.
  Poletješe zapovijedi
  po prostranoj kraljevini
  put Varšova da svak slijedi
  pod oružjem u brzini;
  da na vojsku svak se kupi,
  da se oprijeti svi sjedine
  silnom caru, prije neg stupi
  na podoljske pokrajine.
  Sva se zemlja na glas ovi
  zbuča, zbuni i podiže;
  vrve odsvud vitezovi,
  k Varšovu se svak približe.
  Inostrane krune i knezi,
  s kim Poljaci društvo imaju,
  s vojevodam i s vitezi
  na njih pomoć i oni ustaju.
  Prosuše se stijezi svudi,
  trublje daše bojne glase;
  od razlicijeh vojska ljudi
  na ravnome polju sta se.
  Sinu svomu kraljeviću
  kralj šibiku nad svijem poda,
  a ime Karlu Hotjeviću
  od vojevode svijeh vojevoda.
  Sunčano se svijetlo oko
  ljepšijeh vitez ne nagleda:
  svi jezdijahu uširoko
  pod načinom skladna reda.
  Zaletje se iz sjevera
  na Istočna ljuta Zmaja
  i prostrije bijela pera
  poljski Oro put Dunaja.
  Slavna kralja vojska izbrana
  pod krilim mu staše tada:
  cvijet junačkih leških strana
  i Krakova ures grada.
  On moškovskih priko polja
  dođe ruske na granice,
  pak upriječi put Podolja
  uprav tvrde Kamenice.
  Stani se otle na krajine
  gdi od Nestera rijeka teče,
  ter pogleda iz visine
  bistrijem okom nadaleče.
  Ali onuđe od Dunava
  pazeć sletje siva ptica,
  gdi slavnoga Vladislava
  suncem sjahu vedra lica,
  veleći mu: 'Zapovijeda',
  kud ću obratit brzim krili,
  kud li kazat put naprijeda
  nedobitnoj tvojoj sili?
  Eto u staro Drenopolje
  Otmanović izišo je,
  na široko ravno polje
  taboreći čete svoje;
  paček se je i otole
  sam na konju it podigo,
  da bi tvoju, o sokole,
  nedobitnu dobit stigo.
  Nu što velim? Nove glase,
  kraljeviću, čuj, izbrani:
  prišo je Dunav, približa se
  plahi Osman k ovoj strani.
  Eto moje bistro oko
  veće ga je ugledalo:
  polje mu je svijem široko
  neizmjernoj vojsci malo.
  Zasjedi mu ti mostove
  priko Pruta i Nestera,
  er sam pogled vojske ove
  razbjena ga natrag tjera.
  Scijeni dijete s bojnom rati
  da se umiješat sred junaka
  u saraju vojevati
  s kolom lijepijeh djevojaka;
  misli, iz luka vitezovi
  što potežu smrtne strile,
  da su posmijesi i celovi
  kijem ranjaju usti mile,
  a zatočne ravne strane
  bojna polja sred zavade
  prsi bijele i snježane
  Turkinjice lijepe i mlade.
  Ah, čuj u što dijete uzda se!
  Kad se na boj š njim spravljala,
  carica mu je zlatne vlase
  za tetive luka dala,
  veleći mu: Slatki brače,
  ti iz moga strijeljaj prama:
  ja zlotvore tve najjače
  pogledom ću sharat sama;
  ti desnicom tvom hrabrenom,
  ja ću očima daždjet smrti,
  mahramicom pozlaćenom
  truđahnu ti znoj otrti. -
  Utoliko i ti otpravi
  vojevodu sajdačkoga,
  da na moru razbije plavi
  neprijatelja silna tvoga.
  On s Kozacim, od kih sada
  glava je stavljen, u dobiti
  do samoga Carigrada
  lasno sve će poplijeniti;
  pače još će proć naprida
  vlas njegovih vojničara
  i izet tvrdih iz obzida
  Korevskoga tamničara.
  S druge strane pod oklopjem
  Radoviljski knez otidi,
  ter na Vitoš s vitijem kopjem
  proz Planinu Staru uzidi,
  Nemaniću da Stjepanu
  namjesnik si krune carske,
  čim pod tobom zemlje ostanu
  srpske, raške i bugarske.
  Senjanskoga i najbolje
  još viteze makni sade
  da na staro Nikopolje
  tvoj dobitni stijeg usade.
  Tuj se Marka Kraljevića
  i Mihajla vojevode
  još popijeva bojna srića,
  smjenstva, junaštva i slobode.
  Skokni konja po Kosovu,
  gdi ubi Miloš cara opaka,
  a k bijelomu Smederovu
  pošlji kitu tvih junaka;
  duh da odahne i počine
  ukopanijeh pepeo kosti
  Đurđa despota i Jerine,
  kijeh zet Murat ožalosti.
  Nu tvu vojsku nebrojenu
  u dvije vojske prije razdili,
  ter na polju otvorenu
  s jednom se opri turskoj sili;
  a s drugom ju iz nenadne
  strane opkruži i zateci,
  ter smetene i neskladne
  glave sveži, puke isijeci.
  Obod' konja, uzmi veće
  u desnicu kopje vito;
  Bog je s nami, od tve sreće
  nevjerstvo je pridobito.
  Nijesu od mnoštva Turak sade
  junaci se tvi pripali,
  er da nebo ozgar pade,
  na kopjijem bi ga uzdržali;
  nu su Turci iščeznuli:
  sjeverne im zvijezde prijete,
  er pogubu njih su čuli,
  kad na carstvo stane dijete.
  Priko Crna mora doni
  Otman sablju vrh krstjana;
  priko Crna mora goni
  sad krstjanska sablja Osmana'.
  Ču kraljević glas pun sreće,
  i u bogdanske zemlje ravne
  pod orlovim stijegom veće
  čete uvede na boj spravne.
  Suproć njemu car srditi
  od sto vojska s vojskom doje,
  kojoj mogli pribrojiti
  svi jezici ne bi broje.
  Na oružje se s obje strane
  dođe, i u buci vas svit zamni;
  zdaždiše u ognju smrtne rane,
  sve se smete, dan potamni.
  Kon Nestera Nester veći
  turske krvi tuj proteče,
  i u nevjerskom raspu i smeći
  jedva s glavom car uteče.
  A sad, carski dobitniče,
  kraljeviću naš hrabreni,
  gdi zapada, gdi ističe,
  slijedit smo te pripravljeni.
  Ne od hlapa, ki na jata
  zatjerani na boj hode,
  nu je tva vojska izabrata
  od vojevoda i gospode,
  ki svi vape: "Pri Dunavu
  ne stoj nego prostri sada
  našu, tvoju, Božju slavu
  od istoka do zapada!"
  Tako junak popijevaše;
  ali uz vedra kraljevića
  veće u Varšov družba jaše
  svijetlijih mladic i mladića.
  Svak se vidi odsvud teći:
  na vratijeh ga svak je srio,
  s gospođam se veseleći
  kih on biješe slobodio.
  Po prozorih sa svijeh strana
  djevojčice lijepe sjaju,
  i od razlika cvića izbrana
  dažde obilne prosipaju.
  Hvale vas mu puk začina,
  star i mlad ga častit hrli,
  i kralj slavni slavna sina
  rado prima, milo grli.
  A i poklisar cara silna,
  buduć prošo sve Podolje
  i sva ruska mjesta obilna,
  na mazovsko dođe polje.
  On se u gradu Kamenici
  biješe uzdržo vele dana,
  što kazački svud vojnici
  vrćahu se sa svijeh strana.
  Od njih guse neizrečeni
  strah u srcu svom oćuti,
  zasve er znaše da otvoreni
  poklisarom svud su puti.
  Još bo odonda paša uspreda
  i u teškoj osta smeći,
  otkad s kopjem na nj ugleda
  Krunoslavu bojnu teći.
  Sumnji, i sveđ mu sumnja čini
  s uzroka se bojat tega,
  kako ona, da se i ini
  upoznali ne bi u njega.
  Tim dokli se ulak vrati,
  koga u kralja poslo biše,
  ne hteć naprijed putovati,
  odocni se on saviše.
  Nu ko primi da vojvoda
  nad Kozacim podoljskima
  uzdahnu mu stražu poda,
  ka ga u putu pratit ima,
  i bez sumnje i bez straha
  s družbom Kozak vitezova
  na ravnine sad dojaha
  nedaleče od Varšova.
  Na brijeg jedan šator meće,
  konja odsijeda na kom jaše,
  a vrh njega i noć veće
  crni šator svoj steraše.
  Tuj počinu, dokli opeta
  na istočna vrata bijela
  jasnijem stupom Zora išeta,
  sva rumena, sva vesela.
  Kralj poljački utoliko,
  nedobitni i čestiti,
  kupi i vijeće sve veliko,
  cvijet kraljevstva plemeniti;
  a to u vedroj slavi neka
  sred vojvoda i sred pana
  na pristolju on pričeka
  poklisara cara Osmana,
  ki s naredbom tad potpunom
  biješe u mnogoj poslan želji
  da s poljačkom slavnom krunom
  mir utvrdi i utemelji.
  Ah, ovako s plahe ćudi
  nerazbornim smjenstvom gine
  neprijatelja tko ne sudi
  za ono što je doistine.
  Eto usiljen car je oholi,
  poć u Istok spravan gdi je,
  da s darovim sad se moli
  komu sabljom prijeti prije.
  Ne smije se ganut dijete -
  još bo straši Prut ga rika -
  što ne vidi sprva uvjete
  nedobitna dobitnika.
  Biješe sunce konje ognjene
  po nebeskom polju udrilo
  sred istoči razvedrene
  zlateć zorno rumenilo,
  s istočnijeh se strana kada
  eto paša carski upazi
  gdi od Varšova bijela grada
  u varoše lijepe ulazi.
  Sred prostrane kraljevine,
  jakno srce poljskijeh polja,
  stoji Mazovska mimo ine
  sve države ljepša i bolja.
  Na Visli joj bistroj rici
  Varšov grad je vrh i glava;
  u sadanja doba u dici
  dvor mu kraljev svjetlos dava;
  tuj bo kralji pribivaju
  i pristolja drže svoja,
  i općena se vijeća staju
  ili od mira ili od boja.
  Prid Varšovom na livadi,
  ka je u svakom ravna kraju,
  vitezovi vidje mladi
  bojne konje gdi igraju.
  Pri viteškoj toj zabavi
  man poklisar konja plaha
  iska od igre da ustavi,
  dokli u gradska vrata ujaha.
  Janjičara sto naprijeda
  u žarkulah s perjem jaše;
  spahoglan ih peset reda
  tihom jezdom slidijaše.
  Opeta je broj konjika
  u odjećah plemenitijeh,
  korugva im množ razlika
  vrhu kopja trepti vitijeh.
  Dug red mladih pak djetića
  s razlicijem se darim kaže
  kralja i slavna kraljevića
  Otmanović kijem častijaše.
  Trijes konja su u povodu
  arapskoga od plemena:
  ognji u zgledu, vihri u hodu,
  vrh morskijeh bi tekli pjena;
  suho im zlato sedla skova,
  sakrafoče biser niza,
  drag je kami sred njihova
  čela vidjet sunce izbliza.
  Trijes lukova s trkačima,
  nakićeni pribogato,
  zamjeran je ures svima -
  sve drag kami, biser, zlato.
  Još tredesti britkijeh sablja,
  kim izvrsnos Istok dava,
  a s nebesa suncu ugrablja
  zrake svijetla svim naprava.
  I tridesti robinjica:
  zlato im često pram nathodi,
  zora iz čela a danica
  iz oči im bio dan vodi.
  Pogleda su sve razbludna
  a obličja gospodična;
  ljepota je njih pričudna
  božicami rajskijem slična.
  Mladomu ih Vladislavu
  Osman mladi car posila
  za razgovor i zabavu
  sred pokoja draga i mila.
  Jaše paša najposlije;
  konj pod njime ponosit je,
  oko glave odsvudije
  snježani mu veo svit je.
  Bijeli risi crnijeh pjega
  zlatan kavad svud mu rese;
  do samoga pasa u njega
  sijeda brada prostire se.
  Na uzdi drži jednu ruku,
  pri prsijeh drugu hrani,
  kažuć u njoj svemu puku
  carski u zlatu lis poslani.
  Vojvoda mu šes je okolo,
  kim naredi kralj ga sresti;
  odjeveni svi su oholo,
  svijetla obličja, stavne svijesti.
  Njih su konji vidit taci
  da ne tiču tli čim jezde;
  pače regbi hitri i laci
  pružiće se sad na zvijezde.
  S ovijem redom, u ovoj slavi
  gospoda ga družeć ova,
  poklisar se carski upravi
  kraljevskijeh put dvorova.
  Kraljevski se bijeli dvori
  dižu i diče put nebesa
  ponosito k zvijezdam gori,
  na prostoru puni uresa.
  Na mramornih stupijeh, koji
  lijep red kažu, svakolika
  naslonjena građa stoji
  plemenita i velika.
  U prostrana vrata lipa
  ko se ulazi, u dva reda
  izdjeljanijeh broj se kipa
  starijeh leškijeh kralja gleda.
  Tako im umje hitrijeh ljudi
  vješta ruka slike utvorit
  da, tko ih pazi, živijeh sudi
  i da sad će progovorit.
  S bijelijem gnijezdom orlovime
  Leh se u jednoj ruci objavi;
  drži u drugoj grad kom ime
  od našasta gnijezda stavi.
  Dubrava mu je oko čela,
  on bo iz dubrav skupio je
  u gradove i u sela
  puk kom ime poda svoje.
  Krak se za njim pak udjelja;
  drži u rukah grad i ovi,
  Kraka svoga zgraditelja
  ki imenom i sad slovi.
  Primislav se s štitim pazi
  i s kacigom dupskijeh kora;
  oružjem bo tijem porazi
  Ugre i izagna priko gora.
  Leh se drugi vidi opeta,
  stoji konj uza nj; on bo steče
  oblas, što u sva mlada ljeta
  brzijem konjim tijek priteče;
  drži u rukah luk i strile,
  kim obrani od česarske
  Velikoga Karla sile
  puke slovinske i ugarske.
  Pjastav slijedi: ruka jaka
  pod jarmom se još proslavlja;
  volovom ga sprva a paka
  neprijateljim svojim stavlja.
  Kip je za ovijem komu od kosi
  vrh pleći se vlas prostira;
  krs u rukah zlatan nosi,
  a u nebo oči upira -
  Mjesislav je ime od slave,
  ki u svetoj vodi umijesi,
  koj on prvi vrh od glave
  prignu i krstom čelo uresi.
  Boleslav je sin za njime
  na pristolju s krunom zgara,
  ku s imenom kraljevskime
  prvi on primi od česara.
  Kon njega se pismo izdube
  ruske vojske ko potlači,
  Pomoravce i Kasube
  primi, a Pruse uharači.
  U odjeći kaluđera
  Kažimir se prvi udjelja;
  još križ drži kim zatjera
  kralj redovnik neprijatelja.
  Boleslav se pod oklopjem
  Krivousti gleda i broji;
  on na konju s vitijem kopjem
  i s perenim štitom stoji;
  Vladislava oca svoga
  sprijed priliku drži od zlata,
  na štitu orla poljačkoga
  s česarskijem sred nokata.
  Stijezi, oklopja s mačim, s štitim
  pod lovornijem vise vijencom,
  i sve što ote pridobitim
  Rusom, Ugrom, Čehom, Nijemcom.
  S bijelim orlom stijeg držeći
  Kažimiru je drugom slika;
  s tijem bo plešuć glavu smeći
  ime dobi od Velika.
  Lauš pak je: zagrljena
  na štitu mu je Visla i Sava,
  i dostojno narešena
  dvjema krunam jedna glava.
  S druge strane prvi u redu
  kip se kaže plijenim kitan:
  Jadželom je, po pogledu
  kralj i junak nedobitan.
  Slava u vodi zdaždje s nebi,
  da ga vlada vojujući,
  kad Vladislava ime sebi
  krsteć se uze, sve da kući.
  Na štitu mu je oklopljeni
  konjik, ki čim konja teče,
  digo je u obje ruke ognjeni
  mač vrh glave, da udre preče.
  Naličje uza nj stoji viteško -
  mlada kralja mož svjedočit;
  svija i stresa kopje teško,
  a konj pod njim sad će skočit.
  Zgar "Vladislav tretji" piše:
  dobitniku slavnu carskom
  treću krunu zvijezde sviše
  nad poljačkom i ugarskom.
  Sablje, luci, kopja i štiti
  i plijen je odsvud ki mu ostavi
  beg u gorah pridobiti
  i car Murat na Muravi.
  Od mramora pak je bila
  stup udjeljan; pišu slova:
  "Kralj dobitnik nijemskih sila,
  rasap turskijeh vitezova."
  Na štitu mu je oro oholi,
  lis masline u kljunu ima:
  "Kažimir sam", šti se okoli,
  "vernim, smeća odmetnima."
  Od bronce opet stoji uzgori
  kralja Alberta slika ulita;
  okolo joj svud su odori
  Tatarina pridobita.
  Druga uz nju sva se bijeli,
  pram pod krunom sam se crni;
  zlatno pismo odzgar veli:
  "Kralj Lesandro blagodarni."
  Treća uz ovu izdjeljana
  sjedi uzmnožna i velika
  s krunom kom je zgar vjenčana
  s maslinome lovorika.
  Veličinu kaže svoju
  obraz svijetli, pogled stavni,
  s pismom: "U miru i u boju
  Šišman prvi, kralj prislavni."
  Duga je zemlja - slava je dilja
  ka od imena raste svoga:
  razbi Tatara i Vasilja,
  silna kneza moškovskoga.
  Šišman drugi stoji za njime;
  vedru sliku zlato odijeva,
  od Augusta srećno ime
  ki ponovi čim kraljeva.
  Oro konjiku oklopjenu

  na štitu mu družbu čini;
  on bo u vijeću združi općenu
  Litvu k poljskoj kraljevini.
  Za ovom kralja i junaka
  u ugarskoj je kip odjeći;
  s buzdohanom ruka jaka
  ragbi stoji još priteći.
  Pismo se odzgar zlatno gleda:
  "Stjepan Bator", ovo 'e dosta;
  slava ostalo pripovijeda
  i glas za njim koji osta.
  Od oružja stoje gomile
  ke kralj vitez ote i doni,
  kad moškovske razbi sile
  i odmetne Pruse skloni.
  Prilika ova zaglavila
  biješe oba svijetla reda,
  ko tim veleć: "Priko dila
  mojih ni moć proć naprijeda."
  Mnozi kipi mnozih kralja
  među ovim jošte slide;
  ali ih kriju mjesta dalja:
  slike im se sprijed ne vide.
  Krije ih misto, nu zamani,
  ako im je ime udjeljano;
  u slavnijeh se djelijeh hrani,
  svemu svijetu tim je znano.
  Nu ko paša pribogata
  silna cara od Istoka
  na velika dođe vrata
  dvora svijetla i visoka,
  eto između skupna puka,
  ki odsvud vrvi i izlazi,
  tvrdu stražu od hajduka
  pod ognjenim puškam pazi.
  Viteškoga konja odsjede
  sa svom družbom, ter se veće
  proz razlika mjesta uzvede
  prid veliko gori vijeće.
  Sred dvorova, kim sve strane
  mnogi ures prikrio je,
  i velike i prostrane
  tri vijećnice redom stoje.
  U najprvoj stat se vide
  sveđ mladići plemeniti
  ki kraljevsku dvorbu slide
  za na svijetle časti uziti.
  U drugoj se kupe i staju
  plemići opet zrelijeh lita
  koji kralju na glas daju
  tko uljesti k njemu pita.
  Kralj u tretjoj, nada svima
  veličinu ka prostira,
  poklisare svijetle prima
  i od vladanja vijeća zbira.
  Ali u vijeću utoliko,
  dočijem svjete svak prinese
  ter se odluči svekoliko
  što odgovorit paši će se,
  Zborovski se knez otpravi,
  obran među mudrim zborom,
  poklisara da zabavi
  plemenitim razgovorom;
  ki se oglasio biješe odavna
  i prosuo svud besjede
  da od silna cara u slavna
  kralja zacić mira grede.
  Svijetli pan se diže time,
  koga slave svudi lete,
  i u vijećnici srednjoj š njime
  u način se dvoran srete.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 4. #24
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  10. pjevanje
  Mladić iz Vladislavove pratnje pjeva pjesmu pohvalnicu o pobjedi kod Hoćima,
  spominjući pritom sudionike bitke. Ali-paša dolazi na poljski dvor u Varšavu
  gdje razgledava kipove poljskih vladara, o čijim se životima priča.  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 5. #25
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Jedanaesto

  Vijećnica je srednja u sebi
  tej naprave, tej liposti
  da tko 'e u njoj vik se ne bi
  nagledo je od milosti.
  Bogato je narešena;
  pokriva ju sa svijeh strana
  svila zlatom ispunjena,
  na razlike slike tkana.
  Tuj bo iznova slavna zgoda
  dobiti se lanjske složi
  koja Turcim prikor poda,
  a Poljacim čas uzmnoži.
  Izvrsnostim svak se čudi:
  nebo 'e odzgar, zemlja okolo,
  stijezi, trublje, konji, ljudi,
  silna oružja, bjenje oholo.
  Car se gleda, plaho dijete,
  gdi se digo s Carigrada
  na pogube, raspe i štete
  poljskijeh polja i livada.
  Š njim se pazi oružana
  množ nezgledna na sve kraje;
  gubi ime polje i strana:
  što oko vidi, sve vojska je.
  Ali opeta glasoviti
  poljački se kralj objavlja,
  za kraljevstvo obraniti
  gdi proć caru vojsku spravlja.
  Svud se paze brzi ulaci
  hrlo optjecat svaku stranu,
  da ured skaču svi junaci
  krune općene na obranu.
  Letjet gledaš zapovijedi
  po prostranoj kraljevini
  put Varšova da svak slijedi
  pod oružjem u brzini.
  Vidi se ončas na glas ovi
  gdi se zemlja sva podiže,
  gdi odsvud vrve vitezovi,
  gdi se oružjem sve užiže;
  gdi inostrane krune i knezi
  s kim Poljaci društva imaju
  s vojevodam i s vitezi.
  na njih pomoć i oni ustaju;
  gdi se mnoga vojska zbira
  vrhu polja svim široka,
  i gdi se Orlov stijeg prostira
  proć Mjesecu od Istoka.
  Nu poklisar sve ostavi,
  a uze pazit k onoj strani
  gdi s oružjem sto'e u spravi
  Turci se udrit i krstjani.
  Velike se vojske dvije
  vrhu ravna kažu polja
  kraj prostrane Bogdanije
  i granica od Podolja.
  I toli su po načinu
  izatkane sej države
  da, tko ih gleda, zaistinu
  cijeni da su zbiljne i prave.
  O krajijeh polja od rati
  Prut i Nester gledat slidiš,
  i ako ć' oku vjerovati,
  romon čuješ, tijek im vidiš.
  S jedne strane tuj pazi se,
  i bez svrhe i bez mjere,
  turska strašna vojska gdi se
  jakno mjesec na luk stere.
  S druge vojska od Poljaka
  svim se kaže lijepa kita,
  od hrabrenijeh sva junaka
  po izboru skladno svita.
  I toliko slične slike
  tkalac hitri svemu poda
  da ne samo svak prilike
  pozna od vitez i vojvoda,
  nu se u svemu ti biljezi
  od istine još gledaju,

  da bi reko trepte stijezi,
  buče ljudstva, konji igraju.
  Paček se oko dotle vara
  i poznanja svačija gube
  da gdi bubanj svaki udara
  čuješ i gdi trublje trube.
  Izvrsnostim sih naprava
  vas zapanjen paša ostaje;
  u istinu se upoznava
  i mni u vojsci opet da je.
  Snebiva se da toliko
  ruke umrle hitro vezu;
  tim je ovako on pokliko
  Zborovskomu svijetlu knezu:
  "Tko bi, slavni vo'evoda,
  toli umjetan među vami
  da besjedu i duh poda
  ovijem mrtvijem prilikami?
  Oružja ova tko osnova
  i lanjskoga boja sile?
  Ah, jesu li čuda ova
  ljudske ruke učinile?
  Eto pazeć vojsku našu,
  ke je mnoga veličina,
  svakoga u njoj poznam pašu
  i Turčina po Turčina.
  Još kad bi mi moglo biti
  poznat i one srećne puke
  kim je caru odoliti
  od junačke išlo ruke;
  ter bih čuo od svijeh ime
  ko svijeh vidjeh vojevati,
  ne bih mogo u sej vrime
  draže stvari ja slišati."
  Na ovo dvorno uprašanje
  od careva poklisara
  knez, ki djelim svud slavan je,
  u ovi način odgovara:
  "Dobrovoljno tvoj Milosti
  ja ću kazat, paša izbrani,
  narode one s kih kriposti
  kraljevstvo se naše obrani.
  Nu vitezi tko su koji
  razabrat je mučno imena,
  gdi sva u skupu vojska stoji
  taborima obgrađena;
  tim pogledaj gdi iz tabora
  van izišla sva se otkriva
  otvorenijeh vrh prostora
  čekat cara suprotiva."
  Tajčas carski paša obrati
  tihi pogled stavna obraza
  poljsku vojsku razgledati
  gdi mu slavni knez ukaza.
  Sunčano se svijetlo oko
  ljepšijeh vitez ne nagleda:
  svi na čete uširoko
  slijede način bojna reda.
  Nu poklisar čudom novim
  snebiva se pazeć paka
  prid ovacim vitezovim
  za vojvodu pustinjaka.
  Zagunjastio i zarasto
  ovi u kosah vas se vidi;
  postarano lice i tmasto
  kaže od kože suhor blidi.
  Obje mu su noge bose,
  drži u rukah križ raspeti,
  a konopom opaso se
  po oštrom ruhu od kostreti.
  Oči š njega čas ne smeće
  zapanjeni Alipaša,
  i ne može srcu veće
  odoljeti da ne upraša;
  Zborovskomu veli time:
  "Tko je oni, gospodine,
  ki ide prvi prida svime,
  a porušen nad sve ine?
  U čovjeku poharanu
  i satrenu onoliko
  ku ste ufat mogli obranu
  gdi na bjenje se ide priko?"
  Podsmjehnu se sim riječima
  knez, i ovako odgovori:
  "Ne boji se tko pravu ima
  vjeru u Boga višnjem gori.
  Od koljena je plemenita
  gospodičić jedan ono
  ki pogrdi slavu od svita,
  a obra bitje svim priklono.
  Blaž na ime on se zove,
  i s istoka do zapada
  od svetinje glas njegove
  po narodih leti sada.
  Na svakčas bo kroz veliko
  djelovanje od čudesa
  kaže svitu on koliko
  drag je kralju od nebesa.
  Po pustinjah nag dočime
  Isukrsta naga slidi,
  među carom i našime
  kraljom zgode sve prividi.
  Tim noseći križ u ruci
  s kraljevićom na boj doje
  i, gdi oružjem ini puci,
  on molitvam vojevo je.
  Nu besjeda moja ova
  sasma duga da ne izlazi,
  od poljačkijeh vitezova
  sliša' imena, slike pazi.
  Gleda' onega ki sred štita
  u verigah drži lava,
  a od zelena perja svita
  na glavi mu stoji dubrava;
  i odjeća mu sva je zelena,
  kom oklopje zgar pokriva:
  i konj zelen oka ognjena
  regbi pod njim munja je živa:
  Rodovilski knez ono je:
  vodi tri čete izdaleče,
  iz najkranjih držav koje
  val Nijemskoga mora optječe.
  Oni oklopja ki oblače,
  za vojvodom ter najprije
  nose kopje, pašu mače,
  konjici su od Prusije.
  Pazi opeta družbu ognjenu
  ka za njima gre smiono
  s puškam duzim na ramenu -
  Pomoravci sve su ono.
  Nakon njih su tvrde čete
  livovskijeh iz prostora;
  s puškam i oni regbi lete
  jak ognjeni trijes vrh gora.
  Ali gledaj, pak vojnici
  litvanskoga kneštva slijede:
  svi na konjijeh kopjanici
  pod oružjem bijelijem sjede.
  Glavu imaju pan-Stjepana,
  velikoga kandžilijera;
  jaše junak konja vrana,
  vran štit i vrana ima pera.
  Vojvodu opet pazi onoga
  ki igra konja svim velika:
  staroste je pološkoga
  Sjenevića ona slika.
  Modrim perjem vitez mili
  vedro je čelo nakitio,
  i u pozlatnoj modroj svili
  na ugarsku vas se odio.
  Za njime se dio s kopjem,
  dio s lukom vitez združa;
  Radogostje pod oklopjem
  i Smolensko njih oruža.
  Vojničara vidjet još je
  kim su oružja ista i snaga:
  Podljesje ih i Pološje
  iz bližnjijeh šlju rusaga.
  Gleda' onega ki u desnici
  vitim kopjem regbi trese,
  a na zlatnoj mu ugarštici
  žuto perje prostire se.
  Zlatne mu su i odjeće,
  zlatne konju sve naprave,
  ki se pod njim u skok meće
  s perjem žutijem vrhu glave.
  Vojvoda ono slavna imena
  Zamoški je pan hrabreni,
  ki Tatara razbi ognjena
  i u plijenu mu plijen zaplijeni.
  On za sobom tri razlike
  vitezova vrsta vodi;
  gledaj ke su njih prilike
  s kim li oružjem svaka hodi.
  Zamoški su ono vrli
  kim vrha glave lete krila;
  i konji im su s krilim hrli,
  a oružje luk i strila.
  Vučjijem kožam su odasvudi
  sebe i konje sve prikrili,
  ter od konja i od ljudi
  vukovi se učinili.
  Za bojnicim plasim ovim
  volinski se ono staju;
  britke vučce pod lukovim
  i kopjače svi imaju.
  A u košuljah kiovski puci
  od gvozdene pak su žice;
  harbe i štite nose u ruci
  a na pasu sikirice.
  Nut onoga kom kaciga
  snižanim se perjem kiti,
  a i konj pod njim bjelji od sniga
  regbi sad će poletiti."
  "Ah, Mikleuš ono li je
  pan Senjavski?" priuze paša.
  "Ja ga poznam: on najprije
  na oružja udri naša!
  I ondi s konja snježanoga
  ognjen junak pali očima,
  ter ta je u njem sila mnoga
  da mu i od slike strah se ima."
  Odgovori knez hrabreni:
  "On je ono: štit mu pazi,
  na komu je plam ognjeni
  gdi iz snježane gori izlazi.
  Pod klobucim kamilovcim
  krajičnici za njim jašu,
  Bjelorusi s Podolovcim:
  puške nose, sablje pašu.
  Ali u nebu razvedrenu
  prije bi zbrojil sitne zvijezde
  neg vojevode po imenu
  ki za ovijem opet jezde;
  er nije u poljskoj zemlji toga
  mjesta mala ni velika
  ko vojevodu ne ima svoga
  i osobna plemenika.
  I svi, er hoće toj zakoni,
  od kraljevstva za obranu
  kad vojuje kralj, i oni
  trijebi na boj da ustanu.
  Tim četami koje slide
  svjetlje slike tkalac poda;
  svi bo u njih ki se vide
  plemići su i gospoda.
  U bogatoj ono odjeći
  mazovska se četa resi:
  korde o pasu a niz pleći
  vise ognjeni samokresi.
  Kalpake im rese risi,
  modre odjeće srebro okoli,
  i niz lijevo rame visi
  ris pod lijevu ruku doli.
  Opet leškijeh vitezova
  mlados lijepom jezdi jezdom
  iz mjesta u kom s gnijezda orlova
  Leh prvi grad zazva Gnezdom.
  Š njima upored od Poljaka
  gledaj drugu družbu mladu,
  otkli stari Krak od Kraka
  poda ime svomu gradu.
  U povodu tri jedeka
  svaki uza se vitez drži,
  a konj pod njim željan tijeka
  regbi skače, puha i rži.
  Za ugaršticam zaruđenim
  trepti perje šarovito;
  visi kaplan pod ramenim,
  stoji u ruci kopje vito.
  Korda o bedri, štit o pleću,
  dva na sedlu samopala,
  zgar oklopje a za odjeću
  dostegnice svione ozdala."
  "Dosta, svijetli gospodine!
  Ke se čudo meni otkriva? -
  kliče paša - Doistine
  kraljevića vidim živa!
  Sred gospode po izboru
  on na konju jezdi bijelu:
  dobit nosi u pozoru,
  sreću u ruci, slavu na čelu."
  Knez priuze: "Ono je slika
  koj se u suncu ime udjelja,
  istočnoga dobitnika,
  sjevernoga branitelja.
  Ah, pogleda' u prilici
  ka mu uzmnožnos sja velika!
  Mač na pasu a u desnici
  od gospostva stoji šibika.
  Oklopja se zlatna odzgora
  pod grimiznim plaštom rese:
  sunčanim ih zrakom zora -
  tako sjaju! - svih naveze.
  Štitnika mu dva su okolo:
  nosi jedan bat zlaćeni,
  drugi, trepteć perje oholo,
  kacigu i štit š njom pereni.
  Dvanaes konja, dvanaes vila
  bojnom se igrom prid njim diče;
  ptica, munja, vihar, strila
  brzine im ne pritiče.
  Starca onoga uza nj gleda'
  zagašenoj u haljini;
  stavan obraz, brada sijeda
  poštovana svijem ga čini:
  ono Karlo Kotković je
  vo'evoda slavni od Vilne,
  komu poda kralj i viće
  nad svom vojskom časti obilne.
  Ah, njegova slika u tkanju
  stekla izvrsnos toliku je
  da bi reko pazeć na nju:
  "I sad misli i svjetuje!"
  Pazi uz njega zatočnicu
  ka pritječe djelim slavu,
  Korevskoga vjerenicu,
  nedobitnu Krunoslavu!
  Nje konj zlatni sliku prima
  od sunčanih konja s nebi,
  pokli vele svjetlje ima
  sunce od sunca on na sebi." -
  "Dobro poznam, paša veli,
  ja bojnicu slavnu svuda;
  oči je su me vidjeli
  veće puta ne bez čuda.
  Nu ono li, svijetli kneže,
  Milosti je Vaše slika
  ka na ljubav svu priteže
  srca oholih protivnika?
  Perje rumeno i rumena
  vrhu oružja zgar naprava
  i zrak lica razvedrena
  svakomu je poznat dava."
  "Slika je ono od jednoga",
  knez s posmijehom milim veli,
  "prijatelja draga tvoga
  ki te služit u svem želi." -
  "Da oni ostali tko su veće,
  priuze paša, ki uz Vas hode?"
  Odgovara knez: "Najveće
  od kraljevstva vojevode:
  čeljad svijetla i kriposna,
  u slobodi ka boravi,
  druge uzde ter ne pozna
  neg ku sebi sama stavi.
  Gledaj ko se svi ponose
  odjeveni pribogato,
  ter vrh svile pošven nose
  dragi kamen, biser, zlato;
  bijelijem perjem glavu kite,
  pod kavadim nože drže,
  pašu sablje plemenite,
  jašu konje vjetra brže.
  Ali uprav sad k onomu
  ti vitezu oči svrni
  ki stoji s kopjem i u bijelomu
  oružju se vas srebrni;
  srebrna mu i perja su
  na kacizi ka mu vise;
  srebrn mu je mač na pasu,
  i konj pod njim srebrni se.
  Altanskoga kneza obliče
  ondi je ono izatkano;
  gdi zapada, gdi ističe,
  njegovo ime svud je znano.
  U zastavi od junačke
  vojske on jaše najposlije;
  nijemske zemlje i franačke
  za njim izbor hrabreni je.
  Nu opet vojska od Kozaka
  pazi gdi se nase kupi,
  koj se oprijeti nije jaka
  ičija sila igdje stupi.
  Peset tisuć njih je u broju;
  svi su izbrani vitezovi,
  neprijateljski strah u boju,
  vihri, gromovi i trjeskovi.
  Gledaj oružan vas ognjeno
  gdi Sajdački gre prid njima;
  crvenu odjeću i crveno
  za ugaršticom perje ima."
  Jur knez dospje, čim na kraju
  od vijećnice s jedne strane
  veće i čete dospijevaju
  s lijepijem redom izatkane.
  Nu opet paša uze iznova
  stranu drugu razgledati
  na koj tkalac hitri osnova
  vojska s vojskom gdi se rati.
  Jakno zlatna dva oblaka
  u ke upira sunce od lita
  sjaju puni jasnijeh zraka,
  zvijezda je lipos š njih dobita;
  ako s bukom u ke doba
  zavije sjever ledeni se,
  u treskovijeh, u gradu oba
  crni ostanu, stamne svi se -
  tako i obje vojske, toli
  ke su uresne otprije bile,
  lijepi su ures u oholi
  strašni pogled obratile.
  U strašivoj sve je slici,
  sve se stira, sve se krati;
  padaju konji i konjici
  živi, mrtvi i duhati.
  Trijesi umrli sve užižu,
  sve obujmiva magla crna;
  oblaci se strijela dižu,
  grad ognjenijeh pada zrna.
  Svud oružja sjaju vrla;
  puške, kopja, sablje, mači
  zgađaju prsi, kolju grla,
  sijeku glave, sve se tlači.
  Usred boja nesmiljena
  kraljević se gleda prvi
  gdi u slici trijesa ognjena
  u potopu sja od krvi.
  U okoliš se vrti i vije
  put prostrani sred tjeskote;
  vitijem kopjem srca bije,
  britkijem mačem žnje živote.
  Svačija sablja na nj se združa -
  od svih sreta, svih zatječe:
  konje, ljudi, stijege, oružja
  krši, lomi, rve i siječe.
  Bez pokoja, bez umora
  sjemo tamo teće se vidi;
  mrtaca je pod njim gora,
  svud bjeguće Turke slidi.
  Ali se i Osman car opeta
  pazi gdi sve na boj tjera;
  pobjegujstvo njih ga smeta
  i neposluh i nevjera.
  Naprijed slike koje stahu
  sram gledati paši ne da,
  er među onim ki bježahu
  i priliku svoju ugleda.
  Nu uto dođe i glas veće
  Zborovskomu svijetlu knezu
  da poklisar i on u vijeće
  prid slavnoga kralja uljezu.
  Na pristolju kralj uresnu
  vrhu zlatnijeh saga siva;
  biskupi mu svih obdesnu;
  a vojevode sjede sliva.
  Ali od njih svijeh više
  polak oca slavna svoga
  sio kraljević slavni biše
  na sto od zlata kovanoga.
  Za veliko čudo u sebi
  pismo staro nam donese,
  što njegada dva na nebi
  sunca ujedno vidješe se;
  nu poljskoga usred vića
  eto i naša paze doba
  kralja i mlada kraljevića
  a od svijeta su sunca oba.
  Tim poklisar, ko približa
  prid pristolje kraljevsko se,
  poklanja se i poniža,
  jak zakoni turski prose.
  Veličanstvo vedra obraza
  kralj na nj svrće, čim ga prima,
  i rukom mu mjesto ukaza
  vrhu koga sjesti ima.
  Sjede paša; nu opet usta,
  i ko carski sprva doni
  lis na glavu, pak na usta,
  kralju prini ga i pokloni.
  Kralj velikom kandžilijeru
  pridava ga, ki štije u njemu
  poklisaru da kralj vjeru,
  što god reče, poda u svemu.
  Tim poklisar oči gori
  diže k slavnoj leškoj kruni
  i ovako progovori,
  da željenje carsko ispuni:
  "O dostojni vrh svijeh kralja
  kralju! Da ti je sreća u ruci,
  i da ti ova mjesta i dalja
  klanjaju se i svi puci!
  Blagodari svakčas Boga;
  er pod suncom krune nije
  ku čes gleda toli mnoga
  da vik take ne bi prije.
  Eto u tebi samomu je
  odlučena slava ova
  da car silni ki stoluje
  vrh pristolja Otmanova,
  svemogući car od cara,
  ki naviještat opći boje,
  za mir pitat poklisara
  ovi prvi put poslo je.
  Čudno čudo što se vijeku
  do današnji dan ne zgodi!
  Car prid noge koga teku
  za mir iskat svi narodi
  veličanstvo sve potište,
  spasa sablju kom svijet vlada,
  i prijateljstvo i mir ište
  u tve krune same sada.
  On, sred boja otkad prika
  tvih junaka kripos gleda,
  za moguća i velika
  i cijeni te i spovijeda.
  Tim općene žaleć štete,
  prije neg ste se huđe smeli,
  opet društvo i uvjete
  ponoviti stare želi.
  A i kletva hoće teška,
  a i tako suđeno je
  da turačka kruna i leška
  u vječnomu miru stoje.
  I tko u stara doba haja
  ikad ovo da pristupi,
  po šteti se zaman kaja,
  na svoj pjenez rasap kupi.
  Tomu bi mi svjedočile
  kosti od vojska svakom stranom
  ke su se ovdi jur sledile
  pod vizijerom Balabanom;
  svjedok bi mi tomu bio
  i Suliman car ognjeni
  koga je silom silu odbio
  s poljskijeh kraja mraz ledeni.
  Nu govoru veće momu
  kud zahodim bez ishoda?
  Najbolji je svjedok tomu
  od lanjskoga boja zgoda:
  silnom caru lasno 'e bilo
  sve pridobit puke ine
  i podložit pod sve krilo
  nebrojene kraljevine;
  nu i silni car, u boju
  ki dio veći svijeta skupi,
  silu uspregnu vazda svoju,
  kad na vaše kraje stupi.
  Tako i Nilo rijeka onamo
  sedam usta gdi otvora,
  ter na jedno more samo
  lijeva iz sebe sedam mora,
  ako silni vjetar kada
  zadme i pomoć valim poda,
  plahi obraća tijek nazada,
  svoja ista ga topi voda.
  Vi ne mirim, ko ostali
  ki se od jače sile straše,
  nu kraljevstvo obzidali
  prsima ste vašijem vaše -
  vi rođeni na vladanja
  vi Poljaci glasoviti,
  ni u stara, ni u sadanja
  doba od tuđin vik dobiti.
  Vi lanskoga s vojskom lita
  na polju ste cara sreli
  i ostatak vas od sita
  iz njegovijeh ruka oteli.
  Pače mučat trijebi nije:
  vojske vaše dobit jedna
  nebrojene dobiti je
  dignut caru bila vrijedna.
  Er što ne uze car ostala
  sva kraljevstva od krstjana,
  vaša je slava, vaša je hvala,
  vi ste bili njih obrana.
  Zato, o kruno svim čestita
  i vi svijetla gospoda ina,
  prijateljstvo i mir pita
  u vas carska veličina.
  I ja cijenit viku neću
  da prigrlit najmilije
  vi nećete ovu sreću
  ka vam sama na stan plije.
  Sva je mudros za vremena
  prigodu umjet uhititi
  i obrat ono što općena
  dobra uzrok može biti.
  Danu uzmite sa smnom sami
  vi razbirat s mudrom svisti:
  ali mir je sada vami,
  ali od veće boj koristi?
  U junacih da boj slide
  naravna je vazda želja,
  a najliše kad se vide
  srećniji od njih neprijatelja.
  Ali sreća dugo vrijeme
  na jednom mjesti vik ne stane;
  nekrepka se kaže svijeme:
  s kim zamrkne, ne osvane.
  Ona ista, bila ka je
  vami s carom lansko lito,
  caru opet s vami ostaje:
  nije nje stanje temeljito.
  Ni da ikomu miso ova
  scijenju u pamet može upasti
  vele veću vojsku iznova
  da car skupit ne ima vlasti.
  Caru junake othranjene
  rađa od svijeta svaka strana;
  vojske mu odsvud nebrojene
  dažde i mnoštva oružana.
  Tim kad još bi veće puta
  jakno i lani izgubio,
  bil' mu ne bi vlas rasuta,
  svakako bi s vojskom bio.
  Nu ti, kralju, kad po sreći
  izgubio bi tve junake,
  otkud bi ufo igda steći
  vitezove druge take?
  Jeda umjesto od plemića
  hlape na boj skupio bi
  i slavnoga kraljevića
  za vojvodu robju do bi?
  Ali misli tve su ine!
  tad bi s svake dozvo strane
  inostrance i tuđine
  tve kraljevstvo da oni brane.
  Dvije krune su u ke uzdati
  ti se možeš do nevolje
  i koje ti pomoć dati
  od svijeh krstjan mogu bolje:
  njemački je česar jedno,
  drugo španjski kralj mogući,
  ali česar još neredno
  ima bjenje na svoj kući;
  er s českoga zasve Praga
  da je izagno odmetnike,
  još ih tjera, još podlaga
  i š njimi ima boje prike.
  A kralj španjski, ako u njega
  ti se ufaš, daleko je:
  među vami priko svega
  svijeta strašna mora stoje.
  Ali i španjska i franačka
  da ti bude pomoć doći,
  jeda kruna tva poljačka
  sahranit se tijem će moći?
  Jeda bojne Poljake će
  tuđe vojske sačuvati,
  kad se izgube oni veće
  u krvavoj sprva rati?
  Da li tuđi vitezovi
  hoć kraljevstvo tve da bljudu,
  kad izgubit š njim njegovi
  i svoj isti život budu?
  Znaj, o kralju, gdi se jednom
  carski Mjesec igda unese,
  nijednom zgodom, silom nijednom
  iznio otole viku nije se.
  A i riječ je gdje kopito
  konj turački jednom stavi,
  da to mjesto vjekovito
  ne poraste veće u travi.
  Ali hoću da je ta srića,
  po milosti danoj zgara,
  tvoga slavna kraljevića
  da bi dobio stokrat cara;
  nu još i to kad bi bilo,
  ku bi od toga koris steko?
  Jeda bi se prodiljilo
  tve kraljevstvo nadaleko?
  Ne, ne! nu bi sama ostala,
  jakno lani, i opeta
  tebi jedna tašta hvala
  od pobjenijeh turskijeh četa.
  Razmi samo jedno ime
  od pogibne svih dobiti
  ti u nijedno ne bi vrime
  drugo mogo steć na sviti.
  Pače i ta bi dobit ista
  bila rasap ovih strana
  u došastvu sred tvih mista
  od oružja inostrana.
  Ah, da li ćeš za ime jedno
  ti od prazne tašte slave
  poharati nepravedno
  inostrancim tve države?
  A i razumnu nije potrebe
  spomenivat što se zgodi
  tko na pomoć jače od sebe
  u kraljevstva svoja uvodi.
  Car na jednom carstva kraju
  kad s oružjem na boj skače,
  strane mu ine počivaju
  i obilne šlju harače;
  ali na boj suprotiva
  caru čim tva kruna ustaje,
  ka država tva počiva,
  ke li t' mjesto harač daje?
  Svak se u miru čestit zove,
  obilnost je gdje mir stoji;
  mir kraljevstva i gradove
  zdrži, uzmnaža, vriježi i goji.
  Oganj užeć lasno 'e svima;
  nu kad sve njim plane veće,
  znat ni gorjet koliko ima,
  udunut gdje li se će.
  Tako 'e lasno boj početi;
  nu koliko dug će biti,
  na čem li će pak dospjeti,
  nije moć tega prividiti.
  Ali, o kralju, mudar ti si,
  i prividiš i vjeruješ
  da ti o dlaci kruna visi,
  sve što s carom uzvojuješ.
  Nu ako te boja želja
  tere mrziš počivati,
  imaš huđih neprijatelja -
  na nje oružja tva obrati!
  Očinstvo ti je zveska kruna
  s dvjema druzijem sadružena,
  ka ti od dunda, zlobe puna,
  bi nepravo ugrabljena.
  Od Gustava bratučeda
  što ti se ote, pođ' otima'!
  Svaki je razlog: tvoga ne da'
  a tuđega ne uzima'.
  Na susjestvu moškovskoga
  carstva ti je veličina,
  kad bi od tebe i od tvoga
  pridobita slavna sina.
  Pošlji istoga Vladislava
  opet s vojskom k tomu kraju
  na ostatak od država
  ke ti posluh još ne daju;
  pod imenom ti od cara
  da gospodiš sve doskora
  s Hvalinskoga odizgara
  do Nijemskoga doli mora.
  Zato, o kruno koj je sriću
  nad svijem krunam Višnji podo,
  i ti, o slavni kraljeviću,
  i vi ostala sva gospodo,
  ako unaprijed boj sioni
  od koristi nije nikomu,
  danu od raspa, najliše oni
  ki se čini na svom domu;
  a ako vam s druge strane
  visoke se česti kite
  i velika dobra hrane,
  kad mir s carom učinite,
  mir, ki vam se šlje od cara
  i ki želi svak i žudi
  vrh svijeh časti, vrh svijeh dara,
  ugodno vam primit budi!"
  Ovdi paša dobesjedi,
  i na govor svoj naredan
  među svijetlim panim slijedi
  lak i kratak žamor jedan.
  Svaki od njih u obličju
  veseo se svim razbira
  s navještenja koje priču
  od prijazni carske i mira.
  Pun kralj Šišman slave i dike
  veće puta oči obrati
  i u čelo sve vijećnike
  oko sebe sta gledati.
  Tiho stavnijem pak riječima
  odgovara poklisaru:
  "Prijazan se od nas prima
  i žuđeni šlje mir caru!
  Naviješteno cića toga
  od našega biće tebi
  kandžilijera velikoga
  uvjetovat što je trijebi."
  Prista slavni kralj ovdira,
  i paši se u čas isti
  sprva uvjeti riješe od mira,
  pak za cara daše listi.
  Prima ih rado i veselo
  paša i smiren svim se otkriva,
  i za veću čas na čelo
  postavlja ih i celiva.
  Poklanja se pak, i cića
  ugodnijeh jur oprava
  kralja i slavna kraljevića
  slavi i vijeću hvale dava.
  Ali je i paša opet bio
  hvaljen, častjen i darovan:
  šestoperac je on primio
  vas u suhu zlatu okovan:
  i bogata i velika
  naprava mu je vidjet zdvori:
  ručica mu svakolika
  u kamenju dragom gori.
  Druge dare nebrojene
  caru od kralja još odnije
  od bogastva bez procjene,
  od ljepote ku izrijet nije.
  Dragi kami, zlato i ostalo
  što je tu, tko bi viku opiso?
  Bolje mučat neg rit malo;
  toj nathodi svačiju miso.
  Nu s ovijem darim tada
  Alipaša ko se otpravi,
  s družbom uput Carigrada
  najbrže se na put stavi.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 6. #26
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  11. pjevanje
  Ali-paša dalje razgledava tapiserije u varšavskom dvoru koje prikazuju Hoćimsku bitku a knez
  Zborovski opisuje prizore iz bitke. Na jednom se mjestu pojavljuje sv. Blaž (sv. Vlaho, zaštitnik
  Dubrovnika) koji predvodi poljsku vojsku. Kralj prima Ali-pašu koji nudi Poljacima sklapanje mira
  te objašnjava zašto bi mir bio dobar za njih. Mir je sklopljen i Ali-paša se vraća u Carigrad.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 7. #27
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Dvanaesto

  Da poklisar caru mladu
  mir donijeti bude prije,
  iz Varšova k Carigradu
  putujući miran nije;
  ne poteži nu ga tjera
  želja oglasit kako uzroči
  društvo Sunca od Sjevera
  do Mjeseca od Istoči.
  Sada jedne, sada druge
  konje jaše na promjenu,
  probijući strane i luge
  po ravnini, po kamenu.
  Po najprječem putu upravlja
  i u Carigrad brzo ulazi
  i, što nosi, svak se stavlja
  tko mu na obraz veseo pazi.
  Podizat se glas počina,
  raste govor, svak besjedi
  da od Poljaka do Turčina
  mir žuđeni veće slijedi.
  Svak uživa tko ovo čuje,
  star i mlad se tim veseli,
  vaskolik se puk raduje
  i s tega se čestit veli.
  Ali rados veću i dražu
  i veselje bez prilike
  u pogledijeh svojijeh kažu
  turske ljubi svekolike;
  er nije veće čeznut njima
  da ih ne bi razdijelila
  s gospodarim ljubljenima
  poljačkoga boja sila.
  Nu u veselju općenomu
  sama otkriva jad sred lica
  i u životu čezne svomu
  Korevskoga vjerenica;
  a to, er sami ne dohode
  njoj u glasu mira općena
  mirni glasi od slobode
  gospodara nje ljubljena.
  Ne počiva kratka časa,
  svud se tuče, vrti i vije,
  ište, sluša, ali glasa
  ni priglasja čut joj nije.
  Čuje sve ino, samo ovo
  ne čuje što čut sveđer hlepi;
  tim skončanje svakčas novo
  njoj tre i hara ures lijepi.
  Kopni, uzdiše, stine, gori,
  ciči, plače, cvili i tuži
  jak grlica, ka u gori
  s drazijem se svim razdruži;
  bez svakoga tere veće
  tako ufanja tužna ostaje;
  tolike joj rastu smeće
  da život malo haje.
  Ona otkada najprije cića
  zaplijenjene sve ljubavi
  od mlađahna Ugričića
  mušku odjeću na se stavi,
  pače u turskom Carigradu
  otkad pod tom mirnom slikom
  nju bojnicu krije mladu
  ljubav vlastim svom velikom,
  vik ne štedje zlata, blaga
  i od procjene sve što skupi,
  vjerenika mila i draga
  da iz teška ropstva otkupi.
  Proda države i gradove
  i gospodstva sva vlaštita
  i darove na darove
  sla i mita vrhu mita.
  Ali zasve nebrojena
  da bogatstva prosu i strati,
  nađe se u svem privarena
  i u ništo joj sve se obrati;
  pridobit bo mlada viku
  tim nije mogla ni mogaše
  nemilosno srce i priku
  ćud vrloga Rizvanpaše,
  ki sveđ straže i zatvore
  na tamnici od nje draga
  veće, jače, tvrđe i gore
  i uzmnaža i prilaga.
  Imaše ovi Turčin hudi
  na dvorovijeh svoga doma
  dvije diklice blage ćudi
  drage u svemu, lijepe veoma.
  Lica su u obje njih rumena,
  sunčane oči, kose od zlata;
  jedna mu je kći rođena
  a nepuča druga od brata.
  Jedna ljeta su i one i ove
  i djela u kih traju vrime;
  Ljubica mu kći se zove,
  Kalinka mu je nepuči ime.
  U dne, u noći, ljeti i zimi
  sveđ su ujedno druge mile;
  tako su se među njimi
  od mlađahna zaljubile.
  Nije otajstva, stvari nije
  ova onoj ku bi sakrila;
  živu ko da je objedvije
  jedna majka porodila.
  Ovih lijepih djevojčica
  Bećir-hadum stražnik biše,
  pogrešpana stara lica,
  zbabljen crnac, grd saviše.
  Nu zasve to usti blijede
  rumenilom jošte masti,
  mrči i lašti dlake sijede
  i od obraza suhor tmasti.
  Kami dragi mu iz bisera
  na usnah visi i na ušiju;
  crne prste odsvudijera
  prsteni mu zlatni kriju.
  Jasni ogrljaj, ki mu iznova
  vrat žilavi narešiva,
  od zlata se suha skova,
  vas kamenjem drazim siva.
  Od Kalinke mlade stari
  hadum viđen bi najprije,
  ka da u smijeh ne udari,
  moćna odoljet srcu nije.
  Neskladna bo neprilika
  mladici se lijepoj čini
  da grdoča onolika
  bit s naprava ljepša scini.
  Što je grdo po naravi
  zaludu se resi i maže,
  er grdoća u napravi
  tisućkrat se grđa kaže.
  Ali potom pogled lijepi
  lijepoj mladici opsja zlato,
  slakomi se i pohlepi
  oni čas joj srce na to.
  Tim sva dvorna u glas mio
  starom crncu kliče ovako:
  "Kaž' mi, ko te obdario
  napravami lijepijem tako?"
  Crnac ončas Krunoslavu
  u Ugričića slici ukaza,
  veleć: "Oni svu napravu
  oko moga stavi obraza;
  oni mladac ki od strane
  poklisara česarskoga
  često donije dare izbrane
  ovdi u paše dunda tvoga."
  Kako začu Kalinka ovo,
  pitat naprijed već ne slijedi;
  željenje joj nasta novo
  s Krunoslavom da besjedi.
  Misli, ište i nahodi
  način da joj toj se zbude;
  i u nje srcu ljubav plodi
  stoga i druge još požude.
  Za steć u dar zlata i blaga
  hlepi i smagnu sveđ dotada;
  sad s pogleda lijepa i draga
  sahne, gine, kopni mlada.
  Ah, zaisto zno je vele
  taj ki u stara doba stavi
  zlatan trkač, luk i strijele
  bogu ognjenom od ljubavi;
  er na svijetu nije toga
  mjesta otajna i skrovita
  gdi iz luka ljuvenoga
  zlatna strijela ne dohita.
  Ljubav ima zlatna pera,
  zlatan je i plam kim sve užiže;
  zlatnijem krilim ona tjera
  i bjeguća srca stiže.
  Zlatni puti, zlatna vrata,
  zlatni ključi nje su dvora;
  platnom veže ona od zlata
  sebi i druzijem oči odzgora.
  Tim nije rijeti čudo nijedno,
  ako proz svoj pogled mili
  zlato i ljubav sad ujedno
  Kalinku su pridobili.
  Turkinjica, koja sudi
  za mladića Krunoslavu,
  snebiva se, panji i čudi
  kroz ljepotu nje gizdavu.
  Želi zato, biser želi,
  nu još želi blago draže:
  zlato od kosi, biser bijeli
  sred nje usti ki se kaže.
  Z ovim čezne, gine, blidi
  i sred ognja gori živa,
  er ne pozna i ne vidi
  što laživo ruho skriva.
  Hoće mlada da izusti
  kako ona mre za njome,
  ali riječ joj mre sred usti
  i stvara se mramorkome.
  Nu u pogledih govor hrani,
  oči očima ter tomače
  što jeziku sram zabrani
  a stravljena miso zače.
  Stavlja joj se Krunoslava
  i žali ju sa svom moći
  da se u nju upoznava
  bez ufanja od pomoći.
  Nu zasve to hitra dosti
  da ona pomoć steče za se,
  kaže joj pogled pun milosti
  ufanjem je taštijem pase.
  Djevojčica sramežljiva,
  videć ovo, oči uzdiže,
  nu plam veći ognja živa
  iz drazijeh ju oči užiže.
  Tim od želje usiljena,
  pače od sile kom sva gori,
  sprva uzdahnu, pak rumena
  u ovi način usta otvori:
  "Vaši li ono biše dari
  kim se hadum naš uresi?
  Kad ono ima crnac stari,
  da što meni donio jesi?
  Smir' me mladu djevojčicu!
  Daj mi zlata na ovi danak,
  il' što je draže u tvom licu
  negli umornu zorni sanak!"
  Dospje i od srama zarumeni
  sva se u licu i poniknu;
  a na govor taj ljuveni
  Krunoslava opet kliknu:
  "Djevojčicam, o gospoje,
  kakva ti si lijepa i draga,
  ovi sluga donio je
  ljepše dare, veća blaga.
  Zlato, koralj, biser bili
  i kamenje bez procjene
  i sve što imam u dar mili
  primi lipos tva od mene.
  A za uzdarje svega toga
  htjej, molim te, samo m' riti
  znaš li od sužna Korevskoga
  štogodijer mi spoviditi."
  Zanesena dikla mlada
  razvedri se i obeseli
  i, u sebi čim se nada
  višoj sreći, tako veli:
  "Prem ko Milos tvoja pita,
  Ugričiću gospodine,
  od junaka glasovita
  podat ti ću glase istine.
  Ja čuh vele, vidjeh veće
  od viteza djelim slavna;
  sreće njegove i nesreće
  napuno sam kazat spravna.
  Dunda moga kad za roba
  silni Kozaci uhitiše,
  ki na krajini u to doba
  atćermanski paša biše,
  š njim zaplijeni i Ljubicu
  jedihnu mu kćercu gusa,
  koj ružica zene u licu,
  a sred usti capti rusa.
  Nu Korevski, ki nad svima
  bi vitezim vojevoda,
  kažući se blag obima
  razgovor im sladak poda.
  Dare uzmnoži vrh darova
  i milosti na milosti;
  dragova ih i milova,
  gleda, scijeni, časti i gosti.
  Vrati ćaćku vitez blagi
  kćercu a kćerci sva nje zlata,
  biser bijeli, kami dragi,
  sviona ruha i bogata.
  Vrati naprave one izbrane
  gospodičić blagodaran,
  da svijetli ures ne ostane
  djevojčici lijepoj sharan.
  Požali joj zlu nezgodu
  i bolje se svoj nje zledi
  i dobrzo da slobodu
  dundu i mojoj bratučedi.
  Ali za mir nje ljepote
  nije sloboda bila i blago,
  ako joj se duša ote,
  ako izgubi srce drago.
  Mislit djela ne pristaje
  od junaka svim hrabrena,
  i u slobodi robinja je
  blagodarstvom zaslijepljena.
  U pameti svud ga vidi,
  kreposti mu sveđ razbira;
  vene, čezne, gasne, blidi,
  sahne, gine i umira.
  Nu da mlada djevojčica
  nije čudo ljubav ćuti:
  ne rodi je medvjedica,

  ni se u gorskoj goji ljuti,
  Za čudo se ne govori
  da iz kamena oganj skače,
  a čudo će bit da gori
  ko 'e mlađahan, ah jaoh, brače!?
  Ali kad pak niknu smeća
  i bogdanski boj zavrže,
  junaku se dobra sreća
  na nesreći zloj provrže:
  pade u ropstva u nevolju;
  viteški mu cvijet se oznobi;
  družba ga izda, a na polju
  neprijatelj ga ne pridobi.
  Slavni otada junak, koji
  djela kaza svud viteška,
  nadno tamne jame stoji
  u okovijeh gvozdja teška.
  Moj je dundo od strahoća
  ponornijeh tmina straža;
  i srditos i vrloća
  njegova se sveđ uzmnaža.
  Nemilostim on misleći
  da se u carsku milos stavlja,
  meće ozir vas za pleći:
  što je držan, zaboravlja.
  Na sramotu od razloga,
  i s pameti ćud neharna
  uspomene goni od svoga
  dobročinca blagodarna.
  Sred tamnice tim smrknute
  junak, željan bijela danka,
  muke, trude, jade ljute,
  sva zla trpi bez pristanka.
  Nu pašina kćerca ino
  u stravljenoj duši ćuti:
  gine, dobro nje jedino
  da ne bude poginuti.
  Moja lijepa bratučeda
  od milosti suze liva:
  u sužanstvu dušu gleda
  gospodara milostiva.
  Od žalosti ne razbire
  u vaju se žestokomu
  cić gorušte ljubi i vire
  ku mu u srcu nosi svomu.
  Jeda skrati zle boljezni
  ljubljenoga tamničara,
  blagom riječcom, slatkom pjesni
  ukradom ga razgovara.
  I da mu ona ne rasladi.
  gorcih muka kigod dio,
  odavna bi vitez mladi
  s životom se razdijelio."
  Da Kalinka ovdi veće
  prista i naprid ne spovijeda,
  Krunoslavi ne bi od smeće
  bil' toliko nje besjeda;
  ali ovako još govori:
  "Korevskomu sužnu dragom
  Ljubica se toli udvori
  vernom službom, dvorbom blagom;
  tač Poljaku svijetlu i slavnu
  Turkinjica lijepa omili,
  da su vjeru krepku i stavnu
  među sobom uhitili.
  Tim sklopjena i gotova
  s milosti se carske veli
  i sloboda vitezova
  i Ljubičin pir veseli.
  Ugričiću moj ljubljeni,
  ja rijeh što znah, a ti sada
  spravi obilne dare meni
  kijema ću se smirit mlada.
  S darom zlatnim draže zlato -
  milos tvoju duša pita,
  i već srce hlepi na to
  neg na carstvo svega svita."
  Čim stravljena dikla trati
  slatke ovako svim besjede,
  za ruku je prešno uhvati
  Bećir-hadum i odvede.
  Jak iz cvitja i iz trave
  koga otrovna zmija peči,
  Krunoslava na gizdave
  Turkinjice osta riječi.
  Streptje, ublidi i ostinu
  sva od čuda zapanjena,
  u prilici i načinu
  stanovita nijema stijena.
  Ne vjeruje i vjeruje
  što od draga svoga sluša,
  zaboravlja, spominjuje,
  smrtne u srcu smeće kuša.
  S razlicijeh misli gine
  jak plav u ku sveđ udara
  valovite sred pučine
  sila protivna od vjetara.
  K zemlji srti i na čase
  put nebesa oči upira;
  groznim suzam polijeva se,
  iz srca uzdah vruć podira.
  Nje snježane bijele ruke
  sada krši, plete sada,
  i od nemira i od muke
  proteže opet i opet sklada.
  Ali udugo ne umuknu.
  Među suzam i uzdasi
  stanoviti mramor puknu:
  žalosno se mlada oglasi.
  Ona, izišla izvan sebe
  od bolesti buduć, kliče:
  "Ah, ke glase čuh od tebe,
  moj nevjerni vjereniče?!
  Komu veće i u koga
  ikad tužna da vjerujem,
  od viteza Korevskoga
  kad nevjeru ovu čujem?
  Tko je tko se ne snebiva
  da u nevjeru može pasti
  junak koji plemstvom siva
  prave vjere, svijetle časti?
  Ah, iskati svud je zaman
  vjernos naći srca čista:
  crno 'e sunce, mjesec taman,
  nevjerna je vjera ista!
  O moj njegda drag pokoju,
  sad izdana ma ljubavi,
  Krunoslavu da li tvoju
  pri Turkinji ti ostavi?
  Da od nemira ne umiram,
  za veliko čudo brojim,
  u mom srcu er razbiram
  što si držan, što dostojim.
  Obrni se, ah, obrni!
  Na komu me, viđ, promijeni!
  Svijetla obraza ne pocrni,
  ne izgubi glas pošteni!
  Ki od svijeta ne zna dio
  tvoja dila, me liposti?
  Komu si se zavjerio
  sa svom moći i kriposti?
  Jeda nađe draže lice
  i od mojijeh zlatnije kose?
  Turkinje su mađionice,
  čarajući svijes zanose.
  Himbeno su one lijepe,
  u hitrinah sveđ se paze;
  napravami vid zaslijepe
  i obraze priobraze.
  Zaisto s bilja vilovita
  opsjeni te i zatravi,
  kad tva dila plemenita
  i mu lipos zaboravi.
  Nu me bojno srce di je?
  Tužba meni ne priliče;
  tko se osvetit vrijedan nije
  neka suzi i nariče!
  Podnit neću ni trpiti
  da, što je moje, druzi drže;
  raskinuti, razdrpiti
  Turkinju ću zlu najbrže!
  Ukazaću Krunoslava
  u osvetah kakva biva:
  usred zmaja, usred lava,
  usred ognja da je živa.
  U desnici ovoj jakoj
  ja ću s mačem poletjeti,
  o Korevski, zlici opakoj
  u tvom krilu dušu oteti.
  O gromovi, o treskovi,
  urnebes se vaš obali!
  Bože, gdi su bludnici ovi?
  sprži, užeži, sve popali!
  Ali tužna što govorim?
  što razumjet sebi dajem?
  Užežena ja sva gorim,
  čijem druzijeh spražit hajem.
  Ti me ostavi, dušo mila,
  ja tvu lipos neću mnogu!
  i najveće kad bih htila,
  ostaviti vik ne mogu.
  Pače ko te vazda ljubih,
  i ljubiću sred svih smeća,
  ako ti u čem sad zagrubih,
  čin' da je milos grijeha veća!
  Gospodičić tako svijeto
  ne vjerujem da će upasti
  u nevjerstvo tamno i kleto
  suproć plemstvu, suproć časti.
  Po sve pute i načine
  prilagaću miso i mito,
  dokli budem od istine
  na spoznanje doć očito.
  Izdavniče, - ki dostojiš,
  er se od vjere duša izmakla,
  ne pod zemljom tu da stojiš
  u tamnici, nu dno pakla! -
  lasni mi su svi ovi trudi,
  slatka je muka sva čemerna:
  ti nevjeran meni budi,
  ja ću tebi biti vjerna!"
  Bez krsmanja Krunoslava
  u odluci ka je žeže
  ne ima misli da strah dava,
  nije zaprjeke ka ju usteže.
  Sedam toran u ugarskomu
  ruhu ophodit dikla zađe,
  na njegovu dokli domu
  Rizvanpašu srete i nađe.
  Pokloni se i načine
  dvorne ukaza, kliče paka:
  "Ja sam, mili gospodine,
  Korevskoga brat junaka;
  njegove se cić slobode
  iz dragoga mjesta uputih,
  ne gledajuć na nezgode
  od razlicih pogub ljutih.
  Dobrota me tva primaga,
  na otkupe da ga prosim:
  tim koliko hoćeš blaga,
  udilje ti ja za nj nosim.
  To li neć ga dat za platu,
  da' ga u dar plemeniti;
  a za uzdarje ja na zlatu
  ončas ti ga ću izmjeriti."
  Paša u mlaca s boljom slikom
  zapaža se na ove glase,
  i visokom i velikom
  on odlukom snebiva se,
  sad besjedu, sad slobodu
  razmišljajuć, ter se čudi,
  i sebi ovu sad prigodu
  od velike smeće sudi;
  i ko čovjek od velicih
  mećaica i kramara,
  u pameti veće od pricih
  varak način misli i stvara.
  Naravnoga otrov gniva
  krije Turčin dvoran silom;
  jedno misli, drugo obećiva,
  a izvršiva treće dilom.
  S Krunoslavom unjiguje,
  i veseliji sveđ se kaže,
  riječima je obljetuje
  sve što može bolje i draže.
  Veli: "Smir' se, o plemiću,
  za slobodu brata tvoga!
  Ja prijatelj haran biću
  njemu u cara čestitoga.
  Utoliko ako š njime
  miluješ se razgovorit,
  sad i u ke hoć ino brime
  tamnicu ću ja ti otvorit."
  Utoliko doli svrati
  paša i kaže da ga slidi,
  i množ Turak da ih prati
  pod oružjem zapovidi.
  Sedam toran gdi se rede,
  proz sto vrata i zaklopa
  s Krunoslavom paša grede
  gdi Korevski živ se ukopa.
  Proz mostove, ki se dižu,
  zanesene u zahode
  i u dolinu svakčas nižu
  po strmu i usku putu hode.
  Vrhu nje se do oblaka
  tvrda građa obgradila;
  sokolova brza i jaka
  ne bi ju perja izletila.
  Ukraj građe kroz gvozdena
  vrata uska, tijesna i mala
  dno ponora udubena
  dublja je jama još propala.
  Pod zemlju se put obrne
  iz duboke jame ove
  put tamnice tamne i crne
  grob od živijeh ka se zove.
  Proz sva mjesta zgor skazana
  Krunoslava pašu slidi:
  nije je želja bijela dana,
  ištom da sve sunce vidi.
  Oružanijem slugam odi,
  da ju umore, viknu paša;
  Krunoslava naprijed hodi,
  ni ju poguba nijedna straša.
  Nu od tamnice jedva stupi
  priko praga dikla smiona,
  a raskošan zatvor skupi,
  i u sužanstvu osta i ona.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 8. #28
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  12. pjevanje
  U Carigradu svi slave sklopljeni mir osim Krunoslave, koja se oblači u muškarca kako bi oslobodila
  svojeg vjerenika Korevskoga. Rizvan-paša, njegov tamničar, ima dvije djevojke u kući, kćer Ljubicu
  i nećakinju Kalinku. Kalinka se zaljubljuje u Krunoslavu misleći da je muškarac te joj priča kako je
  Ljubica zaljubljena u Korevskog i kako je i ona njemu draga. Krunoslava najprije očajava, a zatim
  odlazi kod Rizvan-paše, predstavlja se kao brat Korevskog te ga želi otkupiti.
  Prijevarom postaje i sama zatočenica.  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 9. #29
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Trinaesto

  Gdje od mraka vjekovita
  pod jazovim zja pučina,
  usred svega segaj svita
  najdubljijeh sred dubina
  satarisan kralj pribiva
  od rinutijeh s neba duha
  u pučini ognja živa,
  ki mu oholas sva raspuha.
  Slava mu je s teška jada,
  ka se digla sa svijeh strana
  od istoka do zapada,
  ko Vladislav razbi Osmana;
  pače, pazeć na veselja
  poljačkoga svega puka
  s istjerana neprijatelja,
  jak uboden bivo muka.
  Podrtijeh iz uzdaha,
  bez umrtja kojijeh crka,
  krvavijem dimim paha,
  smrdećijem pjenam hrka.
  Škriplje zubim, riga plame;
  od zlobe ga svrdo vrti
  ne Poljake sharat same
  neg krstjanstvo sve satrti.
  Tijem u vijeću car veliki
  ušto od mira slave slaga,
  neprijatelj skoči priki
  od ljuskoga svega traga;
  netrpeća nadmen ijeda
  s bukom, s treskom strašno vijeće
  i on kupit zapovijeda
  od nabune i od smeće.
  Nebu se oprijet spravam ovim
  tvrdoglavi bijesnik stupa,
  zaboravljen ko treskovim
  svemoguća ruka lupa,
  zasve da od nje, kad oholu
  glavu istakmit k višnjem prope,
  strmoglav se buši dolu
  tmastijeh oganj u potope.
  Od pakljene oštre trublje
  razdira se trubnja mukla
  da idu kleti gdi je najdublje
  prosjedena propas pukla.
  Cokoću se, grohte i tresu
  noćne sile iz dubine,
  u gromovitu urnebesu
  razlijegaju slijepe tmine.
  Iz smrknutijeh gustijeh magla
  jazovite u ponore
  strahoća se jata nagla
  grominjaju, drožde i ore:
  graču, hroču, skvrče, krište,
  zviždu, veče, skviče, laju,
  revu, reže, rže, vrište,
  mukaju, vikaju, zavijaju.
  U njekijeh su praščja rila,
  vučju čeljus tko razglaba,
  a ko gubice ima i krila
  od ljiljaka i od žaba.
  Ljudi s glavam crnijeh pasa,
  žene od zmija kijem su kose,
  bivoli odsprijed ki do pasa
  čovječanske slike nose;
  kučke u kih je žensko lice,
  psi troglavi, zmaji hudi,
  poluribe - poluptice,
  poluzvijeri - poluljudi;
  srde, nakazni i nemani,
  i sve što igda ukaza se
  vrla i grda u koj strani,
  u pakljenom vijeću sta se.
  Nad svijem vječnijem sjenam stišten
  strašnodržac od propasti
  gnjevnom srdžbom vas zaprišten
  planta u zlobnoj oholasti.
  Od krilatijeh kravosaca,
  iz kijeh kužni ognji pište,
  u stog mu se visok zbaca
  grunje otrovno za sjedište.
  Pod nogah mu se u krug svija
  na zelene pjege i blijede
  ljuta od sedam glava zmija
  u iskrah tamnijeh bljujuć ijede.
  Strašniji od svijeh, vrlji i grđi
  sjedi silnik gorostasni;
  u čadljavoj smeđoj rđi
  zagašen mu je obraz tmasni.
  Srši glava naježena,
  trepte zmajska krila o pleću,
  runjave uši do ramena
  prostiru se i klepeću.
  Iz kosijera slike grube
  nos nezgromni na kljun pada:
  čeljupine jazne trube
  zamršena visi brada.
  Kosmurat je kip i uplesan,
  tmasta iz oči munja udara;
  jedan velik hrek neotesan
  čapeti oštrom opšešara.
  Na krvave kuda kaplje
  dračnijem bičim u tle lupa:
  s nokti od orla, granfi od čaplje
  rašepača mište stupa.
  Ispod čela vitoroga
  razok pogled krivo izbeči
  i, usne grizuć s ijeda mnoga,
  u nesvijesne prasnu riječi.
  Zdrtaše se jazi crni;
  propas plamom većijem buknu;
  nakostriječen nesmotrni
  zbor zapiždri se i umuknu.
  Iz svijeh glasa on ovako
  ne zavapi neg zagrmi:
  "U komu ovo silni pako
  zločestvu se unetrmi?
  Što su oružja Poljakova
  cara Osmana pridobili,
  naša je šteta ne njegova,
  ne on - mi smo izgubili!
  Pakleni su, ne carevi,
  vječni raspi i prikori,
  i ne srami i ne gnjevi,
  i o temu se ne govori.
  Na boj leški put Podolja
  pođe s carom množ tolika
  da tonjahu cijela polja
  pod pučinom od bojnika.
  Strašna vojska biješe jaka,
  iz po svijeta ka se sklopi,
  da dobude na Poljaka,
  nu krstjanstvo sve potopi.
  Ali ostaše nje junacim
  najuzdanijijem s bojne hvale
  na oružju prid Poljacim
  srca ubijena, ruke pale.
  Poletjesmo s našijem stijegom
  mi u pomoć caru mladom,
  oružani s daždom, s snijegom,
  s mrazom, s ledom, s kugom, s gladom;
  ali vojska zgar nebeska
  zbučaše se i sastaše;
  treskovim se sve rastrjeska
  i razagna jato naše.
  Tako s vojskom neizmernom
  sam kraljević razbi cara:
  nas molitvom tako smernom
  kralj Šismundo sam pokara.
  Višnji oni ki pristao
  zlopečit nas nije nikada,
  s anđelima htje Miha'o
  da naripi na nas tada.
  I za biljeg sred visina,
  sila silu otkli obori,
  rasvanu se noćna tmina
  ognjeno se nebo stvori.
  Nu u propas propas donit
  zaman se ičija moć je istakla:
  uklonit se, ne poklonit,
  ohologa ćud je pakla.
  Sjeverna se strana odrva,
  gdje najvećijem plemstvom dičan
  ja pristolja stavljah prva
  za višnjemu biti sličan.
  I na ovomu da bi ruzi
  dovršili našijem štetam!
  sramotni su raspi druzi
  kih prividim i gonetam.
  U pogubah za poginut
  sad se istočno carstvo kreće,
  i s mjesta se još porinut
  olohnuta propas neće!
  Desnica je sama jedna
  umrloga Vladislava
  ogoliti pako vrijedna
  od svjetovnijeh svijeh država!
  Nije š njim pako jaki, nije,
  ako slavnu i moguću
  od privedre Austrije
  novijem vezom združi kuću;
  česarovom ako kćeri,
  ugarskoga sestrom kralja,
  kraljević se Poljak vjeri,
  kraljevstvo se naše valja!
  Kralj bo se Ugrinu u španskoga
  samodršca opet vijera,
  ki iz svega carstva svoga
  s obadva nas svijeta tjera.
  Tako, neka ijedna puna
  propas reži, još na glavu
  poljačka se spravlja kruna
  nakon oca Vladislavu.
  Ako pirne tim rodžbine
  među ovim se kraljim slože
  ter se oružja njih sjedine,
  ko da im se oprijet može?
  Carsku vojsku, ka ognjem sijeva,
  mogo je Poljak sam razbiti;
  da s toliko još kraljeva
  kad se združi, što će biti?
  Množ kraljevstva, množ otoka,
  pače veći dio od svijeta
  drži, časti za proroka
  i za sveca Mahumeta.
  Nu ako se veće i jače
  neg sve turske kraljevine
  Osmanovo carstvo smače,
  Mahumetov zakon gine.
  Od krstjanskijeh igda kralja
  ako se ovo jedno ocijepi,
  iz prostora svijeh zemalja
  tursko se ime iskorijepi.
  Da li se od nas trpjet može
  da krstjani potaraše,
  satarišu i podlože
  vrhu zemlje sve što je naše?
  Da zamukne pako u svjetijeh,
  povrže se hamalija,
  i da hodža po mečetijeh
  ne haleka i zavija?
  Mečeti se pače obale,
  smaknu otari svi na prešu,
  i prilike naše pale
  shrnjigaju i poplešu?
  Da izgubimo svetilišta,
  da vas svijet se križu skuči
  i Lučifer, zbjen u ništa,
  u kraljevstvu praznu zuči?
  Ne, ne, ne, ne! hitri i plasi
  skoč'mo, tec'mo na sve strane!
  Ovi se oganj veće ugasi
  prije nego sve njim plane!
  Otmanović car nad carim
  toliko se sad potište
  da ponižen s poklisarim
  mir u leške krune ište.
  Na glavi mu je teško breme;
  zbjen je, za uteć huđe štete,
  primit s očim zažetijeme
  od krvnika svake uvjete.
  Nu po volji ali usiljen
  ako Osman Leha moli,
  poklonit se neće umiljen
  vik nikomu pako oholi!
  Jeda se je pozabila,
  za ne doći na ta djela,
  na nebesijeh naša sila
  ka se čula i vidjela?
  Zgoda onada kamugodi
  druzima je dobit dala:
  nam je vječna slava odi
  nedobitna smjenstva ostala.
  Ali da se tim ponosi,
  što pomaga, svaki u sebi?
  Šuplje riječi vjetar nosi:
  djela se ištu pri potrebi?
  O dostojni ki ste goru,
  mrklijeh tmina nadaleče,
  u rajskomu sidjet dvoru,
  otkli svjetlos vaša istječe,
  spomenuti zgode vrlo
  i mrzeće sila mi je,
  za na umrlijeh na neumrle
  osvete nas raždeć prije.
  Tim iz noćnijeh tec'te mraka,
  o moji verni, cknjenje vrz'te
  prije neg Turci od Poljaka
  uharače se i pokrste.
  Ali u način da se opaki
  sve zamesti bude prije,
  motri, pleti, čini svaki
  sve što može i umije!
  U sto obraza priobraža'
  i privraćaj sto besjeda,
  varka, izdavstva, sumnja, laža
  i hitrina i zasjeda!
  Licimirstvo najblažiju
  od dobrote sliku hini:
  najhuđe se zlobe kriju
  od svetinje u haljini!
  Svak se obrni svud i svrni,
  na krstjane Turke buni,
  dokli okoliš mjesec krni
  u okolišu svijeta ispuni.
  Sij omraze, zlobe budi,
  srdžbe užiži, vriježi gnjive,
  svađaj, smetaj, šteti, udi,
  satariši prave i krive!
  Mogorkinja slavna robi
  do otraška leške puke,
  i kraljević, ki pridobi
  cara, od ženske padi ruke!
  U prilici od istine
  priobražena laž se vrti,
  da Korevski ban pogine
  i mir smete svojom smrti!
  Nu što zaman veće stoju?
  Nije vas znane trijebi učit:
  čas pakljenu, vašu i moju
  dosta vam je priporučit."
  Srdžbe, smeće, zlobe i gnjivi,
  magle, oblaci, noćne tmine,
  crni dimi, ognji živi
  vojsci od pakla družbu čine;
  smrtna otrovna kuga, i š njome
  raskazani glad i blijedi,
  i s odjećom smrznutome
  ledena ih zima slijedi.
  Diklo znana od Parnaza
  i Elikone svete gore
  ka potanko meni kaza
  strašne od pakla dogovore,
  spovijedati slijedi meni
  glase prave i istine
  što učini puk pakljeni
  kad iz crne pođe tmine.
  Djela od tmaste mrkle noći
  slabi moj vid ne dohita
  bez razumne tve pomoći,
  kojoj skrovna sva su očita.
  Na tisuće, na oblake
  crna jata izletješe,
  ter jasnomu suncu zrake
  usred podne potamnješe.
  Crn Carigrad osta bijeli
  s svijem munarim od mečeta
  ončas kad se u nj naseli
  množ pakljenijeh hudijeh četa.
  Tako u žetve zrele brime
  lijepa njiva nepožnjena,
  žitnijem klasom veselime
  pribogato nakićena,
  iznenadi sva pocrni
  i potamni sa svijeh strana,
  kad ju prikrije oblak crni
  od čavaka i od vrana.
  Nabunjivat jedni staše
  hodžu i crkav redovnike,
  svu gospodu i sve paše
  i zakona razumnike;
  druzi bojne janjičare,
  i s spahijam spahoglane,
  i ostale vojničare,
  pridošoce i građane;
  tretji gospoje i carice
  carskijeh dvora i polača,
  ke su davne njih bojnice
  i oružja njih najjača.
  Zlim je druzim na pameti
  ljudski rasap doba u stara
  svega traga i podrijeti
  da od ženskijeh bi privara.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 10. #30
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  13. pjevanje
  Uvodi se novi epski prostor – pakao. Opisuju se pakleni krajolik i njegovi stanovnici.
  Javljaju se demoni kao predstavnici zla u borbi protiv dobra. Pakleni kralj, ogorčen
  zbog poraza Turaka od Poljaka i upravo sklopljenog mira, strahuje za budućnost
  islama te poziva paklene sile na pobunu protiv Poljske.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 11. #31
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Četrnaesto i petnaesto

  Kao što je poznato Osman je ostao nedovršen. Četrnaesto i petnaesto pjevanje nisu sačuvani,
  najvjerojatnije nisu niti napisani, odnosno, Gundulić nije dovršio svoj spjev.
  Više je dubrovačkih pjesnika napisalo dopunu Osmana u XVIII. i XIX. veku (Pijerko Sorkočević, Marin Zlatarić).
  Za najuspjeliju dopunu smatra se dopuna Ivana Mažuranića iz 1844.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 12. #32
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Šesnaesto

  U kraljeva, ko puk scijeni,
  nije života draga i slatka:
  sveđ su u pomnjah zamišljeni,
  ne imaju mirna časa kratka.
  Trijebi je da bde noćna tminu
  i za onijeh se ki spe bude,
  za bezbrižnijeh da se brinu
  i za ispraznijeh misle i trude.
  Mogući su svi s omrazom
  suproć njima sveđ nemilom,
  a nejaci hine obrazom
  a u srcu ih trpe silom.
  Sve što ih veća kripos slavi,
  sve je veće tko ih navidi;
  a i čestitos po naravi
  ima zlobu ka ju slidi.
  Tim ako su blage ćudi
  ter krvničku mrze želju,
  ko zločeste šlju ih ljudi
  među žene pod kudjelju.
  To li se od njih pravda grli
  i pedepsa ne uzmiče,
  silnici se zovu vrli:
  krv pravednu na njih liče.
  Ako štedjet blago haju,
  od lakomijeh stječu ime;
  to li slugam darivaju,
  razmetni su vidjet svime.
  Puk je slijepac koji oči
  ne ima od svjeta i od razbora:
  za istinu laž svjedoči
  sred taštine i žamora;
  sveđ nekrepak, nigda stavan,
  ljubi, mrzi, hoće i neće,
  trom, lijen, strašiv i pripravan
  na pobune i na smeće;
  sad mir žudi, sad boj ište,
  vazda hlepi na prominu:
  sad uzvisi koga tište,
  koga uzvisi, sad ukinu.
  Ali kako tiho more
  vik po sebi ne uzrasti,
  dokli silni vihar s gore
  ne smuti ga svojom vlasti,
  puk u bitju smernu tako
  uzdignut se vik ne smije,
  što na pomoć dmjenje jako
  moguće mu glave nije.
  S izgleda s tim ovoga
  svak tko vlada sad nauči
  da nije se uzdat u nikoga,
  stvar velika kad se odluči.
  Mao izide glas najprvi,
  ali u svačijeh usti rasti
  ter, čim odsvud većma vrvi,
  sve obujmi svojom vlasti.
  A istina je riječ na svijeti
  da se zemlja kletvom klela
  da će otajstva sva pronijeti
  ka je čula i vidjela.
  Ne znam kako, nu se zgodi
  da proćuknu se i proreče
  ko car u Istok vojsku vodi,
  da ju pogubi i posiječe.
  Podiže se šapat tihi,
  usta sumnja, pomnja izide;
  svijeh popada strah zalihi,
  zamišljeni svi se vide.
  Jedan drugom vitez sprva
  ovi potaj glas dorica;
  ali uzavre svak toprva
  i uzbuni se sva vojnica,
  kad put Skudra čuše oni
  da na Crno snosi more
  car s poveljam i zakoni
  pisma, blago i šatore.
  Bez ozira ovi onoga
  nagovara veće očito;
  bezakonja carska mnoga
  svak spovijeda glasovito.
  Janjičarin stari pravi:
  "Ja ki stratih sva ma ljeta
  slijedit s vojskam boj krvavi
  na sve četr strane od svijeta -
  baštine one ke su bile
  mom junaštvu verna plata
  silom mi su se ugrabile,
  hrana je moja druzijem data.
  Ja pod staros mrem od glada,
  a svodnici carskijeh bluda
  uživaju ono sada
  što bi uzdarje moga truda."
  Spahoglanim vapeć slidi:
  "Ja uz cara ki uzrastih
  u saraju u obzidi
  i svuda se plemstvom častih,
  ko rob tamni i zločesti,
  dokle odsvud mi krv prokapa,
  na očitu podnijeh mjesti
  ružne udorce teškijeh štapa,
  ne mareći car u sili,
  ka bi uzrok mom prikoru,
  kocrniti kruh pribili
  ki blagovah u svom dvoru."
  Jedan veli: "Donijeh caru
  glavu ubjena protivnika;
  ni u dostojnu primih daru
  čas podobnu za bojnika.
  Pače rug je tvorit htio
  tijem car isti bez potrebe,
  veleć: Da ti pogubio
  nijesi njega, on bi tebe."
  Drugi glasi: "Car sred kuća
  skrovno uhodi naša djela
  ter nam gozbe smeća i smuća
  s kijeh je družba svud vesela.
  Ne naš aga noćno veće -
  bije nas obdan carska sablja;
  pjenez nam se crni meće,
  bijela i drobna jaspra ugrablja."
  Oni rasap općen mjeri,
  s koga pribjen svak bit ima,
  što gospodske svijetle kćeri
  za carice car uzima.
  Priuzima drugi ovdira:
  "Biti i prošli mi smo veće!
  Car junake nove izbira,
  a nas starijeh siječe i meće.
  Eto listja, koje iznutra
  došlo nam je iz saraja,
  da se kani do dva jutra
  put istočnijeh dignut kraja.
  Ne krsma'mo sila jača
  da se s glavom carskom združi!
  Potlačimo ko potlača!
  udušimo tko nas duši!"
  Oni skače i prilaga:
  "Da što čekamo unaprijeda?"
  Svi tad vape: "Sablja naga
  prijeti ubit nas svijeh bez reda!"
  Jedan se opet diže i vika,
  sablju golu ter podire
  zovuć svakoga od bojnika
  proć poda nju zacić vire.
  Bojnik svaki tad se puti
  i pod sablju s kletvom hodi,
  da bi imo od nje poginuti,
  ako se od zlijeh ne slobodi.
  Vapijaše svaki ovako
  suproć caru buneć sile:
  sam Aliaga htjenje opako
  mrzi i sprave sej nemile.
  Čim u njega, ko u svijeh glavu,
  zapazili svi se bijehu,
  mneć na hudu da i on spravu
  s njima će ustat u pospjehu,
  ter nabunjen oko njega
  svak luk penje, sablju izmiče,
  on sred skupa osta svega,
  u ovi način ter pokliče:
  "Ah, koja vas sad zasjena,
  vitezovi moji, zaslijepi,
  ter gubite od imena
  vašijeh svjetlos i glas lijepi?
  Spomen'te se da ste oni
  vi bojnici stražu uzdanu
  na kijeh samijeh car nasloni
  i u kijeh nađe vernu obranu.
  Ah, nemojte pocrniti
  slavu vašu, slavu moju,
  hteć nevernos carstvu otkriti
  u domaćem štetnom boju.
  Naše štete i porazi
  nijesu toli sad velici
  vele veća da ne izlazi
  kletva svetoj carskoj slici,
  koja veže sad jedino
  vaša oružja, svjete moje,
  da u svako vrijeme smino
  u vernosti krepkoj stoje.
  Ni nahodim još razloga
  ki će učinit da se ganem
  da, er car neće svjeta moga,
  ja mu protiv zato ustanem.
  Ja rob jedan, ki obećah
  tvrdom kletvom za nj umrijeti,
  u pogubah i u smećah
  da mu se ištem smrtno oprijeti?!
  Nije zakona vrh onoga
  ki zakone stavlja i daje;
  što car hoće, trijebi od toga
  da samiren svak ostaje.
  U njegovoj ruci je stalo
  pomilovat tebe prije;
  od njega ti sve se dalo:
  on ti uzima što tve nije.
  Druzijem uze što da tebi,
  za dat druzijem, tebi uzima;
  tijem žalovat nije se trijebi:
  car u volji zakon ima!
  Teške udorce podnijet muka
  bi junaku plemenitu,
  ali zato huda odluka
  plesat vjeru temeljitu.
  Gospar svaki slugu svoga
  bez bojazni smije udriti,
  a bojat se cjeća toga
  od roba će car čestiti?
  Plemstvo naše, znamo dobro,
  od milosti carske ishodi:
  iz gora nas za se je obro
  u kojijeh se svaki rodi.
  I gorani, iza stada
  kijeh car dvorom svijem pomili,
  suproć carskom stolu sada
  propinju se skupni u sili?
  Ni ti komu ne bi dara
  za hrabrena djela u boju
  mož s razlogom panjkat cara:
  držan mu si glavu tvoju!
  Carska milos sama visi
  koga hoće od bojnika,
  a što činiš, držan ti si,
  i što činit mož do vika.
  Tko dat može zakon novi
  tomu ki inijem zakon dava?
  Car je sam car - mi robovi:
  mudar bitje sve poznava.
  Ali što čuh ja opeta?
  Jes ko tužbe još uzmnoži,
  jer car sveca Mahumeta
  zakon bljusti hoće i božji.
  Sveta vjera ka nas vlada
  pit nam vino brani svudi;
  i nećemo zato sada
  da nas pravda carska sudi?
  Nu, bojniče ki na platu
  crnijeh pinez tvoriš tužbu -
  ili u mjedu, ili u zlatu,
  ti si plaćen za tvu službu.
  Zaglavi se najposlije
  da smo u mnogoj mi pogubi,
  što ovi, jakno nijedan prije,
  car uzimlje svijetle ljubi.
  Mi robovi da li svoji
  dostojni smo carskijeh kćeri,
  a car, pod kijem vas svijet stoji,
  pastjericom da se vjeri?
  Ali što sam ja razložit
  sad uzeo s vami veće?
  Koliko je car uzmnožit,
  tko ne pozna, tko rijet neće?
  Zabranjeno što je caru,
  ki na volju svijetom vlada,
  Otmanovu sablju staru
  čim na bedri paše sada?
  On od djeda i pradjeda
  u Istoku carstvo hrani;
  ko car pravi zapovijeda,
  ne ko silnik, u ovoj strani.
  Da je oteo on slobodu
  u koj smo se mi rodili,
  mene biste vojevodu
  suproć njemu svi primili.
  Bez ozira ja bih prvi
  podro sablju britku golu,
  i njegovom plako krvi
  mu slobodu na svom stolu.
  Ni bi ustavit mogli uvike
  sve me sile da mu ne dam
  mom desnicom smrti prike,
  na očiju da smrt gledam;
  er tko rodni grad svoj ljubljen
  oslobodit ište i haje,
  ili ubije ili je ubjen,
  u jednakoj slavi ostaje.
  Nu čim jaram nam na vratu
  nije ki starijem nije nam bio,
  slobodu iskat nepoznatu
  opako bih odlučio.
  Er nije drugo protiviti
  carskoj volji negli objavit,
  gdje stoluje car čestiti,
  htjet ti silom car se stavit,
  ter nevjeran i odmetan
  kažući se carstvu tako,
  i prikoran bit i štetan
  čineć hudo i opako.
  Ah, junaci moji mili,
  gnjev nesvijesni ustavite!
  Ne srnite slijepi u sili!
  Kud prešite? što činite?
  Drugo donijet nabuna ova
  ne može vam neg sramotu,
  dočim svaki š nje osnova
  vječni prikor svom životu."
  Jak ne dmjenje od sjevera
  kad zapjeni sinje more,
  sila silu dočim tjera,
  vali uzrastu kako gore,
  tako uzbuča vas puk oni
  na besjede age verna;
  teku, srnu svi smioni,
  puni gnjeva neizmerna.
  S golom sabljom u desnici
  skaču u bijesu nesvijesnomu;
  psuju, prijete svikolici
  vojevodi hrabrenomu,
  vapijući: "Ili brže
  htjej što hoće vojska ostala,
  ili ti se splesa i vrže
  ispod sablje glava pala!"
  Ali se aga ne pripada;
  pače misleć o svoj časti,
  vika: "Usred Carigrada
  vaša glava prije će pasti!
  Nu u vašoj da svevolji
  već ne gledam me prikore,
  ostavljam vas pri nevolji:
  spomenuli me govore!"
  Vapije vojska: "Mi nikako
  protiv caru nijesmo ustali
  neg proć onijem ki su opako
  dijete mlado svjetovali.
  I u to nije od potrebe
  provodičtvo tvoje nami;
  bjež' ti kud hoć! Dobri sebe
  obraniti mi smo sami!
  Nu udugo neć uteći
  od ovijeh našijeh sila!"
  I ovdi za njim hrli u smeći
  tisknuše oblak ljutijeh strila.
  Zatim vojska nabunjena
  pođe u skupu u jedinu
  gdi bi crkva posvećena
  Znanju od Oca, Božjem sinu;
  nu u vazetju Carigrada
  i izgubljenju crkve ove
  osta ime, ter i sada
  Sofija se mečet zove.
  Pred mečet se ovi skupi,
  ter iz jutra do večera
  skupno vika, skladno upi:
  "Daj nam pašu Dilavera
  i učitelja hodžu š njime,
  jer ti opak nauk dava,
  s crncom ki je ženam tvime
  straža i od hadum svijeh glava,
  s mudrijega neka svjeta,
  kad nam budeš pogodio,
  i ti ostaneš car opeta,
  kako nam si i prije bio."
  S ovijem riječim da prid cara
  Jahija pođe, oni htiše,
  i njihova poklisara
  pod silu ga učiniše.
  Velikoga zakonjaka,
  od Turaka 'mufti' zvana,
  on mjesto ima, ali paka
  ta čas druzijem bila je dana.
  Tim trajaše sam na domu
  svijeh pokonjijeh ljeta dio,
  kad je skupu odmetnomu
  van usiljen izit bio.
  U veseloj pirnoj slavi
  nahođaše car tada se,
  čestit, miran, pun ljubavi,
  s tri ljubovce lijepe uza se.
  Ali u smeći na onu stranu
  gdi ču vojsku skoči ureda,
  ni se prignu, ni se ganu
  s punijeh prijetnje njih besjeda,
  misleć da bi carska bila
  vlas nejaka i prikorna,
  kad bi vrh nje gospodila
  volja od puka rogoborna.
  Jahija se starac tada
  u priklonstvu otkri njemu
  i, što vojska usred grada
  vapijaše, skaza sve mu,
  veleć: "Care svemogući,
  prosti, ako rob tvoj smije
  otkrit strašni plam gorući
  ki oko glave tve se vije;
  zašto, ako se ne ugasi
  samom krvi tvijeh svjetnika,
  tvomu carstvu prijeti i glasi
  rasap vojska svakolika.
  Ja vik ne imam zatajati
  što pogubu carstvu nosi;
  velikoga vezijera ti,
  hodžu i od crnac agu prosi.
  Ja sam poslan cića toga:
  svi ovo ištu, svi ovo prave;
  a ovo grla ovdi moga
  pod tvom sabljom i me glave."
  Jahija prista, a car, gore
  smeten buduć s te poruke,
  u kratke mu odgovore
  skaza ovako sve odluke.
  On pokliče: "Carstvo meni
  sabljom stari moji dobiše,
  i tko drugi car bit scijeni
  vrhu mene, misli odviše.
  Tim ustup'te, rec', nazada,
  njegda verni i uzdani,
  neposlušni moji sada
  janjičari, spahoglani!
  To li vas je krvi želja,
  želju upijte srca prika
  ne carskijeh prijatelja
  negli carskijeh protivnika!"
  Ovdi umuča, već istino
  scijeneć s ove zapovijedi
  da slijediti neće ino,
  ko taj večer i ne slijedi.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 13. #33
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  16. pjevanje
  Od ovog pjevanja pa do kraja epa mjesto radnje jest Carigrad. Sultan želi pripremiti vojsku za novo
  ratovanje na Istoku. Međutim, proširuju se glasine da Osman planira posjeći janjičare i skupiti novu
  vojsku. Zato se janjičari počinju buniti. Ali-aga, zapovjednik janjičara, pokušava ih umiriti, ali bez
  uspjeha. Traže od Osmana njegove savjetnike – Dilavera i hodžu – jer smatraju ih lošima, pa ako
  im udovolji, ostavit će Osmana na vlasti. Ipak, sultan odbija njihov zahtjev.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 14. #34
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Sedamnaesto

  Nu ko svijetli zrak dno mora
  i dan bijeli sunce ugasi
  i od grada i od dvora
  zamuknuše svačiji glasi,
  ter se prostrije noći crne
  sinje platno iz dolina,
  vrhe od gora da ogrne
  i da obuče vas svijet tmina,
  car uljeze usred krama
  u mjesto uresno i bogato,
  gdi u način svijetla plama
  dragi kami sja i zlato.
  Tuj zamišljen s vrle smeće
  na pristolje svoje stupi
  i najviše glave u vijeće
  oko sebe dozva i skupi.
  Šes vezijera i sve ostale
  poglavice turske izbrane
  po redu su smerno stale
  oko njega s obje strane.
  Svak podvite ruke i oči
  obrnute drži nica,
  poniženstvo ter svjedoči,
  čeznuć pazi carska lica.
  A on pogled tih i stavan
  u ponosnoj veličini
  na svih svrće, i od svih slavan
  svijem zemaljski bog se čini.
  S veličanstvom ovacime
  iz visine na koj sjaše,
  na pobunu hteć u vrime
  da privede verne paše,
  reče: "Uzdani i smioni
  branitelji mom životu,
  na kih carstvo me nasloni
  od vladanja svu tegotu,
  nije trijebi kazat meni
  što ste čuli i vidjeli,
  vitezovi nabunjeni
  koliko se dosle smjeli.
  Što pitaju i što prijete,
  dobro znate; zato sada
  ko vlas moju svjetujete
  š njima ovacim da se vlada?
  Što u srcu svomu ćuti,
  otkrij svaki tim slobodno;
  zašto miso vašu čuti
  milo mi je i ugodno.
  Carstvo se u vas me vjeruje,
  vaše riječi drži istine;
  a znam, tko se sam svjetuje,
  da bez svjeta sam pogine."
  Ovdi veće sva zatvori
  sultan Osman carska usta,
  a Dilaver, da govori,
  prvi vezijer, prvi usta:
  "Silni care, on pokliče,
  svemoguća koga sablja,
  gdje zapada, gdje ističe,
  suncu iz ruka dan ugrablja!
  nedobitnoj tvojoj slavi
  širine su svijeta tijesne,
  prid kim, s krunom tko 'e na glavi,
  prostrt na tle trepti i čezne.
  I ako sam još Oro sivi
  proć istočnom Zmaju prši,
  nabunjeno jato krivi
  komu ognjena krila krši.
  Zato, o slavna i čestita
  kuće otmanske kruno, vidim
  da početak carstva od svita
  sad krvavim krijepiš zidim.
  Nu čestokrat usred krvi
  ku proliju neprijatelji
  početak se stvarno prvi
  od gospodstva utemelji.
  A ne može od silnika
  imenom se car nazvati
  ki vrh kletih izdavnika
  od osvete sablju obrati.
  Od kraljeva sva zla ina
  često mogu bit proštena;
  ne prašta se vik krivina
  veličanstva uvrijeđena.
  I ako carsko je djelo imati
  vrh podložnijeh milosrdje,
  za odmetnih pedepsati
  carsko je djelo da car tvrd je.
  Tko ne vidi da prostrla
  viteška se samovolja
  ne do našijeh samo grla
  danu tvoga do pristolja?
  S otmanskoga oni stola
  tebe cara smaknut prave,
  ako srca njih ohola
  prije ne smire naše glave.
  Da usiljen od njih ako
  poslušaš ih cjeća toga,
  ne smiču li te oni i tako
  s otmanskoga stola tvoga?
  Vlas tva prosti: nije razluka
  druga od tebe do inijeh ljudi
  nego zapovijed ka vrh puka
  uzmnožnim te čini svudi.
  Ako ti se ova sama
  ote sada od bojnika,
  visina se tvoja slama
  i vlas krši svakolika.
  Što sad rijeće plemić častan,
  koga djede tvoji djedi
  pridobiše, ako oblastan
  svak je vitez da ga slijedi?
  Pod tvim carstvom može biti
  on ne mrzje dosle stati,
  nu što vojska bude htiti,
  ako ti uzmeš događati?
  Da skup bijesni neće trpit
  spahoglana, janjičara,
  bude ga odrijet i razdrpit
  gospodujuć mješte cara.
  Er dočim se vojska opira
  i uspogađa joj tvoje carstvo,
  vrh tebe ona vlas prostira,
  a ti služiš nje sebarstvo.
  Otvori oči za bremena;
  er, ako im zbude s' ova,
  puk, ki od tvoga trepti imena,
  treptjeće od svijeh vitezova.
  Ali ukloni Višnji s nebi
  da, u tvom zdravlju, care Osmane,
  zapovijedat itko tebi
  neg tva volja sama stane!
  Množ odmetna nije nam skrovna:
  pobuna je nje velika,
  smionos mnoga, riječ otrovna,
  strašna prijetnja, vrla vika.
  I odgovorit kad bi imali
  riječma djela zaistinu:
  car ti živi - ja i ostali
  svikolici neka izginu!
  Nu spomenut s tijem ću opeta:
  ako još nije te pogube,
  ne ostaješ ti bez svjeta
  vernih sluga ki te ljube.
  Nabuna je i prije bilo
  i vrlijeh još bojara,
  nu se očitom silom smilo
  tegnut nigda nije u cara -
  u pravoga cara koji
  pravdom očin sto posijeda
  i ki obranjen sabljom stoji
  starijeh djeda i pradjeda.
  A spomena je ova dosta
  ku slijediše djela prika,
  kad Mustafa sultan osta
  bez vernijih svih svjetnika.
  Ćesel-baša biješe onada
  svoja otišla vojska rvati,
  i š njom izvan Carigrada
  svi u kih se može uzdati.
  Tim budući bez uzdane
  straže on osto i bez svjeta,
  lasno tebi, care Osmane,
  bi na krunu doć od svijeta. -
  Na onu krunu po razlogu
  ka za ocom tebi ide
  i ka ti se, ah, po mnogu
  bezakonju otprije skide.
  Ali je tako mnoštva vele
  i oni skup vas ki ti prijeti,
  ki Mustafu opet žele
  na sto carski tvoj pripeti;
  nu er vide da u nas pravu
  obranu imaš ka te štiti,
  sad ti prose našu glavu
  za pak tvoju poraziti.
  Tako za rvat dub u gori
  s gvozdjem siječac najprije teče,
  ter mu grane lomi i ori,
  da mu korijen pak posiječe.
  A odvrnut lasno 'e moći
  i veliku sasma rijeku,
  kad joj digneš sve pomoći -
  vode koje u nju teku.
  Tim se ovako meni vidi,
  i ja nosim ove svjete,
  s nabunjenim da se slidi
  način samo od osvete.
  Bije se zmija ka ti u skutu
  svije se u krug, da te peči;
  otrovanu ranu ljutu
  gvozdje i oganj samo liječi.
  A najjače carstvo svako
  satrt će se s raspa plaha,
  ako ograđeno odsvud jako
  nije od bojazni i od straha."
  Kad Dilaver veće prista
  i svjet njegov od svijeh ču se,
  Husain opet s svoga mista,
  da govori podignu se.
  "O čestiti i uzmnožni,
  kliče, od cara care izbrani,
  kom narodi svi podložni
  u svakoj su svijeta strani!
  Potvrdit sam i ja usiljen
  što svak vidi, kud se obrne:
  tvih viteza skup nesmiljen
  u svevoljah sasma srne.
  Smionos je njih odmetna
  odveće se raspustila,
  i ne mogu bit neg štetna
  carstvu tvomu sva njih dila.
  Zašto ako tva vlas haje
  da im se ispuni želja prika,
  tajčas samo carstvo ostaje
  bez uzdanijeh tvojih svjetnika.
  To li uzmnožnost tva ne bude
  pogodit im sad u tomu,
  strašne odluke, raspe hude
  oni prijete carstvu tvomu.
  Izreko je vizijer dosta
  ka mogu izit zla neizmerna,
  ako carstvo tvoje osta
  bez ovoga skupa verna.
  Meni ostaje sad objavit
  ka poguba carstvu prijeti,
  ako carstvo tve ostavit
  bude milos pri osveti.
  Zato, ako me beside
  š njegovijem se ne ugađaju,
  veće oči veće vide,
  veće ljudi veće znaju.
  Nije sumnje, itko u sebi
  ne misli ino, svak će riti
  za utvrdit se da je trijebi
  neprijatelja pogubiti.
  I protivit, riječ je luda,
  da od gospostva u razlogu
  nije toj nauk stavna suda
  za utemeljit silu mnogu.
  Nu ja ne znam put li oni
  od vrloće i od bjenja
  ali je bolji ali oni
  od milosti i proštenja.
  Krvava se ruka vijeku
  prvom vodom ne oplaka,
  a nije stabra koga opsijeku
  da ne uzmnoži zagranaka.
  Smioni, bijesni na zlo hrli
  i opojeni ljudskom krvi
  bojnici su ovi vrli,
  i sveđ veća množ ih vrvi.
  Strah me, ako vlas tva prija
  glavu ljutoj zmiji plesati,
  da ona huđa i otrovnija
  kude na te ne obrati.
  Zaisto šteta velika je
  da najveće u pogube
  tve bez svjeta carstvo ostaje
  vernih sluga ki te ljube.
  Ali je sumnja većih zala
  s druge strane mene smela:
  er velekrat iskra mala
  mnogi je oganj razgorjela.
  A kad stoji sve da izgine,
  izgubit je koris malo;
  tač pomorci svijesni čine:
  dio mećući, nose ostalo.
  Našom glavom kad se smiri
  vojska ohola, carstvo opeta
  lasno dva, tri i četiri
  nać će roba cjeća svjeta.
  Nu ako carstvo, s mnogom smećom
  gdi mu protiv vojska ustaće,
  među srećom i nesrećom
  sebe izgubi, koga nać će?
  Ali vik to dosle ne bi,
  a pobuna i prije slidi.
  Sve bit može; svijet na sebi
  čudnih stvari svakčas vidi.
  Često ravan put se čini
  hridi strmijeh sred litica;
  i lav mnokrat u planini
  pića ostane drobnih ptica.
  Mnoge zgode nove biše
  u bremena prednjih ljeta,
  koje od sebe ostaviše
  izgled nami sad opeta;
  mnogo toprv još će iziti
  u ovo naše sada brime,
  od kih za izgled na svem sviti
  nakon nas će ostat ime,
  ter jak sve što je njegda bilo,
  sve sada se pripovijeda,
  tač sadanje svako dilo
  spovijedaće se unaprijeda.
  Ali silom hoću očitom
  da bojnici ne smiju ljuti
  tebi caru pričestitom
  u kraj skuta dotegnuti -
  a i da smiju, u saraju
  tvoji dvorani i ostale
  sluge ke ti verne ostaju,
  da se odrvu njih navale.
  Gdi je sad sila taj združena
  ka protiv im smjeće iziti
  za od ognja, za od plijena
  tvoj grad, tvoj puk obraniti?
  Ah, gani se, i odluka
  bud' tve vlasti mirna sada:
  imaj milos vrhu puka,
  imaj milos vrhu grada.
  To li te je slidit želja
  vizijerove bojne svjete
  i na rasap neprijatelja
  put uzeti od osvete,
  plam ugasi u tvom stanu,
  doma štedi krv junaka,
  a prolij ju za obranu
  od kraljevstva tvojijeh paka.
  Razdijeli ih sjemo tamo
  krstjanskoj se oprijet vlasti;
  tako i tamo i ovamo
  neprijatelji tvoji će pasti.
  Ili izgubit, ili dobit
  oni budu, rijet je trijebi
  da svakako ima to bit
  s obje strane koris tebi.
  Ako izgube, tva se osveta
  bez tve štete ispuniće;
  to li dobiju oni, opeta
  uzmnožnije ti carstvo biće.
  Što da s' udreš ovdi š njimi,
  ti bi izgubio s obje strane,
  ili goru carstvo primi,
  u dobiti ili ostane.
  Ako ti bi imo goru,
  sve bi užeglo se i oplijenilo,
  a i u ovomu ne znam dvoru
  što bi od carstva tvoga bilo.
  To li bi ti bolja pala,
  izgubio bi dobiti one
  ke bi mogli steć domala
  proć krstjanom čete smione.
  Tako šteta bil' bi odsvudi
  ili oni, ili ovi,
  i odonud bi i odovudi
  tvoji pali vitezovi.
  Uzmnožnim te - vlas tva prosti! -
  ne čini ime neg junaci:
  kad padu ovi bez milosti,
  tko ti ostaje? Čijem smo jaci?
  Rijećeš: 'Širok svijet je i postran!
  od četiri dio svakoji -
  ili naš je il' inostran -
  množ viteza caru goji.'
  Pastijeri će iza stada
  na tvu pomoć s praćam doći,
  i silam ćeš od Zapada
  s goranim se oprijet moći?
  Tko putnika noćno preža,
  da mu otme blago iz ruka,
  i tko crnu zemlju teža
  i uz volove oruć huka,
  i ina čeljad od te vrste
  hoć da carstvo tvoje obrane,
  mješte oružja noseć čvrste
  drenovice i njih grane?
  Bez viteza, s kijem na glavi
  stojiš svijetu, tva je vlas ništa,
  a za izit vitez pravi
  vo'evat trijebi je na godišta.
  Tim domaćih smeća u bijesu
  čuvajmo se ko od zla prika,
  er kad naši na nas nijesu,
  ne bojmo se zdvora vika.
  Ugađajim svud i skladom
  i malahna stvar uzrasti,
  a nemirom i zavadom
  i velika bude pasti.
  Pristojnije je veličanstvu,
  u kom visi tve pristolje,
  prednje službe dostojanstvu
  sadanje odbit samovolje,
  a najliše gdi osveta
  bez pogube bit ne more,
  pače izit carstvu šteta
  ima očita, i još gore!
  Er bez vojske malo paša
  carstvo Mustafi ako izvadi,
  ko sad tvu vlas ne pristraša
  vojska, ako se š njom zavadi?
  Tim za od dva zla manje sada
  obrat u tvoj suprotivi,
  neka naša glava pada,
  a tve carstvo mirno živi!
  Nu bih isko s dobrom sprva
  nabunjenje gasi ovo,
  u ognju polak suha drva
  da ne izgori i sirovo.
  A pedepsam i osvetam
  uzet korit jače od sebe
  nije drugo negli štetam
  sramotit se bez potrebe."
  Prista, a car, trikrat paše
  ko pogledom svim opteče,
  svrh pristolja, na kom sjaše,
  tihim glasom stavno reče:
  "Čuo sam vaše govorenje,
  pozno srca verna toli;
  hoću osveti da proštenje
  s mojim vitezi sad odoli.
  Od rodnoga ljubav grada
  i od dragoga milos puka
  otimaju meni sada
  od osvete sablju iz ruka.
  Darivam ih staroj viri
  spahoglana, janjičara,
  neka se idu na četiri
  strane od svita bit za cara.
  Nađ'te način utoliko
  i za od smrti vas slobodit
  i s mom časti daj toliko
  nabunjenoj vojsci ugodit!
  Stvar je mučna, ali to je
  što ugodno vam bit ima;
  er velika djela stoje
  namijenjena velicima."
  Čim ovako car odluča
  i od svih se inih potvrđuje,
  još Dilaver ne umuča,
  nu zavapi, da svak čuje:
  "Hude kobi, prijeka sluta
  carsku glavu Višnji ukloni!
  tko brijeme ište veće puta
  brijeme gubi, sreću izgoni.
  Nu što 'e caru vidjet dobro,
  ne smijem veće protiviti.
  Slavna kruno, ja sam obro
  jednom gdi hoć za te umriti.
  Tko je ovca podno škraka
  krij se u gorah, pasi travu;
  ja oni isti sam ki od Poljaka
  slobodio sam tvoju glavu.
  U pogovor ovo nije:
  što bih držan, to učinih,
  a i unaprijed gdi se uzbije,
  moć ćeš poznat mene i inih.
  Žo mi je samo da bojnici
  moji istočni nijesu uza me,
  a neka ovi svikolici
  došli bi i vas Zapad na me!
  Nu i bez toga imam silu
  u ovih rukah još i sade,
  da od njih glava niz gomilu
  svaliće se ma kad pade.
  Utoliko način ovi
  sam se dobar vidi meni,
  kojem samirit vitezovi
  mnogi bi se uzbunjeni:
  da od vizijerstva velikoga
  meni uzmeš sad visinu
  i čas opet mjesta ovoga
  podaš paši Husainu;
  i da vojsci pak navijesti
  da je odluka tvoja ova:
  tim je zlamenjem s dobrom česti
  sve junake pomilova.
  I da on nađe da ne ide
  tvoje carstvo put Istoka,
  neka smeće zle ne slide
  već unaprid s toga uzroka.
  A uto će donijet brime
  zgodu da se svak ukroti,
  i pod carstvom biće tvime
  svačije smrti i životi."
  Slavni vezir dospje ovako
  i na njegov svak svijet prista;
  nu ne tje ga car inako
  s najvišega dignut mista,
  što ga otprije ne utvrdi
  jakom stražom odasvudi,
  da mu vrli i zlosrdi
  skup u ničem ne naudi,
  videć mu se da odmetnika
  ne boji se on nijednoga
  za života od svjetnika
  i junaka tolikoga.
  Taku stražu druzim poda,
  a on bez svake straže osta,
  mneći mu se sred svih zgoda
  carsko ime da mu 'e dosta.
  Ali posred noćnih tmina
  vijećaše opet i sultana,
  mati ohola Mustafina,
  na pogubu cara Osmana.
  Ranu staru on pozledi,
  i muka je nje nemila
  što s careve zapovijedi
  od sina se odijelila.
  Smrt mu sluti s glasa plačna,
  pričula bo biješe onada
  da sred mjesta stoji divjačna
  svoja u jami velja nada.
  Krosto s raspom protivnika
  misleć ona kakogodi
  da od poraza smrtna i prika
  dijete svoje oslobodi,
  prigodu joj donije sreća
  od pobune vojske silne;
  tim zaprijeti i obeća
  mladu Osmanu raspe obilne.
  Skoro iz smeća tijeh se uzda
  vidjet carom sina opeta,
  i u nje ruci da će uzda
  bit, ko i prije bi, od svijeta,
  mučna ohola trpeć žena,
  koja jednom carstvom vlada,
  u zabiti zatvorena
  stat s robinjam inim sada.
  Tim da vrlu želju ispuni,
  hrlo posla po Dauta,
  zeta svoga, da on nabuni
  huđe silu skupa ljuta.
  U hrvackoj zemlji ovi
  od krstjan se rodio biše;
  kleti Turci vitezovi
  djetetom ga zaplijeniše.
  I er im se lijep objavi,
  caru ga su poklonili,
  ki ga s inom djecom stavi
  u raskošni saraj mili.
  Ter s ljepote kojom sjaše
  poturči ga u isto brime
  i, er mu dušu zanošaše,
  nadješe mu 'Daut' ime,
  pod imenom slacim tako
  bludni Murat u toj doba
  objavit hteć svakako
  da on rob je svoga roba.
  Tuj uzraste, otle izide
  pomilovan dobrom svacim,
  čim ga svijetla puci vide
  među sucim i junacim.
  Vizijer u miru, i u boju
  bio je carski vojevoda;
  za ljubovcu sestru svoju
  sultan Ahmet još mu poda.
  Nu er ne dobi on s desnicom
  ni s junačtvom ni s kriposti
  negli samim ženskim licom
  sve tej časti i milosti,
  s lica milos čijem poginu,
  š njom i carska ljubav staja;
  nu uzdžahu svu visinu
  još sultane od saraja -
  kad smagnutje tuđa blaga,
  ćud opaka, svijes ohola
  učiniše caru da ga
  s vizijerskoga smakne stola.
  Tim po smrti cara Ahmata
  vrh carskoga stola očina
  on Mustafu stavi brata
  i Osmana smaknu sina.
  Ali opeta Osman, kada
  carsku očinu sablju opasa,
  smaknu njega, da nikada
  ne uzmakne svijetla obraza.
  Nu Dautov sin, sultana
  koga mu je porodila,
  vrsnik mlada cara Osmana
  i drug mili u sva dila,
  vernom službom, dvorbom dugom
  i s kreposti vrijednom svakom,
  zovući se robom, slugom
  carskim a ne vik rodjakom,
  umoli se da opet njega
  pomiluje car čestiti,
  ki rumskoga beglerbega
  ne krati ga učiniti.
  Nu pobune ove silos
  probudi u njem misli hude,
  pri sramoti da u njoj milos
  i čas novu da zabude.
  Tim u gluho doba od noći
  priko straže, ku privari,
  vješto i skrovno hotje proći
  on u ženski saraj stari;
  gdje ga zvaše tad svekrva
  na svim strašne dogovore,
  da Osmanu caru sprva
  carstvo otmu, pak ga umore.
  Ona, tajčas ko ga ugleda,
  pođe u potaj š njime s strane,
  da ne čuju njih besjeda
  ine robinje i sultane.
  Ter s podsmijehom, u kom smeću
  i omrazu tešku ukaza,
  ki, za otkrit muku veću,
  izmijeni uzdah pun poraza,
  poče: "Taj čas čestita ti
  beglerbegstva rumelskoga!
  Upiši ju i pozlati
  i vrh čela stavi svoga!
  Je li liste od posluha
  Dilaver ti učinio,
  koji njegda za konjuha
  dostojan ti nije bio?
  Osman li ti ih priko noći
  svojom glavom zabilježi,
  ki ti u bludnoj nečistoći
  sveđ uza se sina vriježi?
  Ali to je sinu tvomu
  od sramota plata bila;
  i varaš se ti u tomu
  da ti čas se povratila.
  Ah, koja ti čas uvike
  iz nečasnijeh djela doć će?
  Gnusna voda mutne rike
  ne može oprat nečistoće.
  Nu li carska hitros hrla
  čini želje tve čestite,
  dokli s vijencom oko grla
  vrhu zemlje uzvisi te?
  Ah, ter scijeniš, o Daute,
  da u gospostvu opet ti si,
  čim udorac sablje ljute
  vrh glave ti svakčas visi?
  Car je dijete: stat mu udugo
  u odluci jednoj nije;
  sad će jedno, sada drugo
  lis kim svaki vjetar vije.
  A uzroka, kad uzište,
  nać će vazda zadovolje,
  da kako te prije potište,
  da opet tako te i zakolje.
  Neprijatelja mučećega
  boj se, kad te časti odviše:
  sad te penje, da iz višega
  dublje pak te satariše.
  Ako misliš - miso je tašta! -
  da si u prednjoj opet slavi:
  rana otrovna ne zarašta
  da obilježja ne ostavi.
  Od nepravad cić prikora,
  čijem te pleše breče oholo,
  zamnjelo je polje i gora,
  svijet vaskolik zuji okolo.
  U pismo se upisalo,
  raznijelo se po jezicih;
  i zamazat s dima malo
  scijeniš rasap šteta pricih?
  Carski zet si, carski bio
  namjesnik si: ne podoba
  vrh svih više tko je sidio
  da se u nijedno sniži doba.
  Probudi se hrlo tijeme
  od sna ki te sad pritište!
  Skoči, osveti! sad je brijeme.
  Sreti sreću! sada te ište.
  Vojska te je slijedit spravna;
  imaš silu nje u ruci.
  Ne ckni! vrši što odavna
  ima sa mnom u odluci!
  Vrat' mi sina i ujedno
  carstvo, život i čas tebi;
  što vam se ote nepravedno,
  priotmi opet njemu i sebi!
  Sinu momu i tvoj djeci,
  o Daute, carstvo poda';
  ne imaj straha, smiono teci
  gdi te nosi sreća i zgoda!
  Kad s pomoćim od junaka,
  snaga i smionos kih je mnoga,
  ti pogubiš cara opaka
  i slobodiš sina moga,
  spomena ti je ova dosti:
  pak će u našoj ruci stati
  za opeta bez milosti
  i bratju mu svu poklati.
  Ti slobodi cara sveca,
  stav' na me ina djela gorka!
  Veće meni tva su djeca
  neg sinovi od pastorka.
  Ja znam, kuća Otmanova
  na Mustafi sva ostaće
  i, kad dođe smrt njegova,
  djeca tvoja kraljevaće.
  On na oči žene neće
  ni misli imat porod ini;
  a od tve djece tko mu je veće?
  Ti si njegov zet jedini.
  Tva ljubovca sestra je njemu
  a sin neput; za njim ide
  po zakonu sinu tvojemu
  da na dundov sto uzide.
  A i Mustafa, sve što užive,
  car će imenom biti samo:
  prave opravljat, sudit krive,
  vladat svijetom mi imamo.
  Pripeće se uza nj goru
  moja volja, tva desnica,
  i u djelu i u stvoru
  ti ćeš car bit, ja carica.
  Tim veselo naprid stupi,
  vrlji od vihra, brži od strile!
  Smetaj, svađaj, buni, upi!
  Ne mimođi varke i sile!
  Za od svijeta carstvo dobit
  put se ostavit ne ima nijedan;
  u ino razlog nemo' znobit,
  paček nastoj bit pravedan!"
  Jakno plahi sjever kada
  priko mraznijeh gora ulijeta
  u dubravu listopada
  u ku se oganj jur upreta,
  silno dmenje vihra bijesa
  sve razgara i razdiže,
  pali, prži, do nebesa
  strahovite plame diže,
  tako planu na riječi ove
  otprije užežen Daut vrli;
  veće u srcu kupi, zove,
  buni, davi, kolje i prli.
  Odgovara: "Na visinu
  carsku ištom da se uzide,
  svi razlozi neka ginu,
  vjera i pravda po tleh ide!
  Ah, prije dođi čas ugodni
  da ja ukažem sred bojnika
  časni ljudi i slobodni
  ko svete se od silnika.
  Nu govorit djela gdje će
  saviše su sve besjede.
  Ostaj zbogom! Pođoh veće
  car Mustafa da se izvede.
  Zautra nam je carstvo u ruci!
  sresti ga ću ja bez straha."
  I u ovoj se veće odluci
  krenu brži vjetra plaha.
  Pođe; nu tim u sultane
  samireno srce nije;
  hlepi da jur bio dan svane,
  što ima biti neka je prije.
  Dilji od vika časi brzi
  čine joj se, miso ju trudi;
  bez gospostva živjet mrzi,
  nova ufanja većma budi,
  Nu razmisliv opet bolje
  rano odveće da je toj steći,
  tim je nova žalos kolje,
  bez pokoja stoji u smeći.
  Tač pri vodah johu bilu
  dva protivna vjetra biju,
  proste grane ter pod silu
  sjemo tamo sveđ joj viju.
  Ište za čas da počine
  i na uzglavje naslanja se,
  nu opet skače i opet stine,
  sad od muke znoji sva se.
  Miso ju teška čim priklopi,
  gleda u zemlju punu vaja;
  sad kraj vidi, sad se topi
  u pučini gdi nije kraja;
  sad pošetom tiho ide,
  sad se obrće u hod brži,
  i na čelu joj sve se vide
  misli u srcu koje drži.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 15. #35
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  17. pjevanje
  Osman okuplja svoje vijeće usred noći želeći u teškoj situaciji čuti njihovo mišljenje. Prvi ga savjetuje Dilaver
  govoreći da će udovoljavanje zahtjevima janjičara samo potaći sve veće i veće zahtjeve. Husain mu savjetuje
  da preda savjetnike jer je bolje izgubiti njih nego cijelo Carstvo koje je u opasnosti. Osman pristaje na dogovor
  s pobunjenicima, Husain-pašu proglašava velikim vezirom, amnestira vojnike te odluči ne ići na Istok.
  Majka svrgnutog Mustafe savjetuje se sa zetom Dautom želeći maknuti Osmana s prijestolja i ponovo postaviti
  Mustafu. Daut pristaje na plan urote.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 16. #36
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Osamnaesto

  Zvijezda lijepa i ljuvena
  biješe opsjela nebo veće,
  i razlikosti urešena
  zemlja svukla crne odjeće;
  u povojijeh zlatnijeh zora
  stoprv rođen dan iznese,
  a u zbor cića dogovora
  nabunjeni skupiše se.
  Starce od puka i velike
  postaviše suce sjesti
  i od zakona razumnike,
  ki nathode inijeh svijesti.
  Pitaše ovijeh: "Što zapada
  po zakonu, kad car ište
  iz carskoga prinijet grada
  blago, zakone i sjedište?
  Što li ide caru koji
  mješte robinj u saraju
  tri ljubovce prave osvoji
  da š njim pored svijet vladaju?"
  Zakonjaci odvit daše:
  "Toj nikada ne bi prije;
  car zakone stare naše
  ki potlače, to car nije."
  Čuše se ištom odgovori
  ke podaše znanci sijedi,
  a Daut se diže gori
  usred vojske da besjedi.
  On strahoće i vrline
  začeo buduć u pameti,
  carstvo, vas svijet da pogine,
  ištom da se on osveti,
  misleć, čim ga huđe gnive
  uspomene stare zledi,
  neprijatelj da ne žive,
  a zlo svako neka slijedi.
  Ko kad pukne grom, iz koga
  s urnebesom trijesi udare,
  omraze i gniv srca svoga
  riga, izdavstva i privare.
  Bez obzira srne kuda
  nesvijesni ga bijes potiče,
  i s pogleda srčna i huda
  mećući oganj, vapeć kliče:
  "Dokli ovako u mrtvilu
  podnosit nam suđeno je
  plijen općeni, smrt nemilu,
  bezakonja zlo svakoje?
  Ustanite! što čekate,
  o hrabreni vitezovi?
  Vojevodu mene imate:
  vrz'mo s grla jaram ovi!
  Koga ištete veće svjeta?
  Gdi gledate man skupljeni?
  Jeda, dokli od djeteta
  svi budemo posječeni?
  Od djeteta koji nije
  krepak ni bit može u sebi,
  kojijem svaki vjetar vije,
  ki ne pozna što mu je trijebi;
  ki plahosti svom se vlada,
  ki zakone po tleh meće,
  koji sluša zlobnijeh sada,
  a od dobrijeh svjeta neće;
  tri robinje, tri carice
  ki postavi na sto uza se
  i klanjajuć žensko lice
  rob pritvori od cara se;
  s lakomosti koji scjenu
  veću čini od pjeneza
  negli za svu čas općenu
  i živote svijeh viteza.
  Koji od cara vik je bio
  da vojnikom k staroj plati
  nov dar nije priložio,
  kad se š njimi s boja vrati?
  Ah davori, slavni Otmane,
  i vi silni cari ostali,
  sad viteze viđte izbrane,
  kijeh ste vašom djecom zvali,
  gdje ih dijete s prijeke želje
  bjelodano kolje i davi,
  vaše im plešuć sve povelje
  koje drža svak na glavi;
  ter ih samo s sobom vodi,
  neka ginu posred boja,
  gladni u kopnu, žedni u vodi,
  goli u mrazu, bez pokoja.
  Ah, spomen' se svak i žali
  lansku jesen! Joh, kolici
  od leškijeh su mača pali
  turski pješci i konjici!
  Dijete tašto, plaho i vrlo
  kad po svijeta skupi ujedno,
  i svoj vojsci jedno grlo
  prikla i carstvu svom neredno;
  na očiju kad svim nami
  - ah vidjenje strašno dosta! -
  turski mjesec pod nogami
  krstjanskomu križu osta.
  Države su opustile,
  krajine su bez bojnika;
  za sinovim majke cvile
  kijeh posiječe sablja prika.
  I bez djece i bez hrane
  pali u staros oci ostaju,
  a svud sestre neudane
  mrtvu bratju naricaju!
  Nevjeste su udovice:
  plaču vojna i djevera;
  tko nije mrtav dno tamnice
  u verigah ropstvo tjera.
  Od turskijeh cvijet mladića,
  kijeh Kozaci i još kolju,
  zvijerma i pticam leži pića
  na bogdanskom ravnom polju.
  Bez ukopa time sada
  tužni ostatak, gole kosti,
  vjetri nose, plešu stada,
  more izmeće bez milosti.
  Jer vojnica ova uteče,
  da 'e ne isijeku poljski mači,
  ište da ju on isiječe
  i porazi i potlači.
  Ter kad ona tako izgine,
  da nje svijetlo mjesto iskoči,
  crnce lupeže Arapine
  i gusare od Istoči -
  njih će učinit janjičare,
  a spaholjan mjesto čeka
  ćesel-baške graničare
  i djevoje od Derbeka.
  Ali inako nego svoja
  nepravedno zače sila
  sablja vaša, sablja moja
  za svijeh čas je odlučila.
  Vi ste uzrok što on izgubi
  mlad, plah, nevješ, bez razbora -
  uzrok je on sam ki zagrubi,
  a svijeh nas je sad pokora.
  Uzrok je i on ki pristupi
  pravom caru kletvu i vjeru;
  stoga vojska, kad se skupi,
  ne prostrije se pri Nesteru.
  Otada nas sveđ bič bije,
  zemlja je gladna, nebo u gnivu;
  i istočni oprijet Zmaj ne smije
  sjevernom se Orlu sivu.
  Tursko ime, jur od slave,
  od pogrde osta svijetu,
  otkad sablju tamne glave
  pripasaše zlom djetetu.
  Ali on car pravi nije:
  car vaš, car moj Mustafa je:
  njemu kletvu dasmo prije,
  njega vojska obrala je.
  Nu što velim? Na sramotu
  vašu i moju Osman vlada,
  a zatvoren u životu
  Mustafa je tužnu sada.
  I nije toga da ustane,
  da slobodi, da ga izvede,
  da vam opet bio dan svane,
  čim na carski svoj sto sjede?
  Mustafu opet cara dobra,
  Mustafu opet cara sveta,
  Bog i vojska koga obra,
  stav'mo, a vrz'mo tja djeteta!
  Slijed' me, slijed' me, družbo hrla,
  slijed' me, ko god živjet haje!
  Stoji nam sablja više grla!
  Mustafa opet naš car da je!
  Slijedite me i hrlite,
  hudi silnik da se istira;
  tlač'te, dav'te, sijec'te, bi'te,
  itko nam se uzopira.
  Nu što veće riječi služe?
  Prid očima viđte štetu!
  na oružje, na oružje,
  na oganj, na plijen, na osvetu!"
  Jak na vjetra silna dmjenje
  more uzavri na valove,
  tako uzraste svačije smjenje
  na otrovne riječi ove.
  Svak se uzbuni, svak razgnivi;
  posta žamor, pače sva se
  vojska užeže u plam živi
  u strašive vapeć glase.
  S golom sabljom u desnici
  svak za ljudskom krvi smagne;
  hrle naglo svikolici,
  da prije car se s stola izagne.
  Daut im je sto naprijeda;
  gdi on obraća, kud on ide,
  bez obzira i bez reda
  svi ga u skupu slidom slide.
  Teče oholo, tijekom skače,
  skokom plahi vihar tjera
  i nasrće na polače
  hrabrenoga Dilavera.
  A to er ima glase istine
  kako mudri vezijer oni,
  čim poplaha prva mine,
  isprid vojske tuj se ukloni.
  Dilaverov dvor posrijedi
  među lijepijem obgradami
  na iznositu mjestu sjedi
  ko u prstenu dragi kami.
  Ima ženski stan ponase
  i raskošne perivoje,
  i okolo sve to uza se
  jedan veliki mir opstro je.
  Jaki sobom odasvudi
  u obzidi se tvrdoj kaže;
  nu još tvrđi s mnoštva od ljudi
  kijeh ga opstiru jake straže.
  Tim što dosle uokolo
  ima same bijele mire,
  sad ga strašno i oholo
  gvozdje i oganj svega opstire.
  Ovdi Daut najprije svrnu
  s nabunjenom vojskom svojom,
  i naripi i nasrnu
  s krvavijem ga rvat bojom,
  vapeć kletvom od sve vjere:
  "Na sramotu Osmanovu
  danas ti ću, Dilavere,
  skučit glavu pod sablju ovu.
  Krij se gdi hoć, bježi, hodi
  u gore, u zemlju, udno pakla:
  od smrti se ne oslobodi,
  junačka te ruka zakla!"
  Utoliko vapaj vrli
  od viteza svijeh se začu;
  svaki naprijed silom hrli,
  vrata i mire valjat skaču.
  Nu iz oblaka ljutih strila
  zgar godina stište crna;
  grada od stijenja pade sila
  i od ognjenijeh smrtnijeh zrna.
  Strijela oblaci, gradi ognjeni
  dižu se i odzdal raste bjenje;
  vrhu glave štit pereni
  drži se od svijeh, svak se penje.
  Nu tko se ište pripet prvi
  prvi i pada, ali opeta
  naripljuje vas u krvi
  i smrti silom svoju sreta.
  Smioni Kurkut s Crnogorci
  skače gdi zid niži gleda;
  nu ga ognjeni teški udorci
  silno meću, gone ureda.
  Crničanin Rizvan bijesni
  srne i š njime Piva i Tara;
  nu mu su ončas puti tijesni
  za uteć - stijenja grad ga udara.
  Strijela oblak vrh Eleza,
  čim mu iz oči munja sjeca,
  zdaždje s krvim od viteza
  na mir se uspet s kijem zatjeca.
  Duklanina još Murata
  i Abdiju krajičnika,
  čim željezim sijeku vrata,
  smeči ujedno zid velika;
  a Džefera i Selima,
  čim su podrijet prag naprli,
  poli iz magle crna dima
  goruć katran, i sve isprli.
  Veće pripet Ugrin Isa,
  ušto na mir kročit ište,
  strmoglav se satarisa,
  Dilaver ga slavni tište.
  On s jednoga još zamaha
  zatim rve i potlača
  iz Osinja Memišaha
  i Piraliju š njim iz Drača.
  Vješto morski gusari ovi
  lećahu uz mir ko dvije ptice;
  nu ih udarac teški ulovi,
  moždanim im poli lice.
  Tim u krvi strmo odzgora
  niz visinu se oreć onu
  mnjahu umiruć da sred mora
  u pučini sinjoj tonu.
  S Božje odsude ovo isto
  svijem opacijem ljudem biva:
  na času se smrtnom misto
  od zločinstva prikaživa.
  A Nehana Srblja, do uši
  čim tetivu luku oteže,
  ognjenijem ga klupkom buši
  i obraz mu vas izdeže.
  A Suflikara Arnauta
  harbom, kom se na nj on meća,
  priko istoga zgodi puta:
  sprijed mu izide šip proz pleća.
  Sam je on mira jednu diljku
  od sto vitez čuvat vrijedan,
  pače niz nju u neviljku
  sto viteza meće on jedan.
  Silna vihra jači i brži
  sjemo, tamo skače i teče;
  rve, valja, lomi, krši,
  noge, ruke, glave siječe.
  Na otkrivenu bez zastave
  strah ga od strašne smrti nije,
  ka mu sveđ se oko glave
  sa svijeh strana vrti i vije.
  Pače ognjen je trijes vidjeti
  u potopu dažda i grada,
  razliko oružje ušto leti
  i oko njega odsvud pada.
  Trikrat vojska sva odmetna
  dođe pod mire i u nje lupa,
  i tolikrat opet štetna
  nazad uspreza i ustupa.
  Tako kad mniš, kraj proždrijeće
  val srditi mora sinja,
  razbjen bježi natrag veće
  i razlijeva se i rasčinja.
  Nu jakno opet val uzrasti
  i vraća se protiv kraju,
  tako odmetni istom vlasti
  sveđ nasrću i ustupaju.
  Nu Arbanasin Derviš uto,
  spahoglanska glava prika,
  s golom sabljom prijeteć ljuto
  skoči naprijed i zavika:
  "Ko nije žena od junaka
  i svijeh prikor i smetlište
  slijed gdi ma ruka jaka
  put mu otvorit prostran ište!"
  Ovo izrekši van ismuca
  svijem veliku jednu gredu
  i, na udorac da nje puca
  mir, navali š njom u ijedu.
  Snažno srce ne ima straha,
  na sramotu pače od smrti
  usred krvi ruka plaha
  teškijem panjem lupa i vrti.
  Izboritijeh množ viteza
  na pomoć mu odsvud teče,
  odsvud se rve i poteza
  strašno drvo svakčas preče.
  Nu uto odzgar stijena jaka
  Aliji glavu svu rastuče;
  harba Mehmeta, a Duraka
  zgodi puška ka na nj puče.
  Resulju se čelo smeči,
  prsnuše oči Husainu.
  Bećir strijelom probjen ječi,
  hridna Omera hrid prikinu.
  Na Redžepa kuk se obali
  i istište mu van utrobu;
  u stijenju su mnozi ostali
  ukopani živi u grobu.
  Jakno davniji dub u gori
  na godini zloj veomi,
  kad na nj vihar silu obori,
  ka mu grane svija i lomi,
  ter mu okolo na brjegove
  po tleh leže listje i hvoje,
  tač s navale teške ove
  naripljeni miri stoje.
  U krvi i ognju svudije ljudi
  valjaju se na sve kraje,
  i od mrtaca odasvudi
  podigla se gomila je.
  Tim se Derviš ne pripada,
  nu s ostalijem svijem junacim
  mir lupajuć jače vlada
  opsječenijem borom jacim.
  Zid udugo ne podnese
  teške udorce, danu odzgori
  raspuknu se i rastrese,
  tijesan prohod ter otvori.
  Smioni Turčin ne bez truda,
  man mu braneć protivnici,
  protište se silom tuda
  s golom sabljom u desnici.
  Srnu za njim i ostali
  protisnut se po istom putu,
  nu opet nazad svi su pali,
  dio veći kroz smrt ljutu.
  Tim ne buduć već nijednoga
  komu slijedit ga ide od ruke,
  on sam osta, ni cić toga
  čezne ali svrće odluke;
  ne pripade neg se tište
  naprijed Turčin vrloviti,
  tere žednu sablju ište
  ljudskom krvi napojiti.
  Skače unutra, i čim skuča
  prvi zamah, taka je sila
  da rasijeca svega Uruča
  njim do pasa u dva dila.
  Priko obraza Kruta reže,
  Memiju u prsi smrtno lupa;
  bez glave Otman prida njim leže,
  udri u grkljan sprijed Jakupa.
  Sarajevca Sulimana
  stiže i hvisne priko vrata;
  ovi u malo biješe dana
  vele u trgu steko zlata.
  Ne zna on što je druga vjera
  neg dobitak ki je isko;
  i sada se uz vezijera
  cić koristi sve pritisko.
  Car i paše sve što oblače,
  sve im trgovac ovi proda;
  prodava i njih misli pače
  mnozijem kraljem kim je uhoda.
  Ali uhodstvo i imanje
  s Dervišom mu bilo zaludu:
  dobi u malo, a u manje
  sve sad gubi kroz smrt hudu.
  Aga oholi pleše njega,
  i opet ori zamah brzi,
  i udorcom teškijem Bega
  ljuto siječe priko prsi.
  Bi ovi mladić lica mila
  i pogleda slatka i blaga,
  nu, s vrloćom svim nemila
  srca, što mu to pomaga?
  Jak se bistre i studene
  vode ures lijep zamjeri,
  u cvjeticu proz zelene
  trave tekuć ka žuberi,
  nu ako ju smute i splešu
  gnusnijem stupom drobna stada,
  gubi lipos svu na prešu,
  vene 'oj ures i opada,
  tako mladac, komu zenu
  prije na licu cvijet rumeni,
  vas u krvi sad povenu,
  izgubi ures drag ljuveni.
  Hercegovca Imbrahima
  i Bošnjaka još Sinana,
  dva ljubljena pobratima,
  š njega nađe smrtna rana.
  Ovi rasap zli pazeći
  ki činjaše Derviš vrli,
  oba ujedno na nj priteći
  naripiše skladni i hrli.
  Britke sablje podriješe oni
  u jedno isto brijeme tada;
  jednako su oba smioni
  i požuda ih jedna vlada.
  Nu ako im srca ujedno
  jur junačka prijazan stuči,
  s jače sile sad neradno
  razlika ih smrt razluči.
  Ori sablju on i u gnivu
  Imbrahimu desnu odsiječe,
  a Sinanu ruku livu
  scijepa i vas štit u peče.
  Za Imbrahima Sinan veće
  negli za se sablju hrani,
  a Imbrahim štit podmeće:
  Sinana, a ne sebe, brani.
  Tako život ovi onoga
  nad životom svojijem haje
  i, za čuvat druga svoga,
  scijepa i vas štit u peče.
  Ali eto smrtni udire
  veće udorac Imbrahima;
  on se boli, ne što umire,
  neg što ostavlja pobratima.
  Nu ako tužan on pod silu
  s pobratimom svijem se rasta,
  i pobratim svu nemilu
  smrt dobrzo stiže i sasta.
  Na njih mrtvijeh ne pogleda
  neg prohodi u vrlini
  silni Turčin, i naprijeda
  put krvavom sabljom čini.
  Nu Dilaver, kako upazi
  tko viteze svo'e najbolje
  smrtno bije i porazi,
  skoči da se š njim zakolje.
  Začu buku jur smioni,
  nu doć ne htje, dokli sprva
  Dauta s vrata ne ukloni
  ke mu on zaman mnogo rva;
  pače riječ je da tad ranu
  od vezijera Daut primi,
  i da zato sta na stranu
  od prvijeh s najzadnjimi.
  Vrijedni junak vezijer slavni
  bi razgnivjen veomi priko
  da jedan sam njegov glavni
  neprijatelj smije toliko.
  "Sad ćeš vidjet, prijeteć vika,
  odmetniče carski kleti,
  od careva namjesnika
  ko se carska vjera sveti!"
  Glas grom, sablja trijes ognjeni,
  slikuje vihar ruka plaha
  silni vizijer i hrabreni
  kom smrt prijeti sred zamaha.
  Ali udorac teški tada
  bijesni Derviš u štit prima;
  iskre meće tvrda nada,
  siva i od munje sliku ima.
  Škriplje, reži, pjeni priki,
  čim se čuje bit i korit;
  riječ zameće, nu veliki
  ijed mu ne da odgovorit.
  U obje ruke sablju hvati
  i vrh glave 'u diže gori
  i, da život njom prikrati
  Dilaveru, silno je ori.
  Hrli vezijer hrlo ustupa;
  tim ga udorac zli ne stignu
  ki, čim teško u tle lupa,
  odmetnika do tli prignu.
  Ovi skače hro naprida
  i na vrat mu sablju nosi
  vapijući da se prida
  i da kajan milos prosi;
  ali on je s vrata odbija
  sabljom svojom, pak vapije
  naglo skačuć: "Čućeš čija
  riječ i sablja veće smije!"
  Dilaver mu opet jače
  drugi udorac rve odzgara,
  nu opet Derviš štit podmače
  i, udren priko, priko udara.
  Dugo bjenje i krvavo
  među njim se ovdi ulaga;
  da protivnik nije zdravo,
  natječe se svačija snaga.
  Neprijateljsku ruku gleda
  bistro oko; a što vidi
  oko bistro, ondi ureda
  laki stupaj skokom slidi.
  Svakčas na ovu, na onu stranu
  ruka štitom vrti i vije,
  ter sva mjesta pod obranu
  od razlicijeh zasjed krije.
  Glavu ište - k nogam leti
  plahi zamah u privari;
  sad nogami opet prijeti,
  a po glavi hrlo udari.
  Nu se uto zbuča i skupi
  odsvud mnogi broj viteza;
  na Derviša svaki stupi,
  da ga ubije, svak poteza.
  "U nj ne tič'te! vizijer glasi,
  ma ga sablja ubit ima."
  Pače da se ne porazi,
  svačije udorce u štit prima;
  tere glavna neprijatelja
  branitelj se on postavlja,
  i slobodit sva je želja
  smrti komu smrt pripravlja.
  Ali Derviš, videć veće
  da je učinio sve što je mogo
  i da iz ove ima smeće
  sve rasutje izit mnogo,
  vrteć sabljom uokolo
  svakčas nazad hitro uzmiče,
  proz oružje ter se golo
  protiskuje i protiče.
  I ko tako veće izide
  gdje najniži miri stoje,
  zgar niz tvrde skoči zide
  i usrnu među svoje.
  Dilaver se smjenstvu čudi,
  pak vapije: "Ah", tako li
  na visinu stupit, hudi,
  padajući scijeniš doli?"
  Ljuto u srcu svom se smuti
  i zavika Derviš jako:
  "Za jače se podignuti
  čas je i koris pasti ovako!
  Nu ja tebe pala vidim
  za vik veće ne ustati,
  da se kriješ ne tijem zidim
  neg pod zemljom da ideš stati!" -
  "Lažeš, carski odmetniče,
  da ma vjera puna slave
  kom se djela moja diče,
  sveđ ti neće stat vrh glave!"
  Vapi oholi: "Sad ćeš vidit
  što ja velim je li istina!"
  Dilavera hoće slidit
  priko mira i visina.
  Nu ga ustavlja Daut silom:
  "Ustrpi se, veleć, malo!
  Doskoro ćeš kazat dilom
  čije gospostvo već je palo.
  O ma bratjo, o junaci,
  slijedite me svi jedino!
  Kad nam glava bude u šaci,
  pod nogami sve nam je ino;
  i da toj se zbude prije,
  ptica u kajpi zatvorena
  penjimo se više gdi je!
  ne gubimo man bremena!"
  Prista, i odletje, da sve opali
  u ognjena slici zmaja,
  razbijati ter navali
  tvrda vrata od saraja,
  naprijed k carskijem polačami
  leteć jakno poplavica
  koje s sobom lijes i kami
  smuca oreć se svrh litica.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 17. #37
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  18. pjevanje
  Daut poziva janjičare na pobunu protiv cara. Govori o Osmanu kao o djetetu koje svoje vojnike vodi
  u rat u nepovoljnim uvjetima, a kao argument navodi i prošlogodišnji neuspjeh na hoćimskom bojištu.
  Hvali Mustafu govoreći da je nepravedno svrgnut s vlasti. Pobunjenici navale na Dilaverovu palaču,
  nakon čega se zapute prema Sultanovu dvoru.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 18. #38
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Devetnaesto

  Gdi Bizancijo bi njekada,
  sad opkružen tvrdijem zidi
  na kraju se Carigrada
  carski saraj trostran vidi;
  s jedne strane k njemu slazi
  Bijelo more; s druge hode
  Crni vali; s treće pazi
  luke od grada Slatke vode.
  Turnima su ponizani
  miri ki ga odsvud grle,
  i za obranu svaki hrani
  slite od gvozdja trijeske umrle.
  Vrata imaju na sve kraje,
  nu se nijedna vik ne otvore
  negli spravan car kada je
  za broditi sinje more.
  Samo jedna, ka po srijedi
  prostrana su i velika,
  sto'e carske zapovijedi
  otvorena svakolika.
  Na njim pišu zlatna slova
  među listjem razlicime
  kako kuća Otmanova
  primi grčko carstvo i ime;
  šti se ovako: "Grad sazida
  car Konstantin; grad opeta
  car Konstantin s glavom prida
  sablji cara Mahumeta."
  Trijem vrh ovijeh vrata stoji,
  stan bolećijeh s desne strane,
  sprijed ravnica gdi svakoji
  najmogućiji s konja ustane.
  Ne može bo druzijem vrati,
  nakon ovijeh koja slide,
  negli sam car projahati
  vele ljepše u obzide.
  Pravo uzraslijeh sred čepresa,
  gdje kladenci bistre vode
  iz mramorna bijela uresa
  romoneći tiho ishode,
  a stupi uresno izdjeljani
  trijem uzdrže vas okolo,
  red čauša k svakoj strani
  odjeveni sto'e oholo.
  Tuj pod strehom, ku iz Budima
  car Suliman zlatnu prini,
  aga u surah sjedište ima
  janjičarski na visini.
  Devet mjesta od kuhinje
  pri desnomu pak su kraju,
  ravna zemlja, more sinje
  kim obilni harač daju.
  A slijeva se svijem široka
  konjušnica carska objavi,
  gdje od konja svega Istoka
  izbor i cvijet vas boravi.
  Nad njom lijepa nadzida je,
  sedla, uzde i naprave
  gdje su ostale, kojijem daje
  zlato i biser vječne slave.
  Naprijed hodeć po ravnini
  nahodi se svim prostrano
  mjesto gdi se pravda čini,
  od Turaka, 'divan' zvano.
  Uz mjesto ovo pribogata
  carskoga je blaga shrana,
  a nalijevu su opet vrata
  od saraja do sultana.
  Za ovijem druga još se vide
  ka se zovu i govore
  'carska vrata', kud se ide
  na careve svijetle dvore.
  Onijem crni, ovijem bijeli
  hadumi su straža prava;
  crnima se crnac veli,
  hadum bio bijelijem glava.
  Tko ovdi uljeze, mjesto opeta
  u zlatu mu sve se otkriva,
  gdi car kraljim svega svijeta
  poklisare pričekiva.
  Naprijed jesen i prolitje
  sred gizdavijeh perivoja
  vječno voće, vječno cvitje
  združi u slavah od pokoja.
  Sred njih carski pribogati
  i prisvijetli kram se kaže,
  nad kijem stvari nije gledati
  izvrsnije, ljepše i draže.
  Tko sred ljudske sad požude
  sve što je blaga skupit haje,
  sred raskoše i razblude
  naprava mu tolika je.
  Tle pokova suho zlato,
  mir sazida dragi kami,
  zvijezde, mjesec, sunce na to
  pod sklopiše vječnijem plami.
  Zapad, istok i sjeverna
  i poludna strana od svita
  sega uresa neizmerna
  čuda uzmnoži svim čestita,
  ka er ufat nije trijebi
  moć napuno vik izriti,
  da ih razmišlja svak u sebi
  bolje ih je ostaviti.
  Sva ova mjesta zgar zbrojena
  svoje osobne straže imaju;
  tim vojska uzet nabunjena
  prva vrata hteć saraju,
  opriješe se kapidžije,
  verna obrana mjesta toga.
  Ali tajčas siječe i bije
  broj malahan sila mnoga;
  i od vrloća da ne ostavi
  nijedno djelo, svijeh ih splesa,
  ter učini put krvavi
  vrhu mrtvijeh njih telesa.
  Nu Dilaver, zasveda je
  odrvo se skupu hudu,
  još bez misli ne ostaje
  još se brine, još je u trudu.
  Da se odmetnijeh vidi smeće
  nijesu ne samo utažile
  neg da svakčas rastu veće
  njih nabune i njih sile.
  Vojska bijesna i zlosrda
  čuje silno da je napala
  i od saraja vrata tvrda,
  straže im sijekuć, na tle rvala.
  Čijem s razlogom cjeć toga se
  sebi, gradu, carstvu boji,
  prije neg čuje huđe glase,
  da oslobodi sve nastoji.
  Hrlo u obličju derviškomu
  na Crno se more uputi
  za na pomoć caru svomu
  Natolijence podignuti.
  Go, izreza od kožica
  zvjerskijeh zastav mao uzima,
  na pasu ožica i tikvica
  visi mu, a štap u ruci ima.
  Begum lijepe Adžamkinje
  na čelu je ime upiso,
  sad ljubovce, prije robinje,
  za kom Istok vas je uzdiso.
  Za ures vidjet nje jedini,
  svačija srca ki gospodi,
  mnokrat putnik kralj se učini
  ki se u zlatnijeh Indijah rodi.
  Iz sjeverne jošte strane,
  otkli rijeka Don istječe,
  da š nje bistri dan mu svane,
  gospodičić mlad doteče.
  Nova Zemlja, gdi sred tmine
  pali u mrazu šes ljet stoje,
  jeda im novo sunce sine,
  posla u Istok mlace svoje.
  U slatkomu samosilju
  po glasu ona slavnom svomu
  kraljevaše i Vasilju,
  careviću moškovskomu.
  Ni led rijeka u planini
  Tartarhana je zaštitila;
  gori u mrazu - toj mu čini
  ljuvenoga ognja sila.
  Ali vrh svijeh tuj lipotu,
  koj prilike naći nije,
  želi stravljen u životu
  Hajder, sin kralja od Persije;
  i da slacim jur pokojom
  trud samiri u kom staše,
  vjerenicom i gospojom
  u pjesni ju klikovaše.
  Kroz što veće od istoči
  drugo sunce, sva prilika,
  donijelo se biješe na oči
  kraljevića ljubovnika;
  i on ju pazeć cjeć uresa,
  kom joj lipos sja vesela,
  glasi ju: "Evo zgar s nebesa
  božica je k nam sletjela.
  Ah, priliko smrtna lica
  ka šlješ plame ognja živa,
  budi istočna ti božica,
  sunce kim noć ma svaniva!
  Nu ako ovi izgled tvoj me, brače,
  prži ovako mraznom sjenim,
  ko ti ista draže i jače
  pogledim ćeš tvim ognjenim?
  Tvoj pram zlatni sve me blago,
  tvoje čelo bijela zora,
  tvoje oči sunce drago,
  tve mi lice dan otvora.
  Ti si jedna sve me dobro,
  ti sva rados ma ispuna;
  ja sam tebe služit obro,
  krune moje ti si kruna."
  Tako u željah neizmernijeh
  mruć kraljević s tej gospođe,
  s mnogom družbom svojih vernijeh
  svijeto u slavi po nju pođe.
  Nu Dilaver uto isteče,
  ter ju ugrabi mladu silom,
  i u plijenu se čestit reče
  robinjicom takom milom.
  Zanio biješe glas i njega
  od liposti slavne svudi;
  pospješi se cića toga
  da ini ne otmu što on žudi.
  Nu ona, misleć koliko su
  ljuti jadi stat sred uza,
  po rumenom licu prosu
  drobni biser groznijeh suza.
  I ko ružicu i lir veće
  iz kladenca poli od oči,
  kliče lipos klet ka smeće
  tolike joj sad uzroči:
  "Ah, prokleta majka moja
  ka me lijepu porodila,
  veljaše, ako bez pokoja
  živjet mi je vas vijek sila.
  Ma ljepoto privarena,
  što si sreći učinila?
  Na uzah li namijenjena
  kruna ti se privratila?"
  Ču kraljević glas u vaju,
  Dilavera pozva tima
  da na sabljah razigraju
  čija djevojka biti ima.
  Poruči mu: "Od junaka
  gusarovat nije ukradom;
  hod' sa mnom se viđ, a paka
  pod' ko vitez s diklom mladom!"
  Ali Turčin mu odvit poda:
  "Ne ko gusar sablju sminu
  neg ko carski vojevoda
  prostrijeh u tvu kraljevinu.
  I da ti ju vrh tve glave
  još sad zoveš, sreća je moja;
  tim, ko hoćeš, čini sprave,
  ne ustručam se ja od boja.
  S robinjom ću, netom svane,
  usred ravna polja siti;
  koji od nas živ ostane,
  djevojka će toga biti."
  Bivši ovako utvrdili
  među njima kletvom veće,
  čim svak gleda kad pribili
  dan s nebesa zgar isteć će,
  eto Zora ključmi od zlata
  vedri otvorit istok ide,
  proz korajna neka vrata
  nadvor žarko sunce izide.
  S jedne i druge strane ureda
  s mnogo vitez, straže cića,
  Dilavera svak ugleda
  i adžamskoga kraljevića.
  Polje ravno i široko
  od boja je mjesto njima,
  a sunčano svijetlo oko
  svjedočit im jakos ima.
  Vrana konja Turčin jaše,
  a na drugom svemu bilu
  lijepa Begum uza nj staše,
  mučna gledat rat nemilu.
  Zelen pastuh u ponosna
  kraljevića igra i skače,
  na Turčina ki jakosna
  zateć se ončas ne uzmače.
  Nu i Dilaver protiv njemu
  konja obode, skoči hrlo:
  i kopje ovemu i onemu
  susretište skrši vrlo.
  I ovi i oni vitez tada
  iza pasa sablju trže,
  i u zamahu je plaho vlada,
  protivnika da ubije brže.
  Jak dva bika u planini,
  kad ih ljuven bijes uhiti,
  mukaju strašnoj u vrlini,
  ovi onoga ište ubiti;
  zgiblju glave, želja mnoga
  podžiže ih sveđ i srči,
  tere jedan na drugoga
  s vitorozim čelom trči.
  Ljubovca ih gleda iz stada,
  kad je od boja uzrok njima,
  i u sumnji stoji mlada
  čija od njih biti ima.
  Tako bjenje sad izlazi
  među Andžamom i Turčinom;
  djevojka ih mlada pazi:
  čija će biti, ne zna istinom.
  Vrhu oružja gvozdobita
  gradi udorac teški se ore;
  skaču i lete iskre iz štita,
  bijela oklopja plamim gore.
  Brzi konji strelovito,
  kud viteške ih ruke svrću,
  tim zamiču se i u vito
  zdesna, slijeva svud nasrću.
  Jednu snagu, jedno doba
  i jednaka srca i ruke
  ukazaše viteza oba,
  ni među njim bi razluke.
  Tvrdi štiti, cijele oklopi,
  još izranjen nije nitko;
  ničije krvi još ne popi
  jednu kaplju gvozdje britko.
  Nu napokon Hajder rani
  Dilaveru lakat lijevi;
  vidi on teć krv i u obrani
  čuje štit težak - tijem se gnjevi.
  Jedovita pun čemera
  pače u sebi buči time,
  ko na vihru od sjevera
  dublje u gori posred zime.
  Na stremen je uskočio
  i, ako ne izda sila mnoga,
  udorcom bi jednijem htio
  neprijatelja svršit svoga;
  nu zavitli česti odveće
  ki Hajdera glavu sviše
  treskovite vrle smeće
  teška udorca ustaviše.
  Nu kraljević smeten osta
  i u podne mu dan se smrče;
  toj poznavši, hrli dosta
  na pomoć mu svoji trče.
  Kopja vitijeh dvije dubrave
  staše odasvud u čas ovi
  da se biju u krvave
  turski i adžamski vitezovi.
  Stoji Dilaver i vapije
  kraljevića koreć priko:
  "Vazmi ljubi, evo ti je!
  Gdi je junaštvo tve veliko?
  Evo Begum za kom toli
  u ljuvenu gorje plamu!
  Što ju ostavljaš, kralju oholi,
  u gusarskijeh rukah samu?
  Gdje su riječi i zahvale
  s kijem me na boj prije poziva?
  Nu, ko tebe, i tve ostale
  dobiću i otet jošte živa!"
  I uto s konjem naprijed teče;
  bez milosti, bez pokoja.
  lupa, cijepa, bode, siječe -
  smrtni je kosijer ruka svoja.
  Nu njegovoj buduć sili,
  zasve da ih teško udari,
  kraljevića ugrabili
  ćesel-baški vojničari,
  pod mire se tvrda grada
  ukloniše hrlo š njime,
  a Dilaveru osta mlada
  dikla i uvik slavno ime.
  Ovo od njega popijeva se
  po svijeh stranah od Istoči;
  a on Begum lijepu uza se
  drži i ljubi ko dvije oči.
  Ne robinja neg ljubovca
  ona je u njemu sad jedina:
  ulovila tako je lovca
  još u lovu sva lovina.
  A on sam nje je dobro svako,
  slatki pokoj, rados mila;
  junaku se vrijednom tako
  lijepa i mlada zavirila.
  Tim igda se na hrabrena
  slavna djela on otpravi,
  vazda je uza nj uspomena
  od prislatke sve ljubavi.
  Paček stjecat on vjeruje
  svekolike srećne boje,
  s neprijateljim kad vojuje,
  u ime lijepe Begum svoje.
  Ne ostavlja tim nikada
  od sebe ovo drago ime,
  i u prigodi ovoj sada
  uputi se veseo š njime.
  Ali uto od uhoda
  čuli bijehu odmetnici
  glas njegova skrovna hoda
  u derviškoj u prilici.
  Vrli Derviš nu se tište
  s družbom svojijeh spahoglana
  da ga traži, da ga ište
  crnomorskijeh uprav strana.
  Vapije: "Na krv, na osvetu,
  o junaci, slijedite me!
  Neprijatelju hudu i kletu
  vrha doći sad je brijeme."
  Ter jak pastuh, kad se od bijesa
  s jasli otrgne, vihra brži
  teče, skače, grivom stresa,
  glavu uzdiže, puha i rži,
  priko grada vitez vrli
  taki srne, rukam maha,
  prijeti obrazom, zgledom prli,
  ne stiže ga strijela plaha.
  Nu zasve to on nabliže
  svom brzinom svojom tada
  Dilavera ne dostiže
  negli izvan Carigrada.
  Ko ga upazi, isred tijeka
  viknu: "Bježat zaman ti je;
  izbliza a ne izdaleka,
  rukam se a ne nogam bije.
  Nu se od straha cić privara
  ne samo u to priobraža'
  negli u pticu još pritvara',
  jur te sablja ma poraža."
  Na prijetenje vrlo ovako
  odgovori smioni paša:
  "Prida mnom si i prije skako,
  i još ćeš - svis me tva ne ustraša.
  Nu junaka snažna i ohola
  ki proslavit se ište djelom,
  na čovjeka sama i gola
  gdi je došo s vojskom cijelom."
  Jak sred gore, kad iz gaja
  vepar divji van se istira,
  čim množ pasa sa svijeh kraja
  kruži ga okolo i opstira,
  smrtno prijeteć vrlijem zubi
  ki iskereči se vas i hroče,
  tim da smjenstvo lovac gubi
  ki ga tjera najprije poče -
  i on se krepko ustavio,
  i svijeh čeka; nu nije toga
  ko bi izbliza udrit smio
  na divjaka strašivoga.
  Proć vezijeru ne smiju tako
  kleti carski odmetnici;
  a on stoji krepko i jako
  s drenovicom u desnici.
  Svaki golu sablju uzdiže,
  svaki prijeku smrt mu žudi,
  ali stupit nijedan bliže,
  za udrit š njim se, ne usudi.
  Ali on uto štap drenovi
  u obje ruke stište i hvati,
  i gdje u skupu vitezovi
  najvećem su, tuj se obrati.
  Jakno soko, kad ga sila
  jata od ptica stisne odsvudi,
  oštre čaplje, brza krila
  iz visina se oreć trudi:
  sada onu teško udara,
  plaho onu sad zanosi,
  ter u isto doba odzgara
  perje sniježi a krv rosi -
  taki je vidjet vezijer silni:
  sjemo tamo skače, lupa,
  rve udorac grad obilni,
  mlati, hvista, busa, jupa.
  Sablje, štiti, strijele, luci
  s krvavijem se daždom ore;
  s jednijem štapom sad u ruci
  go toliko čovjek more!
  Po vezovijeh udri Seća;
  vjerio se ovi biješe odskora,
  vjerenici tim se obeća
  čestit na dvor doć s odora;
  ali, ako ga ona uščeka,
  nastaće se mrazna i naga,
  er po zemlji rana prijeka
  u krvi je prostrla ga.
  Jak ružica vila mlada
  ku u vjenčac bere o zori
  on povenu; na nj san pada
  uvijek mu oči ki zatvori.
  Još Veliji stuče glavu
  i moždani sve mu proli,
  ki tad streptje i u krvavu
  blatu leže na tle doli,
  ter je vidjet jak česvina
  ka u divjoj niknu gori,
  silni vihar iz korina
  kad ju podre i obori.
  Tuj izdalek Feras pazi
  i iz šuplja gvozdja tište
  zrno ognjeno; da porazi
  slavna pašu, tako ište.
  Jur gvozdena cijev razdrije se,
  smrtno olovo čim istjera,
  ali Istrufu smrt donese,
  a ne zgodi Dilavera.
  Rodi se ovi u Plovdinu,
  a s nenadne hude česti
  s tuđa udorca sad poginu
  u tuđemu ovdi mjesti.
  Mruć obrnu k nebesime
  oči i ruke, da ukaže
  rodna grada slatko ime,
  i uzdišući smrtno ih zaže.
  Videć Derviš rasap mnogi
  od svojijeh od bojnika,
  sraman sobom u nalogi
  s golom sabljom skače i vika:
  "Da li je moguć, da li je vrijedan
  sad od ruka ovoliko
  odrvat se čovjek jedan
  harajuć nas ljuto i priko?
  Ah, našega ruga i smeće!
  Tko uvijeke da vjeruje,
  zločesto ovo tamno odveće
  pripovijedat tko uščuje?
  Na stranu se svak ukloni!
  Ja sam za svijeh ukazaću
  od nas dvijeju tko je smioni,
  i za ubit ga način nać ću."
  Vas štap razbjen vezijer tada
  meće - učinio š njimje dosta -
  a sablju i štit s tli popada
  što od pobjenijeh pusto osta.
  Lijevu nogu naprijed stavlja
  i njom malo poklekniva;
  više prsi štit upravlja,
  glavu uz lakat skuča i skriva;
  drugom rukom sablju hvati,
  boču uz desno svoje koljeno,
  a bodezan k srcu obrati
  svom zlotvoru nesmiljeno.
  Uprav stoji Derviš vrli
  i otkriveno stegno hrani;
  desnu bedru čuvat hrli,
  spravan skočit k svakoj strani.
  Vrh lijeve se noge uzdrži
  vaskoličak vitez bijesni,
  a uzdignut lakat drži
  britke sablje vrh bodezni.
  Tiska jedan proć drugomu
  oštra gvozdja bez milosti,
  i smrt prijeti ovi onomu
  sa svom moći i kreposti.
  Nu Dilaver veće u smeći
  hro za udrit prječe i jače,
  vas na lijevoj se uzdržeći,
  desnom nogom naprijed skače.
  Ali Derviš desnu stranu
  hitro uzmače i, hteć zgoda,
  bodezni odzgar ljutu ranu
  u stegno mu tajčas poda.
  S krvi, koju tad ugleda,
  srce uzavre u vezijera,
  tako da uz gniv svoga ijeda
  ljuta je zmija bez čemera.
  Tiho je more kad proždira
  plav potopom od valova;
  mirno je nebo kad sve otira
  sred vihara i treskova.
  Glavu, stegno, ruke, prsi
  neprijatelju svakčas ranja
  pri života svoga svrsi;
  nazad se oni sveđ uklanja.
  Stiže ga ovi i udara
  i na nj se ori jakno rijeka
  ka niz goru strmo odzgara
  krši plahos bijesna tijeka.
  Ali opaki sebar njeki,
  videć što se Derviš nada,
  Dilaveru poda prijeki
  smrtni udorac izazada.
  U zatjelak sikiricom
  on ga udari jakom silom,
  da s krvavim ončas licom
  pade smeten nica tilom.
  Svak na nj srne odasvudi
  s golom sabljom u desnici;
  vrh njega je gora od ljudi,
  skaču po njem svikolici.
  Vapije Derviš plešući ga:
  "Ti ki uz cara bi najviši
  dušu u krvi bljuj i riga',
  pod nogami mojijem sopiši!"
  Nu ne može već ovoga
  čut Dilaver prihrabreni;
  biješe izdaho prije toga
  i osto jakno mraz studeni.
  Ko se uzmnožni vizijer ubi,
  časom raznije glas svuda se,
  i njegova lijepa ljubi
  ču ga i naga odrije sva se.
  Utječući mladoj s lica,
  gdje perivoj ljuven biješe,
  lir pribijeli i ružica,
  rumene usti problijedješe.
  Potamnje joj svijetlijeh oči
  sunce blago i veselo,
  a vedrinu od istoči,
  naoblači bistro čelo.
  Skupljen oblak zlatnijeh prama
  proli obilne dažde svoje
  i potopi svitlos srama
  cvjetnijeh prsi perivoje.
  Na srce joj krv je utekla,
  gdi ju teški jad satira;
  ište žalos da bi izrekla -
  glas ju bježi, riječ umira.
  Najposlije željna sila
  stupaj puti a ne snaga;
  van grada se uputila
  gospodara vidjet draga.
  Nije ozira mlados svoja,
  ni ju uspreže da ne srne
  gdi uzrok svoga nepokoja
  vrhu zemlje je prostrt crne.
  Pospješi se i poteži
  i dohodi k mjestu tomu
  gdi u krvi mrtav leži
  tko bi život srcu svomu.
  Gleda, i tim joj muka prika
  žestočija vele ishodi,
  gdi je pod nogam od krvnika
  tko više njih svijeh gospodi.
  U nj se krepko zapazila,
  svim je vidit stanac kami;
  bolesti joj mnoge sila
  ne da iz srca proć suzami.
  Tako u plaču čim ne more
  izjadati sve pečali,
  ćuti muke huđe i gore,
  nu je toliko teško žali.
  Ali ne ima tej kriposti
  uzdržat se skup nemili,
  od žalosti ne od milosti,
  da ne plače i ne cvili.
  Ah, ke prignut neće želje
  jedna žena mlada i lijepa!
  Ganja ona neprijatelje
  i proć volji im srce cijepa.
  Ona udugo ne zamuknu,
  nu da smrtni jad svjedoči,
  od bolesti joj srce puknu,
  potop suza proli iz oči.
  Tako glasom žalosnime
  uhiti se za pram zlati;
  često zovuć drago ime
  kliče ovako naricati:
  "Ovo li su, slatki brače,
  tve zahvale, moje slave?
  Ovo li su, o junače,
  tve viteške bojne sprave?
  Duše moje drag pokoju,
  ovako li sad me smete?
  Kakav pođe, kakva u boju
  oči moje, joh, vide te!
  Vaj, što gledam? Još ne mogu
  vjerovati sama sebi,
  spomenujuć tvu vlas mnogu
  dobita otprije ka vik ne bi.
  Ali što me tužna vara?
  Poznam ljuta cjeć čemera
  čestitoga silna cara
  namjesnika Dilavera.
  Viđu onoga ki najprvi
  bi gospodar me mladosti
  ogreznuta svega u krvi
  na tleh ležat bez milosti!
  Ah, da proklet čas je oni
  u koji ti mlada omilih,
  kad kraljević osta smioni,
  a s tobom se ja odilih!
  Ti na sablji dobi mene
  i života, joh, ne štedi
  cić liposti proslavljene,
  ku vas Istok njegda slijedi,
  cić liposti tužne sada
  i žalosne, joh, saviše,
  ku sve tmine od zapada
  vječnom noći priklopiše.
  Nu ako bilo suđeno je
  da se mlada s tobom združim
  i da tebe sve dni moje
  gospodara moga služim,
  što tve ove smrtne rane
  neće i mene sad satrti,
  sadružena neka ostane
  i smrt moja s tvojom smrti?
  Ti ne samo ma jedina
  slatka ljubav sveđ si bio
  nu i drag ćaćko, duša istina
  i od srdašca bolji dio.
  Bez tebe sam bez života
  i bez dobar svijeh ostala,
  udovica i sirota
  podušena u dno pala.
  Nu ti momu gospodaru
  koji zada smrtnu ranu.
  zašto sta on samu caru
  vjeran vitez na obranu,
  ah, gani se, joh, ako si
  čovjek od puti a ne stijena;
  osvetio se, dobio si,
  neprijatelja ti eto ubjena!
  Daj dopusti mješte dara
  ovi jedan tužni meni:
  vrh krvava tijela odzgara
  stavit kami na nj studeni!
  To li ukopna ima jama
  branit mom se ljubovniku,
  ubij i mene! s glavom sama
  pod tvu sablju idem priku.
  S ovijeh noga, ke ti grlim,
  ja se neću otkinuti,
  što mojijem jadim neumrlim
  ne budeš se prije ganuti.
  Oružanijem protiv silam
  pravo je da se ti opričeš
  i da kopjim, sabljam, strilam
  neprijatelje sve posičeš;
  nu protiva jedne žene
  poniženstvu i nevolji
  nije razlog neg smiljene
  da ukažeš želje u volji.
  Ja ne molim tvu dobrotu
  da mom vojnu život prosti -
  nije on veće u životu,
  dijelio mu se duh iz kosti.
  Milos samu i jedinu
  pitam ti ovu, da nemilo
  ne prožderu i raskinu
  psi njegovo mrtvo tilo."
  Prista, ali vire obilne
  ne ustavi se suza ronit
  za tvrdoće hude i silne
  većma omekšat i priklonit;
  nu vizijerska svijetla žena

  smirena se tim ne pazi;
  uzrok ćud je potištena
  ka na molbah vrlja izlazi.
  Odgovara Derviš kleti:
  "Od ovoga, ki mi osta
  pod nogami, moj osveti
  krv ne može bit zadosta.
  Najbrže mi bježi s noga!
  Ljudske i ženske glave nije,
  ni milosti ni razloga,
  da me gane srce od zmije.
  Ovo tijelo cjeć smiljenja,
  ko bih imo ja u sebi,
  ni utaštva ni utješenja
  nije vrijedno donijet tebi;
  nu vrženo da se drpi
  pasjijem nohti, ptičjijem kljuni,
  muke nijedne već ne trpi,
  a željenje me se puni.
  Ne brini se! Vojnu tvomu,
  koji car se drugi zvati
  u životu može svomu,
  grob dostojan ja ću dati."
  Ali ko car začu smeće
  ke postale bijehu okoli,
  i u pobuni svakčas veće
  da rastijaše skup oholi,
  uzboja se i ushaja
  i ukloni s mjesta očita,
  gdje prizida kraj saraja
  tajaše se svijem skrovita.
  Nu tu videć da ne staše
  prem slobodno, opet poje
  na zaklone Sinanpaše
  i skrovene perivoje.
  K vojsci otole posla u jadu
  hrlo jednoga od vezijera
  i haduma, ženskom stadu
  ki mu biješe za pastijera,
  misleć, zasve vojska prika
  da ovijeh pita, ovijem prijeti,
  na careva namjesnika
  stavit ruke neće smjeti;
  i razmislit još će dobro
  prije neg dadu smrtnu ranu
  crnac koga car je obro
  za čuvoca svomu stanu;
  a on s toga poznat da će,
  zasve er može stvar bit štetna,
  ali se ona pokajaće,
  ali ostat sasma odmetna,
  ter s dogodna paka dila
  za se izabrat svjet najbolji
  i, na što ga stegne sila,
  volju hinit pri nevolji.
  Nu bi inako neg se scijeni,
  er u bijesu čim se srde
  odmetnici raspušteni,
  meću razlog, razbor grde.
  Tim ko vojska ovijeh ima,
  vazam sablje u desnice,
  pogubi ih prid vratima
  od careve konjušnice.
  Mišljahu oba da naredno
  želja se od njih carska izreče;
  nu objema njima ujedno
  prije se s glavom riječ prisiječe.
  Ne pristajuć s svake strane
  još krvnici zli vapiti:
  "Čuj nas dobro, čuj, Osmane!
  Car nam odsad nećeš biti!
  I od toga za zlamenje
  hod' da vidiš od rusaga
  ko baš-vezijer tvoj primljen je
  i uzdani Kazlaraga.
  Nu kad nećeš k nam sit zgara,
  mi ćemo se pripet k tebi;
  nu je Mustafu slavna cara
  slobodit nam otprije trijebi.
  O Mustafa naš izbrani,
  o veliki care i sveče,
  u kojoj si objav' strani!
  Na noge ti vojska teče."
  Ovo rekši sjemo tamo
  svud udriše po saraju:
  "Car Mustafa znat imamo
  gdi je", vapit ne pristaju;
  ter slikuju konja bijesna
  ki od uzde bez posluha,
  gdje ga nosi vlas nesvijesna,
  trčeć, skačuć rži i puha.
  Svak se uklanja: sam ih ide
  ičoglanin Šaban sresti,
  od svijeh dvoran ki se vide
  u saraju najzločestiji.
  Ovi u istom dijelu staše
  s istom pomnjom, u isto vrime
  kad Mustafa stolovaše;
  cić toga se spozna š njime;
  tako mu se ter zaviri
  da sred srca vik svojega
  u željah se čas ne smiri,
  da opet carom vidi njega.
  Tim prigodu gdi mu je sreća
  sad donijela ku sveđ želi,
  ukazat ga vojsci obeća
  i š njome se obeseli.
  Pustoš jedna od carevijeh
  perivoja jes na kraju
  gdi stoje zvijeri ke se od svijeh
  strana carem darivaju.
  Plahi jeljen vrhu glave
  tu visoke grane stere;
  lis na dubu, cvit vrh trave
  sva mu je sjena od potjere.
  Košuta ga slijedom slidi,
  ljubovnica iščeznuta,
  gdje kladenac bistri vidi
  vrjet zelenom dubju iz skuta.
  Nagla srna brže od vitra
  teče gusto kroz grmenje,
  i, skačući laka i hitra,
  na dubje se meće i penje.
  Hroče i puha vepar divlji,
  i u kosijeru strašna zuba
  krvavo oko - oganj živi -
  prijeti smrtna da je poguba.
  Vrli medvjed hrka i reži
  i od čeljusti spilu otvora;
  vas kostriječi, vas se ježi,
  oštreć čaplju na panj bora.
  Vuk ždrljivi sveđ zavijeva,
  lupež pitom, drug divjačan;
  obzire se zdesna i slijeva,
  tuđa imanja vazda lačan.
  Ris srditi u slobodi
  tamo ovamo sa svijeh strana
  regbi leti a ne hodi,
  skačuć dubja povrh grana.
  Slon veliki, snažni i jaki,
  komu zglobno nije koljeno,
  dugu trublju na čas svaki
  stavno kupi, stere smjeno.
  Hrli kaplan vas je u dici
  šarovitom pod napravom;
  snagom materi on lavici
  a ocu je risu sličan glavom.
  Tigre gnjevna, prika i ljuta
  po gvozdenoj kajpi udara;
  glave je oble, oka žuta,
  na razlike pjege odzgara.
  Kralj svijeh zvijeri, lav oholi,
  svakčas zlatnom grivom stresa,
  veličanstvo slavno toli
  krijepeć silom vrla bijesa.
  I divjači mnoge ine
  kipa razlika i imena,
  kijeh pustoši i planine
  goje u jamah posred stijena.
  Tuj sred dubja na široku
  ali obraslu odsvud mjestu
  jamu otkriše svim duboku
  u spletenu grmu i čestu;
  na ku pokli svijeh dovede
  dvornik Šaban, poče od muke
  svrtat plačne k njim poglede,
  k jami obraćat kršeć ruke,
  vapeć: "U ovom grobu odi
  car Mustafa dobri i sveti
  ukopan se živi nahodi;
  iz nje imate vi ga izeti!"
  Okošena zdvor iz grma
  jama otvori jaznu tminu;
  nu litica odsvud strma
  sit ne daše u dubinu.
  Tim prostriješe množ konopa,
  po kijeh htješe po svoj volji,
  gdi Mustafa živ se ukopa,
  sit vitezi svi najbolji.
  Ali Daut svijeh ukloni,
  ter s dva druga sam odzgara
  side u niski ponor oni
  i po konopu ize cara.
  Zagunjastio i obrasto
  Mustafa se vas ukaza:
  lice suho, blijedo i tmasto,
  put skončana, pun poraza;
  i bez snage i bez riječi
  u naručju vernijeh tada,
  od kojijeh se krijepi i liječi,
  trepte usti, glava pada.
  Sred grada se pored vide
  na prostranoj svim ravnici
  tri mečeta: bijele zide
  u oholoj vise dici.
  Tuj u srednji mečet lako
  uniješe ga cić pokoja,
  gdi od sve vojske čuvan tako
  svu noć jednu cijelu stoja.
  Ali isti večer ovi
  sultan Osman, ko se tmina
  crne noći pripolovi,
  dozva pašu Husaina;
  ter š njim u osvijet iz saraja
  k Aliji se hrlo otpravi,
  pun pečali, tuge i vaja,
  janjičarske vojske glavi.
  Ovi, ukrotit ne mogući
  vojske svoje sad pobunu,
  vas zamišljen staše u kući,
  u životu muke punu,
  pazeć način da iznađe
  cara i sebe da osveti.
  Tuj car dođe, tuj ga nađe,
  tuj mu ovako kliče rijeti:
  "Pođ' k vitezim ter ih pita',
  ki zakoni hoće i prose,
  gdi sam ja živ car od svita,
  da drugoga oni iznose?
  Pošastje ti ovo od glave
  znam da prijeti sad pogube;
  nu smrt grle sluge prave
  s čistijem srcem koje ljube.
  A kad za ku bolju zgodu
  ti tvoj život mož sahranit
  negli carsku za slobodu,
  negli cara za obranit?
  Kunem ti se, podnio bih
  ja strpljeno ovu smeću,
  i Mustafi dundu do bih
  carstvo i svaku čas najveću,
  i sam bih se s stola moga
  dobrovoljno uklonio,
  ali nije on za toga
  ni sad, ni je nigda bio.
  Kako hoćeš da panj jedan
  suh u gori svijetom vlada
  i da zakon da naredan
  od istoka do zapada?
  Kako hoćeš carstvo udugo
  da utemelji jedan viku
  ki od čovjeka ne ima drugo
  negli samo dvornu sliku?
  Kako hoćeš čovjek da je
  tko je neprijatelj od poroda?
  Nije žene za ku haje,
  kih nam želju narav poda.
  Ali dobar, vrijedan, svijesan
  i od svakoga svet se zovi!
  Car moj otac meni uresan
  ostavio je sto svoj ovi.
  Da je Mustafa u životu,
  oca moga i to dar je:
  ah, i zato na sramotu
  dobročinca svoga car je,
  i zato mi grabi iz ruka
  dvakrat carstvo oca moga!
  Ah jaoh, jeda moga puka,
  jeda pravde, jeda Boga!
  Pospješi se, o moj verni,
  pođ' me smiri s vojskom veće!
  Svijeh grijeh prosti neizmerni
  i pobunu i sve smeće.
  Eto, više plate općene,
  na glavu od njih još svakomu
  po pet drobnijeh jaspri od mene
  s peset dukat dara k tomu."
  U besjedam aga kracijeh
  odgovori smerno tade:
  "Ne ma neg sto glava ovacijeh
  neka na tvoj službi pade!
  Er ku vitez steć hrabreni
  ikad može veću slavu
  neg kad glavom svom zamijeni
  gospodara svoga glavu?"
  I pođe ončas; nu poruku
  carsku vojsci netom reče,
  podrije sablju svak u ruku:
  osta isječen vas na peče.
  Paka u skupu svi jednaga
  na kuću mu naripiše,
  ter sva zlata i sva blaga
  razgrabiše i razniše.
  Ali za njim se isto zgodi
  i Husain-paši opeta;
  mirit cara dočim hodi,
  nađe u smeći smrt ga kleta.
  Nu zatijem, ko zvijer vrla,
  jednom u krv kad se omrsi,
  da bi isklala sve i strla,
  teče poljem, skače vrsi;
  tako i vojska nesmiljena
  opojena krvim srće,
  i bez reda uzoholjena
  regbi opalit svijet i strće.
  Crncu i vezijer-Dilaveru,
  i svijeh inijeh kijeh posiječe,
  na Atmejdan, da ih psi deru,
  metat gole trupe teče.
  A na kopja zgar nabili
  budući im glave opeta,
  prid mečet su ih postavili
  sultan-cara Bajazeta.
  Nu sred smeće tej goruće
  vrlijeh vitez pomnja sva bi
  da se oderu još im kuće
  i sve oplijeni i pograbi.
  Tim svak s golom sabljom skače,
  da mu je prije sve satrti;
  jauče se, ciči i plače:
  smrt je u plijenu, plijen u smrti.
  Žene, ljudi, stari i mladi,
  čas, imanja i životi,
  sve se otimlje, smuca i vadi
  u sili, u krvi, u sramoti.
  Bez milosti se i bez reda
  grabi, dere, valja i žeže;
  do iz povoja mlada čeda
  rastrgnuti po tleh leže.
  Slobodno od njih ništa nije:
  konji, momci, robje, djeca;
  što ne nosi, toj se bije
  i na peče sve rasijeca.
  U ovoj bijesti izvan sebe
  udarajuć na sve strane
  ne pristaše, dokli i tebe
  ne iznađoše, slavni Osmane.
  Bijaše mlad car još na domu
  janjičarske glave verne,
  u srdašcu noseć svomu
  misli teške i čemerne.
  Tuj čekaše svakčas glase
  dobre, zle li svojoj kruni:
  ali vojska smirila se,
  ali raste u nabuni.
  Sveđ mu sumnja trud prilaga;
  tim se očito veće boli
  da uzdani Aliaga
  vraća mu se kasno toli.
  Eto odasvud buka posta,
  eto se odsvud sablje svijete,
  sve bojnika puno osta,
  sve se uzbuni, sve se smete.
  Vojska usrće janjičara;
  vapije svaki: "Hodi amo
  s nami na sud, gdje pred cara
  Mustafu te pozivamo!" -
  "Ja sam vaš car! preuzima
  Osman opet; koj je taj sada
  tko suditi mene ima
  usred moga Carigrada?" -
  "Sad ćeš vidjet tko si i što si!"
  oni mu opet odvit daju;
  s tijem svak skače da ga nosi,
  svi ga silom popadaju.
  "Tko na cara, car zavika,
  zgar od Boga posvećena
  stavlja ruke, koga slika
  od svijeta se kljanja i sjena?" -
  "Ti nas si ovo naučio,
  noseći ga vojska glasi,
  kad nepravo zatvorio
  cara i sveca našega si."
  Ovako se Osman mladi,
  car od cara svijeh najveći,
  na jednoga konja usadi
  ki se nađe tuj po sreći.
  Kratko ruho i priprosto
  samo zgar ga odijevaše,
  bez haljine buduć osto
  s kom vrh sunca njekad sjaše.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 19. #39
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  ....

  Tim u srednji mečet tada
  doprati se i dovede,
  gdi uz Mustafu usred grada
  nove paše redom sjede.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 20. #40
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  19. pjevanje
  Opisuje se carski dvor i njegov okoliš. U pripovijedanje je umetnut opis ljubavi Dilavera i lijepe Begum
  Adžamkinje koju je Dilaver dobio u dvoboju s perzijskim kraljevićem Hajdanom.

  Pobunjenici stižu Dilavera koji je prerušen krenuo po pomoć, napadaju ga i na kraju ubijaju.
  Begum ih moli da joj daju Dilaverovo tijelo da ga sahrani, no oni odbijaju. Oslobođaju Mustafu iz carske
  tamnice. Osman u dugom monologu iznosi svoje strahove, čuđenje i zapanjenost nad pobunom svojih
  vojnika. Vojnici ga hvataju i odvode u carsku tamnicu.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

Stranica 2 od 3 PrviPrvi 123 ZadnjaZadnja

Slične teme

 1. Smrt Smail-age Čengića - Ivan Mažuranić
  Od Bisernica u forumu Školska lektira
  Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 10-10-2011, 16:03

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •