Stranica 1 od 3 123 ZadnjaZadnja
Pokazuje rezultate 1 do 20 od 50

Tema: Istorija Pirota

 1. #1
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Istorija Pirota

  I - VI Vek
  U srcu Balkana

  Kada bi se tražile dve reči koje najbolje određuju sudbinu jednog grada kakav je Pirot,
  onda su to, svakako, prvo put, a onda granica. Put koji je bio, i ostao, najkraća spona
  između Srednje Evrope i Orijenta vezivao je grad za pitomu ravnicu kroz koju je prolazio,
  a granice između starovekovnih plemena, kulturnih uticaja, provincija, carstava, država i
  nacija su dodala još više bogatstva u istorijskom nasleđu ovoga područja.
  Večnost je čista sadašnjost.

 2. #2
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Putevi na Balkanu su oduvek zavisili od pravca pružanja velikih planinskih lanaca, glavnih
  reka koje su presecale celo poluostrvo i od položalja malih, plodnih kotlina usred
  brdovitog reljefa ovog dela Evrope. Grad Pirot se nalazi na najvažnijem putu u
  jugoistočnoj Evropi, u podnožju najvećeg planinskog lanca ovog dela Starog kontinenta,
  na reci koja svojim tokom povezuje istočni i zapadni deo Poluostrva i u lepoj, zaštićenoj
  ravnici okruženoj šumovitim planinama. Za razliku od puta koji je više od dva milenijuma
  prolazio skoro istom trasom, granice su se neprestano menjale. Vojnopolitički i privredni
  interesi mnogobrojnih naroda koji su naseljavali centralni Balkan, ili su samo kao
  osvajački i migracioni talasi prolazili kroz ovu oblast, su crtali granice, ali je grad sve
  vreme ostao na istom mestu i na svojim plećima gomilao mnogobrojne civilizacijske
  slojeve. Pirot se nalazi skoro u samom središtu Balkana, na pola puta između Niša i
  Sofije, na sredini između Panonske nizije u Podunavlju i Tračke nizije na samom rubu
  Evrope, na najkraćem putu za Aziju.
  Večnost je čista sadašnjost.

 3. #3
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Svratište na glavnom drumu

  Prva pouzdana istorijska saznanja o centralnom Balkanu potiču još od starih Grka, koji su
  se interesovali za ovu oblast samo posredno, jer je njihov najveći neprijatelj,
  Makedonija, tokom III veka pre Hrista često ratovala protiv Dardanaca i Tračana, čije su
  se naseobine graničile i u području današnjeg Pirota. Dardanci su bili na nižem stupnju
  razvijenosti političkih ustanova i od svojih zapadnih suseda Ilira, sa kojima su bili srodni, i
  u odnosu na istočne susede Tračane. Živeli su u plemenskom društvu, ali u vremenu
  kada je njihova zajednica plemena počela da prerasta u državnu organizaciju usledila su
  rimska osvajanja. Pokoravanje Dardanije izvršeno je na početku vladavine prvog rimskog
  cara Oktavijana Avgusta, a administrativno priključenje usledilo je 14. godine
  obrazovanjem provincija Mezije i Trakije. Oblast oko Pirota se našao na samoj granici
  ove dve nove teritorijalne jedinice.
  Večnost je čista sadašnjost.

 4. #4
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Važan putni pravac se koristio znatno pre uspostavljanja rimske vlasti, premda je sada
  dobro organizovano Carstvo otpočelo sa izgradnjom puta od Singidunuma (Beograd)
  preko Naisusa (Niš), Serdike (Sofija) i Hadrijanopolja (Jedrene) do Konstantinopolja
  (Istambul). Bio je to dobro poznati Vojnički put ili Via Militaris. Nova valast je
  raspoređivala svoje vojne posade duž puta i naseljavala koloniste, što je presudno
  uticalo na romanizaciju starosedeoca, ali samo onih koji su živeli po većim mestima.
  Rimska vlast je malo uticala na stanovnike sela, vladajuća državna kultura je bila
  prihvatana veoma površno i sporo, tako da su se jezik i lokalni običaji malo promenili.
  Međutim, jedna retka i izuzetno zanimljiva pojava se, još iz tog vremena zadržala u
  govoru građana Pirota i okoline. Ako danas od nekoga čujete da kaže "kvo oratiš" (quo
  oratish), znači da vas pita "šta govoriš". Velike državne reforme u doba cara Diokleciana
  (284-305) zahvatile su i Balkan, pa je obrazovanjem novih provincija pirotski kraj ušao u
  sastav Sredozemne Dakije (Dacia Mediteranea).
  Večnost je čista sadašnjost.

 5. #5
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Prvi istorijski izvor, u kojem je zabeležen grad, je putopisna rimska karta iz IV veka
  poznata kao Tabula Peutingeriana. Antičko naselje na mestu današnjeg Pirota se zvalo
  Tures (na latinskom znači "kule") i prvobitno je služilo za kontrolu i odbranu glavnog
  druma u ovom delu Carstva. U Turesu su putnici mogli da prenoće, da se okrepe i da
  zamene konje ili kola. Naselje se zbog važne saobraćajnice vremenom razvijalo, ali je i
  trpelo najezde Gota u IV veku i Huna u V veku. U VI veku, u doba cara Justinijana (527-
  565), zvanični istoričar carstva, Prokopije iz Cezareje, u svom znamenitom delu "O
  građevinama" detaljno opisuje neimarsku delatnost svog gospodara i kaže da je u
  području od NIša do Sofije obnovio oko trideset tvrđava među kojima je verovatno bio i
  Pirot. Osnovni razlog za ovo leži u stalnim prodiranjima Slovena i Avara preko Dunava. U
  to vreme se naselje zvalo Kvimedava i nalazilo se na južnoj padini brda Sarlah.
  Večnost je čista sadašnjost.

 6. #6
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Sudeći po arheološkim istrazivanjima grad je u to vreme imao zidine ojačane kulama,
  postojala je ranohrišćanska bazilika, javna kupatila i druge zgrade i nekropola. Pored
  utvrđenja, sa prvenstveno vojnom namenom, postojalo je civilno naselje u podgrađu, na
  mestu zvanom Mađilka. Vizantija je uspevala da se odbrani od mnogih varvarskih naroda,
  ali je ipak, u drugoj polovini VI i na početku VII veka balkanski deo carstva bo potpuno
  preplavljen Slovenima koji su ubrzo postali presudni etnički elemenat na Poluostrvu. Rani
  srednji vek je period iz kog nemamo nikakve izvore saznanja o gradu jer je naseljavanje
  Slovena u potpunosti izmenilo dotadašnji istorijski tok. Gradovi su izgubili svoj dotadašnji
  značaj, putevi se nisu koristili kao ranije, a jedna dobro organizovana država zamenjena
  je labavo povezanim plemenskim zajednicama Slovena i skupinama starosedeoca
  potisnutim u planine.
  Večnost je čista sadašnjost.

 7. #7
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Via Militaris -Vojnički put

  Jedan od najvažnijih poduhvata koje su Rimljani preduzimali, po osvajanju neke teritorije
  i nakon uključivanja u administrativni sistem carstva, bila je izgradnja puteva. Na primer,
  put Via Egnatija od Drača, preko Soluna do Konstantinopolja, izgrađen je odmah po
  osvajanju Makedonije. Drumovi od Salone (Split) u unutrašnjost Ilirije (Bosna i
  Hercegovina) prosečeni su za vreme cara Tiberija (14-37). Zapadni deo Vojničkog puta
  od Singidunuma (Beograd) do Naisusa (Niš) izgrađen je verovatno tokom tridesetih
  godina I veka, a prvi tragovi puta u Trakiji javljaju se u vreme cara Nerona (54-68),
  nakon što je car Klaudije (41-54) uništio 46. godine Tračku državu. Put je po pravilu bio
  širok 6m, popločan kamenjem, ili posut peskom i šljunkom. Trasa je bila precizno
  izmerena, a svaka rimska milja (mille pasuum) bila je obeležena kamenim stubom sa
  natpisom (milliare, lapis). Na svaki dan hoda su postojala prenoćišta (mansio) smeštena
  u većim naseljima u kojima su bile uređene zgrade za smeštaj i odmor putnika.
  Večnost je čista sadašnjost.

 8. #8
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Duž celog puta su postojale stanice za izmenu konja i kola (mutatio), pored njih su bile
  gostionice (tabernae), dok su na pojedinim mestima kopani bunari. Za nadziranje puta,
  građene su tvrđave sa okruglim kulama (castella, praesidia), ili pojedinačne kule (turres)
  po kojima je dato prvobitno ime današnjem gradu Pirotu. Najpotpuniji opis puta je
  Itinerarium Hierosolumitanum koji je sastavio neki hrišćanin putujući od Bordoa do
  Jerusalima. Od Singidununuma do Konstantiopolja je bilo oko 670 milja, 31 prenoćište i 43
  stanice. Devetog dana puta, iz pravca Singidunuma, drum je prolazio pored stanice
  Latina (Telovac) i već bio u blizini kotline u kojoj je bio smešten Tures. Prva stanica
  posle Turesa bila je Translitus (Sukovo ili Dimitrovgrad). Ovaj kamenom popločani rimski
  put se jasno video i mestimično koristio čak i u XVI veku što saznajemo iz izveštaja
  starih putopisaca.
  Večnost je čista sadašnjost.

 9. #9
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota  Tabula Peutingeriana

  Karta je nastala u IV veku za potrebe vojske, državnih službenika i trgovaca. Izrađena
  je na osnovu podataka sa samog terena i više podseća na ilustrovani itinerer nego na
  geografsku kartu, jer je prikazivanje reka jezera i reljefa veoma pojednostavljeno i često
  vrlo netačno. Tabula Peutingeriana je jako izdužena u pravcu istok-zapad, tako da se
  obrisi Afrike, Italije i Balkana teško prepoznaju na prvi pogled. Najkrupnijim slovima su
  ispisani nazivi provincija, značajniji gradovi su obeleženi većim natpisima i crtrežima
  raznih građevina.
  Večnost je čista sadašnjost.

 10. #10
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Putevi su ucrtani crvenom bojom, a između naselja je brojevima ubeležena razdaljina u
  miljama. Pirot je imenovan kao Turib(us), na petom odseku sedmog segmenta, na
  sredokraći između Naisso (Niš) i Serdica (Sofija). Od Bele Palanke (Remesiana) ga dele 22
  milje, a do sledećeg mesta, Dragomana (Meldiis) ima 24 milje. Interesantno je da je
  Tures prikazan u podnožju planine, što je tačan položaj, ali je taj planinski venac
  zanemarljivo mali u odnosu na antički Hemus (Stara Planina - Balkan) koga su u
  srednjem veku zamišljali kao neprekinuti planinski lanac koji se pružao od Crnog mora
  (Pontus Euxsinus) do Jadranskog mora (Mare Adriatikum) i zvali su ga Catena Mundi (na
  latinskom Lanac Sveta).
  Večnost je čista sadašnjost.

 11. #11
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  VII - XV Vek  Između četiri carstva

  Onaj ko želi da se iz istorijskih izvora, upozna sa srednjovekovnom istorijom Pirota, nalazi
  se u nešto povoljnijem položaju od zainteresovanih za antički period, ali je ipak primoran
  da, zbog mnogobrojnih nedorečenosti i prekida, sklapa nedovoljno jasnu sliku i predstavu
  punu praznina.
  Večnost je čista sadašnjost.

 12. #12
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Ponišavlje je, kao i veći deo Balkana, posle doseljavanja Slovena, veoma dugo ostalo
  van svake državne organizacije, mada je Vizantija, barem formalno, smatrala to svojom
  teritorijom. Uistinu, carski službenici i vojska su imali nadležnost samo nad većim
  primorskim gradovima koje Sloveni, zbog neodgovarajuće ratne tehnike i veštine, nisu
  uspeli da osvoje. Za vladu u Konstantinopolju je povratak stvarne vlasti nad balkanskim
  provincijama bio veoma težak zadatak, čije se trajanje merilo vekovima.

  Za to vreme su Sloveni živeli u okviru plemenskih organizacija dok se, krajem VII veka, u
  Podunavlje nisu doselili Starobugari i 679-680. godine stvorili državu koja se postepeno
  širila i zahvatala sve veću teritoriju. Tek je oko 810. godine, za vreme bugarskog hana
  Kruma, severni deo pirotskog kraja ušao u sastav ove države kao pogranična oblast.
  Večnost je čista sadašnjost.

 13. #13
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Početkom XI veka vizantijski car Vasilije II (976-1025) počeo je niz ratova protiv cara
  Samuila u nameri da pokori bugarsku državu i u potpunosti obnovi vlast nad Balkanom.
  Posle ovih ratnih sukoba Pirot je opet bio u sastavu Vizantije.

  Od vremena cara Aleksija I Komnina (1081-1118) obrazovana je posebna tema, vojna i
  civilna teritorijalna jedinica, sa sedištem stratega u Nišu, sa osnovnom namenom da štiti
  centralne oblasti Balkana i glavni drum koji nije izgubio na svom značaju. Iz ovog
  razdoblja obnove vizantijske vlasti verovatno potiče naziv Galata za jednu od starih
  pirotskih mahala, što je odraz rasprostranjenog običaja da se delovi provincijskih
  gradova carstva nazivaju po kvartovima Konstantinopolja.
  Večnost je čista sadašnjost.

 14. #14
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Sam kraj XI i ceo XII vek protekao je u znaku krstaških pohoda i čestih sukoba Srbije,
  Ugarske i Bugarske protiv Vizantije. Zbog položaja na glavnom kopnenom putu prema
  Svetoj zemlji, Pirot i njegovi građani bili su svedoci prolaska mnogobrojnih vojski. Kao
  prethodnica svih krstaša, prošao je Petar iz Armijena, koga je pratilo mnogo sirotinje
  sakupljene sa svih strana. Na svom putu ka Jerusalimu, ove nedisciplinovane grupe uvek
  gladnih i gramzivih bednika toliko su pljačkale lokalno stanovništvo da je vrlo često
  dolazilo do oružanih sukoba. Takav talas putnika prošao je kroz Pirot u leto 1096 godine,
  a u jesen iste godine pojavio se sam vrh evropskog viteštva: vojvoda od Lorene Gotfrid
  Bujonski, grof Rajmund Tuluski, brat francuskog kralja Gij od Vermondoa, brat engleskog
  kralja i sin Viljema Osvajača Robert Normandijski, grof Robert Flandrijski i mnogi drugi.
  Godine 1147. kroz Pirot prolaze ratnici Drugog krstaškog pohoda, predvođeni nemačkim
  carem Konradom III i francuskim kraljem Lujem VII. Kao jedan od mnogobrojnih dokaza i
  nteresovanja zapdnoevropskih vladara za Balkan tog vremena je i Idrizijeva karta
  izrađena 1154. za potrebe normanskog kralja Rodžera II. Na ovoj mapi se nalazi Pirot
  ubeležen pod imenom Atrui.
  Večnost je čista sadašnjost.

 15. #15
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota  Idrizijeva karta

  Iz vremena povećanog interesovanja Evropljana za putovanja, trgovinu i daleke ratne
  pohode, potiče i znamenita karta i delo Geografija Arabljanina Idrizija (1099-1164). Idrizi
  je rođen na samom severozapadu Afrike, u Tangeru, a po poreklu je bio iz poznate
  porodice koja vuče svoje korene od samog proroka islama, Muhameda. Školovao se u
  Kordobi i proveo petnaest godina u Palermu, na Siciliji, u službi normanskog kralja
  Rodžera II. Za potrebe svog gospodara je 1154. godine napisao delo pod naslovom
  Zabava za onog koji želi da obiđe Zemlju i sačinio kartu nazvanu Tabula Rogeriana. I
  kniga i karta su rađene dvojezično, arapsko-latinski. U ovim delima sakupljena su mnoga
  znanja arapskih i evropskih geografa i kartografa, a Balkan je prikazan u dva klimatska
  pojasa i na šest sekcija.
  Večnost je čista sadašnjost.

 16. #16
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Objašnjenja u Geografiji su neophodna za lakše korišćenje karte jer sadrže podatke o
  privredi, zemljištu, stanovništvu i zanimanjima. Idrizi je bio veoma uporan, tako da je
  godinama sakupljao podatke iz putopisa i ostalih pisanih dela, od trgovaca vojnika i
  putnika. Na karti, koja prikazuje ceo, tada poznati svet, nalazi se skoro 2500 toponima,
  a u Geografiji ih ima skoro 7000.

  O Pirotu Idrizi kaže: "Od Niša do Atrui (Pirot) ima 40 milja na istok, ili jedan dan hoda.
  Grad Atrui se nalazi na jednoj maloj reci koja izvire iz srpskih palanina i teče sa istočne
  strane grada sve do ušća u Moravu". Atrui-Atrubi, kao naziv za današnji grad Pirot, je
  verovatno, posledica Idrizijevih izvora saznanja. On je, po svemu sudeći, koristio neki
  rimski itinerer, ili kartu, na kojoj se javlja naziv Turres-Turribus pa ga je dodatno
  izmenio, prilagodivši ga svom izgovoru. Na karti se veoma jasno vidi da je grad smešten
  u podnožju planine, na obali reke.
  Večnost je čista sadašnjost.

 17. #17
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Srpski vladar, veliki župan Stefan Nemanja (1166-1196), je tokom čitave svoje vladavine
  nastojao da zaposedne dolinu reke Nišave, pa i grad Pirot. Prvo je u savezu sa Mađarima
  1182-1183. godine uspeo da osvoji Niš, Pirot i prodre do Sofije. Međutim, ova osvajanja
  su bila nesigurna, pa se nova prilika za rat protiv Vizantije i jačanje pozicija javila tokom
  Trećeg krstaškog pohoda. Za razliku od engleskog kralja Ričarda Lavljeg Srca i
  francuskog kralja Filipa II Avgusta, koji su putovali morem, nemački car Fridrih Barbarosa
  je išao kopnenim putem. Pre polaska Barbarosa je pregovarao o prolasku svoje vojske i
  sa Vizantijom i sa njenim neprijateljima, među kojima je bio i srpski veliki župan Stefan
  Nemanja. Do susreta između srpskog i nemačkog vladara i izaslanika bugarskog cara
  došlo je u Nišu 30. jula 1189. godine, posle čega su Krstaši nastavili put i prošli kroz
  Pirot prvih dana avgusta. Pošto je brojna nemačka vojska predstavljala veliku pretnju za
  Vizantiju među njima je došlo do sporazuma i Krstaši su ubrzo prebačeni u Malu Aziju.
  Vizantijski car Isak II Anđeo (1185-1195) je odmah zaratio i protiv prvog cara
  obnovljene Bugarske, Asena I (1186-1197) i protiv Srba, koje je potukao u značajnoj
  bici na reci Moravi 1190. godine. Stefan Nemanja se u mirovnom ugovoru obavezao da
  će vratiti sve osvojene teritorije, dok se Asen uspešno odupirao vizantijskim napadima i
  čak proširio državu.
  Večnost je čista sadašnjost.

 18. #18
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Od ovog vremena se Pirot ponovo našao u Bugarskoj i ostao sve do tridesetih godina
  XIV veka. Iz poslednjih godina bugarske vlasti potiče i crkva sv. Nikole kod sela
  Staničenja izgrađena i oslikana 1331. godine kao zadužbina i grobnica mesnog
  upravitelja Arsenija i njegove porodice. Crkva je danas posvećena sv. Petki - Paraskevi i
  najstariji je u potpunosti očuvan sakralni objekat u pirotskom kraju. Pirot je na duže
  vreme, u sastav Srbije, ušao za vreme kralja i cara Dušana (1331-1355) i ponovo imao
  ulogu pograničnog mesta.

  Kada se država tokom sedamdesetih godina, posle vladavine cara Uroša (1355-1371),
  brzo raspadala potpunim izdvajanjem moćnih feudalnih gospodara, grad Pirot i okolina su
  u oblasti kneza Lazara.
  Večnost je čista sadašnjost.

 19. #19
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Susedna Bugarska je već neko vreme bila vazal Turaka i koristila se kao polazište za
  nova osmanlijska osvajanja, tako da je pirotska oblast i cela dolina Nišave, tokom
  poslednje dve decenije XIV i u prvoj polovini XV veka, iznova, kao u XII veku, služila kao
  veoma prometna ratna staza. Osmanlije su tokom svog nadiranja u središte Balkana i
  jezgro srpskih zemalja prvobitno koristili putni pravac od Sofije ka Nišu. Prvi prodor je
  usledio 1381. godine, kad je turska vojska bila potučena na Dubravici kod Paraćina i
  vratila se nazad. Drugi pokušaj je usledio 1386. godine kad je sam sultan Murat
  predvodio svoje ratnike i vratio se posle izbegnutog sukoba. Pirot je po prvi put ušao u
  sastav Turske u vremenu između pada Sofije 1382. godine i osvajanja Niša 1383.
  godine. Iz ovog razdoblja borbe za opstanak srpske države potiče i gradsko utvđenje,
  Kale, izgrađeno pored reke Bistrice, leve pritoke Nišave.
  Večnost je čista sadašnjost.

 20. #20
  Registrovani Član
  kojica avatar
  Status : kojica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Beograd
  Poruke : 25,900
  Tekstova u blogu : 15

  Početno Re: Istorija Pirota

  Početkom XV veka pirotski kraj ponovo postaje poprište sukoba između Srba i Turaka.
  Posle pogibije sultana Bajazita 1402. godine među njegovim sinovima se rasplamsala
  borba oko prestola, a u sve to je uvučena Srbija i despot Stefan Lazarević (1389-1427).
  U međusobnim sukobima dveju zaraćenih strana Pirot je nekoliko puta stradao i menjao
  gospodare. Konačan rasplet je usledio pogibijim sultana Muse (1411-1413) i dolaskom na
  vlast sultana Mehmeda I (1413-1421), saveznika Stefana Lazarevića. Posle ovih
  događaja Pirot se ponovo vraća u sastav srpske države i doživljava kraći period mira.
  Kao svojevrsni odraz desetogodišnjeg perioda političke i privredne stabilnosti je i
  izgradnja manastira Poganova. Ovu zadužbinu je sazidao lokalni upavitelj Konstantin i
  njegova žena Jelena. Nesumnjivo najvredniji umetnički predmeti iz ovog hrama su
  čuvena i veoma vredna Dvostrana ikona despotice Jelene - Jefimije i Ikona mrtvog Hrista.
  Večnost je čista sadašnjost.

Stranica 1 od 3 123 ZadnjaZadnja

Slične teme

 1. ZABRANJENA ISTORIJA ...............
  Od marabu u forumu Istorija
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 11-12-2012, 12:29
 2. Slike starog Pirota
  Od kojica u forumu Srbilend
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 13-10-2011, 15:07
 3. Istorija Crkve
  Od Ometač u forumu Religija
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 12-09-2011, 15:32
 4. Istorija matematike
  Od kojica u forumu Matematika
  Odgovora: 33
  Poslednja poruka: 29-07-2011, 07:47
 5. Istorija Bora
  Od Ometač u forumu Istorija Srba
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 18-07-2011, 10:46

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •