View RSS Feed

Meda89

I dete i sportista: Kako odgajati decu koja su izabrala put profesionalnog sporta?

Oceni tekst
Porodica je sredina u kojoj dete stiče prva saznanja o svetu koji ga okružuje. Roditeljima je rođenjem deteta poverena izuzetno velika odgovornost da mladoj jedinki pomognu da izgradi sebe i odraste u zdravog i funkcionalnog člana društva.

Dete koje odrasta u zdravoj porodici posmatra se kao njen ravnopravni član. Ono ima svoja prava, kao i obaveze i zadatke. Nesputano izražava svoje želje i razmišljanja, donosi odluke, koje roditelji nadziru. U skladu sa uzrastom i psihofizičkim razvojem deteta, nivo poverene odgovornosti će se povećavati.

Deca koja rastu u porodičnom okruženju, u kojem su tretirana kao ravnopravni članovi, izrastaju u samopouzdane i odgovorne osobe, jer se tim osobinama uče od najranijih dana.

Deca i sport

Deca vole fizičke aktivnosti. Od dana kada propuze postaju nezaustavljiva. Kretanje im omogućava da istraže svet oko sebe, a kako im se motorika poboljšava, tako iskazuju sve više interesovanja za konkretne sportove. Isprva će trčkarati, penjati se, provlačiti i puzati, ali već u dobi od 3 godine deca igraju improvizovane timske sportove.

Roditelji treba da donesu odluku koji je sportić u tom uzrastu najprikladniji za razvoj deteta. Pored uticaja na pravilan fizički razvoj, sport u najranijem uzrastu uči dete normama prihvatljivog društvenog ponašanja.

Interesovanje za sport kod dece odvija se u tri faze:


· Faza isprobavanja traje od 6. do 12. godine deteta. Dete isprobava razne sportove, „tražeći sebe“ u jednom od njih. U ovoj fazi ne treba primoravati dete da napravi konačan odabir, nego mu dopustiti da eksperimentiše.
· Faza specijalizacije odvija se između 13. i 16. godine. Dete se posvetilo jednom sportu, trenira posvećeno i pokušava da postigne najbolje moguće rezultate.
· Faza investiranja počinje nakon 16. godine. Dete tj. tinejdžer ima cilj da se profesionalno bavi sportom.

Trenira marljivo, odriče se ličnih užitaka ili ih svodi na minimum, kako bi se posvetilo sportu. Uticaj porodice je ključan za fazu investiranja.

Kako izgleda život dece sportista?

Profesionalno bavljenje sportom iziskuje promene u stilu života, čak i u najranijem uzrastu. Posebna ishrana, vanredna nastava, putovanja, samo su neke od promena koje će detetu biti predstavljene.


Deca koja su se posvetila sportu moraju imati postavljene prioritete. Sportska takmičenja iziskuju pripreme i česta putovanja, stoga deca odsustvuju od kuće i veliki deo vremena provode u sportskim kampovima, hotelima, nepoznatim gradovima i državama.

Uredan stil života je imperativ. San koji otpočinje pre ponoći, a traje minimum osam sati svake noći, doneće detetu preko potreban odmor, regeneraciju i snagu za sve dnevne aktivnosti.


Ishrana mora biti izbalansirana i nutritivno bogata, a sve grupe namirnica moraju podjednako biti zastupljene, kako bi dete pravilno raslo, razvijalo se i imalo dovoljno energije.


Zbog treninga i čestih odsustva, „privatni život“ deteta ponekad će morati da trpi. Dete neće imati dovoljno vremena za prijatelje i igru, ali
porodica mora biti podrška i motivacija u momentima kada dete ima „krize“.
Školske obaveze takođe moraju biti prilagođene novonastalom stilu života:
Vanredna nastava

U Srbiji, za decu koja su talentovani sportisti, omogućena je vanredna nastava. Kako bi detetu vanredna nastava bila odobrena, roditelji treba da podnesu zahtev Ministarstvu prosvete. Nakon odobrenja Ministarstva, vanredna nastava je potpuno besplatna.


Vanredna nastava će imati višestruke benefite po dete. Pritisak svakodnevnog odlaska u školu i pohađanja nastave će nestati. Dete neće izostajati sa časova, a zatim osećati presiju da nadoknadi propušteno. Vanredna nastava podrazumeva odsustvo sa nastave. Dete dobija nastavni plan i program, kao i radne zadatke koje treba da ispuni. Učenje se odvija kod kuće, a dete polaže ispite koji su predviđeni za školsku godinu.

Detetu su na raspolaganju konsultacije sa profesorima i nastavnicima, koji će mu pomoći da što lakše usvoji školsko gradivo. Ukoliko je dete odsutno, konsultacije se mogu odvijati i telefonskim putem, kao i putem email komunikacije.


Vanredna nastava je idealno rešenje za decu koja su perspektivni sportisti. Organizacija školskih obaveza obavljaće se proizvoljno i biće usklađena sa obavezama deteta, pritisak će izostati, a dete će rasterećeno moći da usvaja školska znanja.

Mali savet za roditelje dece sportista

Roditelji često iz prevelike ljubavi i želje da pomognu detetu čine upravo suprotno. Ukoliko je vaše dete mlada nada sportskog neba, budite mu podrška i ohrabrenje. Slušajte njegove želje i razmišljanja. Bodrite ga. I najvažnije – ne usmeravajte ga na sportove koji su vaša neuspela ambicija. Dozvolite mu da bira samo, kako biste bili sigurni da trenira jer želi, a ne da bi udovoljilo vama.


Samo srećno dete može izasti u srećnog čoveka. To je vaš zadatak.

Komentara