View RSS Feed

Meda89

Šta radi i kako se postaje elektrotehnicar racunara

Oceni tekst
21. vek je era informacionih tehnologija. Računari su postali sastavni deo života i gotovo da je nemoguće zamisliti dan bez njih, bilo na poslu, bilo u privatno slobodno vreme. Razmišljanjem o računarima i principima njihovog funkcionisanja se ne bavimo, dok se ne desi neki kvar. U takvim slučajevima računar nosimo u servise, gde stručno osoblje uklanja kvarove i vraća nam dragoceni predmet u ispravnom stanju. Profesionalac koji popravlja računare nosilac je zvanja elektrotehničar računara.
Šta tačno radi elektrotehničar računara?

Elektrotehnicar racunara svoj posao bazira pretežno na hardverskim komponentama računara. Rad na hardverskim komponentama podrazumeva održavanje i servisiranje računara, opreme i računarskih sistema. Detektuju i otklanjaju kvarove, menjaju neispravne delove, sastavljaju nove računare, rastavljaju stare i izoluju ispravne i upotrebljive delove.
Proveravaju rad svih komponenti računara i vrše nabavku novih – procesora, matičnih ploča, kulera, hard diskova, grafičkih kartica i dr.
Pored rada na hardveru, posao elektrotehničara računara podrazumeva i bazične softverske radnje. On vrši umrežavanje više računara, instalira operativne sisteme, antivirus zaštitu, aplikativne programe, kao i razne druge vrste programa, uređuje podešavanja za internet i slično. Mora biti dobar poznavalac programskih jezika i koristiti merne instrumente i alate.
Obzirom da je svet kompjutera podložan stalnim promenama i inovacijama, elektrotehničar računara mora sve te promene da isprati i da stečena znanja obnavlja i primenjuje ih u praksi.
Posao se obavlja uglavnom sedeći, dinamičan je i zanimljiv.
Mogućnosti zaposlenja

Obzirom na zastupljenost i neizbežnost korištenja računara u svakodnevici, pretpostavićete da posla za elektrotehničare računara ima u izobilju i bićete u pravu. Računari se primenjuju u svim oblastima ljudske delatnosti, te je zbog toga ovo zanimanje izuzetno atraktivno.
Elektrotehničar računara ima mogućnost zaposlenja u proizvodnji računara, u privatnim servisima i velikim preduzećima koja pružaju ovakve usluge. U svim firmama koje koriste veliki broj računara može da bude sistem administrator, lice zaduženo za održavanje računarskih mreža. Postoji mogućnost zaposlenja i u velikim lancima prodaje tehnike. Samostalno zaposlenje u vidu otvaranja sopstvenog računarskog servisa takođe je jedna od opcija.
Prosečna plata elektrotehničara računara za prethodnu godinu iznosila je 80.000 rsd, a obzirom na potražnju za stručnim licima iz ove oblasti, plata ima tendenciju rasta.
Napomenućemo da pored formalnog zaposlenja elektrotehničari računara uvek mogu raditi i od kuće, i tako zaraditi dodatni novac u slobodno vreme.
Elektrotehničar računara može nastaviti školovanje na fakultetima tehničke, elektrotehničke i računarske struke.
Školovanje za smer elektroteničar računara

Elektrotehničar računara je smer koji traje četiri godine. Za vreme trajanja školovanja učenici pored opštih predmeta izučavaju i stručne predmete, a imaju i praktičnu nastavu, shodno školskom planu i programu.
·I godina pored opštih predmeta uključuje i osnove IT-a. Stručni predmeti su računarska grafika i multimedija, računarstvo i informatika, osnove elektrotehnike.
·II godina u prvi plan donosi stručne predmete, a stečena znanja iz IT oblasti se nadograđuju i usavršavaju. Učenici uče osnove programiranja, a nastavljaju da usvajaju znanja iz oblasti elektronike i elektrotehnike.
Stručni predmeti na drugoj godini su: električna merenja, programiranje, elektrotehnički materijali, aplikativni programi, elektronika i računarski hardver.
·III godina obrazovanja za smer elektrotehničar računara uključuje nove stručne predmete, kao i dodatna znanja iz postojećih predmeta. Novi predmeti su: elektroenergetika, digitalna elektronika i računari.
·IV godina je ujedno i završna. Učenici zaokružuju stečena znanja, veliki je akcenat na praktičnoj primeni usvojenih veština i saznanja, a novi predmeti na ovoj godini su računarske mreže i komunikacije, osnove automatskog upravljanja, virtuelna laboratorija. Predmeti računari i programiranje prisutni su i u četvrtoj godini.
Učenici ovog perspektivnog smera u praksi primenjuju znanja koja su usvojili u teoriji, kako bi bili osposobljeni za rad odmah po završetku srednje škole. U mogućnosti su da obavljaju sledeće poslove:
·Rad sa Windows operativnim sistemom.
·Rad sa MS Office paketom (Excel, Word, PowerPoint).
·Rad sa programima za crtanje električnih šema (AutoCAD, Protel).
·Rad u programima za simulaciju rada električnih kola i sistema.
·Rad sa programskim jezicima.
·Rad sa bazama podataka.
·Montaža delova računara, detekcija i uklanjanje kvarova, instalacija operativnih sistema, aplikativnog softvera i perifernih uređaja.
·Povezivanje i podešavanje računarske mreže.
Do diplome elektrotehničara računara moguće je doći i vanrednim školovanjem. Ukoliko ste iz bilo kog razloga prekinuli školovanje ili niste zadovoljni postojećom diplomom, mogućnostima zaposlenja, zaradom, vanredno školovanje može vam pomoći da napredujete u životu i karijeri.
Vanrednim školovanjem vi ste gospodar sopstvenog vremena, te možete uskladiti privatne i školske obaveze. Uz malo truda i odvojenog vremena možete postati elektrotehničar računara, biti u mogućnosti da birate posao i zarađujete mnogo iznad proseka. Vaše je samo da odlučite

Komentara