Batrgajući se između parapsihologije, filozofije, okultizma, magije, religije i paranauke, čovek ipak nekako uspeva da danas, s početka 21. veka uđe u trag nekakvoj “DUHOVNOJ REALNOSTI”! Ono čime ćemo se ovde baviti je numerološka svest čoveka. Numerološka svest je nešto što ljudi koji rade na sebi, imaju upisano u svojim genima. A što su na ovaj svet doneli iz prethodnih inkarnacija i sakupljenog duhovnog iskustva i znanja u njima. Svaka naša ćelija nosi svest o tome, ako smo osoba koja radi na sebi.

U pradavna vremena postojanja 6. rase čoveka, ljudi su imali animalistički pristup svetu i u sebi su nosili ugrađenu animalističku, arhetipsku sliku sveta. Čovek je zasigurno znao jedino, da je sve ono čime je okružen živo. Svet se tada delio na carstvo čoveka, carstvo životinja, carstvo biljaka, carstvo minerala i carstvo Bogova. Prirodom, kojom je bio opasan harali su duhovi, demoni, božanstva, bogovi, kako oni dobri, podjednako i oni zli. Prapotopski čovek je svim, tim entitetima pripisivao svoje osobine pa se u skladu sa time i ponašao prema njima.

Prema zlim Bogovima i duhovima, bio je snishodljiv i pokoran kao što je i danas prema takvim ljudima i sistemima. Dobrim bogovima i duhovima se zahvaljivao i prinosio im razne darove, a to čini i danas prema dobrim ljudima koji mu izlaze u susret tako što im daje darove, mito, reket i slično. Ljudskim umovima tada su gospodarili nerazumevanje i strah, pa se čovek koristio maksimalno svojim instinktom i dubokom sposobnošću percepcije kako bi preživeo. To se dešava i danas. Običan čovek je pun straha, neverice i nerazumevanja za sve ono što se dešava u globalizovanom, modernizovanom planetarnom sistemu. On pokušava da preživi kako ume i zna, što znači da se prilagođava hteo ili nehteo, milom ili silom, svim ovim modernim trendovima u kojima živi.

Kvalitativni skok čoveka, gde njegove ćelije postaju matematički svesne jeste doba starogrčkih filozofa. To je vreme u kome nastaje kvantni skok, što se tiče evolucionog razvitka čoveka u jednom pozitivnom i naprednom smislu. Starogrčka nauka i filozofija predstavljaju temelj osvešćavanja ljudskih ćelija na jednom matematičkom nivou za sva vremena koja dolaze posle toga. Od starih grka pa nadalje, ljudi više ne misle animalistički. Razmišljaju na jedan kvalitetniji i noviji način. Potom dolazi Mračnjaštvo, srednji vek, hrišćanstvo, veštice, crne mačke, gavranovi, paljenja na lomačama i proganjanja svih onih koji se služe Znanjem, a ženskog su roda, nema veze da li su ljudi ili su životinje. To je period duhovnog i intelektualnog mraka, inkvizicijskog obračuna sa vešticama i bogohulnicima svih vrsta, gde su ubrajani čak i napredni naučnici kao što je Kopernik i slični njemu.
Ipak, evo ga novi prelom! Iza njih dolaze Njutn, Lajbnic, Herc, Ajnštajn, Plank i šta je svima njima zajedničko? Čime su oni nadmudrili i ovladali srednjovekovnim mračnjaštvom? Odgovor je jasan: BROJEVIMA. Kako kvalitativnim, tako i kvantitativnim brojevima. Svi su oni pored toga što su bili fizičari, matematičari i astronomim bili i NUMEROLOZI. Oni su dali osnove moderne numerologije, čiji je praotac bio Pitagora. To ne znači da su sve ostale nauke bile manje važne od fizike i matematike, no treba reći da je sve počelo sa brojevima. Fizika je ta koja je odigrala glavnu ulogu u razdvajanju duhovne nauke i egzaktne nauke. Egzaktna nauka je odnela materiju, a duhovna nauka je prisvojila sebi duh. Od tada pa nadalje oni ne funkcionišu više zajedno i idu svak svojim kolosekom do dana današnjeg.

Zagovornici materije ne veruju u duh, no zagovornici duha veruju u materiju. Dokle god se oni ponovo ne spoje, duhovne nauke poput numerologije i drugih, smatraće se i dalje šarlatanstvom i zabavljačkim aktivnostima, što je svakako veoma uvredljvo za njih. Izgleda da će ćerka fizike, a to je kvantna fizika, ponovo spojiti duh i materiju, jer ona jednostavno ne poseduje naučne termine koji bi je zadovoljili, pa počinje da ih uvodi u sebe, i to ni više ni manje nego iz duhovne nauke. Stoga vi koji proučavate brojeve, krenite da proučavate i kvantne nauke, kvantnu fiziku i matematiku kako biste mogli da podignete na egzaktan nivo ugled najvećoj duhovnoj nauci a to je numerologija. Svet brojeva niko ne može osporiti. Činjenica je da se danas ne može reći da se svet brojeva sastoji samo od njihovog kvantitativnog nivoa (sabiranja krušaka i jabuka i brojanja novčanica), kao što većina ljudi profanih-onih koji ne rade na sebi, misle.

Srećom, oduvek su postojali kvalitetni slobodni mislioci, Posvećenici, koji nisu marili za bogatsvo, zvanje i čast, već su veoma hrabro savlađivali sve prepreke na putu intelektualnog ka razvoju duhovnog. Danas ih takve sve češće srećemo u redovima modernih naučnika i stručnjaka kao što su fizičari, matematičari, filozofi, inženjeri, kibernetičari, lekari, umetnici, ekolozi i ufolozi.

Nije teško zaključiti da istorija nauke pokazuje kako je ona povezana sa duhovnom evolucijom čoveka, a kompletna duhovna nauka i duhovni razvoj čoveka su povezani sa poznavanjem brojeva i numerologijom. Za koju god duhovnu oblast da se uhvatite (numerologiju, astrologiju, rune, feng Šui i slično) u podlozi svega su brojevi. I u velikim religijama, svetski poznatih kultura, Bogovi su redovno povezivani sa brojevima. Svet religije je apsolutno prožet brojevima. Ako ne verujete uzmite u šake Bibliju i u Starom Zavetu potražite, IV knjigu Mojsijevu koja se zove «BROJEVI», za početak vašeg traganja i neverice. Pa onda zaređajte dalje po Talmudu, Kuranu i svemu ostalom religioznom, što vam dođe pod ruku. Bog uvek govori kroz brojčanu energiju, bilo da je mali, veliki, jedini ili u mnoštvu drugih Bogova. On je savršen, njegov je svet savršen, a njegov je svet, svet Brojeva.
Ovaj kratak pregled o razvojnom putu numerologije, numerološkog evolucijskog napretka čoveka i razvoja njegove numerološke svesti, treba da nam služi kao uvod u objašnjenje, zašto je numerologija još uvek nepoznanica za ljudski rod i zašto tako malo ljudi shvata važnost koju ona ima u ljudskom napretku.
Kako god bilo, numerologija tek treba da se ujedini sa kolektivnom duhovnošću čoveka i sa egzaktnom naukom. Kao prvo, kad pročitamo neki mistični spis ili religiozno štivo, njegova je podloga uvek matematičko i simboličko izražavanje. Tu se sve tumači brojevima i zakonima brojeva. Ali naravno, da bismo to uočili moramo poznavati jezik brojeva, njihove zakone i numerologiju. Treba da znamo da svaki takav tekst u podlozi sadrži ono što je najvrednije, a to je suština neizreciva rečima, a izreciva isključivo brojevima i njihovim tumačenjima.

Ako nešto ne vidimo, to ne znači da ne postoji. Možda sve ovo pomalo zvući kao paradoks. No, činjenica je da su najveće istine i pronalasci ovog sveta ljudima delovali kao ludost dok ih nisu bolje upoznali i ušli u njihovu suštinu. Problem je u tome što spoznaju svega možemo ostvariti jedino putem duše i srca, nikako mozga. Stoga treba da izvučemo našu matematičku inteligenciju na svestan nivo. Kada to učinimo, numerologija i njeno znanje će zasjati pred našim očima. Njene talasne frekvencije će poteći do nas glatko i naći ćemo se na istoj talasnoj dužini sa njom-misli se na numerologiju.

Današnjoj nauci svakako je nejasno kako jedna ćelija ljudskog organizma može imati svoj sopstveni matematički mozak, subatomsko mali, a krajnje inteligentan. Masa ćelije je mala, a inteligencija joj je ogromna, posebno kada se svaki tako mali mozak poveže, jedan sa drugim, u jednu celinu – a to se zove postati SVESTAN. Ovo je vreme početka otkrivanja duhovne relanosti u ljudskom životu, a nauka koja nam najviše u tome može pomoći je kvantna fizika. Tek iz nje počinje prava Suština i Realnost iz koje je sve nastalo.

Zato svako od vas ko shvati da nije samo svedok, već i aktivni učesnik velikih promena na stazi evolucije istovremeno unapređuje u sebe i čitav ljudski rod. Stoga budite uvek aktivni i svesni svega.

"Dvocifreni brojevi - Numerologija 21. veka"
Irena S.Miler