Stranica 1 od 2 12 ZadnjaZadnja
Pokazuje rezultate 1 do 20 od 24

Tema: Ekološki rečnik

 1. #1
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Ekološki rečnik

  GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

  Mnoga hemijska jedinjenja koja se nalaze u Zemljinoj atmosferi se ponašaju kao gasovi
  sa efektom staklene bašte (GHG). Ti gasovi dopuštaju sunčevoj svetlosti da uđe u
  atmosferu. Kada sunčeva svetlost udari u zemljinu površinu, jedan njen deo se vraća u
  svemir kao infracrveno zračenje (toplota). GHG apsorbuju to infracrveno zračenje i
  zarobljavaju toplotu u atmosferi. Mnogi gasovi se ponašaju kao GHG. Neki su prirodni.
  Neke od njih proizvode i ljudi, a neki isključivo nastaju uticajem čoveka (na primer,
  industrijski gasovi). Osnovni GHG su: ugljen-dioksid (CO2), metan (CH4), azot-dioksid (N2O).
  Večnost je čista sadašnjost.

 2. #2
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  ZELENO PRANJE


  Zeleno pranje je pojava kada kompanija, industrija, vlada, političar ili čak nevladina
  organizacija neopravdano prisvajaju ekološke osobine da bi stvorili o sebi pro-ekološku
  sliku, da bi prodali proizvod ili da bi pokušali da povrate svoj status u javnosti pošto su
  prethodno uvučeni u neki spor.
  Večnost je čista sadašnjost.

 3. #3
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  ODRŽIVOST

  Termin opisuje sposobnost da biološki sistemi ostanu raznosvrsni i produktivni tokom
  vremena. Za ljude ona označava potencijal da dugoročno održe blagostanje, koje
  zauzvrat zavisi od blagostanja prirode i od odgovornog korišćenja prirodnih resursa.
  Sada postoje brojni naučni dokazi da čovečanstvo živi neodrživo. Povratak čoveka na
  korišćenje prirodnih resursa unutar održivih granica bi zahtevao veliki kolektivni
  poduhvat. Načini održivog življenja može imati više oblika, od reorganizovanja životnih
  uslova (ekosela, eko-opštine i održivi gradovi), preko ponovne procene ekonomskog
  sektora (zelene zgrade, održiva poljoprivreda) i prakse u radu (održiva arhitektura) do
  promena u stilu života svakog pojedinca.
  Večnost je čista sadašnjost.

 4. #4
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  FANTOMSKA STRUJA

  Ova struja se crpi iz mreže kada je uređaj uključen ali se ne koristi. To su, na primer,
  štampači, punjači mobilnih telefona, televizori i kompjuteri. Lak način rešenja ovog
  problema su produžni kablovi sa prekidačem koji isključuje protok struje. Takvo ulaganje
  se isplati jer fantomska struja čini 5 odsto računa jednog domaćinstva.
  Večnost je čista sadašnjost.

 5. #5
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  KARBONSKI OTISAK

  Karbonski otisak predstavlja ukupnu količinu GHG emisija proizvedenih direktno i
  indirektno od strane individue, organizacije, događaja ili produkta. Karbonski otisak je
  mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, a izražava se u tonama (ili
  kilogramima) ekvivalenata ugljen-dioksida.
  Večnost je čista sadašnjost.

 6. #6
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  KISELA KIŠA

  Kisela kiša je termin koji se odnosi na mešavinu suvog i vlažnog atmosferskog taloga koji
  sadrži veću količinu azotne i sumporne kiseline. One nastaju i od prirodnih uzročnika, kao
  što su vulkani i trula vegetacija, i od uzročnika za koje je kriv ljudski faktor, i pre svega
  su to emisije sumpor dioksida i azotnih oksida koje su nastale od sagorevanja fosilnih
  goriva. Kisela kiša nastaje kada ti gasovi reaguju u atmosferi sa vodom, kiseonikom i
  drugim hemijskim jedinjenjima sa kojima formiraju različita kisela jedinjenja. Rezultat je
  blagi rastvor sumporne kiseline i azotne kiseline. Te kiše postepeno truju jezera i vodene
  tokove, i time ugrožavaju životinjski i biljni svet.
  Večnost je čista sadašnjost.

 7. #7
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Alternativni transport

  Alternativni transport se odnosi na metode transporta koje ne uključuju tradicionalni
  automobilski, i obično se misli na onaj prevoz koji emituje manje gasova. Primeri su
  bicikle ali i prevozna sredstva u koja može da stane dosta ljudi kao što su autobusi i
  vozovi. Takođe u ovu kategoriju ulaze i hibridni automobili zato što je, bez obzira što
  koriste benzin, njihova osnovna svrha da ispuštaju manje gasova sa efektom staklene
  bašte od običnih automobila. Aktivisti za očuvanje životne sredine propagiraju
  alternativni transport zato što pomaže da se drastično smanji količina GHG u atmosferi.
  Večnost je čista sadašnjost.

 8. #8
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  ALTERNATIVNA ENERGIJA

  Termin alternativna energija se odnosi na različite oblike energije koje se ne proizvode
  sagorevanjem fosilnih goriva. Sagorevanje fosilnih goriva radi proizvodnje struje je
  efektivno, ali je veoma štetno za okruženje pošto se emituju štetni gasovi sa efektom
  staklene bašte, recimo ugljen dioksid koji direktno utiče na globalno zagrevanje. Primeri
  izvora alternativne energije su: vetar, sunce, geotermalni izvori, voda, nuklearna
  energija, biogorivo i druga.
  Večnost je čista sadašnjost.

 9. #9
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Biodizel

  Biodizel je obnovljivo gorivo koje se proizvodi od poljoprivrednih resursa kao što su
  kanola ulje, suncokretovo ulje, reciklirana ulja za prženje i životinjsko salo. Ovo
  alternativno gorivo je veoma važno za okruženje zato što pomaže da se smanji
  korišćenje goriva koja su napravljena od nafte. Biodizel takođe smanjuje emisiju CO2 i
  ostalih GHG, koje ispuštaju automobili koji koriste tradicionalna goriva.
  Večnost je čista sadašnjost.

 10. #10
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Biodiverzitet

  Biodiverzitet je raznovrsnost životnih formi koje se nalaze u nekom ekosistemu. Na Zemlji
  to uključuje biljke, životinje, mikroorganizme i još milione različitih životnih formi.
  Održavanje zdravog biodiverziteta je od suštinske važnosti zato što su svi gore
  pomenuti oblici života međusobno zavisni, i dobrobit jednog je povezana sa drugima.
  Klimatske promene veoma ugrožavaju biodiverzitet i trebalo bi da se smanje što je više
  moguće da bi se izbegla dalja šteta.
  Večnost je čista sadašnjost.

 11. #11
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  BPA (Bisfenol A)

  Bisfenol A je jedinjenje u plastici koga ima svuda i ključni je element za proizvodnju tog
  materijala. Više od 1 milijarde kilograma se godišnje proizvede u SAD.

  Opasnosti BPA su kontroverzne; studije su pokazale da izlaganje BPA izaziva razvoj
  ćelija kancera dojke, ali se i dalje najviše koristi zato što je jeftin, lagan, izdržljiv i nudi
  ostale svoje osobine koje drugi materijali ne poseduju, a štetni uticaji na čoveka još nisu
  dokazani. Pronađen je u više od 90% uzoraka ljudske mokraće; to znači da smo stalno
  izloženi bisfenolu, a smatra se da su najugroženije bebe.

  Plastika ispušta BPA 55 puta brže kada je zagrejana, tako da, ako se koristi, ne bi
  trebalo da se stavlja u mikrotalasnu pećnicu, da se koristi za vrele napitke ili hranu, ili da
  se pere u vrućoj vodi.
  Večnost je čista sadašnjost.

 12. #12
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Dioksin – narandžasti agent


  Ovih dana u centru pažnje javnosti našla se Nemačka sa mesom i jajima zagađenim
  dioksinom. I dok su svi shvatili da je u pitanju opasna supstanca trenutak je da saznamo
  nešto više o dioksinu.

  Dioksini su grupa hemijskih jedinjenja koji zagađuju okolinu. Nalaze se u prirodi širom
  sveta i lako se nađu i u lancu ishrane. Najčešće se skupljaju u masnom tkivu životinja.
  Samim tim u čovekov organizam dospevaju prvenstveno preko hrane. A kako dospevaju
  u prirodu? Oni su uglavnom nusprodukt industrijskih procesa ali mogu nastati i kao
  rezultat prirodnih procesa kao što su šumski požari i vulkanske erupcije. Topionice,
  beljenje papirne pulpe hlorom i proizvodnja nekih herbicida i pesticida su glavni krivci za
  rasprostranjenost dioksina u prirodi. Iako je njihovo formiranje lokalno, širenje je globalno.
  Večnost je čista sadašnjost.

 13. #13
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Obzirom na tu činjenicu – da ga svuda ima – svi smo nekad bili izloženi dioksinu, međutim
  ti nivoi ne utiču značajno na ljudsko zdravlje. Duga izloženost visokim nivoima loše utiče
  na imunitet, nervni sistem u razvoju, endokrini sistem i reproduktivne funkcije. Hronična
  izloženost životinja je rezultovala različitim oblicima karcinoma i zbog toga je dioksin
  proglašen kancerogenom. Ipak, postoje nivoi ispod kojih bi rizik dobijanja raka bio
  beznačajan.

  Jedan od najranijih incidenata sa dioksinom, ako se to može nazvati incidentom, je
  američko korišćenje herbicida poznatog pod nazivom Agent Orange u ratu sa Vijetnamom
  od koga je posredno i neposredno obolelo milion Vijetnamaca ali i brojni američki vojnici.
  Najpoznatija žrtva trovanja dioksinom je bivši predsednik Ukrajine Viktor Juščenko, koji je
  kao opozicioni predsednički kandidat bio otrovan količinom koja je 6000 puta veća od
  normalne. Posledica toga su bile akne na licu koje su ga privremeno potpuno izobličile.

  Pored nedavnog incidenta u Nemačkoj, još jednom (1998.godine) tamo su otkriveni
  visoki nivoi dioksina, ali tada u mleku. Istraga je dovela do zagađene stočne hrane na
  bazi pulpe južnog voća koja je uvožena iz Brazila. Rezultat toga je bila zabrana uvoza
  pulpe iz Brazila u čitavoj Evropskoj Uniji. Šteta od ovog poslednjeg pokušaja masovnog
  trovanja se za sada, na sreću, meri samo u novcu.
  Večnost je čista sadašnjost.

 14. #14
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Geotermalna energija

  Neverovatno, ali 99,9% od ukupne Zemljine mase je toplije od 100oC. Što znači da ispod
  naših nogu konstantno radi prirodni bojler koji nam može stvarati čistu, obnovljivu
  energiju.

  Geotermalni izvori nastaju tako što se u pukotinama zemljine kore skuplja kišnica i
  otopljeni sneg i to na dubinama ponekad većim i od nekoliko kilometara. Tu vodu greju
  vrele stene i ona se vraća nazad na površinu u vidu toplih izvora, termalnog blata i
  gejzira.

  Ako su geotermalni rezervoari blizu površine, možemo doći do njih bušenjem (tehnološke
  mogućnosti nas trenutno vode do 10km dubine), a kada se do njih dođe voda ili sama
  izbija na površinu ili nam za to služe pumpe. U svakom slučaju, temperatura te vode
  varira između 120 i 370oC i koristi se u geotermalnim elektranama za generisanje struje.
  Rezervoari koji se nalaze bliže površini su i manje topli (između 20 i 150oC) i koriste se u
  banjske svrhe, za ribnjake, industriju i grejanje kuća i poslovnih prostora.

  Izveštaji pokazuju da je 2010.godine bilo instalirano 10.715MW energije i to je generisalo
  godišnje oko 67.000 GWh struje čiji je izvor zemljina toplota. Konzervativni izveštaji iz
  1999.godine procenjuju da u svetu postoji potencijal za 35.000 do 72.000 MW, a noviji
  koji su uzeli u obzir i nova nalazišta i nove tehnologije procenjuju izvore na 65.000 do
  138.000 MW. Veliki potencijal leži neiskorišćen pogotovo ako se zna da postoji 39
  zemalja u svetu koje se mogu u potpunosti snabdevati strujom od geotermalnih izvora, a
  značajna proizvodnja struje se vrši u samo devet. Informacija će biti kompletna tek kad
  se spomene da su među tih 39 uglavnom siromašne zemlje iz Centralne i Južne Amerike,
  Afrike i Azije.
  Večnost je čista sadašnjost.

 15. #15
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Prednosti korišćenja geotermalne energije su brojne, možda je dovoljno samo reći da se
  geotermalna polja mogu koristiti decenijama ili čak vekovima i da geotermalne elektrane
  imaju veoma blag uticaj na okolinu. One ispuštaju manje od 4% CO2 u odnosu na emisiju
  klasičnih elektrana.

  Danas je u svetu vodeća država SAD sa instaliranih 3000 MW, a odmah za njima idu
  Filipini i Indonezija sa 1900 odnosno 1200 MW. Nemačke trenutno nema nigde pošto ima
  instalirano samo 6,6 MW, ali zato u ovoj godini ima preko 150 planiranih projekata
  vezanih za geotermalnu energiju. Od proizvedene struje Islanda 25% je od geotermalnih
  izvora, a 90% grejanja dolazi upravo odatle. Najbolji potencijal u Srbiji ima Vojvodina, ali
  se trenutno zemljina toplota koristi za grejanje stanova, poljoprivredu i banjski turizam.
  Prošle godine, SEE (Southern European Exploration) je dobila licence da istraži
  geotermalnu energiju u Kupusini, Adorjanu i Vrbici u Vojvodini i u Vranjskoj Banji.

  U vreme kad se potražnja za energijom povećava neverovatnom brzinom, kada 2
  milijarde ljudi nema struju i kada je, nadam se, došao trenutak da se, ako ništa drugo,
  jasno prepoznaje štetnost korišćenja fosilnih goriva, potrebno je iskoristiti svaki
  obnovljivi i čist resurs koji nam Zemlja pruža. A za geotermalnu energiju se kaže da ima
  sve prednosti nuklearne energiju i nijednu njenu manu.

  Željko Stanković
  Večnost je čista sadašnjost.

 16. #16
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Klimatska promena

  Termin klimatska promena se često koristi uporedo sa terminom globalno zagrevanje, ali
  fraza ‘klimatska promena’ bi trebalo da bude prvi izbor pri opisu promena zato što ih ne
  ograničava samo na rast temperature.

  Klimatska promena se odnosi na bilo koju značajnu promenu u klimi (kao što su
  temperatura, padavine ili vetar) koja traje u dužem periodu (decenije ili duže). Uzrok
  klimatskim promenama treba tražiti u: prirodnim faktorima, kao što su promene u
  sunčevom intezitetu ili spore promene u Zemljinoj orbiti oko Sunca; prirodnim procesima
  unutar klimatskog sistema (npr. promene u strujama okeana); i u ljudskim aktivnostima
  koje menjaju sastav atmosfere (sagorevanjem fosilnih goriva) i površinu zemlje (npr.
  seča šuma, pošumljavanje, urbanizacija, širenje pustinje, itd…).
  Večnost je čista sadašnjost.

 17. #17
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Naftna mrlja

  Naftna mrlja je slučajno ispuštena nafta u okruženje. Na zemlji, naftne mrlje se obično
  lokalizuju i stoga njihov uticaj može biti uklonjen relativno lako. Za razliku od toga,
  morske naftne mrlje mogu da rezultuju naftnim zagađenjem velikih područja i da budu
  ozbiljne ekološke katastrofe. Osnovni razlog nastanka tih nesreća je transport nafte
  tankerima i cevovodima (oko 70%), a doprinos nastanku naftnih mrlja bušenjem i
  aktivnostima oko proizvodnje je minimalan (manji od 1%). Velike mrlje koje se sastoje od
  više od 30.000 tona nafte su retki događaji i njihova učestalost se smanjila u poslednjih
  desetak godina. Ipak, takve epizode imaju potencijal da prouzrokuju najozbiljniju
  ekološku opasnost (najviše za morske ptice i sisare) i da načine dugoročne poremećaje
  u prirodi (uglavnom na obali).

  Od naftnih mrlja umiru ptice jer im perje biva prekriveno naftom. Ptice će se otrovati jer
  će pokušati da se očisti. Životinje mogu umreti od hipotermije. Temperature njihovih tela
  mogu biti jako niske. Nafta takođe može ući u pluća i jetru životinja.
  Večnost je čista sadašnjost.

 18. #18
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Exxon Valdez naftna mrlja se desila 1989. godine i bila je ogroman incident. Posada
  Exxon Valdez tankera je u okolini Aljaske primetila glečere i htela da ih obiđe. U tom
  obilasku, nasukali su se na greben i ispustili oko 40 miliona litara nafte u more. Nafta je
  ubila oko 2.800 vidri i 250.000 morskih ptica. Exxon Valdez kompaniji je bilo potrebno 4
  leta da očiste mrlju i potrošili su 2.1 milijardu dolara za čišćenje.

  Naftna mrlja u Meksičkom zalivu je nastala usled eksplozije, požara i potonuća naftne
  platforme u vlasništvu BP na 120 kilometara od obale Lujzijane. Od tada iz bušotine
  ističe oko 800.000 litara nafte dnevno. Vremenske prilike ne idu u prilog stanovnicima
  Lujzijane jer se naftna mrlja brzo širi i kreće ka obali. Ova nesreća se dešava upravo u
  trenutku kada je predsednik SAD Obama odobrio korišćenje većeg broja lokacija u
  Atlantiku i Meksičkom zalivu za gradnju novih naftnih platformi. Ta odluka bi sada trebalo
  dobro da se preispita.
  Večnost je čista sadašnjost.

 19. #19
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik


  CO2


  Ugljen dioksid je gas sa efektom staklene bašte koji se emituje prirodno ugljeničnim
  ciklusom i akivnostima poput sagorevanja fosilnih goriva (uglja, nafte i prirodnog gasa),
  čvrstog otpada, drveća i takođe kao rezultat nekih drugih hemijskih reakcija (npr.
  proizvodnja cementa). Ugljen dioksid se uklanja iz atmosfere kada ga apsorbuju biljke u
  svom ugljeničnom ciklusu.

  Od industrijske revolucije u 18.veku, ljudske aktivnosti su dramatično povećale
  koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi. Visok nivo ugljen dioksida u atmosferi direktno
  utiče na klimatske promene. 2005. godine koncentracija ugljen dioksida na svetskom
  nivou je bila za 35% veća nego pre industrijske revolucije.
  Večnost je čista sadašnjost.

 20. #20
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Ekološki rečnik

  Krčenje šuma (deforestacija)

  Deforestacija je sečenje šuma da bi se dobilo zemljište čijoj nameni šuma nije potrebna.
  Često se navodi da je krčenje šuma jedan od glavnih uzroka pojačanog efekta staklene
  bašte: stabla koja su spaljena ispuštaju ugljen-dioksid; a isečena stabla više ne
  uklanjaju ugljen-dioksid iz atmosfere.

  Deforestacija je postala ogroman problem za okruženje zato što troši jedan od Zemljinih
  najvažnijih prirodnih resursa; povećava koncentraciju ugljen-dioksida u atmosferi, čime
  značajno utiče na klimatsku promenu; i u isto vreme remeti i uništava stanište hiljada
  vrsta biljaka i životinja.

  Procenjeno je da je oko polovine svih tropskih šuma na svetu – između 7.5 miliona i 8
  miliona km2 od početnih 15 do 16 miliona km2 koje su do 1947.godine prekrivale
  planetu – sada posečeno. Neki naučnici predviđaju da će, osim ako se ne preduzmu
  neke ozbiljne mere, do 2030.godine ostati samo 10% zdravih šuma i 10% koje će biti u
  lošem stanju.

  Pre desetak godina zemlje koje su najviše bile pogođene deforestacijom su Brazil,
  Indonezija i Bolivija.
  Večnost je čista sadašnjost.

Stranica 1 od 2 12 ZadnjaZadnja

Slične teme

 1. Ekološka svest od malih nogu
  Od kojica u forumu Ekologija
  Odgovora: 13
  Poslednja poruka: 19-10-2011, 20:17

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •