Borba za bolji zdravstveni sistem u Srbiji i borba protiv korupcije u zdravstvu i dalje su u fokusu aktivnosti Srbije u pokretu. Nastavljamo da se bavimo ovim problemom kroz projekat i kampanju “Kakav je doktor?”

Osnovna ideja ovog projekta je stvaranje direktnog i slobodnog kanala komunikacije između lekara i njihovih pacijenata. Kako? Svaki pacijent će prijavom na sajtu www.kakavjedoktor.org dobiti mogućnost da oceni odnos lekara prema pacijentu i da ostavi komentar o pruženoj zdravstvenoj usluzi. Pored toga, svaki lekar imaće mogućnost da na web sajtu kakavjedoktor ima svoj profil, uređuje ga, gleda ocene svog rada, čita i odgovara na komentare svojih pacijenata. Posebna sekcija ovog sajta biće posvećena borbi protiv korupcije u zdravstvu, na ovoj sekciji građani će moći direktno da prijave slučajeve korupcije nadležnim organima Republike Srbije.

Na ovaj način omogućavamo građanima da se njihov glas čuje po pitanju transparentnosti rada lekara i poboljšanja zdravstvenog sistema u celini, i pojednostavljujemo proceduru za prijavu slučajeva korupcije.

Pored postavljanja web sajta, Srbija u pokretu namerava da sprovede kampanju društvenog organizovanja odnosno da okupi građane koji su lično zainteresovani za ovu temu kako bi ih podstakli da aktivno koriste sajt i utiču na formiranje njegove sadržine. Takođe sprovodimo i angažovanu medijsku kampanju koja će preko svih dostupnih kanala komunikacije pozivati građane da se uključe u grupe građana „GLASNO ZA ZDRAVSTVO!“ za podršku projektu na terenu i da koriste web sajt KAKAV JE DOKTOR.
Postavljanje i puštanje u rad sajta planirano je za 17. novembar 2012. godine.

Na samom početku, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Užicu, Vranju, Boru u periodu od 20. septembra do 14. oktobra 2012. godine održaćemo obuku ”GLASNO ZA ZDRAVSTVO!” o načinima organizovanja građana za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Među polaznicima ove obuke izdvojićemo 50 osoba koje će želeti da se više angažuju na projektu, formiraju tim od minimum troje ljudi, i pokrenu akciju “Glasno za zdravstvo” u svojim gradovima i opštinama. Ovih 50 osoba, proći će i obuku o društvenom organizovanju i pokretanju ljudi na promene, za šta je kurikulum preuzet sa Harvard Univerziteta a od profesora koji je kreator ovog modela, Maršala Ganca.

Za početak, zainteresovani građani treba da popune formular http://tiny.cc/zzp3jw i prijave se za pohađanje obuke. Izabrani kandidati biće kontaktirani najkasnije 10 dana pre održavanja obuke.

Izvor:srbijaupokretu.org