Због реклама за 21.12.2012 на првој родитељи траже да укину те рекламе инаће ће правити петицију за укидање Прве Телевизије!