U numerološkom kodu svake osobe, pored tri uslovno rečeno osnovna broja (bioritmički, generacijski i lični), važnu ulogu igra i Duhovni broj, koji se dobija svodjenjem datuma rodjenja na prost broj. Npr. osoba je rodjena 24. u mesecu što znači da je njen duhovni broj 2+4=6. Pored jednocifrene osnove (u ovom slučaju je to broj 6), ne sme se zanemariti uloga brojeva, koji ga sačinjavaju ukoliko je duhovni broj dvocifren. Ovaj segment numerološkog koda, analogno poziciji planete Mesec u astrologiji oslikava čovekovu dušu, osećanja, emocije, njegovu intuiciju, ali i potencijale u profesionalnom smislu, odnos prema novcu , kao i samu finansijsku situaciju. U nastavku ćemo na primeru brojeva od 1 do 9, objasniti njihovu prirodu, ukoliko se u numerološkom kodu nadju na segmentu duhovnog broja.

Broj 1
Rodjeni 1., 10, 19. i 28. u mesecu
Osobe sa duhovnim brojem 1 žude da urade nešto po čemu ce ostati upamcene. Njihova potreba za prestižom, slavom, sticanjem položaja je veoma naglašena i oni ulažu veoma veliki trud da bi postigli željene ciljeve. To su izuzetno jake ličnosti, sa izraženim potencijalima, velikim intelektom, sposobnošću da upravljaju masama, kao i da budu na visokim položajima u javnim preduzećima, kompanijama, i organima uprave. Veliki broj javnih ličnosti iz sveta estrade, glumišta, politike ima upravo Duhovni broj 1. Odlikuje ih velika originalnost, koja im pomaže da bez mnogo problema, ostvare zacrtane ciljeve, te samim tim njihov uticaj na sopstvenu okolinu može biti izuzetno jak. idealna zanimanja za osobe sa Duhovnim brojem 1 su politika, privreda, menadžment, estrada, u suštini sva ona zanimanja u kojima bi mogli ispoljiti svoju originalnost i liderske sposobnosti.
Kada je novac u pitanju, ove ljude, prati tokom života velika sreća, medjutim treba da obrate pažnju na svoju razmetljivost, kojoj mogu da budu skloni a da to i ne primećuju, kao i to da uspeh imaju samo ukoliko rade sa sopstvenim novcem, pri čemu treba da izbegavaju rad sa tudjim novcem. Po pitanju emocija, ove osobe su racionalne, kontrolišu svoje izlive i ukoliko se javi problem na polju medjuljudskih odnosa, teže da ga sagledaju sa realne strane, i reše ga po kratkom postupku. Uopšte, kada su medjuljudski odnosi bilo koje vrste u pitanju imaju želju za dominacijom, i potrebu da se nametnu svojim idejama, željama, stavovima i težnjama. Teško prihvataju savete i drugačija mišljenja, osim ukoliko ne osete da bi to što im je rečeno, mogli da upotrebe u svoju korist. Njihova intuicija nije baš jaka i više se oslanjaju na svoj zdrav razum i logičko rasudjivanje. U tom pogledu izuzetak su osobe čiji je duhovni broj 19-1, jer je u njihovom slučaju duhovna jedinica dobijena iz brojeva 1 i 9, gde 9 kao broj intuitivnog plana u kombinaciji sa pokretačkom energijom broja 1 daje naglašenu intuiciju i moć predosećaja.

Broj 2
Rodjeni 2., 11., 20. i 29. u mesecu
Ove osobe imaju veoma izraženu intuiciju, koja, ukoliko je ne blokiraju, čemu su često skloni, sposobni su da je razviju do veoma visokog nivoa. Izuzetno su emotivni, i svemu što rade u životu pristupaju sa velikim osećanjima, a da pri tom zbog toga nisu u stanju da realno sagledaju stvari oko sebe, te tako često padaju u melanholična, apatična, pa čak i depresivna stanja. Vole timski rad i kroz njega razvijaju svoje potencijale. Naime, zbog njihove sklonosti ka blokadama, uvek je potreban neko ko će uočiti njihove kvalitete i pomoći im da ih razviju.
Poslovi koji im odgovaraju su vezani za manje kolektive, preduzeća, a pošto poseduju izražen talenat za umetnost pogodna su i zanimanja tog tipa. Finansijska komponenta im je veoma značajna, a do novca dolaze lako, ali ga jos brze troše, tako da nikada nisu u potpunosti zadovoljni svojom materijalnom situacijom.
U medjuljudskim odnosima su pristupačne, neposredne, spontane i lako sklapaju prijateljstva, medjutim, kada se pojavi problem zbog svoje prevelike osetljivosti, mogu biti sklone da idu linijom manjeg otpora, tako što će se povuci pred samim problemom. Kod osoba rodjenih 11. u mesecu crta nesigurnosti i sklonost ka potcenjivanju sopstvenih kvaliteta je od svih dvojki najviše naglašena, te u aflikcijama daje osobe koje su sklone lažima, samoobmanjivanju, jakim psihičkim padovima, koji mogu čak da se graniče sa patologijom. Ukoliko je broj 11 benefično postavljen, daje osobe koje su maksimalno posvećene svemu što rade, temeljne, čija se intuicija graniči sa darom vidovitosti.

Broj 3
Rodjeni 3., 12., 21. i 30
Ove osobe poseduju visok steepen inteligencije, snalažljivost, kao i izuzetan dar za praktično, ali nekad zbog te izražene praktičnosti, može se za njih reći da su površne i da se preterano fokusiraju na sitnice, ne obraćajući dovoljno pažnje na suštinu stvari. Veoma su posvećene svakom poslu koji rade, bukvalno do samog perfekcionizma, a pored toga poseduju izraženu kreativnost, te najveće uspehe mogu da postignu u oblastima svakog vida primenjene umetnosti, književnosti, zatim politici, ekonomiji i nauci.
Kada je novac u pitanju ovo su uglavnom srećne osobe i obično ga imaju dovoljno za ostvarenje svojih potreba. Čak i kada se nadju u finansijskoj krizi zahvaljujući brojnim kontaktima veoma brzo izlaze iz nje. Njihove ideje su veoma originalne, a pošto su po prirodi vedrog duha i pozitivne, vrlo lako sklapaju prijateljstva. Veoma su emotivne i poput dece očekuju mnogo pažnje od drugih, a nisu u stanju uvek da uzvrate istom merom. Porodični život im predstavlja veoma bitan životni segment i zbog njega su u stanju da žrtvuju mnoga zadovoljstva.

Broj 4
Osobe rodjene 4, 13, 22 i 31. u mesecu
Život ovih osoba je prepun iznenadnih dešavanja, neočekivanih promena, komplikacija, koje velikim delom i same izazivaju, te im se savetuje da se usredsrede na postizanje lične ravnoteže i da iz svega izvuku maksimum. Poseduju odredjeni stepen konvencionalnosti, ali sa izraženom željom ka spoju sa inovativnim principom, usled čega nailaze na odredjeni otpor i protivljenja ljudi sa strane. Ovo su borbene osobe, izražene inteligencije i sposobnosti apstraktnog razmišljanja, koje svakom životnom zadatku pristupaju suviše ozbiljno, usled čega njihova psiha u manoj ili većoj meri trpi. Reakcije su im brze i ponekad ishitrene. U poslu su, kao i životu uopšte, maksimalno predane i odgovorne, ali pošto su veliki individualisti, najveće uspehe postižu u privatnoj delatnosti. Idealne profesije su nauka, mediji, primenjena umetnost, astrologija, i uopšte sve što ima veze sa inovacijama. Obično su dobro situirani, medjutim uvek postoji neka vrsta kašnjenja i problema u sticanju novca. Skloni su ulaganju i trošenju, te se za njih nikad ne može reći da će imati novac na gomili. Njihove emocije su veoma intenzivne, mada tako na prvi pogled ne deluje. Veliki su humanisti i borci za pravdu, često stavljaju sebe u drugi plan, žrtvujući se zarad nekog višeg cilja. Intuitivni potencijal ovih osoba je veoma izražen i bazira se na sposobnosti dobrog tumačenja simbola. Stoga ove osobe, mogu biti jako uspešne u oblasti ezoterije, posebno u astrologiji, tumačenju snova, tarota.

Broj 5
Rodjeni 5., 14., 23. u mesecu
Ove osobe krasi izuzetan šarm, neposrednost, kao i sposobnost suočavanja sa životnim iskušenjima. U stanju su da ulože veliki trud da bi došli do željenog cilja, i da iz svega toga izvuku maksimum. Uživaju u promenama i nikako ne mogu da zamisle život bez dešavanja, jer ih naprosto mesto ne drži. Često su u traganju za nekim novim izazovima. Buduci da ih odlikuje komunikativnost i jaka pronicljivost, poslovi u kojima su uspešni su uglavnom oni vezani za komunikacije i menadžment, turizam, medije, kao i poslovi vezani za trgovinu i prodaju. Takodje, odlični su pisci, reditelji, i delatnici u kulturnim ustanovama. Finansijska situacija im je promenljiva, i zavisi od brojnih faktora. Zbog svoje dovitljivosti lako dolaze do novca, medjutim mogu da budu prilično neracionalni u trošenju, te su zato često sklone bespotrebnoj panici da će ostati bez sredstava. Emotivne su, ali u nekim lošim aspektima mogu jako dobro da manipulišu svojim emocijama, posebno kada je u pitanju ostvarivanje odredjene koristi. Intuicija im nije jača strana i kada se nadju u odredjenom problemu, više se oslanjaju na skup predjašnjih iskustava.

Broj 6
Rodjeni 6., 15., i 24. u mesecu
Osobe sa duhovnim brojem 6 odlikuje velika humanist, odlučnost, optimističnost, kao i nesebična ljubav prema svim ljudima. U većini slučajeva, Duhovne 6 su zbog svoje plemenitosti žrtve drugih ljudi, te im se zbog toga savetuje da naprave odredjeni balans u svome životu i da ne dozvole da ih drugi ljudi iskorišćavaju. U stanju su da obavljaju i po više poslova istovremeno, jer što god ih zainteresuje, zbog naglašene crte radoznalosti, oni moraju da oprobaju. Izuzetno su vredne, metodične, temeljne i kada započnu odredjeni posao, rade ga do samog kraja. Poslovi u kojima su uspešni vezani su za umetnost (muzika, film, slikarstvo), kao i poslovi u kojima se zahteva preciznost i temeljan rad. Takodje uspešni su i u pedagogiji i drugim oblastima koji zahtevaju rad sa decom. Finansijski plan je uvek stabilan, i više nego ostale brojeve ih prati sreća sa nocem. Iz finansijskih kriza izlaze vrlo lako i na veoma neobične načine, često uz podršku drugih ljudi. Odlikuje ih velika emotivnost, ali isto tako očekuju da im ljubav koju prema drugima pružaju bude uzvraćena, što nije uvek slučaj.

Broj 7
Rodjeni 7, 16. i 25. u mesecu
Osobe sa ovim duhovnim brojem poseduju veoma naglašenu intuiciju, ali je često ne koriste na pravi način, te su zbog toga skloni psihičkim padovima, jer nisu u stanju da realno sagledaju odredjenu problematiku. Autodestrukcija je ovde veoma naglašena, kao i sklonost ka porocima, veliki broj osoba sa duhovnim brojem 7 ima problema sa alkoholom, opijatima i drogama. Veoma su dobri medijumi, usled čega poseduju, veliki dar za okulizam, koji u nekim lošim aspektima može da bude negativan. Preterano su emotivne osobe i veoma plahe, a posebno je naglašen strah od samoće. U poslovnom svetu nisu naročito aktivne, te je uvek potreban neko , ko će im dati podršku. Poslovi u kojima mogu ostvariti su uspeh vezani su za sve vrste umetnosti, okultizam, medjutim ovde je više nego kod ostalih brojeva, ljudi koji rade poslove sa druge strane zakona. Finansijska situacija je veoma promenljiva, zbog čega su veoma zabrinuti.

Broj 8
Rodjeni 8., 17., 26. u mesecu
Duhovne osmice su od svih drugih brojeva najracionalnije, uvek dobro znaju šta žele, imaju jasne ciljeve u životu, ne obracajući pri tom pažnju na sitnice. Gledaju da iz svega izvuku maksimum, ulažu veliki trud i disciplinu. Ako su aspekti dobri to su veoma pravedne osobe, dok u aflikcijama veliki broj osoba sa duhovnim brojem 8 su hladne, proračunate, materijalisti. Generalno, imaju veoma izraženu sposobnost upravljanja finansijama, posebno sa finansijama drugih ljudi, te im se takva zanimanja i preporučuju. Takodje bi bili uspešni i u poslovima vezanim za pravo i sport. Obzirom da imaju urodjen dar za rad sa finansijama, tako je i njihovo stanje na tom planu tokom života stabilno. Po pitanju emocija, veoma dobro se kontrolišu, dok sa lošim aspektima mogu delovati kao distancirane i hladne. Nikada do kraja neće iskazati svoje emocije i za svoju okolinu obično deluju flegmatično i nezainteresovano.

Broj 9
Rodjeni 9., 19. i 27. u mesecu
Ovo su osobe sa jako naglašenom intuicijom, koja ukoliko rade na njoj može da dostigne stepen vidovitosti. Veoma su humane, i imaju osećaj za radost i bol života. Praštanje jeste njihova glavna vrlina. Mogu da budu i preterano zatvorene za svoju okolinu, i za bilo kakve tudje uticaje. Kada se nadju u problemu, drže ga u sebi i ne dozvoljavaju nikome da im pomogne, verujući da sve mogu da urade same. U lošim aspektima, sklone su porocima, koji mogu da budu veoma teški i uzmu maha. Dobri aspekti daju ljude okrenute duhovnosti i humanim zanimanjima (medicinski radnici, duhovnjaci, pranici). Njihova intuicija im daje mogućnost da jako dobro i brzo procenjuju ljude i dogadjaje oko sebe, te bi bili uspešni i u oblasti psihologije, psihijatrije,…Finansijska situacija, ovih ljudi je veoma promenljiva, pre svega što po prirodi ne samo da nisu materijalisti, već što im dar za praktično nije jača strana. U aflikcijama, istrazivanja su pokazala da je veliki procenat osoba sa Duhovnom 9, koje novac stiču krimi poslovima, ali ne iz materijalističkih pobuda, već iz drugih samo njima znanih razloga (posledica odredjenog bunta, bežanje od problema...). Kada su njihove emocije u pitanju veoma su izražene i jake, uglavnom usmerene na dobrobit svih. Treba da se čuvaju psihičkih pucanja.