PDA

Pogledaj Punu Verziju : Mali astrološki rečnikCruz
05-03-2012, 20:59
A

ALKOHODAN - Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega.

AFEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca maksimalno udaljeno od Sunca.

AFINITET - obostrano privlačenje nebeskih tela.

AFLIKACIJA - Nepovoljan međusobni položaj astroloških planeta na nebeskoj sferi, npr. kada je ugao između njih 90, 180 stepeni, a u pojedinim slučajevima i 0 stepeni.

AJANAMŠA - Sanskritska reč za precesiju. To je rastuća razlika između tropskog i sideralnog zodijaka, koja se menja konstantno oko 50'' godišnje i trenutno iznosi 23 stepeni 50'.

APOGEJ - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj putanji oko Zemlje maksimalno udaljeno od Zemlje.

ASTROKARTOGRAFIJA - vrsta prostorne astrologije koja za svoju osnovu uzima ekvatorski koordinatni sistem.

AZIMUT - koordinata horizontalnog sistema. Označava ugao između nebeskog merdijana koji prolazi iznad mesta posmatranja i vertikala.

ALMUTIN - planeta koja je procenjena kao vladajuća, po pitanju određivanja životnog veka.

ANARETA - razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori najnepovoljniji aspekt.

ANTISCIJUM - aspekt određen time što dva nebeska tela zauzimaju istu dužinu u odnosu na solsticijum.

APLIKATIVAN - aspekt koji je najpre privremen, pa tek onda egzaktan.

APLIKACIONI ASPEKT - Približavanje jedne planete konjunkciji ili aspektu s drugom. Merkur na 10 stepeni Raka biće u aplikacionom kvadratu sa Saturnom na 15 stepeni Vage. Osim ako jedna od dve planete nije retrogradna, uvek će planeta koja se brže kreće praviti aplikacioni aspekt ka sporijoj. Mesec uvek pravi aplikacione aspekte s ostalim planetama; Merkur pravi aplikacione aspekte sa svim planetama osim s Mesecom, i tako dalje; redosled brzine planeta od najbrže ka najsporijoj je sledeći: Mesec, Merkur, Venera, Sunce, Mars, Jupiter, Saturn. Nakon egzaktne konjunkcije ili aspekta, brža planeta počinje da pravi separacioni aspekt sa sporijom planetom.

ASCEDENT, ASC - tačka na ekliptici koja za određeno mesto ili trenutak upravo izlazi na horizontu.
Podznak, vrh Prve kuće, nalazi se na istoku u trenutku rođenja. Ovaj znak u usponu upravlja fizičkim telom osobe o čijem se horoskopu radi, pokazuje njezinu ličnost, identitet i individualnost, kao i prirodne sklonosti. Tu je zapisan način na koji drugi vide osobu, odnosno kako se osoba prikazuje svetu u želji da je tako doživljavaju. Planet koji vlada znakom u kome je Ascendent vladalac je horoskopa.

ASPEKTI - uglovi planeta.

ASTROLOŠKI SATI - planetarni sati.

Cruz
05-03-2012, 21:00
B

BENEFIKT - Dobre planete, najčešće Sunce, Mesec, Jupiter, Venera i Merkur ako je u dobrom aspektu.


BIK - Drugi znak Zodijaka. To je negativan, fiksni, zemljani znak, kojim vlada Venera.

Blizanci - Treći znak zodijaka. To je pozitivan, promenljiv, vazdušni znak, kojim vlada Merkur.C

CUPS - Početak nekog astrološkog znaka ili kuće.
Č

ČVOR - Tačke u kojima planarne putanje presecaju ekliptiku.D

DEBILITACIJE - Pozicije koje slabe uticaj planete, to jest debilitiraju je. Kada se radi o pozicijama po znaku, reč je o osnovnim debilitacijama, a kada se radi o pozicijama po kućama i o aspektima, onda pričamo o slučajnim debilitacijama. Osnovne debilitacije su znaci pada i izgona, kao i stanje peregriniranosti planete. Za spisak slučajnih debilitacija, pogledaj Lilijevu tabelu pod “Alatima”.

DESCEDENT - Stepen ekliptike koji zalazi na zapadu, 180 stepeni suprotno od Ascedenta. U astrologiji simbolizuje odnos prema braku, partnerskim vezama, i poslovnim odnosima.

DETRIMENTUM - poništavanje i jedna od slabosti planeta.

DETRIMENT - Znak u kome je planeta u egzilu (progonu, izgonu).

DIGNITITET - sistem uzvišenih položaja planeta.

DIREKCIJA - tehnika predviđanja, 1 stepen = 1 godina života. Metodi u astrologiji pomoću kojih se izračunavaju budući događaji. Nazivaju se još i progresije.

DIREKTNO KRETANJE - Normalno kretanje planete kroz Zodijak u smeru zapad – istok.

DISHARMONIČNI ASPEKTI - kvadrat, polukvadrat, opozicija. Stresni aspekti koji donose napetost.

DISPOZITOR - Planeta koja vlada znakom u kome se nalazi Sunce (Znak) ili Ascendent (Podznak).

DOMICIL - sedište neke planete, znak kojim određeni planet vlada.

DOMINACIJA - vladavina znaka, položaj neke planete u svom domicilu (kući).

DONJA KULMINACIJA - prolazak zvezde kroz najnižu tačku na nebeskom merdijanu.

DOSTOJANSTVO - Dignitet ili Planetarni rang.

Cruz
05-03-2012, 21:00
E

EGZAKTAN ASPEKT - nastupa kada je razlika između stvarne i teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena.

EGZALTACIJA - položaj planete u kojem je njeno dejstvo najjače.

EKLIPSA - pomračenje Sunca ili Meseca.

EFEMERIDSKO VREME - vreme koje se zasniva na godišnjoj revoluciji Zemlje oko Sunca.

EKVINOCIJ - Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći. Kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama.

EKVATOR - veliki krug opasan oko Zemlje, podjednako udaljen od oba pola, deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu.

EKLIPTIKA - veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni Zemljine putanje sa nebeskom sferom.

ELEVACIJA - visina nebeskog tela iznad horizonta.

Cruz
05-03-2012, 21:03
F
FIKSNI ZNACI - Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.G
GALAKTIČKI CENTAR - centar gravitacije galaksije Mlečni put. Trenutno je na 26 stepeni 54' Strelca.

GENITURA - horoskop.

GEOCENTRICAN - kojem je Zemlja središnja tačka.H
HAJC - položaj određene muške i dnevne planete u nekom muškom zodijačkom znaku ili ženske i noćne planete u datom ženskom zodijačkom znaku iznad horizonta.

HELOCENTRIČAN - koji se odnosi na Sunce kao središnju tačku.

HILEG - planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.

HORIZONT - kružna linija koja se prividno spaja na Nebu i Zemlji.

HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na horizont.

HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na horizont.

Cruz
05-03-2012, 21:05
I
IMUM COELI - Nadir ili 4. kuća horoskopa.

IZGON - egzil, slabost u kojem nebeska tela bivaju ometena u svom dobrom dostojanstvu.J
JULIJANSKI KALENDAR - rimski kalendar koji je 46. godine po Hristu uveo Cezar, a kasnije prozvan julijanksi kalendar.

Cruz
05-03-2012, 21:11
K
KADENCE - silazne kuće, kuće u padu.

KARDINALNI ZNACI - Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

KAZIMI - neka planeta se nalazi u kazimiju ili Sunčevom srcu kada njeno odstojanje od Sunčevog središta, bilo po širini ili dužini, iznosi manje od 16 lučnih minuta. Njeno dejstvo tada biva naročito pojačano.

Kazimi je konjukcija Sunca i bilo koje druge planete sa orbisom manjim od 7,5 minuta, za ovu poziciju se kaze da je planeta u srcu kralja, u ovom kratkom rasponu planeta ima na raspolaganju uticaj koji nudi Sunce tako da dobija veliku snagu.

Neki astrolozi smatraju da planeta osim sto mora da bude unutar 7,5 minuta od Sunca po longitudi, ona mora da bude i na istoj latitudi kao i Sunce. U fizikom smislu ovo znaci da planeta mora da bude u istoj ravni sa Zemljom i Suncem.

Postoje i odredjena neslaganja oko toga da li Mesec moze da bude u kazimiju ili ne. Mesec kada se krece prema Suncu postepeno gubi svetlost, na taj nacin slabi i njegov uticaj, da bi u kazimiju potpuno izgubio svetlost, medjutim princip kazimija je da planeta koristi Suncevu snagu da bi se ojacala a ne svoju, tako da nema razloga zasto isto ne bi vazilo i za Mesec. Ovo je posebno naglaseno kada Mesec ulazi u konjukciju sa Suncem na istoj latitudi, kada dolazi do pomracenja Sunca.

KAZUS - pad.

KONJUKCIJA - zajednički sjaj, aspekt prilikom kojeg nebeska tela zauzimaju istu dužinu, dakle 0 stepeni.

KOSMIČKI IZLAZAK - nastupa kada neko nebesko telo izlazi zajedno sa Suncem.

KOSMOGRAM - horoskop.

KULMINACIJA - prolaz nekog nebeskog tela kroz merdijan mesta osmatranja.

KVADRAT - četvrtinski sjaj, aspekt sa uglom od 90 stepeni ili 270 stepeni. Nepovoljan aspekt.

KVINKUNKS - petodvanaestinski sjaj, aspekt sa uglom od 150 stepeni ili 210 stepeni. Nepovoljan aspekt.

Cruz
05-03-2012, 21:12
L
LATITUDA - koordinata ekliptičkog koordinatnog sistema. Predstavlja uglovno odstojanje nebeskog tela od ekliptike.

LONGITUDA - predstavlja ugao u ravni ekliptike koji se meri od gama tačke do projekcije nebeskog tela na ekliptiku u direktnom smeru.

LILIT - u astrologiji Crni Mesec.

LOTOS POZICIJA - cvetna konstalacija.

LUNACIJA - uzastopni sled svih Mesečevih mena.

Cruz
05-03-2012, 21:12
M
MEDIUM COELI - zenit, M. C; deseta kuća horoskopa.

MESEČEVI ČVOROVI - Zmajeve glave.

MUŠKE PLANETE - Sunce, Mars, Jupiter, Saturn.

MUŠKI ZNACI - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija.

Cruz
05-03-2012, 21:13
N
NADIR - tačka položaja koja leži naspram zenitu na nebeskoj sferi, 4. kuća u horoskopu.

NASILNE ZVEZDE - Algol, Antares, Aldebaran, jer podstiču nasilnost.

NEBESKA KARTA - zvezdana karta, kartografski prikaz rasporeda zvezda po sferi.

NEBESKA SFERA - sfera čiji je prečnik mnogo veći od Zemljinog, a u čijem se središtu nalazi Zemlja.

Cruz
05-03-2012, 21:14
O
OKCIDENT - Zapad.

OKCIDENTALAN - oznaka planete koja, sledeći Sunce, uveče zalazi i ujutro izlazi posle njega.

OKULTACIJA - eklipsa planete, termin eklipsa se uglavnom koristi za okultaciju koja skriva Sunce ili Mesec od pogleda sa Zemlje.

OPOZICIJA - suprotni sjaj, aspekt pod uglom od 180 stepeni. Nepovoljan aspekt.

ORBIS - krug dejstvovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko jedne tačke aspekta u okviru kojeg je još na snazi efekat koji stvara neka planeta iz određenog područja.

OSNOVNA TAČKA - prolećna tačka.

Cruz
05-03-2012, 21:16
P
PAD - kazus, položaj neke planete prilikom kojeg je njeno dejstvo umanjeno u najvećoj meri.

PARALELNI ASPEKT - deklinacijski aspekt, širinski aspekt, nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu ili deklinaciju.

PARAN - uglovni odnos između planeta i fiksnih zvezda u horoskopu.

PERIGEJ - tačka u kojoj je objekat na svojoj putanji oko Zemlje najbliži Zemlji.

PERIHEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca najbliže Suncu.

PEREGRINITET - određena planeta je oslobođena od bilo kakvih digniteta.

P. M. - skraćenica od izraza Post merdiem, tj. posle podne.

POLARNA OSA - rotaciona osa koja prolazi kroz oba Zemljina pola ili polove nekog drugog nebeskog tela.

POMRAČENJE - geometrijsko - optički fenomen, koji dovodi do zamračivanja nekog nebeskog tela.

PONOĆNO SUNCE - Sunce koje u polarnim regijama ne izlazi na horizont.

POSLEDANJA ČETVRT - Mesečev položaj na 90 stepeni zapadno od Sunca, nastupa oko sedam dana pre mladog Meseca.

PRAZAN HOD - horoskopski fenomen kada neka planeta unutar 180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu.

PRECESIJA - kretanje Zemljine ose oko ekliptičkog pola u toku ca. 25.800 godina.

PRIMARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod koje se koristi dnevno Zemljino obrtanje; jednom direkcijskom luku od 1 stepen (4 minute), odgovara jedna godina života.

PROLEĆNA TAČKA - Ovnovska tačka, ekvinocijska tačka u kojoj Sunce stoji u Prolećnoj ravnodnevnici i seče nebeski ekvator u pravcu jug - sever.

PROMENJIVI ZNACI - Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.

PRVA ČETVRT - položaj Meseca na 90 stepeni istočno od Sunca, nastupa oko 7 dana posle mladog Meseca.

PUN MESEC - mena u kojoj se Mesec nalazi u opoziciji.

Cruz
05-03-2012, 21:20
R
RADIJALNO KRETANJE - kretanje nekog nebeskog tela u pravcu posmtračevog pogleda.

RADIKS HOROSKOP - horoskop rođenja.

RECEPCIJA - nastupanje suprotnih planetarnih dignititeta.

REKTASCENZIJA - prvi uspon, luk izmeren na nebeskom ekvatoru, između Prolećne tačke i deklinacijskog kruga, koji prolazi kroz zvezdu.

REKTIFIKACIJA - korektura vremena rođenja.

RETROGRADNO - unazadno kretanje.

ROTACIJA - obrtanje nekog nebeskog tela oko sopstvene rotacione ose ili sistema tela oko zajedničke ose rotiranja.

Cruz
05-03-2012, 21:22
S
SAGOREO - izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8 stepeni 30', pa je njeno značenje usred poklapanja sa Sunčevim prilično umanjeno.

SEKSTIL - šestinski sjaj, aspekt sa uglom od 60 stepeni ili 300 stepeni. Smatra se za dobar aspekt.

SEKULARAN - koji se ponavlja isključivo na svakih sto godina, odnosi se na velike vremenske periode.

SEKUNDARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod koje direkcijski ključ predstavlja Zemljino dnevno spojeno kretanje oko ose i godišnje obrtanje oko Sunca. Svaki dan posle rođenja važi kao jedna godina života.

SEPARACIJA - okončanje nekog aspekta, pri čemu se brža planeta udaljava od sporije.

SICIGIJA - astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između dva nebeska tela, posebno između Zemlje i Meseca.

SINGLTON - žižna tačka horoskopa, planeta koja se jedina nalazi s jedne strane horizonta, dok su sve ostale na drugoj.

SUNČEV DAN - interval između dva uzastopna prolaska Sunca kroz isti merdijan.

SIDERALAN - koji se odnosi na fiksne zvezde.

SILAZNE KUĆE - horoskopske kuće od devete do četvrte.

SOLSTICIJUM - Sunčeva obratnica, vreme najvišeg, odnosno najdubljeg Sunčevog podnevnog položaja.

STACIONIRANOST - stanje u kretanju neke planete ili komete prilikom prelaska sa unaprednog na unazadno kretanje ili kod preokreta, kada prividno nepokretno miruje na sferi.

STELIJUM - gomilanje više planeta u jednoj kući ili znaku, označava koncentraciju i obilje zbivanja.

SVETLO - u astrologiji označava Sunce i Mesec

Cruz
05-03-2012, 21:22
T
TRANZITI - prelasci planeta tokom kretanja preko područja koja se u natalnoj karti smatraju kao nepomična.

TRIGON - trećinski sjaja, aspekt sa uglom od 120 setepeni ili 240 stepeni. Važi kao najprijatniji i najpovoljniji sapekat.

TRIPLICITET - povezivanje po tri zodijačka znaka u četiri grupe.

TROPSKI - koji se odnosi na prolećnu tačku, npr. Tropska godina ili tropsko obrtanje.

TROPSKI ZNACI - Ovan, Vaga, Rak i Jarac.

Cruz
05-03-2012, 21:24
U
UGAONA POLJA - ugaone kuće, oznaka za 1, 4, 7, i 10. kuću u horoskopu.
V
VIA KOMBUSTA - zona u zodijaku između 13 stepeni Vage i 9 stepeni Škorpiona.

VRH - u astrologiji prvi stepen pojedine kuće ili znaka.

VERTEKS - tačka koja se nalazi na zapadnoj strani horoskopa i označava presek ekliptike i primarne vertikale. Neki astrolozi ga smatraju pomoćnim DSC.

Cruz
05-03-2012, 21:25
Ž
ŽENSKE PLANETE - Mesec i Venera (Merkur je anceps).

ŽENSKI ZNAKOVI - Bik, Rak, Devica, Škorpion, Jarac i Ribe.
Z
ZENIT - temena tačka, najviša tačka na nebeskoj sferi, koja leži nasuprot nadiru, potpuno vertikalno iznad posmatrača.

ZLOĆUDNE PLANETE - Mars i Saturn, koje donose nesreću.

ZMAJEV REP - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa seče ekliptiku u pravcu juga, u astrologiji se smatra da nonosi nesreću.

ZMAJEVA GLAVA - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa juga, seče ekliptiku u pravcu severa, u astrologiji se uopšteno smatra da donosi sreću.

ZODIJAK - zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike na po otprilike 16 stepeni širine, unutar koje se po svojoj putanji kreću Sunce, Mesec i planete.

ZVEZDANO VREME - vremenska podela uslovljena dnevnim Zemljanim obrtanjem oko sopstvene ose, čija je jedinica zvezdani dan.

Vragolanka
06-03-2012, 00:01
većina ovih termina se ne koristi... ostalo će vas zbuniti.


ZMAJEV REP - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa seče ekliptiku u pravcu juga, u astrologiji se smatra da nonosi nesreću.

ZMAJEVA GLAVA - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa juga, seče ekliptiku u pravcu severa, u astrologiji se uopšteno smatra da donosi sreću.
zmajev rep i zmajeva glava su severni i južni čvor. u natalima je obično prikazana z. glava, a rep ćete naći ako napravite orbis od 180', odnosno u opoziciji su jedan sa drugim. nosioci su karme, odnosno šta ste dužni i koliko će vas u ovom životu koštati i gde ćete platiti... :lol:


SAGOREO - izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8 stepeni 30', pa je njeno značenje usred poklapanja sa Sunčevim prilično umanjeno.
dalje, sunce ne može da sagori svaku planetu7. obično se za veneru, ovde ja gledam manji orbis, do 5' kaže da je sagorela. kada je malefik u konjukciji sa suncem jedno od drugog poprimaju određene osobine... al' to je sad druga priča.


ZLOĆUDNE PLANETE - Mars i Saturn, koje donose nesreću.
zloćudne planete, odnosno malefici nisu samo saturn i mars već i pluton, po prirodi čak destruktivniji, uran (varira, zavisno od aspekata) i neptun.


ANARETA - razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori najnepovoljniji aspekt.

HILEG - planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.


o ovom bi mogla posebna tema... :lol:
hajleg su obično sunce, ili mesec, nosioci života... neophodno je da budu iznad horizonta, znači iznad vertikale asc/dc. u slučaju da ne ispunjavaju uslove to može da bude i neka druga lična planeta. benefik. dobroćudna znači.
anareta je malefik, obično planeta na vrhu (sam početak) 8 polja, ako je 8 prazno, biva vladar. opet je potrebno ispuniti određene uslove, gledaju se i aspekti u oba slučaja.
smrt se dešava kada anareta naleti na hajleg. direkcijom (vidi gore šta znači :lol:). obično su tada sunce i mesec u konjukciju, pluton na uglovima, znači asc, dc, mc, ic, i to piše gore šta je...
i jako bitan aspekt, na temu smrti je polusextil. tek skoro sam počela da ga uzimam za ozbiljno. to je ugao od 30'... koliko je sextil povoljan, toliko je ovaj malefičan. ovde se gledaju i 4 i 12 kuća, ali ovo što sam navela iznad su neki od nepogrešivoh pokazatelja vremena smrti.
sad se setih da možda postoji tema.
ima još jedna metoda. asc + vrh 8 kuće (na kom je stepenu, to nigde ne piše, morate videti sami), pa - stepen na kom je mesec. to se mesto zove tačka smrti.
još jedna bitna stvar, jupiter je izrazito jak, često u konjukciji (tranzitni) sa natalnim, ili u dobrim aspektima sa ostalim planetama. znači, kada je 'planeta sreće' dobro aspektovana dešavaju se tragedije.