Na Ph nalazu piše sitnoćelijski adenokrini rak


Nema mestastaza na jetri


Ali doktori ne znaju vrstu raka koja mama ima